16.06.2014 Views

jubileumboekje - Rotary Nederland

jubileumboekje - Rotary Nederland

jubileumboekje - Rotary Nederland

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

15 jaar<br />

<strong>Rotary</strong>club Gilze-Rijen<br />

en Dongevallei


15 jaar<br />

<strong>Rotary</strong>club<br />

Gilze-Rijen en Dongevallei<br />

Voorwoord<br />

Samen koersen<br />

op kwaliteit<br />

Voor het vinden van juridische oplossingen gaat geen zee<br />

ons te hoog. Wij loodsen onze cliënten – indien nodig – door<br />

zwaar weer. Maar ook in andere situaties zijn wij u graag van<br />

dienst. Onze aanpak is multidisciplinair en onze oriëntatie<br />

internationaal. Wij hebben daarom voortdurend<br />

oog voor grensverleggende oplossingen.<br />

Kijk voor meer informatie op www.hollandlaw.nl<br />

Holland Van Gijzen Advocaten en Notarissen LLP heeft een<br />

strategische alliantie met Ernst & Young Belastingadviseurs LLP.<br />

Prof. Dr. Dorgelolaan 12-14 • 5613 AM Eindhoven<br />

Telefoon 040-262 66 00<br />

Vijftien jaar in dienst van de gemeenschap, als vrijwilligers, die belangeloos<br />

en gedreven door idealisme hun kennis en netwerken ter beschikking stellen.<br />

Wij zijn daarbij niet de enigen. Maar het gat dat voorheen gevuld werd door<br />

kerkelijke- en overheidsinstellingen wordt steeds groter: we worden op ons<br />

zelf terug geworpen. En daar zit nu juist de kracht van <strong>Rotary</strong> in: geïnspireerde<br />

mensen die iets van de grond krijgen met korte verbindingslijnen en maximaal<br />

rendement.<br />

De voorzitters uit de afgelopen jaren hebben tekstbijdragen geleverd en verhalen<br />

daarin over ‘hun’ jaar. De speldjes op de inmiddels bijna geheel beslagen<br />

‘ambtsketen’ zijn daar eveneens getuigen van. In de bijdragen van de past<br />

presidents loopt de rode draad van het evenwicht: in het ene geval tussen<br />

betrokkenheid, relativisme en humor, in het andere geval door het vaste koers<br />

houden op de woelige baren en weer in een andere bijdrage zich uitend in het<br />

verbindend element. Een belangrijke les daaruit: evenwicht als iteratief proces<br />

binnen een schaal van continue dynamiek.<br />

De afgelopen jaar kenden een wisselend ledental: van ca. 33 op het hoogtepunt<br />

naar 21 anno 2008. In 2006 verwelkomden wij ons eerste vrouwelijke lid, gevolgd<br />

in 2007 door nummer twee: een uitbreiding met 200%. Ook verloren wij een aantal<br />

leden door verhuizing, drukke werkzaamheden en andere prioriteitstelling.<br />

In de derde lustrumperiode kreeg onze club een naamsverandering: de clubnaam<br />

werd uitgebreid met de idyllische Dongevallei. Die toevoeging klinkt als een klok<br />

en blijft bij menigeen hangen, een intrinsiek voordeel, een handelsmerk dus.<br />

Laten we daar gebruik van maken.<br />

Tot slot meld ik nog het geheel gerenoveerde restaurant Aan ’t Plein te Gilze<br />

waar wij elke maandag te gast zijn: een nieuwe exploitant, inrichting en kaart.<br />

