24.06.2014 Views

Even binnen gluren - Sax.nu

Even binnen gluren - Sax.nu

Even binnen gluren - Sax.nu

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

A Good Day To Die Hard

Gratis naar

Kijk snel op pagina 36

redactioneel onafhankelijk magazine van Saxion

Even

binnen

gluren

Zo wonen studenten

van Saxion

Etalage voor technologische hoogstandjes

Droom intact ondanks tegenslag

Onderzoek: algenvet voor biodiesel

Nummer 4, januari 2013


Gezocht:

Gamerecensent

De redactie is op zoek naar een Saxion-student die voor Sax tegen een

kleine vergoeding games wil recenseren. We zoeken iemand die games op

verschillende platforms speelt en geïnteresseerd is in meerdere genres. In

iedere uitgave van het magazine plaatsen we één recensie. Sax verschijnt

negen keer per jaar. Dus ben jij gamer en vindt je het leuk om over games

te schrijven, stuur dan een mail naar sax@saxion.nl met daarin jouw motivatie

en je contactgegevens.

Foto: Icedsoul Photography


Inhoud

10

Etalage voor

technologische

hoogstandjes

12

Droom intact

ondanks

tegenslag

19 Zo wonen Saxion-studenten

26

Onderzoek:

algenvet

voor biodiesel

En verder:

4 Nieuws, opinie, fun I 10 Open Access I 15 Student & co I 24 Collega & co I 28 Agenda

29 Mededelingen/CMR I 31 International I 34 Oud-student I 36 Recensies

38 De maand van… I 39 Volgende maand, Colofon

Gluren

Gluren heeft een nare bijklank maar is eigenlijk

niemand vreemd. Als de buren hun huis te koop

zetten, duikt de halve buurt massaal op Funda om

de foto’s te bekijken. En wie kijkt tijdens een wandeling

door zijn wijk niet even bij mensen naar

binnen? Ik wel hoor.

Om deze hele natuurlijke menselijke eigenschap

draait ons coverthema van deze maand. Zeven

studenten gaven ons toestemming een fotograaf

langs te sturen om hun al dan niet bijzondere kamer

vast te leggen. Waarom zij het leuk vinden

om hier aan mee te werken? Geen idee! Waarom de

lezer dit soort hoogstpersoonlijke onderwerpen

graag ziet in Sax? Ook daar heb ik geen antwoord

op. Misschien dat iemand van de opleiding Toegepaste

Psychologie daar zijn of haar licht eens over

wil laten schijnen.

Heerding, student Vastgoed en Makelaardij, is een

aanrader. Vorig jaar werd bij hem huidkanker geconstateerd,

net op het moment dat hij als houseproducer

voet aan de grond kreeg. Zijn situatie

leek uitzichtloos, maar nieuwe medicijnen geven

nu weer hoop. Tijmen vertelt open over zijn ziekte,

zijn dromen en zijn twijfels.

Veel leesplezier!

Thijs Klaverstijn

Hoofdredacteur

PS Misschien was het je al opgevallen, maar collegahoofdredacteur

Wendy van Til schreef niet mee aan

dit voorwoord. Zij begint het nieuwe jaar met een

verdiende trip naar Nieuw-Zeeland en sluit zich voor

het volgende nummer weer aan bij de redactie.

We hebben natuurlijk meer dan alleen kijkplaatjes

in dit januarinummer. Vooral het artikel over Tijmen


Nieuws, opinie, fun

Alumni pessimistischer

over werk

Alumni van Saxion zijn minder tevreden met hun baan en met hun mogelijkheden op de arbeidsmarkt. Dat blijkt

uit de nieuwste HBO Monitor, waar in totaal 1.222 afgestudeerden uit de periode 2009/2010 aan meewerkten.

Illustratie: iStockphoto/alashi

4

Beoordelingen van Saxion-alumni komen over het algemeen overeen

met het landelijk gemiddelde. Wat opvalt is dat de alumni pittiger

zijn in hun oordeel dan zittende studenten. Dat blijkt uit een

vergelijking met de Nationale Studenten Enqûete. “Ze vinden dat

de lat in een aantal gevallen wel wat hoger mag”, reageert Paul

Nieuwenhuis, manager van Bureau Kwaliteitszorg. “Veel van de

punten die naar voren komen uit de HBO Monitor zijn trouwens

een bevestiging van het beeld dat we al hadden.”

Werkloosheid

Het percentage alumni dat aangeeft ruime carrièremogelijkheden

te zien is in twee jaar tijd gedaald van 61 naar 52 procent. Ook de

tevredenheid over de eigen functie daalde: van 70 naar 62 procent.

Volgens Nieuwenhuis is dat te verklaren uit de economische

crisis. “Er is sprake van verdringing op de arbeidsmarkt. Wo’ers

hebben in sommige gevallen banen op hbo-niveau en die op hun

beurt weer op mbo-niveau. De instap op de arbeidsmarkt van

onze alumni verandert mee met de economische situatie.”

Positief is dat de werkloosheid onder de Saxion-alumni met vier

procent constant blijft en zelfs één procent onder het landelijk gemiddelde

ligt. Over de aansluiting van de opleiding op het werkveld

is 79 procent tevreden.

Toetsing

Het afnemen van toetsen en de beoordeling door docenten blijft

een belangrijk aandachtspunt, blijkt uit de Monitor. Alle scores op

dat gebied liggen beneden de gewenste zestig procent. Zo vindt

veertig procent de opleiding uitdagend qua niveau en oordeelt 26

procent dat de tentamens en opdrachten pittig zijn. Geen verrassende

uitslagen voor Nieuwenhuis. “Vanaf 2009 zijn we veel explicieter

aan toetsing gaan werken. Uit een steekproef bleek toen

al dat de kwaliteit en het niveau van veel tentamens voor verbetering

vatbaar waren. Elke academie is met zijn eigen verbeterplan

aan het werk gegaan. Het lectoraat Assessment heeft daar een

grote rol in gehad.”

Die inspanningen lijken nu effect te hebben. Want hoewel de scores

op het gebied van toetsing en beoordeling laag zijn, is er wel

op alle aspecten een stijgende lijn te zien. “Ik weet zeker dat die is

ingezet. Het zou me heel erg verbazen als de beoordeling op deze

punten een volgende keer daalt.”

Thijs Klaverstijn


Nieuws, opinie, fun

Opbrengst Serious Request

3FM Serious Request heeft ruim twaalf miljoen voor de strijd tegen babysterfte binnengehaald, maar

legde ook de stad Enschede geen windeieren. In totaal is er zeven miljoen euro extra in de lokale

economie gepompt. Er valt wat voor te zeggen om (een deel van) dat bedrag ook aan het Rode Kruis

te schenken. Maar onze stelling is dat de stad dat geld zelf moet houden. Wat vinden jullie?

Ja

Ja

Yvonne Jans (20)

Student Crime Science

“Van elke twaalf baby’s die in Afrika

worden geboren sterven er zes. Het is

fijn dat ze nu een kans krijgen om te

overleven, maar wat gebeurt er later als

ze ouder zijn? Dan hebben ze wederom

geld nodig. Die zeven miljoen kunnen

we daarom beter in het herstel van de

eigen economie steken.”

Jarin van der Zande (20)

Student Crime Science

“Er is twaalf miljoen opgehaald, dat

is een flink bedrag. Maar je kunt niet

exact nagaan waar het ingezamelde

geld aan wordt uitgegeven. Bovendien

heeft het ook geld gekost om het Glazen

Huis naar Enschede te halen. Laten

ze de opbrengst daarom lekker in de

gemeente houden.”

Onderzoek naar master nanotechnolgie

Saxion onderzoekt de mogelijkheden voor een masteropleiding

nanotechnologie. Een eventuele master zal

naast de bestaande bacheloropleiding worden opgezet.

De plannen bevinden zich nog in de oriënterende

fase. Mocht de opleiding er komen, dan ziet de master

nanotechnologie op zijn vroegst in september 2014

het levenslicht.

“Het is nog niet zeker dat de masteropleiding nanotechnologie

er daadwerkelijk komt”, benadrukt directeur Peter van Dam van

de academie Life Science Engineering en Design (LED). “Vlak voor

kerst kregen we groen licht voor een onderzoek naar de mogelijkheden

van een nieuwe opleiding. Daarbij willen we Mesa+ [het

instituut voor nanotechnologie aan de Universiteit Twente, red.]

niet voor de voeten lopen. We hebben als het op nanotechnologie

aankomt veel aan hen te danken. Een aantal lectoren, Mesa+ en ikzelf

gaan de komende maanden onderzoeken hoe we de opleiding

vorm kunnen geven. In maart kijken we hoe de puzzel in elkaar

valt.” De plannen voor een masteropleiding nanotechnologie staan

dus nog in de kinderschoenen. Volgens Van Dam is er voldoende

vraag naar fysisch technologisch geschoold personeel. Mocht de

master er daadwerkelijk komen, dan verwacht de directeur dat de

opleiding op zijn vroegst in september 2014 kan starten. “Ideeën

omzetten in een concrete opleiding kost tijd. Als we besluiten dat

de master er moet komen, dan zal deze naast de bestaande bacheloropleiding

worden opgezet.” (WK)

Nieuwe bestuursruimte IDent

Het heeft even geduurd, maar nu heeft IDent dan toch eindelijk

een nieuwe bestuursruimte. “We hebben een ruimte

waar we met het voltallig bestuur in passen en waar we

op een normale manier mensen kunnen ontvangen”, aldus

voorzitter Dennis Hammink.

Het lange wachten is beloond. De studievereniging van de opleiding

Forensisch Onderzoek en studieroute Crime Science klaagde

al geruime tijd over hun bestuursvertek. Tot voor kort zat IDent

in W2.29a in Enschede. Vanwege het geringe oppervlak zocht de

vereniging naar een ruimer onderkomen. De nieuwe locatie bevindt

zich eveneens op de tweede verdieping van Wolvecamp, op nog

geen tien meter afstand van de oude.

Dennis Hammink: “We zijn blij met deze nieuwe ruimte, al is ook dit

hok maar tijdelijk. We hopen dat we hier niet zo lang hoeven zitten

als waar we eerder zaten, dat duurde tweeënhalf jaar.”

De zoektocht gaat dus verder, waarbij Hammink geen idee heeft

hoe lang het gaat duren voor er iets definitiefs is gevonden. “Daar

heb ik geen indicatie over gekregen. Wij streven naar een plek op de

vierde verdieping van Wolvecamp. Daar zit onze opleiding, dus daar

willen we onze ruimte hebben. Dicht bij de leden.” (WK)

5


Nieuws, opinie, fun

‘Succes Serious Request

was grootste winst’

Foto: TCTubantia

Een van de initiatiefnemers die het Glazen Huis naar Enschede haalde was Claar

Grooten. De docente Communicatie aan Saxions HRM-opleiding wist in haar periode als

raadslid van D66 de overige raadsleden te overtuigen van het belang van het Huis voor

Enschede. Het leverde haar een nominatie voor de titel Enschedeër van het jaar op.

6

Je was genomineerd voor ‘Enschedeër

van het jaar’. Dat is een hele eer!

“Het was een grote verrassing. Zeker

omdat ik sinds november 2011 niet

meer in de gemeenteraad van Enschede

zit. Het grappige is dat ik genomineerd

ben door iemand die Marc Enschede

heet. Dat is geen grap!”

Wat was jouw rol bij het binnenhalen

van het Glazen Huis?

“Het originele idee kwam niet van mij,

maar toen ik er mee in aanraking kwam

was ik wel direct enthousiast. Ik zat in

de gemeenteraad, heb een breed netwerk

én veel overtuigingskracht. Half

2010 zijn we begonnen om het Glazen

Huis naar Enschede te halen. In februari

was het eindelijk zo ver dat we besloten

er voor te gaan. We hebben flink campagne

gevoerd. De eerste keer lukte het

niet, toen werden we tweede. Niemand

durfde er nog een keer voor te gaan,

maar op Hyves vonden 30.000 mensen

dat we dat wel moesten doen. We hebben

een nieuwe aanbieding gedaan bij

3FM en deze keer kregen we het Huis

toegewezen.”

Ben je trots op hoe Serious Request is

verlopen?

“Het was prachtig. Superleuk! We hebben

laten zien dat we in Twente feest

kunnen vieren. Bovendien heeft het

mensen met elkaar verbonden. Ik heb

met een klas nog een les in betogen

bij het Glazen Huis gehouden. Dat was

superleuk om te doen. Zelf heb ik nog

twee acties voor Serious Request gehouden.

Daarnaast heb ik toneelvoorstellingen

bezocht en op de Oude Markt

van die dingetjes gekocht waar je niets

aan hebt, maar waarvan de opbrengst

naar Serious Request zou gaan.”

De verkiezing tot Enschedeër van het

jaar heb je niet gewonnen.

“Daar heb ik geen nacht minder van

geslapen. Ik wist in eerste instantie

niet eens dat ik genomineerd was. Dat

ik de prijs ben misgelopen vond ik niet

erg. Het grootste succes voor mij is dat

mijn inspanningen gewaardeerd zijn en

dat Serious Request zo’n groot succes

is geworden.”

