16.06.2014 Views

Stadskrant Rotterdam week 45-2011.indd - Gemeente Rotterdam

Stadskrant Rotterdam week 45-2011.indd - Gemeente Rotterdam

Stadskrant Rotterdam week 45-2011.indd - Gemeente Rotterdam

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

9 november 2011 nummer 45

Stadskrant

Duurzame groeten uit de Schieveenstraat

Vrijwilliger in Familiehuis Daniel den Hoed

Officiële bekendmakingen van de gemeente

Pag. 2

Pag. 3

Pag. 4

Kredietbank Rotterdam geeft al jaren geldles aan kinderen

‘Geldles’ doet een duit in het zakje

Lekker veel mobiel bellen

en de nieuwste iPod.

Onze jeugd weet er wel

raad mee. Daarom is het

belangrijk dat kinderen

al jong leren om te gaan

met geld. Daar is dan ook

veel aandacht voor in de

landelijke Week van het

Geld.

‘Schulden hebben is toch voor

arme mensen?’ Een van de

opmerkingen die Josje van

Nes, voorlichtster Kredietbank

Rotterdam, hoorde van kinderen

tijdens een ‘geldles’. Onder

de slogan ‘Bedenk goed wat

je met je euro doet!’ begon de

Kredietbank Rotterdam in 2007

met het geven van geldlessen op

Rotterdamse lagere, middelbare

en mbo-scholen.

Volgens Van Nes leeft het

erg onder kinderen. ‘Ze zien

programma’s als een ‘Dubbeltje

op z’n kant’ en zijn bang voor

schulden. Ze zijn zich echter vaak

niet bewust van hun eigen rol in

schulden maken.’

Verkeerde keuzes

En dat is precies wat Van Nes en

haar collega-voorlichters kinderen

al jong willen bijbrengen in vier

geldlessen. Hoe meer kennis over

geld en geldzaken, hoe kleiner

de kans is dat kinderen later

verkeerde keuzes maken en in de

problemen komen. Iets wat Van

Nes maar al te vaak heeft gezien.

In haar vroegere rol van schuldbemiddelaar

greep de impact

van schulden op het leven van

jongeren haar flink aan. Ze geeft

dan ook met overtuiging haar

geldlessen.

Kinderen van de basisschool Mr. Schats Noord vragen wethouder Marco Florijn

het hemd van het lijf over zakgeld en sparen.

Ouders bewust maken

In vier lessen passeren onderwerpen

als: inkomsten en

uitgaven, reclame en verleiding,

budgetteren en schulden. Van

Nes: ‘In de eerste les krijgen

de kinderen ook de opdracht

hun ouders te interviewen. Zo

Rivka de Jonge

bereiken we gelijk het thuisfront.

Ouders beseffen daardoor dat het

belangrijk is dat kinderen leren

omgaan met geld. Ik hoor in de

klassen opmerkingen als: Ik heb

geld geleend van mijn moeder.

Maar ik hoop gewoon dat ze het

niet terugvraagt.’

Florijn voor de klas

Wethouder Marco Florijn gaf op

7 november de aftrap van de

Week van het geld op basisschool

Mr. Schats Noord. Kinderen

mochten de kinderen de wethouder

interviewen over onderwerpen

als zakgeld en sparen.

Voor scholen zijn de geldlessen

kosteloos, zij kunnen deze aanvragen

bij de kredietbank. Meer

informatie staat op de website.

www.rotterdam.nl/schulden

Een literair feestje

De Centrale Bibliotheek is op zaterdag 12 november de spetterende festivallocatie

voor het 15e Lezersfeest. Vanaf 20.00 uur geniet u van optredens van onder andere

Kees van Kooten & Remco Campert en Joep van Deudekom. Vanaf middernacht

laten DJ Naked en DJ Okkie de voetjes van de vloer gaan.

Fred Ernst

Duurzaam aan de slag

In een stad als Rotterdam zijn de drukbezochte

kinderboerderijen een groene oase. Combineer de

campagne ‘Alle kinderboerderijen duurzaam’ met de

‘Dag van de duurzaamheid’ op vrijdag 11 november,

en het is de ideale situatie om in aanraking te komen

met duurzaamheid.

Op 11-11-11 kunt u op acht

kinderboerderijen terecht voor

diverse activiteiten. Deze hebben

allemaal te maken met thema’s

als afvalscheiding, energiebesparing,

duurzaam bouwen

en biodiversiteit. Dat klinkt

abstract, maar dat valt wel mee.

