16.06.2014 Views

OPZOOMER MEE ZEGT DOEN!

OPZOOMER MEE ZEGT DOEN!

OPZOOMER MEE ZEGT DOEN!

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

BEZOEK HET OPZOOMERCAFE

`

De bewoners op en rond het Verschoorplein (Tarwewijk) zorgen met schoonmaakdagen voor een nette en schone buurt.

OPZOOMER MEE ZEGT DOEN!

STELLING:

Je buren een handje

helpen om beter

Nederlands te spreken...

Dat is pas Opzoomeren!

Kamla Bacha

uit Hillegersberg-Schiebroek:

Ja, want je krijgt pas echt

het gevoel dat je erbij hoort

in je straat of buurt als je de

Nederlandse taal spreekt.’

DOEN!

Het is zo voorjaar, de Opzoomercampagne 2012 staat voor de deur. We hopen dat u doorgaat om Op Eigen

Kracht uw straat en buurt -uw stukje Rotterdam- vriendelijk en leefbaar te maken. Opzoomer Mee staat in

elk geval klaar om u te helpen en start met het organiseren van 20 Opzoomercafés in Rotterdam.

U bent van harte welkom

Wilt u andere Opzoomeraars ontmoeten en nieuwe ideeën opdoen? Wilt u

uw mening kwijt over het nieuwe Opzoomeren? Of horen wat er allemaal mogelijk

is in 2012? Of wilt u weten hoe u Rotterdammers die niet goed Nederlands

spreken een handje kunt helpen. Bezoek dan één van de 20 Opzoomercafés

die in de komende weken in Rotterdam plaatsvinden. Ook bij u in de buurt is er

zo’n café: leuk, gezellig en nuttig! Opzoomer Mee zegt Doen!

Op de binnenpagina’s:

Hoe Opzoomeraars Rotterdammers

kunnen helpen die niet

goed Nederlands spreken

Doe mee in 2012!

BEZOEK HET

OPZOOMERCAFE

Uw Opzoomerpresentje 2012 staat klaar

BEZOEK HET

OPZOOMERCAFE

DAT WAS EVEN

WENNEN...

In 2011 werd de Opzoomercampagne

vernieuwd.

Zo werd er met u overlegd

over uw plannen, kreeg

niet iedereen dezelfde

bijdrage en was Opzoomer

Mee kritischer op zaken

zoals eten en drinken.

De campagne zorgde voor

1427 Opzoomerinitiatieven

waar 1667 straten en

groepen bij betrokken

waren. Voor veel straten en

groepen was het nieuwe

Opzoomeren effe wennen.

We horen tijdens het

Opzoomercafe graag uw

ervaringen en mening.

www.opzoomermee.nl 2131055

Uw Opzoomerpresentje 2012 staat klaar


‘EEN OP DE VIJF ROTTERDAMMERS HEEFT GROTE MOEITE MET NEDERLANDS’

Riet Torenvliet uit de Riederbuurt:

‘Als je samen bezig bent,

ontstaat het gesprek vanzelf’

Als je een taal niet iedere dag

spreekt, blijft hij ook niet hangen.

En dat is zonde, vinden ze in Vreewijk.

Samen met wat actieve bewoners

uit de Riederbuurt zette Riet

Torenvliet daarom een taalgroepje

op. De eerste activiteit: samen

kerststukjes maken voor ouderen

in de buurt.

Iedereen welkom

‘Veel dames hier in de wijk willen heel graag goed

Nederlands leren spreken’, vertelt Riet. ‘Ze willen

gewoon met de buurvrouw een gesprekje voeren.

Vaak kunnen ze zich wel verstaanbaar maken,

STELLING:

Je buren een handje

helpen om beter

Nederlands te spreken...

Dat is pas Opzoomeren!

Christa Reinink

uit Hoogvliet:

‘Ja, want het is belangrijk dat

iedereen gehoord wordt en dat

we elkaar als buren goed kunnen

begrijpen.’

Maak contact Zorg dat buren die niet goed

Nederlands spreken, meedoen met het

Opzoomeren. Stimuleer ze om meer werk te

maken van het Nederlands.

STELLING:

Je buren een handje

helpen om beter

Nederlands te spreken...

Dat is pas Opzoomeren!

Mia Curiel

uit IJsselmonde

‘Ja, want er zijn veel bewoners

die best mee willen Opzoomeren

maar niet durven omdat ze de

taal niet goed spreken.’

maar zodra de buurvrouw antwoord geeft, haken

ze af. Dat is dan te ingewikkeld of het gaat te snel.’