Willem Korenromp


Nieuws, opinie, fun

SIG voor studenten

Security Management

De laatste ontwikkelingen in de CyberSecurity staan centraal

in de onlangs opgerichte CyberSecurity SpecialInterestGroup

(SIG). De groep is in het leven geroepen om

docenten en studenten op de hoogte te houden van veranderingen

in de beroepsgroep, maar ook om antwoorden

te vinden op moeilijke vragen. Studievereniging

SMSP krijgt een leidende rol in de SIG.

SMSP-voorzitter Jaap Verhees legt uit wat de nieuw opgerichte

groep inhoudt. “De CyberSecurity SIG bestaat uit geïnteresseerde

studenten en docenten van de bachelor Security Management

en vertegenwoordigers van de Cyber Security Raad (CSR).

De bijeenkomsten worden onder agendaregie van de bachelor

Security Management en het bestuur van SMSP georganiseerd.”

Inhoudelijk gaat het over de vraagstukken en ontwikkelingen in

de CyberSecurity, nationaal en internationaal. “De opleidingsvraagstukken

die daarbij horen, de impact van de digitale samenleving

op de veiligheid van bedrijven in de sectoren van

de vitale infrastructuur en wat je daar als securitymanager aan

kunt doen.”

Studievereniging SMSP heeft een leidende functie in het geheel.

“De missie van de studievereniging is de verbinding van studenten

en het beroepenveld stimuleren”, zegt Verhees. “Deze

SIG is daar een voorbeeld van. Door de agendavoering, organisatie

en publicatie daarvan via onze website proberen wij de

bijeenkomsten te faciliteren. De meerwaarde van de SIG is dat

deelnemende docenten en studenten de nieuwste informatie

verkrijgen, dat zij de informatie direct in hun vraagstukken kunnen

verwerken en een bijdrage kunnen leveren aan de recentste

vraagstukken in de branche waarvoor nog geen oplossingen

zijn bedacht.” (WK)

Intakegesprekken

Voorafgaand aan dit studiejaar hebben ruim 2.100 nieuwe studenten

een intakegesprek gehad voordat ze aan hun studie

begonnen. Dat is ongeveer 27 procent van het totaal aantal

aanmeldingen voor het huidige studiejaar. Vanaf 1 mei 2013

moeten alle eerstejaarsstudenten deelnemen aan een intakegesprek

voordat ze met hun studie starten.

Poll sax.nu

Heb jij wel eens gefraudeerd bij een toets bij Saxion?

10%

8%

2%

80%

Ja, ik heb wel eens gespiekt. (45)

Ja, ik had de toets vooraf in mijn bezit. (38)

Ja, anders... (11)

Nee, nog nooit. (371)

Belicht

Foto: iStockphoto/EdStock

Twitterpaus

De paus twittert. De eerste pauselijke tweet verscheen in

december vorig jaar. Wat is de meerwaarde van een twitterende

paus? Saxion-docent en katholiek theoloog Robin

Effing doet onderzoek naar het gebruik van social media

in de kerk. Hij laat zijn licht schijnen over deze vraag.

“De paus geeft via Twitter meerdere kerken zich op

het goede voorbeeld voor de

kerken, al is het niet voor het

eerst dat hij actief is op het

medium. Vlak voor de vastenperiode

in 2012 heeft hij ook

al een poging gedaan onder

de naam Pope2youvatican.

Hij was toen echter moeilijk

te vinden voor zijn volgers.

Onder de naam Pontifex is hij

opnieuw begonnen. De kerk

heeft een boodschap en een

missie. Die wordt nu actief via

Twitter verspreid.

Het unieke aan een twitterende

paus is het tweerichtingsverkeer.

Hij is bereikbaar.

Mensen kunnen hem vragen

stellen en de meest interessante

vragen worden beantwoord.

Of de paus zelf de

tweets verstuurt? Misschien

dat hij niet de persoon is die

de knoppen bedient, maar ik

denk dat het wel zijn stem

is die de boodschap verkondigt.

Persoonlijk vind ik het

geweldig. Dat de kerk actief

is op Twitter verwacht je niet.

Het Vaticaan is daar prima

deze manier kwetsbaar moeten

opstellen. Daarin gaat het

niet alleen om het meedoen,

maar moeten ze ook echt een

boodschap hebben. Ik juich

twittergebruik door de kerk

toe. Op deze manier wordt

het stoffige imago van de

kerk afgestoft.

De gevolgen van een twitterende

paus kunnen zowel

positief als negatief zijn. Veel

mensen gebruiken het kanaal

om hun negatieve ervaringen

op de kerk te richten. Het

voordeel is dat de boodschap

van de paus mensen over de

hele wereld bereikt. Ook kan

hij bepaalde uitspraken zelf

rectificeren. Mensen met affiniteit

met het christelijke geloof

komen door Twitter misschien

dichter bij de kerk te

staan, raken meer betrokken.

Al moeten er geen wonderen

worden verwacht. De paus

gebruikt Twitter niet om zieltjes

te winnen, maar om zich

geloofwaardig en kwetsbaar

op te stellen.” (WK)

op ingesprongen, al zouden

7


Nieuws, opinie, fun

In the picture

Foto: Auke Pluim

Food Gala

Het eerste Food Gala werd vorig jaar door studievereniging Promaître georganiseerd ter ere van het lustrum van de

Hogere Hotelschool. Dat beviel zo goed, dat begin januari de tweede editie werd gehouden in het gebouw aan de

Kerklaan in Apeldoorn.

Saxion eerste hogeschool met International Human Resource Management

Nieuwe internationale opleiding

8

De academie Mens en Arbeid biedt vanaf volgend studiejaar

een nieuwe Engelstalige opleiding aan: International

Human Resource Management (IHRM). Volgens eigen

zeggen is Saxion de eerste hogeschool in Nederland met

deze opleiding.

Het streven is om met ingang van het studiejaar 2013/2014 met

één klas van ongeveer 25 studenten te starten. “We hadden

al langer het plan om een internationale opleiding op te zetten”,

zegt coursemanager Harry Wagter. “Ons vakgebied wordt

steeds internationaler. En dan heb ik het vooral ook over Nederlandse

bedrijven die in internationale handen vallen.”

De komst van de opleiding IHRM kent een lange aanloopperiode.

Er is al een aantal jaren een internationale minor, een

internationaal uitstroomprofiel van de Nederlandstalige HRMopleiding

en een Short Degree Programme. De ervaringen opgedaan

in die drie internationale takken vormen een belangrijke

basis voor de nieuwe vierjarige bacheloropleiding. “Bij de Nederlandstalige

opleiding kijk je meer naar de instrumenten die

je kunt toepassen”, zegt teamleider Pierre Remmel. “De nieuwe

Engelstalige variant zit op een iets hoger abstractieniveau. Het

zijn accentverschillen.”

Geïnteresseerde studenten moeten aan instroomvoorwaarden

op taalgebied voldoen. Ook wordt voorafgaand aan de opleiding

met de studenten een gesprek gevoerd over hun motivatie.

(TK)


Nieuws, opinie, fun

Opinie

Tuition fee refugees

Een omslag willen ze het niet noemen, want hogeschoolbestuurders

buigen hun hoofd niet graag voor Haagse

politici. Hogescholen in de grensstreek presenteren de

koerswijziging liever als een uitbouw van hun Euregionale

activiteiten. Dat neemt niet weg dat de Hanzehogeschool,

Fontys en de HAN hun Duitstalige opleidingen omzetten in

tweetalige of drietalige Euregio-programma’s. Precies zoals

voormalig staatssecretaris Zijlstra een jaar geleden eiste

toen hij de strijd aanbond met de groeiende kosten van de

uit de hand gelopen grensmobiliteit.

Saxion loopt keurig in de pas. De werving van Duitse studenten

stond al op een lager pitje en in september start de

Euregio-variant van Sozialpädagogik, de enige Duitstalige

Saxion-opleiding. Maar dat betekent niet dat de stekker uit

de Duitse studententrekker gaat. Door een tweetalige voltijdopleiding

naast een Duitstalige deeltijdopleiding aan te

bieden, denkt Saxion al voldoende tegemoet te komen aan

de Haagse eisen.

De kans is groot dat minister Bussemaker het Saxion niet

moeilijk zal maken, want sinds de zomer waait er weer een andere

wind in Den Haag. Niet dat de nationalistische sentimenten

samen met Geert Wilders naar de oppositiebankjes zijn

verdreven, integendeel, het nationale belang staat nog steeds

voorop. Alleen heeft het Centraal Planbureau becijferd dat de

25.000 Duitse studenten in Nederland geen kostenpost zijn,

maar juist geld in het laatje kunnen brengen. Als een op de

vijf internationale studenten na hun studie in Nederland blijft

werken, levert dat de schatkist 740 miljoen euro per jaar op.

Hogescholen kunnen zich dus weer op de werving van buitenlandse

studenten storten. In Duitsland is waarschijnlijk

weinig winst meer te boeken, maar aan de andere kant van

de Noordzee des te meer. Dit studiejaar steeg het collegegeld

aan de Engelse universiteiten naar 11.000 euro en dat leidt tot

een stroom tuition fee refugees, voorspellen de Britse media.

Nederland is dankzij het grote aantal Engelstalige opleidingen

en de basisbeurs de populairste bestemming. The Guardian

berekende dat een Britse student die uitwijkt naar Nederland

30.000 euro op de totale studiekosten kan besparen. Mede

dankzij de studiefinanciering die buitenlandse studenten in

Nederland kunnen aanvragen als ze een baantje van 32 uur

per maand hebben.

Het Nederlandse hoger onderwijs is klaar voor de slag om de

Engelse student. Veertig universiteiten en hogescholen brengen

hun waar al aan de man via een Brits marketingbureau

dat een speciale Study in Holland-site heeft opgezet. Daar

worden 250 Engelstalige hbo- en wo-studies aangeprezen,

waaronder toerisme en hotelmanagement van Saxion. Met

internationalisering heeft het bar weinig te maken. Met het

door parlementariërs verfoeide binnenharken van zo veel

mogelijk studenten des te meer. Maar zolang hogescholen

gefinancierd worden op basis van hun marktaandeel mogen

ze daar niet vreemd van opkijken.

Yvonne van de Meent is freelance onderzoeksjournalist,

gespecialiseerd in onderwijs

Uitschieters uit

de actualiteit

+

Waterschade

De wateroverlast in de Schierbeekvleugel was heel vervelend.

Maar we willen hier toch de hoofdschuldige, de

gesprongen waterleiding, een compliment geven. Want als die lasnaad

het dan toch niet volhoudt, dan was de avond van 2 januari

inderdaad het beste moment om te knappen. Iets eerder en de

hulptroepen waren veel langzamer op gang gekomen. Rond kerst

en oud en nieuw doet iedereen namelijk rustiger aan. Iets later, bijvoorbeeld

in de eerste lesweek van het nieuwe jaar, was ook een

minder goede optie geweest. Nee, 2 januari was perfect. De kater

van de jaarwisseling was weg en er was nog net genoeg tijd om

de vleugel in orde te brengen. Heel volwassen van de gesprongen

waterleiding om daar rekening mee te houden.


Waterschade

Het glas halfvol of halfleeg? Het eerste geldt voor de plus

hierboven, maar als je eerlijk bent is er weinig positiefs

aan de wateroverlast in Enschede. Zoals de stank op de tweede

verdieping. Studieverenigingen Construct en Trias Loci zochten

dan ook tijdelijk hun heil op een andere locatie. Gelukkig was het

bestuur van de Koepel Overleg Studenten Saxion zo vriendelijk

om ze een plek aan te bieden in hun kantoor in de centrale hal.

Een blik in de hogeschool- en

universiteitsbladen

Ondertussen bij…

UT bouwt eigen energiecentrale

UT Nieuws – Universiteit Twente

Ambitieuze plannen bij Universiteit Twente. Ze willen daar een eigen

energiecentrale bouwen die 1,8 megawatt groene elektriciteit

opwekt. Genoeg om de halve universiteit van stroom te voorzien.

Eén grote maar: er moet nog wel een subsidie van 25 miljoen

euro voor de komende twaalf jaar worden binnengehaald.

Overstap naar Gmail onveilig?

UK – Rijksuniversiteit Groningen

De Rijksuniversiteit Groningen verwacht jaarlijks vier ton te besparen

door over te stappen op Gmail en Google Agenda. De

transitie vindt begin 2013 plaats. Maar juristen van de universiteit

bepleiten nu dat het onveilig is. De USA Patriot Act verplicht

Amerikaanse bedrijven als Google namelijk om de overheid toegang

te geven tot data.

Domme fraude met andere kleur pen

Punt. – Avans Hogeschool

Domme fraude: tijdens de inzage van haar tentamen schreef een

studente de goede antwoorden alsnog op haar blaadje – met

een pen in een andere kleur. In de haast schreef ze ook nog eens

dwars door de opmerkingen van de twee docenten die haar tentamen

hadden nagekeken heen. De examencommissie trapte er

uiteraard niet in.