Zo lezen lokale politici voor uit

Mr Finney en de andere kant van

het water, een boek van de hand

van Laurentien van Oranje en

Sieb Posthuma. Een eiland dreigt

te zinken en Mr Finney gaat het

spannende avontuur aan om uit

te zoeken hoe we met de aarde

moeten omgaan.

Iedere cultuur kent zijn eigen

rituelen en gebruiken om

overledenen te herdenken.

Sander de Kramer bekijkt de

multiculturele mix op de begraafplaats

in Crooswijk. Is Rotterdam

wel gezellig genoeg? Of mag het

wel wat bruisender? In Reactie

010 geven Rotterdammers hun

mening. Naast de voedselbank

zit een groentetuin van ruim

Een andere activiteit is de duurzaamheidscan,

voor kinderen in

groep 7 en 8. Aan de hand van de

thema’s energie, water, groen en

afval onderzoeken kinderen hoe

de kinderboerderij ervoor staat

en wat verbeterd kan worden.

Ook gaan de kinderen de wijk in

om elektrische apparaten in te

zamelen en krijgen de kinderboerderijen

hiervoor speciale

inzamelbakken. De kleinste

kinderen kunnen meedoen aan

een kleurplatenwedstrijd. Kijk

voor het programma per kinderboerderij

op de website.

www.rotterdam.nl/

rotterdam111111

Deze week in Aanpakken!

een hectare. Tuinman Martijn

verbouwt, samen met mensen die

langdurig werkloos zijn, groente

en fruit voor de voedselpakketten

van de voedselbank. In Mijn 010

vertelt Froukje Tan over haar

favoriete plek op de Kop van Zuid.

Aanpakken! is woensdag om

17.30 uur te zien op TV Rijnmond.

www.rotterdam.nl/aanpakken

Vervul zelf

uw wens

Een boom planten als herinnering

aan een dierbare.

Of lekker uitrusten op een

bankje op uw favoriete

plek. U kunt een bloembak,

boom of bankje kopen

en op een plek in de stad

laten plaatsen.

Na vele verzoeken van Rotterdammers

om meer bomen, bankjes,

bloembakken en andere objecten in

de stad te zien, heeft de gemeente

de Wensgids in het leven geroepen.

Particulieren en bedrijven kunnen

het nu zelf kopen en laten plaatsen.

Het object krijgt een bordje

met de naam van de schenker.

Het bankje of de bloembak moet

wel passen binnen de zogeheten

Rotterdamse Stijl. Deze stijl

schetst de eisen waaraan objecten

zoals bankjes en afvalbakken in

de hele stad moeten voldoen. De

prijs van een bankje varieert van

€ 1.500,- tot € 2.200,- (exclusief

btw) en van bomen ligt de prijs

tussen € 620,- tot € 2.000,- (exclusief

btw). Wethouder Alexandra

van Huffelen wil graag dat

Rotterdammers bewust zijn van

hun medeverantwoordelijkheid in

de buitenruimte en stimuleert dit

met de digitale wensgids.

www.rotterdam.nl/

wensgids

www.rotterdam.nl/

rotterdamsestijl


Stadskrant

Rubriek duurzaamheid: Duurzame groeten uit de Schieveenstraat

9 november 2011 nummer 45

Pagina 2

Sta

Eur

‘Ik kan wél mijn buurt veranderen’

‘J

Misschien is het wel de

leukste energiebesparende

wedstrijd van

Nederland. Met duizenden

straten die meedoen in

ieder geval de grootste:

het Klimaatstraatfeest.

Op 11 november - de

Dag van de Duurzaamheid

- start het nieuwe seizoen.

Rotterdam trapt af in

‘haar’ winnaar:

de Schieveenstraat.

In en om het huis zetten bewoners

van de Schieveenstraat

zich duurzaam in. Lampen zijn

vervangen door led-exemplaren,

de was draait op maximaal 40

graden en de verwarming staat

niet al te hoog. ‘We hebben voor

het Klimaatstraatfeest afspraken

gemaakt om iets blijvends te

doen voor het milieu. Breng

papier naar de papierbak en doe

flessen in de glasbak en neem

je eigen boodschappentas mee.

In onze straat doet een derde

van de bewoners mee’, vertelt

gangmaker en bewoonster Karin

Padmos.

Met succes. In Rotterdam, waar

zo’n 200 straten meedoen,

bespaarde de Schieveenstraat

vorig seizoen de meeste energie.

