UKKEL / SINT-GILLIS / VORST

monument.irisnet.be

UKKEL / SINT-GILLIS / VORST

64 ⁄ UKKEL / SINT-GILLIS / VORST

UKKEL / SINT-GILLIS / VORST

Dudenpark 63


UKKEL / SINT-GILLIS / VORST ⁄ 65

56. Kaart G 12

Tuinen van het museum

van Buuren

L. Erreralaan 41 – Ukkel

A za en zo van 10u tot 13u

e 3-7 (Churchill)

Het echtpaar Alice en David van Buuren

kwam in 1909 in Brussel wonen

en kocht omstreeks 1927 een stuk

grond in de Erreralaan te Ukkel. Ze

lieten er een villa bouwen en ook een

tuin ontwerpen door landschapsarchitect

Jules Buyssens. Deze laatste

volgde in 1904 Louis Fuchs op als

inspecteur van de beplantingen van

de Brusselse parken en promenades.

Hij realiseerde enkele openbare parken

maar bleef ook werken voor particuliere

klanten. Voor het echtpaar

van Buuren ontwierp hij een “pittoreske

tuin” op een hellend en vrij smal

terrein. Een centraal grasveld werd

omzoomd door gevarieerde elementen:

groen gewelf, border met grasachtige

planten, waterbekkens, met

bloemen begroeide muur, rotsen,

heidemassieven en coniferen die wisselende

gezichtspunten boden van

uit het huis en in de tuin zelf. Het

geheel werd verfraaid door zitbanken,

priëlen, Japanse stapstenen, paviljoenen

en kronkelende paden. Hoewel

de algemene structuur van de tuin

behouden bleef, waren de bloempartijen

mettertijd verdwenen en was het

beeld van de tuin zoals die door Jules

Buyssens was ontworpen door latere

vegetatie helemaal in de verdrukking

geraakt. In 2010 kreeg de tuin een

grondig snoei- en opknapbeurt.

Momenteel worden de borders, de

Japanse stapstenen en de smeedijzeren

bogen hersteld, evenals het

metselwerk van de muurtjes en de

waterbekkens. (B 17/04/1997)

Uitleg door de architect die de

restauratie leidt, zaterdag om

12u en zondag om 10u (enkel in

het Frans).

Opgelet: de toegang tot het

museum is betalend (voordeeltarief

van € 4 van 10u tot 13u).

57. Kaart G 13

Wolvendaelpark

Ukkel

e 4 (Helden), 92-97 (Wolvendael)

f 38-41-43 (Helden)

Het Wolvendaelpark, een overblijfsel

van het oude Zoniënwoud, ligt op een

bijzonder heuvelachtige helling van

de vallei van de Ukkelbeek en wordt

begrensd door twee zeer oude

wegen, de Dieweg en het Crabbegat.

Het domein heeft achtereenvolgens

toebehoord aan de families Fricx,

Fraula, Vanderborght, Looz-Corswarem,

Coghen, Balser en aan baron

Léon Janssen. Elke familie droeg zijn

steentje bij tot de verdere aanleg van

het park. In 1763, toen het kasteel

werd gebouwd, was er nog een

Franse tuin aanwezig. Deze moest

echter al gauw plaats maken voor een

romantische Engelse tuin die meer

aansloot bij de tijdsgeest. Vandaag

heeft het park een sterk gevarieerd

uitzicht, met uitgestrekte omzoomde

grasperken, groepjes hoogstammige

bomen en struiken die zich prachtig

aftekenen tegen het glooiende terrein.

In het kader van een opwaarderingsprogramma

kreeg het park een nieuw

drainagesysteem. De aanleg van vijvers

en ondergrondse stormbekkens

56 57

moet voortaan de problemen met

overvloedige regenval opvangen. Het

park onderging een geslaagde facelift:

zieke bomen werden gekapt en er

werden paden en wegen aangelegd

in lijn met de oorspronkelijke tijdgeest.

Ook het elegante rococopaviljoen dat

in 1877 van Amsterdam was overgekocht

en hier steen per steen werd

heropgebouwd kreeg een verjongingskuur.

