16.06.2014 Views

Global Outlook: als het noodlot toeslaat D1590 ... - Rotary Nederland

Global Outlook: als het noodlot toeslaat D1590 ... - Rotary Nederland

Global Outlook: als het noodlot toeslaat D1590 ... - Rotary Nederland

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

<strong>Rotary</strong> in <strong>Nederland</strong> mei 2010 79e jaargang nr 7 www.rotary.nl<br />

De Rotarian<br />

<strong>Global</strong> <strong>Outlook</strong>: <strong>als</strong> <strong>het</strong> <strong>noodlot</strong> <strong>toeslaat</strong><br />

<strong>D1590</strong> houdt discon in nieuwe stijl<br />

Vruchtbaar contact <strong>Nederland</strong>-Suriname


WIE ZORGT ER VOOR U<br />

NA UW (HEUP-)OPERATIE?<br />

Voor beter herstel: Herstelhotel De Kim,<br />

Noordwijk aan Zee<br />

Op 50 m. afstand van<br />

<strong>het</strong> Noordwijkse strand,<br />

bieden wij u een comfortabel<br />

herstelverblijf in<br />

prettige sfeer, met HKZgecertificeerde<br />

zorg,<br />

fysiotherapie en een<br />

voortreffelijke keuken.<br />

Herstelhotel De KIM<br />

Rembrandtweg 2<br />

2202 AX<br />

Noordwijk aan Zee<br />

tel: 071-3640730<br />

info@herstelhotel.nl<br />

www.herstelhotel.nl<br />

Investeer in uw kind!<br />

De Nieuwe School<br />

Al 30 jaar een unieke, kleinschalige<br />

examenopleiding voor vwo, havo en<br />

vmbo-t, 2 jaar in 1<br />

Informatieavond:<br />

woensdag 30 juni 2010<br />

• kleine groepen met alleen eindexamenleerlingen<br />

• intensieve begeleiding en coaching<br />

• spreiden over twee jaar ook mogelijk<br />

• enthousiaste en stimulerende werksfeer<br />

www.denieuweschool.com<br />

tel: 020 623 48 09


De Rotarian<br />

issn 0923-1552<br />

Gouverneurs<br />

D1550 – Addy Goudsmits; D1560 – Remco Seijn<br />

D1570 – Rob Klerkx; D1580 – Arend Sijpestein<br />

<strong>D1590</strong> – Vera Kerremans; D1600 – Henk Boersma<br />

D1610 – Cees Doornhein<br />

HOOFDREDACTEUR<br />

Marcel Harlaar<br />

De Rotarian is een<br />

uitgave van de Stichting<br />

<strong>Rotary</strong> Administratie<br />

<strong>Nederland</strong>.<br />

De Rotarian verschijnt<br />

8x in <strong>het</strong> <strong>Rotary</strong>jaar<br />

2009-2010<br />

districtsREDACTEURen<br />

D1550 – Vivianne Viguurs, vviguurs@gewandedrie.nl<br />

D1560 – Jacob Schreuder, jacobschreuder@zonnet.nl<br />

D1570 – Ab Visscher, abv.d1570@gmail.com<br />

D1580 – Conrad van de Weetering, c.vandeweetering@chello.nl<br />

<strong>D1590</strong> – Henk Doevendans, henk@persbureaudoevendans.nl<br />

D1600 – Herma Enthoven-de Vries,<br />

districtsredacteur1600@gmail.com<br />

D1610 – Martin Eberson, m.eberson@home.nl<br />

Fellowship in optima forma<br />

April is communicatiemaand en wie via internet zoekt stuit op<br />

een oneindig aantal mogelijkheden om met rotarians in contact<br />

te komen. Ook in <strong>Rotary</strong>verband trouwens, kijk maar op<br />

www.rotary.org. Nieuwe technische mogelijkheden maken<br />

nieuwe verbanden mogelijk. Web2.0 verwijst naar de tweede<br />

fase in de ontwikkeling van internet. Daarbij gaat <strong>het</strong> over de<br />

overgang van een verzameling websites naar een platform voor<br />

interactieve webapplicaties. Samenwerken is door deze ontwikkeling en door de<br />

opmars van relatief goedkope communicatiemiddelen eenvoudig geworden.<br />

Computers, inhoud en informatie zijn via internet aan elkaar gekoppeld. We leven<br />

in een tijd waarin iedereen altijd online is (of lijkt te zijn) en waarin mensen dus<br />

altijd en overal kunnen samenwerken. Het is niet langer noodzakelijk om elkaar in<br />

levende lijve te ontmoeten. Je voelt de nabijheid van de ander in de vibratie van je<br />

sociale netwerk zodra een nieuw idee wordt gelanceerd of een reactie ‘gepost’.<br />

Moderne middelen bieden mogelijkheden om intern beter samen te werken en<br />

grotere externe groepen erbij te betrekken. Gesloten met ‘vocational peers’ (= vakgenoten),<br />

rotarians of open met wie maar wil… Fun en Fellowship in optima forma.<br />

Aan dit nummer werkten mee<br />

Ruchama Bwefar; Joseph Derr; Rob Klerkx; Wam de Moor; Steven<br />

Vermeylen (<strong>Rotary</strong> Contact)<br />

FOTO COVER: Anneke Visser<br />

kopij (plaatsing o.v.)<br />

Uiterlijk voor de eerste van de maand voorafgaand aan de<br />

maand van verschijnen zenden aan <strong>het</strong> redactieadres. Foto’s<br />

van PHF-uitreikingen en chequeoverhandigingen worden niet<br />

geplaatst.<br />

Mutaties<br />

Mutaties ledenbestand uitsluitend via de secretaris van uw<br />

club, via LEAD2 of eventueel via de uitgever o.v.v. lidnummer<br />

(zie: adresdrager)<br />

UITGEVER<br />

Stichting <strong>Rotary</strong> Administratie <strong>Nederland</strong>,<br />

Amstel 266, 1017 AM Amsterdam,<br />

tel.: 020-6232405, fax: 020-6227642,<br />

e-mail uitgever: info@rotarynederland.nl<br />

REDACTIE DE ROTARIAN<br />

tel. redactie: 020-4284735<br />

e-mail redactie: rotarian@rotarynederland.nl<br />

website: www.rotary.nl/rotarian<br />

ontwerp<br />

Studio Berry Slok, Amsterdam<br />

opmaak en Druk<br />

DeltaHage grafische dienstverlening, Den Haag<br />

ACQUISITIE<br />

Bureau Nassau<br />

Postbus 14626, 1001 LC Amsterdam<br />

020-6230905, info@bureaunassau.nl<br />

© copyright<br />

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar<br />

worden gemaakt zonder schriftelijke toestemming van de<br />

uitgever van De Rotarian.<br />

auteursrecht<br />

Op <strong>het</strong> auteursrecht van <strong>het</strong> gepubliceerde in De Rotarian is<br />

art. 7 van de Auteurswet 1912 van toepassing.<br />

De redactie van De Rotarian behoudt zich <strong>het</strong> recht voor om<br />

bijdragen en artikelen in te korten of niet te plaatsen.<br />

Marcel Harlaar, Hoofdredacteur De Rotarian<br />

Inhoud<br />

5 Ryan Carrier: Met twee handjes geholpen...<br />

8 Greg Mortenson: Op de thee in Talibangebied<br />

10 Wandelen voor Water op wereldwaterdag<br />

11 <strong>D1590</strong> houdt discon in nieuwe stijl<br />

13 <strong>Global</strong> <strong>Outlook</strong>: <strong>als</strong> <strong>het</strong> <strong>noodlot</strong> <strong>toeslaat</strong><br />

18 Vruchtbaar contact <strong>Nederland</strong>-Suriname<br />

20 Rob Klerkx: <strong>Rotary</strong> en digitale netwerken<br />

<strong>Rotary</strong> <strong>Nederland</strong> op Facebook<br />

<strong>Rotary</strong> in <strong>Nederland</strong> profileert zich in toenemende<br />

mate op sociale netwerk-sites. Voorlopig<br />

is ingezet op Facebook. Op de pagina <strong>Rotary</strong><br />

<strong>Nederland</strong> is aanvullende informatie te vinden en<br />

kun je direct reageren op actuele meldingen van<br />

mensen in <strong>het</strong> netwerk. Verder zijn er ook foto’s<br />

van actuele evenementen te vinden, filmpjes en<br />

links naar interessante websites.<br />

Lees meer <strong>Rotary</strong> en digitale netwerken op p.20<br />

mei 2010<br />

de rotarian<br />

3


FILMLEVEN.NL<br />

Wij monteren uw<br />

materiaal tot een<br />

professionele film<br />

Hoeveel uur videomateriaal of 8 mm fi lm heeft u nog liggen, waar<br />

niets meer mee gebeurt? Vaak is <strong>het</strong> heel waardevol materiaal,<br />

maar ongemonteerd duren deze opnamen meestal erg lang om<br />

nog eens met plezier terug te zien. Een goed samengestelde fi lm<br />

nodigt uit om vaker dan één keer te bekijken. David Blitz en Ruud<br />

Monster, documentairemakers met zeer veel ervaring, bieden u de<br />

mogelijkheid om van uw materiaal een mooie fi lm te maken.<br />

<strong>Rotary</strong><br />

Insignes<br />

Vanen<br />

Kado artikelen<br />

Licentiehouder <strong>Rotary</strong> International<br />

Nr. 96-4A0091<br />

Gratis offerte<br />

Wij komen bij u langs om te bespreken welke momenten in <strong>het</strong><br />

materiaal voor u belangrijk zijn. Ieder onderwerp vraagt om zijn<br />

eigen aanpak en lengte. Afhankelijk van de inhoud, de hoeveelheid<br />

basismateriaal en uw wensen maken wij een gratis offerte op maat.<br />

www.filmleven.nl | 06 15000796<br />

info@filmleven.nl | 06 17284101<br />

Postbus 77 8700 AB Bolsward T 0514 52 31 28 F 0514 52 22 79<br />

E info@vignettechniek.nl I www.vignettechniek.nl<br />

<br />

<br />

en veilig wonen...<br />

In uw eigen woning wilt u zich te allen tijde veilig voelen. Daarom staan in onze<br />

Residenties dag en nacht professionele hulpverleners klaar om snel en ade quaat<br />

te handelen. Welke situatie zich ook voordoet. Wilt u meer weten? Wij stellen<br />

ons graag aan u voor. Kijk op onze website www.seniorenresidenties.nl voor<br />

meer informatie en de adressen van alle Residenties.


• rotary • kort •<br />

Met twee handjes<br />

geholpen…<br />

Voormalig beursstudent is nu aanklager in Den Haag<br />

Joseph Derr<br />

Door <strong>Rotary</strong> heeft Ryan Carrier kennis gemaakt met nieuwe<br />

culturen en is zijn opleiding verrijkt met nuttige levenslessen.<br />

Hij is nu werkzaam <strong>als</strong> aanklager bij de Verenigde Naties bij<br />

<strong>het</strong> Internationale Strafhof in Den Haag.<br />

Sinds 2008 is Carrier (38) werkzaam <strong>als</strong> wettelijk ambtenaar bij <strong>het</strong><br />

Joegoslaviëtribunaal in Den Haag. Dit ad hoc tribunaal behandelt<br />

misdaden tegen de mensheid en oorlogsmisdaden in die regio na<br />

1991. Carrier vervolgt op dit moment drie Kroatische legerofficieren<br />

voor oorlogsmisdaden die zij zouden hebben begaan tijdens<br />

operatie Storm in augustus 1995. Toen werden meer dan 100.000<br />

etnische Serviërs verdreven uit Kroatië tijdens wat Carrier<br />

beschrijft <strong>als</strong> <strong>het</strong> grootste geval van etnische zuiveringen tijdens de<br />

Balkancrisis: ‘Etnische zuiveringen beperken zich niet tot <strong>het</strong> veroveren<br />

van een stad om daar iedereen te vermoorden. Er worden<br />

daarbij ook illegale handelingen verricht zo<strong>als</strong> <strong>het</strong> ombuigen van<br />

de demografie in bepaalde gebieden zodat bepaalde rassen verdwijnen<br />

en er een bepaald ras overblijft’, aldus Carrier, die<br />

oorspronkelijk uit White Rock (British Columbia, Canada) komt.<br />

‘Oorlogsmisdaden raken mensenmassa’s, ze zijn serieus en maken<br />

veel los, maar je moet een beetje afstand kunnen nemen om aan<br />

<strong>het</strong> eind van de dag de juiste beslissing te nemen.’<br />

Carrier’s eerste ervaring met <strong>Rotary</strong> stamt uit 1989 toen hij door de<br />

lokale <strong>Rotary</strong>club van White Rock werd uitgezonden <strong>als</strong> uitwisselingsstudent.<br />

Hij verbleef een jaar lang in Vetlanda (Zweden) en<br />

studeerde daar aan de universiteit. Hij raakte goed bevriend met<br />

<strong>het</strong> gastgezin waar hij verbleef, zo ontstond een blijvende band.<br />

In 1996 studeerde Carrier criminologie aan de Universiteit van<br />

Kaapstad in Zuid Afrika <strong>als</strong> een <strong>Rotary</strong> Foundation Ambassadorial<br />

Scholar en werd ditmaal gesponsord door RC White Rock-Peace<br />

Arch. Bij die gelegenheid zag hij hoe snel een samenleving kan veranderen,<br />

na jaren onder <strong>het</strong> juk van de apartheid te hebben<br />

geleefd.<br />

‘Ik werkte met oud-leden van <strong>het</strong> African National Congress<br />

(ANC) in de zwarte woonwijken en adviseerde hen over politieke<br />

vraagstukken samen met mijn professor. Ik leefde <strong>als</strong> <strong>het</strong> ware tussen<br />

twee verschuivende werelden die toen in Zuid Afrika samen<br />

leefden,’ zegt Carrier. ‘Het leerde mij hoe belangrijk <strong>het</strong> is om je<br />

aan te passen en om de mening en inzichten van andere mensen te<br />

respecteren voordat je je eigen agenda of visie door gaat drukken.’<br />

Hij koos voor een carrière in de juridische wereld omdat hem dat<br />

de beste manier leek om dingen in de wereld te veranderen. Carrier<br />

haalde zijn graad aan universiteit van Cambridge Hij werkte<br />

<strong>als</strong> aanklager en behandelde uiteenlopende zaken in een van de<br />

meest criminele buurten van Toronto voordat hij een baan bij de<br />

Verenigde naties kreeg. Zijn ervaring bij <strong>Rotary</strong> gaf mede vorm aan<br />

zijn loopbaan en zijn kijk op <strong>het</strong> leven. ‘Je kunt op reis gaan, maar<br />

ergens anders wonen, leven en deel uitmaken van een gemeenschap<br />

geeft een heel ander perspectief,’ legt hij uit. ‘Ik kreeg er<br />

meer vertrouwen door om iets groots te doen in mijn leven. <strong>Rotary</strong><br />

heeft me met twee handjes geholpen. Zonder de ervaringen van<br />

een jaar <strong>als</strong> uitwisselingsstudent was dit niet mogelijk geweest.’<br />

Serviceclubs en NSGK werken samen voor gehandicapte kind<br />

Serviceclubs, zo<strong>als</strong> <strong>Rotary</strong>, Lions en anderen, gaan zich inzetten<br />

voor kinderen met een handicap. Zij doen dat samen met NSGK<br />

voor <strong>het</strong> gehandicapte kind. Het platform ‘Serviceclubs in <strong>Nederland</strong>’<br />

heeft daarvoor vandaag een samenwerkingsovereenkomst<br />

afgesloten met NSGK. De Lionsclub Zeewolde bijt <strong>het</strong> spits af:<br />

samen met NSGK gaat zij zorgboerderij Kleurrijk in Joure<br />

ondersteunen.<br />

Serviceclubs zetten zich in voor een betere wereld. Wanneer zij<br />

een project opzetten voor kinderen en jongeren met een handicap<br />

in <strong>Nederland</strong>, kunnen zij voortaan een beroep doen op<br />

NSGK. Wanneer <strong>het</strong> project voldoet aan de criteria van NSGK,<br />

helpt deze stichting met geld en goede raad om <strong>het</strong> project te<br />

realiseren. NSGK kan op deze manier tot maximaal de helft bijdragen<br />

in de projectkosten. Andersom kunnen serviceclubs die<br />

geld hebben ingezameld voor kinderen met een handicap, ook<br />

een project van NSGK adopteren.<br />

Het is voor <strong>het</strong> eerst dat <strong>het</strong> platform Serviceclubs in <strong>Nederland</strong><br />

een overeenkomst sluit voor hulp aan kinderen met een handicap.<br />

‘Met de samenwerking willen we optimaal gebruik maken<br />

van elkaars deskundigheid’, zegt NSGK-directeur Ingrid Tuinenburg:<br />

‘Leden van serviceclubs hebben met hun kennis, ervaring<br />

en netwerken al heel veel goeds gedaan voor de wereld. En NSGK<br />

geeft al 60 jaar hulp aan kinderen met een handicap, dat is onze<br />

expertise. Samen met de serviceclubs hopen we nog meer voor<br />

deze kinderen te kunnen betekenen!’<br />

mei 2010<br />

de rotarian<br />

5


• rotary • kort •<br />

Jongeren Nieuw-Zeeland bezoeken Kennemerland<br />

In <strong>het</strong> kader van de Group Study Exchange (GSE) bezoeken zes<br />

Nieuw-Zeelanders in de maand april 2010 een aantal <strong>Rotary</strong>clubs<br />

in Noord-Holland. Deze Noord-Hollandse <strong>Rotary</strong>clubs<br />

organiseren met elkaar een interessant, gevarieerd en aantrekkelijk<br />

studieprogramma.<br />

Van 7 tot en met 15 april zijn de Nieuw-Zeelanders te gast bij de<br />

zes <strong>Rotary</strong>clubs in Kennemerland, te weten: RC Velsen, RC Santpoort,<br />

RC Santpoort-Brederode, RC IJmond, RC Beverwijk, RC<br />

Heemskerk-Uitgeest. De deelnemers worden ondergebracht bij<br />

gastgezinnen. De vliegtickets van Nieuw-Zeeland naar <strong>Nederland</strong><br />

worden betaald door <strong>Rotary</strong> International.<br />

De zes clubs hebben aan de hand van de achtergrond, <strong>het</strong> beroep,<br />

de opleiding en de belangstelling van de deelnemers een individueel<br />

studieprogramma samengesteld. Hiertoe behoren bezoeken<br />

aan zorginstellingen, scholen, gemeentelijke groenvoorziening, de<br />

recherche, <strong>het</strong> gevangeniswezen en ziekenhuizen. Op een aantal<br />

dagen waren er gezamenlijke excursies met water <strong>als</strong> thema, zo<strong>als</strong><br />

een bezoek aan <strong>het</strong> Hoogheemraadschap, aan Edam, de Schermer<br />

en aan <strong>het</strong> Zee- en Havenmuseum in IJmuiden en een tocht met<br />

een reddingsboot van de KNRM en een sleepboot van Iskes. Ook<br />

werd <strong>het</strong> Forteiland bezocht met een uitgebreid bezoek aan Corus.<br />