‘Het is goed voor de afvalscheiding

én je portemonnee. Vorig

jaar betaalde ik € 150,- minder

aan energiekosten!’ Tijdens het

komende Klimaatstraatfeest

willen de bewoners een plek in

de landelijke top tien bemachtigen.

‘Bij de buren peilen we of

ze de afspraken nog nakomen.

‘Voor ons loopt het winterseizoen

van 1 november tot 1 april. Op

1 april houden we gelijk een evaluatie

en starten de voorbereidingen

voor de volgende winter’,

vertelt Cees Maaskant (hoofd

uitvoering Winterdienst, gemeente

Rotterdam). Naar aanleiding

van de evaluatie van vorige

winter is er voor de komende

maanden een belangrijke beslissing

genomen: beschikken over

een grotere voorraad strooizout.

‘Wij hebben goede afspraken

met de leverancier, zodat we voor

komende winter 3,5 miljoen kilo

op voorraad hebben in onze eigen

zoutloodsen. Bij de leverancier

is nog eens 6 miljoen kilo gereserveerd.

Ter vergelijking: Vorig

Grofvuil krijgt extra aandacht,

met een ophaalactie bijvoorbeeld.

We willen weer een duurzame

Opzoomerkerstboom met ledverlichting

in plaats van lichtslangen.

Met enkele bewoners gaan we

naar de woningbouwvereniging

om te praten over zonnepanelen.

Als lampjes bij schuur- en

ganglampjes branden op zonneenergie,

zie je je energierekening

wel zakken.’

Simpel en haalbaar

Simpele en haalbare acties,

daar ligt de kracht volgens de

bewoonster. ‘Voor zo’n ophaalactie

van grofvuil reserveer je

Terwijl de mussen van het dak vallen, is de gemeente

bezig met sneeuw en ijzel. En vooral het bestrijden

ervan. De dienst Roteb heeft hiervoor zeventig

strooiwagens beschikbaar en medewerkers die

handmatig vegen en strooien. Zelf kunt u ook een

steentje bijdragen.

Gangmaakster Karin Padmos woont in de winnende klimaatstraat van vorig jaar. Haar dochter draagt ook haar steentje bij

aan een duurzame Schieveenstraat.

jaar strooiden we in totaal

6,5 miljoen kilo zout.’

Preventief strooien

Aan de hoeveelheid zout dus

geen tekort. Maar hoe werkt

het eigenlijk? ‘Strooien doen we

voornamelijk preventief, vooraf.

We strooien nat zout op straat dat

actief wordt als het gaat vriezen.

Door eroverheen te lopen en te

rijden mengt het met sneeuw of

ijs dat dan smelt’, legt Maaskant

uit. ‘Ondanks dat we het weer

goed in de gaten houden, worden

we er soms door overvallen.

Dan moeten we achteraf strooien.

Dat doen we met droog zout.

Ook dat werkt pas wanneer je

eroverheen loopt.’

wat parkeerplaatsen, laat weten

wanneer Roteb langskomt om

alles op te halen en iedereen

duikt de schuur in. Kosteloos én

lege schuren. Of eet een dag geen

vlees. De bereiding kost energie en

je bent heel wat milieuvervuiling

verder voordat het lapje vlees op

je bord ligt.’

Ledlampiontocht

‘Mijn duurzame drive? Die

heb ik omdat ik me grote

zorgen maak om onze aardbol.

Klimaatveranderingen zijn

voelbaar en tastbaar over de

gehele wereld. Wij wonen in een

van de meeste vervuilde steden

Roteb houdt de belangrijkste

wegen en fietspaden schoon, en

ook de toegang naar openbare

plekken, zoals bejaardentehuizen

en winkelcentra.

Eigen paadje

Het is belangrijk dat u meehelpt

door uw eigen straatje schoon

te vegen. U kunt hiervoor gratis

zout afhalen bij de gemeente.

Maaskant adviseert: ‘Let op dat je

niet te veel zout strooit, want dat

van Europa. De wereld kan ik

niet veranderen, wel mijn eigen

omgeving.’

Het Klimaatstraatfeest start op

11 november vanaf 19.00 uur

met een ledlampionoptocht in

de Schieveenstraat. Mensen die

slecht ter been zijn, kunnen

meerijden in een elektrische trein.

Ook elektrische scooters, auto’s

en fietsen mogen zich aansluiten.

