Opslagreservoirs voor stookolie Catalogus 1|2012 - Schutz GmbH ...

schuetz.net

Opslagreservoirs voor stookolie Catalogus 1|2012 - Schutz GmbH ...

Opslagreservoirs voor stookolie

Catalogus 1|2012

© IWO

Ready for Bio-Oil

geldig vanaf

april 2012


ANK IM TA

TANK IM TANK kunststof (TIT-K)

Met geïntegreerde opvangbak, gestabiliseerd, 15 jaar garantie, SMP-geurbarrière en bekroond met het kwaliteitslabel

PROOFED BARRIER.

De standaardoplossing, past vrijwel altijd

TANK IM TANK kunststof 1.000 l standaard TANK IM TANK kunststof 1.500 l standaard

Goedkeuring Z-40.21-304 Goedkeuring Z-40.21-304

Lengte 1.190 mm Lengte 1.720 mm

Breedte 770 mm Breedte 770 mm

Hoogte zonder leidingen 1.700 mm Hoogte zonder leidingen 1.700 mm

Hoogte met leidingen 1.850 mm Hoogte met leidingen 1.850 mm

Gewicht ca. 57 kg Gewicht ca. 99 kg

Artikelnr. 4003493 Artikelnr. 4003494

Optimale oplossing voor kleine ruimten en smalle doorgangen

TANK IM TANK kunststof 750 l compact TANK IM TANK kunststof 1.000 l compact

Goedkeuring Z-40.21-304 Goedkeuring Z-40.21-304

Lengte 1.190 mm Lengte 1.420 mm

Breedte 660 mm Breedte 660 mm

Hoogte zonder leidingen 1.450 mm Hoogte zonder leidingen 1.675 mm

Hoogte met leidingen 1.600 mm Hoogte met leidingen 1.825 mm

Gewicht ca. 50 kg Gewicht ca. 62 kg

Artikelnr. 4003492 Artikelnr. 4005245

Met een gering grondvlak, ideaal voor modernisering en nieuwbouw

TANK IM TANK kunststof 750 l speciaal TANK IM TANK kunststof 1.000 l speciaal

Goedkeuring Z-40.21-371 Goedkeuring Z-40.21-371

NIEUW

Lengte 750 mm Lengte 820 mm

Breedte 750 mm Breedte 840 mm

Hoogte zonder leidingen 1.700 mm Hoogte zonder leidingen 1.965 mm

Hoogte met leidingen 1.850 mm Hoogte met leidingen 2.115 mm

Gewicht ca. 40 kg Gewicht ca. 56 kg

Artikelnr. 4019093 Artikelnr. 4019603

2

De combinatie van kunststof en staal

TANK IM TANK staal 700 l

TANK IM TANK staal 1.000 l

Goedkeuring Z-40.21-133 Goedkeuring Z-40.21-133

Lengte 1.135 mm Lengte 1.135 mm

Breedte 727 mm Breedte 727 mm

Hoogte zonder leidingen 1.160 mm Hoogte zonder leidingen 1.600 mm

Hoogte met leidingen 1.310 mm Hoogte met leidingen 1.750 mm

Gewicht ca. 57 kg Gewicht ca. 81 kg

Artikelnr. 4019465 Artikelnr. 4019466


NK

GEUR

BARRIÈRE

Accessoirepakketten TIT-K

NIV-O-QUICK snelmontagesysteem, NIEUW éénstrangsysteem met drijvende aftapping,

niveau-indicatie, koppelbare ontluchtingsleiding, ook geschikt voor stookolie EL A bio 5 tot bio 10.

Type

Basispakket A

(Loro-aansluiting)

Uitbreidingspakket B

Rijverbindingspakket

CDL

Basispakket A Export

(schroefdraadaansluiting)

TIT-K 1.000 l standaard 4019430 4019431 4019435 4019429

TIT-K 1.500 l standaard 4019430 4019431 – 4019429

TIT-K 750 l compact 4019430 4019434 4019436 4019429

TIT-K 1.000 l compact 4019430 4019434 4019441 4019429

TIT-K 750 l speciaal NIEUW 4019430 4019431 4019439 4019429

TIT-K 1.000 l speciaal 4019430 4019433 4019438 4019429

Accessoirepakketten TIT-ST (TANK IM TANK staal)

NIV-O-QUICK snelmontagesysteem, NIEUW

éénstrangsysteem met drijvende aftapping,

niveau-indicatie, koppelbare ontluchtingsleiding, ook geschikt voor stookolie EL A bio 5 tot bio 10.

