Scania press release

scania.at

Scania press release

PRESS info

P13303NL / Per-Erik Nordström

21 maart 2013

Spectaculaire brandstofbesparingen

Scania Opticruise met verschillende

prestatieprogramma’s

Scania Opticruise is nu zonder extra kosten uitgebreid met diverse nieuwe

kenmerken, waaronder Scania Active Prediction. Daardoor is een managementsysteem

voor de aandrijflijn met een ‘voorspellend vermogen’ ontstaan

dat voor een brandstofbesparing van 4-5% zorgt. Er zijn speciale prestatieprogramma’s

ontwikkeld om de efficiency voor verschillende toepassingen te

vergroten. Scania Opticruise Basic is een goed alternatief voor maximale

brandstofzuinigheid. Met een iets beperktere functionaliteit maakt ook dit

systeem zuinig rijden heel gemakkelijk.

De nieuwe Economy-modus is speciaal bedoeld om bij internationaal vervoer zo

zuinig mogelijk te rijden. Scania Opticruise, Scania Active Prediction en de nieuwe

Economy-modus verlagen het verbruik met 4-5%. Het verbruik gaat nog verder

omlaag dankzij de aerodynamische verfijningen die met Scania Streamline

geïntroduceerd worden, de versnellingsbakken met lage luchtweerstand en de

tweede generatie 450 en 490 pk Euro 6 motoren.

Scania Active Prediction is een cruise control systeem dat met behulp van de GPS

en topografische kaartgegevens de route ‘voorspelt’ en de kruissnelheid daarop

afstemt. Het is volledig geïntegreerd in de nieuwe Opticruise-functionaliteit, die

verschillende strategieën toepast ter besparing van brandstof. Op markten waarvoor

geen topografische kaartgegevens beschikbaar zijn, wordt de nieuwe versie van

Scania Ecocruise toegepast.

Dankzij de nieuwe programma’s kunnen klanten de prestaties van hun voertuig

afstemmen op hun eigen werkzaamheden en eigen voorkeur als het gaat om de

functionaliteit en de mate van invloed van de chauffeur. Alle instellingen kunnen in

een Scania werkplaats worden aangepast.

Normaal Economy Power Off-road

De nieuwe kenmerken zijn geïntegreerd in de bestaande toetsen op het stuur voor

Scania Active Prediction en de stuurhendel voor Scania Opticruise. Het schakelen

Scania

Corporate Relations Telephone +46 8 553 810 00

SE-151 87 Södertälje Fax +46 8 553 855 59

Sweden

www.scania.com


2 (7)

tussen de programma’s gebeurt met de rijprogrammaschakelaar en de beschikbare

programma’s worden op het centrale display weergegeven.

Draaischakelaar

N Neutral (vrij)

D Drive

R Reverse

Rijprogrammaschakelaar

– Normaal

E Economy-modus

P Power-modus

O Offroad-modus

Hendel

+ Handmatig opschakelen

– Handmatig

terugschakelen

– (1 sec. ingedrukt houden)

Manoeuvreren

A/M Automatisch/handmatig

AUT-schakelaar

AUT Automatische retarder

via rempedaal

Prestaties op maat – maximaal drie programma’s voor elke vrachtauto

Op voertuigen met Scania Opticruise kunnen maximaal drie prestatieprogramma’s

gespecificeerd worden. Diverse andere parameters kunnen individueel, dat wil

zeggen op basis van de behoeften van de klant, worden ingesteld. Alle instellingen

kunnen indien nodig door een Scania werkplaats worden gewijzigd.

• De normale modus is een allround-modus die geoptimaliseerd is voor een zo

laag mogelijk brandstofverbruik, maar met behoud van de goede prestaties in

heuvelachtig terrein. Het systeem probeert de motor tijdens het klimmen met

maximaal koppel te laten draaien.

Scania Active Prediction is volledig in de Opticruise-functionaliteit geïntegreerd en

voert de voertuigsnelheid iets op voordat aan de klim begonnen wordt. Voordat

de afdaling begint, gaat het voertuig in de vrijloop om brandstof te besparen.

Tijdens het dalen gaat het voertuig uit zichzelf sneller rijden, geholpen door het

momentum en het gewicht. De snelheid kan dalen tot 6% onder, en oplopen tot

4% boven, de ingestelde kruissnelheid (–6%, +4%).

• De Economy-modus houdt het brandstofverbruik zo laag mogelijk, terwijl de

rittijd slechts in geringe mate toeneemt. De motor reageert rustig (dit geldt voor de

Euro 6 motoren).