Ik wens u allen veel leesplezier.<br />

Met vriendelijke groet,<br />

Jos Jansen,<br />

Voorzitter<br />

3


Inhoudsopgave<br />

15 jaar<br />

<strong>Rotary</strong>club<br />

Gilze-Rijen en Dongevallei<br />

stadsdynamica<br />

Inhoudsopgave 5<br />

Voorwoord 3<br />

Lijst oud-voorzitters 6<br />

Oud-voorzitter Eus de Haas 7<br />

Oud-voorzitter Gerard van Herel 9<br />

Oud-voorzitter Jan Doms 9<br />

Oud-voorzitter Cees Swagemakers 10<br />

Oud-voorzitter Sietze Graafsma 12<br />

Overzicht 15 jaar <strong>Rotary</strong>club activiteiten<br />

15<br />

Jubileumproject 21<br />

Amarant 22<br />

Ledenlijst 25<br />

foto’s: ernest potters, marc bolsius, jan doms<br />

lef stadsdynamica was founded in 2001 by visual artist and<br />

designer jan doms. the agency focuses on high-quality spatial<br />

design and research from a contemporary cultural perspective.<br />

in the context of architectural and urban design projects, the<br />

agency collaborates with a network of specialised designers,<br />

engineers, consultants and researchers. lef stadsdynamica is<br />

the common name for live to explore the future bv.<br />

spatial design and research<br />

lef office 1<br />

hogeschoollaan 231 5037 gc tilburg<br />

t 0031 (0)13 59 03 765<br />

m 0031 (0)6 53 53 55 36<br />

jandoms@lefdynamics.nl<br />

www.lefdynamics.nl<br />

lef office 2<br />

korvelseweg 16 5025 jh tilburg<br />

t 0031 (0)13 54 44 589<br />

lef studio<br />

trouwlaan, accessible via office 2<br />

5


15 jaar<br />

<strong>Rotary</strong>club<br />

Gilze-Rijen en Dongevallei<br />

Oud-voorzitters<br />

Oprichting<br />

6<br />

Eus de Haas 1993-1995<br />

Gerard van Herel 1995-1996<br />

Wil Segeren 1996-1997<br />

Jan Doms 1997-1998<br />

Frank Petter 1998-1999<br />

Huub Verhoof 1999-2000<br />

Frans de Rooij 2000-2001<br />

Jan van Aert 2001-2002<br />

Henk Noorlag 2002-2003<br />

Cees Swagemakers 2003-2004<br />

Anne Tjepkema 2004-2005<br />

Sietze Graafsma 2005-2006<br />

Jan de Koning 2006-2007<br />

Willem van Dijk 2007-2008<br />

Oprichting,<br />

Charter- en clubjaar<br />

1994-1995:<br />

een vliegende start !!<br />

Ter gelegenheid van het derde lustrum<br />

blik ik uiteraard graag met jullie terug<br />

naar de oprichtingsperiode in 1993 en<br />

1994. In 1993 liet de Clubvoorzitter<br />

van RC Oosterhout aan de districtsgouverneur<br />

Lau de Wit weten, dat<br />

hij mogelijkheden zag voor een<br />

<strong>Rotary</strong>club in de regio ten zuiden van<br />

Oosterhout, tussen Tilburg en Breda en<br />

het grensgebied. De voorbereidingen<br />

met leden van RC Oosterhout (Klaas<br />

Koekkoek en Frans Rodenburg), het<br />

vinden van kandidaat-leden (de vijf<br />

key-men), de oprichting ten kantore<br />

van Notaris en key-man Peter Peeters,<br />

de uitreiking van het Club Charter door<br />

de Gouverneur en de installatie van<br />

de leden van onze <strong>Rotary</strong> Club in het<br />

eerste clubjaar werden gekenmerkt<br />

door flink wat pionieren. Wij vertoefden<br />

in de Chinese Muur, verhuisden naar<br />

een ondefinieerbare Hollandse Pot<br />

aan de andere zijde van de Rijksweg<br />

en vonden tenslotte de democratische<br />

weg naar de huidige locatie. Wij denken<br />

met genoegen terug aan de inzet van<br />

Piet en Marian.<br />

Uiteraard speelde ook op dat<br />

moment het eerste serviceproject<br />

(..Charterproject..) een belangrijke<br />

rol. Met vereende krachten werd een<br />

bibliotheek tot stand gebracht voor het<br />

Opvangcentrum van Asielzoekers in<br />

Prinsenbosch (Gilze). Wat wij toen nog<br />

niet wisten, was dat deze daad een<br />

gidsfunctie heeft gekregen. Het belang<br />

van het beschikbaar hebben van een<br />

“meertalig gevulde” bibliotheek voor<br />

vreemdelingen werd bij de COA in Den<br />

Haag al snel geadopteerd.<br />

Er zijn voor het bereiken van de<br />

hiervoor beschreven mijlpalen heel<br />

wat formaliteiten gepasseerd. <strong>Rotary</strong><br />

International is een “enigszins”<br />

formele organisatie met een centrale<br />

protocolbewaking (Legislation) in<br />

Anaheim (VS) en met districtsbesturen<br />

en Clubvoorzitters in de betrokken<br />

landen. Ik heb het nooit een probleem<br />

gevonden dat niet alle clubvrienden<br />

even enthousiast waren over het<br />

somtijds archaïsche <strong>Rotary</strong> protocol.<br />

7


15 jaar<br />

<strong>Rotary</strong>club<br />

Gilze-Rijen en Dongevallei<br />

Oprichting (vervolg)<br />

Wie herinnert zich niet de eigenwijze<br />

diapresentatie van Prof. Henk<br />

Kop pelaar, die het waagde de RIprotocollen<br />

al tijdens het Charter<br />

te tarten. Ook het lot van <strong>Rotary</strong><br />

Foundation was steeds voer voor<br />

discussie met Gouverneurs en leidde<br />

tot eigen beleidsregels. Een poging<br />

van een “bijdehante” gouvernante om<br />

een Inner Wheel voor de partners van<br />

de leden op te richten werd effectief<br />

gesmoord in een oprichting van onze<br />

informele Freewheelers.<br />

Niettemin is het wereldwijd volgen van<br />

<strong>Rotary</strong> normen en waarden (dus ook<br />

het gedoe…en de kleur van het jasje<br />

van de Gouverneur) onvermijdelijk<br />

om zo’n grote organisatie in stand te<br />

houden. Door deze structuur heeft het<br />

bij voorbeeld kunnen gebeuren dat RI<br />

wereldwijd zeer goede resultaten heeft<br />

kunnen bereiken bij het bestrijden van<br />

Polio. Vandaar dat jullie het mij niet<br />

kwalijk nemen dat ik af en toe toch<br />

nog eens in bijeenkomsten de missie<br />

van RI memoreer en het feit dat de<br />

uitvoering van onze Charter (incl regels<br />

en richtlijnen) geen vrijblijvende zaak<br />

is. De kracht van onze club ligt in<br />

een informele structuur en aanpak,<br />

zo zijn wij op een gemakkelijke wijze<br />