In 1955 nam <strong>Rotary</strong> International <strong>het</strong> initiatief voor internationale<br />

uitwisselingen voor jonge mensen die aan <strong>het</strong> begin van hun professionele<br />

carrière staan. Zo ontstond de GSE. Het doel van de GSE<br />

is om jonge mensen niet alleen kennis te laten maken met de levenswijzen<br />

en culturen in andere landen maar ook met <strong>het</strong><br />

bedrijfsleven. Ontdekken hoe zaken in andere landen worden<br />

aangepakt, wordt <strong>als</strong> een belangrijk element van de uitwisseling<br />

beschouwd even<strong>als</strong> <strong>het</strong> opbouwen van professionele relaties en<br />

vriendschapsbanden. Zo zijn jongeren, die reeds aan een GSE hebben<br />

deelgenomen, van mening dat zij een andere kijk op de wereld<br />

hebben gekregen. Een langdurige vriendschapsrelatie is vaak <strong>het</strong><br />

gevolg van de uitwisseling.<br />

Het team bestaat uit :<br />

– |Kepal Richards, 24 jaar en werkzaam <strong>als</strong> rechercheur bij de<br />

Nieuw-Zeelandse politie. Rugby, hockey en cricket zijn enkele<br />

hobbies van Kepal.<br />

– Shanna Coetzee, 27 jaar en werkzaam <strong>als</strong> beleidsmedewerker<br />

groen voor de gemeente Manukau. De hobby van Shanna is<br />

sport.<br />

– Nageen Ahmed, 25 jaar, is voedingsdeskundige en houdt van<br />

buitensporten.<br />

– Philippa Scales, 29 jaar en werkzaam <strong>als</strong> recruiter in de IT-sector.<br />

Philippa houdt onder andere van sport en muziek.<br />

– Sonya Gale, 28 jaar en is werkzaam <strong>als</strong> projectleider in een<br />

ziekenhuis. Eén van de hobbies van Sonya is geschiedenis.<br />

Het vijftal is afkomstig uit Auckland en wordt begeleid door de<br />

50-jarige Chris Betty. Chris is directeur van een middelbare<br />

school. ‘De regionale <strong>Rotary</strong>clubs zijn zeer verheugd over <strong>het</strong> feit<br />

dat ze een interessante bijdrage aan de invulling van <strong>het</strong> uitwisselingsprogramma<br />

kunnen leveren en zien <strong>het</strong> <strong>als</strong> hun taak om<br />

jongeren te betrekken bij de doelstellingen van <strong>Rotary</strong>’, aldus Lex<br />

de Koning, de GSE coördinator van de <strong>Rotary</strong>clubs in<br />

Kennemerland.<br />

Waterproject Nepal heeft behoefte aan deskundigheid<br />

Past Rotarian Dick Verstegen (69) kwam er tijdens een reis<br />

door Nepal achter dat ruim 10.000 inwoners van drie Nepalese<br />

dorpen in de heuvels achter Pokhara (regio Kaskikot) kampen<br />

met chronisch watergebrek. Dit leidde tot de oprichting van<br />

de Stichting Waterproject Nepal om <strong>het</strong> probleem aan te pakken.<br />

In Nepal staan tenminste twee <strong>Rotary</strong>clubs klaar om met<br />

behulp van een Matching Grant de handen ineen te slaan met<br />

<strong>Nederland</strong>se clubs die fundraising willen doen voor <strong>het</strong><br />

project.<br />

De stichting werkt samen met The Nepal Trust (TNT) in<br />

Kathmandu. Deze Schotse non gouvernementele organisatie<br />

heeft in 2008 en 2009 een door Dick en zijn partner Ellen (49)<br />

betaald haalbaarheidsonderzoek gedaan. Daarin is onomstotelijk<br />

de noodzaak en de haalbaarheid van <strong>het</strong> project<br />

aangetoond. Nu is <strong>het</strong> dus tijd voor fundraising opdat <strong>het</strong><br />

klaarliggende plan in de periode 2011-2014 in samenwerking met<br />

alle betrokkenen door Nepal Trust kan worden uitgevoerd.<br />

Onderdeel van de studie is een film die de noodzaak van een adequate<br />

watervoorziening onderstreept.<br />

Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) hebben mensen<br />

per dag minimaal 45 tot 60 liter water nodig voor een<br />

menswaardig bestaan. De inwoners van de getroffen regio hebben<br />

er vaak maar 6. Een deel daarvan bestaat noodgedwongen uit<br />

water uit vervuilde vijvers, dat vaak ook voor koken en wassen<br />

gebruikt wordt. Door watergebrek en -verontreiniging worden<br />

veel kinderen en volwassenen ziek en gaan soms dood.<br />

De situatie wordt steeds slechter, omdat de oude bron opdroogt,<br />

<strong>het</strong> water dat nog rest steeds sterker verzuurd raakt, de bestaande<br />

reservoirs lekken en de pijpleidingen om de haverklap kapot<br />

gereden worden door lokaal vervoer; de huidige pijpen liggen<br />

6<br />

mei 2010<br />

de rotarian


• rotary • kort •<br />

Inner Wheel? ... Ja, inderdaad Inner Wheel<br />

Hopelijk gaat er een lichtje branden. Inner Wheel behoort tot de<br />

Family of <strong>Rotary</strong> en van oudsher kunnen de partners van rotarians<br />

(mannelijk zowel <strong>als</strong> vrouwelijk) lid worden van deze serviceorganisatie.<br />

Van oudsher… omdat tegenwoordig (in beperkte mate) ook<br />

leden van buitenaf kunnen worden aangetrokken.<br />

Inner Wheel <strong>Nederland</strong> behoort tot International Inner Wheel en is<br />

een van de grootste serviceorganisaties ter wereld met meer dan<br />

100.000 leden, net <strong>als</strong> <strong>Rotary</strong> aangesloten bij SIN (stichting Serviceclubs<br />

in <strong>Nederland</strong>) en een stem in de Verenigde Naties.<br />

Inner Wheel <strong>Nederland</strong> is een bloeiende vereniging met zo’n 2750<br />

leden, 74 clubs verdeeld over 3 districten. Vorig jaar vierde Inner<br />

Wheel <strong>Nederland</strong> <strong>het</strong> 60-jarig lustrum met zo’n 600 feestende<br />

Inner Wheelers/sters onder andere in gezelschap van de toenmalige<br />

internationaal presidente Suzanne Nielssen. Alle clubs in <strong>Nederland</strong><br />

zetten zich in voor ons lustrumproject KIKA (kinderen<br />

kankervrij) en uiteindelijk kon <strong>het</strong> fantastische bedrag van ruim<br />

F 114.000 aan KIKA worden overhandigd. Daarnaast zet Inner<br />

Wheel <strong>Nederland</strong> zich in voor <strong>het</strong> internationale project Education<br />

for Girls.<br />

Op clubniveau zetten veel, heel veel leden zich in om de doelstelling<br />

‘<strong>het</strong> bevorderen van de persoonlijke bereidheid tot helpen’ te<br />

realiseren, <strong>het</strong>geen resulteert in de meest uiteenlopende projecten<br />

in <strong>Nederland</strong> en in <strong>het</strong> buitenland. Uiteraard zorgt deze gezamenlijke<br />

inzet voor de ander er ook voor dat de doelstelling<br />

‘vriendschap’ bewaarheid wordt.<br />

De derde doelstelling ‘bevordering internationale contacten’ krijgt<br />

gestalte tijdens de driejaarlijkse Conventie (afgelopen jaar in Maleisië,<br />

in 2012 in Istanboel), de driejaarlijkse Rally Charlemagne - een<br />

vriendschappelijk treffen in een van de 9 landen waar Karel de<br />

Grote heeft geregeerd - en op districtsniveau door de uitwisseling<br />

met diverse districten in omringende landen <strong>als</strong> Engeland, Zweden,<br />

Duitsland.<br />

Op clubniveau worden ‘intercities’ gehouden waar clubs uit een<br />

stad of een provincie elkaar treffen.<br />

Wellicht is <strong>het</strong> nog goed te<br />

melden dat er ochtend-, middagen<br />

avondclubs bestaan en dat de<br />

bijeenkomsten soms worden<br />

voorafgegaan door een lunch of<br />

diner. Veelal zijn er in de clubs subclubs <strong>als</strong> een lees-, een bridge-,<br />

een golf- of een kookclub. Inhoudelijk worden de maandelijkse<br />

bijeenkomsten gevuld met lezingen van allerlei aard.<br />

Ook vele Inner Wheel clubs zijn in contact gekomen met de Shelterbox<br />

en zeker 22 shelterboxen zijn beschikbaar gesteld door o.a.<br />

<strong>het</strong> Landelijk Bestuur, De Johanna Hamburg Stichting, de Giftshop<br />

en diverse clubs. Alles onder <strong>het</strong> motto: ‘Wij kijken om naar de<br />

medemens!’<br />

Marja Bongers-Janssen,<br />

President Inner Wheel <strong>Nederland</strong> 2009-2010<br />

Interesse?<br />

Mocht uw partner geïnteresseerd zijn eens kennis te maken met<br />

ons dan nodigen we u van harte uit met de IW club in de omgeving<br />

contact op te nemen. Uw <strong>Rotary</strong>club is van <strong>het</strong> bestaan van de<br />

betreffende Inner Wheel club op de hoogte.<br />

Meer informatie: www.innerwheelnederland.nl<br />

Gouverneursberaad 2010-2011<br />

Het Gouverneursberaad 2010-2011 poseert (foto) in San Diego.<br />

Daar werd zij tijdens de International Assembly voorbereid op <strong>het</strong><br />

komend <strong>Rotary</strong>jaar. V.l.n.r.: Frank van der Meijden (D1550), Albertine<br />

Perre-Bulder (D1570), Peter Kleuters (D1580), Onno te Nuyl<br />

(<strong>D1590</strong>), Jos Zwaans (D1610), Ton van Vliet (D1600) en Marianne<br />

Koebrugge-Mulder (D1560).<br />

namelijk niet diep genoeg. Dus moeten er nieuwe bronnen ontsloten<br />

worden, moeten er nieuwe reservoirs en watertanks<br />

komen, vele kilometers pijpleidingen en ook tappunten.<br />

Dat is een kolossaal karwei, want de afstanden zijn groot en <strong>het</strong><br />

gebied is erg heuvelachtig. Alle bewoners willen graag meehelpen<br />

en naar draagkracht meebetalen, net <strong>als</strong> de Nepalese<br />

overheid, maar die heeft onvoldoende fondsen om hier binnen<br />

een paar jaar te doen wat broodnodig is. Er is voldoende capaciteit<br />

om <strong>het</strong> project straks in goede staat te houden. Behalve aan<br />

geld, heeft de stichting veel behoefte aan ideeën en deskundigheid<br />

op <strong>het</strong> terrein van fundraising, deskundigheid voor <strong>het</strong><br />

aanboren van (inter)nationale subsidies en mensen die zich willen<br />

inzetten.<br />

Voor meer informatie: www.waterprojectnepal.nl


• rotary • Focus •<br />

Op de thee in Talibangebied<br />

Warren Kalbecker<br />

Greg Mortenson, de Amerikaanse bergbeklimmer, vond in<br />

1993 na een mislukte poging de hoogste berg ter wereld te<br />

beklimmen, onderdak in <strong>het</strong> Pakistaanse dorpje Korphe. Hij<br />

was zeer onder de indruk van de warmte waarmee hij werd<br />

ontvangen en keerde jaren later terug om er een school te<br />

bouwen.<br />

Mortenson beschouwt zijn werk <strong>als</strong> een bijdrage aan de wereldvrede:<br />

‘Door mensen te leren lezen en schrijven werk je mee aan<br />

hun emancipatie. Kennis kan leiden tot verdraagzaamheid en<br />

wederzijds respect en begrip. Onwetendheid leidt tot haat.<br />

<strong>Rotary</strong> draagt met haar wereldwijde netwerk van clubs ook bij<br />

aan de wereldvrede.’<br />

Ook meisjes krijgen onderwijs in de nieuwe scholen – een doorn<br />

in <strong>het</strong> oog van de Taliban. ‘We hebben nog geen enkele school<br />

hoeven sluiten. In de zomer van 2007 is er wel een aangevallen<br />

door een Taliban commando. Het is echter bij bedreigingen<br />

gebleven. Acht van onze leerkrachten behoorden vroeger tot de<br />

Taliban, en steunen nu <strong>het</strong> recht op onderwijs voor iedereen.<br />

Maar we moeten de feiten onder ogen zien: sinds 2007 zijn er in<br />

Afghanistan al 1000 en in Pakistan al 850 scholen aangevallen<br />

door de Taliban. Een groot deel heeft zijn deuren moeten<br />

sluiten.’<br />

Greg Mortenson met leerlingen in Afghanistan<br />

De bergbeklimmer hield zich aan zijn belofte. Na drie jaar fondsenwerving<br />

in de Verenigde Staten en <strong>het</strong> vergaren van geschikt<br />

materiaal is er inderdaad een school neergezet in Korphe. Daarnaast<br />

richtte hij samen met een partner <strong>het</strong> Centraal Azië<br />

Instituut (CAI) op dat garant stond voor de bouw van 131 scholen<br />

in <strong>het</strong> binnenland van Afghanistan en Noord-Oost Pakistan. Zo’n<br />

60 tijdelijke scholen werden opgezet in vluchtelingenkampen.<br />

Een van de uitgangspunten van <strong>het</strong> CAI is dat <strong>het</strong> initiatief voor<br />

de scholen van de plaatselijke gemeenschap moet komen. Verscheidene<br />

<strong>Rotary</strong>clubs hebben overigens de opleiding van een<br />

aantal leerkrachten gefinancierd.<br />

Het hele avontuur inspireerde Mortenson tot <strong>het</strong> boek ‘Three<br />

cups of tea’ dat een internationale bestseller werd. Het verhaal,<br />

dat werd geschreven door medeauteur David Relin, getuigt van<br />

veel inlevingsvermogen en bevat treffende beschrijvingen van<br />

mensen, situaties, persoonlijke problemen, culturele verschillen,<br />

lokale machtspolitiek, corruptie, botsende culturen en warme<br />

vriendschap. Dit laatste komt sterk tot uitdrukking in de titel en<br />

in de woorden van Haji Ali, dorpshoofd van Korphe: ‘Hier [in<br />

Pakistan en Afghanistan] drinken we bij <strong>het</strong> zakendoen drie koppen<br />

thee. Bij de eerste ben je nog een vreemde, de tweede maakt<br />

je een vriend, en na de derde word je familie. En voor familie<br />

doen we alles - zelfs met gevaar voor eigen leven.’<br />

Wat vindt Mortenson van de aanwezigheid van Westerse troepen<br />

op Afghaanse bodem? De VS en de NAVO hebben de neiging om<br />

democratie op te leggen, in plaats van ze op te bouwen. Voor dat<br />

laatste is onderwijs een belangrijke factor. We moeten niet alleen<br />

soldaten sturen, maar ook ontwikkelingswerkers. Bovendien:<br />

door de bombardementen vlucht een deel van de bevolking naar<br />

vluchtelingenkampen, die een kweekvijver vormen voor<br />

extremisten’.<br />

In 8 jaar tijd richtte <strong>het</strong> CAI 17 scholen op speciaal voor vrouwen.<br />

Ze leren er niet alleen lezen en schrijven, maar krijgen ook informatie<br />

over hygiene, voeding en gezondheidszorg. ‘In de lente van<br />

2009 zei ik tegen de plaatselijke verantwoordelijken: ‘Dames,<br />

neem nu zelf maar <strong>het</strong> heft in handen. In 8 maanden tijd hebben<br />

ze maar liefst 120 nieuwe scholen geopend. Ik had <strong>het</strong> veel eerder<br />

moeten zeggen…’, zegt Mortenson tot slot.<br />

(Ned. bewerking: Steven Vermeylen/<strong>Rotary</strong> Contact)<br />

De <strong>Nederland</strong>se vertaling van <strong>het</strong><br />

boek ‘Three Cups of Tea’ verscheen<br />

bij uitgeverij Nieuw<br />

Amsterdam.<br />

8 mei 2010 de rotarian


• rotary • Boeken •<br />

Whisky & Jazz<br />

Hans Offringa (RC Zwolle-<br />

Noord) is een internationaal<br />

bekend auteur en whiskykenner.<br />

Al in zijn tienerjaren<br />

startte hij zijn ontdekkingstocht<br />

door de wereld van<br />

whisky. Inmiddels is hij een<br />

bekende whisky-expert. Alcohol<br />

en jazz lijkt een voor de<br />

handliggende combi. Niet<br />

alleen omdat veel jazzartiesten<br />

notoire drinkers zijn, maar<br />

ook omdat whisky even<strong>als</strong><br />

jazz vele nuances kent, toonsoorten<br />

en stemmingswisselingen. Even<strong>als</strong> bij whisky groeit de<br />

waardering voor jazz met de jaren. Offringa doet in <strong>het</strong> boek een<br />

poging om de band tussen jazz en whisky nog hechter te maken.<br />

Malt whisky is een goed gesprek, jazz is een muzikale conversatie.<br />

Om van beide echt te genieten moet je de tijd nemen: malt is geen<br />

drie minuten voortrazende punksong. Daarmee stuit je ook meteen<br />

op een wat teleurstellend element in <strong>het</strong> boek: de keuze van de<br />

jazzartiesten had wat spannender gekund; nu beperkt Offringa<br />

zich tot de hele grote namen, zo<strong>als</strong> John Coltrane, Charlie Parker,<br />

Cannonball Adderley, Miles Davis en C<strong>het</strong> Baker. Los daarvan biedt<br />