Type

Basispakket A

(Loro-aansluiting)

Uitbreidingspakket B

Rijverbindingspakket

CDL

Basispakket A Export

(schroefdraadaansluiting)

TIT-ST 700 l 4019430 4019432 4019437 4019429

TIT-ST 1.000 l 4019430 4019432 4019437 4019429

Speciaal toebehoren TIT-K en TIT-ST

Pakket Inhoud Artikelnr.

Pakket pompen

Handpomp en niveau-indicatie

4020392

geschikt voor elk type tank met uitzondering van 1.000 l speciaal

S-pakket Speciaal aftappakket voor een inlaatdebiet van 20 tot 60 l/h 5000970

Basispakket A Bio 100% biogene brandstoffen (voor de eerste tank TIT-ST) 4009890

Uitbreidingspakket B Bio 100% biogene brandstoffen (voor elke verdere in serie geplaatste tank tot max. 5 tanks TIT-ST) 4009891

Overvulbeveiligingspakket*

TIT-K en TIT-ST

Overvulbeveiliging voor alle tanks van

een installatie, bestaande uit een centrale

analyse-unit en een PTC-weerstandsonde

voor elke tank.

Overvulbeveiligingspakket voor 7 tot 10

tanks op aanvraag leverbaar.

NIEUW

Pakket

Artikelnr.

O-pakket voor 2 tanks 4020394

O-pakket voor 3 tanks 4020395

O-pakket voor 4 tanks 4020396

O-pakket voor 5 tanks 4020397

O-pakket voor 6 tanks 4020398

Leverbaar vanaf tweede kwartaal 2012 (onder voorbehoud).

* In combinatie met een nieuwe aftapleiding ook mogelijk voor het achteraf monteren op bestaande installaties.

3


ANK IM TA

Opstelvarianten TANK IM TANK kunststof

Omschrijving T 101 T 102 T103 T 104 T 105 T 201

Aantal tanks 1 2 3 4 5 2

Toebehoren 1 x A 1 x A, 1 x B 1 x A, 2 x B 1 x A, 3 x B 1 x A, 4 x B 1 x A, 1 x CDL

Opstelplaats in mm TIT-K 750 l compact 660 x 1.190 1.420 x 1.190 2.180 x 1.190 2.940 x 1.190 3.700 x 1.190 660 x 2.440

Ruimte-afm. in mm TIT-K 750 l compact 760 x 1.640 1.520 x 1.640 2.280 x 1.640 3.040 x 1.640 3.800 x 1.640 1.110 x 2.540

Opstelplaats in mm TIT-K 750 l speciaal 750 x 750 1.595 x 750 2.440 x 750 3.285 x 750 4.130 x 750 750 x 1.595

Ruimte-afm. in mm TIT-K 750 l speciaal 1.200 x 850 1.695 x 1.200 2.540 x 1.200 3.385 x 1.200 4.230 x 1.200 1.200 x 1.695

Opstelplaats in mm TIT-K 1.000 l standaard 770 x 1.190 1.615 x 1.190 2.460 x 1.190 3.305 x 1.190 4.150 x 1.190 770 x 2.440

Ruimte-afm. in mm TIT-K 1.000 l standaard 870 x 1.640 1.715 x 1.640 2.560 x 1.640 3.405 x 1.640 4.250 x 1.640 1.220 x 2.540

Opstelplaats in mm TIT-K 1.000 l compact 660 x 1.420 1.420 x 1.420 2.180 x 1.420 2.940 x 1.420 3.700 x 1.420 660 x 2.910

Ruimte-afm. in mm TIT-K 1.000 l compact 760 x 1.870 1.520 x 1.870 2.280 x 1.870 3.040 x 1.870 3.800 x 1.870 1.110 x 3.010