Aanmelden via onderstaand

e-mailadres.

info@milieucentrum.

rotterdam.nl

www.klimaatstraatfeest.nl

Goed voorbereid de winter in

Laat de strenge winter maar komen: Rotterdam heeft 3,5 miljoen kilo zout op

voorraad en nog eens 6 miljoen kilo bij de leverancier.

heeft geen effect. Zoals een boer

vroeger met de hand zaadjes over

zijn land uitstrooide, zo moet je

het zout over je pad verspreiden.

Daarna moet je eroverheen lopen,

anders werkt het dus niet!’

In de lijst hiernaast ziet u waar

u strooizout kunt afhalen. Op de

website leest u wat u zelf kunt

doen als het glad is.

www.rotterdam.nl/roteb

Tom Pilzecker

Levien Willemse

Rotterdam werkt aan een

groene, schone, gezonde en

economisch sterke stad.

Samen met bewoners,

bedrijven en instellingen

maken wij van Rotterdam de

duurzaamste wereldhavenstad.

Meer informatie:

www.rotterdam.nl/

010duurzaam

Van plagen

naar oorlog

voeren

Kinderen bewust maken

van de impact van pesten,

tolerantie, vooroordelen,

vrede en vrijheid. Dit doet

de reizende interactieve

tentoonstelling

De Vredesfabriek.

De tentoonstelling is van

9 tot en met 18 november

in het Oude Westen.

De Vredesfabriek komt langs

door de inzet van buurtbewoners

uit het Oude Westen. Fred van

der Meij, een van de initiatiefnemers,

zag een jaar geleden de

interactieve tentoonstelling op

Zuid. ‘Toen dacht ik: dit moet

ook naar het centrum komen.

Het is hoofdzakelijk bedoeld

voor schoolkinderen in groep

7 en 8 en de brugklassen, maar

ook voor volwassenen valt er

veel te ontdekken.’ Van der Meij

zocht contact met De Stichting

Vredeseducatie die de reizende

tentoonstelling organiseert.

Ook diende hij samen met andere

buurtbewoners het bewonersinitiatief

in bij de gemeente.

Ontdek eigen ik

Grote thema’s als conflicten,

macht en democratie komen aan

de orde. Kinderen krijgen per

tweetal een scorekaart waarop

zij meningen en antwoorden

noteren. Gaandeweg ontdekken

bezoekers dat de tentoonstelling

over henzelf gaat. Over hun

idealen, hoop, normen, houding

en gedrag. Thuis of op school

kunnen de kinderen scores

verwerken in een internetprogramma.

Met een druk op de

knop komt een uniek certificaat

uit de printer, met een reactie op

de keuzen die in de tentoonstelling

zijn gemaakt.

Vanavond, 9 november om 14:00

uur, is de feestelijke opening met

een drumband, poffertjeskraam

en kindertheater in voormalig

buurthuis de Gaffel, Gaffelstraat

63.

www.vredeseducatie.nl

Wie in

naast

mus M

logee

zijn pl

zijn óf

kanke

derga

deling

is de s

Met d

ligers

Het Fam

een cad

gevat –

ter gele

bestaan

zelfstan

de Dr. D

Tegenw

het Era

Het Fam

gehoud

sten va

inzet va

Zij werk

twee da

per ma

in het w

Voels

Een van

Bokman

elf jaar.

die info

kamer

stratie,

maken,

doen, h

zorgen

dat zijn

naast b

nodig h

even de

net zo g

praatje

Hoewel

huishou

meeste

met de

A

Hoek

Gemeen

Prins H

ma t/m

Roteb

Zekken

za 9.00

Pernis

Wijksec

Vrooms

di t/m v

Hoogv

Roteb M

(indust

Steenho

ma t/m


er 45

gina 2

Stadskrant

9 november 2011 nummer 45

Pagina 3

Europees Vrijwilligersjaar 2011: Carla Bokmans in het Familiehuis Daniel den Hoed

‘Je bent er als iemand je nodig heeft’

en

de

stad.

en

sten,

len,

doet

ve

van

ber

s

oners

an

efn

de

op

et

en.

d

ep

aar

r

Meij

ing

nde

.

ndere

rs-

.

,

n aan

er

rop

n

ken

l-

hun

ding

ol

p de

icaat

tie op

stel-

Wie in het Familiehuis

naast de ‘Daniel’ (Erasmus

MC Daniel den Hoed)

logeert, doet dat niet voor

zijn plezier. De gasten hier

zijn óf familieleden van

kankerpatiënten óf ze ondergaan

zelf een behandeling

in de kliniek. Toch

is de sfeer niet somber.