Voor de snelheidsbegrenzer kunnen ook snelheden van 85 of 80 km/uur worden

gekozen, die bij inschakeling van de Economy-modus automatisch worden

geactiveerd. In deze modus is de kickdown uitgeschakeld.

Scania Active Prediction past een speciale ´zuinig-rijden’ strategie toe. De

snelheid kan dalen tot maximaal 12% onder de ingestelde kruissnelheid (–12%,

0%). Het minimum verschil dat kan worden ingesteld voor de daalsnelheidsregeling

met een retarder is voor de Economy-modus 5 km/uur boven de

kruissnelheid (3 km/uur voor de andere modi).

• De Power-modus is bedoeld voor ritten waarbij een snelle rittijd prioriteit heeft.

De motor reageert krachtig en snel (Euro 5 met XPI, Euro 6 motoren) en de

p13303nl opticruise with performance modes


3 (7)

prestaties tijdens het klimmen worden geoptimaliseerd door de motor met volledig

vermogen te laten draaien en iets sneller te schakelen dan in de normale modus.

Scania Active Prediction is in deze modus niet beschikbaar en de cruise control

heeft de normale functionaliteit.

• De offroad-modus is geschikt voor rijden in moeilijk terrein en op een ondergrond

met een hoge rolweerstand. Deze modus is standaard beschikbaar bij

voertuigen die gespecificeerd worden voor off-roadtoepassingen, maar is ook

voor andere toepassingen leverbaar (bijvoorbeeld bosbouw). De motor reageert

rustig (Euro 5 met XPI, Euro 6 motoren) voor een soepele voortgang.

Het systeem probeert de koppeling zo veel mogelijk te laten aangrijpen om

onderbrekingen in de vermogensafgifte, en daarmee in de tractie, te voorkomen.

Het aantal keren dat geschakeld wordt, wordt tot een minimum beperkt door de

motorsnelheid over een breder toerengebied te laten werken. Het schakelen

gebeurt sneller, waarbij de schakelsnelheid prioriteit heeft, in plaats van het

comfort. In deze modus is Scania Active Prediction niet actief en heeft de cruise

control de normale functionaliteit.

Scania Opticruise Basic – iets beperktere functionaliteit

Scania heeft ook een eenvoudiger uitgevoerd schakelsysteem ontwikkeld waarbij de

chauffeur slechts beperkt invloed kan uitoefenen op het schakelproces. Deze

´kortere weg´ naar een lager brandstofverbruik is met name populair bij fleet owners,

omdat hun chauffeurs vaak in verschillende merken moeten rijden.

Scania Opticruise Basic voor internationaal vervoer heeft de volgende kenmerken:

• Volledig geautomatiseerde Scania Opticruise (met automatische koppeling).

• Normale en Economy-modus.

Scania Active Prediction (of Scania Ecocruise).

• Snelheidsbegrenzer in te stellen op 85 km/uur of 80 km/uur.

• Kickdown uitgeschakeld.

• Handmatig schakelen uitgeschakeld (boven 50 km/uur).

Overzicht prestatieopties

Bijna alle parameters kunnen in een Scania werkplaats worden ingesteld.

Normaal Economy Power Off-road

Scania Opticruise X X X x

Scania Retarder X X X x

Scania Active Prediction

Scania Ecocruise (markten waarvoor geen topografische

gegevens beschikbaar zijn)

1

x

x

X

X

Kickdown uitgeschakeld Optie X Optie Optie

Handmatig schakelen uitgeschakeld boven X km/uur Optie Optie

p13303nl opticruise with performance modes


4 (7)

Instelling snelheidsbegrenzer

Optimale instelling automatisch ingeschakeld in Economymodus

Optimale instelling automatisch ingeschakeld in Economymodus

Normaal Economy Power Off-road

89

km/uur

89

km/uur

85 km/uur

80 km/uur

Acceleration Control x X

89

km/uur

89

km/uur

1 Scania Active Prediction kan in de normale modus worden uitgeschakeld door een Scania werkplaats.

Kijk voor meer materiaal op de Scania Streamline Pressroom op

www.scania.com/media.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

• Gunnar Nyfjäll, Productmanager internationaal vervoer, tel. +46 70 5382892,

e-mail gunnar.nyfjall@scania.com, en

• Johan Björkegren, Productinformatie aandrijflijn, tel. +46 70 1615311,

e-mail johan.bjorkegren@scania.com, en

• Per-Erik Nordström, Productzaken, tel. +46 70 5535577,

e-mail per-erik.nordstrom@scania.com

– – – – – – – – – – – – – –

TECHNISCHE ACHTERGRONDINFORMATIE

Functionaliteit Scania Opticruise

Bij de introductie in 1995 was Scania Opticruise één van de eerste automatische schakelsystemen op

de markt. Het systeem stelde direct een nieuwe norm voor chauffeurscomfort en -ondersteuning.