Opstelplaats in mm TIT-K 1.000 l speciaal 820 x 840 1.740 x 840 2.260 x 840 3.580 x 840 4.500 x 840 820 x 1.790

Ruimte-afm. in mm TIT-K 1.000 l speciaal 1.270 x 940 1.840 x 1.290 2.760 x 1.290 3.680 x 1.290 4.600 x 1.290 1.270 x 1.800

Opstelplaats in mm TIT-K 1.500 l standaard 770 x 1.720 1.615 x 1.720 2.460 x 1.720 3.305 x 1.720 4.150 x 1.720 –

Ruimte-afm. in mm TIT-K 1.500 l standaard 870 x 2.170 1.715 x 2.170 2.560 x 2.170 3.405 x 2.170 4.250 x 2.170 –

Opstelvarianten TANK IM TANK staal

Omschrijving T 101 T 102 T103 T 104 T 105 T 201

Aantal tanks 1 2 3 4 5 2

Toebehoren 1 x A 1 x A, 1 x B 1 x A, 2 x B 1 x A, 3 x B 1 x A, 4 x B 1 x A, 1 x CDL

Opstelplaats in mm 727 x 1.135 1.487 x 1.135 2.247 x 1.135 3.007 x 1.135 3.767 x 1.135 727 x 2.310

Ruimte-afmetingen in mm 827 x 1.585 1.587 x 1.585 2.347 x 1.585 3.107 x 1.585 3.867 x 1.585 1.177 x 2.410

Afstanden tot de wand:

Bij opstelling in één rij: één kopzijde 400

mm, alle overige 50 mm afstand tot de

wand. Bij opstelling in twee rijen: één

voorzijde en één lange zijde 400 mm, de

tegenoverliggende zijden 50 mm afstand

tot de wand.

Afstand tot het plafond:

Bij opstelling in één rij: geen voorschriften,

aanbevolen wordt een afstand van minstens

15 cm boven het leidingsysteem ten

behoeve van de montage.

Bij opstelling in twee rijen: 600 mm als niet

elke afzonderlijke tank vanaf de vloer kan

worden bereikt.

4

De vermelde afstanden zijn volgens de Duitse

wetgeving. Bij plaatsing van een reservoir

dienen steeds alle wettelijke bepalingen

van het gewest in acht genomen te worden.

Ook de voorschriften en richtlijnen van de

constructeur van het reservoir moeten worden

nageleefd.

De tanks mogen worden gebruikt voor drukloze opslag van onderstaande vloeistoffen:

1. Stookolie EL volgens DIN 51 603-1 1

2. Dieselbrandstof volgens DIN EN 590 4 .

3. Dieselbrandstof volgens DIN EN 14214 3 (biodiesel) (uitsluitend toegestaan in met “SMP” gemarkeerde tanks).

4. Stookolie EL A Bio 5 tot Bio 15 volgens DIN V 51603-6 2 (toevoeging van FAME volgens DIN EN 14214; zonder extra alternatieve

onderdelen), alleen in tanks die zijn voorzien van permeatie-vertraging.

5. Smeerolie, hydraulische olie, warmtedragerolie Q gebonden of ongebonden, met vlampunt boven 55 °C.

6. Smeerolie, hydraulische olie, warmtedragerolie Q gebruikt, vlampunt boven 55 °C; herkomst en vlampunt moeten door de

exploitant kunnen worden aangetoond.

7. Plantaardige oliën als katoenzaad, olijf-, koolzaad-, ricinus- of tarwekiemolie in elke concentratie.

Voor de TANK IM TANK in staal zijn uitsluitend de punten 1, 2, 3, 4 en 7 van toepassing.


