16.06.2014 Views

[PDF] activiteiten kalender ijsselmonde Tentoonstelling - Gemeente ...

[PDF] activiteiten kalender ijsselmonde Tentoonstelling - Gemeente ...

[PDF] activiteiten kalender ijsselmonde Tentoonstelling - Gemeente ...

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

activiteiten

kalender

ijsselmonde

augustus / september 28 augustus 2013

31 augustus, 10.00 – 16.00 uur

Rommelmarkt bij voetbalvereniging IJ.V.V. De Zwervers,

Smeetslandseweg 15.

31 augustus, 13.00 – 16.00 uur

Brandweer spelen bij bouwspeeltuin Maeterlinck,

Maeterlinckweg 61. De Rotterdamse Jeugdbrandweer

geeft een demonstratie. Ook jij mag de slang vasthouden

of een rondje meerijden in een echte brandweerwagen.

Kosten voor leden € 0,50 en niet-leden € 1,-.

31 augustus, 12.00 – 16.00 uur

Afsluiting zomervakantie bij speeltuin Stormpolder,

Valkenburgsingel 81. Er zijn weer verschillende

activiteiten te doen op een strippenkaart. Leden € 1,- en

niet-leden betalen € 2,-. Broodjes bakken, suikerspin,

popcorn, limonade, luchtkussen, bibberspiraal,

werverwind.

2 september, 19.00 - 22.00 uur

Elke maandag klaverjassen en jokeren in wijkgebouw De

Dijk, Susannadijk 153. Kosten: € 1,-. Aanmelden is niet

nodig.

3 september, 12.00 - 13.00 uur

Elke dinsdag lunch in Lombardijen, In de loop,

Catullusweg 2. Kosten: € 2,-.

Aanmelden bij Bart Starreveld, 06-43887737,

bartstarreveld@kerkenbuurtwerk.nl

3 september, 13.30 - 16.00 uur

Computermiddag in Speeltuin Pascal, Pascalweg 12.

Hoe maak je van je digitale TV een Smart TV? Een Smart

TV is een TV met internet mogelijkheden. Ook kun je al

je vragen over computers voorleggen aan een aantal

deskundigen van Computerclub HCC. Meer info via

e-mail: luithcc@live.nl.

4 september, 14.30 uur

Schrijver/dichter, theatermaker en acteur (bekend van

o.a. Dunya en Desi en De Marathon) Mahjoub

Benmoussa vertelt sprookjes, kinderverhalen en dierenverhalen

aan kinderen én volwassenen in bibliotheek

IJsselmonde, Herenwaard 15. Toegang is gratis.

5 september, 19.00 uur

Hebt u altijd al gedroomd van het uitgeven van uw eigen

boek? Is uw manuscript (bijna) klaar maar weet u niet hoe

u verder moet? Kom dan donderdagavond 5 september

naar bibliotheek IJsselmonde aan de Herenwaard 15. Op

deze avond vertelt Gerrit Bruijnes, auteur van “Waar zit de

Kneep” u meer! In een anderhalf uur durende lezing wordt

niet alleen de inhoud van het boek beknopt uiteengezet

maar krijgt u ook handvatten aangereikt zodat u zelf aan

de slag kunt.

Deze informatieve avond begint om 19.00 uur; deelname

kost € 4,- voor bibliotheekleden en € 5,- voor niet-leden.

Aanmelden kan via w.vanbeek@bibliotheek.rotterdam.nl of

per telefoon (010-4829494).

Aanmelden activiteiten

Afdeling Dienstverlening

E-mail: activiteitenkalender@ijsselmonde.rotterdam.nl

Telefoon: 010 - 479 82 00. Een uitgebreid activiteitenoverzicht

vindt u op www.rotterdam.nl/ijsselmonde

Tentoonstelling

IJsselmondse

Bewonersinitiatieven

In de hal van het deelgemeentekantoor aan de

Herenwaard 23 is een overzichtstentoonstelling van

IJsselmondse bewonersinitiatieven te zien. Tijdens

openingstijden bent u van harte welkom om een kijkje

te komen nemen.