<strong>het</strong> boek een indrukwekkende insight in de belevingswereld van<br />

een ‘genieter’ die de lezer meeneemt op ontdekkingstocht .<br />

Meer informatie: www.hansoffringa.com<br />

Stand By Your Man 2<br />

Na <strong>het</strong> succes van SBYM 1 van de hand van Rita Knijff-Pot – de<br />

vrouw van PDG Paul Knijff van D1570 - is er nu SBYM 2 met <strong>als</strong><br />

ondertitel ‘Over de grenzen’. Paul’s gouverneursjaar zit er op en<br />

door een samenloop van omstandigheden komt hij versneld in<br />

hogere echelons binnen de internationale <strong>Rotary</strong>gemeenschap<br />

terecht. Rita beleeft dit met<br />

hem, na daar aanvankelijk<br />

toch wat terughoudend in<br />

te zijn, en beschrijft haar<br />

belevenissen <strong>als</strong> ‘Stand By<br />

Your Man’ (haar benaming<br />

voor de partners van <strong>Rotary</strong>bobo’s)<br />

met gortdroge<br />

humor en veel relativeringsvermogen.<br />

Iets wat<br />

wel nodig blijkt te zijn,<br />

leer je <strong>als</strong> lezer gaandeweg.<br />

Het boekje is in beperkte<br />

oplage geproduceerd en de<br />

opbrengst gaat naar de<br />

<strong>Rotary</strong> Doctors <strong>Nederland</strong>.<br />

De omwenteling van 1813<br />

In de twee laatste weken van november 1813 kreeg <strong>Nederland</strong>,<br />

nadat <strong>het</strong> een aantal jaren bij Frankrijk was ingelijfd, zijn onafhankelijkheid<br />

terug. De vaderlanders die daarbij een leidende rol<br />

speelden werden door een dankbaar nageslacht op een voetstuk<br />

geplaatst. Hun moed gaf de <strong>Nederland</strong>er <strong>het</strong> zelfvertrouwen terug<br />

dat in de jaren van buitenlandse overheersing sterk geschaad was.<br />

De omwenteling van 1813 werd zo een deel van de nationale identiteit.<br />

Nu twee eeuwen later is <strong>het</strong> beeld hiervan wat<br />

genuanceerder geworden. Evert Vles (RC Nieuwerkerk aan den IJssel)<br />

laat in gedetailleerde beschrijvingen van deze belangwekkende<br />

periode zien dat de afhankelijkheid van buitenlandse mogendheden<br />

bij de omwenteling een belangrijke rol heeft gespeeld. Naast<br />

de moed van de enkeling was er in die dagen ook veel angst, aarzeling<br />

en besluiteloosheid. De<br />

jaren 1940-1945 hebben ons<br />

daar veel meer begrip voor<br />

doen opbrengen en ons des<br />

te meer waardering doen<br />

hebben voor diegenen die<br />

wel de rug recht hielden.<br />

Daarom zijn die twee weken<br />

in november 1813 nog<br />

steeds van groot belang.<br />

Twee weken in november,<br />

De omwenteling van 1813,<br />

E.J. Vles, B 19,50,<br />

ISBN 90 6707 604 X<br />

On line manuscript<br />

‘Op de website www.schrijversmarkt.nl heb ik een nieuw<br />

manuscript geplaatst,’ schrijft Peter van der Wel (RC Rijswijk).<br />

Dat is even slikken. Wat bedoelt hij? Deze website is een soort<br />

beurs voor auteurs. Bezoekers kunnen op die site punten kopen<br />

in de geplaatste manuscripten. Bij 250 betalende supporters zal<br />

de uitgeverij dit boek daadwerkelijk gaan uitgeven. De 250 eerste<br />

supporters ontvangen dan gratis een unieke 1e druk met hun<br />

naam erin. Het boek van Van der Wel heet ‘Economie voor<br />

wereldverbeteraars.’ Een onderwerp dat menig rotarian aan <strong>het</strong><br />

hart moet gaan. In <strong>het</strong> boek probeert hij op eenvoudige, leesbare<br />

en luchtige wijze aan gewone mensen - dus ook niet-economen -<br />

te laten zien hoe we onze economie heel eenvoudig anders<br />

kunnen organiseren. Onze economie is niet meer dan een grote<br />

productiemachine. We kunnen die machine laten produceren<br />

wat we zelf willen. Bijvoorbeeld meer geluk en rijkdom voor ons<br />

allemaal. En dan niet alleen in <strong>Nederland</strong>, maar ook in de rest<br />

van de wereld en ook nog eens duurzaam.<br />

Meer informatie: peter.vanderwel@rijnconsult.nl<br />

mei 2010<br />

de rotarian<br />

9


• rotary • water •<br />

Wandelen voor water 2010<br />

Ook dit jaar is er weer gewandeld voor water. Ditmaal organiseerden<br />

onder meer RC Appingedam–Delfzijl en RC Eems–Dollard <strong>het</strong><br />

evenement.<br />

Op 24 maart wandelden 650 leerlingen van 23 scholen uit Appingedam,<br />

Bierum, Delfzijl, Farmsum, Godlinze, Holwierde, Spijk,<br />

Termunterzijl, Wagenborgen, Woldendorp en ’t Zandt 6 kilometer.<br />

De kosten van de organisatie werden betaald door de organiserende<br />

clubs, waardoor elke euro sponsorgeld die de kinderen inzamelen<br />

zijn voor een<br />

gezonde toekomst.<br />

De leerlingen van de<br />

hoogste groepen van<br />

de drie basisscholen<br />

wandelden in de<br />

natuur rond de<br />

Drentsche Golf en<br />

Countryclub en door<br />

<strong>het</strong> Arboretum.<br />

Waterleidingmaatschappij<br />

Drenthe<br />

(WMD) coördineerde de wandeling en wethouder Henk van Hooft<br />

van de gemeente Assen gaf <strong>het</strong> startschot. ICO, centrum voor kunst<br />

en cultuur, zorgde voor Afrikaanse muziek tijdens de warming up.<br />

Wandelen voor Water is een jaarlijks terugkerend evenement voor<br />

kinderen uit groep 7 en 8. Het vindt plaats in de week van Wereldwaterdag<br />

(22 maart). Tijdens de hele week wordt er wereldwijd<br />

aandacht gevraagd voor <strong>het</strong> tekort aan drinkwater en sanitaire voorzieningen<br />

in ontwikkelingslanden. Kinderen die meedoen aan<br />

Wandelen voor Water dragen bij aan de afspraken voor een betere<br />

wereld.<br />

Meer informatie: www.wandelenvoorwater.nl .<br />

voor 100 procent ten goede komt aan <strong>het</strong> goede doel.<br />

Leerlingen van de Maria in Campisschool, SSBO De Boei en KBS Vredeveld<br />

uit Assen hebben die dag zes kilometer gewandeld met zes<br />

liter water in een rugzak. De scholieren hebben F 3.500 opgehaald,<br />

inclusief een bijdrage van RC Assen en van medewerkers van de provincie<br />

Drenthe. Aqua for All, een stichting die schoonwaterprojecten<br />

in derdewereldlanden selecteert en toetst, verdubbelt <strong>het</strong> bedrag. De<br />

opbrengst (F 7.000) gaat naar een waterproject van Simavi in Kenia.<br />

Tijdens Wandelen voor Water ervaren scholieren uit groep zeven en<br />

acht wat hun leeftijdsgenootjes in ontwikkelingslanden dagelijks<br />

meemaken; zij moeten soms kilometers lopen voor ze bij een waterput<br />

water kunnen halen. En dat elke dag weer. De leerlingen<br />

hebben vooraf een gastles over water gehad van leden van RC Assen.<br />

Ze leren dat schoon water, goede sanitaire voorzieningen en kennis<br />

over hygiëne – want ook daar ontbreekt <strong>het</strong> vaak aan – onmisbaar<br />

Sponsorloop voor water<br />

D1570 - RC Schoonhoven hield eind maart in nauwe<br />

samenwerking met de Stichting Spomuza voor <strong>het</strong> eerst<br />

‘Wandelen voor Water’, een sponsorloop in <strong>het</strong> kader van<br />

Wereldwaterdag De opbrengst lag rond de F 23.000. De<br />

club koos enige tijd voor een waterproject in Banga<br />

Bakundu, Kameroen; met <strong>het</strong> project wordt niet alleen<br />

<strong>het</strong> regionale ziekenhuis van water voorzien maar ook de<br />

omliggende dorpen. Zes scholen uit Schoonhoven en<br />

Ammerstol met 340 leerlingen hadden hun medewerking<br />

toegezegd. Honderden leerlingen gingen op weg<br />

met op hun rug een speciale rugzak gevuld met 6 liter<br />

water. De route van 6 kilometer symboliseert <strong>het</strong> aantal<br />

kilometers dat men in Kameroen soms dagelijks moet<br />

afleggen om aan drinkwater te komen. Onderdeel van<br />

<strong>het</strong> project was ook een gastles over de waterproblematiek<br />

in veel ontwikkelingslanden<br />

10 mei 2010 de rotarian


• rotary • Districtsconferentie •<br />

<strong>D1590</strong> houdt Discon in nieuwe stijl<br />

Prinses Laurentien bij bijeenkomst Laaggeletterdheid<br />

De Groningse Martinikerk met in <strong>het</strong> schip meer dan 500<br />

rotarians en andere belangstellenden kreeg een brok in de keel<br />

toen Huub Cuijpers, werkzaam bij de Hema, vertelde over zijn<br />

ervaringen met laaggeletterden. Zijn gemoed schoot vol bij<br />

<strong>het</strong> verhaal van de ex-analfabeet die een gezelschap leidinggevenden<br />

in <strong>het</strong> bedrijf vertelde van zijn ervaringen. Het was<br />

even stil en toen barstte er een groot applaus los.<br />

Dat applaus werd aangevoerd door prinses Laurentien der <strong>Nederland</strong>en<br />

die <strong>als</strong> voorzitster van de Stichting Lezen & Schrijven een<br />

inleiding hield over laaggeletterdheid. Zij arriveerde rond twee<br />

uur en vertrok twee uur later. Zij werd welkom ge<strong>het</strong>en door de<br />

commissaris van de koningin in Groningen Max van den Berg en<br />

Peter Rehwinkel, burgemeester van Groningen. De Koninklijke<br />

Hoogheid maakte niet meer mee dat Albertiene Hardres, voorzitter<br />

van de organiserende club RC Groningen-Belcampo aan<br />

directeur Margreet de Vries (Stichting Lezen & Schrijven) een gift<br />

van B 40.000 overhandigde.<br />

60.000 euro<br />

Prinses Laurentien zal zeker van DG Vera Kerremans gehoord<br />

hebben wat dat bedrag was. En misschien kon Kerremans toen al<br />

stiekum melden dat <strong>het</strong> bedrag ’s avonds in werkelijkheid<br />

B 60.000 was. Bovendien werd toen de opbrengst van de galaavond<br />

ten bate van Unicef bekend: eveneens B 60.000.<br />

Het symposium Laaggeletterdheid in <strong>Nederland</strong> was een districtsconferentie<br />

nieuwe stijl. De ‘plichtplegingen’ vonden een<br />

avond eerder plaats tijdens <strong>het</strong> gouverneursdiner. Daar presenteerde<br />

<strong>het</strong> GSE-team de resultaten van de studiereis naar Zweden<br />

en Letland, daar mocht Rotaract een wervend praatje houden en<br />

daar sprak Paul Knijff <strong>als</strong> vertegenwoordiger van de president RI<br />

enthousiastmerende woorden. Hij wees vooral op <strong>het</strong> belang van<br />

<strong>het</strong> naar buiten treden van rotarians. Als voorbeeld van hoe dat<br />

moest, roemde hij de websites van de clubs Harlingen en Sneek.<br />

Maar <strong>het</strong> hoogtepunt was natuurlijk <strong>het</strong> symposium waar prinses<br />

Laurentien op de laaggeletterdheid in ging. ‘Onze<br />

samenleving is er op ingericht dat mensen kunnen lezen en<br />

schrijven,’ aldus de prinses. ‘En onze maatschappij is zo opgebouwd<br />

dat we iedereen nodig hebben. Maar veel van al die<br />

potentie gaat verloren: anderhalf miljoen volwassenen hebben<br />

grote lees- en schrijfproblemen. Een miljoen hiervan is in <strong>Nederland</strong><br />

geboren en getogen; 500.000 mensen zijn hier op latere<br />

leeftijd komen wonen.’<br />

Leesachterstand 2 jaar<br />

‘Wist u dat een kwart van de kinderen de basisschool verlaat met<br />

een leesachterstand van twee jaar? Ieder jaar gaan dus ruim<br />

40.000 kinderen naar <strong>het</strong> voortgezet onderwijs met onvoldoende<br />

bagage. Zo’n achterstand<br />

is moeilijk in te<br />

lopen, dat kunt u zich<br />

indenken. Ruim 30.000<br />

MBO studenten kunnen<br />

onvoldoende<br />

lezen, schrijven en vaak<br />

ook rekenen. Laaggeletterdheid<br />

kost<br />

<strong>Nederland</strong> jaarlijks<br />

zo’n B 537 miljoen.’<br />

Tot haar grote verrassing<br />

kreeg prinses<br />

Laurentien <strong>het</strong> eerste<br />

exemplaar van <strong>het</strong><br />

boekje ‘Brieven aan de<br />

Prinses’, geschreven<br />

door een groot aantal<br />

laaggeletterden. De<br />

opbrengst van de verkoop<br />

tijdens <strong>het</strong><br />

symposium was ook<br />

voor de stichting. Dagvoorzitter<br />

Thom van<br />

der Goot kon na <strong>het</strong><br />

vertrek van de prinses<br />

melden dat <strong>het</strong> boek<br />

was uitverkocht.<br />

Bij dit alles vielen de<br />

bijdragen van de<br />

schrijfster Yvonne<br />

Prinses Laurentien bedankt voor <strong>het</strong> eerste<br />

exemplaar van <strong>het</strong> boekje ‘Brieven aan de<br />

Prinses’.<br />

Kroonenberg, dichteres Alet Boukes en Annemieke ter Brugge<br />

over de bijbel in gewone taal zeker niet in <strong>het</strong> niet, maar ze kregen<br />

toch minder aandacht. Ook <strong>het</strong> rondetafelgesprek onder<br />

leiding van Dieuwertje Blok kwam wat minder uit de verf, mede<br />

door de voor dit doel minder geschikte akoestiek van de kerk.<br />

Frank Spekreijse, Linda Nijlunsing, Huub Cuijpers, Johan van<br />

Wijhe en Margreet de Vries vertelden over hun ervaringen.<br />

De laatste kreeg dus de cheque aangeboden. Het bedrag verraste<br />

haar bijzonder. Het geld zal worden gebruikt om een aantal televisieprogramma’s<br />

over laaggeletterdheid te financieren. Via <strong>het</strong><br />

medium TV moet <strong>Nederland</strong> nog nadrukkelijker gewezen worden<br />

op de noodzaak om deze vorm van analfabetisme aan te<br />

pakken.<br />

Aan <strong>het</strong> eind van de bijeenkomst kreeg RC Kampen een speciale<br />

prijs voor de aanpak van laaggeletterdheid. Juryvoorzitter Kees<br />

Kuipers kon melden dat hun project door de jury <strong>als</strong> beste beoordeeld<br />

was.<br />

mei 2010<br />

de rotarian<br />

11


• rotary • Brief van de president •<br />

What’s next<br />

Rotarians,<br />

De <strong>Rotary</strong> World Magazine Press (RWMP) waarin The Rotarian en<br />

31 regionale tijdschriften verenigd zijn, is <strong>het</strong> belangrijkste middel<br />

om wereldwijd met de leden van <strong>Rotary</strong> te ccommuniceren. Een<br />

abonnement op <strong>het</strong> officiële <strong>Rotary</strong>tijdschrift is een verplicht<br />

onderdeel van <strong>het</strong> lidmaatschap. Het magazine informeert de<br />

leden over actuele ontwikkelingen binnen <strong>Rotary</strong> op club-, district<br />

en internationaal niveau. Het door RI voorgeschreven materiaal<br />

vormt de meest directe link tussen <strong>het</strong> hoofdkantoor en de<br />

individuele rotarian. De tekst die u nu leest, verschijnt in elk<br />

<strong>Rotary</strong>magazine. De verplichting om teksten van RI op te nemen<br />

zorgt voor consistentie en eenduidigheid. Dat is een unieke<br />

ervaring en onvervangbaar. Eens in de maand schrijf ik deze brief<br />

die bij u op de deurmat belandt <strong>als</strong> deel van een van de 31<br />

professioneel gemaakte <strong>Rotary</strong>bladen. Daarmee spreek ik tot 1,2<br />

miljoen leden tegelijkertijd. Mijn reizen, toespraken of berichten<br />

aan clubs en districten zullen nooit zo veel impact hebben <strong>als</strong> deze<br />

400 woorden.<br />

Na de aardbeving in Haiti in januari kwam er onder rotarians een<br />

golf aan reacties op gang. Er werden steunbetuigingen verzonden<br />

en uit de berichtgeving via internet werd duidelijk dat de<br />

noodhulp snel op gang kwam. Ook werd duidelijk dat er veel geld<br />

beschikbaar werd gesteld voor noodhulp in de vorm van<br />

ShelterBoxen of Aquaboxen, en bijdragen aan <strong>het</strong> Haiti Earthquake<br />

Relief Fund van <strong>Rotary</strong>. Rotarians ter plaatse waren zeer actief<br />

betrokken. Zij hielpen bij de distributie van ShelterBoxen en<br />

zochten naar wegen om hulp te bieden. Dat zijn essentiële<br />

momenten waarop <strong>Rotary</strong> een verschil kan maken. <strong>Rotary</strong> is geen<br />

bureau voor noodhulp en bestrijdt geen rampen, maar we zijn wel<br />

erg goed in <strong>het</strong> bieden van oplossingen op de lange termijn. Het<br />

gaat daarbij niet enkel om <strong>het</strong> repareren van de schade maar om<br />

een structurele aanpak. Als de camera’s zijn verdwenen en de<br />

media-aandacht verslapt, is <strong>Rotary</strong> nog steeds ter plaatse. Daar<br />

staan de 17 lokale <strong>Rotary</strong>clubs en duizenden partnerclubs garant<br />

voor. Als de inspanningen in andere landen waar hulp werd<br />

geboden iets bewijzen dan is <strong>het</strong> wel dat <strong>Rotary</strong>’s hulp van langere<br />

duur is. Rotarians helpen graag mensen in nood, door daarin te<br />

volharden en door ter plaatse te zijn, geven wij mensen weer hoop.<br />

Onze response na <strong>het</strong> tragedie Haïti spreekt wat dat betreft<br />

boekdelen: wij willen dienstbaar zijn. Bedankt voor jullie inzet!<br />

John Kenny<br />

President RI, 2009-2010<br />

Boodschap van de voorzitter<br />

Volgens een recent onderzoek is er nog<br />

nooit zo weinig geld geschonken aan liefdadigheid<br />

in de afgelopen 50 jaar. 86<br />

procent van de non-profit organisaties<br />

noteerde een terugval in geefgedrag in<br />

2009. In een tijd waarin de humanitaire<br />

behoefte drastisch omhoog gaan, betekent<br />

dit dat de financiële reserves van deze<br />

organisaties snel opdrogen.<br />

Gelukkig zijn rotarians goedgeefse mensen.<br />

Ondanks de wereldwijde recessie is in<br />

<strong>het</strong> jaar 2008-2009 een recordbedrag aan<br />

<strong>het</strong> Annual Programs Fund geschonken,<br />

daarmee bekleedt dit jaar de derde plek in<br />

de geschiedenis van <strong>het</strong> fonds.<br />

Rotarians geven graag aan <strong>het</strong> Annual Programs<br />

Fund en aan de ‘US$200 Million<br />

Challenge’ om ervoor te zorgen dat polio<br />

definitief uitgebannen wordt. Tevens zorgen<br />

wij ervoor dat de toekomst van The<br />

<strong>Rotary</strong> Foundation (TRF) veilig is gesteld<br />

door bijdragen aan <strong>het</strong> Permanent Fund<br />

en streven wij vrede na via bijdragen aan<br />

de <strong>Rotary</strong> Centers for International Studies<br />

in peace and conflict resolution.<br />

Het lijkt misschien veel gevraagd en graag<br />

zou ik melden dat uw bijdragen aan deze<br />

inspanningen de oplossing zijn voor <strong>het</strong><br />

wereldleed. Het enige wat ik kan zeggen<br />

wat er gebeurt <strong>als</strong> de Foundation niet voldoende<br />

reserves heeft: door polio zullen er<br />

meer kinderen kreupel raken, ziekten zullen<br />

zich over de wereld verspreiden omdat<br />

minder mensen toegang tot drinkwater en<br />

sanitaire voorzieningen hebben. Ontelbare<br />

vrouwen en meisjes zullen nooit<br />

leren lezen of schrijven. Armoede, ziekte<br />

en analfabetisme zullen <strong>het</strong> vredesproces<br />

verstoren.<br />

TRF is van ons allemaal. Het is onze grootste<br />

financiële reserve voor onze werken<br />

van liefdadigheid en <strong>het</strong> is onze verantwoordelijkheid<br />

om die reserve op peil te<br />

houden. Ik ga er van uit dat iedere rotarian<br />

dit jaar een bijdrage wil leveren om<br />

de programma’s van de Foundation te<br />

steunen.<br />

Glenn E. Estess,<br />

Voorzitter van de Trustees van The <strong>Rotary</strong><br />

Foundation<br />

12<br />

mei 2010<br />

de rotarian


BIJLAGE VOOR ALLE ROTARYTIJDSCHRIFTEN<br />

AANDACHT VOOR RAMPENBESTRIJDING<br />

global<br />

outlook<br />

SHELTERBOX IN HAITI<br />

HULP OP LANGE TERMIJN NA DE TSUNAMI<br />

INTERVIEW MET JORDAN RYAN (UNDP)<br />

Als <strong>het</strong> <strong>noodlot</strong> <strong>toeslaat</strong><br />