NK

GEUR

BARRIÈRE

T 202 T 203 T 204 T 205

L1

L3

4 6 8 10 3 5

1 x A, 1 x B, 1 x CDL 1 x A, 3 x B, 1 x CDL 1 x A, 5 x B, 1 x CDL 1 x A, 7 x B, 1 x CDL 1 x A, 1 x CDL 1 x A, 2 x B, 1 x CDL

1.420 x 2.440 2.180 x 2.440 2.940 x 2.440 3.700 x 2.440 1.420 x 2.440 2.180 x 2.440

1.870 x 2.890 2.630 x 2.890 3.390 x 2.890 4.150 x 2.890 1.870 x 2.890 2.630 x 2.890

1.595 x 1.595 2.440 x 1.595 3.285 x 1.595 4.130 x 1.595 1.595 x 1.595 2.440 x 1.595

2.045 x 2.045 2.890 x 2.045 3.735 x 2.045 4.580 x 2.045 2.045 x 2.045 2.890 x 2.045

1.615 x 2.440 2.460 x 2.440 3.305 x 2.440 4.150 x 2.440 1.615 x 2.440 2.460 x 2.440

2.065 x 2.890 2.910 x 2.890 3.755 x 2.890 4.600 x 2.890 2.065 x 2.890 2.910 x 2.890

1.420 x 2.910 2.180 x 2.910 2.940 x 2.910 3.700 x 2.910 1.420 x 2.910 2.180 x 2.910

1.870 x 3.360 2.630 x 3.360 3.390 x 3.360 4.150 x 3.360 1.870 x 3.360 2.630 x 3.360

1.760 x 1.790 2.660 x 1.790 3.580 x 1.790 4.500 x 1.790 1.740 x 1.790 2.660 x 1.790

2.190 x 2.240 3.110 x 2.240 4.030 x 2.240 4.950 x 2.240 2.190 x 2.240 3.110 x 2.240

Speciale opstelvarianten

– – – – – –

– – – – – –

T 202 T 203 T 204 T 205

Speciale opstelv.

L1

L3

4 6 8 10 3 5

1 x A, 1 x B, 1 x CDL 1 x A, 3 x B, 1 x CDL 1 x A, 5 x B, 1 x CDL 1 x A, 7 x B, 1 x CDL 1 x A, 1 x CDL 1 x A, 2 x B, 1 x CDL

1.487 x 2.310 2.247 x 2.310 3.007 x 2.310 3.767 x 2.310 1.487 x 2.310 2.247 x 2.310

1.937 x 2.760 2.697 x 2.760 3.457 x 2.760 4.217 x 2.760 1.937 x 2.760 2.697 x 2.760

Overige speciale opstelvarianten op aanvraag

leverbaar. Vraag ons zo nodig gerust om meer

informatie.

8. Ethyleenglycol (CH 2

OH) als antivriesmiddel.

9. Gangbare fotochemicaliën in gebruiksconcentratie (nieuwe en gebruikte) met een dichtheid van max. 1,15 g/cm³.

10. Ammoniakwater (-oplossing) NH 4

OH, tot max. verzadigde oplossing.

11. Zuivere ureumoplossing 32,5 % als NOx-reductiemiddel 4 (AdBlue), met een dichtheid van max 1,15 g/cm³.

1

DIN 51 603-1: 2008-08 “Vloeibare brandstoffen, stookolie, deel 1: stookolie EL, minimumeisen”.

2

DIN V 51603-6: 2010-05 “Vloeibare brandstoffen, stookolie, deel 6: stookolie EL A, minimumeisen”.

3

DIN EN 14214: 2010-04 brandstoffen voor motorvoertuigen – vetzuur-methylester (FAME) voor dieselmotoren, eisen

en keuringsprocedures, Duitse versie EN 14214: 2008 + A1: 2009

4

DIN EN 590: 2010-05 brandstof voor motorvoertuigen, dieselbrandstof, eisen en keuringsprocedures,

Duitse versie EN 590: 2008 + A1: 2009

5


ODULTAN

MODULTANK

UV-gestabiliseerd met NIV-O-QUICK snelmontagesysteem, zelfdragend tanksysteem (zonder stalen ring) voor

rij-, blok-, L- en hoekopstelling, 5 jaar garantie, een ter plekke te installeren secundaire bescherming (opvangbak)

is wettelijk voorgeschreven.