dienstbaar aan de samenleving op<br />

onze eigen wijze. Dat werd ons door<br />

mijn ondersteuner Frans Rodenburg<br />

(†) bij de oprichting al ingegeven en<br />

ik koester die herinnering.<br />

Ik wens Jos heel veel succes in dit<br />

komende lustrumjaar en hoop dat het<br />

Lustrumproject een groot succes mag<br />

worden: Service above Self.<br />

Eugenio de Haas<br />

Mede-Oprichter en Charter-Voorzitter<br />

1993<br />

Club Voorzitter 1994-1995<br />

Anderhalf jaar na de oprichting van<br />

onze club nam ik als voorzitter het<br />

roer over van Eus. Hij was voorzitter<br />

geworden bij de oprichting van de<br />

club. Ik was de tweede voorzitter. De<br />

overdracht vond plaats tijdens een<br />

grandioos feest bij ons in de tuin –het<br />

was prachtig zomerweer- en bij het<br />

krieken van de dag kwam de rode wijn<br />

soms op de verkeerde plek terecht,<br />

maar was er gelukkig voldoende licht<br />

voor een discrete reiniging (dit is voor<br />

ingewijden!).<br />

Mijn embleem stelt een stuurwiel van<br />

een zeilboot voor, een verwijzing naar<br />

mijn hobby, het zeilen, en natuurlijk<br />

zeer toepasselijk in overdrachtelijke<br />

zin voor het overnemen van het roer<br />

van de vorige voorzitter.<br />

Het jaar stond in het teken van de<br />

verdere uitbouw van de club. Veel<br />

aandacht werd besteed aan het<br />

jaarprogramma. Het was toen nog<br />

de gewoonte om het hele jaar van te<br />

voren in te plannen. Dat werd gedaan<br />

op basis van de plannen van de diverse<br />

commissies.<br />

Gerard van Herel<br />

Het kleine schip refereert aan mijn reis<br />

op de wilde vaart in 1997 die voer van<br />

Hamburg (Duitsland) over de Oostzee<br />

via de Finse havensteden Mäntelyoto<br />

en Kemi - net onder de poolcirkel -<br />

langs de Straat van Gibraltar, in het<br />

gezelschap van dolfijnen en walvissen<br />

over de Middellandse Zee naar<br />

Ghandia en Valencia aan de oostkust<br />

van Spanje. Onderweg prachtige<br />

vergezichten, wervelende stormen<br />

en diepzwarte nachten met alleen het<br />

ronken van de scheepsmotoren op de<br />

achtergrond. De wereld houdt op te<br />

bestaan, totaan het moment dat aan<br />

de horizon het silhouet verschijnt van<br />

de haven van bestemming.<br />

Jan Doms<br />

8<br />

9


15 jaar<br />

<strong>Rotary</strong>club<br />

Gilze-Rijen en Dongevallei<br />

10<br />

In het 10 e jaar van ons bestaan was<br />

ik voorzitter van de club. Het tweede<br />

lustrum werd gevierd in Bos en Duin in<br />

Oisterwijk; een bijzondere gebeurtenis<br />

om niet meer te vergeten.<br />

Dat jaar heb ik aan de ambtsketen<br />

van de president van de club een<br />

weegschaal toegevoegd. Het is de<br />

weegschaal van vrouwe Justitia<br />

die geblinddoekt, derhalve zonder<br />

aanziens des persoons (letterlijk dus<br />

zonder naar de persoon te kijken)<br />

oordeelt. Door de persoon niet aan te<br />

kijken of te bekijken kan zij zich geen<br />

oordeel vormen over de uiterlijke<br />

verschijningsvorm van de persoon; zij<br />

ziet niet of de persoon in kwestie arm<br />

of welgesteld is, knap is of lelijk. De<br />

maatschappelijk positie die iemand<br />

bekleedt strekt hem derhalve niet tot<br />

voordeel; hij of zij wordt niet bevoordeeld<br />

boven een ander. Het kijken naar de<br />

persoon wekt sympathie of antipathie<br />

op en kan al gauw leiden tot een zeker<br />

vooroordeel (letterlijk een oordeel nog<br />

voor je aan oordelen toekomt). In het<br />

recht moet dat vermeden worden. In<br />

het oordelen ligt derhalve een ethische<br />

norm ten grondslag.<br />

Vrouwe Justitia moet toch oordelen<br />

en een afweging maken; zij weegt<br />

argumenten in het licht van de feiten en<br />

het recht. Het argument dat het zwaarste<br />

weegt moet ook de doorslag geven.<br />

Het is ook de bedoeling dat zij ieder het<br />

zijne geeft of zoals de Romeinen het<br />

zo prachtig en kernachtig uitdrukten:<br />

suum cuique tribuere (de spreuk stond<br />

te lezen in gouden letters boven de<br />

ingang van rechtbank te Breda aan<br />

de Kloosterlaan.) Een oordeel moet<br />

niet alleen juridisch juist zijn, maar ook<br />

rechtvaardig.<br />

Als advocaat sta je voor het behartigen<br />

van de belangen van een partij; van<br />

jouw cliënt. Twee heren dienen is ten<br />

strengste verboden. Die “partijdigheid”<br />

leidt onvermijdbaar tot een vooroordeel<br />

en tot het selecteren van argumenten;<br />

de goede laat je naar voren komen,<br />

de minder goede of slechte laat je<br />

achterwege. Je maakt ook een selectie<br />

van de feiten en je presenteert die op<br />

een wijze die het belang van jouw<br />

cliënt dient. Je mag daarbij evenwel<br />

niet zover gaan dat je een onjuiste<br />

voorstelling van zaken geeft. De wet<br />

verbiedt dat. Wij zijn gehouden alle<br />

feiten die relevant zijn naar waarheid<br />

aan de rechter te presenteren.<br />

Niettemin zal duidelijk zijn dat er een<br />

spanningsveld is; wat waar is voor de<br />

een is dat nog niet voor de ander. De<br />

waarheid is poly-interpretabel. Het<br />

is daarom goed dat ook de andere<br />

partij zich bedient van een advocaat<br />

die evenzeer het spel beheerst. Aldus<br />

ontstaat in het debat een evenwicht.<br />

In ons vak gelden gedragsregels. Op<br />

komen voor de belangen<br />

van de cliënt, mag er<br />

niet toe leiden dat de<br />

wederpartij in een kwaad<br />

daglicht wordt gesteld of<br />

tot de grond toe wordt<br />

afgebroken. Ook wij<br />

moeten een zekere<br />

distantie hebben of<br />

nemen tot de cliënt; niet<br />

alles wat hij zegt moeten<br />

wij voor waar aannemen.<br />

Afstand is nodig om zicht<br />

te houden op de zaak<br />

waar het om gaat en<br />

om rekening te houden<br />

met de gerechtvaardige<br />