Sinds de invoering van de regeling ‘Algemene

Bewonersinitiatieven deelgemeente IJsselmonde’ in

april 2012, zijn er heel veel aanvragen ingediend en –

indien werd voldaan aan de spelregels – gehonoreerd.

Inwoners van IJsselmonde zijn creatief en bereid

om voor en met elkaar leuke dingen te ondernemen

en om zelf de handen uit de mouwen te steken. Met

als doel om elkaar (beter) te leren kennen en de

saamhorigheid in de buurt/wijk te vergroten.

Met de tentoonstelling, die tot 24 september tijdens

openingstijden is te bezichtigen, willen we een aantal

uitgevoerde bewonersinitiatieven laten zien aan de

hand van foto’s die door bewoners zijn aangeleverd.

Enerzijds omdat we trots zijn op wat er allemaal vanuit

bewoners is bedacht en uitgevoerd. Anderzijds om

andere bewoners uit IJsselmonde te inspireren om

zelf ook een initiatief te bedenken en een beroep te

doen op de regeling.

De tentoonstelling is georganiseerd door de

deelgemeente IJsselmonde, Cultuurscout, PIT 010,

Opzoomer Mee en VraagWijzer IJsselmonde met

medewerking van de bewoners.

GHTH Got Talent op 5 oktober

Zaterdag 5 oktober organiseren Woonbron,

Humanitas en deelgemeente IJsselmonde een

buurtfeest voor bewoners bij de Ooievaar, de

Reigers en in het Rietpark. Er zijn deze dag

allerlei activiteiten, zoals onder meer een

informatiemarkt, rondleidingen in de gebouwen

en een modeshow. Een belangrijk onderdeel

van het feest is een talentshow voor kinderen

uit de wijk.

Kom, kijk en doe inspiratie op

Heb jij talent? Meld je aan voor een heuse talentenshow

GHTH Got Talent

Op 5 oktober tussen 14.00 en 16.00 uur is de

GHTH Got Talentshow op het bordes bij de

Ooievaar. Je kunt je solo aanmelden, maar

ook als groep. Je kunt je aanmelden voor een

zang-, dans- of acrobatiekact of waar je ook

maar goed in bent!

Benut de zomervakantie en oefen voor de

GHTH Got Talentshow, wie weet misschien

Ook een

goed idee?

Heeft u ook een goed idee voor een

activiteit in de buurt? Dan maakt u

kans op een bijdrage uit de regeling

‘Algemene Bewonersinitiatieven

deelgemeente IJsselmonde’.

Of uw idee voldoet aan de spelregels

en hoe de regeling werkt kunt u

nalezen op onze website

www.rotterdam.nl/ijsselmonde (linker

kolom, onder dienstverlening).

U kunt een aanvraag indienen via

www.opzoomermee.nl, klik op de

button “Ga naar Rotterdam Idee” en

ga vervolgens naar “Regelingen en

fondsen deelgemeenten” en kies

IJsselmonde.

U kunt ook een aanvraagformulier

afhalen bij VraagWijzer IJsselmonde.

Medewerkers van VraagWijzer kunnen

u vervolgens helpen bij het op

orde maken van de aanvraag. Ook

voor vragen omtrent uw idee kunt u

bij hen terecht. U vindt VraagWijzer

aan de Herenwaard 23, 010-482 11 00.

ben jij straks een Bekende GHTH’er.

Alle deelnemers krijgen een leuke herinnering

en natuurlijk is er een fantastische 1e prijs.

Heb jij talent en ben je tussen de 6 en18 jaar?

Meld je aan via stichting.santiny@gmail.com.

Of kom een aanmeldingsformulier invullen bij

het informatiecentrum van de deelgemeente

aan de Herenwaard 23.