9


Achtergrond

Alle academies doen mee aan programmering en profilering Saxion

Academia Vitae: toonkam

Met een programmering van veertig producties per jaar wil Saxion Academia Vitae nieuwe

stijl laten zien wat Saxion te bieden heeft op het gebied van innovatieve technologie. Alle

kenniscentra en academies doen mee. “Een etalage voor de pareltjes van Saxion”, zegt

kwartiermaker Rients Jorna.

10

Sinds de jaren negentig kent Saxion een

Studium Generale. Het programma omvat

zo’n twintig (gratis toegankelijke) activiteiten

per jaar en wordt aangeboden in Deventer.

Er zijn lezingen en debatten, maar

bijvoorbeeld ook een ‘diner pensant’ waar,

begeleid door muziek, eten en drinken,

wordt gediscussieerd over maatschappelijke

en soms ook filosofische thema’s.

Nieuw was de afgelopen november volgeboekte

TEDxSaxion Salon over sociale media.

De activiteiten trekken een wisselend

publiek. Soms komt er slechts een handjevol

belangstellenden van buiten, dan weer

zit de zaal met 300 studenten stampvol.

Saxion Academia Vitae nieuwe stijl streeft

naar een groter en meer gemengd publiek. Jorna, die samen met Saskia Zwolle eindverantwoordelijk

is voor de inrichting van

De veertig producties zouden samen

voor zeker enkele duizenden bezoekers Saxion Academia Vitae. “Er zullen producties

plaatsvinden in de theaterzalen

moeten zorgen. De nieuwe organisatie

is min of meer een voortzetting van het van Saxion, maar het zou ook in een café

oude Studium Generale, maar dan in een buiten de hogeschool kunnen. We denken

‘Academies moeten de bühne opzoeken’

bredere en meer toegankelijke vorm. De verder aan bijvoorbeeld het Stadsarchief

activiteiten zullen zich niet langer beperken

tot Deventer, maar worden ook in de en we zouden bijeenkomsten kunnen hou-

en de Athenaeumbibliotheek in Deventer

vestigingssteden Enschede, Hengelo en den op locatie bij een bedrijf. Uitgangspunt

is de programmering, de locatie sluit

Apeldoorn georganiseerd. “In principe kan

dat op elke plek gebeuren”, denkt Rients daarop aan.”


Academia Vitae

er van technologie

Illustratie: iStockphoto

Vliegende brigade

Een ander verschil met Studium Generale

is dat Saxion Academia Vitae veel breder

gedragen gaat worden door de academies

en kenniscentra van Saxion. Van hen

wordt verwacht dat ze twee tot drie activiteiten

per jaar gaan organiseren. Deze

producties zijn bestemd voor een groter

publiek: zowel studenten en medewerkers

van Saxion als relaties en andere geïnteresseerden

van buiten. Jorna: “De academies

en kenniscentra moeten het gaan

doen. Wij helpen als een soort vliegende

brigade mee in de programmering en de

pr en met de praktische uitvoering.”

Een en ander sluit aan bij de ambities van

Saxion om een University of Applied Sciences

te zijn. De Academia Vitae moet het

podium worden voor het zichtbaar maken

van onderzoek. “Hierdoor ontwikkelt

zich een meer reflective professional die

nadenkt en doordenkt over waarop het

handelen in de beroepspraktijk en de samenleving

gebaseerd is en waardoor het

wordt beïnvloed”, verwacht Jorna. “Daar

hoort bij dat je kennis en kunde deelt met

elkaar door discussie, debat en opinievorming.”

De bal ligt nu dus bij de academies en kenniscentra

die invulling gaan geven aan het

programma. De eerste ideeën zijn er al.

Zo wil Creatieve Technologie in een showcase

laten zien hoe creatieve vormen van

technologie het menselijk gedrag kunnen

beïnvloeden. De academie komt met concrete

praktijkvoorbeelden, zoals displays

met bewegende beelden bij bushaltes om

mensen met elkaar in gesprek te laten

gaan. Het lectoraat Ethiek & Maatschappelijk

Verantwoord Ondernemen van het

kenniscentrum Hospitality Business wil

een debat organiseren over de toenemende

rol van technologie in het dagelijks

leven en de (on)wenselijkheden daarvan.

Verder is het de bedoeling om een serie

presentaties te maken over innovatieve

technologie in verschillende beroepen en

branches (zorg, onderwijs, leefomgeving,

hospitality). Tot slot komt er een vervolg

op TedxSaxion, dit keer over governance

en corruptiesystemen.

Innovatie technologie

Een thema dat in alle activiteiten van de

Academia Vitae aan de orde zou moeten

komen is innovatieve technologie, aansluitend

bij het speerpunt van Saxion:

High Tech Systemen & Materialen. Jorna:

“Kenniscentra zijn er om het onderwijs te

versterken, de professie in het werkveld

te bedienen en kennis te verbreden, dus

onder de aandacht te brengen van een

groter publiek. De wereld moet weten dat

Saxion goed is in innovatieve technologie,

wat je in alle opleidingen terugziet.

Ook onze studenten moeten zich daarvan

bewust worden. Of je nu studeert voor

security manager of voor een baan in de

gezondheidszorg, je zult overal te maken

krijgen met nieuwe technologie. De

thema’s liggen er, nu moeten de academies

de bühne gaan opzoeken en publiek

maken wat ze aan het doen zijn. Ze hebben

de mogelijkheid om de pareltjes van

Saxion in de etalage te zetten.”

Marco Krijnsen

Ideaal professor Klamer

gesneuveld

Dertig- tot zestigjarigen die afstand nemen

van het jachtige leven van alledag

en zich intellectueel willen opfrissen. Dat

was de doelgroep van de Academia Vitae

in 2005. Initiatiefnemer was economiehoogleraar

Arjo Klamer. Hij wilde een

programma voor brede academische vorming

aanbieden aan iets oudere studenten

dat vijf halve weken studie in beslag

nam en waarin literatuur van klassieke

en moderne denkers werd bestudeerd en

bediscussieerd.

Al snel werd duidelijk dat het beoogde

publiek zich onvoldoende aangesproken

voelde, er was weinig animo. Vervolgens

richtte de Academia zich op vwo’ers die

een soort tussenjaar wilden volgen voor

ze naar de universiteit zouden gaan. Het

programma met een ‘brede basis in de

wetenschap en kunsten’ zou hen aan

collegegeld 9.000 euro kosten. Ook dat

werd geen succes. Het eerste jaar meldden

zich zeven studenten, het jaar erop

slechts twee.

In 2010 vroeg Klamer het faillissement

aan, waarna Saxion besloot om naam,

beeldmerk en website van de Academia

Vitae over te nemen. “Het gedachtegoed

van de Academia Vitae sluit aan bij de

ambities van Saxion”, zegt Rients Jorna

namens Saxion. “We hebben gekeken of

we een doorstart konden maken met Klamer

en een deel van zijn medewerkers,

maar die zagen daarvan af.”

11


Interview

Student en houseproducer Tijmen Heerding kreeg huidkanker

Droom intact ondanks

zware tegenslag

Vierdejaarsstudent Vastgoed en Makelaardij Tijmen Heerding leek een carrière als

houseproducer tegemoet te gaan. Na jaren hard werken kreeg hij eindelijk voet aan

de grond op nationaal niveau. En toen werd er huidkanker bij hem geconstateerd. Het

12

zette zijn wereld op zijn kop, maar Heerding liet zich niet klein krijgen. “Ik blijf geloven

in mijn droom.”

Foto’s: Auke Pluim


Tijmen Heerding

Op het eerste gezicht lijkt er weinig aan

de hand met Tijmen Heerding. Het verhaal

van de Saxion-student Vastgoed en Makelaardij

is echter bepaald niet alledaags. In

oktober 2011 stortte de wereld van de in

Zwolle wonende Heerding in. Nietsvermoedend

ging hij naar de huisarts vanwege

een moedervlek die iets van kleur was veranderd

en jeukte. Hij werd echter onmiddellijk

doorverwezen naar het ziekenhuis.

De diagnose: huidkanker. “Ik had een melanoom

op mijn rug en er waren uitzaaiingen

in mijn rechteroksel gevonden. Mijn

lymfeklieren zijn om die reden verwijderd.

In eerste instantie leek alles goed te gaan,

maar later voelde ik allemaal ribbeltjes op

mijn rug. Er bleken nog vijftien melanomen

te zitten.”

Het leven van Heerding was tot het moment

dat hij ziek werd vrij voorspoedig

verlopen. Hij schoot in een hoog tempo

door het leven of, zoals hij het zelf formuleert,

hij hield het gaspedaal er goed op.

Bovendien had hij een droom: doorbreken

als producer van housemuziek. Als dj

stond hij op het festival Fusion of Dance

en hij was een van de resident dj’s van

de University of Dance van muziektempel

Hedon in Zwolle. Een door Heerding

geproduceerde plaat werd zelfs opgepikt

door Laidback Luke, die samen met Steve

Angello van de Swedish House Mafia verschillende

platen maakte. “Hij heeft mijn

plaat zelfs nog op Sensation White in Polen

gedraaid”, zegt Heerding vol trots. Hij

leek op weg zijn droom te verwezenlijken,

tot door zijn ziekte de muziek op een laag

pitje kwam te staan.

Lichtpuntje

“Toen de vijftien melanomen werden ontdekt

is er een lap vel van mijn rug verwijderd.

Vervolgens moest ik revalideren en

kreeg ik vier weken lang elke dag bestralingen.

De ziekte was echter nog niet verdwenen.

Ik had uitzaaiingen in mijn hals en

ook op andere plaatsen in mijn lichaam.”

De grootste klap kwam toen de artsen

Heerding vertelden dat er geen medicijn

was tegen zijn ziekte. “Het vreemde is dat

mijn vrienden en familie heftiger reageerden

op het slechte nieuws dan ik. Vanaf

het moment in oktober dat de melanoom

bij mij werd ontdekt tot februari drong het

amper tot me door. Het was een ver-vanmijn-bed-show.

Ik had nooit eerder bloed

laten prikken en dan krijg je zo’n verhaal. Genieten

Maar toen kwam de man met de hamer Aan die gedachte houdt Heerding zich

langs. Op dat moment stort je wereld in. Ik vast. Hij wil sterker terugkomen uit zijn

heb alles op een laag pitje gezet: mijn studie,

de muziek. Mijn familie en vrienden pakken neer moet zitten, moet blijven

ziekte. Wil laten zien dat je niet bij de

wilden me telkens bellen, maar daar ben ik vechten voor je dromen, zelfs bij heftige

niet zo van. Ik wilde op dat moment liever tegenslagen. “Misschien heb ik door mijn

alleen gelaten worden. Pas toen ik iets met ziekte nog wel een grotere drang om mezelf

te bewijzen. In mijn opleiding heb ik

mijn vriendin Lisa kreeg werd het beter.

Voor haar was het zwaar, een vriend met een half jaar studievertraging opgelopen,

kanker. Voor mij was zij een lichtpuntje.” maar ik haal nu hogere cijfers dan voorheen.

Bij mij overheerst het gevoel dat ze

De liefde gaf Heerding de nodige houvast

in deze moeilijke periode. Maar ook vanuit mij niet klein krijgen. Wat dat betreft haal

het ziekenhuis kwam goed nieuws. Er was ik ook motivatie uit het contact met mijn

een nieuw medicijn gevonden waardoor er docenten. Dat is persoonlijker geworden.

toch weer hoop was. “Ze kwamen met een Ze vragen of ze iets voor me kunnen doen

immunotherapie aanzetten. Dat is de commando

onder de chemokuren. Het bevat te zeggen dat ze trots op me zijn als ik

en geven me energie. Bijvoorbeeld door

stofjes die de slechte cellen in je lichaam een belangrijk tentamen haal. Maar ook

opzoeken. Iedere dag slik ik acht tabletten, in mijn manier van muziek maken ben ik

in eerste instantie voor acht maanden. Voor veranderd. Ik probeer meer rust in mijn

mijn gevoel helpt het fantastisch. Door de platen te brengen. Besteed meer tijd aan

medicijnen is er een kans van tachtig procent

op genezing, iets wat ik een half jaar nier wil ik blijven

het afmixen van de muziek. Op die ma-

groeien.”

‘Mij krijgen ze niet klein’

geleden nooit kon verwachten. Daar probeer

ik me aan vast te houden.”

veranderd, maar niet alles is er slechter

De ziekte heeft het leven van Heerding

Het toont de positieve houding van Heerding.

Een levenswijze die hem op de been uit kleine dingen. En bovendien heeft hij

door geworden. Hij haalt zijn geluk meer

heeft gehouden maar die er ook voor de waarde van zijn vrienden en familie

zorgt dat hij weer durft te dromen van leren kennen. “Als mijn vrienden of Lisa

een carrière in de muziek. Vanuit zijn studio

aan huis produceert hij houseplaten stuk moeilijker zijn voor mij. Soms heb ik

er niet waren geweest, dan zou het een

in de hoop alsnog door te breken. “De geen zin om te praten, maar toch is het

muziek heeft dik een half jaar op pauze wel fijn als er iemand voor je klaarstaat.

gestaan omdat ik er een tijd lang echt Die gewoon even rustig naast je kan zitten

zonder iets te zeggen. Zelf heb ik de

niets uit kon krijgen. Maar ik ben gek op

house en creatief met muziek. Op mijn kleine dingen leren waarderen. Bijvoorbeeld

wanneer ik buiten loop en de frisse

twaalfde ben ik begonnen met muziek

maken met een simpel programmaatje. Ik lucht opsnuif. Waarom zou ik daar niet

werd steeds meer opgepikt. Werd ik een van genieten?”

keer gedraaid op SlamFM. Muziek geeft

me ook afleiding, het is een uitlaatklep. Willem Korenromp

Het is mijn droom om mijn geld te verdienen

met het produceren van houseplaten.