Samen met een aantal buren zette Riet een inloopochtend

op. ‘Heel laagdrempelig en iedereen

is welkom’, zegt Riet. ‘Zolang we die anderstalige

mensen maar uit hun huizen krijgen.’ Om daar voor

te zorgen, zet Riet zoveel mogelijk buren in. Aan

hen de taak hun buurtgenoten bij de activiteiten

te betrekken. En dat is tot nu toe aardig gelukt.

Levend houden

‘Op onze eerste bijeenkomst, rond kerst, was heel

wat aanloop’, vertelt Riet. ‘We hadden Surinaamse,

Turkse en Indonesische bewoners. Reuze gezellig.’

Met op de achtergrond ‘O Denneboom’ leerden de

bewoners een paar Nederlandse woordjes. ‘En zo

moet het ook gaan’, zegt Riet. ‘Samen leuke dingen

doen en ondertussen iedere keer wat nieuwe

woordjes leren.’ Volgens de Turske Filiz, die al een

hele tijd in Nederland woont, is het dé perfecte

manier om een taal te leren. ‘Een taal moet je

levend houden. En dat gebeurt niet als je thuis

blijft zitten. Waar ik wel wat moeite mee heb, is het

feit dat we tijdens de bijeenkomsten Nederlands

‘moeten’ spreken. Volgens mij zou je dat wat meer

los moeten laten. Nou ja, we zien wel.’ Gladys uit

Suriname ziet de inloopochtenden vooral als een

leuke manier om haar buren nog beter te leren

kennen. ‘Je kent al die vrouwen wel, maar door samen

leuke dingen te doen, leer je elkaar nog beter

en anders kennen. En je leert over elkaars cultuur

en dat motiveert.’

Bedenk leuke

activiteiten om

samen Nederlands

te oefenen: samen

koken, de buurt verkennen,

klein, groot...

alles kan. Alleen door

te oefenen leer je

Nederlands te

spreken. Elk goed

initiatief krijgt van

Opzoomer Mee een

startkapitaal!

Wethouder Korrie Louwes

OPZOOMERAARS

HELP EEN HANDJE!‘

Converseren, samen de buurt verkennen, een leesclubje, voorleesmiddagen, straten die met de school

werken aan een betere beheersing van Nederlands door kinderen en ouders… Rotterdam telt veel nuttige

en leuke initiatieven waar Rotterdammers elkaar op eenvoudige wijze helpen om beter Nederlands

te spreken. ‘Vooral mee doorgaan,’ zegt Opzoomerwethouder Korrie Louwes. En in één adem roept ze

DOEN!

andere Opzoomeraars op om ook een steentje bij te dragen.

En als derde: help bewoners die dat nog nodig hebben de weg te

Sleutel

‘Eén op de vijf Rotterdammers heeft grote moeite met lezen en

schrijven in het Nederlands,’ legt de wethouder uit. ‘Zij zitten als het

ware gevangen en kunnen moeilijk meedoen in Rotterdam, in hun

buurt, in de samenleving. Taal is de sleutel om daar uit te komen.

Het is mijn ambitie al deze Rotterdammers te bereiken en te zorgen

dat elke Rotterdammer het Nederlands in ieder geval op basisniveau

kent.’

Elkaar een handje helpen

Volgens Louwes kunnen juist Opzoomeraars een bijdrage leveren

aan dit zogeheten taaloffensief. Laagdrempelige straatactiviteiten,

zoals een straatbarbecue, zijn een mooie aanleiding om het over het

belang van Nederlands te hebben en ermee aan de slag te gaan.

Wat bewoners doen om het Nederlands in hun buurt op te vijzelen,

laat de wethouder overigens graag aan de creativiteit van Rotterdammers

zelf over. Samen koken (met het benoemen van alle ingrediënten,

uiteraard in het Nederlands), spelletjesdagen rond taal, uitstapjes

maken in de buurt, een wekelijkse leesclub... . ‘alles leent zich om je

buren te helpen Nederlands te oefenen en te durven spreken.’

Wat kun je doen?

Wat kunnen Opzoomeraars doen? ‘Ten eerste: contact maken met

je buren die het Nederlands niet machtig zijn. Zorg dat ze meedoen

aan straatactiviteiten, stimuleer ze om van Nederlands meer werk te

maken. Het tweede is een handje helpen. Bedenk leuke en nuttige

Opzoomeractiviteiten om het spreken in Nederlands te oefenen.

vinden naar een officiële taalcursus. Louwes weet dat de inzet zich

terugbetaalt: ‘Je ziet dat mensen die hun Nederlands oppoetsen vanzelf

meer vertrouwen krijgen en meer durven te ondernemen. Bijvoorbeeld

door klusjes te doen in de speeltuin of te helpen bij een straatspeeldag.