belangen van de<br />

tegenpartij. Van ons<br />

wordt stuurmanskunst<br />

verwacht. Wij leggen<br />

ook een eed af; wij<br />

zullen geen zaken<br />

aanraden of verdedigen<br />

die wij in gemoede niet<br />

rechtvaardig achten.<br />

Als Rotarian, die de<br />

classificatie advocatuur<br />

representeert, rust de<br />

plicht dat vak waardig en naar behoren<br />

uit te oefenen. Zo voegt het lidmaatschap<br />

van <strong>Rotary</strong> een extra dimensie toe aan<br />

mijn beroepsuitoefening.<br />

Cees Swagemakers<br />

Gedrevenheid<br />

in staal<br />

member of the thinking steel group<br />

Thinking steel.<br />

Willemse Staalconstructies<br />

is gespecialiseerd in het<br />

ontwerpen, produceren<br />

en monteren van de<br />

meest uiteenlopende<br />

staal constructies.<br />

Overtuig uzelf op<br />

www.thinkingsteel.com<br />

Willemse<br />

Staalconstructies bv<br />

Vijfhuizenbaan 10<br />

5126 PV Gilze<br />

T 0161 452471<br />

F 0161 451422<br />

E info@thinkingsteel.com<br />

I www.thinkingsteel.com<br />

11


15 jaar<br />

<strong>Rotary</strong>club<br />

Gilze-Rijen en Dongevallei<br />

Mijn bestuursperiode heeft gelopen<br />

van januari 2005 tot juli 2006. Ik<br />

ben voortijdig aangetreden omdat<br />

mijn voorganger Anne Tjepkema als<br />

adviseur op verzoek van het ministerie<br />

van buitenlandse zaken uitgezonden<br />

werd naar Ethiopie.<br />

Met kerstmis 2003 was ik door Cees<br />

Swagemakers, de toenmalige voorzitter<br />

gebeld om per juli 2004 inkomend<br />

voorzitter te willen worden. Toen ik daar<br />

niet meteen op reageerde zei hij: “Doe<br />

het nou maar het duurt toch nog heel<br />

lang voordat je daadwerkelijk voorzitter<br />

bent”. Hier spreekt de advocaat dacht<br />

ik . Niemand kan zo goed overtuigen<br />

met irrationele argumenten als hij.<br />

Wij verkeerden in die periode met<br />

onze club in een moeilijke tijd.<br />

Enkele projecten, waaronder een<br />

familieconcert, waren zeer succesvol<br />

geweest, niet in het minst omdat er<br />

een zeer grote betrokkenheid was<br />

geweest van praktisch alle leden.<br />

Zoals je zo vaak ziet na een succes<br />

ontpopte zich daarna een terugval. Er<br />

ontstond plotseling een groot verloop<br />

onder de leden en in een korte tijd<br />

nam het ledental af van 33 naar rond<br />

de 20. Ofschoon enige tijd de vraag<br />

geleefd heeft of we ons zelf niet beter<br />

konden opheffen of fuseren met<br />

een andere club is er geleidelijk aan<br />

een herstel opgetreden. Er werden<br />

nieuwe activiteiten opgezet zoals de<br />

sloepenrace en het golftoernooi, het<br />

ledental stabiliseerde en nam zelfs<br />

enigszins toe en dit alles in de informele<br />

sfeer die onze club zo kenmerkt.<br />

Ik heb geprobeerd in mijn<br />

voorzittersperiode te komen tot<br />

evenwicht, een balans te vinden<br />

tussen activiteiten en fellowship. Ik<br />

vind dat de verplichtingen niet te zwaar<br />

moeten drukken op de leden en er op<br />

tijd plaats moet zijn voor vermaak. De<br />

clubavond moet een soort rustpunt zijn<br />

van de week, waarbij je gelijkgestemde<br />

mensen ontmoet en van daaruit zinvolle<br />

bezigheden ontplooit naar elkaar<br />

en de samenleving. Betrokkenheid,<br />

relativisme en humor zijn daarbij voor<br />

mij sleutelbegrippen. In die geest heb<br />

ik ook inhoud willen geven aan mijn<br />

voorzitterschap. Het speldje dat ik bij<br />

mijn afscheid op het voorzitterslint heb<br />

aangebracht is een oud dispuutspeldje.<br />

In mijn studententijd was ik lid van<br />

een dispuut genaamd Aequilibrium<br />

(evenwicht). Het speldje symboliseert<br />

een schaal met daarin een bal die<br />

in het midden een balans gevonden<br />

heeft. Het vinden van balans beschouw<br />

ik echter niet als een statische<br />

toestand, maar meer als het in staat<br />

zijn adequaat tegemoet te treden<br />

naar gebeurtenissen in een alsmaar<br />

veranderende wereld.<br />

Sietze Graafsma<br />

12<br />

13


’Géén loonadministratie meer,<br />

géén werkgeversrisico’s.<br />

Zorgeloos ‘repayen’ noemen wij dat!’<br />

Projecten<br />

15 jaar<br />

<strong>Rotary</strong>club<br />

Gilze-Rijen en Dongevallei<br />

15 jaar<br />

“Service above<br />

yourself”<br />

en veel plezier bij de<br />

uitvoering !!<br />

van beschikbare EHBO-ers neemt af,<br />

o.a. door vergrijzing, terwijl er voor<br />

allerlei evenementen veel vraag is naar<br />

hun inzet. Om dit probleem te helpen<br />

oplossen worden lespakketten voor het<br />

basisonderwijs gesponsord.<br />

RC Gilze-Rijen en Dongevallei heeft<br />

zich in de afgelopen jaren ingezet voor<br />

de volgende projecten:<br />

REPAY PAYROLL, DE OPLOSSING VOOR ELKE WERKGEVER<br />

Het werkt heel eenvoudig. U brengt uw medewerkers onder bij Repay Payroll.<br />

Dit betekent dat u verlost bent van alle werkgeverszorgen. Zij worden in juridische zin<br />

werkgever en nemen alle arbeidsrechtelijke risico’s van u over. Daarbij wordt ook<br />

de gehele loonadministratie, de verzorging van de contracten, loonbetalingen, doorbetaling<br />

bij ziekte en alle andere werkgeversverplichtingen overgenomen. Kortom, wat een luxe!<br />

Een en al flexibiliteit voor de ondernemer<br />

NIETS DAN VOORDELEN<br />

Gratis helpdesk voor vragen van u en uw medewerkers<br />

de persoonlijke band blijft<br />

Geen administratieve verplichtingen meer<br />

U blijft uw eigen medewerkers werven,<br />

Geen werkgeversrisico meer<br />

Direct alle kosten per gewerkt uur inzichtelijk<br />

INTERESSE?<br />

Bel snel 0161 45 00 26 of stuur een e-mail naar sales@repaypayroll.nl of ga naar www.repaypayroll.nl<br />

Repay maakt ondernemen makkelijk!<br />

Postbus 40, 5126 ZG Gilze, T 0161 45 00 26, F 0161 45 14 61, sales@repaypayroll.nl, www.repaypayroll.nl<br />