Het 18de-eeuwse folietje

met het klokvormige dak heeft een

rijk versierde façade volgens de beste

Duitse rococotradities. Geen Franse

connecties dus, voor wat op het eerste

gezicht een staaltje van Lodewijk

XV-stijl lijkt… (B 08/11/1972)

Rondleiding “Het park van Wolvendael

of de restauratie van een

landschap” (zie kadertekst op

volgende pagina).

Tentoonstelling over de restauratie

van het park en het Lodewijk

XV paviljoen, bij de tent van de

Ligue des Amis du Kauwberg in

het groentheater.


66 ⁄ UKKEL / SINT-GILLIS / VORST

58

58. Kaart F 13 K

Sint-Pieterskerk

Sint-Pietersvoorplein – Ukkel

A za van 10u30 tot 17u

zo van 10u30 tot 18u

e 4-92 (Helden)

f 38-41-43-98 (Helden)

De op 24 september 1782 ingewijde

Sint-Pieterskerk staat op de plaats

van een vroeger Romaans heiligdom

dat teruggaat tot de 12de eeuw. De

plannen voor de kerk, lange tijd toegeschreven

aan Claude Fisco werden

in feite ontworpen door Jean-François

Wincqz, een architect afkomstig uit

een familie van Henegouwse meestersteenhouwers.

Het kerkgebouw werd

een eerste keer verbouwd in 1883-

1884 door architect Jean Baes die het

architecturale decor van de zijgevels

en het koor aanzienlijk verrijkte. De

kerk werd in 1938 beschermd, nadat

eerst de afbraak was overwogen, en

opnieuw verbouwd en aanmerkelijk

vergroot naar de plannen van de

architecten G. Ch. en L. Veraart (1938-

1950). Binnenkort staan er nieuwe

werkzaamheden op het programma:

renovatie van de gevels, waterdicht

maken van de daken, aanpassing van

de elektrische installatie aan de huidige

normen, betere beveiliging van

de kerk, en een verjongingskuur voor

het interieur door een opfrissing van

al het binnenpleisterwerk.

(B 25/10/1938)

Tentoonstelling over de geschiedenis

van het gebouw, van de

romaanse oorsprong tot vandaag,

via een presentatie van de

ontwerpen van de verschillende

architecten door de eeuwen

heen. Ook de problematiek van

de huidige restauratie komt aan

bod. Met de medewerking van

het CIDEP (Centre d’Information,

de Documentation et d’Étude du

Patrimoine).

G Geleide wandeling

Het park van Wolvendael

of de restauratie van een landschap

Het park van Wolvendael vertoont vandaag een gevarieerd

uitzicht met brede grasperken, bosjes hoogstammige

bomen en massieven die voordelig gebruik maken van het

golvende reliëf. Langs de kronkelende paden komt u voorbij

een watervlak, een groen theater en een elegant paviljoen

in rococostijl dat in 1877 in Amsterdam werd gekocht

en steen voor steen heropgebouwd in het park. De wandeling

besteedt ook aandacht aan de recente restauratie van

het park en het paviljoen.

A zaterdag en zondag om 11u, 14u en 16u (duur: 1u30)

C vertrek: ingang van het Wolvendaelpark,

kant Heldensquare in Ukkel – kaart G 13

e 4 (Helden), 92-97 (Wolvendaal)

f 38-41-43 (Helden)

Enkel in het Frans.

Met de medewerking van de Ligue des Amis du

Kauwberg.

H Tentoonstelling

Rond de restauratie van de Nekkersgatmolen

Het Nekkersgat, site bewoond sinds de prehistorie en de

Keyenbempt, een natuurlijke heuvelrug die de vallei van

de Geleytsbeek domineert vormen samen een landschappelijk

geheel van grote historische waarde. Deze tentoonstelling

zet dit gebied in de kijker en gaat in op de recente

restauratie van de Nekkersgatmolen.

Vanuit de tentoonstellingslocatie – het vroegere Nationale

Instituut voor Oorlogsinvaliden – vertrekken geleide wandelingen

naar de molen langs de Geleytsbeek en door de

heraangelegde site van de Keyenbempt.