28 augustus2013


www.rotterdam.nl/ijsselmonde

Vergunningen en besluiten

Op deze pagina treft u de actuele aanvragen en verleende vergunningen, besluiten en tervisieleggingen aan. Wilt u

informatie over eerdere vergunningen en/of besluiten, dan kunt u deze zoeken op www.ijsselmonde.rotterdam.nl,

via bekendmakingen.

Besluiten

Evenementenvergunning verleend

Namens de Burgemeester van Rotterdam is onderstaande

vergunning verleend aan:

- J. Vijverberg voor het houden van een ‘openlucht drive-in

bioscoop’ op het bovenste parkeerdek van de parkeergarage

Hooghmonde op zaterdag 31 augustus 2013 van 18.00 tot

23.00 uur (verzenddatum 20 augustus 2013).

Tegen deze beschikking kunnen belanghebbenden een

bezwaarschrift, gericht aan de burgemeester, indienen bij de

Algemene Bezwarencommissie van de gemeente Rotterdam,

Postbus 70018, 3000 KX Rotterdam.

Subsidies verleend

Onderstaande subsidies zijn verleend:

- Poppentheater Cherkwen krijgt voor de uitvoering van het

Bewonersinitiatief “Tweewekelijkse poppenkastvoorstellingen

in wijkgebouw De Focus” eenmalig een waarderingssubsidie van

maximaal € 1.000,- (verzenddatum 20 augustus 2013);

- S. Verhaar krijgt voor de uitvoering van het Bewonersinitiatief

“Slapen in de speeltuin” eenmalig een waarderingssubsidie van

maximaal € 525,- (verzenddatum 22 augustus 2013);

- R. van Hengel krijgt voor de uitvoering van het Bewonersinitiatief

“Op speelse wijze Beverwaard leefbaarder maken” eenmalig een

waarderingssubsidie van maximaal € 100,- (verzenddatum

20 augustus 2013).

Bezwaren subsidiebeschikkingen

Belanghebbenden kunnen tot zes weken na de datum van

verzending van de beschikking bezwaar indienen bij het dagelijks

bestuur van de deelgemeente IJsselmonde, t.a.v. de Algemene

Bezwarencommissie, Postbus 9044, 3007 AA Rotterdam.

Omgevingsvergunningen

Aanvragen vergunningen

Het dagelijks bestuur van de deelgemeente IJsselmonde

maakt bekend dat het de volgende aanvragen voor een

omgevingsvergunning heeft ontvangen (art. 2.1 en 2.2. Wet

algemene bepalingen omgevingsrecht):

Nú inschrijven voor een opleiding

Nog te veel jongeren in Rotterdam verlaten het onderwijs zonder diploma. Daardoor

hebben zij minder kansen op de arbeidsmarkt. Rotterdam wil ervoor zorgen dat meer

jongeren een startkwalificatie, dus een diploma op minimaal mbo2-niveau, behalen.

De gemeente en het onderwijs werken er samen aan om jongeren op school te houden

en, als ze gestopt zijn met leren, naar school terug te halen. Ook in de zomer. Het is

bekend welke jongeren (nog) geen inschrijving bij een opleiding hebben. De gemeente

benadert deze jongeren en spoort hen aan om zich in te schrijven. Sommigen hebben

een herinneringskaart ontvangen. Anderen krijgen thuis bezoek. Jongerencoaches en

leerplichtambtenaren gaan adressen af en kunnen jongeren op weg helpen om meer

informatie te krijgen over wat een goede opleiding voor hen is en wat zij moeten doen

om zich in te schrijven. Bij de Infoshop en STIP is alle informatie te krijgen.

Het Studie Informatie Punt (STIP) van het Albeda College aan de Rosestraat 1101 is

open op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur en donderdag

van 11.00 tot 15.00 uur. De Infoshop van ROC Zadkine aan de Hoogstraat 110

(1e verdieping van de Centrale bibliotheek) is open op maandag van 13.00 tot 17.00 uur

en dinsdag tot en met vrijdag van 10.00 tot 17.00 uur.

Informatie over andere opleidingen is te vinden op www.rotterdam.nl/school.

