Views
4 years ago

DE ROTARY FOCUSGEBIEDEN - Rotary Nederland

DE ROTARY FOCUSGEBIEDEN - Rotary Nederland

PREVENTIE EN

PREVENTIE EN BEHANDELING VAN ZIEKTEN PREVENTIE VAN ZIEKTEN 1 miljard mensen wordt ieder jaar getroffen door verwaarloosde tropische ziekten zoals Wat u kunt doen Tips voor succes 1 Wat u kunt doen Vaccineren tegen infectieziekten. Gezondheidsvoorlichtingsprogramma’s ondersteunen waarin informatie wordt gegeven hoe ziekten zich verspreiden, en maatregelen bevorderen die het risico van besmetting verkleinen. Overleg met Rotarians die deskundig zijn op medisch gebied of op het gebied van volksgezondheid. 2 3 4 Werk samen met lokale en regionale ziekenhuizen, klinieken en ministeries van volksgezondheid om te voorkomen dat werk dubbel gedaan wordt en om gebruik te kunnen maken van lokale middelen. Schakel gemeenschapswerkers en (medisch geschoolde) gezondheidsvrijwilligers in om vaccinaties uit te voeren. Onthoud dat de programma’s die feitelijk, leeftijdsgeschikt en medisch gezien correct zijn, het meest effectief zijn. GEZONDHEIDSZORG 1 op de 6 mensen in de wereld kan gezondheidszorg niet betalen 100 miljoen mensen belanden onder de armoedegrens als gevolg van medische kosten Wilt u een global grant? Richt u dan op een van deze doelstellingen ¨ Gemeenschappen voorlichten en mobiliseren om verspreiding van ernstige ziekten te voorkomen ¨ De verspreiding van HIV/AIDS, malaria en andere ernstige ziekten tegengaan

57 landen hebben minder dan 23 gezondheidswerkers per 10.000 inwoners 1 Er is over de hele wereld een tekort aan 4,3 miljoen artsen, verpleegkundigen, verloskundigen en andere gekwalificeerde zorgverleners Tips voor succes Werk samen met lokale gezondheidscentra om programma’s te ontwikkelen voor het aantrekken van gezondheidswerkers met verschillende specialismen. Een tekort aan bepaalde specialismen legt een te grote druk op het medisch personeel in de gezondheidscentra en beperkt de beschikbare zorg. Wat u kunt doen 2 Middelen ter beschikking stellen voor permanente vorming en training van gezondheidswerkers, inclusief het ondersteunen van beurzen en stipendia, en campagnes om publieke bekendheid te vergroten. Zorg ervoor dat de trainingsfaciliteiten zich bevinden waar de werknemers wonen en werken om zodoende behoud van personeel te bevorderen. Wat u kunt doen Toegang verbeteren en vergroten tot betaalbare en gratis gezondheidszorg in achtergestelde gebieden. Tips voor succes 1 2 3 Probeer lange-termijn steun te verkrijgen voor gezondheidscentra in de gemeenschap. Toegang tot betrouwbare diensten/voorzieningen kan belangrijke veranderingen teweeg brengen in een gemeenschap en is van groot belang voor het behalen van de Milleniumdoelstelling voor universele gezondheidszorg. Verbeter toegang tot apparatuur, faciliteiten, en de nieuwste programma’s op het gebied van de gezondheidszorg met behulp van internationale gezondheidsystemen. Implementeer innovatieve technologieën zoals het mobiel toegankelijke mHealth en vergroot daarmee het bereik van gezondheidscentra. ¨ De medische infrastructuur van lokale gemeenschappen verbeteren ¨ Studies ondersteunen op het gebied van het voorkomen en behandelen van ziekten ¨ De mogelijkheden uitbreiden van lokale gezondheidswerkers

DE ROTARY FOCUSGEBIEDEN - Rotary Nederland
Polio flyer - Rotary Nederland
Paul Schnabel - Rotary Nederland
Paul Schnabel - Rotary Nederland
Jaarplan D1570 2013 2014 - Rotary Nederland
Folder Zwemfestijn 2013 - Rotary Nederland
President RI 2010-2011 aan het woord Maart is ... - Rotary Nederland
President RI 2010-2011 aan het woord Maart is ... - Rotary Nederland
Presentatie shelterboxen - Rotary Nederland
Water en Rotary - Rotary Nederland
JobRotary telt 100 clubs Kennisclusters en GSE ... - Rotary Nederland
Voortgangsbericht 2011 - Rotary Nederland
Rotary Club Rotterdam-Zuid 45 jaar - Rotary Nederland
jubileumboekje - Rotary Nederland
Golftoernooi 2012 - Rotary Nederland
Folder Zwemfestijn 2013 - Rotary Nederland
Rotaryfotograaf Monika Lozinska-Lee: Een ... - Rotary Nederland
Global Outlook: als het noodlot toeslaat D1590 ... - Rotary Nederland
Draaiboek ontvangst Jaarkind - Rotary Nederland
Sandalen, water, honing en microkrediet - Rotary Nederland
2011 09 18 Folder FH NL.indd - Rotary Nederland
Juni is Fellowships maand Council on ... - Rotary Nederland
Fietstocht Rome-Mekka slaat brug tussen ... - Rotary Nederland
GRONDSLAGEN VAN ROTARY
004 PETS 2013 - 2014 Onno Koerten - Rotary Nederland
Fietstocht Rome-Mekka slaat brug tussen ... - Rotary Nederland
Weldoen door nalaten of schenken - Nederlands Bijbelgenootschap
Expeditie Rotary (voor leden)