Met dank aan de vrijwilligers.

Het Familiehuis was in 1990

een cadeau van – kort samengevat

– ‘bouwend Rotterdam

ter gelegenheid van het 75-jarig

bestaan van het destijds nog

zelfstandige kankercentrum

de Dr. Daniel den Hoedkliniek.

Tegenwoordig hoort de Daniel bij

het Erasmus Medisch Centrum.

Het Familiehuis wordt in stand

gehouden met giften en opbrengsten

van acties en draait op de

inzet van zo’n vijftig vrijwilligers.

Zij werken er allemaal een of

twee dagdelen per week en eens

per maand nog eens een dagdeel

in het weekend.

Voelsprieten

Een van die vrijwilligers is Carla

Bokmans. Ze doet dit werk bijna

elf jaar. ‘Mensen te woord staan

die informatie vragen of een

kamer willen boeken, administratie,

nieuwe gasten wegwijs

maken, bedden opmaken, de was

doen, het huishouden bijhouden,

zorgen dat alles goed verloopt,

dat zijn je vaste taken. En daarnaast

ben je er als iemand je

nodig heeft. Bijvoorbeeld om

even de emoties te delen, maar

net zo goed voor zomaar een

praatje.’

Hoewel de organisatorische en

huishoudelijke bezigheden de

meeste tijd vragen, is het contact

met de gasten voor haar toch het

14:00

g met Hoogvliet

aam Roteb Milieupark

lig (industrieterrein Gadering)

traat Steenhouwerstraat 39

ma t/m za 9.00-16.45 uur

Carla Bokmans (rechts) en haar collega Ennie Vos aan het werk in de gemeenschappelijke keuken. De gasten maken hier zelf

hun maaltijden klaar, ruimen op en zetten de afwas in de vaatwasser.

belangrijkste. ‘Je kunt wat voor

een ander betekenen. Als mensen

willen praten, ben je er voor hen.

Willen ze niet praten, dan is

dat ook oké. Daar moet je voelsprieten

voor hebben.’

Een warme deken

‘Dit huis is voor de gasten

ongelooflijk belangrijk’, zegt

de vrijwilligster, ‘ze kunnen in

een moeilijke tijd dicht bij hun

dierbaren wonen, ze hoeven zelf

even niets te doen en weten dat

iedereen er voor hen is, meeleeft

en zich betrokken voelt.’ De

bezoekers stellen het werk van

de vrijwilligers heel erg op prijs.

‘Dank voor alle liefde en warmte’,

‘geweldig, zonder jullie steun

was ik er nooit doorheen gekomen’

staat bijvoorbeeld in het

gastenboek.

Carla Bokmans heeft dit vrijwilligerswerk

heel bewust gekozen.

‘Alleen maar leuke dingen doen

in alle vrije tijd die je hebt, vind

ik geen optie. Ik wil die tijd zinvol

Tom Pilzecker

besteden. En het klinkt misschien

raar, maar het is heerlijk om

hier te zijn. Het voelt als een

warme deken. We zijn eigenlijk

een grote familie en dat straal je

uit. Iedereen doet zijn werk met

liefde. De gasten ervaren dat ook

zo. Je kunt hier huilen en lachen,

je mag hier gewoon jezelf zijn.’

((010) 704 11 05

Afhaallocaties strooizout

Hoek van Holland

Gemeentewerf

Prins Hendrikweg 56

ma t/m vr 8.00-14.30 uur

Roteb Milieupark

Zekkenweg 100

za 9.00-6.00 uur

Pernis

Wijksecretarie Pernis

Vroomstraat 14

di t/m vr 08.30- 5.00 uur

Charlois

Roteb Milieupark

Aploniastraat 12

ma t/m za 9.00 - 17.15 uur

Feijenoord

Roteb Hoofdkantoor Zuid

Laagjes 22

ma t/m vr 8.00-16.00 uur

IJsselmonde

Roteb Milieupark

Hekendorpstraat 55

ma t/m za 9.00-17.15 uur

Rozenburg

Milieustraat Rozenburg

Frans Halsstraat 2

woensdag 08:00-16:00 uur

vrijdag 12:00-16:00 uur

zaterdag 09:00-15:00 uur

Noord en Centrum

Roteb WRT locatie

Schoterboshof 1

ma t/m vr 8.15-15.45 uur

Overschie

Roteb Hoofdkantoor

Kleinpolderplein 5

ma t/m vr 8.00-16.00 uur

Delfshaven

Roteb Milieupark

Keilezijweg 15

ma t/m za 9.00-17.15 uur

Prins Alexander

Roteb Milieupark

Nikkelstraat 131b

ma t/m za 9.00-17.15 uur

www.familiehuis.nl

Roteb Hoofdkantoor

Noord

(ingang Hoofdweg)