Wethouder De Jonge en portefeuillehouder Sven de Langen roepen jongeren op: “Maak

je opleiding af zodat je met een bruikbaar diploma de arbeidsmarkt op gaat. Juist nu is

dat cruciaal.” Jongeren hebben nog tot eind augustus de kans om zich in te schrijven

zodat zij in september met hun mbo-opleiding kunnen starten.

Deelgemeente IJsselmonde

kap

- Deelgemeente IJsselmonde (diverse locaties openbaar

gebied), voor het kappen van 39 bomen met stamomtrekken

van 31 tot 361 cm., in het kader van de Zorgplicht 2013.

Hiervan zijn 2 bomen niet vergunningplichtig omdat zij een

stamomtrek hebben die kleiner is dan 50 cm. Er wordt voor

herplant van 38 bomen zorggedragen. Datum aanvraag

12 augustus 2013 (dossiernummer OMV.13.08.00111).

Groot IJsselmonde

bouw

- Groeninx van Zoelenlaan, ter hoogte van winkelcentrum

Keizerswaard (kadastraal sectie B, perceel 658), voor het

plaatsen van een tijdelijke wachtruimte voor buschauffeurs.

Datum aanvraag 15 augustus 2013 (dossiernummer

OMV.13.08.00146).

bouwwerk brandveilig gebruiken

- Maasstadweg (kadastraal sectie E, perceel 3329), voor het

brandveilig gebruiken van de parkeergarage bij Medimall/

Maasstadziekenhuis. Datum aanvraag 15 augustus 2013

(dossiernummer OMV.13.08.00150).

Lombardijen

kap

- Corneillestraat 29. 3076 VA, voor het kappen van

2 fijnsparren met stamomtrekken van 110 en 157 cm.

in de achtertuin. Datum aanvraag 15 augustus 2013

(dossiernummer OMV.13.08.00161).

Vragen?

Wilt u meer informatie over een aanvraag omgevingsvergunning

of een aanvraag komen inzien dan kunt u bellen met de deelgemeente

IJsselmonde, mevrouw Saelman, telefoon 479 82 66.

Verleende vergunning

Het dagelijks bestuur van de deelgemeente IJsselmonde

maakt bekend dat het de volgende omgevingsvergunning

heeft verleend (art. 2.1 en 2.2. Wet algemene bepalingen

omgevingsrecht)

Groot IJsselmonde

bouw

- Quadenoord 214 t/m 276 (even), 3079 XJ, voor het

010 - 479 82 00

vervangen van de kozijnen aan de voorzijde. De beschikking

is verzonden op 21 augustus 2013 (dossiernummer

OMV.13.06.00018).

Bezwaar maken

Belanghebbenden kunnen tot zes weken na de datum van

verzending van de beschikking bezwaar indienen bij het dagelijks

bestuur van de deelgemeente IJsselmonde, t.a.v. de Algemene

Bezwarencommissie, Postbus 9044, 3007 AA Rotterdam.

Daarnaast kunnen belanghebbenden op grond van artikel 36 van

de Wet op de Raad van State, juncto artikel 8:81 van de Algemene

wet bestuursrecht, ook binnen zes weken na datum van verlening,

een verzoek om voorlopige voorziening (o.a. schorsing) indienen

bij de Rechtbank Rotterdam, sector Bestuursrecht, Postbus 50951,

3007 BM Rotterdam. Voor een dergelijk verzoek is griffierecht

verschuldigd.

Bouwzaken

Tijdelijke verhuur

Aan M.V. van Heel is een vergunning verleend voor het verhuren

van woonruimte aan de Platostraat 39, voor een periode van vijf jaar

(verzenddatum 20 augustus 2013).

Aan J.M. den Arend-van de Sande is een vergunning verleend voor

het verhuren van woonruimte aan de Ogierssingel 241, voor een

periode van vijf jaar (verzenddatum 20 augustus 2013).

