Views
4 years ago

DE ROTARY FOCUSGEBIEDEN - Rotary Nederland

DE ROTARY FOCUSGEBIEDEN - Rotary Nederland

VREDE

VREDE EN CONFLICTBEHEERSING Wat u kunt doen CONFLICTENHANTERING 6000 burgers worden elk jaar verminkt of gedood door landmijnen Steun bieden aan gemarginaliseerde groepen binnen de samenleving die het risico lopen slachtoffer te worden van geweld of vervolging. Wat u kunt doen Kinderen helpen die wees zijn geworden, of gewond of getraumatiseerd zijn geraakt door oorlogsgeweld. 42 miljoen mensen zijn op dit moment ontheemd en op de vlucht als gevolg van gewapende conflicten of vervolging Wat u kunt doen Hulp bieden aan vluchtelingen of ontheemden die gevlucht zijn uit conflictgebieden. 90% van de slachtoffers van gewapende conflicten zijn burgers; de helft daarvan zijn kinderen Tips voor succes 1 Betrek alle stakeholders in de gemeenschap bij serviceprojecten, inclusief vrouwen, gemarginaliseerde bevolkingsgroepen zoals etnische of religieuze minderheden, en partijen aan beide zijden van het conflict. 2 Weet wat de wetten en gebruiken zijn van alle gemeenschappen waarvoor u zich inzet en respecteer deze. Wilt u een global grant? Richt u dan op een van deze doelstellingen ¨ Bevorderen van lokale vredesinitiatieven ¨ Lokale leiders opleiden in conflictpreventie en bemiddeling ¨ Duurzame vredesopbouw ondersteunen in conflictgebieden

CONFLICTPREVENTIE/VREDESOPBOUW Wat u kunt doen Strategieën voor conflictoplossing en -bemiddeling inbouwen in serviceprojecten, waarbij lokale scholen, weeshuizen, werkplaatsen en gemeenschapscentra betrokken worden. Er zijn vermoedelijk zo’n 300.000 kindsoldaten (jongens en meisjes jonger dan 18) betrokken bij gewapende conflicten over de hele wereld Wat u kunt doen Kandidaten werven voor een Rotary Peace Fellowship. Jaarlijks worden op mondiaal concurrerende basis tot wel 100 studiebeurzen aangeboden voor een opleiding aan een Rotary Peace Center. Wat u kunt doen Projecten organiseren die zich richten op de onderliggende oorzaken van conflicten: ziekte, ongeletterdheid, honger en armoede. Wat u kunt doen Deelnemen aan fellowship en service activiteiten met Rotary clubs in andere delen van de wereld om zodoende begrip en vrede te bevorderen. Tips voor succes 1 2 3 Gebruik rollenspellen en sport om kinderen en jongvolwassenen te leren hoe ze op een sociaal aanvaardbare manier met conflicten kunnen omgaan. Leer lokale leiders strategieën voor conflictpreventie en -bemiddeling als onderdeel van een community service project. Werk samen met Rotary Peace Fellows en andere experts en organisaties op het gebied van conflictpreventie. ¨ Kwetsbare bevolkingsgroepen helpen die slachtoffer zijn van conflicten, in het bijzonder kinderen en jongeren ¨ Studies ondersteunen op het gebied van vrede en conflictoplossing

DE ROTARY FOCUSGEBIEDEN - Rotary Nederland
Polio flyer - Rotary Nederland
Paul Schnabel - Rotary Nederland
Paul Schnabel - Rotary Nederland
Water en Rotary - Rotary Nederland
Voortgangsbericht 2011 - Rotary Nederland
Golftoernooi 2012 - Rotary Nederland
jubileumboekje - Rotary Nederland
Folder Zwemfestijn 2013 - Rotary Nederland
Jaarplan D1570 2013 2014 - Rotary Nederland
Folder Zwemfestijn 2013 - Rotary Nederland
President RI 2010-2011 aan het woord Maart is ... - Rotary Nederland
President RI 2010-2011 aan het woord Maart is ... - Rotary Nederland
Presentatie shelterboxen - Rotary Nederland
Rotaryfotograaf Monika Lozinska-Lee: Een ... - Rotary Nederland
Global Outlook: als het noodlot toeslaat D1590 ... - Rotary Nederland
Draaiboek ontvangst Jaarkind - Rotary Nederland
JobRotary telt 100 clubs Kennisclusters en GSE ... - Rotary Nederland
Sandalen, water, honing en microkrediet - Rotary Nederland
2011 09 18 Folder FH NL.indd - Rotary Nederland
Rotary Club Rotterdam-Zuid 45 jaar - Rotary Nederland
Juni is Fellowships maand Council on ... - Rotary Nederland
Fietstocht Rome-Mekka slaat brug tussen ... - Rotary Nederland
GRONDSLAGEN VAN ROTARY
004 PETS 2013 - 2014 Onno Koerten - Rotary Nederland
Fietstocht Rome-Mekka slaat brug tussen ... - Rotary Nederland
Expeditie Rotary (voor leden)
brochure Wandelen voor Water - Rotary Club Zwolle IJsselland
Nederlandse versie hier downloaden - Dokters van de Wereld
Camping XXL_Flyer_DEF.pdf - ERIBA-HYMER Nederland