Mijn opleiding past daar misschien

niet bij, maar mocht het niet lukken in de

muziek dan heb ik een goede basis nodig

om op terug te vallen. De house die

ik maak heeft een lekker ritme en zet aan

tot bewegen. Ik ben er van overtuigd dat

zolang ik goede platen blijf maken, ik

vanzelf een keer word opgepikt.”

13


Over een paar

dagen is Zita

oud genoeg...

Heb je je bachelor afgerond? Kies dan voor een

master in Leiden of Den Haag.

Masterdag 8 maart

Kom langs en maak kennis met de Universiteit

Leiden: 70 masters en meer dan 200 specialisaties.

Meld je aan op unileidenmasters.nl en volg ons op

Twitter #masterdag.

Als Zita 12 dagen oud is mag een pelsjager haar doodknuppelen. Eind

maart begint in Canada de barbaarse moord op 330.000 zeehondjes. 95%

van deze dieren is tussen de 12 dagen en 12 weken oud. Zita heeft dan

geen witte vacht meer maar is nog steeds een baby. En dat allemaal voor

haar mooie vachtje waar veel geld aan wordt verdiend. Wil jij de zeehondjes

helpen, kijk dan op www.stopdeknuppels wat je kunt doen om de

zeehondjes te beschermen. Of bel (020) 676 66 00.

Bij ons leer je de wereld kennen.

www.stopde knuppels.nl

FOTO: IFAW

Investeer in

jezelf in 2012!

Schrijf je in voor:

Interesse? Ga naar saxionacademy.saxion.nl en schrijf je in!

Kom verder. Saxion.

saxionacademy.saxion.nl


Student & co

Wonen op zonne-energie

Foto: Toma Tudor

Duurzaamheid en energiebesparing, dat heeft de bijzondere belangstelling van vierdejaarsstudent

Bouwkunde Gerwin van Dijk. Samen met een compagnon zette hij een adviesbureau

op voor energieneutraal wonen: NeutraalWonen.

Voor zijn afstudeeropdracht werkt Gerwin

van Dijk samen met drie andere

studenten de tweede prijs van het Ronald

McDonald Centre in Amsterdam uit.

Daarnaast probeert hij samen met Sjaak

Boks, die veel ervaring heeft op het gebied

van energiezuinige installaties en

duurzaamheid, Nederlandse bedrijven en

consumenten te overtuigen van de voordelen

van energieneutraal bouwen.

“Energieneutraal bouwen is goed voor

mens en milieu. Het voorkomt onnodige

CO2-uitstoot. Op dit moment bestaat in

Nederland, waar de zon niet altijd schijnt,

nog niet veel vertrouwen in de mogelijkheid

woningen volledig op zonne-energie

te laten draaien. Toch is de overheid bezig

de regelgeving aan te scherpen zodat

vanaf 2020 alleen nog maar energieneutraal

kan worden gebouwd in Nederland.

Een aantal bedrijven springt nu al in dat

gat, maar een echt nieuw concept als de

zonwoning is er nog niet. Hoe dan ook,

energieneutraal wonen gaat een begrip

worden in de bouwwereld, daar is geen

ontkomen aan”, zegt Gerwin.

Pilot

Op dit moment wordt gezocht naar een

particulier die het risico van het project

aandurft. “We zijn al een paar maanden

op zoek. We hopen begin 2013 iemand

te hebben gevonden voor dit innovatieve

project, want dat is het. Met een pilot

hopen we veel publiciteit te genereren,

waardoor veel twijfel kan worden weggenomen.

Vervolgens kunnen we een onderzoek

starten, waarna het project in de

markt kan worden gezet”, aldus Gerwin.

Om een woning CO2-neutraal te maken

is alleen een zonnecollector voor warm

water niet genoeg. Er zal slim moeten

worden gewerkt met bestaande systemen.

Niet met nieuwe snufjes, maar met

eenvoudige onderdelen die makkelijk te

installeren zijn. Uiteindelijk wordt niet

alleen het milieu gespaard maar wordt

er ook geld bespaard. “De crisis dwingt

bedrijven tot innoveren. Veel bedrijven

bewegen nu richting duurzaamheid en

innovatie. Door de crisis worden veel bedrijven

eindelijk wakker geschud”, zegt

Gerwin.

Naast dit project onderzoekt Gerwin ook

voor Vastgoedbedrijf Enschede hoe een

sportgebouw energieneutraal kan worden

gerenoveerd. Gerwin: “Ook hierbij

komen veel duurzaamheidsaspecten aan

de orde. Belangrijk hierbij is het goed

inschatten van het huidige en toekomstige

energiegebruik. Doel is natuurlijk

het toekomstige energiegebruik volledig

neutraal te maken, dus met een CO2-uitstoot

van nul.”

Richard Hoekstra

15


Student & co

Protest

De webshopuitdaging

Foto: Toma Tudor

Koen van der Velden zit in het tweede jaar van de opleiding

Commerciële Economie. Het liefst zou hij na zijn

studie doorgaan met waar hij in zijn vrije tijd mee bezig

is: donskussens verkopen via internet. Of iets anders.

Websites bouwen deed Koen al vanaf heel jong, maar het echte

avontuur begon toen in het bedrijf van zijn vader een donskussenoverschot

was ontstaan. Speciaal voor de kussens bouwde

hij een webshop. Na een week kwamen de eerste bestellingen

binnen. Het aanbod (aanvankelijk verkocht hij maar één soort

kussens) werd uitgebreid en ook het aantal leveranciers groeide

mee. Binnen de kortste keren was www.donskussen.nl met een

gevarieerd aanbod aan donskussens een groot succes.

De webshop runt Koen zelf, een ander bedrijf zorgt er voor dat

de bestellingen bij de klant worden afgeleverd. Voor het ontwikkelen

van applicaties voor de website schakelt Koen freelancers

in. Daardoor is het nu bijvoorbeeld mogelijk om online een vragenlijst

in te vullen waaruit vervolgens de persoonlijke donskussenvoorkeur

van de klant rolt. Met dit ‘persoonlijke advies’

onderscheidt Koen zich van andere kussenaanbieders.

Ook al gaat het goed met zijn studie en vindt hij de opleiding

interessant, toch wil Koen later het liefst verder met waar hij nu

mee bezig is. Wat er precies moet worden verkocht maakt hem

niet zo veel uit. Zo lang er maar uitdaging in zit. (LK)

Archeologenzaalvoetballers

houden van sfeer

16

Jeroen Bolhuis (21) en Casper Gils (27) zijn derdejaars Archeologie

aan de ROB én enthousiaste zaalvoetballers. Bij

de Winckelmann-Cup in Giessen, Duitsland, afgelopen zomer,

was hun Saxion-team het beste. Tijd voor een kennismaking.

Als Sax-redacteur leer je nog eens wat. Nooit geweten dat er archeologenzaalvoetbal

bestaat. Sterker, nooit geweten dat er een hogere

beroepsopleiding Archeologie bestaat. Als enige hbo-instelling in

Nederland biedt Saxion deze studie aan.

Gelden er voor archeologenzaalvoetbal speciale regels? We nemen

aan dat jullie niet met stenen voetballen? “Nee, zeker niet, maar er

hangt wel een ludiek sfeertje. Dat is ook de reden dat we werden

uitgenodigd voor het wintertoernooi in Dresden. We vielen op door

de sfeer in ons team en doordat we ons kamp helemaal oranje hadden

ingericht. Helaas hebben we verstek moeten laten gaan”, zegt

Casper. “Het werd te duur en daardoor hielden we te weinig deelnemers

over.”

Eigenlijk is het vooral een vorm van

netwerken. In eerste instantie voor

archeologen in de Duitse deelstaten,

maar inmiddels doen er ook teams

uit Engeland, Italië en Nederland

mee. De sfeer is altijd gezellig en

ontspannen. Het volgende zomertoernooi

wordt in München gehouden,

dan hopen ze er weer bij te

zijn. “Saxion wil misschien de reis

sponsoren en ook de Universiteiten

van Amsterdam en Leiden, met wie

we gezamenlijk gaan, zijn bereid

mee te betalen”, zegt Jeroen. “Wie

weet”, vult Casper aan, “kunnen we

de Winckelmann-Cup ook een keer

naar Nederland halen!” (MK)

Foto: Auke Pluim


Student & co

ANNE

Nieuwe

studentcolumnist

Anne Berentsen is met ingang van deze editie de nieuwe columnist

van Sax. De 21-jarige student komt uit Eibergen, woont sinds kort

in Enschede en is dit studiejaar begonnen met de opleiding Media,

Informatie en Communicatie.

Anne vervangt Kunst en Techniek-student Jasper Brester, die ruim

anderhalf half jaar columns heeft geschreven voor Sax. Hij hoopt

binnenkort af te studeren. “Jasper heeft de lat hoog gelegd voor

Anne”, vindt hoofdredacteur Thijs Klaverstijn. “Hij had zijn eigen

stijl en heeft mooie pareltjes voor ons geschreven. Maar op basis

van wat ik tot nu toe van Anne heb gelezen, zoals bijvoorbeeld haar

eerste column voor ons, weet ik zeker dat we met haar een goede

opvolger hebben gevonden.”

De nieuwe Sax-columnist heeft zichzelf het schrijven voor een

belangrijk deel aangeleerd. “Ooit bedacht ik me dat schrijven misschien

wel wat voor mij zou zijn, dus heb ik me vier jaar geleden

aangemeld bij 3voor12 gelderland”, vertelt Anne. “Jarenlang combineerde

ik het schrijven over bands, concerten en festivals met

het werken in verschillende platenzaken. Studeren? Ik dacht er niet

eens meer aan. Tot ik afgelopen zomer bij de Twentsche Courant

Tubantia als regiocorrespondent aan de slag ging. Mijn bazin is

oud-docente van de opleiding Media, Informatie & Communicatie

en voelde de behoefte om zich wat wervend op te stellen. Dezelfde

avond schreef ik me nog in bij de opleiding.”

Singles

Binnenlopen bij een platenzaak en niet weten waar je moet

beginnen. Ken je dat? Je gaat op zoek naar dat ene perfecte

plaatje, maar je kunt niet ver genoeg naar binnen kijken om

te weten of dit het droomexemplaar is. Wat dat betreft is een

platenzaak net de datingmarkt. Of is de datingmarkt net een

platenzaak? Het komt allemaal op hetzelfde neer.

Als groot liefhebber van singles loop ik regelmatig een platenzaak

binnen. Altijd op zoek naar dat perfecte plaatje: mooi

hoesje, een inhoud met wat diepgang en (met een knipoog)

het formaatje zeven inch is natuurlijk ook niet verkeerd!

Het eerste waar het oog op valt is de uitverkoopbak. Deze

exemplaren zijn wat makkelijker te bemachtigen, maar ze

schreeuwen ‘kies mij’! Die twee leuke nummers maken het

nog lang niet de perfecte plaat. Op de rest van de vulling raak

je snel uitgekeken en zo is het zojuist aangeschafte singletje

snel een afdankertje. Nog erger is de tweedehandsbak. Deze

singles hebben al een hele geschiedenis.

Ze zijn afgedankt, beschadigd

en haperen daarom nog

wel eens. Damaged goods dus.

Collectors items kunnen bij voorbaat

worden afgeschreven. Ze zijn

als Puyol: oerlelijk, maar iedereen

wil hem daten omdat hij een profvoetballer

is. Een prestigeproduct

dat wat mij betreft lekker achter

het glas mag blijven staan.

De liefhebber moet zorgvuldig

kiezen. Een ‘exclusive’, een tweedehandsje

of een exemplaar uit de

uitverkoopbak? Beter nog loopt de

liefhebber regelmatig de platenzaak

binnen. Misschien af en toe

een platenzaak in een andere stad.

Het perfecte exemplaar vinden

kost nu eenmaal tijd. Dus lekker

door de bakken bladeren. Want er zit vast een keer een hoes

tussen die de moeite waard is. Als de hoes mooi is, gaat de

aandacht naar de achterkant (fluit de universele ‘sexy-tune’).

Daar vind je net dat beetje extra informatie dat je nodig hebt

om tot actie over te gaan. Easy listening, donkere dubstep

of keiharde noisecore? Het is maar net waar jij aan toe bent.

Soms is alleen de hoes al de moeite waard. Wil jij een gokje

wagen en de binnenkant van deze mooie single ontdekken?

Kopen maar!