Sindsdien is de functionaliteit steeds verder verfijnd en is Scania Opticruise uitgegroeid tot een

uitgebreid managementsysteem voor de aandrijflijn.

De klant heeft nu de keus uit een volledig geautomatiseerde versie en één met koppelingspedaal. De

automatische koppeling wordt elektrohydraulisch bediend voor een uitzonderlijke precisie en

souplesse. De nieuwe prestatieprogramma’s kunnen op beide versies gespecificeerd worden.

Alle knoppen voor het schakelen zijn ondergebracht in de rechterstuurhendel, waarmee ook de

Scania Retarder (indien aanwezig) wordt bediend.

Draaischakelaar

N Neutral (vrij)

D Drive

R Reverse

Rijprogrammaschakelaar

– Normale modus

E Economy-modus

P Power-modus

O Offroad-modus

Hendel

+ Handmatig opschakelen

– Handmatig

terugschakelen

– (1 sec. ingedrukt houden)

Manoeuvreren

A/M Automatisch/handmatig

AUT-schakelaar

AUT Automatische retarder

via rempedaal

p13303nl opticruise with performance modes


5 (7)

Alle programma’s worden ingeschakeld met de draaischakelaar op de Opticruise hendel en de

ingeschakelde modus wordt op het centrale display weergegeven

Voorbeelden van display

N

R

m

Neutral

Reverse

Manoeuvreren

Automatisch

A Normale modus

AE Economy-modus

AP Power-modus

AO Offroad-modus

Handmatig

M Normale modus

ME Economy-modus

MP Power-modus

MO Offroad-modus

Draaischakelaar

Hendel

A/M-schakelaar

AUT-schakelaar

Manoeuvreren

Kruipversnellingen

Jutterfunctie

Hill-Hold

Launch Control

Quick

forward/reverse

Gebruikt voor het selecteren van Neutral, Drive of Reverse. De rijprogrammaschakelaar

is voor het inschakelen van de verschillende prestatieprogramma’s en de beschikbare

programma’s worden op de centrale display aangegeven.

Gebruikt voor het handmatig aanpassen van het schakelen. Regelt ook progressief

remmen met de retarder (indien toegepast).

Schakelt tussen automatisch en handmatig schakelen.

In de AUT-positie worden de retarder, de uitlaatrem en het terugschakelen gebruikt om

een maximaal remvermogen te leveren wanneer het rempedaal licht wordt ingetrapt.

De ´toepassingsvertraging´ wordt overbrugd door ‘brake blending’.

Wordt ingeschakeld door de Opticruise-hendel een paar seconden van het stuur af te

drukken. Zorgt voor zeer soepel rijden in alle versnellingen (inclusief de

kruipversnellingen), ongeacht de ingeschakelde modus. De activering wordt

aangegeven met een ‘M’ achter de versnellingsaanduiding. Wordt in de hoge

versnellingsrange automatisch uitgeschakeld.

Bij de 12+2-range-splitterbak is Scania Opticruise het enige systeem dat twee extra

langzame kruipversnellingen biedt voor zeer langzaam rijden met een volledig

mechanische aandrijving. Indien nodig worden de kruipversnellingen voor het wegrijden

gebruikt.

Wordt automatisch ingeschakeld wanneer de aangedreven wielen sneller draaien dan

de voorwielen. Functie: de koppeling wordt onmiddellijk ontkoppeld zodra de chauffeur

het gaspedaal loslaat. De chauffeur kan het gaspedaal herhaaldelijk intrappen om het

voertuig te laten jutteren en weer in beweging te krijgen.

In de offroad-modus wordt de jutterfunctie uitgeschakeld om de koppeling zo veel

mogelijk te kunnen laten aangrijpen.

Hill-Hold vergemakkelijkt het wegrijden op een heuvel. Na het indrukken van de Hillhold

schakelaar en het intrappen van het rempedaal kan het voertuig binnen 3

seconden na het loslaten van het rempedaal beginnen met accelereren. Hill-Hold is nu

voor een groter aantal voertuigconfiguraties leverbaar, inclusief bouwvoertuigen, en ook

voor voertuigen met trommelremmen.