Kerstpakkettenactie (jaarlijks)<br />

In samenwerking met gemeentelijke- en<br />

kerkelijke organisaties worden in eigen<br />

beheer levensmiddelenpakketten<br />

gemaakt voor huishoudens met een<br />

inkomen onder bijstandsniveau.<br />

De pakketten komen tot stand door<br />

fondsenwerving en materiële en<br />

geldelijke schenkingen.<br />

EHBO-lespakketten voor het<br />

basisonderwijs<br />

De EHBO-er wordt een schaars<br />

persoon in de toekomst. Het potentieel<br />

Stichting PAVEL<br />

PAVEL streeft ernaar om jaarlijks<br />

een groepje van 10 tot 12 Echokinderen<br />

de zomervakantie van hun<br />

leven te bezorgen. Uitgenodigde<br />

kinderen hebben een handicap of<br />

ziekte. Vaak komen daar armoede<br />

of gezinsproblemen bij. Hun grootste<br />

probleem is echter dat veel van hun<br />

landgenoten hen behandelen als<br />

minderwaardig. Tijdens deze vakantie<br />

vallen alle zorgen even weg. Er staan<br />

leuke dingen op het programma, zoals<br />

een bezoek aan de Efteling, een dagje<br />

strand en een feestavond. Maar het<br />

grootste feest is het ontspannen<br />

verblijf in een gezellig gezin. In 2002,<br />

2003, 2004, 2006 en 2007 logeerden<br />

een aantal kinderen twee weken<br />

15


Oog voor detail<br />

15 jaar<br />

<strong>Rotary</strong>club<br />

Gilze-Rijen en Dongevallei<br />

• Klimaattechniek<br />

• Elektrotechniek<br />

• Koudetechniek<br />

Installatietechniek | Sprangers Gilze-Rijen<br />

Professionals in technische dienstverlening<br />

Technisch Bureau P. Sprangers B.V.<br />

Tel. (0161) 45 98 80<br />

www.romijnders.nl<br />

• Brandpreventie<br />

• Sanitairtechniek<br />

www.romijnders.nl<br />

Het TweeSteden ziekenhuis is een regionaal georiënteerd opleidingsziekenhuis met<br />

vestiging in Tilburg en Waalwijk en een buitenpolikliniek in Oisterwijk. In totaal<br />