A zaterdag en zondag van 14u tot 18u (wandelingen

om 14u en 16u – duur: 1u30)

C Domein van het Nekkersgat (vroeger Nationaal Instituut

voor Oorlogsinvaliden), Achille Reisdorfflaan 36

in Ukkel – kaart E 14

e 4 -97 (Egide Van Ophem), 51 (Ukkel Kalevoet)

f 43-60 (Ukkel Kalevoet)

Met de medewerking van de Cercle d’Histoire,

d’Archéologie et de Folklore d’Uccle et environs.


UKKEL / SINT-GILLIS / VORST ⁄ 67

59

59. Kaart E 12 L

Abdij van Vorst

Sint-Denijsplein 2 – Vorst

A za en zo van 10u tot 18u

e 82-97 (Sint-Denijs)

f 50-54 (Sint-Denijs)

Na de stichting van de eerste priorij

tussen 1105 en 1110 volgde de verheffing

tot de rang van abdij in 1239. Het

merendeel van de nog bestaande

gebouwen dateert evenwel uit de

tweede helft van de 18de eeuw. Ze

werden opgetrokken onder leiding

van architect Laurent-Benoît Dewez

op wie de monniken een beroep

deden na de brand die een deel van

het kloostercomplex in 1764 verwoest

had. Na opheffing van de abdij tijdens

de Franse Overheersing werden de

terreinen en gebouwen in 1797 openbaar

verkocht. De nieuwe gebouwen,

die amper 30 jaar oud waren, kregen

een andere bestemming maar de gotische

abdijkerk, de kloostergang en

andere bijgebouwen werden

gesloopt. De verdwenen abdijkerk lag

evenwijdig met de Sint-Denijskerk, op

de plaats van het huidige speelplein.

De abdijgebouwen werden uiteindelijk

in 1964 door de gemeente aangekocht.

Een eerste restauratiecampagne

begon in 1971 om het ingangspaviljoen

met mooi mansardedak, de

twee halfcirkelvormige vleugels en de

oostelijke en westelijke hoofdgebouwen

met de andere portalen te bewaren.

Een nieuwe campagne voor de

herwaardering van de site begon in

2002 met de identieke heropbouw van

de gebogen muur, een overblijfsel van

de omheining van de tuin die vroeger

tegenover de gevel van de abdijkerk

lag, en met de restauratie van de

gebouwen zelf. Het project, dat ook

de Sint-Denijskerk en omgeving

omvat, is nog altijd aan de gang en

omvat de restauratie van de tuinen en

de bouw van een onthaalpaviljoen in

eigentijdse architectuur.

(B 08/09/1994)

Paneel met uitleg over de restauratie

van de oostelijke vleugel

van de abdij.

Tentoonstelling “Chapelier, la vie

en bleu”.


68 ⁄ UKKEL / SINT-GILLIS / VORST

60. Kaart E 12 M

Sint-Denijskerk

Brusselse Steenweg 26 – Vorst

A za van 10u tot 18u

zo van 12u tot 17u

e 82-97 (Sint-Denijs)

f 50-54 (Sint-Denijs)

De Sint-Denijskerk van Vorst, een

typische dorpskerk, heeft een centrale

kern waaraan in de loop der

eeuwen een aantal bijgebouwen werden

toegevoegd, het ene al meer

geslaagd dan het andere. Reeds in

de 12de eeuw bevond zich hier een

gebedsoord. Het was ook in die periode

dat de Sint-Alenakapel werd

opgetrokken in romaanse stijl. Aan

het einde van de 13de eeuw werd

begonnen met de bouw van het koor

en het schip, waaraan een eeuw later

een verdieping werd toegevoegd. De

voet van de toren en het koor van de

Sint-Alenakapel dateren uit de 15de

eeuw. Veel later zou architect Chrétien

Veraart de kerk zijn huidig uitzicht

geven door een tongewelf uit 1820 te

laten afbreken dat de acht grote vensteropeningen

van het schip verduis­

terde. Hierdoor kon het licht opnieuw

volop binnenstromen. Hij liet de huidige

gewelven weer opbouwen en

baseerde zich daarbij op sporen die

hij in het dakgebinte had teruggevonden.