<strong>Rotary</strong> overbrugt de leemte tussen noodhulp en herstel op lange termijn<br />

Toen de orkaan ‘Mitch’ in<br />

oktober 1998 over Midden-<br />

Amerika raasde, viel er bijna<br />

50 centimeter water in een<br />

keer naar beneden. De<br />

straten liepen vol met modder<br />

dat vanuit de bergen<br />

naar de steden stroomde.<br />

David Beyl (RC Tegucigalpa)<br />

zag met eigen ogen hoe de<br />

regen bleef neerdalen. ‘Er<br />

gleden huizen zo van de<br />

heuvels af’, herinnert hij<br />

zich. ‘Natuurlijk werden de<br />

armste bewoners <strong>het</strong> hardst<br />

geraakt omdat zij in de<br />

gebieden wonen met een<br />

verhoogd risico.’<br />

Toen <strong>het</strong> ophield met regenen waren zo’n 3 miljoen mensen dakloos<br />

of anderszins geraakt in Honduras, Nicaragua en andere<br />

landen in Midden-Amerika.<br />

Carlos Roberto Flores, de toenmalige president van Honduras,<br />

schat dat deze landen zo’n vijftig jaar terug in de tijd werden<br />

geworpen. Mitch was de meest dodelijke storm in meer dan twee<br />

eeuwen.<br />

Maar Mitch was slechts een van de honderden natuurrampen die<br />

in 1998 plaatsvonden. Volgens <strong>het</strong> United Nations Development<br />

Programme (UNDP), vonden er in 2008 wereldwijd meer dan 300<br />

natuurrampen plaats. Daarbij kwamen meer dan 235.000 mensen<br />

om <strong>het</strong> leven.<br />

Naast directe en duidelijke gevolgen zo<strong>als</strong> bezitsschade en dood,<br />

dragen rampen bij tot ernstige economische verliezen op lange<br />

termijn. In de loop van de afgelopen decennia, zijn die verliezen<br />

gegroeid door bevolkingsgroei en een aantal klimaatcrises.<br />

Omdat de meerderheid van de mensen die door natuurrampen<br />

worden geraakt in ontwikkelingslanden leeft, worden de armen<br />

onevenredig beïnvloed.<br />

Gegevens van <strong>het</strong> ‘Centre for Research on the Epidemiology of<br />

Disasters’ geven aan dat tussen<br />

1991 en 2005 dat de<br />

meeste slachtoffers vielen in<br />

de regio Azië en Oceanië,<br />

regio’s waarin eenderde van<br />

alle ontwikkelingslanden<br />

ligt.<br />

De ramp van 12 januari in<br />

Haïti drukt ons met de neus<br />

op <strong>het</strong> feit dat rampen in<br />

ontwikkelingslanden harder<br />

aankomen dan in ontwikkelde<br />

landen. De<br />

leefomstandigheden verslechteren<br />

dramatisch en de<br />

armoede leidt tot schrijnende<br />

toestanden. ‘De<br />

nasleep kan jaren duren,<br />

zelfs decennia voor alles weer op orde is,’ zegt Rigoberto Giron,<br />

vice-president strategische initiatieven van CARE, de internationale<br />

rampenbestrijdingsdienst voor de lange en korte termijn.<br />

Rotarians bevinden zich in een unieke positie waarin zij direct<br />

Samen met Habitat for Humanity heeft RC Rockland (maine, USA) na de verwoestende<br />

Tsunami in december 2004 een nieuwbouwproject opgezet.<br />

GLObAL OUtLOOk<br />

hulp kunnen verlenen, op individuele basis, via clubs of via ShelterBox<br />

en Aquabox, die zich richten op <strong>het</strong> voorzien in<br />

basisbehoeften aan mensen in rampgebieden.<br />

De mensen die <strong>het</strong> meest efficiënt en <strong>het</strong> snelst reageren bij<br />

calamiteiten zijn de mensen die <strong>het</strong> dichtst bij de ramp wonen.<br />

Dat levert cruciale tijdswinst op en daarmee worden levens<br />

gered,’ zegt David Lynch, een hulpmedewerker van <strong>het</strong> internationale<br />

Rode Kruis. ‘Even belangrijk is de rol die groepen uit de<br />

gemeenschap, zo<strong>als</strong> <strong>Rotary</strong>clubs, spelen in <strong>het</strong> overbruggen van<br />

<strong>het</strong> gat dat gaapt tussen hulp op korte en hulp op de lange termijn.’<br />

‘Mensen van buiten komen en gaan weer, ze laten wel iets<br />

achter maar de werkelijke hulp komt van mensen en hulporganisaties<br />

uit de naaste omgeving.’<br />

In 2007, toen de cycloon Sidr over Bangladesh raasde, boden de<br />

152 <strong>Rotary</strong>clubs van <strong>het</strong> land directe hulp. Zij distribueerden<br />

alles van water tot dekens en gebieden die <strong>het</strong> moeilijkst bereik-<br />

mei 2010<br />

de rotarian<br />

13


• rotary • global outlook •<br />

baar zijn. Maar zelfs bij directe hulp, dachten rotarians verder<br />

dan <strong>het</strong> overleven van dag tot dag.<br />

‘Er zijn meer vrijwilligersorganisaties die een huis kunnen herstellen<br />

en die voedsel schenken om te overleven,’ zegt K.M.<br />

Zainul Abedin, voorzitter van de Grants commissie van D3280.<br />

‘Maar dat is niet voldoende. De mensen moeten een soort inkomen<br />

hebben om te overleven.’ De oplossing: rotarians hebben<br />

vissers voorzien van nieuwe boten om hun vangst te hervatten.<br />

In Honduras, hebben rotarian ook direct gereageerd nadat de<br />

orkaan Mitch <strong>het</strong> land ontregelde. ‘We zochten naar een manier<br />

waarop mensen hun leven weer op konden bouwen’, zegt Beyl.<br />

Uiteindelijk hebben zij een project opgezet waarbij een heel<br />

nieuwe gemeenschap werd opgezet voor slachtoffers van Mitch,<br />

ShelterBox in Haiti<br />

Voor Shelterbox betekende de aardbeving in Haïti de grootste<br />

uitdaging uit de geschiedenis van de organisatie. Het ging om<br />

de krachtigste aardbeving op <strong>het</strong> eiland in de laatste 200 jaar.<br />

Er vielen minstens 200.000 doden. Meer dan een miljoen Haïtianen<br />

verloren hun woning en zijn aangewezen op<br />

voedselhulp. Tijdens de dagen die volgden op de ramp ontplooide<br />

ShelterBox nooit geziene inspanningen. De kisten met<br />

noodhulp werden aangevoerd uit vier verschillende landen.<br />

Aangezien de hoofdstad Port-au-Prince bijna volledig in puin<br />

lag, werden honderden tenten ter beschikking gesteld van<br />

ziekenhuizen, die zelf vaak ook zwaar getroffen waren en geen<br />

plaats hadden voor alle gewonden.<br />

ShelterBox werd in 1999 opgericht door Tom Henderson, een<br />

Engelse rotarian. Het initiatief wordt gesteund door clubs en<br />

rotarians uit de hele wereld. ShelterBox biedt noodhulp aan<br />

slachtoffers van natuurrampen, via de levering van kisten met<br />

onder meer een tent voor 10 personen, dekens, waterzuiveringstabletten,<br />

kookbenodigdheden en gereedschap. De<br />

organisatie is sinds haar oprichting al ingezet in een honderdtal<br />

crisisgebieden in 60 landen. Op dit moment zijn er al meer<br />

dan 10.000 kisten geleverd aan Haïti.<br />

Ryan Hyland/M. Kathleen Pratt<br />

Ravage in Port au Prince na de zware aardbeving op Haïti<br />

Leden van RC Cedar Rapids (Iowa, USA) bekijken <strong>het</strong> rampgebied op de<br />

kaart na de overstromingen in 2008<br />

zo’n 35 kilometer van de hoofdstad. De nieuwe stad heeft zelfs<br />

meer voorzieningen dan voorheen.<br />

‘Dat is de sleutel <strong>als</strong> je van reactie en hulp gaat naar de volgende<br />

fase: wederopbouw,’ zegt Lynch. ‘Je wilt dat mensen beter af zijn<br />

dan voorheen, minder kwetsbaar.’<br />

Soms opent een ramp onverwachte mogelijkheden om een<br />

gemeenschap sterker te maken. Na de tornado die <strong>het</strong> stadje<br />

Greensburg (Kansas) in puin legde besloten de leiders in de<br />

gemeenschap tot <strong>het</strong> bouwen van duurzame voorzieningen.<br />

Zo<strong>als</strong> veel steden in de Verenigde Staten heeft Greensburg (ook al<br />

voor de tornado) te kampen met een dalend inwonertal. Door<br />

zich te richten op milieuvriendelijkheid en duurzaamheid<br />

groeide <strong>het</strong> bevolkingsaantal binnen afzienbare tijd. Het is nu<br />

een levendige gemeenschap geworden, zegt Darin Headrick, (RC<br />

Greensburg).<br />

In de chaotische nasleep van een ramp, kunnen relaties een<br />

kritische rol spelen. <strong>Rotary</strong> werkt bij vele hulpacties samen met<br />

UNICEF, Het internationale Rode kruis en CARE en lokale en<br />

landelijke overheden.<br />

‘Het voordeel van deze samenwerking is dat je niet in herhaling<br />

vervalt,’ zegt Giron. ‘Je hoeft niet drie of vier keer dezelfde<br />

mensen te helpen of om dezelfde informatie te vragen. Je hoeft<br />

ook niet om de financiële middelen te strijden. Het is meer dan<br />

samenwerking, we begeven ons richting een nieuwe vorm van<br />

partnerschap. Een partnerschap waarin mensen samenwerken die<br />

elkaar aanvullen. Je kunt daarbij gebruik maken van de<br />

kwaliteiten van anderen.’<br />

In Greensburg werkten rotarians nauw samen met andere organisaties<br />

in vrijwel elk project. Na meer dan US$225.000 van<br />

rotarians te hebben opgehaald in de Verenigde Staten heeft de<br />

lokale <strong>Rotary</strong>club besloten de watertoren te herbouwen. Daarmee<br />

werd een begin gemaakt aan de opbouw van de infrastructuur en<br />

<strong>het</strong> gaf de aanzet tot nog meer financiële middelen waarmee uiteindelijk<br />

een watertoren is gebouwd die twee keer zo groot was<br />

<strong>als</strong> de oorspronkelijke. ‘Alles was verwoest en de nieuwe waterto-<br />

14 mei 2010 de rotarian


• rotary • global outlook •<br />

ren werd een symbool van de progressie,’ zegt Headrick.<br />

In de loop van <strong>het</strong> volgende jaar namen de rotarians van Greensburg<br />

<strong>het</strong> ene na <strong>het</strong> andere project op. Zij werkten daarbij samen<br />

met de lokale Lions Club. Er werd een digitaal billboard langs de<br />

snelweg geplaatst. Zij werkten ook met Habitat samen voor de<br />

bouw van huizen. Recent gaven zij steun aan Kiowa County<br />

United, een plaatselijke non profit organisatie die voor US$1,3<br />

miljoen de hoofdstraat van Greensburg wil opknappen en ervoor<br />

wil zorgen dat er zich weer winkelketens vestigen.<br />

Voor de wederopbouw na de orkaan Mitch kozen de rotarians uit<br />

Honduras voor de Nueva Esperanza Foundation. Zij deelden met<br />

hen <strong>het</strong> enthousiasme, de op de gemeenschap gerichte benadering<br />

en hun toewijding aan volledige financiële transparantie.<br />

‘Leden van <strong>Rotary</strong> zijn vaak managers en beslissers in <strong>het</strong> bedrijfsleven,<br />

aldus Beyl, we waren ons bewust van onze beperkingen.<br />

We behielden de supervisie en de eindverantwoordelijkheid maar<br />

we hadden een betrouwbare partner ter plaatse nodig om de<br />

dagelijkse gang van zaken te volgen.’<br />

De ‘Nueva Esperanza Foundation’ was al bezig met <strong>het</strong> verhuizen<br />

van de slachtoffers dus <strong>het</strong> was voor de leden van RC Tegucigalpa<br />

eenvoudig om er op aan te haken en de eerste huizen te financieren.<br />

De nederzetting kreeg de naam ‘Nueva Esperanza’ (=<br />

nieuwe hoop).’<br />

De onderlinge relaties binnen <strong>Rotary</strong>clubs waren essentieel voor<br />

de volgende stap in <strong>het</strong> project. In 2001 zijn de rotarians uit<br />

Tegucigalpa gaan samenwerken met rotarians uit D5220 (California,<br />

USA) die op bezoek waren in Honduras, daarbij finacieel<br />

gesteund door een Discovery Grant van The <strong>Rotary</strong> Foundation.<br />

Hondurese rotarians werkten vervolgens samen met RC Manteca<br />

uit Californië, en vroegen een 3-H Grant aan voor een project op<br />

<strong>het</strong> gebied van gezondheidszorg, honger en Humaniteit om hun<br />

werk te kunnen voortzetten. Deze inspanning leverde<br />

US$470,000 en strekte zich uit over een periode van vijf jaar. In<br />

die periode men met dat geld werd een computer centrum, een<br />

bibliotheek en een nabijgelegen kliniek uitgerust met materiaal<br />

Moeder met zonen voor hun verwoeste huis in Sri Lanka<br />

De economie nieuw leven<br />

inblazen in Bangladesh<br />

Lid van RC Rockland (Maine, USA) begroet Surandi Madushani de<br />

Silva die haar huis verloor en een nieuwe woning krijgt via Habitat<br />

for Humanity.<br />

Rampen behoren tot <strong>het</strong> dagelijks leven in Bangladesh, <strong>het</strong> land<br />

bevind zich in een rivierdelta en heeft een kustlijn van 350 kilometer.<br />

De orkaan Sidr die in November 2007 over <strong>het</strong> land<br />

raasde was een van de ergste van de laatste jaren. Er kwamen<br />

ruim 3000 mensen om en zo’n 55.000 mensen raakten gewond.<br />

Behalve deze menselijke slachtoffers was er een schadepost van<br />

1,7 miljard <strong>als</strong> gevolg van schade aan huizen, veestapel en oogst.<br />

‘De mensen in de kuststreek van Bangladesh leiden enorm,’ zegt<br />

K.M. Zainul Abedin, voorzitter van de Grants commissie van<br />

D3280.<br />

De arme bevolking van Bangladesh is bijzonder kwetsbaar bij<br />

natuurrampen. Huizen bestaan vaak uit tegen elkaar geplaatste<br />

materialen die bij een flinke storm volledig instorten.<br />

Als men afhankelijk is van de opbrengst van landbouw en visserij<br />

dan leef je ook op <strong>het</strong> randje van de afgrond. Door de cycloon<br />

Sidr zijn veel gewassen vergaan door ontworteling en zout water<br />

op de velden, vele vissersboten en bijbehorende materialen gingen<br />

verloren zodat vele inwoners hun inkomsten verloren. Ze<br />

hebben geen andere bron van inkomsten om hun gezinnen te<br />

onderhouden en ze hebben geen andere opleiding. Dit is hun<br />

leven, aldus PDG Abedin.<br />

Rotarians ter plaatse handelden snel. Binnen vijf maanden kreeg<br />

RC Dhaka North West een Matching Grant van The <strong>Rotary</strong><br />

Foundation, samen met RC Newport (North Carolina, VS). Met<br />

<strong>het</strong> bedrag (US$24,536) konden nieuwe boten worden aangeschaft<br />

voor de ruim 80 vissers aan de zuidkust van <strong>het</strong> land.<br />

In een soortgelijk project werkte RC Dhaka New City samen<br />

met RC Tower Hamlets uit Londen (Engeland) en andere organisaties<br />

om nieuwe werktuigen en materialen te leveren aan<br />

mensen die alles waren kwijtgeraakt, zo<strong>als</strong> boeren vissers en riksja<br />

rijders in <strong>het</strong> zuidwesten van <strong>het</strong> land; daarmee was een<br />

bedrag van US$60.750 gemoeid<br />

mei 2010<br />

de rotarian<br />

15


• rotary • global outlook •<br />

Een kliniek voor overlevenden van de Tsunami<br />

RC Bali Ubud (Indonesië) denkt groot. ‘Wij doen alleen grote<br />

projecten en voeren geen hap-snap beleid,’ zegt oud-voorzitter<br />

David Küper. Dus toen de kans zich voordeed om de lokale<br />

non-profit organisatie Yayasan Bumi Sehat te helpen bij <strong>het</strong><br />

bouwen van een permanente kliniek in <strong>het</strong> door de Tsunami<br />

verwoestte Atjeh was de keuze eenvoudig. ‘De hele infrastructuur<br />

was lamgelegd,’ zegt Küper, die aanjager was van <strong>het</strong><br />

project en technisch adviseur. ‘Alle voorzieningen op <strong>het</strong><br />

gebied van medische zorg waren weggespoeld.’<br />

Yayasan Bumi Sehat, (of ‘Healthy Mother Earth Foundation’)<br />

heeft sinds 1995 op Bali een verloskundigenpraktijk en consultatiebureau.<br />

De organisatie zette zich op bijzondere wijze in in<br />

de regio Samatiga. Er werd door de vrijwilligers gewerkt in vol<br />

continu ploegendienst om alle verwondingen en slachtoffers<br />

te behandelen. Zij hielden daarbij ook vast aan <strong>het</strong> uitgangspunt<br />

van de organisatie namelijk <strong>het</strong> helpen bij geboorte en<br />

de nazorg daarvan. Maar er waren weinig financiële middelen<br />

en een jaar lang werkten de medische teams vanuit een bamboehutje.<br />

Met een toelage van US$120,000 vanuit <strong>het</strong><br />

‘Solidarity in South Asia’ fonds, gesticht door The <strong>Rotary</strong><br />

