02.06.2014 Views

Bijlage: kaarten 1. overzichtskaart; 2. functiekaart - Provincie ...

Bijlage: kaarten 1. overzichtskaart; 2. functiekaart - Provincie ...

Bijlage: kaarten 1. overzichtskaart; 2. functiekaart - Provincie ...

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Legenda<br />

Stedelijk gebruik<br />

Bestaand bebouwd gebied<br />

Schaal 1 : 150.000<br />

km<br />

0 2 4 6<br />

Zoekgebied woningbouw<br />

Zoekgebied woningbouw met natuur<br />

en recreatie<br />

W a d d e n z e e<br />

Eemshaven<br />

Zoekgebied bedrijventerrein<br />

Windturbinepark<br />

Zoekgebied windturbinepark<br />

Gebiedsontwikkeling Meerstad<br />

Uithuizen<br />

Uithuizermeeden<br />

Landelijk gebied<br />

bestaand<br />

gereserveerd zoekgebied<br />

Warffum<br />

Emden<br />

Spijk<br />

Landbouw<br />

E e m s<br />

Glastuinbouw<br />

Leens<br />

Eenrum<br />

Baflo<br />

Natuur (land) en bos<br />

Lauwersmeer<br />

Ulrum<br />

Middelstum<br />

Natuur (water)<br />

Zoutkamp<br />

Winsum<br />

Loppersum<br />

Delfzijl<br />

Ecologische verbindingszone<br />

(indicatief)<br />

Robuuste verbindingszone<br />

(indicatief)<br />

Appingedam<br />

Bosontwikkeling<br />

Oldehove<br />

Bedum<br />

Landschapsontwikkeling<br />

Recreatie<br />

Ten Boer<br />

Schildmeer<br />

D o l l a r d<br />

Militair terrein<br />

Grijpskerk<br />

Noordhorn<br />

Aduard<br />

Siddeburen<br />

Wagenborgen<br />

Open water<br />

Bergingsgebied<br />

Zuidhorn<br />

Hondshalstermeer<br />

Noodbergingsgebied<br />

Niekerk<br />

Hoogkerk<br />

Groningen<br />

Harkstede<br />

Slochteren<br />

Midwolda<br />

Finsterwolde<br />

Infrastructuur<br />

Opende<br />

De Wilp<br />

Grootegast<br />

Marum<br />

Tolbert<br />

Leek<br />

Haren<br />

Assen<br />

Leekstermeer<br />

Paterswoldsemeer<br />

Zuidlaardermeer<br />

Stadskanaal<br />

Hoogezand-<br />

Sappemeer<br />

Veendam<br />

Noordbroek<br />

Zuidbroek<br />

Muntendam<br />

Wildervank<br />

Meeden<br />

Scheemda<br />

Zevenhuizen<br />

Winschoten<br />

Nieuwe<br />

Pekela<br />

Onstwedde<br />

Oldambtmeer<br />

Oude<br />

Pekela<br />

Blijham<br />

Beerta<br />

Bellingwolde<br />

Vlagtwedde<br />

Bad Nieuweschans<br />

Bourtange<br />

D u i t s l a n d<br />

Landelijk hoofdwegennet<br />

Provinciaal hoofdwegennet<br />

Secundair wegennet<br />

Spoorverbinding<br />

(Inter)nationale hoofdvaarweg<br />

Vaarverbinding<br />

Overige aanduidingen<br />

Waterkeringszone<br />

Regionale luchthaven<br />

Plangrens, tevens provincie-/rijksgrens<br />

bestaand<br />

gereserveerd zoekgebied<br />

F r y s l â n<br />

Sellingen<br />

D r e n t h e<br />

Ter Apel<br />

Kaart 1<br />

Overzichtskaart<br />

Provinciaal Omgevingsplan 2009-2013<br />

Vastgesteld door Provinciale Staten op 17 juni 2009


Legenda<br />

Gebruiksfuncties water<br />

grondwater<br />

opp. water<br />