Het Geesthuis werd omgevormd

tot een ontvangstruimte en de verdieping

tot doksaal, terwijl de noordelijke

zijbeuk werd verlaagd. Deze restauratie

vond plaats tussen 1925 en 1926.

Vandaag trekt vooral het recent

gerestaureerde orgel de aandacht,

naast het dak dat in 1990 werd hernieuwd.

Hoewel dit reeds voor 1999

was gepland, werd het orgel pas in

mei 2007 gedemonteerd en uit de kerk

verwijderd. In december 2008 werd

het teruggeplaatst na restauratie door

de firma Thomas. (B 21/12/1936)

Rondleidingen zaterdag om 11u,

14u en 16u en zondag om 14u en

16u.

Orgelconcert zaterdag en zondag

om 15u.

60

61. Kaart E 12 M

Gemeentehuis van Vorst

Pastoorstraat 2 – Vorst

A za en zo van 10u tot 18u

e 82-97 (Sint-Denijs/

Vorst Centrum)

f 50-54 (Sint Denijs)

Na een art-nouveauperiode evolueerde

architect Jean-Baptiste Dewin

na de Eerste Wereldoorlog naar een

art-decostijl met modernistische

invloeden. Hij startte in 1925 met het

ontwerp voor het nieuwe gemeentehuis

van Vorst. De werken hieraan

begonnen echter pas in 1934. Een 50

meter hoog belfort torent uit boven

een massief gebouw in gele baksteen,

hardsteen en beton, de favoriete

materialen van die tijd. Dewin

opteerde voor een functionele en logische

architectuur die een zekere luxe

niet in de weg stond zoals blijkt uit de

exotische houtsoorten (avodiré,

ebbenhout, bubinga, iroko kimbala)

en het gepolijste marmer die voor de

decoratie van het interieur zijn

gebruikt. Het gemeentehuis, dat in

1938 in gebruik werd genomen, heeft

een grote hal met staatsietrap waarvan

de bekleding in wit Carraramar­


UKKEL / SINT-GILLIS / VORST ⁄ 69

61 62

mer, blauw Bioulmarmer en zwart

Mazymarmer samen met het

siersmeedwerk en de gekleurde glasin-loodramen

een opmerkelijk geheel

vormen. Een uitgebreid restauratieprogramma

staat in de steigers voor

2012. Het voorziet het reinigen en

herstellen van de gevels, de restauratie

van de glasramen, het ijzersmeedwerk

binnen en buiten en de

beschilderingen binnen. Het gebouw

zal ook worden aangepast aan de

nieuwe normen op het gebied van

isolatie, elektriciteit en verwarming.

(B 22/10/1992)

Rondleidingen zaterdag en zondag

om 10u30, 11u30, 12u30,

14u30, 15u30, 16u30 en 17u30.

Met de medewerking van Korei.

62. Kaart E 10 K

Wiels en Brass

Van Volxemlaan 354 en 364 – Vorst

A za en zo van 10u tot 18u

e 82-97 (Wiels)

f 49-50 (Wiels )

Het imposante gebouw op de hoek

van de Van Volxemlaan en de Luttrebruglaan,

dat de stilistische aspecten

verenigt van de art deco en het industriële

functionalisme, is een overblijfsel

van de vroegere brouwerij Wielemans-Ceuppens.

Het werd in 1930

ontworpen door architect Adrien

Blomme die het had opgevat als een

echte vitrine om de bloeiende activiteit

van de onderneming aan de buitenwereld

te tonen. Een nauwgezette

restauratie, die plaatsvond tussen

1997 en 2005, heeft het oord zijn vroegere

uitzicht teruggegeven. De buitenbepleistering

is op identieke wijze

vernieuwd en hersteld, net als de

draaiende stalen ramen, de verlichting

en de betegelde muren. De brouwkuipen

zijn gerestaureerd en de silo’s

verbouwd tot tentoonstellingsruimte.