Foundation (TRF) om <strong>het</strong> hoofd te bieden aan de gevolgen van<br />

de Tsunami, wist RC Bali Ubud een kliniek te bouwen ten<br />

behoeve van de 12.000 mensen die de ramp overleefden in <strong>het</strong><br />

gebied. Het gebouw is bestand tegen aardbevingen en heeft<br />

een eigen stroomvoorziening met zonnepanelen en een noodaggregaat.<br />

De firma Bayer doneerde US$30.000 aan apparatuur<br />

en meubels, RC New York financierde een ambulance. In 2008,<br />

liep <strong>het</strong> aantal bezoeken aan de kliniek op tot 7748. ‘Vele<br />

mensen vinden dit <strong>het</strong> beste pro-ject dat ooit op Atjeh is verwezenlijkt,’<br />

aldus Küper.<br />

Rotarians hielpen mee met de bouw van 22 scholen op Sri lanka waardoor<br />

dit meisje weer naar school kan.<br />

en voorzieningen. Rotarians deden er nog eens een schepje<br />

bovenop door huizen te bouwen in de gemeenschap. Het project<br />

voorzag tevens in een nieuwe watervoorziening en beurzen voor<br />

studenten in een andere plaats (Macala) waar de rotarians van<br />

Tegucigalpa nauw samenwerkten met de lokale <strong>Rotary</strong>club.<br />

Na de Tsunami in 2004, waarbij ongeveer 180.000 mensen in<br />

Indonesië om <strong>het</strong> leven kwamen, deden leden van RC Bali Ubud<br />

een beroep op andere organisaties. Zij gingen een samenwerking<br />

aan met de stichting Yayasan Bumi Sehat voor <strong>het</strong> bouwen van<br />

een kliniek in een van de zwaarst getroffen gebieden.<br />

We wisten dat ze goed werk doen en dat ze betrouwbaar zijn, dus<br />

toen ze iets begonnen in Atjeh was <strong>het</strong> geen moeilijke beslissing<br />

om iets met hen te beginnen, zegt clublid David Küper, die <strong>het</strong><br />

voortouw nam in deze clubactie.<br />

Maar niet elke samenwerking is gebaseerd op een contract of een<br />

grote financiële toezegging. Soms is <strong>het</strong> gewoon de helpende<br />

hand bieden <strong>als</strong> zich een ramp voordoet. ‘Er is nog een ander –<br />

zachter – element aan partnerschap en dat is de gedachte dat je<br />

<strong>het</strong> weefsel van een samenleving herstelt,’ zegt David Lynch. Voor<br />

veel rotarians is dat iets wat <strong>als</strong> vanzelfsprekend voortvloeit uit de<br />

inspanningen, zeggen zij die er ervaring mee hebben. . Èmotioneel<br />

is <strong>het</strong> erg zwaar voor mensen geweest. Er zijn hoogte- en<br />

dieptepunten; er is voortdurend strijd,’ zegt Headrick. ‘Als je me<br />

na al die jaren vraagt, waar ik vind dat <strong>Rotary</strong> een verschil heeft<br />

gemaakt dan is dat met menselijke contacten, met de bereidheid<br />

van mensen om te helpen waar hulp noodzakelijk was. Zij kwamen<br />

helpen en losten problemen op, en dat alles met een<br />

glimlach en een gewillig hart.’<br />

M. Kathleen Pratt<br />

Nieuw… en beter<br />

In Sri Lanka heeft de Tsunami van december 2004 meer dan<br />

187 scholen beschadigd of verwoest. Vijf jaar later hebben de<br />

<strong>Rotary</strong>clubs van <strong>het</strong> land, samen met andere organisaties, 22<br />

scholen herbouwd – groter en beter uitgerust.<br />

Lees <strong>het</strong> volledige artikel op www.rotary.org/go<br />

16 mei 2010 de rotarian


• rotary • global outlook •<br />

Interview met Jordan Ryan (UNDP)<br />

Sinds 2001 speelt <strong>het</strong> Bureau voor Crisispreventie en Wederopbouw,<br />

een onderdeel van <strong>het</strong> Ontwikkelingsprogramma van de<br />

Verenigde Naties (UNDP), een cruciale rol bij conflictsituaties<br />

en natuurrampen. Het beschikt wereldwijd over 100 kantoren,<br />

die de lokale overheden bijstaan bij rampen. Het personeel<br />

helpt bij de coördinatie van de wederopbouw en bewerkstelligt<br />

een vlotte overgang tussen hulpverlening op korte- en lange termijn.<br />

<strong>Global</strong> <strong>Outlook</strong> sprak met directeur Jordan Ryan.<br />

Waarom lijken er er zich zoveel natuurrampen voor te doen.<br />

Speelt de klimaatverandering daarbij een rol?<br />

In ontwikkelingslanden groeit <strong>het</strong> aantal mensen dat getroffen<br />

wordt door klimaatgebonden rampen. In de periode 1975-1979<br />

ging <strong>het</strong> om 50 miljoen mensen, tussen 2000 en 2004 al om 250<br />

miljoen. In 2009 waren er in Azië en <strong>het</strong> gebied van de Stille Zuidzee<br />

alleen al vloedgolven in Tonga en Samoa, orkanen op de<br />

Filippijnen en in Vietnam en aardbevingen in Indonesië. Het klimaat<br />

heeft zo een zeer directe impact op <strong>het</strong> leven van de mensen,<br />

en zeker van de armen.<br />

Wat betekent dat voor de slachtoffers in economisch kwetsbare<br />

gebieden?<br />

Naast de materiële schade, zijn er bij een ramp ook op sociaal-economisch<br />

vlak gevolgen: scholen liggen stil, boeren moeten weer<br />

van meet af aan beginnen, kleine handelaren kunnen niet meer aan<br />

producten komen om te verkopen. De ene tegenslag roept de<br />

andere op.<br />

Hoe kan men de noden op lange termijn inschatten?<br />

Daar bestaan internationale richtlijnen om de noden na een conflict<br />

of natuurramp voor. Normaal gezien gebeurt dat door de<br />

plaatselijke regering, samen met de Wereldbank, lokale banken, de<br />

VN, de Europese Commissie en andere betrokkenen. Wanneer de<br />

behoeften duidelijk omschreven zijn, moet men zich concentreren<br />

op kanalisatie van de hulp. Zo vermijd je overlappingen en zorg je<br />

ervoor dat de hulp aankomt bij de mensen en op plaatsen waar er<br />

<strong>het</strong> meest nodig is.<br />

Waar moet <strong>Rotary</strong> partners zoeken in noodsituaties?<br />

In de meeste ontwikkelingslanden heeft de VN een lokale coördinator,<br />

die de inspanningen van de VN stroomlijnt en soms ook de<br />

humanitaire hulp in goede banen leidt. Deze coördinatoren verzamelen<br />

mensen rond zich die nauw samenwerken met lokale en<br />

internationale NGO’s. De Verenigde Naties slagen erin om in contact<br />

te treden met andere humanitaire spelers en met hen samen te<br />

werken. Steeds meer draaien zulke partnerschappen niet alleen om<br />

noodhulp, maar ook om oplossingen op lange termijn.<br />

Zijn er bij de wederopbouw van een rampgebied elementen die<br />

men beter aan de overheid of aan andere agentschappen<br />

overlaat?<br />

Vaak is <strong>het</strong> heel belangrijk dat de regering de operaties leidt. Zij<br />

moet de hulpverlening plannen, en de acties op <strong>het</strong> terrein moeten<br />

in de lijn liggen van dat plan. Zo vermijd je overbodig werk. Bij de<br />

wederopbouw van conflictzones moet je dan weer erg oppassen om<br />

de factoren die aanleiding gaven tot <strong>het</strong> conflict, niet opnieuw te<br />

creëren.<br />

Waarom is <strong>het</strong> zo belangrijk dat organisaties <strong>als</strong> <strong>Rotary</strong> zich<br />

lokaal blijvend inzetten voor projecten op de lange termijn?<br />

Uiteraard moet men eerst denken aan noodhulp, maar we moeten<br />

slachtoffers ook de hoop bieden dat zij op een dag weer kunnen<br />

verdergaan met hun vertrouwde bezigheden. Voor <strong>het</strong> sociale leven<br />

in een gemeenschap is dat heel belangrijk.<br />

Eén onderdeel daarvan kan zijn dat men de mensen weer aan een<br />

baan helpt. Daarbij kunnen rotarians een grote rol spelen. Als zij<br />

de plaatselijke economie weer op gang kunnen helpen, vaart iedereen<br />

daar wel bij.<br />

Rotarians zijn bekwame profession<strong>als</strong> met een uitgebreid netwerk.<br />

Wat kunnen zij <strong>het</strong> best doen in noodgevallen?<br />

Door <strong>het</strong> benutten van die professionele bekwaamheid, gekoppeld<br />

aan een groot inzicht in de plaatselijke noden zijn rotarians bij uitstek<br />

in staat om een helpende hand te reiken, zowel voor dringende<br />

hulp <strong>als</strong> om hoop te bieden voor de toekomst.<br />

(<strong>Nederland</strong>se bewerking: Steven Vermeylen/<strong>Rotary</strong> Contact)<br />

<strong>Global</strong> <strong>Outlook</strong> is een driemaandelijkse uitgave van <strong>Rotary</strong><br />

International <strong>als</strong> bijlage bij de <strong>Rotary</strong> World Magazine Press.<br />

© 2010. Uitgever: Joseph Derr. Hoofdredacteur: Barbara Nellis.<br />

Aan deze uitgave werkten mee: Ryan Hyland en M. Kathleen<br />

Pratt. Fotografie: Alyce Henson/<strong>Rotary</strong> Images.<br />

mei 2010<br />

de rotarian<br />

17


• rotary • interlandcommissie •<br />

Vruchtbaar contact <strong>Nederland</strong>-Suriname<br />

De interlandcommissie (IC) <strong>Nederland</strong>-Suriname fungeert<br />

<strong>als</strong> platform en <strong>als</strong> een spin in een web. Zo kan zij met soms<br />

simpele verwijzingen vruchtbare contacten tot stand brengen.<br />

Bovendien kan zij ervaringen met subsidiegevers doorgeven en<br />

heeft zij ervaring met uiteenlopende projecten.<br />

Een belangrijke ontwikkeling binnen de IC <strong>Nederland</strong>-Suriname is<br />

de doorstart van counterpart IC Suriname-<strong>Nederland</strong>. Nu met drie<br />

vertegenwoordigers uit elk van de drie clubs in Paramaribo en contactpersonen<br />

voor de verschillende terreinen waarop deze IC actief<br />

is. Deze commissie geeft een oordeel over <strong>het</strong> realiteitsgehalte van<br />

de initiatieven vanuit de <strong>Nederland</strong>se clubs en verzorgt vervolgens<br />

een vorm van monitoring. Zij draagt ook projecten voor van de<br />

clubs in Suriname, voor financiering. Belangrijk is dat men elkaar<br />

in de loop van de tijd steeds beter heeft leren kennen door bezoeken<br />

over en weer. Tenslotte is de start van de werkgroep Onderwijs<br />

vermeldenswaardig, een werkterrein waarop in Suriname nog veel<br />

lacunes zijn.<br />

Waterprojecten<br />

Het Waterteam van RC Paramaribo is momenteel bezig met projecten<br />

in de dorpen Langatabiki en Nieuw Aurora. De aanpak is vooral<br />

gericht op <strong>het</strong> verkrijgen van een maximaal ‘commitment’ van de<br />

dorpsbewoners. In de gerealiseerde projecten zien de bewoners <strong>het</strong><br />

systeem te weinig <strong>als</strong> een eigen voorziening. Het Waterteam geeft<br />

aan dat men van de Surinaamse overheid ook meer verwacht. Daar<br />

lijkt nu versnelling in te komen.<br />

In voorbereiding is een project voor <strong>het</strong> dorp Hekununu. RC Huizen<br />

en RC Huizen-Oostermeent namen <strong>het</strong> initiatief en hebben fondsen<br />

beschikbaar; RC Paramaribo-Residence doet de begeleiding.<br />

Het Ministerie voor Natuurlijke Hulpbronnen heeft een inschrijving<br />

geopend voor een viertal projecten, waaronder in Hekununu. De<br />

vraag is nu hoe <strong>het</strong> projectplan van <strong>het</strong> Waterteam en de clubs in<br />

Huizen zich verhoudt tot de plannen van <strong>het</strong> Ministerie.<br />

Een ander project in voorbereiding ligt op Stoelmanseiland; <strong>het</strong> betreft<br />

water en sanitatie voor een school en een post van de Medische Zending.<br />

Het initiatief ligt bij RC Voorburg, die daarvoor fondsen heeft<br />

geworven. Hier is de voortgang afhankelijk van de basisinfrastructuur.<br />

Wereldwaternet bestudeert of zij de aanleg hiervan voor haar<br />

rekening kan nemen. In <strong>het</strong> algemeen blijkt dat <strong>het</strong> niet eenvoudig<br />

is om een uitvoerbaar project te vinden. Contact met <strong>het</strong> Waterteam,<br />

dat veel ervaring heeft opgebouwd, is een eerste aanbeveling<br />

van de IC <strong>Nederland</strong>-Suriname<br />

Medische projecten<br />

Aan <strong>het</strong> project Flying Dentists is een belangrijke bijdrage geleverd<br />

door RC Zevenbergen, die daarvoor een grote fundraisingactie<br />

opzette, met verdubbeling door ICCO en een Matching Grant. Ook<br />

RC Maarssen-Breukelen leverde een bijdrage. Daardoor kan nu<br />

een serieus begin worden gemaakt met <strong>het</strong> verlenen van tandheelkundige<br />

zorg aan jonge kinderen in de dorpen van <strong>het</strong> binnenland<br />

van Suriname. RC Paramaribo-Residence is de counterpart in dit<br />

project.<br />

Sinds eind 2008 ligt er de aanvraag van <strong>het</strong> Diabetes Centrum van<br />

<strong>het</strong> St. Vincentius Ziekenhuis in Paramaribo voor een Diabetesbus,<br />

om <strong>het</strong> centrum bereikbaar te maken voor patiënten die niet over<br />

vervoersmogelijkheden beschikken en om ook buiten <strong>het</strong> centrum<br />

hulp te kunnen verlenen. Een belangrijk deel van de fondswerving<br />

werd gedaan door Ton Leenders (RC Apeldoorn-Noord). Er ontbrak<br />

nog <strong>het</strong> geld voor <strong>het</strong> vervoer van de bus. RC Delft-Koningsveld<br />

heeft besloten daarin te voorzien, zodat ook dit project binnenkort<br />

operationeel kan zijn.<br />

Onderwijsprojecten<br />

Op de eerste bijeenkomst van de werkgroep Onderwijs is gesproken<br />

over plannen van een reeds langer bestaande stichting<br />

(STOOM), die zich richt op verbetering van <strong>het</strong> onderwijs in <strong>het</strong><br />

district Marowijne. In dat verband is een aantal studies gereedgekomen<br />

die daarvoor een aanzet vormen. De werkgroep gaat zich in<br />

eerste instantie richten op een concreet project voor de uitbouw<br />

van <strong>het</strong> landbouwkundig onderwijs in de Barronschool in Mungo. De<br />

gedachte is dat Suriname vruchtbare grond in overvloed heeft,<br />

maar dat de kennis om deze met succes te bewerken zeer beperkt<br />

18 mei 2010 de rotarian


aanwezig is. Voor de inbreng van expertise zijn contacten gelegd<br />

met PUM, die senior managers/experts uitzendt naar<br />

ontwikkelingslanden.<br />

RC Deventer is enthousiast geworden voor de plannen van de Barronschool<br />

en heeft toegezegd te willen zorgen voor de financiering.<br />

Daarnaast zijn er de activiteiten van de Stichting Eigen Wijze Vrouwen,<br />

die cursussen verzorgen en overtollig schoolmeubilair vanuit<br />

<strong>Nederland</strong> naar Suriname overbrengen. RC Maarssen-Breukelen<br />

heeft hieraan <strong>het</strong> afgelopen jaar een financiële bijdrage geleverd.<br />

Momenteel is opnieuw een zending van schoolmeubilair in voorbereiding.<br />

Daarvoor is onlangs een beroep gedaan op de leden van<br />

de Interlandcommissie en hun betreffende clubs.<br />

<strong>Rotary</strong>club pakt ‘meergeneratie wonen’ op<br />

‘Meergeneratie wonen´’ is een vorm van service aan de samenleving en past in de doelstellingen van <strong>Rotary</strong>. Die gedachte ontstond<br />

in eerste instantie in RC Maarssen-Breukelen, die er een lokale Community Service activiteit van maakte onder de titel<br />

´Tweezaam´.<br />

Sinds 15 februari heeft <strong>het</strong> initiatief een landelijk karakter. Die dag<br />

was er een bijzondere bijeenkomst in Utrecht van zoń 15 <strong>Rotary</strong>leden,<br />

die door <strong>het</strong> dagelijks leven gaan <strong>als</strong> corporatiebestuurder,<br />

architect, of zich op andere wijze bij <strong>het</strong> onderwerp betrokken<br />

voelen.<br />

Kern van <strong>het</strong> concept is dat bewoners van verschillende leeftijden,<br />

ouderen en jongeren, profijt van elkaar kunnen hebben, ofwel tot<br />

wederzijds nut in elkaars omgeving wonen. De <strong>Rotary</strong>leden en een<br />

aantal gasten, onder wie CDA-kamerlid Mirjam Sterk, discussieerden<br />

vanuit een denkbeeldig toekomstperspectief over de stappen<br />

die nodig zijn om tot meergeneratie wonen te komen. En dan niet<br />

voor één woning, maar op grotere schaal in een wijkje met verschillende<br />

woonvormen of een compleet complex van meerdere<br />

wooneenheden.<br />

De discussie vond plaats op basis van een aantal door de <strong>Rotary</strong>club<br />

uitgewerkte woonconcepten, gebaseerd op deskresearch,<br />

interviews en brainstormsessies met onder andere woningcorporaties,<br />

projectontwikkelaars, bewoners en gemeentelijke<br />

beleidmakers.<br />

Eén van de conclusies uit de bijeenkomst is dat ‘meergeneratie<br />

wonen’ aanmerkelijk verder gaat dan ´Tweezaam´, mantelzorg in<br />

huis-met-aanbouw of kangaroewoningen, waaraan in de praktijk<br />

nogal wat bezwaren bleken te kleven. Essentieel zijn creatieve vormen<br />

van duurzame flexibiliteit, waarbij woningen steeds kunnen<br />

worden aangepast aan de samenlevingswensen en aantallen bewoners.<br />

Die veranderen immers continu met de komst en vertrek van<br />

bewoners en hun onderlinge samenhang. Echte flexibiliteit wordt<br />

bereikt <strong>als</strong> niet alleen aantallen ruimtes, wanden en verdiepingen,<br />

maar zelfs trappen naar behoefte indeelbaar zijn. Zulke behoeften<br />

moeten van onderop door deelnemende bewoners worden ingevuld<br />

en niet van bovenaf door ontwikkelaars, corporaties of<br />

architecten worden bedacht en opgelegd.<br />

Doorslaggevende randvoorwaarde voor welslagen van ‘meergeneratie’<br />

wonen blijkt <strong>het</strong> behoud van privacy. De moderne<br />

samenwoner wil veel activiteiten delen, maar zich ook weer kunnen<br />

terugtrekken achter zijn eigen - vooral geluidsdichte - muren.<br />

Hoe actueel <strong>het</strong> onderwerp ḿeergeneratie wonen´ is, onderstreepte<br />

parlementariër Sterk. Haar eertijds terloops gemaakte opmerking<br />

over ‘meergeneratie wonen’ in <strong>het</strong> kader van <strong>het</strong> plan Ŕandstad<br />

2040´, werd breed opgepakt door de media. Sterk was verrast door<br />

de positieve reacties en vragen die ze uit <strong>het</strong> hele land ontving.<br />

Haar fractie werkt aan een notitie over meergeneratie wonen,<br />

waarvoor zij de conclusies uit de <strong>Rotary</strong>bijeenkomst meeneemt.<br />

Mirjam Sterk nam tijdens de bijeenkomst een brochure over <strong>het</strong><br />