Schaal 1 : 150.000<br />

km<br />

0 2 4 6<br />

Landbouw<br />

Natuur (inclusief bos)<br />

W a d d e n z e e<br />

Eemshaven<br />

Landbouw / natuur<br />

Drinkwater<br />

Industriewater<br />

Viswater<br />

Uithuizen<br />

Zwemwater<br />

Warffum<br />

Uithuizermeeden<br />

Spijk<br />

Emden<br />

Vaarwater<br />

Aanvoer, afvoer, berging<br />

E e m s<br />

Leens<br />

Eenrum<br />

Baflo<br />

Vaarwater (met klasseaanduiding) en aanvoer, afvoer, berging<br />

IV<br />

Lauwersmeer<br />

Ulrum<br />

Middelstum<br />

Karakteristieke waterloop<br />

Zoutkamp<br />

Winsum<br />

Loppersum<br />

Delfzijl<br />

Waterloop met natuurfunctie<br />

Karakteristieke waterloop met natuurfunctie<br />

Oldehove<br />

Bedum<br />

Appingedam<br />

V<br />

Karakteristieke waterloop tevens vaarwater<br />

Berging wateroverlast<br />

II<br />

Ten Boer<br />

Schildmeer<br />

D o l l a r d<br />

Noodberging wateroverlast<br />

Grijpskerk<br />

Zuidhorn<br />

Noordhorn<br />

Va<br />

Aduard<br />

III<br />

V<br />

Siddeburen<br />

Wagenborgen<br />

Hondshalstermeer<br />

Overige wateraanduidingen<br />

grondwater<br />

opp. water<br />

Opende<br />

De Wilp<br />

Grootegast<br />

Marum<br />

Tolbert<br />

Niekerk<br />

Leek<br />

F r y s l â n<br />

IV<br />

Hoogkerk<br />

III<br />

Groningen<br />

Haren<br />

Assen<br />

Harkstede<br />

Leekstermeer<br />

Paterswoldsemeer<br />

Zuidlaardermeer<br />

Stadskanaal<br />

Hoogezand-<br />

Sappemeer<br />

Slochteren<br />

Veendam<br />

Noordbroek<br />

IV<br />

Zuidbroek<br />

Muntendam<br />

Wildervank<br />

IV<br />

Meeden<br />

Scheemda<br />

Nieuwe<br />

Pekela<br />

Midwolda<br />

Winschoten<br />

Zevenhuizen<br />

Oldambtmeer<br />

Onstwedde<br />

IV<br />

Oude Pekela<br />

Finsterwolde<br />

Beerta<br />

Blijham<br />

Bellingwolde<br />

Vlagtwedde<br />

Bad Nieuweschans<br />

Bourtange<br />

D u i t s l a n d<br />

Open water<br />

3<br />

Grondwateronttrekking industrie > 500.000 m per jaar<br />

Grondwateronttrekking drinkwater<br />

Diepe plas<br />

Reservering spaarbekken<br />

Koude/warmte opslag (niet geschikt)<br />

Waterkeringszone<br />

Zoekgebied noodberging wateroverlast<br />

Studiegebied vaarverbinding<br />

Overige wateraanduidingen<br />

Plangrens, tevens provincie- / rijksgrens<br />

Bebouwd gebied<br />

Recreatie<br />

Militair terrein<br />

Sellingen<br />

D r e n t h e<br />

Ter Apel<br />

Kaart 2<br />

Functiekaart water<br />

Provinciaal Omgevingsplan 2009-2013<br />

Vastgesteld door Provinciale Staten op 17 juni 2009


Legenda<br />

Autowegen<br />

Regionaal verbindend net<br />

Stroomweg A<br />

Schaal 1 : 150.000<br />

km<br />

0 2 4 6<br />

Stroomweg B<br />

In studie<br />

Regionaal ontsluitend net<br />

W a d d e n z e e<br />

Uithuizen<br />

Uithuizermeeden<br />

Eemshaven<br />

Gebiedsontsluitende weg A<br />