beschikt het ziekenhuis over ruim<br />

500 bedden. Er zijn meer dan 2200 medewerkers werkzaam, waaronder<br />

140 medisch specialisten.<br />

Het TweeSteden ziekenhuis heeft gekozen voor 4 speerpunten in de zorg:<br />

- zorg voor mensen met hart- en vaataandoeningen<br />

- zorg voor mensen met kanker<br />

- zorg voor de ouder wordende mens<br />

- zorg voor Moeder & Kind<br />

• Onderhoud en Technisch Beheer<br />

SPRANGERS<br />

Elektrotechniek<br />

Sanitairtechniek<br />

24-uurs service<br />

VESTIGING TILBURG VESTIGING WAALWIJK POSTADRES<br />

Dr. Deelenlaan 5 Kasteellaan 2 vestigingen Tilburg en Waalwijk<br />

5042 AD Tilburg 5141 BM Waalwijk Postbus 90107<br />

Telefoon 013 - 465 56 55 Telefoon 0416 - 68 22 22 5000 LA Tilburg<br />

Projecten (vervolg)<br />

bij gastgezinnen in Baarle-Nassau/<br />

Hertog. <strong>Rotary</strong> gaf hiervoor financiële<br />

steun .<br />

Gezondheidsposten in Guatemala<br />

Er werd door onze club een<br />

benefietconcert georganiseerd in “De<br />

Boodschap” in Rijen met klassieke<br />

muziek van een trio, waarin ons lid Jan<br />

Gruijthuizen piano speelde.<br />

De opbrengst van het concert was voor<br />

de Stichting Flor Ayuda ten behoeve<br />

van de bouw en inrichting van twee<br />

gezondheidsposten in Guatemala.<br />

Stichting Criggler Najjar Rijen<br />

<strong>Rotary</strong>leden waren actief betrokken bij<br />

de oprichting van de Stichting en gaven<br />

coaching aan het eerste bestuur in het<br />

eerste jaar, onder meer bij het overleg<br />

met het bestuur van de landelijke<br />

Lever- en Darm Stichting en bij het<br />

organiseren van fondsenwerving.<br />

Stichting Bond voor Ouderen Gilze<br />

<strong>Rotary</strong> gaf een financiële ondersteuning<br />

ten behoeve van de jubileumviering.<br />

De Bond voor Ouderen is de grootste<br />

vereniging in Gilze en is van groot<br />

belang voor het handhaven van een<br />

sociale structuur en het terugdringen<br />

van eenzaamheid onder ouderen.<br />

De sloepenraces<br />

Voor verscheidene doelen werden<br />

sloepenraces georganiseerd op het<br />

Wilhelminakanaal en bij Roeivereniging<br />

Breda. Naast veel onderling plezier<br />

leverde dit bijdragen op voor de<br />

regionale scouting vereniging<br />

voor geestelijk gehandicapten De<br />

Stormvogels en voor de Stichting Flor<br />

Ayuda, opgericht door Dr. Bloem en<br />

waarvan ons lid Gerard van Herel<br />

voorzitter is, ten behoeve van een<br />

technische school in Guatemala.<br />

De Gaarshof<br />

De Gaarshof, onderdeel van Stichting<br />

Maat schappelijke Opvang Breda, is een<br />

woonvoorziening met ondersteunende<br />

en activerende begeleiding waar<br />

17


15 jaar<br />

<strong>Rotary</strong>club<br />

Gilze-Rijen en Dongevallei<br />

Projecten (vervolg)<br />

personen die kampen met meerdere<br />

en complexe problemen (die vaak ook<br />

chronisch zijn) en op korte termijn niet<br />

zelfstandig kunnen wonen en leven,<br />

een thuis vinden. Voor dit tehuis werden<br />

fondsen gerealiseerd om audiovisuele<br />

apparatuur te kunnen aanschaffen.<br />

Bibliotheek voor Asiel Zoekers<br />

Centrum Prinsenbos<br />

Het eerste project ( Charterproject)<br />

van de RC en ook, zo bleek later<br />

een gidsproject. Boeken werden<br />

verzameld, boekenrekken aangeschaft<br />

en een bibliotheeksysteem werd via de<br />

Provinciale Bibliotheekcentrale op de<br />

kop getikt. Mede door onze inzet werd<br />

later door de COA in Den Haag besloten<br />

dat een bibliotheekvoorziening tot de<br />

standaarduitrusting van een AZC zou<br />

gaan behoren. Het <strong>Rotary</strong>wiel kreeg<br />

hier echt betekenis.<br />

Guatemala-overstromingen<br />

Na de overstromingen in Midden-<br />

Amerika gaf <strong>Rotary</strong> finan ciële<br />

steun in samenwerking met lokale<br />

zusterclubs.<br />

Golftoernooien<br />

De <strong>Rotary</strong>club organiseert inmiddels<br />

jaarlijks met veel succes een<br />

golftoernooi voor haar leden, relaties<br />

en sponsors. De opbrengsten worden<br />

100% ingezet voor donaties aan doelen<br />

in de regio en in het buitenland.<br />

<strong>Rotary</strong> Foundation<br />

Alle <strong>Rotary</strong> Clubs in de wereld dragen<br />

een deel van hun contributie af aan deze<br />

Stichting. Mede hierdoor kon vooral<br />

door de <strong>Rotary</strong> Clubs in <strong>Nederland</strong><br />

een bijdrage worden geleverd aan de<br />

wereldwijde hulpactie “Polio de wereld<br />

uit!”.<br />

1 e Lustrumproject ’t Opkikkertje<br />

Een grote bijdrage kon worden<br />

aangeleverd aan Stichting t’Opkik<br />

kertje dat aangepaste vakantie<br />

accommodaties realiseert voor gezinnen<br />

met een of meer gehandicapte<br />

kinderen.<br />

Daarvoor werd acteur Frank Groothof<br />

van Sesamstraat naar de Vliegbasis<br />

Gilze-Rijen gehaald om het voor<br />

kinderen bewerkte verhaal van Peer<br />

Gynt te vertolken, met een meer dan<br />

sublieme muzikale uitvoering door<br />

de Koninklijke Harmonie St. Cecilia.<br />

De Freewheelers (partners van<br />

<strong>Rotary</strong>leden) realiseerden een extra<br />

opbrengst door het organiseren van<br />

een loterij voor een rondvlucht met<br />

de Stichting Koninklijke Luchtmacht<br />

Historische Vlucht.<br />

Verhuizing gezinsvervangend tehuis<br />

Prisma -Dongen<br />

<strong>Rotary</strong>leden staken de handen uit de<br />

mouwen en verzorgden de verhuizing<br />

van bewoners van het GVT van<br />

Prisma naar de verbouwde pastorie<br />

in Dongen.<br />

Internationale uitwisseling<br />

De <strong>Rotary</strong>club leverde de afgelopen<br />

jaren een bijdrage aan het slaan<br />

van vriendschapsbruggen tussen<br />

<strong>Nederland</strong> en verschillende landen in<br />

de wereld door te fungeren als gastheer<br />

voor een Group Study Exchange uit<br />

Pakistan en uitwisselingsprojecten met<br />

Europese jongeren.<br />

Ondersteuning van vrijwilligerswerk<br />

in India<br />

Marloes van den Buijs trok de stoute<br />

schoenen aan en ging als vrijwilliger<br />

werken in een tehuis in India. De<br />

<strong>Rotary</strong>club gaf haar een donatie mee<br />

voor haar inspirerende werk in India.<br />

<strong>Rotary</strong> Youth Leadership Award<br />

De RYLA is een management training<br />

voor jongeren die een management<br />

functie ambieren in de toekomst. De<br />

<strong>Rotary</strong> Club financiert ieder jaar de<br />

deelname van deelnemers aan deze<br />

training en leverde assessoren voor<br />

de management games.<br />

Wandelvierdaagse Nijmegen<br />