Normaal wegrijden gebeurt door de automatische koppeling iets boven de stationaire

snelheid te laten aangrijpen. Bij een moeilijke start, bijvoorbeeld op een steile heuvel of

zachte ondergrond, kan de chauffeur het toerental verhogen door het gaspedaal snel

helemaal in te trappen. De koppeling grijpt dan bij ca. 1.000 toeren aan.

Het voorselecteren van D of R met de draaiknop terwijl het

voertuig nog langzaam in tegenovergestelde richting rolt, zorgt

voor de onmiddellijke inschakeling wanneer het voertuig tot

stilstand komt. Handig voor steeds terugkerende manoeuvres

in D en R.

p13303nl opticruise with performance modes


6 (7)

Multi-down

Vloerschakelaar

Optioneel

koppelingspedaal

Handmatig een aantal versnellingen terugschakelen (onbeperkt) vóór een klim houdt de

motor op toeren en de versnellingsbak in neutraal. De versnelling wordt ingeschakeld

zodra de snelheid goed is en het voertuig begint met maximaal vermogen aan de klim.

Als u uit ervaring bijvoorbeeld weet dat het voertuig altijd in de 4 e versnelling aan een

klim begint, kunt u alvast naar zijn 4 schakelen en gewoon wachten tot de klim begint.

De kleine schakelaar links op de vloer schakelt de uitlaatrem in en activeert het

terugschakelen voor maximaal remmen op de motor zonder inschakeling van de

retarder.

Scania is de enige fabrikant die een automatisch schakelsysteem met een optioneel

koppelingspedaal biedt, een oplossing waar sommige transportondernemers de

voorkeur aan geven.

Efficiënte aandrijflijn voor zwaar transport

Scania Opticruise is een kosteneffectieve oplossing voor zwaar transport met GVW´s tot 250 ton. De vermogensoverbrenging

gebeurt volledig mechanisch via Scania’s standaard automatische koppeling en een standaard

Scania versnellingsbak met overdrive. Mechanische aandrijving is efficiënt en bespaart brandstof. Dankzij het

hoge koppel dat de Scania motoren al bij lage toeren leveren, grijpt de koppeling soepel net iets boven het

stationaire toerental aan.

Cruise control strategieën

Het in 2011 geïntroduceerde Scania Active Prediction is een baanbrekende cruise control die met

behulp van de GPS-data de kruissnelheid in heuvelachtig gebied aanpast. Scania klanten hebben de

keuze uit drie types cruise control met verschillende strategieën:

• De normale cruise control probeert de snelheid tijdens het klimmen te handhaven met

gebruikmaking van het maximale motorkoppel.

Scania Active Prediction optimaliseert de snelheid tijdens het klimmen en dalen met behulp van

de GPS-positionering en de topografische kaartgegevens, wat in heuvelachtig terrein 2-3%

brandstof scheelt.

• Om in heuvelachtig terrein nog eens 2% extra brandstof te besparen, past Scania Active

Prediction een speciale, ‘zuinig-rijden’ strategie toe als Scania Opticruise in de Economy-modus

staat.

Scania Ecocruise past de kruissnelheid aan de topografische situatie aan door de motorbelasting te

registreren, wat in heuvelachtig terrein tot 3% brandstof scheelt. Scania Ecocruise is alleen actief in

de Economy-modus en vervangt Scania Active Prediction in landen waarvoor geen topografische

gegevens beschikbaar zijn.

p13303nl opticruise with performance modes


7 (7)

Voorbeelden van prestatieprogramma’s en toepassingen

Er kunnen maximaal drie prestatieprogramma’s voor één vrachtauto gespecificeerd worden. De tabel

geeft een indicatie van hoe elke modus voor verschillende toepassingen kan worden gebruikt. Alle

instellingen kunnen in een Scania werkplaats worden aangepast.

Prestatiemodus

Normaal Economy Power Off-road

Internationaal vervoer Licht X

1

x

Zwaar X x X

Heuvelachtig X x X

Vlak X x

Bouwsegment Kipper X X x

Mixer X x x

Houttransport X x X x

Mijnbouw X X x

AWD X X x

Zwaar transport X X x

Distributie X X

Gemeentetaken X X

Brandweer- of reddingsvoertuigen X X

1 De Economy-modus is het meest effectief in moeilijke condities – hoe heuvelachtiger, hoe beter.

p13303nl opticruise with performance modes

More magazines by this user
Similar magazines