Lucie Vuylstekeweg 5

ma t/m vr 8.00-16.00 uur

Kralingen-Crooswijk

Roteb WRT locatie

Bosland 30

ma t/m vr 8.15-15.45 uur

Hillegersberg-Schiebroek

Roteb Milieupark

Melanchtonweg 139

ma t/m za 9.00-17.15 uur

In Rotterdam zijn meer dan

140.000 vrijwilligers in touw

voor anderen en de stad.

Ze helpen ouderen en jongeren,

zieken en gezonden, mensen

in de eigen straat of aan het

andere eind van de stad.

Vaak kan een organisatie niet

zonder ze. In dit Europese Jaar

van het Vrijwilligerswerk staat

maandelijks een vrijwilliger in

de schijnwerpers.

Dobbelen

voor een

condoom

Veilig of niet veilig? Een

trio? Liever niet. Of toch

wel? Jongeren moeten

heel wat leren afwegen

in hun seksuele relaties.

GGD Rotterdam-Rijnmond

laat jongeren nadenken

over wensen en grenzen

met de landelijke campagne

‘Maak seks lekker

duidelijk’.

De GGD brengt deze maand de

campagne bij studenten van het

Albeda college onder de aandacht

met een actie. Medewerkers van

de GGD stellen door middel van

een dobbelspel vragen aan de

studenten. De vragen gaan over

grenzen en wensen van jongeren

en over homoseksualiteit.

Beantwoorden de studenten een

vraag goed, dan krijgen ze een

gadget en mogen ze op de foto.

‘De jongeren en docenten

zijn heel enthousiast’, vertelt

Laura Wouter (GGD Rotterdam-

Rijnmond). ‘Ze gaan graag op

de foto en willen de boxershort

met de tekst ‘Ik hoef niet gelijk

een hand in mijn broek’ of een

condoom winnen.’ Wouter ziet

dan ook mogelijkheden om de

actie uit te breiden naar buurthuizen

en jongerencentra.

Via sense.info kunnen jongeren

informatie vinden over seksuele

wensen en grenzen. Zo kunnen

zij de ervaringen van acht tieners

volgen bij hun eerste keer seks en

alles daaromheen. Ook worden

jongeren verwezen naar Hyves

waar ze kunnen checken hoe

cool hun ‘moves’ zijn. Hoe cooler

de moves, hoe cooler de dans

van ‘Love-Dance’, een speciaal

ontwikkeld 3D-karakter. Ouders

en docenten die hun kind willen

ondersteunen bij de seksuele

ontwikkeling en het weerbaar

worden kunnen terecht op onderstaande

website.

www.uwkindenseks.nl

www.

ggdrotterdamrijnmond.nl


Stadskrant

9 november 2011 nummer 45

Pagina 4

Rotterdam

Bericht

Week 45 | 2011

Hieronder geven we een kort overzicht van gemeentelijke

bekendmakingen, die voor u van belang kunnen

zijn. Zoals bijvoorbeeld die van verleende of

aangevraagde (bouw)vergunningen, (verkeers)

besluiten of milieumaatregelen.

Aan de samenvatting van bekendmakingen op deze

pagina kunnen geen rechten worden ontleend.

Voor de volledige en officiële teksten van de bekendmakingen

kunt u terecht op internet:

www.rotterdam.nl/rotterdambericht

Voor informatie over en inzage in openbare

officiële (beleid)stukken kunt u terecht bij het

Kenniscentrum Bestuursdienst Rotterdam (KBR) in de

Stadswinkel Centrum, kamer 029, Coolsingel 40 (zijde

Doelwater, tegenover hoofdbureau politie) 3011 AD

Rotterdam.

Openingstijden: op maandag, dinsdag, woensdag,

vrijdag van 09.00 tot 16.00 uur en op donderdag van

09.00 uur tot 13.30 uur. Telefoon (010) 267 25 14.