Foto: Toma Tudor

Foto: Auke Pluim

Anne Berentsen is eerstejaarsstudent

Media, Informatie en Communicatie

17


Studentenkamers

Saxion-studenten en hun kamers op de kiek

Gluren bij de buren

Fotograaf Henny Boogert toerde het afgelopen jaar door

Nederland met ‘Op kamers: studentenkamers wereldwijd’. De

titel zegt genoeg. Ook bij Saxion in Deventer en Enschede was

de expositie te bezichtigen. De kunstwerkjes van Boogert inspireerden

Sax om ook studentenkamers te gaan fotograferen,

maar dan uitsluitend kamers van Saxion-studenten. Neem

een voyeuristisch kijkje op de volgende pagina’s.

Foto’s: Henny Boogert

19


Coverthema

Naam: Linda Klont

Studeert Verpleegkunde

Woont in Enschede

20

Naam: Veronika Chura

Studeert aan de academie Bestuur en Recht

Woont in Enschede


Studentenkamers

Naam: Balal Chattha

Studeert Kunst en Techniek

Woont in Enschede

Naam: Kay Constandse

Studeert Informatica

Woont in Enschede

21


Coverthema

Naam: Anton Mladenov

Studeert Commerciële Economie

Woont in Deventer

22


Studentenkamers

Naam: Nikkie Claasen

Studeert Media, Informatie en Communicatie

Woont in Enschede

Naam: Bart-Jan Herweyer

Studeert Kunst en Techniek

Woont in Enschede

23


Collega & co

Foto: Auke Pluim

Zoektocht naar raakvlakken kunst

en architectuur

Martijn Huting is een duizendpoot. Hij doceert stedenbouw

(ROB), filosofie en sociologie. Is architect en

beeldend kunstenaar. Ook in de kunst is hij veelzijdig.

Zo maakt hij polaroids, oliepastels en tekeningen. “Er

komt steeds meer een signatuur in mijn werk, al had ik

dat van tevoren niet zo bedacht.”

Veel van het werk van Martijn Huting bestaat uit – onafgemaakte

– series. Daar zit veel voorbereidend werk in. Hij vraagt zich

af hoe zuiver hij zijn werk kan maken. Er blijft werk uit de computer

rollen. Daardoor ontstaan als het ware collages. Huting

herkent vaak details of beelden uit werk van jaren terug.

Zijn tekeningen zijn overwegend zwart-wit. Kleuren vindt hij

lastig, die trekken meteen de aandacht en zorgen voor een andere

schaal in het werk. Inspiratie haalt hij onder meer uit de

grote Russische affiches uit de jaren twintig van de vorige eeuw

en, tot zijn verbazing, ook uit de poëzie van de jaren vijftig.

Een ander thema in zijn complexe kunstwerken is de architectuur.

Huting mist wel eens de kunst in de huidige architectuur. “Je

merkt dat door de crisis met name de zakelijke architecten het

redden. Je kunt je afvragen of dit ook de beste architecten zijn.”

Onlangs werkte hij mee aan de ARCAM-expositie Bouwstenen

voor de toekomstige stad, waarin een visie werd geformuleerd

op de trend kleinschaliger te bouwen. “Dat is geen uitdaging

voor een architect, dat is een probleem”, aldus Martijn. (MS)

24

Wat er mis ging

In het artikel ‘CvB wil hoogste schalen vaker beoordelen’ op deze pagina in

het decembernummer van Sax zit een onjuistheid. Het gaat niet om medewerkers

in de hoogste schalen maar om medewerkers aan het eind van hun schaal. Het beleid van Saxion is dat elke medewerker

elk jaar wordt beoordeeld, dus ook de medewerkers die aan het eind van hun loonschaal zitten. In de praktijk komt het voor dat

medewerkers maar eens per twee jaar worden beoordeeld. Dat wil de school wil veranderen.


Collega & co

RUUD

Serious Request

Met een voldane zucht word ik wakker op 3 januari 2013. Na

een paar weken van familiebezoek, feestvreugde, drankjes

en hapjes is het eindelijk weer tijd voor rust. Ik ben me er-

Begroting op

hoogtepunt

De begroting van Saxion bereikt in 2013 een voorlopig

hoogtepunt: 197.508.000 euro. Dat is ongeveer anderhalf

miljoen hoger dan de prognose voor 2012. De

voorspelling is dat de begroting tot 2017 niet verder

stijgt maar juist voorzichtig daalt.

De stijging van de begroting zit ‘m vooral in een hogere opbrengst

van de college-, cursus-, les- en examengelden. Die

stijgt in 2013 naar ruim 49 miljoen euro, ten opzichte van

42,4 miljoen in 2012. De bijdrage van de overheid gaat juist

de tegenovergestelde richting op. Voor vorig jaar ligt de prognose

127,2 miljoen, voor 2013 wordt bijna vier miljoen minder

verwacht.

Saxion haalt ook geld binnen met opdrachten voor andere

partijen, denk bijvoorbeeld aan onderzoeken voor gemeente

en provincie. Maar ook die geldstroom neemt af. Over 2012

wordt naar verwachting 11,3 miljoen opgehaald, voor 2013 is

10,9 miljoen begroot. In de jaren daarna dalen die inkomsten

met nog eens enkele tonnen. Volgens de hogeschool ligt dat

aan de economische situatie.

Personeelskosten

Veruit het grootste deel van de begroting gaat op aan personeelskosten.

In 2013 bereiken deze een recordhoogte van

153 miljoen euro, bijna zes miljoen meer dan de prognose

over 2012. In de jaren na 2013 dalen de personeelkosten, tot

ze in 2017 terug zijn op het niveau van 2012.

Illustratie: iStockphoto/RusselTate

van bewust dat ik geluk heb met mijn baan in het onderwijs

en draai me nog eens lekker om. Ik hoef pas over een paar

dagen weer te werken. Rond elf uur rol ik het bed uit in een

euforische stemming.

Die stemming is veroorzaakt door de geweldige weken die ik

achter de rug heb. Traditioneel is de week voor kerst de week

waarin je vooral naar kerst zit toe te leven. Ook dit jaar weer,

met als enige verschil dat het Glazen

Huis van 3FM Serious Request

op vijf minuten afstand van mijn

huis stond. Met een beetje creatief

routeplannen lag het ook nog net

op de weg naar mijn werk. Daardoor

stond ik dus een paar dagen

’s ochtends, ’s middags (tijdens

de traditionele tussen-de-middagwandeling)

en ’s avonds bij het

Glazen Huis te kijken. Het was fantastisch!

De sfeer op de oude markt

was geweldig. Overal om mij heen

zag ik blije mensen, sommigen

met een grote dikke cheque. Een

beter kerstgevoel is er niet.

Het absolute hoogtepunt was het

slotfeest. Ik heb de eer dat ik aan

het plein woon waar het feest losbarstte.

Er is niets zo mooi dan

van bovenaf naar een menigte van 20.000 man te kijken. Als

die dan ook nog allemaal tegelijk ‘scream and shout and let

it all out’ zingen en allemaal synchroon met hun handen het

ritme zwaaien, is het feest compleet. Wat was dat mooi! Ondertussen

stonden wij met de hapjes en drankjes in het trappenhuis

te genieten.

Enschede heeft zich die week mooi geprofileerd. Helemaal als

je leest dat er in Enschede dit jaar twee keer zo veel bezoekers

waren als in Leiden vorig jaar en er bovendien minder

incidenten waren dan op een normale uitgaansavond. Dan

hebben we als stad toch ergens iets goed gedaan, dunkt me.

Daarna volgden kerst en oud en nieuw, waarbij we traditioneel

gezellig doen en ik altijd weer enigszins blij ben als het

voorbij is. Tja en dan begint het gewone leven weer. Na twee

weken feestjes en gezelligheid is het dan ineens heerlijk om

thuis op de bank te zitten met een filmpje. Ja, het (gewone)

leven is wel leuk!

Ruud Greven is docent aan de academie

Creatieve Technologie.

Foto: Toma Tudor

25


In kenniskringen

Peter Franken en Rogier Tweehuysen voor onderzoek naar Florida

Algenvet en afva

Terug naar Florida? Dat hoeft nu ook weer niet. Begrijp ze niet verkeerd, ze hebben het drie

maanden lang erg naar hun zin gehad in Tampa. Studenten Peter Franken en Rogier Tweehuysen

deden er onderzoek in het kader van het Raak Clean Tech Project van het lectoraat

Regionale Ontwikkeling. Maar ze hebben ook alle toeristische trekpleisters onveilig gemaakt.

“We hebben alles wel gezien.”

26

Daar stonden ze dan, bij de Amerikaanse

douane-ambtenaar, eind augustus 2012.

Wat was het doel van hun bezoek aan de

Verenigde Staten? Business or pleasure?

Nou, zeiden ze, een beetje van allebei

eigenlijk. Want de studenten Internationale

Watertechnologie en Chemische

Technologie kwamen om te assisteren

bij twee onderzoeken van de University

of South Florida. Uiteindelijk konden Peter

Franken en Rogier Tweehuysen de

geüniformeerde mannen overtuigen van

het feit dat ze niet kwamen werken of

studeren en mochten ze het land in.

Drie maanden lang woonden en werkten

de heren in Tampa. Elke werkdag waren

ze te vinden op de University of South

Florida, beiden in de rol van rechterhand

van een PhD-student. “We werkten in

een lab. Elk met zijn eigen onderzoek,

maar we zaten wel in hetzelfde lab”, zegt

Tweehuysen. In opdracht van het Raak

Clean Tech Project van het Kenniscentrum

Regionale Ontwikkeling waren ze

naar Amerika gereisd. Met een vergoeding

van Raak. “Dat was heel goed geregeld.

Declaraties werden snel betaald,

heel fijn”, zegt Franken.

Franken werkte met zijn promovendus

aan een methode om op een milieuvriendelijke

manier vetten in algen te meten.

“Algenvet is erg waardevol. Je kunt het

gebruiken om biodiesel te maken. Twintig

procent van de alg bestaat uit vet.

Dat is veel. Met die hoeveelheid en dit

aantal algen zou je de hele wereld van

biodiesel kunnen voorzien.”

Het vet moet op een bepaald moment

worden geoogst, als het rijp is. Om de

rijpheid te bepalen, gebruiken wetenschappers

nu nog het milieuonvriendelijke

chloroform. Aan Franken en zijn

promovendus was het de taak om een

andere, milieuvriendelijker, methode te

testen, waarbij gebruik wordt gemaakt

van de vloeistof ‘Nile red’ (Nijlrood). Nile

red laat het vet oplichten.”

Ondertussen ging Tweehuysen aan de

slag met de zogenaamde AnMBR (Anaerobic

Membrane BioReactor). Het apparaat

zuivert bacteriën uit afvalwater en

zet die om in biogas. Er was een machine,

maar de membranen (de leidingen

waar het water doorheen loopt) moes-


Florida

Raak Clean Tech

Raak Clean Tech is een internationaal samenwerkingsproject

met partners in de

regio Twente en in de Verenigde Staten.

RAAK = Regional Attention and Action for

Knowledge Circulation. Het project startte

in september 2010 voor de duur van twee

jaar. De focus ligt op milieuvriendelijke

technologie en bedrijvigheid. Stanford

University is een van de partners, net als

de University of South Florida. Binnen het

brede begrip ‘clean tech’ is duurzaam

bouwen een speerpunt. Het eerste jaar

was gericht op uitwisseling op het gebied

van onderwijs, onderzoek en het uitbreiden

en verdiepen van netwerken en contacten.

In het tweede jaar lag de nadruk

op demonstreren van technologieën en

lwater

op bedrijfsontwikkeling. De resultaten

worden gepuliceerd in wetenschappelijke

tijdschriften.

ten worden vernieuwd. “De membranen

waren zwart en verstopt en moesten

worden vervangen. Ze moesten eerst in

elkaar worden gezet en aan de machine

worden gemonteerd. Daarna moesten

ze uitgebreid worden getest. Niet per se

moeilijk, maar wel heel tijdrovend.”

Zwemmen met zeekoeien

‘s Avonds en in de weekenden gingen

Franken en Tweehuysen helemaal op in

de Amerikaanse cultuur. Ze bezochten

sportwedstrijden, voeren op een propellerboot,

bezochten een ‘bizar klein

dierentuintje met een geweldige eigenaar’

en zagen een raketlancering bij het

Kennedy Space Center. Ze brachten een

lang weekend door in feeststad Miami en

zwommen met zeekoeien. Franken: “Dat

was zo bijzonder, zwemmen met een beschermde

diersoort. Wie kan nu zeggen

dat hij dat gedaan heeft?”

In het lab concentreerde Franken zich

eerst op literatuuronderzoek. Daarna

volgde de praktijk. Helaas bleek dat de

fluorometer onbetrouwbaar was. “De

resultaten van de eerste tests leken te

verschuiven. Het apparaat was niet goed

geijkt.” Een tegenvaller.