<strong>Rotary</strong>initiatief in ontvangst. Zij moest toegeven dat regelgeving<br />

en bureaucratie voor<strong>als</strong>nog grote hindernissen opwerpen. Die<br />

staan vaak soepele realisatie in de weg, zeker <strong>als</strong> er sprake is van<br />

meerdere wooneenheden in een buurt of complex.<br />

De deelnemers aan de bijeenkomst gingen uiteen met de afspraak<br />

dat ieder in eigen omgeving zou bekijken hoe in eigen regio <strong>het</strong><br />

geactualiseerde idee van meergeneratie wonen een stap verder<br />

gebracht kan worden.<br />

RC Maarssen-Breukelen was al eerder aanjager van ontwikkelingen<br />

toen zij zich zorgen maakte over de onsamenhangendheid van <strong>het</strong><br />

beleid in <strong>het</strong> kwetsbare gebied van de Vechtstreek. De club haalde<br />

7 jaar geleden alle stakeholders bij elkaar: van provincie en<br />

gemeenten tot en met alle lokale en regionale belangenorganisaties.<br />

Daardoor ontstonden er afspraken over structureel overleg en<br />

een podium voor geluiden uit de Vechtstreek. De verbeterde<br />

samenwerking droeg er uiteindelijk toe bij dat de 3 gemeenten in<br />

<strong>het</strong> Utrechtse deel van de Vechtstreek per 2011 fuseren tot één<br />

gemeente Śtichtse Vecht´.<br />

Meer informatie: www.rotary.nl/maarssenbreukelen<br />

mei 2010<br />

de rotarian<br />

19


• rotary • Communicatie •<br />

<strong>Rotary</strong> en digitale<br />

Rob Klerkx<br />

Rossort <strong>als</strong> leermoment<br />

Op 4 januari 2010, terwijl iedereen bezig was de ander op zijn<br />

werk een goed Nieuwjaar te wensen, verscheen een artikel over<br />

Rossort in de ochtendeditie van digitale Telegraaf. Binnen een uur<br />

waren er 147 reacties, sommige echt vennijdig van aard.<br />

Door PR crisismanagement, kon <strong>het</strong> nieuws binnen drie dagen<br />

gesmoord worden en was donderdag weer een gewone werkdag.<br />

Wij leerden door snel ‘links’ door te sturen hoe wij 20.000 rotarians<br />

in <strong>Nederland</strong> en de pers van dag tot dag op de hoogte konden<br />

houden.<br />

Enkele dagen later teisterde een aardbeving Haïti. Spontaan ontstond<br />

een landelijke <strong>Rotary</strong> activiteit rond Shelterbox. <strong>Rotary</strong><br />

bewoog zich vooraan in de noodketen: actueel, eigentijds en relevant.<br />

Een regelmatig worden wij over de verzending van<br />

shelterboxen op de hoogte gehouden door <strong>het</strong>zelfde mechanisme<br />

van ‘links’. Het wordt bijna gewoon elkaar snel te informeren.<br />

De verschuivingen op <strong>het</strong> gebied van communicatie waren voor<br />

de gouverneurs aanleiding een onderzoek in te stellen naar de<br />

moderne digitale communicatievormen. Hiertoe werd een DIG<br />

opgezet: Digital Internet Group, met een knipoog naar: ‘to dig<br />

<strong>Rotary</strong>’. In deze DIG werkten: Ruchama Bwefar (Rotaract) Hans<br />

Dinklo, Sonia Drannikova, Paul Elsinger, Marcel Harlaar, Rutger<br />

Mazel en Rob Klerkx.<br />

Joop Hazenberg schrijft in zijn boek: ‘Change’, dat <strong>Nederland</strong> in<br />

de komende decennia onderhevig zal zijn aan een verdere aftakeling<br />

van verticale structuren. De overheid, de politiek,<br />

vakbonden, kerken, maar ook (service)clubs zullen aan kracht en<br />

invloed inboeten. Soms zal dat in schokken gaan (voorbeelden:<br />

fragmentatie van politieke partijen, resp. 67 jaar discussie bij<br />

FNV, resp. seksueel misbruik op internaten), maar vaker geleidelijk,<br />

onzichtbaar. De horizontalisering, globalisering en<br />

ontwikkelingen op ICT gebied doen burgers op een andere<br />

manier groeperen.<br />

Ook <strong>Rotary</strong> in <strong>Nederland</strong> moet zich instellen op een ander lidmaatschapvorm<br />

bij instromende leden uit de netwerkgeneratie.<br />

De netwerkgeneratie is nog opgegroeid in de ‘oude wereld’, zonder<br />

computers en <strong>het</strong> huidige extreem uitgebreide palet aan<br />

keuzes en met wegvallende grenzen, afbrokkelende verticale<br />

structuren en een klein stukje Koude Oorlog. Een generatie die<br />

optimistisch, pro-Europees en hoogopgeleid is. En vooral onderzoekend<br />

van aard. Hoe kan <strong>Rotary</strong> in <strong>Nederland</strong> deze generatie<br />

boeien en vasthouden?<br />

20 mei 2010 de rotarian


netwerken<br />

Het Gouverneursberaad stelde de DIG de volgende vragen:<br />

• Moet <strong>Rotary</strong> in <strong>Nederland</strong> actief en aanwezig zijn op de digitale<br />

‘social networks’ <strong>als</strong> LinkedIn, Hyves, Facebook, Twitter<br />

en Flickr?<br />

• Indien ja, moeten wij op alle platformen aanwezig zijn of<br />

maken wij een keuze?<br />

• Wat willen wij en wie willen wij bereiken via deze nieuwe<br />

communicatie platformen? Kortom, hoe communiceert<br />

<strong>Rotary</strong> over vijf jaar?<br />

Een kort onderzoek leverde wat feiten - en dat zijn tegenwoordig<br />

bijna dagwaarden. Acht miljoen <strong>Nederland</strong>ers zitten nu op<br />

Hyves, en dat binnen vijf jaar. LinkedIn is nog indrukwekkender,<br />

circa 40 miljoen leden zijn onderling verbonden in hun zakelijk<br />

netwerk. Zet u zich schrap, Facebook kent nu ongeveer 250 miljoen<br />

leden, bijna de helft van de bevolking van de Europese Unie.<br />

Reeds nu zoekt 80% van <strong>het</strong> publiek haar informatie via internet<br />

tegen 73% door een persoonlijk contact. Kranten, radio en tv blijven<br />

behoorlijk achter <strong>als</strong> informatiebron met circa 65%. Wij<br />

kunnen dus bijna niet aan de conclusie ontkomen, dat nu in de<br />

toekomst deze digitale netwerken steeds belangrijker worden<br />

<strong>Rotary</strong> zich op deze ontwikkeling moet instellen. <strong>Rotary</strong> International<br />

is ons reeds voorgegaan, en daarom is <strong>het</strong> voor ons<br />

belangrijk om goed te definiëren wat wij met deze ‘social networks’<br />

willen.<br />

Overwegingen om een ‘social network’ op te zetten<br />

1. Een digitale community vormen voor rotarians en nieuwe<br />

(potentiële) leden<br />

2. Snelle, actuele en accurate berichtgeving naar alle (aangesloten)<br />

rotarians te sturen<br />

3. Social branding is een onderdeel van en actuele, eigentijdse<br />

en relevante serviceorganisatie<br />

4. <strong>Rotary</strong> presenteren <strong>als</strong> open en transparante organisatie die<br />

een platform voor dialoog biedt<br />

De DIG onderzocht diverse digitale netwerken op hun relevantie<br />

voor <strong>Rotary</strong>. LinkedIn wordt voornamelijk gebruikt voor <strong>het</strong><br />

professionele en zakelijke netwerk en kan <strong>als</strong> extra service aan<br />

rotarians <strong>als</strong> een doorlinkknop in LeAd2 aangeboden worden. Wij<br />

onderzoeken de technische mogelijkheid. Twitter met haar<br />

maximum van 140 woorden is geschikt voor korte informatiebrokken,<br />

heeft een snelle omloop, is sterk persoonsgebonden en<br />

lijkt in eerste instantie minder geschikt voor <strong>Rotary</strong>. Hyves kent<br />

vele voornamelijk jonge gebruikers, is sterk visueel ingesteld en<br />

lijkt qua doelgroep en<br />

gebruik minder geschikt voor<br />

rotarians. En zo passeren<br />

Flickr, Plaxo, Google Buzz,<br />

Windows Live etc.<br />

Conclusie<br />

Facebook lijkt <strong>het</strong> meest<br />

geschikte digitale platform<br />

voor <strong>Rotary</strong> in <strong>Nederland</strong>.<br />

<strong>Rotary</strong> staat niet aan <strong>het</strong><br />

begin van deze ontwikkeling,<br />

maar kan redelijk op tijd<br />

meeliften. De eerste vingeroefeningen<br />

zijn begonnen. Het<br />

lijkt nog <strong>het</strong> domein van de<br />

early adaptors binnen <strong>Rotary</strong>,<br />

maar wij zijn ervan overtuigd<br />

dat met de juiste aanpak dit<br />

‘social network’ aanvullend<br />

zal worden op De Rotarian,<br />

websites, maandbrieven en<br />

e-mailverkeer. (Zie ook:<br />

http://www.facebook.com/<br />

<strong>Rotary</strong><strong>Nederland</strong>)<br />

Wij nodigen alle rotarians uit<br />

om op deze site hun commentaar<br />

en suggesties met<br />

ons te delen. Het is vrij eenvoudig:<br />

aanklikken en<br />

registreren. Het is niet nodig<br />

alle persoonlijk e informatie,<br />

inclusief uw PIN-code of uw<br />

Dig-ID af te geven om deel te<br />

kunnen nemen. Tenslotte<br />

was de aanbeveling van de<br />

DIG aan <strong>het</strong> gouverneursberaad:<br />

VOORAL DOEN! en door oefening baart ook iedere rotarian<br />

kunst.<br />

Rob Klerkx,<br />

DG PR, Communicatie en ICT<br />

mei 2010 de rotarian 21


Wam de Moor<br />

© Marc Bolsius<br />

Toyota en <strong>het</strong> Vaticaan<br />

Wat hebben <strong>het</strong> Vaticaan en Toyota gemeen? Een gigantisch probleem,<br />

elk <strong>het</strong> zijne. Waarin onderscheiden zij zich? In de manier<br />

van communiceren over hun probleem.<br />

Ik hoef <strong>het</strong> u nu nauwelijks uit te leggen, want u leest ook kranten,<br />

zuigt ook de media op, maar, met <strong>het</strong> oog op de<br />

geschiedschrijving van dit clubblad - wie weet over vijf jaar nog<br />

wat er in <strong>het</strong> voorjaar van 2010 aan de hand was? - schrijf ik toch<br />

maar even op, dat de autofabrikant in dat (= dit) jaar eindeloos<br />

veel Yarissen, Corolla’s en Priussen moest terugroepen naar de<br />

garage, omdat er van alles mis was met remmen, vloerkleedjes en<br />

nog zo wat, terwijl <strong>het</strong> geestelijk bolwerk van de katholieken een<br />

augiasstal van kindermisbruik had schoon te vegen. Erfenis van<br />

vervlogen tijden, toen er nog seminaries en andere zaaiplaatsen<br />

bestonden, waarin sommige priesters en broeders zich vergrepen<br />

aan de hun toevertrouwde pupillen. Uiteraard zijn deze vergrijpen<br />

van een totaal andere orde dan <strong>het</strong> probleem van de Japanse<br />

autofabrikant, maar met één aspect hadden en hebben ze allebei<br />

te maken: hoe ga ik hierover in gesprek met mijn clientèle? Hoe<br />

communiceer ik dit? Hoe herstel ik uiteindelijk de schade?<br />

Toyota deed dit, voor zover wij dat hier konden waarnemen,<br />

voortreffelijk. Via de importeur Louwman en Parqui lazen we in<br />

onze krant een eenvoudige advertentie, inhoudende dat de firma<br />

hoogst ongelukkig was met de gang van zaken, besefte dat hiermee<br />

haar uitstekende naam in diskrediet kwam en dat zij niet<br />

anders kon doen dan zich extra inspannen om <strong>het</strong> geschonden<br />

vertrouwen te herwinnen door de aan de koper bekende<br />

betrouwbaarheid van Toyota nog eens extra glans te geven. Een<br />

rustige, vertrouwenwekkende boodschap, integer en transparant.<br />

Had ik geen Yaris, ik zou er meteen een gaan kopen. Bij wijze van<br />

spreken dan.<br />

En <strong>het</strong> Vaticaan? Je zou verwachten, dat de leider van een gemeenschap,<br />

die uit de media verneemt dat onder zijn supervisie<br />

jarenlang en tot voor kort duizenden jongens door hun biecht- of<br />

andere geestelijke vader zijn gebruikt om vaders seksuele nood te<br />

bevredigen, door de grond zou zakken, vervolgens moedig de feiten<br />

onder ogen zou zien, en eerst en vooral en voorlopig<br />

uitsluitend zijn vaderlijke hand zou leggen op de schouder van de<br />

jongen die decennia later een getourmenteerde volwassene blijkt<br />

te zijn geworden. Dat die leider dat en dat alleen zou communiceren<br />

om de weg te wijzen naar vergeving en verzoening.<br />

Maar nee, Paus Benedictus XVI liet <strong>het</strong> anders gebeuren. Als kardinaal<br />

Joseph Ratzinger bleek hij, eerst in zijn eigen bisdom,<br />

later <strong>als</strong> hoofd van de Congregatie van de Geloofsleer, uit te zijn<br />

geweest op damage control, door <strong>het</strong> gedrag van zovele zielenherders<br />

toe te dekken. Dit sanctioneerde hij vanuit <strong>het</strong> vrome<br />

beginsel van de katholieke kerk dat wie zijn zonden heeft beleden,<br />

vergeving verdient en een nieuw leven mag beginnen. Alsof<br />

er in een rechtstaat geen wetten zijn die zeggen dat de misdaad<br />

gestraft moet worden.<br />

Vaticaankenner Stijn Fens, sloeg de spijker op de kop toen hij in<br />

een bijdrage aan Trouw (27 maart l.l) onder de titel Waarom ik blijf,<br />

de reeks blunders op een rij zette, die de top van de katholieke<br />

kerk <strong>het</strong> laatste jaar heeft begaan, en concludeerde, dat deze paus<br />

niets anders restte dan de slachtoffers van <strong>het</strong> verleden recht in<br />

de ogen te kijken.<br />

Het tegendeel gebeurde. De paus liet zijn communicatiekardinaal<br />

melden dat de hele zaak rond de seminaries opgeblazen was<br />

door de media en berustte op geklets. Op paasmorgen nam een<br />

andere curiekardinaal tijdens de heilige mis <strong>het</strong> woord om deze<br />

paus te prijzen en zijn medeleven te getuigen met ‘s pausens<br />

grote smart. Dat iedereen een andere reactie verwacht had, blijkt<br />

uit de koppen van de hele wereldpers de volgende dag: ‘ Paus<br />

zwijgt in alle talen over misbruik’. Dat is nog eens een kerk die<br />

de noden van de tijd verstaat! Voor mij, <strong>als</strong> katholiek, om misselijk<br />

van te worden. Dat zoveel mensen in <strong>Nederland</strong> - van elders<br />

weet ik <strong>het</strong> niet - zich laten uitschrijven <strong>als</strong> katholiek, komt mij<br />

voor <strong>als</strong> een machteloos gebaar, maar ik begrijp hen. En toch, zeg<br />

ik met Stijn Fens: je bent dan geen lid meer van <strong>het</strong> instituut,<br />

maar eens katholiek, altijd katholiek, daarvoor is <strong>het</strong> geloof zelf<br />

mij te dierbaar. Die liefde voor de katholieke cultuur en <strong>het</strong><br />

roomse geestesleven klonk bijvoorbeeld ook door in de beelden<br />

waarmee de onlangs heftig gememoreerde Hans van Mierlo werd<br />

geportretteerd, terwijl deze toch al sinds zijn studententijd officieel<br />

los was van <strong>het</strong> instituut.<br />

Wat had de paus wel moeten doen? Dat hoef ik u toch niet meer<br />

voor te schrijven? Ik zou zeggen: paus, vergeet even die eigenbelangen<br />

rond priesters, maak de wereld duidelijk dat nu alleen de<br />

vele gekwetste zielen er toe doen en dat ze je ter harte gaan. De<br />

rest, zo<strong>als</strong> de nazorg voor de daders, komt later wel. Daar zijn we<br />