Email kbr@bsd.rotterdam.nl

Stadsontwikkeling

Omgevingsvergunning

uitbreiding AH Kleiweg

Het dagelijks bestuur van deelgemeente

Hillegersberg-Schiebroek

heeft een omgevingsvergunning

verleend voor uitbreiding van het

parkeerterrein van Albert Heijn

aan de Kleiweg 35. De vergunning

ligt van vrijdag 11 november tot

en met donderdag 22 december

2011 ter inzage bij de deelgemeente,

Melanchtonweg 100, 3005

GA Rotterdam. Belanghebbenden

kunnen beroep instellen tegen

het besluit bij de Rechtbank

Rotterdam, sector Bestuursrecht,

Postbus 50951.

Omgevingsvergunning

Het Mooie Plan

Voor de bouw van 83 eengezinswoningen

(Het Mooie Plan)

heeft het dagelijks bestuur van

deelgemeente IJsselmonde een

omgevingsvergunning verleend.

Belanghebbenden kunnen tegen

de verlening van de vergunning tot

en met donderdag 22 december in

beroep gaan bij de Rechtbank van

Rotterdam, sector Bestuursrecht,

Postbus 50951. Burgemeester en

wethouders van Rotterdam hebben

op grond van de Wet geluidhinder

hogere grenswaarden vastgesteld

voor de omgevingsvergunning

Het Mooie Plan. Beroep tegen

deze beslis-sing is mogelijk bij de

afdeling Bestuursrechtspraak van

de Raad van State, Postbus 20019,

2500 EA Den Haag. De omgevingsvergunning

en het besluit hogere

waarden liggen van vrijdag 11

november tot en met donderdag

22 december 2011 ter inzage bij

de deelgemeente IJsselmonde,

Herenwaard 23. Meer informatie

via telefoon (010) 479 82 00.

Omgevingsvergunning

De Hoge Limiet 187

Voor de vervanging van een

woning aan de Hoge Limiet 187

heeft het dagelijks bestuur van

deelgemeente Hillegersberg-

Schiebroek een omgevingsvergunning

verleend. Belanghebbenden

kunnen tegen de verlening van de

vergunning tot en met donderdag

22 december in beroep gaan bij de

Rechtbank van Rotterdam, sector

Bestuursrecht, Postbus 50951.

Burgemeester en wet-houders van

Rotterdam hebben op grond van

de Wet geluidhinder een besluit

hogere waarden vastgesteld voor

de Hoge Limiet 187. Beroep tegen

deze beslis-sing is mogelijk bij

de afdeling Bestuursrechtspraak

van de Raad van State, Postbus

20019, 2500 EA Den Haag. De

omgevingsvergunning en het

besluit hogere waarden liggen

van vrijdag 11 november tot en

met donderdag 22 december

2011 ter inzage bij de deelgemeente

Hillegersberg-Schiebroek,

Melanchtonweg 100.

Meer informatie via telefoon

(010) 461 55 61.

Bestemmingsplannen

Ter inzage liggen: het ontwerpbestemmingsplan

De Nieuwe

Schalm; het ontwerp hogere

waarden De Nieuwe Schalm; het

ontwerp-Wegverkeersbesluit

Maasvlakte Euro VI 2014; het

bestemmingsplan en MER

Maasvlakte 1; het ontwerpbestemmingsplan

Maasvlakte 2,

eerste partiële herziening.

Vastgesteld zijn: het bestemmingsplan

Boulevard I; het

besluit hogere waarden bestemmingsplan

Boulevard I; het

bestemmingsplan Katendrecht-

Pols; het besluit hogere waarden

bestemmingsplan Katendrecht

Pols. In voorbereiding zijn: de

bestemmingsplannen MFSA

Motorstraat, Prinsessenflats

Bramanteplein en Bramanteplein

en omgeving. Kijk voor meer

informatie op www.rotterdam.nl

DCMR

[groen

Kennisgeving Wet

Bodembescherming

(Wbb)

Er is een melding binnengekomen

om grond te saneren

volgens het Besluit Uniforme

Saneringen aan de Schaardijk

85-87. Ernst en noodzaak van

spoedige sanering is vastgesteld

voor de Landaulettestraat 7 en

de Kanaalweg 84. Tegen de twee

laatstgenoemde ontwerp-beschikkingen

kunnen belanghebbenden

tot vrijdag 23 december 2011

zienswijzen indienen bij het

college van B en W, per adres

DCMR Milieudienst Rijnmond,

Postbus 843 3100 AV Schiedam.

Tevens heeft het college ernst en

noodzaak van spoedige sanering

vastgesteld voor de Bergse Linker

Rottekade 129. Het college

heeft goedkeuring verleend aan

het saneringsverslag voor de

Waaldijk 49 tot en met 59. Tegen

deze beschikkingen kunnen

belanghebbenden binnen zes

weken bezwaar maken bij het

college van B en W, per adres de

Algemene Beroepscommissie,

Postbus 1011, 3000 BA Rotterdam.