Aan J. Bokstijn is een vergunning verleend voor het verhuren van

woonruimte aan de Alerdincksingel 2, voor een periode van vijf jaar

(verzenddatum 23 augustus 2013).

Op 23 november 2009 is aan J. Snijders vergunning verleend voor

het verhuren van woonruimte aan de Wilbertoord 255 tot uiterlijk

23 november 2011. Vervolgens is de vergunning ieder jaar verlengd.

Besloten is om de einddatum van de in 2009 verleende vergunning

te bepalen op 23 november 2014 (verzenddatum 21 augustus 2013).

Bezwaren

Belanghebbenden kunnen tot zes weken na de datum van

verzending van de beschikking bezwaar indienen bij het dagelijks

bestuur van de deelgemeente IJsselmonde, t.a.v. de Algemene

Bezwarencommissie, Postbus 9044, 3007 AA Rotterdam.


Deelgemeente IJsselmonde

Postbus 9044, 3007 AA Rotterdam

telefoon 010 - 479 82 00

fax 010 - 483 15 52

deelgemeente@ijsselmonde.rotterdam.nl

www.rotterdam.nl/ijsselmonde

Bestuur en beleidsafdelingen, Herenwaard 23

Maandag tot en met vrijdag van 09.00 - 17.00 uur.

Informatiecentrum Herenwaard 23

Maandag van 08.30 - 20.00 uur

Dinsdag tot en met vrijdag van 08.30 - 17.00 uur.

Spreekuren in deelgemeentekantoor,

Herenwaard 23:

• Bouwinspecteur

woensdag 16.00 - 17.00 uur.

(informatie over bouwzaken)

• Toezicht en Handhaving van Stadsbeheer

maandag 14.00 - 15.00 uur.

• 3-D aangifteloket politie

(alleen op afspraak via 0900-8844)

• Spreekuur Kamer van Koophandel

Vrijdag van 09.00 tot 10.30 uur.

28 augustus 2013 www.rotterdam.nl/ijsselmonde

Publiekszaken Herenwaard 23

Maandag 13.00 - 18.00 uur

18.00 - 20.00 uur (uitsluitend zonder afspraak)

Dinsdag 09.00 - 16.30 uur

Woensdag 09.00 - 16.30 uur

18.00 - 20.00 uur (uitsluitend op afspraak)

Donderdag 09.00 - 16.30 uur

Vrijdag 09.00 - 16.30 uur

Let op:

Na 16.00 uur en ‘s avonds niet

voor aangiften geboorte,

overlijden en huwelijkszaken.

Babbeltruc verijdeld

dankzij scherpe reactie bewoonster

Parkeren Groeninx van Zoelenlaan

Vanaf 31 augustus parkeerterrein gesloten

Vanaf 31 augustus is het niet meer mogelijk te parkeren op het parkeerterrein aan de Groeninx

van Zoelenlaan. De parkeerterreinen zijn vanaf deze datum afgesloten en automobilisten

worden doorverwezen naar de parkeergarage, Keizerswaard noord en het parkeerdek,

Keizerswaard zuid. Op beide locaties kunt u 1½ uur parkeren voor slechts € 0,50.

Jongeren uit IJsselmonde lassen

eigen ontmoetingsplek

Vorige week woensdag heeft dagelijks bestuurder Sven de Langen samen met Karin van den Hoonaard, voorzitter

van stichting Werkschool/HM Holland BV uit IJsselmonde de Jongeren Ontmoetings Plek (JOP) aan de Groene

Tuin geopend. De JOP is vervaardigd door jongeren die een praktijkopleiding tot gekwalificeerd lasser volgen of

hebben gevolgd bij HM Holland. Het bijzondere aan de opleiding is dat de deelnemers een baangarantie krijgen

en nu dus ook wat ze hebben geleerd gelijk in de praktijk konden brengen in hun eigen deelgemeente.