eventjes helemaal niet in geïnteresseerd.<br />

Het gebeuren laat zien, hoe ingeklonken tot een inner circle dat<br />

eens zo rijke Roomse leven is geworden. Zo communiceer je niet<br />

meer in deze tijd. Nee, dan Toyota!<br />

The New School is de kleinste erkende hbo<br />

voor marketingcommunicatie in <strong>Nederland</strong><br />

Je zoekt een brede, praktijkgerichte studie? Je wilt studeren<br />

in kleine groepen met veel persoonlijke aandacht?<br />

Je zoekt een school met superstages en een sterk netwerk<br />

waardoor de kans op <strong>het</strong> vinden van een baan groot is!<br />

Maak dan een afspraak met ons!<br />

Slechts 39 aanmeldingen mogelijk.<br />

The New School for Information Services,<br />

een particuliere hbo met studiefinanciering<br />

Jan Luykenstraat 98, 1071 CV Amsterdam<br />

T 020 4711787 E info@thenewschool.nl www.thenewschool.nl<br />

22 mei 2010 de rotarian


• rotary • clubnieuws •<br />

<strong>Rotary</strong>leden verwennen<br />

125 cliënten met Hollands<br />

programma<br />

D1550 - Lunchcafé In de Roos sloot begin<br />

april <strong>het</strong> 1e lustrumjaar af. Ter gelegenheid<br />

van deze mijlpaal trakteerden leden<br />

van RC ’s-Hertogenbosch-West alle medewerkers<br />

van <strong>het</strong> lunchcafé en ruim 100<br />

cliënten van Cello uit de regio ’s-Hertogenbosch<br />

op een feestelijke middag met<br />

<strong>als</strong> thema ‘Ik hou van Holland’. Cello is<br />

een zorginstelling voor mensen met een<br />

verstandelijke beperking. Het lunchcafé<br />

wordt mede gerund door een aantal van<br />

hen.<br />

In een heus Hollands decor met koeien,<br />

tulpen, de driekleurige vlag en oranje uitdossing<br />

vermaakten de gasten zich<br />

uitstekend. Er was <strong>Nederland</strong>se muziek<br />

variërend van ‘Ja zuster, nee zuster’, De<br />

vlieger tot liedjes van Frans Bauer en Nick<br />

en Simon. Twee cliënten namen <strong>het</strong> tegen<br />

elkaar op in een koeienmelkwedstrijd.<br />

Weer anderen zongen de sterren van de<br />

hemel in een duet met leden van <strong>het</strong><br />

entertainduo Michael en Esther.<br />

Niet alleen regelden de <strong>Rotary</strong>leden <strong>het</strong><br />

programma en de financiering ervan, ze<br />

staken ook letterlijk de handen uit de<br />

mouwen. Zo bouwden ze de locatie op,<br />

namen ze de ontvangst van de gasten voor<br />

hun rekening en trakteerden ze de gasten<br />

voor, tijdens en na de voorstelling op een<br />

natje en droogje. ‘We hebben de rollen<br />

vandaag omgedraaid’, vertelt Hans de Kinderen,<br />

een van de initiatiefnemers van <strong>het</strong><br />

verwenevenement: ‘deze middag zijn de<br />

medewerkers van <strong>het</strong> lunchcafé de gasten<br />

en bedienen wij hen.’ De <strong>Rotary</strong>leden hadden<br />

zelf zeker zo veel plezier. Ze zijn van<br />

plan de verwenactie in de toekomst te herhalen.<br />

Een hoogtepunt was wel de komst van de<br />

koningin naar <strong>het</strong> lunchcafé. Zij had vier<br />

onderscheidingen bij zich voor cliënten<br />

die bij In de Roos werken <strong>als</strong> medewerker.<br />

Daarnaast had ze er eentje voor Mien, die<br />

al 26 jaar <strong>als</strong> steun en toeverlaat werkt op<br />

de locatie (voorheen sociaal cultureel centrum<br />

De Meent). Dat <strong>het</strong> iedereen<br />

duidelijk was dat entertainster Esther de<br />

koningin was, deed er niet toe. Het plezier<br />

onder de gasten was er niet minder om.<br />

RC Eindhoven-Noord zorgt voor<br />

drie Shelterboxen<br />

D1550 - Naar aanleiding van de aardbevingen<br />

in Haïti en Chili hebben de leden van<br />

RC Eindhoven-Noord geld gedoneerd om<br />

drie Shelterboxen aan te schaffen voor<br />

deze en andere rampgebieden. Onder de<br />

indruk van <strong>het</strong> succesvolle Shelterbox concept,<br />

dat wereldwijd omarmd wordt,<br />

hebben de leden gezorgd voor de aanschaf<br />

van maar liefst drie Shelterboxen. Het<br />

bedrag van 2.250 euro werd op 24 april<br />

overhandigd aan DG Addy Goudsmits<br />

(D1550). Een spontane actie van RC Eindhoven-Noord<br />

om doeltreffende en acute<br />

hulp te kunnen bieden.<br />

Meer informatie op: www.shelterbox.org<br />

RC Kerkrade bestrijdt polio met<br />

‘Creativiteit’<br />

D1550 - Met veel overgave heeft RC Kerkrade<br />

eind 2009 haar steentje bijgedragen<br />

aan <strong>het</strong> project van <strong>Rotary</strong> International<br />

‘Polio de wereld uit’. Een viertal enthousiaste<br />

Kerkraadse rotarians heeft hiertoe een<br />

workshop ‘modelleren in was’ verzorgd<br />

voor ruim 50 cursisten. Bijzonder daarbij<br />

is te vermelden dat deze leden een unieke<br />

bijdrage aan dit project konden leveren<br />

waardoor nagenoeg de gehele opbrengst<br />

kon worden geduid voor <strong>het</strong> genoemde<br />

project. De workshop werd gegeven in<br />

metaalgieterij van Gilst te Kerkrade. In<br />

deze unieke omgeving, die ambachtelijk<br />

vakmanschap uitademt, kregen de cursisten<br />

een toelichting op <strong>het</strong> proces van<br />

bronsgieten. Vervolgens kregen de cursisten<br />

uitleg over <strong>het</strong> modelleren in was. Dit<br />

werd verzorgd door een tweetal rotarians,<br />

die tevens bevoegde docenten beeldende<br />

vormgeving waren. De workshop werd<br />

uitgevoerd in groepen van maximaal 20<br />

personen. Per sessie werd, na <strong>het</strong> maken<br />

van de beeldjes door de cursisten, op <strong>het</strong><br />

einde een ‘tentoonstelling’ georganiseerd,<br />

waarbij de bekende Limburgse kunstenaars,<br />

Sjra Schoffelen, Wim Steins,<br />

Armand Naebers en Bert Kreijen <strong>het</strong> geleverde<br />

werk van commentaar voorzagen.<br />

Uiteindelijk werd van elke groep een winnaar<br />

gekozen, wiens beeldje <strong>als</strong> prijs in<br />

brons werd gegoten. Dankzij dit creatieve<br />

project, waarbij een opbrengst van ruim €<br />

3000 euro werd behaald, heeft RC Kerkrade<br />

een bijdrage weten te leveren aan <strong>het</strong><br />

Internationale project ‘Polio de Wereld’<br />

uit.<br />

Groot Drachtster dictee<br />

<strong>D1590</strong> - RC Drachten-De Wouden organiseerde<br />

in <strong>het</strong> kader van de<br />

laaggeletterdheid op 23 maart in <strong>het</strong><br />

Drachtster Lyceum <strong>het</strong> Groot Drachtster<br />

Dictee. De organisatie wilde met dit initiatief<br />

geld bijeen brengen voor ‘Alle<br />

kinderen doen mee’. Voormalig Dichter<br />

des Vaderlands, Driek van Wissen, liet de<br />

110 deelnemers <strong>het</strong> dictee maken. Het<br />

Drachtster Lyceum stelde een naar idee<br />

van Anne Woudwijk gemaakte wisselprijs<br />

in de vorm van een Drachtster Kei<br />

beschikbaar. Deze ging naar Frans van<br />

Besien met de laagste foutenscore. De<br />

opbrengst bedroeg 18.000 euro, die werd<br />

mei 2010<br />

de rotarian<br />

23


• rotary • clubnieuws •<br />

verdeeld onder Humanitas Drachten voor<br />

de vakantiekampen, de Speelotheek<br />

Drachten, de Kinderboerderij Naturij, <strong>het</strong><br />

Spijkerdorp, de stichting De Vrolijkheid<br />

en de Stichting Leergeld Drachten.<br />

brengen.<br />

6000 euro voor meisjesschool in<br />

Afghanistan<br />

D1570 - RC Utrecht-International heeft<br />

met een lustrumgala 6000 euro ingezameld<br />

voor de bouw van een meisjesschool<br />

in Tarin Kowt, Afghanistan. Oud-NOS<br />

presentator Gijs Wanders vertelde tijdens<br />

<strong>het</strong> gala over zijn reizen naar deze regio.<br />

Hij liet beelden zien van kinderen en jongeren<br />

die na jaren onderdrukking<br />

eindelijk de kans krijgen een opleiding te<br />

volgen, culturele activiteiten te ondernemen<br />

en te sporten. Dit geldt ook – in<br />

beperkte mate voor meisjes. De school die<br />

RCUI helpt financieren, wordt opgericht<br />

door de ouders van Timo Smeehuijzen,<br />

een van de jongste soldaten die omkwamen<br />

in Afghanistan. Zij namen <strong>het</strong><br />

initiatief voor de constructie van de Timo<br />

School, die wordt gebouwd vlakbij de plek<br />

waar hun zoon om <strong>het</strong> leven kwam. De<br />

uitvoering is in handen van Save the<br />

Children.<br />

<strong>Rotary</strong> fietstocht van Duitsland<br />

naar Steenwijk<br />

<strong>D1590</strong> - Op 12 juni moet een grote groep<br />

rotarians van Recklinghausen in Duitsland<br />

naar Steenwijk in Overijssel fietsen. Aanleiding<br />

is de uitdaging van de voorzitter van<br />

RC Steenwijk aan de leden: zorg voor een<br />

extra gift voor de Voedselbank in Steenwijk.<br />

Hij zou zelf op de fiets hun<br />

contactclub RC Recklinghausen in Duitsland<br />

bezoeken. Voor de 250 km lange tocht<br />

is inmiddels een peloton van 15 renners<br />

gevormd, waaronder vijf leden van de RC<br />

Steenwijk. Een <strong>Rotary</strong>begeleidingsteam<br />

vergezelt hen met een materiaalwagen,<br />

volgauto en motor. De fietsers vertrekken<br />

om 7 uur ’s morgens uit Recklinghausen<br />

en hopen om 7 uur ’s avonds thuis te zijn.<br />

Alle deelnemers hebben de verplichting €<br />

100 sponsorgeld mee te brengen; dit<br />

bedrag wordt verhoogd door andere sponsoren.<br />

De opbrengst is voor een<br />

kinderopvanghuis (5–12 jaar) in Addis<br />

Abeba, Ethiopië, waar kinderen met een<br />

lichamelijke handicap worden behandeld.<br />

RC Enkhuizen organiseert Grand<br />

Prix<br />

D1580 - Na een half jaar voorbereiding<br />

was <strong>het</strong> op 28 maart zover: de eerste Grand<br />

Prix van Enkhuizen ging van start. Wat<br />

begon met een idee, bijna een jaar geleden,<br />

was werkelijkheid: racen in<br />

Enkhuizen. Maanden van voorbereiding<br />

zaten erin, ruim 100 mensen die hand en<br />

span diensten voor de RC Enkhuizen verleenden<br />

en meewerkende bedrijven en<br />

gemeente.<br />

Zonder de KNAF had de club <strong>het</strong> overigens<br />

niet gered: zij regelden coureurs en<br />

auto’s en de nodige expertise. Alles om <strong>het</strong><br />

circuit heen werd door rotarians geregeld.<br />

Vele duizenden bezochten <strong>het</strong> circuit, dat<br />

op een bedrijventerrein was gesitueerd. De<br />

toegang was gratis en <strong>het</strong> weer was prachtig,<br />

je kon dus niet anders dan ernaar toe<br />

gaan. Op <strong>het</strong> terrein was veel te beleven.<br />

Racen uiteraard. In <strong>het</strong> echt, maar ook<br />

radiografisch of in Formule 1 simulatoren.<br />

En wat te denken van een binnenbaan van<br />

30 x 20 meter! Voor de kleintjes waren ook<br />

auto’s, die met de voeten aangedreven<br />

moesten worden. Het meest spectaculair<br />

was misschien wel <strong>het</strong> driften: met gierende<br />

banden over <strong>het</strong> wegdek glijden,<br />

met <strong>het</strong> doel zo snel mogelijk <strong>het</strong> rubber<br />

aan <strong>het</strong> wegdek af te staan. Voor 25 euro<br />

mocht je naast de chauffeur plaats nemen<br />

om <strong>het</strong> spektakel mee te maken. Ook was<br />

er een rally, waaraan o.a. Ferrari’s, Renault<br />

Alpines en Porsches (bij welke zegeltjes<br />

krijg je die?) meededen.<br />

Veel te beleven dus en dat allemaal voor<br />

niets! Voor drankjes en eten moest wel de<br />

portemonnee getrokken worden. De<br />

drankjes waren overigens geheel gesponsord<br />

door een grote frisdrankfabrikant,<br />

van <strong>het</strong> eten werd een deel afgestaan. Uiteindelijk<br />

werd de dag afgesloten met een<br />

opbrengst van maar liefst 30.000 euro. Dit<br />

bedrag wordt verdeeld over <strong>het</strong> Kikafonds,<br />

de KNAF en de stichting <strong>Rotary</strong><br />

Helpt van RC Enkhuizen.<br />

Recordopbrengst dienstenveiling<br />

RC Leiden<br />

D1600 - Tijdens de fundraisingavond 29<br />

maart ten bate van de internationale actie<br />

‘Polio de wereld uit’ heeft RC Leiden een<br />

bedrag opgehaald dat zeker drie maal de<br />

beoogde eindscore overtrof. ‘Onze club<br />

heeft een sterke traditie in Community<br />

Service door zelfwerkzaamheid’ zegt Fred<br />

Veltman die <strong>als</strong> organisator/veilingmeester<br />

optrad, ‘denk bijvoorbeeld aan <strong>het</strong><br />

jaarlijks seniorenproject ‘3Octobary’ tij-<br />

24 mei 2010 de rotarian


• rotary • clubnieuws •<br />

dens Leidens Ontzet’. Ditmaal hebben de<br />

clubleden diverse diensten en producten<br />

ingebracht die onderling geveild zijn met<br />

ruim 8.000 euro <strong>als</strong> nettoresultaat. De<br />

inbreng van de leden was op z’n minst<br />

creatief te noemen; zo kon er geboden<br />

worden op diverse themadiners aan huis,<br />

een catamaran excursie, sushiworkshop,<br />

torenbeklimming, vaarbewijsopleiding,<br />

Reikibehandeling, Rent-a-Nerd- IT advies,<br />

3D weergave van je eigen huis, 52 autowasbeurten<br />

of een ‘orkest aan huis’ ‘Het<br />

verzoek van <strong>Rotary</strong> International voor een<br />

bijdrage aan International Service valt op<br />

deze manier ook positief uit voor Club<br />

Service en Community Service’ concludeert<br />

de tevreden veilingmeester.<br />

15.000 euro voor Johan Stekelenburg<br />

Stichting<br />

D1610 - In Tilburg is de afgelopen maanden<br />

een nieuwe ijsbaan geprojecteerd: de<br />

Ireen Wust IJsbaan. PDG Frans van der<br />

Reijt (RC Tilburg-Triborgh) was zo vriendelijk<br />

ons op dit evenement te attenderen.<br />

Ruud Aerts, winnaar van de Alternatieve<br />

Elfstedentocht stond met liefde en plezier<br />

<strong>het</strong> schaatspak af waarmee hij die barre<br />

tocht op zijn naam schreef. Daarnaast<br />

waren er op de betrokken zondag 25<br />

teams, goed voor 125 deelnemers die deelnamen<br />

aan <strong>het</strong> baanevenement. Samen<br />

met de opbrengst van <strong>het</strong> schaatspak wist<br />

de organisatie onder leiding van Luc Scheijmans<br />

en samen met twee andere<br />

organisaties te weten de IJsclub Tilburg en<br />

de club Tilburg Ten Miles 15.000 euro bijeen<br />

te brengen voor de Johan<br />

Stekelenburg Stichting. Wijlen Johan Stekelenburg<br />

was burgemeester van Tilburg.<br />

Naast <strong>het</strong> baanevenement waren de<br />

andere doelen <strong>het</strong> bevorderen van <strong>het</strong><br />

schaatsen en spelen voor kinderen. Kleine<br />

schaatsers konden op de binnenbaan de<br />

fijne kneepjes van <strong>het</strong> vak leren en er was<br />

een kinderspeeltocht. In 2011 zal <strong>het</strong><br />

geheel herhaald worden om er langzamerhand<br />

een traditie van te maken.<br />

Uw bericht niet gevonden?<br />

Kijk eens in de webeditie op www.rotary.nl<br />

Oproep<br />

Rotaract Scheveningen bestaat dit jaar<br />

30 jaar! Op 12 september wordt <strong>het</strong> zesde<br />

lustrum groots gevierd. De club is daarom<br />

op zoek naar oud-leden van Rotaract Scheveningen<br />

van de afgelopen 30 jaar. Bent u<br />

lid geweest bij Rotaract Scheveningen of<br />

kent u oud-leden van deze club, mail dat<br />

dan naar lustrum@rotaractscheveningen.nl of<br />

bel met 06-14478377.<br />

ROAD TO REM 2010<br />

In mei 2009 vragen drie Rotaracters van A<strong>als</strong>meer-Mijdrecht-Uithoorn<br />

(AMU) de Country Representative van Rotaract <strong>Nederland</strong><br />

of <strong>het</strong> mogelijk is een keer de Rotaract Europe Meeting in<br />

Amsterdam te houden. Zij wil niets liever en zegt: ‘Natuurlijk!’.<br />

Drie keer per jaar komen wij, <strong>het</strong> Europees bestuur en de Country<br />

Representatives samen (ofwel de European Rotaract<br />

Information Center ERIC), twee maal tijdens de REM en een<br />

maal tijdens de Europese Conferentie [EUCO]. Een conceptprogramma<br />

wordt opgesteld, een presentatie gemaakt en in oktober<br />

2009 wordt in Sofia (Bulgarije) de ‘binnenhaalpresentatie’ gegeven;<br />

Naast een vergaderweekend is dit de mogelijkheid bij<br />

uitstek om <strong>het</strong> eigen land en/of stad te promoten en dat willen<br />

we allemaal, gezond trots <strong>als</strong> wij zijn op onze afkomst. De ERIC<br />

meeting stemt voor en REM 2010 Amsterdam is een feit. Opties<br />

worden bevestigd, gesprekken gevoerd en <strong>het</strong> programma en <strong>het</strong><br />

hotel zijn zo goed <strong>als</strong> geregeld. Vanaf nu gaat onze focus naar een<br />

paar dingen: zoveel mogelijk mensen informeren over de REM<br />

2010 (en daarmee over Rotaract); <strong>het</strong> regelen en binnenhalen van<br />

de enorme hoeveelheid financiële middelen die voor dit project<br />

nodig is en de betrokkenheid van <strong>Rotary</strong> en Rotaract in <strong>Nederland</strong>.<br />

Wij zijn er klaar voor. Wij hopen u ook!<br />

Ruchama Bwefar<br />

The A-Team van REM 2010, v.l.n.r. Laura Verdegaal, Astrid Hoffscholte<br />

en Ruchama Bwefar.<br />

mei 2010<br />

de rotarian<br />

25


• rotary • agenda / annonces •<br />

18 mei 2010<br />

Latent Talent Zwolle<br />

RC Zwolle-Noord organiseert voor de 2e keer <strong>het</strong> project Latent<br />