Gebiedsontsluitende weg B<br />

Overig provinciaal wegennet<br />

Gereserveerd tracé wegverbinding<br />

Studiegebied wegverbinding<br />

Zoekgebied wegverbinding<br />

Warffum<br />

Spijk<br />

Emden<br />

Vaarwegen<br />

Transferium<br />

E e m s<br />

Lauwersmeer<br />

IV<br />

(Inter) nationale hoofdvaarweg met klasseaanduiding<br />

Leens<br />

Eenrum<br />

Baflo<br />

Uitbouw naar klasse Va (Eemskanaal, behoudens het Oude Eemskanaal)<br />

Ulrum<br />

Middelstum<br />

Overige vaarweg<br />

Zoutkamp<br />

Loppersum<br />

Delfzijl<br />

Basistoervaartnet<br />

Oldehove<br />

Winsum<br />

Bedum<br />

Appingedam<br />

Va<br />

V<br />

Spoorwegen<br />

Studiegebied vaarverbinding<br />

Landelijk hoofdspoorwegennet<br />

II<br />

Ten Boer<br />

Schildmeer<br />

D o l l a r d<br />

Gereserveerd tracé spoorverbinding<br />

Grijpskerk<br />

Zuidhorn<br />

Noordhorn<br />

Va<br />

Aduard<br />

IV<br />

III<br />

III<br />

Groningen<br />

V<br />

Slochteren<br />

Siddeburen<br />

Hondshalstermeer<br />

Wagenborgen<br />

Vliegverkeer<br />

Zoekgebied spoorverbinding<br />

Regionale luchthaven<br />

Grootegast<br />

Niekerk<br />

I<br />

Hoogkerk<br />

Harkstede<br />

Noordbroek<br />

Finsterwolde<br />

Klein luchtvaartterrein<br />

Helidek UMCG<br />

Opende<br />

De Wilp<br />

Marum<br />

Zevenhuizen<br />

Tolbert<br />

Leek<br />

II<br />

Haren<br />

Assen<br />

Leekstermeer<br />

Paterswoldsemeer<br />

Zuidlaardermeer<br />

Hoogezand-<br />

Sappemeer<br />

IV<br />

Zuidbroek<br />

Muntendam<br />

Wildervank<br />

Veendam<br />

IV<br />

Meeden<br />

Scheemda<br />

Nieuwe<br />

Pekela<br />

Midwolda<br />

Onstwedde<br />

Oldambtmeer<br />

IV<br />

Winschoten<br />

Oude Pekela<br />

Blijham<br />

Bad Nieuweschans<br />

Beerta<br />

Bellingwolde<br />

Vlagtwedde<br />

Bourtange<br />

D u i t s l a n d<br />

Energie<br />

Delfstoffen<br />

Beperkte bebouwingshoogte (militaire laagvliegroute)<br />

Beperkte bebouwingshoogte (aanvliegroute reguliere luchtvaart)<br />

Bovengrondse hoogspanningsleiding<br />

Ondergrondse hoogspanningsleiding<br />

Tracé ondergrondse hoogspanningsleiding (in studie)<br />

Kabelstrook<br />

Buisleidingenstraat<br />

Gereserveerd tracé buisleidingenstrook/-straat<br />

Gereserveerd tracé ethyleenleiding<br />

Gereserveerd tracé aardgasleiding<br />

Aardgaswinning<br />

Zoutwinning<br />

Zandwinning<br />

F r y s l â n<br />

Stadskanaal<br />

Sellingen<br />

Kleiwinning<br />

Overige aanduidingen<br />

Open water<br />

Beperkte bebouwingshoogte (straalpad telecommunicatie)<br />

Plangrens, tevens provincie-/rijksgrens<br />

D r e n t h e<br />

Ter Apel<br />

Kaart 3<br />

Infrastructuur<br />

Provinciaal Omgevingsplan 2009-2013<br />

Vastgesteld door Provinciale Staten op 17 juni 2009

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!