Ook Tweehuysen liep tegen vertragende

problemen aan. De doorlatendheid van

de leidingen was niet goed. Daardoor

moest er telkens opnieuw met leidingwater

worden getest. Veel werk, zegt

Tweehuysen. “Op vrijdag de installatie

vullen, in het weekend laten weken,

maandag leegmaken, dinsdag schoonmaken,

woensdag en donderdag resultaten

analyseren en overleg en op vrijdag

begon het weer opnieuw.” Een week voor

Tweehuysen naar Nederland zou terugkeren

was alles eindelijk schoon. “Toen

konden we daadwerkelijk afvalwater

gaan testen. Een weekje maar, dat had

eigenlijk een maand moeten zijn.” Toch

is hij blij met het onderzoek. “Het was

erg bijzonder om te zien hoe de installatie

werd opgestart.”

Franken zorgde er voor dat de fluorometer

toch kon worden gebruikt. “Repareren

was helaas niet mogelijk, dat hebben

we geprobeerd. Ik heb een handleiding

geschreven aan de hand waarvan wel

betrouwbare resultaten konden worden

geproduceerd. De medewerkers kunnen

die nu gebruiken bij hun verdere onderzoek.

Ik ben blij dat ik een beetje heb

kunnen troubleshooten, een beetje heb

kunnen helpen.”

Drie maanden meewerken aan een onderzoek

van vier jaar. “We hebben misschien

niet alles kunnen doen in die

korte periode, maar we hebben wel die

promovendus werk uit handen genomen.

Dat scheelt.” De onderzoeken gaan

nog een paar jaar door. “We hebben een

hele leuke tijd gehad. De resultaten lezen

we over een tijdje wel in een van de

vaktijdschriften.”

Mandy van Dijk

27


Agenda

Wat is er in januari te doen in de Saxion-steden

Enschede, Deventer en Apeldoorn? De Sax-agenda

geeft een overzicht van de activiteiten in de

regio. Kijk voor nog meer informatie en voor de

meest actuele uitgaanstips op de agenda van

Sax.nu.

16 januari

The Phantom

Shakers

Ouderwetse Amerikaanse

rock in het

Burgerweeshuis in

Deventer. The Phantom

Shakers is een

vierkoppige rockabilly formatie uit Detroit met Ellen

Mae als het onwrikbare boegbeeld. Ze wisselt een

zwoel stemgeluid af met een vadsige en ruige sound.

Meer informatie op www.burgerweeshuis.nl.

9 januari - 1 februari

Gluren op het strand

Niets is leuker dan mensen kijken op het strand.

Reden genoeg om er een expositie over te maken.

Fotograaf Karel Maat richtte zijn camera op badgasten

aan de Belgische kust. De expositie laat zien

hoe mensen er op momenten van uiterste ontspanning

uitzien. Galerie Objektief aan de Walstraat in

Enschede.

Foto: iStockphoto/justhavealook

24 januari De Hyena’s

Een avond lachen gieren brullen met De Hyena’s. De stand-upartiesten

vormen een hecht team van frisse, ervaren en talentvolle komedianten

die samen garant

staan voor een dynamische,

afwisselende,

intelligente en vooral

hilarische avond! De

grappenmakers staan

in Prismare in Enschede.

Kijk op www.

prismare.nl voor meer

informatie.

24 januari

Fancy Flirt Night

Een avond ongegeneerd flirten en

speeddaten. Ideaal voor vrijgezellen.

Studenten van het Hoger Toeristisch

en Recreatief Onderwijs van Saxion

brengen je in de Deventer Schouwburg

in contact met misschien wel de liefde

van je leven.

Foto: iStockphoto/cipella

31 januari

Nanotechconferentie

Geïnteresseerd in nanotechnologie? Dan zit je goed bij

Saxion. Eind januari organiseert Saxion zijn eerste nanotechconferentie.

Een gelegenheid waar toekomstige onderzoekers,

academici en bedrijven elkaar ontmoeten,

in discussie gaan en mogelijkheden voor samenwerking

bespreken. Belangstellenden kunnen zich opgeven via

formulieren.saxion.nl/nanotechconference2013.

Win kaarten voor Haantjes

Kluun schreef zijn bestseller Haantjes in 2010. Regisseur Dennis van de Ven (bekend

van ‘Jurk’ en ‘Draadstaal’) bewerkte de roman tot vlammend theater: muziek,

cabaret en drama wisselen elkaar in hoog tempo af. Steracteur Daniël Boissevain

(Gooische Vrouwen) speelt de hoofdrol in een verhaal over twee vrienden dat zich

afspeelt in de jaren negentig. Ze hebben een briljant idee dat hun claim to fame lijkt

te worden. Maar is hun vriendschap bestand tegen de zucht naar macht en geld?

28

Haantjes is op 26 januari te zien in de Deventer Schouwburg en Sax geeft twee keer

twee kaarten weg. Jij kan deze kaarten winnen door antwoord te geven op de volgende

vraag: ligt de Deventer Schouwburg op vijf, tien of vijftien minuten lopen van

Saxion? Stuur je antwoord naar sax@saxion.nl o.v.v. Prijsvraag Haantjes. Vermeld

ook je naam, adres en woonplaats.


Mededelingen

CMR NIEUWS | I have a dream for Saxion

Deze pagina valt buiten de redactionele verantwoordelijkheid van de redactie van Sax.

Het is zo ver: er zijn weer verkiezingen

medezeggenschap binnen Saxion.

De kandidaatstelling is in volle

gang. Je kunt je nog aanmelden!

Ben je als student of medewerker

op zoek naar een nieuwe uitdaging

waarin jouw mening er echt toe doet?

Stel je dan verkiesbaar voor je Academie-

of Dienstenraad of voor de

Centrale medezeggenschapsraad.

Vierentwintig studenten en docenten

willen graag dat jij hun raad komt

versterken.

De dagen dat de CMR een stoffig orgaan

was, zijn verleden tijd. In de CMR worden

actuele onderwerpen die iedereen binnen

Saxion aangaan besproken. Studenten

kunnen daarbij denken aan thema’s als

het bindend studieadvies met afwijzing in

het tweede jaar, de HOI, de OER en de mogelijkheid

tot doorstuderen in de herfstvakantie.

Van belang voor medewerkers

zijn onderwerpen als functieprofielen,

reorganisatieveranderingen, de begroting

en de strategische agenda.

De CMR komt elke woensdagmiddag –

in Enschede of Deventer – bij elkaar om

deze thema’s te bespreken. En als je nu

onmiddellijk denkt: maar dan kan ik niet

of ik kan niet altijd want ik heb dan college/ben

aan het werk, dan hebben wij de

oplossing. Elke woensdagmiddag vanaf

twaalf uur word je volledig vrij gepland.

Op die manier kun je altijd aanwezig zijn

op de vergaderingen.

Door in de CMR te gaan zitten, bouw je

een netwerk op binnen de organisatie.

Je kunt invloed uitoefenen op het beleid

en je beschikt altijd over informatie uit

de eerste hand. Om deze taken goed te

kunnen uitvoeren, krijg je een iPad ter beschikking

en word je gefaciliteerd in uren.

Studenten krijgen bovendien per kwartaal

een aantrekkelijke vergoeding. En je kunt

daarnaast blijven studeren.

Er is veel vraag naar medewerkers vanuit

de diensten. We hebben jullie hard nodig

in de Dienstenraad en in de Centrale

medezeggenschapsraad. De laatste jaren

waren jullie ondervertegenwoordigd in

deze raden met als gevolg dat belangrijke

thema’s mogelijk werden onderbelicht en

de achterban onvoldoende werd vertegenwoordigd.

Je verkiesbaar stellen is een kleine moeite:

ga naar www.saxion.nl/verkiezingen en

klik vervolgens op ‘Inschrijfformulier’. Vul

het formulier in en verstuur het digitaal

naar het secretariaat van de CMR. Je inlogcode

is je digitale handtekening.

Niet alleen je verkiesbaar stellen is belangrijk,

het is ook van groot belang dat je

gaat stemmen! Van maandag 25 februari

tot en met vrijdag 1 maart kunnen studenten

en medewerkers hun stem uitbrengen

via een op 25 februari toegestuurde link.

Er kan ook worden gestemd in de stemhokjes

in de hal van de locaties Enschede,

Deventer en Hengelo.

Een sterke AR/DR en CMR is van groot

belang voor de koers van Saxion. Jij kunt

aan het roer staan!

H. J. Ruiter, studentlid CMR

Studentvoorzieningen

Heb je voor het eerst studiefinanciering in het hoger onderwijs en twijfels over je opleiding?

(SCI afdeling StudentVoorzieningen: door Gerda Perenboom, studentendecaan/loopbaanadviseur)

Wellicht kan je dan gebruik maken

van de 1 februari-regeling. Wanneer

je aan bepaalde voorwaarden

voldoet wordt bij deze regeling

de basisbeurs, aanvullende

beurs en het studentenreisproduct,

genoten in de periode van

1 september 2012 tot en met 31

januari 2013, omgezet in een gift.

Het aantal maanden dat je studiefinanciering

ontvangen hebt, wordt

wel in mindering gebracht op het

totaal aantal maanden dat je recht

hebt op studiefinanciering.

Welke voorwaarden horen bij de

1 februari-regeling?

1) Je hebt op of na 1 september 2012

voor het eerst studiefinanciering ontvangen

voor het hoger onderwijs.

2) Je zet je studiefinanciering uiterlijk per

1 februari 2013 stop via de DUO-site.

3) Je zet tevens je studentenreisproduct

stop bij de ophaalautomaat.

4) Je start je studiefinanciering niet

meer voor 1 september 2013.

Moet je je ook uitschrijven?

Nee, je mag best ingeschreven blijven

staan en verder studeren.

Wat te doen in geval van twijfels

over de opleiding?

Mocht je twijfelen over jouw opleiding

dan is het raadzaam hier iets mee te

doen! De afdeling Studentvoorzieningen

biedt diverse mogelijkheden om

hierbij te helpen. Bijvoorbeeld:

• Een gesprek met een Loopbaanadviseur.

Ontdek samen met een loopbaanadviseur

welke opleiding wel bij

je past. Hierbij kan gebruik gemaakt

worden van studiekeuzetests.

• Deelname aan het Saxion Oriëntatieproject.

Dit is een 4 maand durend

project waarbij je uitgebreid stil staat

bij je studiekeuze.

• Deelname aan de Masterclass Studiekeuze.

Dit is een korte training voor

het kiezen van de juiste richting.

• Bezoek aan het Studiekeuzecafé in

Enschede voor antwoorden op verschillende

studiekeuzevraagstukken.

Elke dinsdagmiddag geopend tussen

14.00 – 15.30 uur (m.u.v. vakanties).

Daarnaast is het ook altijd zinvol om

open dagen te bezoeken en deel te

nemen aan meeloopdagen. Kijk voor

data op www.saxion.nl.

Kun je vaker gebruik maken van

de 1 februari-regeling?

Nee, je kan slechts eenmalig gebruik

maken van de 1 februari-regeling;

namelijk alleen in het eerste jaar van

je studiefinanciering voor het hoger

onderwijs.

Wil je meer informatie?

Kijk dan op MijnSaxion/Intranet >

Voorzieningen > Studentbegeleiding

(en ondersteuning) of maak via een

van de studentbalies een afspraak

met de studentendecaan.

• Deventer 0570-603773

studentenbalieSHD@saxion.nl

• Enschede 053-4871808,

studentenbalieSHE@saxion.nl

29


SAM MOET NOG

VEEL LEREN.

Help hem blindengeleidehond worden. Ga naar

adopteereenpup.nl


International

Documentary to show what it

takes to study abroad

Photo: Auke Pluim

Studying abroad sounds great. Graduating from a famous university whilst having fun in

a foreign country, but is this true? The fact of the matter is that IBMS programs have a national

average of a fifty percent drop-out rate. To prevent students from making the wrong

choices, the MIM academy is making a documentary about IBMS students to show what it

takes to be an IBMS student.

Since September, six students have been making a weekly video

diary in which they tell about their experiences as IBMS students.

Danny Ngo Nguyen is one of the students taking part

in the movie. “In the diary, I answer questions we get from the

teacher, but we also have room to improvise. Like the first time

I saw snow, I thought the subject should be snow.”

Nguyen also uses his diary to talk about the problems he faces

as a Saxion student. “When I come home and there is no one

to talk to, I start talking to the camera. For instance about the

work we have to do in groups. With all kinds of different nationalities

it is sometimes hard to work together. These problems I

can tell the camera. IBMS is a hard and intensive study. With this

movie, future students know what they can expect when deciding

to follow this study. Whatever happens with me, I know that

my story will help others”

produce a film of around twenty minutes. The documentary will

be available on the Saxion website for prospective students to

watch. The idea for the documentary came from first-year coordinator

Thierry Tartarin. With the film, Tartarin does not want

to put future students off, but intends to provide practical feedback.

“We are committed to helping students as much as possible.

We want to create awareness of how different the education

system works here as well as effects of the culture shock and

difficulty with studying in English. This should make a positive

contribution to the students’ process of decision-making process.

We believe this initiative will contribute to increasing the

number of students passing their first year.”

Willem Korenromp

The students will end their video diaries at the end of February.

After that, professional film maker, Tijcode Producties will

31


International

Academia Vitae: the showroom of technology

Saxion has started with the Saxion Academia Vitae new

style. All academies participate. Forty productions have

been programmed to show what Saxion has to offer in

the field of innovative technology. “This has to be a

showroom. A shopping window that shows what Saxion

has on offer”, says Rients Jorna, who is responsible for

the Academia Vitae.

