16.06.2014 Views

[PDF] Afvalwijzer 2008/2009 - Gemeente Rotterdam

[PDF] Afvalwijzer 2008/2009 - Gemeente Rotterdam

[PDF] Afvalwijzer 2008/2009 - Gemeente Rotterdam

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

<strong>Afvalwijzer</strong><br />

<strong>2008</strong>/<strong>2009</strong><br />

Bewaar<br />

’m goed!<br />

www.rotterdam.nl/roteb<br />

Afvalscheiding. Laten we er wat van maken.<br />

Adressen<br />

Milieuparken<br />

<strong>Rotterdam</strong> Noord: Nikkelstraat 131 b (Prins Alexander, ingang Hoofdweg)<br />

Melanchtonweg 139 (Hillegersberg-Schiebroek)<br />

Keilezijweg 15 (Delfshaven)<br />

<strong>Rotterdam</strong> Zuid: Aploniastraat 12 (Charlois)<br />

Hekendorpstraat 55 (IJsselmonde)<br />

Milieubrengstations<br />

Prins Hendrikweg 56 (Hoek van Holland)<br />

Steenhouwerstraat 39 (Hoogvliet)<br />

Openingstijden voor Milieuparken en Milieubrengstations:<br />

Maandag t/m zaterdag 09.00-17.15 uur . Neem een geldig legitimatiebewijs mee!<br />

Piekfijn, het leukste 2 e hands warenhuis<br />

Bezoekadressen: Mariniersweg 255 – 257 (Centrum)<br />

Aluminiumstraat 6 (Prins Alexander)<br />

Wolphaertsbocht 246 (Charlois)<br />

Openingstijden: Maandag 13.00 - 17.00 uur<br />

Dinsdag t/m vrijdag 09.00 - 17.15 uur<br />

Zaterdag 10.00 - 16.00 uur<br />

Wat valt er onder chemisch afval bij u thuis<br />

Huishouden<br />

• Batterijen<br />

• Spaarlampen / energiezuinige lampen<br />

• TL-buizen<br />

• Vloeibare gootsteenontstopper<br />

• Lampenolie<br />

• Bestrijdingsmiddelen / insecticiden<br />

• Petroleum<br />

Medicijnkastje<br />

• Medicijnen<br />

• Kwikthermometers<br />

• Injectienaalden<br />

Vervoer<br />

• Accu’s<br />

• Benzine<br />

• Motorolie, afgewerkte olie, remolie<br />

• Oliefilters<br />

Hobby<br />

• Fotofi xeer en -ontwikkelaar<br />

• Etsvloeistoffen zoals salpeterzuur en<br />

zwavelzuur<br />

• Zoutzuur<br />

Doe-het-zelf<br />

• Verf, lak, beits en houtverduur zamingsmiddelen<br />

• Bij het verven gebruikte producten zoals<br />

terpentine, thinner, verfafbijtmiddel,<br />

verfverdunner, kwastreiniger,<br />

kwastontharder en wasbenzine<br />

• Kwikschakelaars (zoals ‘niet digitale’<br />

verwarmingsthermostaten)<br />

Klachten en meldingen<br />

Meldingen over bijvoorbeeld zwerfvuil, graffi ti, verstopte afvalcontainers of riolering kunt u doorgeven via het telefoonnummer van de<br />

gemeente <strong>Rotterdam</strong>: 14 010 (lokaal tarief).<br />

Voor meer informatie bel Roteb: 14 010 (lokaal tarief) of kijk op www .rotterdam.nl/roteb<br />