Talent Zwolle. Doel is <strong>het</strong> zichtbaar maken van verborgen muzikaal<br />

en theatertalent op de Zwolse middelbare scholen. Negen<br />

middelbare scholen hebben aangegeven mee te willen doen. Zij<br />

vaardigen hun winnaars af naar de finale die op 18 mei zal plaatsvinden.<br />

De presentatie van de avond is in handen van Renate<br />

Wennemars. Informatie Jan Spiegelenberg: tel. 06-53839051<br />

12 juni 2010<br />

VMTC-Motary 2010<br />

Dit jaar organiseren de Veluwse Motor Toer Club en RC Ermelo-<br />

Putten voor de 19e maal de Internationale VMTC-Motary.<br />

De motortoertocht begint op <strong>het</strong> Marktplein in Putten, via <strong>het</strong><br />

oosten van <strong>Nederland</strong> naar Duitsland en eindigt zo<strong>als</strong> gebruikelijk<br />

bij Arjan Brouwer Motorsport in Putten. Het goede doel is<br />

<strong>het</strong> project Triple-O dat weeskinderen in Oyugis (Kenia) helpt<br />

aan een toekomst.<br />

Voor meer informatie: http://www.rotary.nl/ermeloputten<br />

Overzicht districtsconferenties<br />

District Datum Plaats<br />

D1550 29 mei 2010 Eindhoven<br />

D1560 29 mei 2010 Apeldoorn<br />

D1570 29 mei 2010 Houten<br />

15 juni 2010<br />

Intercity Meeting RC Monnickendam<br />

RC Monnickendam organiseert een Intercity meeting over <strong>het</strong><br />

actuele thema Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen<br />

(MVO) in Hotel van der Valk Volendam, o.l.v. een bekende<br />

<strong>Nederland</strong>er met drie prominente sprekers.<br />

Meer info: www.rotary.nl/d1580<br />

23 juni 2010<br />

Golfdag <strong>Rotary</strong> Doctors <strong>Nederland</strong><br />

Op 23 juni vindt voor de 14e keer de traditionele golfdag van<br />

<strong>Rotary</strong> Doctors <strong>Nederland</strong> (RDN) in samenwerking met RC Santpoort<br />

plaats. De Heemskerkse Golfclub heeft hiervoor haar baan<br />

belangeloos ter beschikking gesteld. De opbrengst is bestemd<br />

voor een van de projecten van RDN in West Kenia. Hoofdsponsor<br />

is Volvo Furness Amsterdam. Tussen de 9e en de 10e hole bevindt<br />

zich de haringkar, voor een hapje en een drankje (gratis).<br />

Ook zal er gelegenheid zijn op een bepaalde hole de (golf)-<br />

krachten te meten met een golfpro. Inschrijven: Miek Millaard,<br />

tel.: 023 5253715, miek.millaard@planet.nl<br />

26 juni 2010<br />

<strong>Rotary</strong> Roei Regatta 2010<br />

Op 26 juni 2010 vindt op roeibaan Harkstede de 9e ROTARY<br />

ROEI REGATTA plaats. De 6 <strong>Rotary</strong>clubs uit de omgeving van<br />

Groningen organiseren deze spectaculaire roeiwedstrijd. Voor<br />

deze editie zijn ‘<strong>het</strong> Dovenclubhuis’ en ‘Stichting A Littel Fun’ de<br />

goede doelen. Naast de roeiwedstrijden zal er veel amusement<br />

zijn. Info: www.rotaryroeiengroningen.nl<br />

TE HUUR: Côte d’Azur: gezellig huis in oude dorp<br />

Grimaud, 10 km van St Tropez. 6+2 pers. 4 slpk, 3 badk,<br />

kl. tuin met zwembad. Prachtig uitzicht; treintje naar<br />

strand van Port Grimaud. Info: 06-26140395 of<br />

a.j.joustra@planet.nl<br />

TE KOOP (Fr.) villa buiten pittoresk plaatsje Tourtour/<br />

Var, Lac de Sainte Croix du verdon, ongeveer 30 min.<br />

prachtig uitzicht op de bergen richting Middellandse<br />

Zee, 4 slaapkamers, 2 badkamers, zwembad, garage, alle<br />

comfort, privacy, goed onderhouden info: 0117-391413<br />

Gastenverblijf voor 2 evt. 3 personen te huur bij <strong>het</strong><br />

grootste meer van Zweden: Vänern. Gezellige <strong>Rotary</strong>club<br />

op loopafstand. info: www.kantaa.se/guesthousefrans<br />

Tsjechië: Vakantiehuis B 450/wk 4pers. Stare Splavy-<br />

Machovo Meer Praag 70km Dresden 80km 06 53254459<br />

oostindie@euronet.nl www.oostindiearchitecten.nl<br />

Bon<br />

en plaats uw handtekening. Daarmee machtigt u ons om <strong>het</strong><br />

Kleine annonces voor De Rotarian van juni 2010 dienen<br />

uiterlijk voor 1 juni 2010 ingezonden te zijn.<br />

De annonces zijn uitsluitend bestemd voor advertenties van<br />

particulieren.<br />

Invullen Vul op de bon van uw advertentietekst in één letter<br />

of leesteken per vakje, na ieder woord of leesteken een vakje<br />

overslaan. Getypt of in blokletters invullen.<br />

Opsturen Stuur de volledige ingevulde bon voorzien van<br />

uw bank of gironummer voor de machtiging in een gesloten<br />

envelop aan: St. <strong>Rotary</strong> Administratie <strong>Nederland</strong>, Amstel 266,<br />

1017 AM Amsterdam<br />

Betalen Vul op de bon uw eigen bank- of gironummer in<br />

bedrag te incasseren.<br />

Ondergetekende<br />

Naam<br />

Straat<br />

Postcode<br />

Telefoon<br />

Giro/banknummer<br />

T.n.v.<br />

Woonplaats<br />

Machtigt St. <strong>Rotary</strong> Administratie <strong>Nederland</strong> om<br />

<strong>het</strong> verschuldigde bedrag van eigen bank/gironummer<br />

af te schrijven.<br />

Handtekening:<br />

Verzoekt<br />

maal plaatsing van de Annonce.<br />

N.B.: Mocht ik <strong>het</strong> niet eens zijn met een incasso dan<br />

heb ik de bevoegdheid om <strong>het</strong> bedrag binnen 30 dagen<br />

na afschrijving – zonder opgaaf van reden – bij mijn<br />

(Post)bank terug te vorderen.<br />

Gebruik per letter, spatie of leesteken in één vakje.<br />

Let op! Stuur uw ingevulde bon naar St. <strong>Rotary</strong> Administratie <strong>Nederland</strong>, Amstel 266, 1017 AM Amsterdam<br />

De kosten bedragen F 30,50 voor 5 regels (minimum bedrag),<br />

elke regel meer à F 4,50. Het aantal leestekens inclusief spaties<br />

is 30 per regel.<br />

<strong>Rotary</strong>leden ontvangen 10% korting. In dat geval dient <strong>het</strong><br />

districtsnummer te worden vermeld.<br />

Mocht u <strong>het</strong> niet eens zijn met de automatische afschrijving<br />

dan kunt u dit binnen 1 maand herroepen. U stuurt een<br />

bericht (met de juiste gegevens) naar <strong>het</strong> kantoor waar uw<br />

rekening is geadministreerd.<br />

26 mei 2010 de rotarian<br />

Het betreffende bedrag wordt dan op uw rekening<br />

teruggestort.<br />

F 30,50<br />

F 35,00<br />

F 39,50<br />

F 44,00<br />

F 48,50<br />

F 53,00


• rotary • annonces •<br />

Kamer(s) gezocht in Amsterdam voor 2 studerende<br />

dochters van rotarian. Voorkeur omgeving de pijp of<br />

oud zuid. Leeftijd dochters 21 en 22 jaar. Periode aanvang<br />

ongeveer aug 2010. Contact: Harry Van Der Plas<br />

06-54602233 of hvdp@staminagroup.eu<br />

Frans Smit RC Vianen- Vreeswijk zoekt per augustusseptember<br />

voor zijn kleindochter Lisa (18) een kamer<br />

in <strong>het</strong> centrum van Groningen (studie filosofie)<br />

tel: 0347-371927 email: smitvanbaalen@<strong>het</strong>net.nl<br />

Dochter van 2 rotarians zoekt kamer in Nijmegen m.i.v.<br />

nieuwe collegejr tel: 06-22194944<br />

VERJAARDAG OF JUBILEUM op bijzondere wijze<br />

vieren? Nodig familie en vrienden uit voor een luxe<br />

wijnproeverij bij u thuis. Kijk op www.vinetowine.nl<br />

TE HUUR IN TSJECHIË: luxe vakantiehuis (2-10 pers.)<br />

met privé-zwembad nabij Reuzengebergte. 5 slk,<br />

2 badk, open haard. Vanaf B 495,- p/w. www.bergov.nl<br />

TE KOOP: Villa aan bovenloop Loire, nabij Roanne,<br />

wijds uitzicht, 3/4 slaapkamers, 1900 m 2 tuin en terrassen,<br />

bereikbaar via TGV Lyon met directe<br />

busverbinding. inl.: henri.verbruggen@planet.nl<br />

TE KOOP van rotarian: Wegens beëindiging studie van<br />

dochter, studentenhuis (oorspronkelijk voor 6 studenten)<br />

in 2008 geheel gerenoveerd en verbouwd tot<br />

2 appartementen in <strong>het</strong> centrum van Utrecht (Vogelenbuurt).<br />

Het bovenste appartement bestaande uit<br />

2 kamers, badkamer, keuken en overloop, is verhuurd<br />

voor B 875 per maand, excl. water en energiekosten.<br />

Het benedenappartement bestaande uit 1 kamer en<br />

suite met open keuken, badkamer, toilet, een aparte<br />

kleding / opbergkamer en balkon, vrij van huur en op<br />

te leveren in onderling overleg. Het hoekpand ligt op<br />

een unieke locatie, verwijderd van alle stadslawaai etc.,<br />

tegenover een parkje direct aan <strong>het</strong> z.g.n. ‘zwarte water’.<br />

Vraagprijs B 350.000 KK, info: 06-54397097<br />

APELDOORN: T.k. mooi, rustig gelegen driekamerappartement<br />

in <strong>het</strong> centrum. Lift, berging en ruime<br />

parkeergelegenheid aanwezig. Indeling: hal, zeer ruime<br />

woonkamer (40 m2) v.v een parketvloer, open keuken<br />

met inbouwapparatuur, 2 slaapkamers, badkamer v.v.<br />

douche en ligbad. De woning is meteen beschikbaar en<br />

volledig ingericht (eventuele overname is bespreekbaar),<br />

prijs B 179.000 k.k. Inl. te verkrijgen 06-18345896,<br />

J. Freriks-Burghout.<br />

TE KOOP: Bouwkavels. Realiseer in Andijk uw (droom)<br />

huis naar eigen inzicht! Op een schitterende, landelijke<br />

locatie op loopafstand van de jachthaven. Vrije kavels,<br />

allen aan water gelegen, 850m–2240m. Info: 0228-<br />

591246 of 06-30784456.<br />

TE HUUR in LES GETS Fr. Alpen, Porte du Soleil :<br />

3 kamer appartement in schitterend gelegen chalet.<br />

GOLF, MOUNTAINBIKE en BERGWANDELEN, tevens<br />

op route Tour de France. Vanaf Euro 450 p.week.<br />

www.chaletlestulipes.nl of tel. 023-5283758<br />

Ik vertrek met camper 23 juni of later <strong>als</strong> dat beter past<br />

voor < of > 3 weken naar Zweden via westkant<br />

Vänern→Stockholm via Gotland terug. Mijn passagier<br />

plotseling verhinderd zoek iemand die ook van natuur<br />

en historie houdt. Meer weten, bel 0596-610028 of<br />

ewagenborg@<strong>het</strong>net.nl<br />

Italië-liefhebbers. Prachtig gelegen huis van Rotarian,<br />

met eigen zwembad. Helemaal vrij, met <strong>het</strong> mooiste<br />

terras van Le Marche. Slechts 25 km van Adriatische<br />

kust. Rust, cultuur en zon. Kijk op www.boccadilupo.nl of<br />

bel. 035-65 65 625, Mw. T. Vermeer.<br />

BOURGOGNE: B&B van rtn, landgoed met Eng. Parktuin<br />

in schitterend landschap, adembenemend uitzicht<br />

op Morvan, hartelijke sfeer, www.villa-des-pres.com<br />

Wijk bij Duurstede bouwkavel met plan voor bungalow<br />

prachtig gelegen a.d. Lek, 1400m 2 , vijver v.d. deur<br />

van 4 ha. Uiterste prijs B 450.000, t.: 0343-578189<br />

TE HUUR: zeer luxe en groot app. aan golf Campo<br />

Amor, Costa blanca, 2 slk, 2 badk, 200m 2 , terras, 50m 2 ,<br />

jl + aug B 650 p/w, rest B 500, t.: 0343-578189 of Mb:<br />

06-53152674<br />

COSTA BLANCA: te koop mooi app. aan golf met<br />

zeezicht 100m 2 , interessante prijs – terras 25m 2 ,<br />

t.: 0343-578189 of Mb: 06-53152674<br />

Rotarian verzorgt ook uw golfreizen door heel Europa.<br />

Bel Mark Vijver op 010-4674430 of kijk op www.golfreizen.nl<br />

FLORIDA: t.h. vrijst. Luxe villa, voll, ingericht voor 7<br />

pers. verw. overdekt zwemb. 3 slaapk. 2 badk. prachtig<br />

gelegen vlakbij golfbaan, strand, winkels en attracties,<br />

v.a. B 580,-p.w. Tel: 0416-335051, tiwesimport@zonnet.nl,<br />

info + video: www.algasun.nl (klik op villa Florida)<br />

TE HUUR: vrijstaand chalet Franse Alpen, St. Foy<br />

Tarentaise, 5 slkmr, 3 badkmr, sauna, Siorvat, 1500 mtr<br />

hoogte, mooi skigebied, ook mooi in tussenseizoen en<br />

zomer, info: 06-54905122<br />

Zuid Afrika vakantie! Individueel reisadvies naar Zuid<br />

Afrika, volledig op maat en rekening houdend met uw<br />

wensen en budget, 06-51386552<br />

Catering-chocolade-workshop-kookles van amuse<br />

bouche tot homemade chocoladetruffel, alles uit eigen<br />

keuken, www.paulinecuisine.nl (<strong>Rotary</strong>lid)<br />

TE KOOP: 5 kamerappartement in Chatel (fr) in zeer<br />

goede staat vlakbij de Linga-lift. Topper in winter en<br />

zomer. Ruim en compleet (10 bedden). Prijs B 360.000.<br />

Meer info: www.vlietendebron.nl/chatel<br />

Kashmir kan weer! Logeer op authentieke Engelse<br />

woonboot, Leendert Kruik, l.kruik@planet.nl<br />

TE HUUR: Luxe studio 2 à 4 pers a/h Lago Maggiore It.<br />

Indoor zw.bad uitz. meer in Cannobio tel. 0317-414918<br />

BED AND BREAKFAST IN TOSCANE. Welkom bij<br />

past rotarian in LUCCA (It). Rustig gelegen villa met<br />

groot zwembad en tuin te midden van cultuur, natuur,<br />

wijngaarden en stranden. 45 min. rijden van Florence<br />

en van Pisa (vliegveld). Info: tel. 00-39-3484931717<br />

Frankrijk: Picardie mooi huis op terrein van 9 ha zon,<br />

zee, strand en duinen. Van alle gemakken voorzien,<br />

www.lagrandepature.eu of 06-55303455, van harte welkom.<br />

Wie doet mee?<br />

Ontwikkel samen met HM Architecten uw huis<br />

in Toscane www.hmitalia.nl<br />

Zeilen op luxe jacht (12m) met eigen hut voorzien van<br />

ruime bedden, toilet & douche actief of passief zeilen<br />

op IJsselmeer, Noordzee of wadden met rotarian <strong>als</strong><br />

schipper 2dgn overnachting aan boord incl. ontbijt<br />

lunch 2 pers+event2kinderen B 750 5dgn B 1475<br />

7dgn B 1950, 06-54686468<br />

TE HUUR IN TURKIJE/BODRUM/YALIKAVAK:<br />

Prachtig gelegen recent gebouwd vrijstaande villa op<br />

klein complex met zwembad en kinderbadje. Villa heeft<br />

3slpk., 2 badk., airco, nl-tv, nl beheer en ligt op loopafstand<br />

van dorp en strandjes. Terrassen hebben zicht op<br />

zee, dorp en op zonsondergang. Het klimaat is aangenaam<br />

door zeebries. Het pittoreske vissersdorp<br />

Yalikavak heeft een prachtige omgeving en ligt dichtbij<br />

Bodrum. Meer info en foto’s op: www.vrijaanzee.nl of bel<br />

naar Familie Möller: 06-40894133<br />

FEEST: <strong>Rotary</strong> met partners, jubileum of diner?<br />

Kies voor een akoestisch optreden van Peter de Jonge,<br />

de rotarian met warme stem en ruime ervaring<br />

www.peterdejonge.nl 0575513156<br />

TE HUUR: onze prachtige villa met privé-zwembad<br />

a/d Cote d’Azur met uitzicht op zee 8pers. Nieuwsgierig<br />

geworden? Kijk op www.villaprincehof.nl of bel 045-5325097<br />

TE HUUR 4-Vallées: Veysonnaz, 1500 m, aan de piste,<br />

Groot, luxueus en zeer comfortabel appartement /<br />

6 pers. 3 slaapkamers, 3 badkamers, groot balkon en<br />

garage. Foto’s op aanvraag. 06-54747048/ caroline@cavana.nl<br />

UMBRIE omg. Lago Trasimeno, luxe app.+ huis in<br />

gerest. Casa Canonica, Pan.uitzicht. Zwembad. kunstnatuurgolf-rust,<br />

00-39-075-8409340 www.umbrievakantie.nl<br />

TE HUUR: 4-sterren appartement Saas-Fee (Zw.) 3 sl.k.<br />

2 badk wellness internet balkon-zuid m zicht op Alpen<br />

op loopafstand v centrum en skigebied, 06-54967046<br />

mail ditte@eclectic.eu<br />

TE HUUR: Cote d’Azur luxe appartement, omgeving<br />

St. Tropez, 4-6 pers, 2 slk, terras/tuin, garage, zwembad,<br />

info: 0522-482037, mob.: 06-53305554, www.soleildor.nl<br />

MARBELLA: te huur luxe app. 4 pers. Aan golfbaan Los<br />

Flamingos, www.tee6.nl<br />

Uniek Toscaans verblijf, Ned. fam. verhuurt haar met<br />

zorg gerest. boerderij op top van een heuvel. Drie zeer<br />

luxe appartementen (3x5 p.) met veel privacy, grote tuin<br />

en zwembad. Alle comfort aanwezig, ook voor gehandicapten.<br />

Ligging Zuid Toscane. Fam. kan pers. adviseren<br />

over mogelijkheden in de regio o.a. golf, tel.: 035-5266291/<br />

06-12999308, website (met veel foto’s): www.poderetina.com,<br />

e-mail: poderetina@cs.com<br />

TE HUUR: luxe vakantiehuis voor 8 personen in<br />

Cavalaire-sur-Mer (omg. St. Tropez), fantastisch zeezicht<br />

in 2008/9 geheel gerenoveerd, www.lehamac.nl<br />

TE HUUR De kunst van <strong>het</strong> genieten aan de Costa<br />

Blanca in Spanje! In <strong>het</strong> rustieke dorpje Javea hebben<br />

wij voor u enkele super-de-luxe, nieuwe appartementen<br />

te huur. U bevindt zich aan <strong>het</strong> strand en midden in <strong>het</strong><br />

gebeuren OF in totale rust aan uw eigen zwembad.<br />

Geïnteresseerd dan verder naar www.absolutresidenci<strong>als</strong>.com<br />

voor verdere info en boekingen. Wij verheugen ons op<br />

uw komst. Info: tel.: +34 6 80 93 49 91<br />

PORTUGAL, Algarve, villa 2-20 pers ***** luxe, een oase<br />

van rust, www.villasalgarve.nl, 057-8620849 of 06-51377333<br />

Watermolen in Frankrijk. Te huur van architect watermolen-complex<br />

a/d Seoune Lauzerte Tarn et Garonne,<br />

moulin 2 a 8 p, Pigeonnier 2 a 5 p. Heerlijke plek met<br />

zicht op Rom kappelletje voor familie of gewoon met<br />

z’n tweeën, www.watermoleninfrankrijk.nl<br />

T.h. v. Rot.: sfeervol landh. in de Dorgdogne, m. privézwembad,<br />

gel tussen Sarlat en Souillac, tourist. aantr.<br />

maar ook rust en ruimte, tel. 0513-631285 (na 4/6)<br />

Uw annonce in (de webeditie van) De Rotarian?<br />

Dat kan al vanaf B 30,50! Met mogelijkheden voor<br />

bijplaatsing foto en link naar uw website. Stuur uw<br />

plaatsingsverzoek naar rotarian@rotarynederland.nl<br />

mei 2010<br />

de rotarian<br />

27


Polio still cripples thousands of children<br />

around the world. With your help, we can wipe<br />

this Polio disease still off cripples the face thousands of the earth of children forever.<br />

around the world. Visit With rotary.org/endpolio your help, we can to wipe help.<br />

this Polio disease still off cripples the face thousands of the earth of children forever.<br />

around the world. Visit With rotary.org/endpolio your END help, POLIO we can to NOW wipe help.<br />

this disease off the face of the earth forever.<br />

Visit rotary.org/endpolio END POLIO to NOW help.<br />

END POLIO NOW<br />

<strong>Rotary</strong><br />

<strong>Rotary</strong><br />

<strong>Rotary</strong><br />

We Are ThisClose to Ending Polio.<br />

We Are ThisClose to Ending Polio.<br />

We Are ThisClose to Ending Polio.<br />

Archbishop Desmond Tutu<br />

Archbishop Desmond Tutu<br />

Archbishop Desmond Tutu

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!