The Saxion Academia Vitae is a follow-up of Studium Generale,

which has been held since the nineties. However, the purpose

of the Academia Vitae is to get a more mixed audience. The

forty productions should attract about a thousand visitors

all together. Where Studium Generale was mostly held in

Deventer, the activities of the new Academia Vitea will be held

in Enschede, Hengelo and Apeldoorn as well. Jorna: “We have

the possibility of organizing the meetings in the Saxion theater

rooms, but there is also a possibility of arranging meetings in

bars or cafés outside of the University. For example at the city

archives or at the Athenaeum library in Deventer. Or we could

arrange something with a company.”

The main difference compared to Studium Generale is that the

Saxion Academia Vitae will have a bigger carrying capacity

among the Saxion Expertise Centres and academies. The

academies will have to organise two to three activities a year.

The new Academia Vitae is connecting with the ambition of

Saxion to be a University of Applied Sciences. The Academia

Vitae has to be the stage where research becomes visible. “We

expect students to develop into more reflective professionals

by visiting the Academia Vitae”, Jorna says. “In addition to that,

there is the possibility of sharing knowledge by discussing and

debating.”

A subject that should be a theme in all of the activities of the

Academia Vitae is innovative technology. Jorna: “The world has

to know Saxion is a star in innovative technology, which can

be seen in all of our curricula. Our students have to be aware

of this. It does not matter if you are studying to be a security

manager or to get a job in health care. New technologies are

found everywhere. Academies have to make their stories known

and tell what they are doing at the moment. They have the

possibility of showing all the good things Saxion has to offer.”

Dutch culture: Queen Beatrix

32

She has been one of the most powerful women in

The Netherlands for over thirty years. Her name?

Beatrix Wilhelmina Armgard van Lippe-Biesterfeld.

But most people will refer to her as the Queen of the

Netherlands. On the 31st of January she will celebrate

her 75th birthday. And the same as every year, the big

question arises: Will she stay on the throne, or will

she push her oldest son Willem-Alexander forward to

be the new king?

Foto: iStockphoto/Haags Uitburo

Beatrix has been the Queen of the

Netherlands since 30 April 1980. On

that day she succeeded her mother

Juliana, who was our queen for 32

years. In her early life, Beatrix visited the

University of Leiden where she studied

sociology, jurisprudence, economics,

parliamentary history and constitutional

law. In 1965 Beatrix got married to the

German Claus van Amsberg. It was quite

a sensitive marriage, as Clause used to

be a member of the Hitler Jugend and the

German Wehrmacht. It led to a protest of

a number of Dutch people, but through

the years Claus grew out to be one of

the most popular members of the Dutch

monarchy.

The last years have been heavy on the

Queen. She saw her husband pass away

in 2002 and two years later her father

and mother died. Also there was an

assassination attempt on the Royal Family

during Queens’ Day in 2009 in Apeldoorn.

Luckily, all of the members survived. The last misfortune was

the skiing accident of her second son Johan-Friso a year ago.

He has been in a coma since.

Because of all the misfortune in recent years, the question

rises how long she will continue her ‘job’ of being Queen. Her

son Willem-Alexander and his wife Máxima look ready to take

over the responsibility. But will it happen this year or does she

stay on the throne for a few more years? Only Beatrix knows

the answer… (WK)


International

Photo: Auke Pluim

Students give their

view on the Vecht River

Photo: Auke Pluim

Water and the Netherlands. It is a well-known combination when people abroad think about

Holland. We Dutchies seem to know everything about water. Or at least we like to think so.

However, for a research project about the Vecht river, five Saxion students from different countries

were asked to give there recommendations about the river, because the ordering party

wanted some out-of-the-box ideas.

The Iranian Mohsen Vejdaninia is one

of the students who helped during

the research. He was accompanied by

Chely Novia Bramania (Indonesia), Gabriela

Leal de Mouriño (Brazil), Lai Yun

(China) and Pedro Henrique Bof (Brazil).

The Vecht river suffered floods

and pollution, therefore the municipality

of Hardenberg came up with the

idea of creating a waterpark from it.

The students were asked to come up

with ideas to be implemented in the

area and improve it socially, environmentally

and economically. “We did

some interviews and in the end we

worked on three different scenarios”,

Vejdaninia said. “The first is to create a

touristic waterfront to attract tourists

to Hardenberg, but also to provide

maintenance for the Vecht River. The

second was building dams, so an artificial

lake could be created. This could

be used for recreation. Our final idea

was to create a river canal to control

floods and improve navigation, irrigation

and recreation in the area.”

In the end the group decided to recommend

building a waterfront. According

to the report, the students

think that this idea has a great deal

of potential to be an attraction in the

city and it will give tourism a boost

by bringing more people to the area.

Vejdaninia thought the project was

an educational assessment. “I learned

a lot from doing this project. We did

research, found some problems and

tried to work on solutions.” (WK)

33


Oud-student

Het schaap van Dennis V

en andere verhalen

Ze zijn de zesde exploitant van Go Planet, dat ooit onder de naam Miracle Planet dé uitgaansboulevard

van het oosten des lands had moeten worden. De Enschedese ‘hoogleraar horeca’ Ben Lutke

Veldhuis en zijn jonge kompaan Dennis Verdriet zetten hun schouders eronder. Het is de laatste

kans voor het complex.

34

Ben Lutke Veldhuis en Dennis Verdriet

kwamen elkaar vaak tegen op feesten

en partijen. Lutke Veldhuis was cateraar

en Verdriet verkocht fruit en smoothies

(zuivel-met-fruit-drankje). Een aantal jaren

geleden sloegen ze via het bedrijf

Catering Enzo de handen ineen bij FBK,

CSI en de beurzen in het Expo Center in

Hengelo. Het werd een groot succes, tot

Hans Lesscher bekendmaakte dat hij van

het Expo Center zijn hoofdkantoor (Lesscher

IT) wilde maken. Beurzen waren

daarmee verleden tijd.

Een aantal puzzelstukjes vielen op hun

plaats. De eigenaren van Go Planet (André

van Leeuwen, Guus Brandriet, Harry

Kuipers, René Kuipers en Elizen Vastgoed)

hadden Lutke Veldhuis al eerder

gevraagd naar exploitatiemogelijkheden

van Go Planet te kijken. En toen de beursorganisaties

hoorden dat er voor hen

geen toekomst meer zou zijn in Hengelo

vroegen ze Lutke Veldhuis naar alternatieve

locaties. Go Planet was op dat moment

niet geschikt voor grootschalige

beurzen. “Veel te hokkerig.”

Vastgoedwereld

Met de eigenaren werd gesproken over

verbouwen. Dat waren niet de allerfijnste

gesprekken, want de vastgoedwereld

lag uitgeteld op zijn rug. De eigenaren

hadden ongetwijfeld diep in hun hart

spijt dat ze er ooit waren ingestapt en

het allang afgeschreven als een mislukte

investering. En om er dan weer geld in

te steken… Maar Lutke Veldhuis en Verdriet

doen zelf ook financieel mee.

Over geld praten met Lutke Veldhuis

en Verdriet is zoiets als een slak koffie


Dennis Verdriet

In het kort

Naam: Dennis Verdriet

Leeftijd: 29 jaar

Functie: directeur/eigenaar Go Planet,

Fresh Today en Catering Enzo

Opleiding: Small Business

Afgestudeerd: 2008

dat is oplopend. Het grote geld moeten

ze verdienen met de catering tijdens

beurzen en evenementen.

Vers fruit en smoothies

De vader van Verdriet was een traditionele

groenteboer. Zoonlief zag een andere

toekomst voor zichzelf. “Ik zag me-

gevraagd een offerte te maken voor de

catering van de HOI, de introductieweek.

Ik heb commercieel het beste voorstel

gemaakt, maar ik kreeg de klus niet omdat

ze een samenwerking hebben met FC

Twente en Ata. Dat kan toch niet waar

zijn, dacht ik. Ik had bussen geregeld, artiesten,

alles. Ik dacht: eerste feestje voor

zelf niet achter een groentekraam staan,

ons bij Saxion, we gaan knallen. Word ik

dus toen ben ik de boer opgegaan met

op het laatste moment teruggefloten.”

smoothies en fruitsalades. Daarvoor heb

ik het bedrijf Fresh Today opgericht. Ik

Afbreekbaar toiletpapier

ben begonnen op de Weerselose markt.

Maar over de opleiding niets dan lof. Hij

Op die rommelmarkten heb ik duizen-

vertelt met smaak over zijn eigen mini-

den bakjes fruitsalades verkocht.”

onderneming Pavabo. “Dat is Spaans

Hij werd een bekend gezicht op festi-

voor ‘afbreekbaar’ of zoiets. We hadden

vals en evenementen. “Op een gegeven

toiletpapier ontwikkeld voor gevangenis-

moment was ik op dat vlak de grootste

sen. Gevangenen gooien soms hele rol-

in Nederland.” Tegenwoordig levert hij

len toiletpapier in de wc waardoor die

vers fruit aan zorginstellingen, zieken-

verstopt raakt. De gedetineerden kregen

huizen, onderwijsinstellingen (waaron-

vijftien velletjes van ons papier. We had-

der Saxion) en tankstations. Vroeger

den uitgerekend dat dat genoeg was om

maakte Verdriet alles zelf, maar ook die

de billen af te vegen en dat het toilet dan

tijd is geweest. In Apeldoorn bij Otten

niet verstopt zou raken. Weet je dat ons

AGF (wat staat voor Aardappelen Groen-

toiletpapier nog steeds wordt gebruikt

te en Fruit en waarvan Verdriet mede-ei-

in sommige isoleercellen? We moesten

genaar is) worden de bestellingen klaar-

ons product een keer laten zien tijdens

gemaakt en vanaf vijf uur in de ochtend

een evenement in de Orangerie in Apel-

bij de 180 klanten in het hele land met

doorn.” Maar de heren schaamden zich

erdriet

busjes bezorgd.” Zelf is hij er naar schatting

nog maar een uur of vijf per week

mee bezig.

eigenlijk een beetje voor hun product. “Ik

stelde voor ons als bakkers van de bakkersopleiding

voor te doen en eigengemaakt

appelgebak te verkopen. We koch-

Foto: Martin Scheffer

Small Business

Verdriet is geboren en getogen in Enschede.

Eerst haalde hij zijn mbo-diploma. “Ik

was vroeger nogal onhandelbaar, vond

alles leuker dan school.” Daarna volgde

de versneld ROC Detailhandel zodat hij

ten een paar dozen diepvriesgebak.” De

man verdienden ze een leuk zakcentje

en ze kregen nota bene nog een creativiteitsprijs

ook. “En we werden dat jaar

nog de op twee na beste mini-onderneming,

met dat wc-papier.”

zich kon inschrijven voor Small Business

bij Saxion. “Ik wilde ondernemer worden,

Schaap

was al ondernemer en dacht dat deze

Met het eierspel vestigde Dennis Verdriet

opleiding nog wat aan mijn kennis kon

zijn naam definitief. Studenten kregen

toevoegen.”

een ei dat ze moesten ruilen tegen steeds

Dat bleek ook zo te zijn, want toen hij sa-

een ander product. Aan het eind van de

men met zijn partner in Go Planet wilde

dag won degene die via alle ruilhandels

leren zetten. Maar na enige tijd wordt

stappen, wilden verschillende partijen

het meeste voor zijn ei had gekregen.

duidelijk dat er toch weer voor vele tien-

wel heel graag een businessplan zien. “En

Linkmiegel Verdriet deed de hele dag

duizenden euro’s is vertimmerd in de hal

dat heb ik geleerd bij Small Business.” De

niets, stapte aan het einde van de dag

die nu bijna tienduizend meter beursop-

partners vullen elkaar aan. “Je kunt rustig

naar een schapenboer die hij kende, ruil-

pervlakte telt en dat er met de organisa-

zeggen dat als Ben er niet was geweest ik

de zijn ei voor een schaap en liep daar-

toren van vrijwel alle beurzen – van de

niet had kunnen instappen bij Go Planet,

mee de school binnen. Verdriet en zijn

Huishoud Hobbybeurs tot Pasar Malam

maar als ik er niet was geweest, Ben het

vrienden wonnen de wedstrijd. Sindsdien

en van hippische evenementen tot het

ook niet had gedaan.”

staat in de reglementen dat het verboden

circus – langjarige afspraken zijn ge-

Met Saxion heeft hij als leverancier nog

is levende dieren in het spel te betrekken.

maakt waarbij de huur langzaam wordt

wel eens contact. Verder is hij een paar

Grijnzend: “Mooi toch?”

verhoogd. Lutke Veldhuis en Verdriet

keer gevraagd een gastcollege te geven

moeten natuurlijk netjes maandelijks

huur betalen aan de eigenaren en ook

(“geen tijd”). Na een akkefietje wordt die

kans overigens steeds kleiner. “Ik werd

Jan Medendorp

35


Recensies

36

FILM

Lay the favorite

Van: Stephen Frears

Met: Rebecca Hall,

Bruce Willis, Joshua Jackson

In de bios: 24 januari

7,5

‘Ze werkte als serveerster in een cocktailbar

toen hij haar oppikte en veranderde

in een iemand anders.’ Aldus een

vrije vertaling van een top-2000-liedje

van Human League. Precies dat gebeurt

in ‘Lay the favorite’. Beth (Rebecca Hall) is de cocktailwaitress en

Dink (Bruce Willis) pikt haar op en bezorgt haar een nieuwe carrière.