05/<strong>2008</strong><br />

afvalwijzer 1


(*) 14 010 bellen: lokaal tarief<br />

Hondenbeleid<br />

Overal in <strong>Rotterdam</strong> moet hondenpoep worden<br />

opgeruimd, behalve op speciale plekken waar honden<br />

uitgelaten kunnen worden: uitlaatplaatsen en<br />

losloopgebieden. Behalve in losloopgebieden moeten<br />

honden overal aan de lijn. Honden mogen overal<br />

komen, maar niet op kinderspeelplaatsen en in<br />

zandbakken. Vraag voor meer informatie de<br />

folder aan bij uw deelgemeente<br />

via 14 010 (*)<br />

Elektrische<br />

apparaten<br />

Elektrische apparaten kunt u gratis inleveren bij één van de<br />

Milieuparken of Milieubrengstations van Roteb of bij de winkel waar<br />

u een nieuw apparaat koopt. Deze is verplicht uw apparaat in te<br />

nemen. Hij mag hiervoor geen kosten in rekening brengen (die betaalt<br />

u bij aanschaf van een nieuw apparaat). Roteb haalt koelkasten en<br />

ander witgoed gratis bij u op. Bel voor een afspraak Roteb<br />

via 14 010 (*)<br />

Grof vui l<br />

Afval dat te groot is voor de vuilniszak<br />

en afvalcontainer zoals hout, groen, tuinafval,<br />

kapot meubilair of een wasrekje, kunt u gratis brengen<br />

naar één van de Milieuparken of Milieubrengstations van<br />

Roteb. Kunt u het niet zelf wegbrengen? Bel dan Roteb voor<br />

een afspraak via 14 010 (*). Bouw- en sloopafval, asbest,<br />

dakbedekking, tegels en grond worden niet thuis opgehaald<br />

maar moet u altijd zelf wegbrengen.<br />

Huishoudelijk Restafval<br />

U kunt uw huishoudelijk afval elk moment van de dag kwijt<br />

in de (ondergrondse) afvalcontainer. U kunt hiervoor iedere<br />

plastic zak gebruiken. Knoop de zak goed dicht! Volle, grote<br />

vuilniszakken passen niet in de afvalcontainer. Gebruikt u<br />

een minicontainer of haalt Roteb nog losse vuilniszakken<br />

bij u op? Zet deze dan tussen 06.00 en 08.00 uur<br />

op de inzameldag op de stoeprand of de<br />

verzamelplaats. Heeft u afvalcontainers<br />

in uw flat? Dan kunt u daarin<br />

uw afval kwijt.<br />

Blik<br />

Blik kunt u weggooien bij het huishoudelijk afval.<br />

Bij de vuilverbranding wordt blik met magneten<br />

uit het afval gehaald.<br />

Bruikbare spullen<br />

Alles wat te mooi is om weg te gooien, kunt u<br />

inleveren bij één van de Milieuparken of Milieubrengstations<br />

van Roteb. Vanaf daar worden ze (na eventuele reparatie) naar<br />

één van de winkels van Piekfijn gebracht en krijgen ze een<br />

tweede leven bij een nieuwe eigenaar. Roteb haalt grote spullen<br />

ook gratis bij u thuis op (zware spullen alleen vanaf de<br />

voordeur beneden). Bel voor een afspraak met<br />

Piekfijn via 14 010 (*)<br />

Glas<br />

Lege flessen en potjes<br />

kunt u kwijt in de glascontainer<br />

bij u in de buurt. Verwijder kurken,<br />

dopjes en deksels. Gooi glas overdag<br />

weg om geluidsoverlast te voorkomen.<br />

Groente-, Fruit- en Tuinafval (GFT)<br />

Ruiten, spiegels, ovenschalen en stenen<br />

kruiken mogen niet in de glascontainer.<br />

Die kunt u gratis inleveren bij één van de<br />

Milieuparken of Milieubrengstations<br />

van Roteb.<br />

Als u GFT niet wilt weggooien bij het restafval, dan kunt u het gratis<br />

wegbrengen naar een Milieupark of Milieubrengstation. Ook kun u er<br />

zelf compost van maken. Compostvaten kunt u gratis in bruikleen<br />

krijgen bij Roteb. Bel voor een vat 14 010 (*)<br />

Vet als afval<br />

Textiel<br />

Textiel en schoenen kunt u kwijt in een<br />

textielbak bij u in de buurt of brengen naar één<br />

van de Milieuparken of Milieubrengstations. Verpak<br />

textiel en schoenen altijd in een plastic zak. Zo<br />

blijven schoenen bij elkaar en wordt het textiel niet<br />

vuil. Een aantal organisaties haalt ook jaarlijks<br />

textiel huis-aan-huis op. Zi j zullen u zelf<br />

hierover benaderen.<br />

Klein Chemisch<br />

Afval (KCA)<br />

Klein Chemisch Afval kunt u vaak afgeven<br />

bij de winkel waar u het product heeft gekocht. Deze<br />

winkels zijn herkenbaar aan de recyclesticker. U kunt<br />

KCA ook gratis brengen naar één van de Milieuparken<br />

of Milieubrengstations van Roteb.<br />

Papier en<br />

karton<br />

Kranten, kartonnen dozen,<br />

reclamefolders en ander<br />

oud papier kunt u kwijt in de<br />

papiercontainer bij u in de buurt.<br />

Gooi papier los in de container<br />

dus niet in een plastic zak.<br />

Heeft u zelf een papiercontainer,<br />

of in uw flat?<br />

Dan kunt u daar uw<br />

oud papier in kwijt.<br />

Spoelt u vloeibaar vet door de gootsteen of het toilet, dan veroorzaakt dit<br />

mogelijk verstopping. Gevolgen: de gootsteen spoelt niet door, het toilet stroomt over.<br />

Dat leidt weer tot (stank)overlast. Bovendien oefent vet een grote aantrekkingskracht<br />

uit op ongedierte. Niet erg hygiënisch voor u, en zelfs schadelijk voor de<br />

volksgezondheid. Laat vet daarom stollen en lever het in<br />

bij Roteb.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!