De meest veelzijdige onder de enkelwandige tanksystemen

MODULTANK 750 l

MODULTANK 1.000 l

Goedkeuring Z-40.21-130 Goedkeuring Z-40.21-130

Lengte 720 mm Lengte 800 mm

Breedte 720 mm Breedte 780 mm

Hoogte zonder leidingen 1.690 mm Hoogte zonder leidingen 1.940 mm

Hoogte met leidingen 1.840 mm Hoogte met leidingen 2.090 mm

Gewicht ca. 23 kg Gewicht ca. 31 kg

Artikelnr. 4019508 Artikelnr. 4019509

Opstelvarianten MODULTANK

Aanduiding, inhoud MT 750 l M 101 M 102 M 103 M 104 M 105

Toebehoren 1 x A 1 x A, 1 x B 1 x A, 2 x B 1 x A, 3 x B 1 x A, 4 x B

Opstelplaats in mm 720 x 720 720 x 1.565 720 x 2.410 720 x 3.255 720 x 4.100

Ruimte-afmeting in mm 1.170 x 1.170 1.170 x 2.015 1.170 x 2.860 1.170 x 3.705 1.170 x 4.550

Aanduiding, inhoud MT 1.000 l M 1101 M 1102 M 1103 M 1104 M 1105

Toebehoren 1 x A 1 x A, 1 x B 1 x A, 2 x B 1 x A, 3 x B 1 x A, 4 x B

Opstelplaats in mm 800 x 780 800 x 1.700 800 x 2.620 800 x 3.540 800 x 4.460

Ruimte-afmeting in mm 1.250 x 1.230 1.250 x 2.150 1.250 x 3.070 1.250 x 3.990 1.250 x 4.910

6

Afstanden tot de wand: één voorzijde en

één lange zijde 400 mm, de tegenoverliggende

zijden 50 mm afstand tot de wand.

Afstand tot het plafond:

Bij opstelling in één rij: geen voorschriften,

aanbevolen wordt een afstand van minstens

15 cm boven het leidingsysteem ten

behoeve van de montage.

Bij opstelling in twee rijen: 600 mm als niet

elke afzonderlijke tank vanaf de vloer kan

worden bereikt.

De vermelde afstanden zijn volgens de Duitse wetgeving. Bij plaatsing van een reservoir dienen

steeds alle wettelijke bepalingen van het gewest in acht genomen te worden. Ook de voorschriften

en richtlijnen van de constructeur van het reservoir moeten worden nageleefd.


K

GEUR

BARRIÈRE

Accessoirepakketten MODULTANK

NIV-O-QUICK snelmontagesysteem, NIEUW

niveau-indicatie, koppelbare ontluchtingsleiding.

éénstrangsysteem met drijvende aftapping,

Type

Basispakket A

(Loro-aansluiting)

Uitbreidingspakket B

Rijverbindingspakket

CDL

Basispakket A Export

(schroefdraadaansluiting)

MT 750 l 4019430 4019431 4019439 4019429

MT 1.000 l 4019430 4019433 4019438 4019429

Overvulbeveiligingspakket*

MODULTANK

Overvulbeveiliging voor alle tanks van

een installatie, bestaande uit een centrale

analyse-unit en een PTC-weerstandsonde

voor elke tank.

Overvulbeveiligingspakket voor 7 tot 10

tanks op aanvraag leverbaar.

NIEUW

Pakket

Artikelnr.

O-pakket voor 2 tanks 4020394

O-pakket voor 3 tanks 4020395

O-pakket voor 4 tanks 4020396

O-pakket voor 5 tanks 4020397

O-pakket voor 6 tanks 4020398

Leverbaar vanaf tweede kwartaal 2012 (onder voorbehoud).

* In combinatie met een nieuwe aftapleiding ook mogelijk voor het achteraf monteren op bestaande installaties.

M 202 M 203 M 204 M 205

L1

L3

1 x A, 1 x B, 1 x CDL 1 x A, 3 x B, 1 x CDL 1 x A, 5 x B, 1 x CDL 1 x A, 7 x B, 1 x CDL 1 x A, 1 x CDL 1 x A, 2 x B. 1 X CDL

1.565 x 1.565 1.565 x 2.410 1.565 x 3.255 1.565 x 4.100 1.565 x 1.565 1.565 x 2.410

2.015 x 2.015 2.015 x 2.860 2.015 x 3.705 2.015 x 4.550 2.015 x 2.015 2.015 x 2.860

Speciale

opstelv.