Ze gaat bij Dinks kantoor in Las Vegas werken waar ze gokkers

overhalen nog meer geld over de balk te smijten. Beth kan

praten en is bovendien goed in wiskunde. Zo weet ze veel geld

te genereren waardoor ze al snel grotere klanten mag bedienen.

‘Lay the favorite’ is een voorspelbaar filmpje over het snelle geld

in Las Vegas tot Beth enkele fouten maakt, geld van Dinks vrouw

verbrast en in zee gaat met de sleazy Vince Vaughn. Dan wordt

het gelukkig toch nog iets meer dan een standaard gokfilm. Daarnaast

is het leuk om oude tv-acteurs als Joshua Jackson (‘Dawson’s

Creek’) en Laura Prepon (‘That 70’s Show’) weer eens te zien, al is

het dan in bijrollen in een niet meer dan aardige film. Want het

blijft opvallend dat een groot regisseur als Frears (‘High Fidelity’,

‘The Queen’) zich verlaagt tot zo’n B-film. (RvN)

7

GAME

Paper Mario: Sticker Star

Platform: PS3/XBOX 360

Paper Mario: Sticker Star speelt anders dan de andere spellen uit

het Mario-universum. De bedoeling van dit spel is zo veel mogelijk

Royal Stickers (die zijn gestolen door Bowser

en zijn kompanen) te verzamelen. Zoals het

een goede Mario-game betaamt, is ook in dit

spel Princess Peach weer eens door Bowser

ontvoerd. Waar het bij eerdere Mario-spellen

voldoende was om op je vijanden te springen,

versla je in Paper Mario je tegenstanders met

stickers. Stickers kun je overal in elke wereld

vinden. Je verslaat je tegenstanders Pokémongewijs

met deze stickers (voor de echte

Pokémonkenners: de PP). Paper Mario kent ongeveer vijf werelden,

met ongeveer zeven levels per wereld. Elke wereld eindigt

met een eindbaas (ook zeer gebruikelijk bij Mario-spellen). Het

frappante aan dit spel is dat het decor en de personages zo plat

zijn als een dubbeltje, maar dat de 3D een grote toevoeging is aan

het spel. Ook de bekende Mario-soundtracks komen terug, zij het

gemixt. De communicatie tussen de personages zit vol humor,

vooral wanneer een voorwerp wordt gevonden dat juist niet plat

is. Deze voorwerpen kunnen door middel van een magisch bord

worden veranderd in stickers. Daarnaast heeft Mario de kracht

om te ‘paperiseren’. Zo maakt hij een brug door hem op de juiste

plaats neer te zetten en maakt hij een slapende rups wakker door

hem te wekken met een trompet, en ga zo maar door. (JV)

CD

Passenger –

All the little lights

8

Tussen alle grote Serious Request-hits

als ‘Year of Summer’,

‘Scream & Shout’, ‘Ik vind je lekkah’

en ‘Op hoes op an veur Kesmis’

dook ook het kleine en rustige

‘Let her go’ op in de top-tien

van meest aangevraagde songs.

De Britse singer-songwriter Mike

Rosenberg begon tien jaar geleden

de band Passenger en ging

daar doodleuk mee door toen alle

andere bandleden waren vertrokken. ‘All the little lights’ bevat een

tiental songs die veel meer laten horen dan een man met piano.

Op de titeltrack klinkt een heel arsenaal aan snaarinstrumenten

tot een cello aan toe en ook blazers mogen meedoen met het vrolijke

liedje. Het is meteen een van de snellere songs want over

het algemeen houdt Mike zich in. De stemmige liedjes vertellen

verhalen over vistripjes (‘Little lights’), melancholische reizen naar

het verleden (‘Circles’) en eenzame wandelingen op zoek naar jezelf

(‘Keep on walking’). Het reisthema zit overduidelijk niet alleen

in de bandnaam. Het enige bezwaar dat je tegen deze muziek in

kunt brengen is de stem van Rosenberg, die wat doet denken aan

die van James Blunt. Maar als je het geknepen stemgeluid in ‘Let

her go’ mooi vond, vind je de rest ook goed. (RvN)

CD 4

Sandra van Nieuwland -

More

Wat heb je nodig om binnen een

week een platina-cd te scoren, drie

singles tegelijk in de top-tien te krijgen

(wat alleen The Beatles en Bruce

Springsteen is gelukt) en nog voor

de finale van een talentenshow in

totaal vijf hits te scoren? Sandra van

Nieuwland had daar een afgeronde

studie muziekwetenschap voor nodig. En natuurlijk een gouden

strot. Plus een berg ervaring in diverse cover- en jazzbandjes.

Doorzettingsvermogen is ook handig. En het belangrijkste is toch

wel het feit dat die talentenshow The Voice heette en miljoenen

kijkers trok. Het opvallendste aan haar prestatie is dat ze niet de

uiteindelijke winnares was. Haar album staat vol covers waarvan

ze een aantal ook in de show zong. Bekende hits in, langzamere,

gladgestreken uitvoeringen, geproduceerd door Tjeerd – broer

van Voice-coach Trijntje – Oosterhuis. Als je ‘Beggin’ van The Four

Tops of Madcon kent, ‘Sing it back’ van Moloko of ‘Keep your head

up’ van Ben Howard, dan komt Sandra’s interpretatie vlakjes over.

Compleet risicoloze muziek zonder al te veel pit – waarmee meteen

haar grote succes is verklaard. De grote vraag is: gaat ze ook

nog scoren zonder die covers? Aan haar belangrijkste pluspunt –

haar Voice – zal het niet liggen. (RvN)


Recensies

BOEK 7,5

Alik Kramer & Thijs

Launspach – Quarterlife

‘Kansen, kopzorgen en keuzes van

de twintigers van nu’ luidt de ondertitel

van ‘Quarterlife’. Precies die

onderwerpen behandelen Kramer &

Launspach. Ze beginnen met een historische

inleiding over hoe de periode

tussen jeugd en volwassenheid in

de loop der tijden veranderde. Want

het begrip quarterlife is van vrij recent.

In de vorige eeuw leefden mensen

korter, deden ze langer hetzelfde

werk en settelden jongvolwassenen

zich eerder. Nu maken achttien- tot

dertigjarigen eerst gebruik van alle

mogelijkheden die de rijke Westerse maatschappij te bieden heeft

om de de wereld te leren kennen. Want dat is wel een kanttekening

bij dit boek: het gaat nadrukkelijk over mensen die financieel en

qua milieu de luxe hebben om dingen uit te proberen. De keuze

om te jobhoppen – heel handig om er achter te komen wat je wilt

– is namelijk niet aan iedereen. Maar áls je mogelijkheden hebt, is

dit boek een fijne handleiding. Het werpt vragen op en geeft tips

over hoe om te gaan met bijvoorbeeld keuzestress of een mogelijke

crisis. Want net zoals aan de term midlife het begrip crisis

kleeft, hangt ook aan quarterlife een negatieve situatie: de quarterlifecrisis.

Een andere ondertitel had dan ook kunnen zijn: ‘Hoe

overleef ik mijn quarterlife?’ (RvN)

FILM 7

Lincoln

Van: Steven Spielberg

Met: Daniel Day-Lewis, Sally Field,

Joseph Gordon-Levitt

In de bios: 31 januari

Midden in de winter komen de grote

Amerikaanse films uit. Die planning

heeft alles te maken met de aankomende

awardshows (Globes, Oscars).

Deze winter draaien zowel ‘Zero Dark

Thirty’, ‘Django Unchained’, ‘Les Miserables’,

‘Life of Pi’, ‘The Master’ en

ook ‘Lincoln’, de nieuwe film van Steven Spielberg. Qua Oscars

staat de teller voor Spielberg op drie en voor hoofdrolspeler Daniel

Day-Lewis op twee. Gezien hun staat van dienst eigenlijk nog

best weinig. ‘Lincoln’ draait natuurlijk om het leven van de zestiende

president van de VS die tijdens de Burgeroorlog (1861-1865)

het Noorden en het Zuiden bij elkaar probeerde te houden. De

film focust op deze kritieke periode en stopt als Lincoln wordt

vermoord. En dat laatste is geen spoiler, als je tenminste vroeger

bij geschiedenis hebt opgelet. ‘Lincoln’ is geen spannende thriller

of detective, maar een degelijk drama over wat er achter de schermen

van het presidentschap speelt. Als je deze film mag geloven,

is er in anderhalve eeuw weinig veranderd. Ook toen speelden

lobbyisten en politici machtsspelletjes. Of Daniel-Day en Steven

weer een Oscar mogen ophalen, hangt af van de Oscar-stemmers.

Als zij van goed gemaakte maar ietwat saaie historische drama’s

houden zit het wel goed. (RvN)

PRIJSVRAAG: A Good

Day to Die Hard

Voor de vijfde keer kruipt Bruce Willis in de huid van John

McClane, zijn alter ego in de Die Hard-films. In het nieuwste

deel ‘A Good Day to Die Hard’ reist Willis af naar Rusland

waar hij zijn vervreemde zoon Jack moet helpen. Het belooft

een film te worden vol met explosies, geweergevechten en

ander geweld. Kortom, een film die het bloed sneller laat

stromen.

Sax en Wolff Cinestar doen een vip arrangement cadeau. Win

twee entreekaarten en twee drankjes en snacks met het beantwoorden

van de volgende vraag: Wat is de naam van John

McClane’s ex-vrouw in Die Hard? Mail je antwoord, je naam

en je telefoonnummer vóór 7 februari naar sax@saxion.nl.

Alleen Saxionners kunnen meedoen aan deze actie. Scan de

QR-code voor een trailer van de film.

37


De maand van…

De maand van… Alpineskiër Patrick Roël. De twintigjarige

Saxion-student was in december op trainingskamp

met de nationale selectie ter voorbereiding op het WK

alpineskiën in het Oostenrijkse Schladming.

De omstandigheden

waren perfect tijdens

de eerste training.

Een tegenvaller. Door grote sneeuwval flink wat vertraging opgelopen op de heenreis.

Mooie dagen in Zwitserland met

kerst en oud en nieuw.

Een training op de piste waar het allemaal moet gebeuren

in februari. Er wordt ook hard gewerkt om de piste op tijd

klaar te hebben.

Er werd niet alleen hard getraind op ski’s,

maar bijvoorbeeld ook in het krachthonk.

Fotoshoot met het

hele team op 2 januari.

38

Ben jij Saxion-student of werk je bij Saxion? En lijkt het je leuk een keer in Sax te staan?

Stuur een e-mail naar sax@saxion.nl.

Misschien ben jij de volgende keer de hoofdpersoon in De maand van…


Volgende editie

Volgende editie

Thema:

Muziek

Denk jij een interessante bijdrage te kunnen leveren aan de volgende Sax?

Neem contact met ons op: sax@saxion.nl.

Blijf op de hoogte!

Volg Sax op Twitter (@sax_nu) en Facebook (facebook.

com/saxmedia). ‘Vind ons leuk’ en ontvang het laatste

nieuws via je nieuwsfeed. Op www.sax.nu blijf je op de

hoogte van alles in en over Saxion.

Foto: Franco Bouly

colofon

Sax is een redactioneel onafhankelijke uitgave van Saxion. Sax wordt gratis verspreid onder 23.000 studenten

en 2.500 medewerkers van Saxion in de vestigingen Deventer, Enschede en Apeldoorn. Sax verschijnt negen keer

per jaar. Het dagelijks nieuws over Saxion en het hoger onderwijs lees je op www.sax.nu.

Redactiesecretariaat

Postbus 501, 7400 AM Deventer

Handelskade 75, kamer A2.09

0570-603993

Abonnementen/toezending

communicatie@saxion.nl

Hoofdredactie

Thijs Klaverstijn, Wendy van Til

053-5376098, 053-5376862

sax@saxion.nl

Eindredactie

Désirée van Hattum

0570-601966

info@vanhattumtekst.nl

Aan dit nummer werkten mee

Anne Berentsen, Monika van Breugel,

Mandy van Dijk, Richard Hoekstra,

Lin Kiekebosch, Willem Korenromp,

Marco Krijnsen, Jan Medendorp,

Yvonne van de Meent, Ricco van Nierop,

Nicolien Oldeman, Jorben Vink

Illustraties

Tom Goovaerts (pagina 5)

Fotografie

Toma Tudor, Auke Pluim

Opmaak

VisionMakers Enschede

Drukwerk

Drukkerij Roelofs Enschede

Advertenties

Bureau van Vliet

Postbus 20

2040 AA Zandvoort

023-5714745

Kopij inleveren vóór

6 februari

Volgende Sax

26 februari

Beeldmateriaal en teksten mogen alleen met toestemming van de redactie door derden worden gereproduceerd.

39

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!