Twee van die leerlingen zijn Rudiën en

Ronaldo. Ze worden momenteel door HM

Holland BV opgeleid tot gekwalificeerd

lasser. Een van de ‘klussen’ die de jongeren

hebben uitgevoerd tijdens hun opleiding

betreft het aan elkaar lassen van de

Jongerenontmoetingsplek (JOP) aan de

Groene Tuin die vorige week officieel is

geopend.

Binnen de deelgemeente was er al het plan

om een JOP te realiseren in de buurt van

het Prinsenplein. In plaats van een JOP

te bestellen, is het idee ontstaan om van

het beschikbare geld twee jongeren een

leerwerk-traject met baangarantie aan

te bieden. Op die manier levert de (deel)

gemeente een bescheiden bijdrage aan het

toeleiden van jongeren naar werk.

Het lasbedrijf was bereid om als

tegenprestatie de kosten van het materiaal

en het lassen voor haar rekening te nemen.

De gemeente Rotterdam is ook enthousiast

en neemt, naast de deelgemeente, een

gedeelte van de opleidingskosten voor haar

rekening.

Op die manier een unieke samenwerking:

HM Holland BV betaalt de JOP, leidt

de jongeren op en de deelgemeente

IJsselmonde en gemeente Rotterdam

bekostigen de leerwerktrajecten van de

jongeren.

Voorlichtingsbijeenkomsten “Senioren en Veiligheid”

deelgemeente IJsselmonde – Politie blijken effectief te werken

Onlangs werd een 84-jarige bewoonster uit

onze deelgemeente op de Maarschalkerwaard

door twee dames aangesproken. Deze

beweerden dat hun oma in dezelfde flat

woonde als de 84-jarige vrouw. Ze zouden wel

een keertje op bezoek komen.

Dezelfde avond ging de deurbel (beneden)

en zeiden de dames dat ze boven wilden

komen. De bewoonster vertrouwde het

niet helemaal. In het voorjaar heeft zij

een voorlichtingsbijeenkomst “Senioren

& Veiligheid” van de deelgemeente in

samenwerking met de politie bijgewoond

en ze had onthouden dat ze niet roekeloos

de deur open moest doen. Ook had ze naar

aanleiding van de voorlichting een digitale

deurspion aangeschaft. Even later belden

de dames aan op haar etage. Op het scherm

van de digitale deurspion zag de bewoonster

dat het die twee dames waren die haar op de

Maarschalkerwaard hadden aangesproken. De

bewoonster opende de voordeur op een kier

via de kierstandhouder. De dames zeiden dat

ze een cake kwamen brengen. De bewoonster

deed het enige juiste: ze zei dat de dames weg

moesten gaan en deed de deur weer dicht.

Daarna belde ze de politie.

De politie heeft ter plaatse de aangifte van

de bewoonster opgenomen en neemt deze

kwestie uiterst serieus. Momenteel is het

onderzoek gaande. Zo zullen onder andere

videobeelden worden uitgelezen en de foto

van de elektronische deurspion bekeken.

Voorlichtingsbijeenkomsten

Senioren & Veiligheid

De politie en Norbert Swaneveld,

portefeuillehouder Veiligheid van de

deelgemeente IJsselmonde, vinden het

uiteraard heel naar wat die bewoonster

is overkomen, maar constateren dat

de voorlichtingsbijeenkomsten Senioren

& Veiligheid die zij de laatste anderhalf

jaar hebben georganiseerd in onder

andere verzorgingshuizen op locatie in de

deelgemeente IJsselmonde hun nut hebben

bewezen.

Dit blijkt onder andere uit de alerte reactie

van bovengenoemde bewoonster die door

had dat het ging om een babbeltruc en juist

handelde: de dames niet binnen laten en de

politie bellen.

Streekarchief Eiland IJsselmonde ook op zaterdag open

Parkeren bij het winkelcentrum op straat

is nog wel mogelijk aan de Ruigewaard en

Herenwaard, hier geldt het Rotterdamse

straattarief: € 0,50 voor 19 minuten.