Het gebouw-Blomme heeft vandaag

een nieuwe bestemming gekregen als

centrum voor hedendaagse kunst, het

Wiels. Iets verderop ligt het Brass

waar de brouwzaal en de machinekamer

gevestigd waren. De tot cultureel

centrum omgevormde ruimte

heeft zijn brouwkuipen verloren maar

een aantal gerestaureerde machines

is bewaard gebleven. Dit tussen 1903

en 1905 opgetrokken gebouw bevat

nog mooie ensembles keramiektegels

op de muren van de brouwzaal en in

het trappenhuis met zijn treden van

hardsteen. (B 20/07/1993)

Rondleidingen in het Wiels.

Muzikale animatie in het Brass.


70 ⁄ UKKEL / SINT-GILLIS / VORST

63. Kaart F 11

Dudenpark

kant Lainésquare, ter hoogte

van de ingang aan de Massenetlaan

Vorst

f 48 (Lainé)

Het Dudenpark is een restant van het

Zoniënwoud dat dankzij de grote

hoogteverschillen van het terrein

gespaard is gebleven van de opeenvolgende

golven van ontbossing.

Vandaag is het 23 hectare grote park

voornamelijk beplant met hoogstammige

beuken, maar we treffen ook

esdoorns en essen aan in het dichte

onderhout waar zich rupsklaver en

varens verschuilen, soorten die zeldzaam

zijn in de Brusselse parken. Een

centrale dreef leidt naar het noordelijke

deel dat een tuinaanleg kreeg en

een prachtig uitzicht biedt op het

Brusselse stadslandschap.

Dit park behoorde vroeger toe aan de

abdij van Vorst en stond lange tijd

bekend als het Bois de la Croix.

63

Omstreeks 1829 kwam het in het bezit

van de familie Mosselman. In 1869

werd het eigendom van Guillaume

Duden, een rijke handelaar in kant. Hij

liet er in 1873 een neoclassicistische

woning optrekken waarin vandaag de

filmschool INRACI gevestigd is. Toen

Leopold II in 1895 dit uitgestrekte

domein als legaat kreeg, was hij volop

bezig met de voorbereidingen voor

de aanleg van het park van Vorst. In

1900 stond hij dit park via de Koninklijke

Schenking af aan de Belgische

Staat en besliste om het samen te

voegen met het Jupiterpark en het

park van Vorst. Toch duurde het nog

tot 1912 alvorens het Dudenpark voor

het publiek toegankelijk werd.

De restauratie van het Dudenpark

verloopt in fasen. Er wordt voorrang

gegeven aan het eigenlijke beheer van

het park (onderhoud en kappen van

bomen, revisie van de aanwezige

plantensoorten, probleem van de

erosie,…). De verschillende ingangen

van het park worden volledig gerestaureerd

(hekken en pilasters). Binnenkort

start een volledige renovatie

van de muurtjes in art-decostijl.

(B 26/10/1973)

Rondleidingen over de geschiedenis

van het park en de restauratie

van de art-decomuurtjes,

zaterdag om 10u, 13u en 15u. Met

de medewerking van landschapsarchitecte

Ann Voets

(bureau Out Site) en de architecten

Benoît Lemmens, Pierre

Gruloos en Alberto Solinis.

64. Kaart G 10 M

Stadhuis van Sint-Gillis

Van Meenenplein 39 – Sint-Gillis

A za en zo van 10u tot 18u

e 3-4-51 (Horta)

Op het einde van de 19de eeuw had

Sint-Gillis dringend behoefte aan een

nieuw gemeentehuis. Na de keuze van

een geschikt terrein en de selectie van

een architect gingen de zaken snel

vooruit en werd de bouw in vier jaar

tijd, tussen 1900 en 1904, voltooid.

De plannen voor dit stadhuis van

4.267 m² dat vandaag nog altijd de

bareel van Sint-Gillis domineert, werden

getekend door de Franse architect

Albert Dumont die eerder de

stedenbouwkundige plannen voor de

aanleg van De Panne en Hardelot-

Plage had ontworpen, naast talrijke

villa’s aan de kust. Hij ontwierp een

gebouw met twee gebogen vleugels

die de bezoekers als het ware omarmen.

De neo-Franse renaissancestijl

kenmerkt zich door de weelderige

decoratie en rijkdom aan materialen.