M 1202 M 1203 M 1204 M 1205

L1

L3

1 x A, 1 x B, 1 x CDL 1 x A, 3 x B, 1 x CDL 1 x A, 5 x B, 1 x CDL 1 x A, 7 x B, 1 x CDL 1 x A, 1 x CDL 1 x A, 2 x B. 1 X CDL

1.750 x 1.700 1.750 x 2.620 1.750 x 3.450 1.750 x 4.460 1.750 x 1.700 1.750 x 2.620

2.200 x 2.650 2.200 x 3.070 2.200 x 3.990 2.200 x 4.910 2.200 x 2.650 2.200 x 3.070

Speciale

opstelv.

Overige speciale opstelvarianten op aanvraag

leverbaar. Vraag ons zo nodig gerust om meer

informatie.

7


ATTERIETA

BATTERIETANK

UV-gestabiliseerd met NIV-O-QUICK snelmontagesysteem, met verticale verstevigingsband, 5 jaar garantie, een ter plekke

te installeren secundaire bescherming (opvangbak) is wettelijk voorgeschreven.

Klassieke tanks

BATTERIETANK 1.000 l

BATTERIETANK 1.600 l

Goedkeuring Z-40.21-20 Goedkeuring Z-40.21-20

Lengte 1.160 mm Lengte 1.660 mm

Breedte 730 mm Breedte 730 mm

Hoogte zonder leidingen 1.690 mm Hoogte zonder leidingen 1.690 mm

Hoogte met leidingen 1.840 mm Hoogte met leidingen 1.840 mm

Gewicht ca. 36 kg Gewicht ca. 59 kg

Artikelnr. 917672 Artikelnr. 917680

BATTERIETANK 2.000 l

Goedkeuring

Z-40.21-20

Lengte

2.110 mm

Breedte

730 mm

Hoogte zonder leidingen 1.700 mm

Hoogte met leidingen

1.850 mm

Gewicht

ca. 87 kg

Artikelnr. 917699

Accessoirepakketten BATTERIETANK

NIV-O-QUICK snelmontagesysteem, NIEUW

niveau-indicatie, koppelbare ontluchtingsleiding.

éénstrangsysteem met drijvende aftapping,

Type

Basispakket A

(Loro-aansluiting)

Uitbreidingspakket B

Basispakket A Export

(schroefdraadaansluiting)

BT 1.000 l 4020402 4020404 4020403

BT 1.600 l 4020402 4020404 4020403

BT 2.000 l 4020402 4020404 4020403

Overvulbeveiligingspakket*

BATTERIETANK

Overvulbeveiliging voor alle tanks van

een installatie, bestaande uit een centrale

analyse-unit en een PTC-weerstandsonde

voor elke tank.

Overvulbeveiligingspakket voor 7 tot 10

tanks op aanvraag leverbaar.

NIEUW

Pakket

Artikelnr.

O-pakket voor 2 tanks 4020394

O-pakket voor 3 tanks 4020395

O-pakket voor 4 tanks 4020396

O-pakket voor 5 tanks 4020397

O-pakket voor 6 tanks 4020398

Leverbaar vanaf tweede kwartaal 2012 (onder voorbehoud).

8

* In combinatie met een nieuwe aftapleiding ook mogelijk voor het achteraf monteren op bestaande installaties.


NK

GEUR

BARRIÈRE

BATTERIETANK 1.000 l, rijopstelling

Aanduiding, inhoud Losse tank batterij van 2 batterij van 3 batterij van 4 batterij van 5

Volume in liter 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000

Toebehoren 1 x A 1 x A, 1 x B 1 x A, 2 x B 1 x A, 3 x B 1 x A, 4 x B

Opstelplaats in mm 1.110 x 730 1.110 x 1.550 1.110 x 2.370 1.100 x 3.190 1.110 x 4.010

Ruimte-afmeting in mm 1.560 x 830 1.560 x 1.650 1.560 x 2.470 1.560 x 3.290 1.560 x 4.110

BATTERIETANK 1.600 l, rijopstelling

Aanduiding, inhoud Losse tank batterij van 2 batterij van 3 batterij van 4 batterij van 5