De parkeerplaats aan de Groeninx van

Zoelenlaan is tijdelijk aangelegd vanwege

het verdwijnen van parkeerplaatsen tijdens

de bouw van het Centrumplan Hart fase 1.

Deze fase is geheel afgerond en in de

directe omgeving is nu meer dan voldoende

parkeergelegenheid.

Op een deel van het parkeerterrein,

tussen de Herenwaard en de inrit naar het

parkeerdek, wordt binnenkort gestart met

de aanleg van een tijdelijk busstation. Op

het andere deel van het terrein wordt gras

ingezaaid.

KOM

KIJK

SKATE

Tijdelijk busstation

Aan het nieuwe plein naast winkelcentrum

Keizerswaard komt een openbaar vervoersknooppunt.

Hier krijgen zowel trams als

bussen een halte. Om ruimte te creëren

voor alle werkzaamheden voor de aanleg

van de trambaan (binnenlus) moet het

huidige busstation aan de Herenwaard

tijdelijk naar een andere locatie.

Aanleg binnenlus en OV-knooppunt

De aanleg van de binnenlus TramPlus en

het OV-knooppunt start begin 2014. De binnenlus

loopt vanaf de huidige keerlus aan

de Groene tuin langs de Palmentuin, het

plein en de Herenwaard naar de Groeninx

van Zoelenlaan (bij Zeezicht) en sluit bij de

rotonde (Groene tuin/Groeninx van Zoelenlaan)

weer aan op het bestaande spoor.

Wouter Boonzaaijer, portefeuillehouder

Buitenruimte opent het nieuwe skateparcours

in het park. Hierna volgt een spectaculaire

demonstratie van het Skateland Demoteam.

Na de demonstratie is de baan vrij voor

skaters uit de buurt.

Walk a Thon

IJsselmonde

Op 18 augustus organiseerde de Wijk

Activiteiten Commissie (WAC) een Walk a

Thon, een sportieve wandeling van 5 km,

door IJsselmonde voor jong en oud. Norbert

Swaneveld, portefeuillehouder Sport, gaf het

startsein en liep mee.

Zo’n 30 kinderen en 20 volwassenen hebben

meegelopen en de sfeer was uitstekend. De

lopers werden begeleid door de straatcoaches

van Stadsbeheer. Aan het eind van

de wandeltocht konden de deelnemers een

duik nemen in het zwembad aan de Dwarsdijk.

De organisatie is zeer tevreden over de

Walk a Thon. De wandeling is voor herhaling

vatbaar!

Vanaf zaterdag 7 september is het Streekarchief Eiland IJsselmonde voortaan

ook op zaterdag open. De openingstijden zijn van maandag t/m vrijdag

van 09.00 tot 15.00 uur en zaterdag van 10.00 tot 15.00 uur.

Het Streekarchief is een vrijwilligersorganisatie

die de geschiedenis van het

eiland IJsselmonde en haar bewoners in

kaart brengt. Het Streekarchief is gevestigd

in een voormalig schoolgebouw aan de

Socratesstraat 359-B in Lombardijen.

Telefonisch is het Streekarchief tijdens de

openingsuren bereikbaar op het nummer

010–4825758. En het mailadres is:

info@streekarchiefijsselmonde.nl

Viering 30-jarig bestaan

Het Streekarchief bestaat 30 jaar en viert

dit op donderdag 26 september met onder

meer een taxatie-ochtend van kunst en/of

curiosa en verschillende presentaties in de

raadzaal van de deelgemeente IJsselmonde

aan de Herenwaard 23.

Het volledige programma staat binnenkort

op de website van het Streekarchief

(www.streekarchiefijsselmonde.nl) en

wordt ook gepubliceerd op deze pagina.

DONDERDAG 29 AUGUSTUS

SKATEPARCOURS NAAST BAROEG

AANVANG 14:00 UUR

Een skatebegeleider is deze middag aanwezig om

tips te geven en er is leenmateriaal beschikbaar;

(skateboards, inline skates en stunt

steps: alles met bescherming)

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!