Ons oud-lid (en degene met<br />

vermoedelijk de hoogste attendancescore)<br />

Willem Koekkoek liep tweemaal<br />

met succes de Vierdaagse van<br />

Nijmegen en wandelde door sponsoring<br />

van zijn kilometers een bijdrage bij<br />

elkaar voor een onderwijsproject in<br />

Zuid-Afrika.<br />

Stichting 2x7<br />

Deze stichting zet zich in voor een<br />

woonproject voor verstandelijk<br />

gehandicapten te Teteringen en kreeg<br />

daarvoor een donatie van onze <strong>Rotary</strong><br />

Club.<br />

18<br />

19


15 jaar<br />

<strong>Rotary</strong>club<br />

Gilze-Rijen en Dongevallei<br />

Projecten (vervolg)<br />

Jubileumproject<br />

Stichting Leergeld<br />

In <strong>Nederland</strong> leven ten minste 400.000<br />

kinderen onder de armoedegrens.<br />

Helaas is dat een structureel gegeven.<br />

Anders dan in ontwikkelingslanden,<br />

maar in verhouding even schrijnend en<br />

bovendien om de hoek. Schoolgaande<br />

kinderen - in de greep van de<br />

armoede - kunnen niet of weinig met<br />

andere kinderen meedoen. Niet met<br />

schoolkamp/week, niet met excursie,<br />

geen sportclub of kunstzinnige vorming.<br />

Ook schoolmaterialen en aan het<br />

begin van het jaar alle boeken hebben,<br />

wordt steeds vaker een probleem. Nu<br />

meedoen is straks meetellen. <strong>Rotary</strong><br />

leverde Vocational Service door het<br />

afvaardigen van een bestuurslid en<br />

een financiële bijdrage.<br />

Opzoomeren<br />

Een grote berg van kubieke meters<br />

zwerfvuil was de oogst van onze<br />

bijdrage aan de actiedag “Opzoomeren”<br />

in de gemeente Gilze-Rijen. De<br />

belangrijkste “verbinding” van Gilze<br />

naar Rijen - de Langenbergseweg en<br />

de Rijksweg - werden door onze leden<br />

aangepakt.<br />

Rommelmarkt (o.a. Alphen)<br />

In het kader van fondsenwerving<br />

kreeg een groot aantal voorwerpen<br />

een tweede leven op rommelmarkten<br />

in de omgeving.<br />

Open Tuinendag Gilze<br />

Op verschillende locaties van dit<br />

kleurrijk evenement verkochten onze<br />

leden koffie, thee en versnaperingen<br />

voor onder meer Stichting Leergeld.<br />

Regionaal <strong>Rotary</strong> Project Verbeeten-<br />

Instituut<br />

Het Verbeeten Fonds is opgericht<br />

ten behoeve van ondersteuning van<br />

wetenschappelijk onderzoek naar<br />

middelen en behandelmethoden<br />

tegen kanker binnen het dr. Bernard<br />

Verbeeten Instituut in Tilburg die niet<br />

uit reguliere budgetten of anderszins<br />

kunnen worden gefinancierd. Onze<br />

<strong>Rotary</strong>club nam een deel van de<br />

fondsenwerving door de regionale<br />

rotaryclubs voor haar rekening.<br />

3 e Lustrumproject Amarant<br />

<strong>Rotary</strong> levert een bijdrage aan het<br />

personeelsfeest van medewerkers van<br />

Amarant en zet de opbrengsten van de<br />

fondsenwervingsacties in 2008 in voor<br />

het organiseren van een boottocht<br />

op de Biesbosch voor bewoners van<br />

Amarant in Dongen en Tilburg. Ook<br />

het transport van de deelnemers<br />

naar Drimmelen wordt door <strong>Rotary</strong><br />

verzorgd.<br />

<strong>Rotary</strong> – Amarant<br />

boottocht<br />

25 september 2008<br />

De <strong>Rotary</strong> Club Gilze-Rijen en<br />

Dongevallei viert in November 2008<br />

haar vijftienjarig bestaan.<br />

De ruim 20 leden van deze club<br />

zijn woonachtig of werkzaam in de<br />

gemeenten Dongen, Gilze-Rijen,<br />

Tilburg en Alphen en Riel.<br />

In de afgelopen 15 jaar hebben de<br />

leden vele goede doelen ondersteund,<br />

dichtbij en veraf, met de opbrengsten<br />

van door de leden georganiseerde<br />

acties en evenementen. Uiteraard<br />

hebben wij ook rond ons derde lustrum<br />

een actie geïnitieerd.<br />

Zo’n 80 mensen met een verstandelijke<br />

(en vaak ook lichamelijke) beperking,<br />

werkzaam in twee dagverblijven van<br />

Amarant in Tilburg en Dongen, krijgen<br />

van ons op 25 september 2008 een<br />

geheel verzorgde boottrip aangeboden<br />

in de Biesbosch. “Geheel verzorgd”<br />

betekend onder andere dat behalve<br />

in vervoer, entertainment, en eten en<br />

drinken ook voorzien moet worden in<br />

een bijna “1 op 1”-begeleiding.<br />

Dit is gelijk ook de reden dat voor deze<br />

doelgroep dergelijke dagtripjes slechts<br />

zelden georganiseerd worden. Ze<br />

vergen immers behalve een behoorlijk<br />

budget ook een uitermate zorgvuldige<br />

voorbereiding.<br />

Diverse sponsoren, groot en klein,<br />

hebben het mogelijk gemaakt dat<br />

wij als <strong>Rotary</strong>club Gilze Rijen en<br />

Dongevallei deze boottocht hebben<br />

kunnen aanbieden en organiseren.<br />

Mede namens de deelnemers aan<br />

deze boottocht willen wij hen daarvoor<br />

hartelijk danken!<br />

Mocht uw interesse gewekt zijn om de<br />

<strong>Rotary</strong>club Gilze Rijen en Dongevallei<br />

financieel te ondersteunen bij het<br />

organiseren van deze boottocht of<br />

andere soortgelijke evenementen dan<br />

stellen wij dat uiteraard ten zeerste op<br />

prijs. U kunt uw bijdrage overmaken<br />

op rekeningnummer 65.79.48.969<br />

ten name van <strong>Rotary</strong> Gilze-Rijen en<br />

Dongevallei onder vermelding van<br />

“jubileumactie”.<br />

20<br />

21


15 jaar<br />

<strong>Rotary</strong>club<br />

Gilze-Rijen en Dongevallei<br />

Amarant<br />

Activiteitencentrum<br />

De Vleugel<br />

goed voorbeeld<br />

van integratie in<br />

maatschappij<br />

Bijzonder, heel gewoon<br />

en dichtbij<br />

In een gewone woonwijk, naast een<br />

school en vlak bij winkelcentrum<br />

de Westermarkt in Tilburg ligt een<br />

bijzonder centrum, Activiteitencentrum<br />

De Vleugel, onderdeel van Amarant.<br />

Aan de buitenkant zie je niet direct dat<br />

er in het gebouw met hart en ziel wordt<br />

gewerkt voor en door mensen met een<br />

beperking, cliënten van Amarant.<br />

niveau dat bij hen past. De Vleugel is<br />

één van de voorbeelden van Amarant<br />

waar mensen met een beperking<br />

midden in de samenleving werken.<br />

Een goed voorbeeld van de richting<br />

waar we steeds vaker naartoe gaan.<br />

Cliënten worden niet meer op een groot<br />

instellingterrein geplaatst, ver weg<br />

van de samenleving. Maar ze wonen,<br />

leven, werken en recreëren steeds<br />

vaker midden in de maatschappij. We<br />

bieden ze echter wel een beschermde<br />

omgeving met de juiste begeleiding. De<br />

meesten komen zelfstandig naar De<br />

Vleugel, met de bus, de fiets of lopend.<br />

Anderen komen onder begeleiding<br />

met de regiotaxi.” Jos benoemt dat<br />

