Toelichting - Gemeente Rucphen

rucphen.nl

Toelichting - Gemeente Rucphen

‘Bestemmingsplan kom Sprundel, Noorderstraat 85’ – Toelichting, 12 december 2010

TOELICHTING

behorende bij het bestemmingsplan ‘Bestemmingsplan kom Sprundel, Noorderstraat 85’

in de gemeente Rucphen

INHOUD

1 INLEIDING 5

1.1 Aanleiding 5

1.2 Vigerend bestemmingplan 5

1.3 Opzet plantoelichting 5

2 HUIDIGE EN BEOOGDE SITUATIE 7

2.1 Sprundel 7

2.2 Plangebied 7

2.3 Planbeschrijving 8

3 BELEIDSKADERS 11

3.1 Rijksbeleid 11

3.2 Provinciaal beleid 12

3.3 Gemeentelijk beleid 13

3.4 Toetsing beleidskaders 18

4 KWALITEIT VAN DE LEEFOMGEVING 19

4.1 Bodemverontreiniging 19

4.2 Archeologie 19

4.3 Water 20

4.4 Flora en Fauna 24

4.5 Milieuhinder 28

4.6 Geluidhinder 29

4.7 Luchtkwaliteit 30

4.8 Externe veiligheid 31

4.9 Overige belemmeringen 33

5 JURIDISCHE ASPECTEN 35

5.1 Plansystematiek 35

5.2 Toelichting op de regels 36

1 Inleidende regels 36

2 Bestemmingsregels 36

3 Algemene regels 37

4. Overgangs- en slotregels 38

6 ECONOMISCHE UITVOERBAARHEID 39

7 MAATSCHAPPELIJKE TOETSING EN OVERLEG 41

7.1 Maatschappelijke toetsing 41

7.2 Overleg 41

1

More magazines by this user
Similar magazines