Het gebruik van roze graniet uit de

Vogezen, van Euville- en Savonnièresteen,

en van baksteen en hardsteen

zorgt inderdaad voor een geslaagde

kleurafwisseling die dankzij een grondige

reiniging zijn volledige luister

heeft teruggekregen. De materialen,

die nog in goede staat verkeerden,

moesten alleen van vuil worden ontdaan.

Deze behandeling was ook zeer

heilzaam voor de vele beelden die het

gebouw versieren. Eerder waren de

daken al hersteld. De rijke decoratie

van het interieur die de gemeentelijke

instelling verheerlijkt is niet vergeten,

want ook de trouwzaal is gerestaureerd.

De plafondschilderingen van

Khnopff zijn door gommage schoongemaakt

en de zijden wandtaptijen

langs de muren die de verschillende

levenscycli uitbeelden, zijn met zorg

stofvrij gemaakt. Ze werden destijds

64

geweven door Hélène de Rudder naar

kartons van haar echtgenoot, beeldhouwer

Isidore de Rudder.

(B 08/08/1988)

Rondleidingen zaterdag en zondag

om 10u30, 11u30, 12u30,

14u30, 15u30, 16u30 en 17u30. Met

de medewerking van Klare Lijn.

Tentoonstelling “Twintig jaar restauratie

in het Hortamuseum “(zie

kadertekst volgende pagina).


UKKEL / SINT-GILLIS / VORST ⁄ 71

65. Kaart G 10 M

Volkshuis van Sint-Gillis

Sint-Gillisvoorplein 37-39

Sint-Gillis

A za en zo van 10u tot 18u

e 3-4-51 (Sint-Gillisvoorplein)

f 48 (Sint-Gillisvoorplein)

Het uit 1905 daterende Volkshuis

werd in 1995 door de gemeente Sint-

Gillis aangekocht met de bedoeling

het vervallen gebouw nieuw leven in

te blazen. Het Volkshuis was oorspronkelijk

een plaats van solidariteit,

waar de arbeiders elkaar konden ontmoeten

en waar ze toegang kregen

tot cultuur en vorming. Lenin in 1914

en Paul-Henri Spaak hebben er ooit

toespraken gehouden. In 1918 kreeg

het gebouw zijn eigen bioscoop. De

maatschappelijke betekenis van het

Volkshuis taande vanaf de jaren 1960

en het gebouw werd ingenomen door

handelszaken, later door de werkloosheidsdienst,

de vzw Bulex en een

dansgezelschap. De restauratie heeft

het metalen gebinte in art-nouveaustijl

weer zichtbaar gemaakt dat door

een verlaagd plafond en de bouw van

een zaal op de bovenste verdieping

aan het oog onttrokken was. De grote

zaal heeft een ondiepe scène gekregen

om zijn polyvalentie te vergroten.

Aan de foyer op de eerste verdieping

65

is ook een nieuw lokaal toegevoegd

dat kan dienen voor lezingen of vergaderingen.

Sinds de heropening in

2002 heeft het Volkshuis weer aangeknoopt

met zijn vroegere sociaalculturele

roeping in dienst van de

lokale bevolking.

H Tentoonstelling

Twintig jaar restauratie in het Hortamuseum

In 1961 kocht de gemeente Sint-Gillis de woning van Victor Horta en tien

jaar later het aanpalende atelier. In 1989 gaf de vzw Hortamuseum architecte

Barbara Van der Wee opdracht een masterplan uit te werken dat in opeenvolgende

fases zou worden uitgevoerd voor de twee gebouwen die sinds

1963 beschermd waren. De restauratie van de grote trap was daarbij een

prioriteit. Beetje bij beetje werden zowel de architectuur als de decoratie

van het interieur zorgvuldig in de originele staat hersteld.

Deze tentoonstelling presenteert de plannen van de restauratie door Barbara

Van der Wee samen met een reeks foto’s van de werkzaamheden en de

huidige toestand van het museum door fotograaf Paul Louis.

A zaterdag en zondag van 10u tot 18u

C stadhuis van Sint-Gillis, Van Meenenplein in Sint-Gillis – kaart G 10

e 3-4-51 (Horta)

Met de medewerking van het gemeentebestuur van Sint-Gillis en

het Hortamuseum.