Alle beschikkingen en de daarbij

behorende stukken liggen van

donderdag 10 november tot

vrijdag 23 december 2011 ter

inzage bij onder meer de informatiebalie

van de DCMR, telefoon

(010) 246 86 21. Meer informatie

via telefoon (010) 246 81 74.

Kennisgeving Wet

milieubeheer

Burgemeester en wethouders

zijn van plan een veranderingsvergunning

af te geven voor de

inrichting voor op- en overslag

van tank- en boxcontainers aan de

Theemsweg 27. Belanghebbenden

kunnen binnen zes weken beroep

tegen dit besluit indienden bij

Prijs voor klushuizen

Voor een laag bedrag van de

gemeente een huis kopen om

het helemaal naar eigen smaak

op te knappen. De Rotterdamse

klushuizen zijn uniek en dat

vinden ze buiten de landgrenzen

ook. Het project heeft daarom

de EUROCITIES Innovation

Award gewonnen, als inspirerend

voorbeeld voor andere Europese

steden. Deze Europese prijs is

voor projecten die de leefbaarheid

in de stad voor bewoners

verbeteren. Uit meer dan vijftig

inzendingen is Rotterdam

gekozen. Burgemeester Aboutaleb

Noordereiland in beeld

Op de expositie Noordereiland

in Beeld ziet u historische foto’s

naast recent werk van het

eiland en haar bewoners van de

Rotterdamse fotograaf Rick Keus.

Het doel van deze expositie is om

een visuele dialoog aan te gaan.

Oud versus nieuw op deze unieke

de Afdeling bestuursrechtspraak

van de Raad van State, Postbus

20019, 2500 EA Den Haag. Tevens

wil het college van B en W een

revisievergunning afgeven voor

de drukkerij aan de Strickledeweg

52-54. Eenieder kan tot en met

woensdag 21 december 2011

zienswijzen over dit besluit

kenbaar maken aan burgemeester

en wethouders van Rotterdam,

per adres DCMR Milieudienst

Rijnmond, Postbus 843 3100

AV Schiedam. De (ontwerp)

beschikkingen en de overige van

belang zijnde stukken liggen

van donderdag 10 november tot

en met woensdag 21 december

2011 ter inzage onder meer

bij de Bibliotheek Rotterdam

(Hoogstraat 110), vijfde etage.

Meer informatie via telefoon

(010) 246 85 58.Beroepscommissie,

Postbus 1011, 3000 BA Rotterdam.

Alle beschikkingen en de daarbij

behorende stukken liggen van

donderdag 3 november tot

donderdag 15 december 2011

onder meer ter inzage bij de informatiebalie

van de DCMR, telefoon

(010) 246 86 21.

Meer informatie via telefoon

(010) 246 81 74.

is daarmee zeer vereerd: ‘Het

project Rotterdamse Klushuizen

toont aan dat bewoners actief

willen bijdragen aan de ontwikkeling

van hun wijk en dat

overheden hier vertrouwen in

moeten hebben.’ Het is de tweede

keer dat Rotterdam deze prijs

in de wacht sleept. In 2007 won

het project Mensen maken de

stad. Dat project is gericht op de

bevordering van het samenleven

in de straat. Bewoners bepalen

zelf wat zij met elkaar aan activiteiten

op het gebied van schoon,

heel en veilig willen ondernemen.

plek waar de tijd soms stil lijkt

te staan. Rick Keus werkt sinds

1990 als fotograaf en richt zich

op maatschappelijke onderwerpen.

De foto’s zijn te zien in

Photo Gallery Ben Wind aan de

Prins Hendrikkade 124a. U kunt

van woensdag tot en met zondag

terecht van 12.00 tot 17.00 uur.

Vragen aan de

gemeente?

Colofon

De Stadskrant is een uitgave van de gemeente Rotterdam en

verschijnt wekelijks.

Redactie: Servicedienst, Communicatiediensten.

Telefoon: (010) 267 64 33

Stadskrant Communicatiediensten

Blaak 34

Postbus 1130

3000 BC Rotterdam

Rotterdam heeft antwoord

kijk op www.rotterdam.nl of bel 14 010

stadskrant@rotterdam.nl

www.stadskrantrotterdam.nl

Ontwerp: CARENZA

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!