Volume in liter 1.600 3.200 4.800 6.400 8.000

Toebehoren 1 x A 1 x A, 1 x B 1 x A, 2 x B 1 x A, 3 x B 1 x A, 4 x B

Opstelplaats in mm 1.660 x 730 1.660 x 1.550 1.660 x 2.370 1.660 x 3.190 1.660 x 4.010

Ruimte-afmeting in mm 2.110 x 830 2.110 x 1.650 2.110 x 2.470 2.110 x 3.290 2.110 x 4.110

BATTERIETANK 2.000 l, rijopstelling

Aanduiding, inhoud Losse tank batterij van 2 batterij van 3 batterij van 4 batterij van 5

Volume in liter 2.000 4.000 6.000 8.000 10.000

Toebehoren 1 x A 1 x A, 1 x B 1 x A, 2 x B 1 x A, 3 x B 1 x A, 4 x B

Opstelplaats in mm 2.110 x 730 2.110 x 1.550 2.110 x 2.370 2.100 x 3.190 2.110 x 4.010

Ruimte-afmeting in mm 2.560 x 830 2.560 x 1.650 2.560 x 2.470 2.560 x 3.290 2.560 x 4.110

GEUR

BARRIÈRE

SCHÜTZ GmbH & Co. KGaA

Producten en systemen

z Worden in eigen fabriek gemaakt, zijn recycleerbaar en milieuvriendelijk

z Zijn montagevriendelijk en bijgevolg economisch en efficiënt te verwerken

z Voldoen qua constructie en uitvoering aan de daarvoor geldende richtlijnen

en wettelijke verplichtingen

z Worden betreffende de SMP-geurbarrière permanent gekeurd door het

Fraunhofer-Instituut te Freising

z Bundesverband Lagerbehälter e.V.

z Qualitätsgemeinschaft geruchsgesperrte Heizöltanks e.V.

z IWO Institut für Wärme und Öltechnik e.V.

De producent behoudt zich het recht voor om productwijzigingen door te voeren zonder voorafgaande verwittiging.

9


10

otities


04.12 / 2.000 / BSD / Corzilius

(Technische wijzigingen voorbehouden)

ONZE KNOWHOW IS UW KRACHT

Al meer dan 50 jaar ontwikkelt SCHÜTZ innovatieve oplossingen op het gebied van de

installatietechniek. Flexibele, op elkaar afgestemde systemen die voor elke gewenste

toepassing de juiste oplossing bieden. Bovendien kunnen ze snel en eenvoudig geïnstalleerd

worden. Alle belangrijke onderdelen worden bij SCHÜTZ geproduceerd en worden

onderworpen aan zeer strenge kwaliteitscontroles.

Het vloerverwarmingssysteem

voor de renovatie van gebouwen

SCHÜTZ vloerverwarmingssystemen


praktisch en economisch

z alle belangrijke

vloerverwarmingsonderdelen

in eigen

productie

z op elkaar afgestemde

systeembouwstenen

z productie in Duitsland

z absoluut stipte

levering

SCHÜTZ R 50 ® –

het vloerverwarmingssysteem

voor de renovatie

van gebouwen

z extreem geringe

inbouwhoogte van ca.

50 mm

z geringe oppervlaktebelasting

van slechts

ca. 50 kg/m 2

z geïntegreerde contactgeluids-

en warmteisolatie

z hoge verwarmingscapaciteit

bij lage

aanvoertemperaturen

z duidelijk geringer

energieverbruik

SCHÜTZ airConomy ® –

verwarmen, ventileren

en koelen in één

systeem

z het intelligente

binnenklimaatsysteem

z voor verwarming,

ventilatie en koeling

z vrije interieurvormgeving

z energiebesparende

werking

z voor een gezond

binnenklimaat met een

constante kwaliteit

SCHÜTZ GmbH & Co. KGaA

Schützstraße 12

D-56242 Selters

Telefon +49 (0) 26 26 / 77-0

Telefax +49 (0) 26 26 / 77-12 21

E-Mail info2@schuetz.net

www.schuetz.net

More magazines by this user
Similar magazines