72 ⁄ UKKEL / SINT-GILLIS / VORST

67. Kaart G 10 L

Sint-Gilliskerk

Sint-Gillisvoorplein – Sint-Gillis

A enkel za van 10u tot 12u

en van 14u tot 16u

e 3-4-51 (Sint-Gillisvoorplein)

f 48 (Sint-Gillisvoorplein)

66. Kaart G 10

Voormalige bioscoop

Aegidium

Sint-Gillisvoorplein 18 – Sint-Gillis

A za en zo van 10u tot 18u

e 3-4-51 (Sint-Gillisvoorplein)

f 48 (Sint-Gillisvoorplein)

De bioscoop Aegidium opende haar

deuren in 1905. Achter de eclectische

gevel met neoclassicistische inslag

gaat een uitbundige decoratie schuil

die nog werd aangevuld en verrijkt

tijdens opeenvolgende verbouwingen,

de laatste in 1956. In dat jaar

voegden de architecten Hendrickx en

Stevens een zaal in Lodewijk XV-stijl

toe. Hoewel er vandaag geen films

meer worden vertoond, heeft het

gebouw gelukkig nog de ruimtes

bewaard waar art nouveau en art deco

vrolijk vermengd zijn met decoratieve

elementen die ontleend zijn aan klassieke

stijlen, zoals bloemenslingers,

putti, medaillons of pauwen. Maar het

orgelpunt is ongetwijfeld de Moorse

zaal. Loofwerk, schelpen, palmetten,

geometrische friezen, slanke zuiltjes,

hoefijzerbogen, spiegels en Arabisch

66 67

fantasieschrift brengen er een oosters

universum tot leven dat uniek is voor

Brussel. Stratigrafisch onderzoek en

sonderingen uitgevoerd door het KIK

hebben onder de uniforme verflaag

schitterende tinten aan het licht

gebracht van een uitzonderlijk rijke

polychromie. Deze ontdekkingen worden

bevestigd in de vestibule die,

hoewel ze al lang niet meer wordt

gebruikt, haar oorspronkelijke decoratie

heeft bewaard. Voor de vroegere

bioscoop wordt momenteel een

nieuwe bestemming gezocht.

(B 08/06/2006)

Rondleidingen zaterdag en zondag

om 10u30, 11u30, 12u30,

14u30, 15u30, 16u30 en 17u30.

Met de medewerking van Korei.

Paneel met uitleg over de studie

van de decoratieve elementen

uitgevoerd door het Koninklijk

Instituut voor Kunstpatrimonium.

De stedenbouwkundige Victor

Besme, ontwierp in 1862 de plannen

voor een kerk die deel uitmaakte van

zijn ontwerp voor de heraanleg van

het Sint-Gillisvoorplein. De neo-

Romaanse kerk, gebouwd tussen

1866 en 1878, heeft een imposante

voorgevel Savonnièressteen. Opengewerkte

torentjes accentueren de

steunberen van de voorgevel. De overige

gevels zijn volledig in baksteen

opgetrokken met enkele eenvoudige

hardstenen elementen. Binnen in de

kerk liepen de spitsbooggewelven uit

stucwerk op een houten structuur

aanzienlijke schade op door waterinsijpelingen.

Dit leidde tot het loskomen

van het stucwerk en de instorting

van een gewelf van de dwarsbeuk in

1991. De kerk werd bijgevolg voor het

publiek gesloten en in 1997 begon een

restauratieprogramma onder leiding

van de architecten A. Dupont en

J. L. Vanden Eynde. Na consolidatie

van de dragende elementen en een

identieke heropbouw van de beschadigde

delen werden de plaasteren

sierlijsten, de kapitelen en zuiltjes ter

plaatse gereconstrueerd, evenals de

ribben van de gewelven die perfect

moesten overeenstemmen met het

houten gebinte. Dit vereiste een

nauwe samenwerking tussen de stukadoors

en de schrijnwerkers. De

glasramen en de beschilderingen van

het interieur werden begin jaren 2000

gerestaureerd. De kerk is vandaag in

gebruik door de monastieke gemeenschap

van Jeruzalem.

(B 16/03/1995)

More magazines by this user
Similar magazines