De Vleugel een zichtbare betekenis<br />

heeft voor de omgeving. Medewerkers<br />

steken folders in en verspreiden deze.<br />

Of omwonenden kunnen een cadeautje<br />

kopen in de winkel waar De Vleugel<br />

zijn eigen producten, maar ook die<br />

van andere Amarant-activiteitencentra<br />

aanbiedt.<br />

Soms komen we gewoonweg tijd en<br />

handen tekort.” Jos noemt het een<br />

positieve ontwikkeling, dat ze steeds<br />

vaker hulp krijgen van vrijwilligers.<br />

Maar ook van de <strong>Rotary</strong>club Gilze-<br />

Rijen Dongevallei. “Zij hebben ons<br />

en activiteitencentrum Europaplein<br />

(Dongen) voor 25 september uitgenodigd<br />

voor een uitstapje naar de<br />

Biesbosch. Zo’n initiatief is natuurlijk<br />

geweldig! We zien dit absoluut niet<br />

als een vorm van liefdadigheid, maar<br />

eerder als een vorm van omgekeerde<br />

integratie: mensen van de rotaryclub<br />

zijn betrokken bij onze samenleving<br />

en cliënten, ze zien wat wij doen en<br />

hoeveel energie dat kost. Dergelijke<br />

initiatieven dragen bij aan een betere<br />

maatschappij en zijn een stimulans<br />

voor ons personeel, vrijwilligers en<br />

ons werk.”<br />

Activiteitencentrum De Vleugel<br />

- Op de Vleugel biedt Amarant<br />

dagbestedingsactiviteiten voor<br />

mensen met een beperking op<br />

diverse niveaus. Van routinematige<br />

klusjes tot moeilijkere werkzaamheden.<br />

- Jongeren die instromen via<br />

bijvoorbeeld de Werkwijzer, lopen<br />

hier stage om te kijken wat ze willen<br />

en kunnen, en waar ze graag willen<br />

werken. Na een stage kunnen ze<br />

ook doorstromen naar andere<br />

centra of arbeidsprojecten.<br />

“Medewerkers”, noemt Jos Daemen,<br />

senior begeleider Dagbesteding op de<br />

Vleugel ze, “want ze komen voor een<br />

serieuze activiteit, ze werken op het<br />

Wat de cliënt wil en kan<br />

Jos vervolgt: “We kijken altijd goed naar<br />

de mogelijkheden en onmogelijkheden<br />

van een cliënt. Wat wil en kan hij voor<br />

activiteiten of werk doen. Maar ook,<br />

wat moet en mag hij. De antwoorden<br />

op deze vragen zijn richtinggevend<br />

voor een persoonlijk plan voor de<br />

cliënt. Wat de client wil, kan vaak.<br />

Amarant-begeleiders gaan daarin<br />

vaak verder dan eigenlijk mogelijk is.<br />

22<br />

23


15 jaar<br />

<strong>Rotary</strong>club<br />

Gilze-Rijen en Dongevallei<br />

Amarant (vervolg)<br />

Ledenlijst<br />

- Dagbesteding wordt steeds<br />

belangrijker voor een steeds<br />

groter wordende groep ouder<br />

wordende mensen. Voor hen is<br />

een aangepast programma, met<br />

bijvoorbeeld een soosgroep.<br />

- Veel activiteiten worden door de<br />

cliënten zelf bedacht. Samen<br />

koken en daar inkopen voor doen.<br />

Of samen de tuin aanpassen. Er<br />

zijn kippen gekomen, medewerkers<br />

rapen nu eieren en verkopen<br />

deze.<br />

De Vleugel valt onder hetzelfde cluster<br />

als Activiteitencentrum Europaplein in<br />

Dongen.<br />

Activiteiten:<br />

- Tuingroep<br />

- Montagegroep<br />

- Kaarsen maken<br />

- Cadeauwinkel<br />

- Ouderensoos<br />

Amarant, in dienst van mensen met<br />

een beperking<br />

Amarant biedt zorg, ondersteuning en<br />

huisvesting aan kinderen, jongeren,<br />

volwassenen en ouderen met<br />

een verstandelijke of lichamelijke<br />

beperking. Met dienstverlening<br />

die varieert van het begeleiden en<br />

behandelen van kinderen, zorg aan<br />

huis, wonen op beschutte locaties tot<br />

dagbesteding in de vorm van werken<br />

en vrijetijdsbesteding. De zorg- en<br />

dienstverlening van Amarant is via<br />

de districten, de sector Dagbesteding<br />

en de centra voor Specialistische<br />

zorg in geheel Brabant bereik- en<br />

beschikbaar.<br />

Kijk voor meer informatie op www.<br />

amarant.nl. Heeft u ook belangstelling<br />

voor vrijwilligerswerk? Bel met onze<br />

vrijwilligerscoördinator mevrouw C.<br />

Smeulders, 013 4645333.<br />

Peter-Paul Aarts<br />

Youssef Azghari<br />

John van den Buijs<br />

Willem van Dijk<br />

Jan Doms<br />

Rob Gelderblom<br />

Sietze Graafsma<br />

Eus de Haas<br />

Gerard van Herel<br />

Jos Jansen<br />

Mark Kooij<br />

Hans Kuijten<br />

Adriaan van den Nieuwenhuijzen<br />

Henk Noorlag<br />

Jan van Poppel<br />

Chris Starmans<br />

Cees Swagemakers<br />

Ger Willemse<br />

Jules de Wijs<br />

Margot Wijbrans-Roodbergen<br />

Herre Wynia<br />

Installatiebedrijven<br />

Publicist<br />

Bedrijfsjurist<br />

Financiele Planning<br />

Beeldende kunst<br />

Grafische bedrijven<br />

Interne geneeskunde<br />

Luchtvaartindustrie<br />

Universiteit<br />

Provinciaal Bestuur<br />

Bouwstoffen<br />

Wegenbouw<br />

Utiliteit<br />

Tandheelkunde<br />

Horeca<br />

Geneeskunde<br />

Advocatuur<br />

Staalconstructies<br />

Personeel & Organisatie<br />

Fotografie<br />

Coöperatieve Banken<br />

24<br />

25


Financiele Planners, Keurmerk Hypotheekkantoor,<br />

Pensioendeskundigen, AssurantieAdviseurs<br />

Hoofdstraat 5, 5121 JA RIJEN Tel.: 0161-222088 www.vdv.nl<br />

Hotel Gilze-Rijen, alles onder één dak!<br />

Hotelkamers & Suites • Restaurant •<br />

Vergaderzalen • Feestzalen • Sport •<br />

Wellness • Congresruimten • Casino<br />

Bedrijfs- en Woningmakelaardij, Bedrijfs- en Woningtaxaties,<br />

Aan- en Verkoopbegeleiding, Nieuwbouwinitiëring<br />

Hoofdstraat 5, 5121 JA RIJEN Tel.: 0161-222570<br />

www.vdp-makelaardij.nl<br />

Hotel Gilze-Rijen Klein Zwitserland 8, 5126 TA Gilze, T: +31 (0)161 454951<br />

F: +31 (0)161 452171, E: receptie@hotelgilzerijen.nl, I: www.hotelgilzerijen.nl


Onbegrensde mogelijkheden<br />

In het grensgebied van <strong>Nederland</strong> en België ligt Baarle-Nassau. Hier vindt u Koninklijke Drukkerij Em. de Jong:<br />

specialist in drukwerk voor de retail. Het familiebedrijf werd opgericht in 1906 en groeide uit tot één van de<br />

belangrijkste en meest omvangrijke drukwerkspecialisten van Europa. Van digitaal drukken tot vellenoffset op klein<br />

en groot formaat, rotatie-offset: heat-set- èn krantenrotatie. Bij Koninklijke Drukkerij Em. de Jong vindt u alles<br />

onder één dak. Een succesvolle filosofie, die aansluit op de vraag van alledag. Betrouwbaar, snel en hoge kwaliteit<br />

tegen de scherpst mogelijke prijs.<br />

Koninklijke<br />

Drukkerij Em. de Jong<br />

Visweg 8<br />

Postbus 8<br />

www.emdejong.nl<br />

5111 HJ Baarle-Nassau<br />

5110 AA Baarle-Nassau<br />

drukkerij@emdejong.nl<br />

088-6655555<br />

Fax 013-5079100<br />

014 - 690324

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!