Daarmee groeit hun eigen netwerk en wordt hun wereld vanzelf groter.’

De school om de hoek

De wethouder wil nog een belangrijke tip kwijt. Als je in je straat of

buurt veel werk wilt maken van taal, werk samen met de school om de

hoek. ‘Voor een school zijn dergelijke taalinitiatieven ook waardevol.

Zeker als ouders van schoolgaande kinderen meedoen.

Zo snijdt het mes aan twee kanten.’

BEZOEK HET

OPZOOMERCAFE

2 staat klaar

Uw Opzoomerpresentje 2012 staat klaar

Sukran Erdogan in Bloemhof:

‘Ik ken vrouwen die nog

nooit in de metro zijn geweest’

Samen met andere moeders leuke

dingen doen en elkaar beter Nederlands

leren spreken. Dat is de gedachte

achter het taalinitiatief van

Opzoomeraars en de Oranjeschool

in Bloemhof.

Harder praten

‘Ik heb een Turkse vriendin, die al een hele tijd in

Nederland woont, maar altijd als ik met haar aan

de telefoon zit, ga ik automatisch gebrekkig en harder

Nederlands praten zodat ze mij verstaat. Dat

is toch eigenlijk te gek?’ Het motiveerde de Turkse

Ayla om mee te helpen moeders in Bloemhof beter

Nederlands te leren spreken. Door samen leuke

activiteiten te ondernemen met Nederlands als

‘verplichte’ voertaal hoopt Ayla haar wijkgenoten

een eindje op weg te helpen. Ook de Poolse Silva

helpt mee. ‘Ik woon nu vijf jaar in Nederland. Voor

mij was het altijd heel belangrijk om de taal te

leren. Het lastige is alleen dat bijna iedereen hier

in de wijk gebroken Nederlands spreekt. Dan zul je

het nooit goed leren. Door er met deze dames echt

op uit te gaan, de metro in, een museumbezoek,

naar de bibliotheek, lukt dat hopelijk wel.’

Nieuwe wereld

Samen leuke dingen doen en tegelijkertijd goed

Nederlands leren. Dat is de gedachte achter het

taalinitiatief van Opzoomeraars en de Oranjeschool.

Maar er is ook nog een ander doel. Sukran

Erdogan, die als ouderconsulente betrokken is bij

het initiatief: ‘Helaas zijn er nog steeds vrouwen

die toestemming aan hun man moeten vragen om

ergens aan mee te doen. Ik ken vrouwen die nog

nooit in de metro zijn geweest. Of een ontbijtje

hebben gegeten bij Ikea. Voor ons heel simpel maar

voor veel vrouwen is het een compleet nieuwe

wereld.’ Met de taalgroep, die inmiddels bestaat

uit moeders van Turkse, Marokkaanse, Pakistaanse,

Dominicaanse, Poolse én Bulgaarse afkomst wordt

geprobeerd deze dames uit hun huis te trekken. Het

sociale leven in. ‘Samen boodschappen doen, met

z’n allen lekker koken, naar de bioscoop of een bezoekje

aan de dierentuin. Samen leuke dingen doen

is een prima manier om de taal te leren. Maar we

zijn ook best een beetje streng . Nederlands is namelijk

de verplichte voertaal tijdens de bijeenkomsten.

Want als iedereen om de haverklap terugvalt

om de eigen taal, dan leer je het natuurlijk nooit.’

Wijs de weg Voor buren die dat nog nodig

hebben, wijs ze de weg naar een taalcursus.


k het Opzoomercafe`

Opzoomeren in 2011 De kinderen van de Persoonshaven (Feijenoord) schenken extra aandacht

aan ouderen en zieken in de buurt en brengen zelfgemaakte gebakjes.

Opzoomeren in 2011 In de Halsterenstraat zorgen bewoners met diverse straatactiviteiten,

zoals een plantjesdag en burendag, voor een goed contact tussen jong en oud.

STELLING:

Je buren een handje

helpen om beter

Nederlands te spreken...

Dat is pas Opzoomeren!

Hubert Wout

uit Delfshaven

‘Ja. Mijn Bulgaarse buren zijn

bijvoorbeeld heel vriendelijk.

