SKO Digitaal voor digitale zenders - Spot

spot.nl

SKO Digitaal voor digitale zenders - Spot

SKO Digitaal

Sinds januari 2010 rapporteert SKO een groot

aantal zenders die als SKO Digitaal-zenders

worden aangemerkt. Deze zenders kennen

een specifieke manier van rapportage en

gebruik in zender- en/of campagne-evaluaties.

Deze brochure heeft als doel de achtergrond

en het gebruik van de gegevens voor deze

zenders te verhelderen.

SKO Digitaal achtergrond

In september 2008 begon Stichting KijkOnderzoek een

pilot om het bereik te meten van uitsluitend digitaal

beschikbare kanalen. Intomart GfK zette met succes de

Enhanced Audio Matching-techniek in om het aantal

kijkers van deze kanalen te meten. Naast deze technische

meting ontwikkelde SKO een statistische maat om de

betrouwbaarheid van kijkcijfers van digitale kanalen vast

te stellen. De kanalen die tijdens de pilot werden

gemeten, bereikten gemiddeld 14,5% van de Nederlandse

bevolking van zes jaar en ouder per week, in de weken 6

tot en met 9 2009. In huishoudens die beschikken over

digitale ontvangst lag dit percentage op 28%. Eind 2009

lagen deze percentages al op 30% en 57%.

De resultaten van de pilot hebben uitgewezen dat digitale

kanalen steeds belangrijker worden in het Nederlandse

televisielandschap. Het is daarom voor SKO van belang

uitspraken te kunnen blijven doen over het bereik van

deze kanalen. De pilot stelde SKO in staat om technische

en methodologische zaken te ontwikkelen, waarmee het

digitale platform op een betrouwbare manier kon worden

betrokken bij het kijkonderzoek.

SKO bericht bij standaard zenders over het gemiddelde

aantal kijkers (uitgedrukt in % en in '000). In het geval

van de SKO Digitaal-zenders rapporteert SKO alleen over

het cumulatieve bereik per dag, week of maand. Dit is een

voorwaarde om betrouwbare resultaten te kunnen

rapporteren.

Participerende zenders

De volgende zenders participeren in SKO

Digitaal per 1-1-2011.

Zendercode Zendernaam

380 101 TV 101 TV

377 13th street 13th Str

384 Best 24 Best 24

41 Cartoon Network Cart

442 Comedy Central Family Com.Cent.F

395 Consumentenbond 24 Consumenten 24

392 Cultura 24 Cultura 24

393 Discovery Science Science

390 Discovery Travel & Living Travel

387 Discovery World DiscWrld

452 E! Entertainment E!

453 Eredivisie 1 Erediv 1

454 Eredivisie 2 Erediv 2

470 Eredivisie 3 Erediv 3

375 Familie 24 Familie24

462 Foxlife FoxLife

389 Geschiedenis 24 Geschied. 24

385 Hallmark Channel Hallmark

388 Holland Doc 24 Holland Doc 24

381 Humor TV 24 Humor TV 24

379 Journaal 24 Journ 24

450 Misdaadnet MisdaadN

460 MTV Brand New MTV BrNew

451 Nat. Geo Wild NGCWild

438 Nick Hits Nick Hits

396 Nick Jr. Nick Jr.

459 Nick Toons Nick Toon

440 Nostalgienet Nostalg.

376 Politiek 24 Pol.24

463 RTL Lounge RTLounge

373 Spirit 24 Spirit24

81 Sport 1 SPORT1

469 Sport 1.2 Sport 1.2

383 Sterren 24 Sterren 24

386 Syfy Universal Syfy

436 TMF Dance TMF Dance

437 TMF NL TMF NL

458 TMF Pure TMF Pure

221 VH1 VH 1

201 VH1 Classic VHClassic

439 Xite Xite


Beschikbaarheid data

De kijkdata voor de SKO Digitaal-zenders zijn

beschikbaar op een aantal plekken. Hieronder

een kort overzicht van wat, waar te vinden is.

Op de website van SKO zijn de week- en maandcijfers van

de SKO Digitaal-zenders terug te vinden. Voor klanten

met een website login zijn ook voor dagen en

verschillende doelgroepen cijfers beschikbaar. Login is

aan te vragen bij SKO. Daarnaast zijn de SKO Digitaalzenders

ook gewoon in de ruwe data beschikbaar.

Hierdoor zijn de gegevens ook te gebruiken voor

mediaplanning- en evaluatie.Vraag je softwareleverancier

waar je de betreffende zenders kunt vinden.

Wat kan ik met de SKO Digitaaldata?

Met de kijkdata van de SKO Digitaal-zenders

kun je hetzelfde doen als met de overige

zenders. Het gebruik is wel aan een paar

afspraken gebonden.

Voor SKO Digitaal-zenders is het bereik van campagnes

en de gerealiseerde hoeveelheid GRP s te berekenen op

basis van de ruwe data. De bereikscijfers moeten echter

wel een soort ondergrens halen om als betrouwbaar

aangemerkt te kunnen worden.

Betrouwbaarheid bereikcijfers

SKO stelt dat zij alleen dan de kijkcijfers over een zender

extern wil rapporteren indien deze voldoende

betrouwbaar zijn.

• Voor SKO Digitaal-zenders mag alleen over het bereik

worden gerapporteerd. Dit is een voorwaarde om

betrouwbare resultaten te kunnen rapporteren.

• In de Methodologische beschrijving van SKO worden

alle betrouwbaarheidscriteria voor de rapportage van

zenders gedefinieerd (kritieke steekproefomvang,

substantieel- en meetbaar betrouwbaar).

Een SKO Digitaal-zender mag alleen gerapporteerd

worden in termen van bereik, indien dit bereik

betrouwbaar is binnen de gewenste doelgroep en periode.

De combinatie van beide bepaalt dus hoe een zender

gerapporteerd mag worden. Om de betrouwbaarheid van

het gerealiseerde bereik te toetsen, wordt deze vergeleken

met een minimaal netto bereik (zie bijlage 7 van de

methodendocumenten).

Indien het bereik lager is dan de ondergrens mogen deze

resultaten niet extern worden gerapporteerd. Voor intern

gebruik mogen de data voor alle soorten analyses

gebruikt worden, waarbij je je wel moet realiseren dat de

cijfers indicatief kunnen zijn als ze niet het

bereikscriterium halen.

Rapportagecriteria GRP s

Wanneer het bereik van een campagne van één of

meerdere SKO Digitaal-zenders extern mag worden

gerapporteerd, kan ook het totaal van de GRP s voor de

campagne voldoende betrouwbaar worden

gerapporteerd. Indien het bereik van een campagne lager

is dan de ondergrens, dan mogen deze resultaten niet

extern worden gerapporteerd.

Het gecombineerde bereik van een grotere zender met

een SKO Digitaal-zender wordt in de markt ook gebruikt.

Als de combinatie het minimale bereik realiseert, mag er

over de campagne en de GRP s extern worden

gecommuniceerd. Zoals eerder aangegeven, mag voor

interne analyse wel één en ander worden uitgesplitst.

Nog vragen?

Mocht je na het lezen van deze brochure nog

vragen hebben bij het gebruik van de SKO

Digitaal-data, neem dan gerust contact op

met SKO.

SKO

Stichting KijkOnderzoek

Groen van Prinstererlaan 91

1181 TR Amstelveen

T 020 64 143 33

F 020 642 83 49

E info@kijkonderzoek.nl

I www.kijkonderzoek.nl

Tw twitter.com/KijkOnderzoek

More magazines by this user
Similar magazines