Maar als je geen Nederlands met

elkaar kan spreken, is het contact

toch beperkt.’

STELLING:

Je buren een handje

helpen om beter

Nederlands te spreken...

Dat is pas Opzoomeren!

Geef uw

mening over

het nieuwe

Opzoomeren

Aziza Daal

uit Delfshaven

‘Nee, ik vind dat het gewoon

bij het dagelijks leven hoort

om je buren te helpen om beter

Nederlands te spreken.’

En... alle

informatie

over het

Opzoomeren

in 2012

Leuk, gezellig en nuttig... DOEN!

STELLING:

Je buren een handje

helpen om beter

Nederlands te spreken...

Dat is pas Opzoomeren!

Barbara Cornelis

uit Prins Alexander:

‘Ik vind het niet de hoofdmoot

van het Opzoomeren. Maar ik wil

buren best een handje helpen

hoor.’

Wanneer en waar zijn de Opzoomercafés?

Deelgemeente Kralingen Crooswijk

27 maart 20.00 uur De Nieuwe Plantage Weteringstraat 225 Kralingen

21 maart 19.30 uur De Branding Isaac Hubertstraat 153 Crooswijk

Deelgemeente Feijenoord

10 april 19.30 uur Leger des Heils Hillevliet 139 Hillesluis - Bloemhof - Vreewijk

5 april 19.30 uur Speeltuin Afrikaanderwijk Afrik.plein 138 Afrikaanderwijk - Feijenoord -

Noordereiland - Katendrecht

Deelgemeente Rotterdam Centrum

29 maart 19.30 uur Wijkgebouw Stadsdriehoek Kipstraat 37 Centrum

Deelgemeente Noord

26 maart 19.30 uur Steunpunt Opbouwwerk 3e Pijnackerstr. 6b U kunt kiezen uit deze 2 data

5 april 19.30 uur Buurthuis Propeller Jacob Loisstraat 18

Deelgemeente Overschie

3 april 19.30 uur Prachthuis Overschie Abtsweg 2

Deelgemeente Hoogvliet

5 april 19.30 uur De Kom Lengweg 23 Hoogvliet Zuid

11 april 19.30 uur LCC Zevensprong Mosoelstraat 20 Hoogvliet Noord

Deelgemeente Prins Alexander

23 maart 19.30 uur LCC Zevenkamp Ambachtsplein 141 Zevenkamp

3 april 19.30 uur Remeynshof Ommoord Stresemannplaats 8 Ommoord

Deelgemeente Delfshaven

12 april 15.30 uur Wijkgebouw Pier 80 Rösener Manzstraat 80 Bospolder - Tussendijken

Delfshaven - Schiemond

12 april 19.00 uur Wijkgebouw Spiekman P.C. Hooftplein 45 Spangen

29 maart 19.00 uur Bew. Org. Oud Mathenesse Bulgaarsestr. 4 Oud Mathenesse - Witte Dorp

5 april 19.00 uur Locatie nog niet bekend. Bewoners krijgen apart bericht Nieuwe Westen - Middelland

Deelgemeente IJsselmonde

11 april 19.00 uur Wijkgebouw Lombardijen Menanderst. 89 Lombardijen

27 maart 19.30 uur Focus Oude Watering 324 Beverwaard - IJsselmonde

Deelgemeente Charlois

5 april 19.30 uur De Larenkamp Slinge 303 Zuidwijk - Pendrecht

Wielewaal - Heijplaat

12 april 19.30 uur Wijkgebouw Oud Charlois Clemensstr. 111 Tarwewijk - Carnisse

Oud Charlois

Deelgemeente Hillegersberg - Schiebroek

DOEN!

27 maart 19.30 uur De Castagnet Larikslaan 200

Ja, Ik kom naar het Opzoomercafé

Op (datum)

Wijk

Contactpersoon

Aantal personen

Stuur deze antwoordstrook in een envelop naar

Opzoomer Mee

Antwoordnummer 3122

3000 WB Rotterdam

Mailen (info@opzoomermee.nl)

of bellen (010 213 10 55) mag natuurlijk ook!


Adres

Telefoon

Eventuele vragen op opmerkingen

Email

BEZOEK HET

OPZOOMERCAFE

Uw Opzoomerpresentje 2012 staat klaar

Colofon: Opzoomer Mee, Schiedamsedijk 55a, 3011 EE Rotterdam, 010 213 10 55, www.opzoomermee.nl, info@opzoomermee.nl

Meer informatie: Bel Opzoomer Mee, 010 2131055

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!