29.08.2014 Views

Conferentie Brochure - Stowa

Conferentie Brochure - Stowa

Conferentie Brochure - Stowa

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

De enige landelijke conferentie over beheer<br />

en onderhoud van waterbouwkundige werken<br />

Lessons learned van projecten bij o.a.:<br />

Noordersluis q IJsselmeergebied q Hoge sluisbrug<br />

over de Amstel q Zeesluis IJmuiden q Julianasluis<br />

q Sluis 7 Helmond q Hartelkering<br />

Risicogestuurd beheer en onderhoud van<br />

Kunstwerken<br />

in de Waterbouw<br />

Beperk risico’s en zorg voor succesvolle renovatie van uw bruggen,<br />

sluizen en andere natte kunstwerken<br />

Leer van experts en zorg dat u weet<br />

q Welke risico inventarisatie methode geschikt is voor beter inzicht in de staat van uw kunstwerken areaal<br />

q Hoe u vanuit een Asset Management strategie uw Total Cost of Ownership beheerst<br />

q Verdeling van verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid bij incidenten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer<br />

q Welke gevolgen het Bouwbesluit 2012 en herziene NEN-normen hebben voor de veiligheid van uw kunstwerken<br />

Uniek! Rijkswaterstaat over de laatste ontwikkelingen in het RINK project<br />

Event partners:<br />

Iv-Infra<br />

Kennispartner:<br />

Met bijdragen van o.a.:<br />

Data: 19 & 20 september 2012 | Locatie: Postillon Hotel, Bunnik<br />

Meld u nú aan! bel: +31(0) 20 - 580 5400 e-mail: inschrijving@iir.nl fax: +31(0) 20 - 580 5454 www.iir.nl/kunstwerkenwaterbouw


Zorg voor veilige en beschikbare kunstwerken<br />

zonder budgetoverschrijdingen door beter<br />

inzicht in de risico’s.<br />

‘Waddinxveense hefbrug valt 30 meter omlaag’ (nufoto.nl)<br />

‘Miljoenenschade stremming sluis Eefde’ (Telegraaf). Steeds<br />

vaker staan er berichten over incidenten bij kunstwerken in<br />

het nieuws. Niet zo vreemd, want veel natte kunstwerken<br />

in Nederland zijn al honderden jaren oud en ruim over hun<br />

verwachte levensduur.<br />

Weet u hoeveel risico u loopt?<br />

Heeft u inzicht in de conditie en integriteit van uw bruggen,<br />

sluizen, gemalen, kades en andere waterbouwkundige werken?<br />

Waar legt u de prioriteiten in uw beheer- en onderhoudsplan?<br />

En hoe pakt u renovatieprojecten aan met de krappe budgetten<br />

voor beheer en onderhoud van infrastructuur? U bent niet de<br />

enige die wakker ligt van deze vragen!<br />

Waarborg veiligheid en voorkom dat u<br />

opdraait voor een miljoenenschade<br />

Op de conferentie ‘Risicogestuurd beheer en onderhoud van<br />

Kunstwerken in de Waterbouw’ hoort u van experts:<br />

• Hoe u risico’s inventariseert en deze informatie<br />

vertaald naar beheer- en onderhoudsplan<br />

• Hoe u vanuit een Asset Management strategie uw<br />

Total Cost of Ownership beheerst<br />

• Noodzakelijke technische kennis voor beheerders<br />

voor adequate monitoring<br />

• Hoe het zit met verantwoordelijkheid en<br />

aansprakelijkheid bij incidenten<br />

• Lessons learned van inspectie- en renovatieprojecten<br />

Kortom, deze 2 dagen krijgt u de handvatten om uw<br />

beheer- en onderhoudsplan naar een hoger niveau te tillen.<br />

Mis het niet en meld u nu aan!<br />

Graag tot ziens in Bunnik op 19 en 20 september!<br />

Met vriendelijke groet,<br />

Uw dagvoorzitter:<br />

Uw experts:<br />

Fred Westenberg, directeur, Ingenieursbureau Westenberg<br />

Peter Van Gestel, directeur, Delta Pi<br />

Tirza Zwanenbeek, projectleider milieu en ecologie, Rijkswaterstaat<br />

Dienst IJsselmeergebied<br />

Rijk Noordzij, projectleider RINK, Rijkswaterstaat Dienst Infrastructuur<br />

John Staphorsius, senior projectleider,<br />

ARCADIS Nederland BV<br />

Wouter van der Wiel, project manager, IV Infra<br />

Jeroen Seinen, senior adviseur, Rijkswaterstaat Dienst Infrastructuur<br />

Marcel Volleberg, register kostenmanager, Tauw<br />

Wim Klomp, director ports, Waterways and Geotechnics, DHV<br />

Michiel Post, directeur, Nebest<br />

Nico Broek, technisch directeur, Ingenieursbureau Westenberg<br />

Kees Vos, kwaliteitsbeheerder civiele techniek, Gemeente Nijmegen<br />

Nico Meininger, senior medewerker Kunstwerken,<br />

Provincie Zuid Holland / NEN 6787 normcommissie<br />

Roelof Moll, director Water Management East, Royal Haskoning<br />

Erik Boontjes, projectleider implementatie Centrale Brugbediening,<br />

Waternet<br />

Olaf Kwast, advocaat bestuursrecht en omgevingsrecht, AKD advocaten<br />

& notarissen<br />

Adri Vervuurt, specialist structurele veiligheid, TNO<br />

Jarit de Gijt, Gemeentewerken Rotterdam / TU Delft /<br />

CUR 186 commissielid<br />

Bob van Bree, zelfstandig adviseur namens STOWA<br />

Mark Lodema, senior adviseur, Nebest B.V.<br />

Elsbeth Kottelenberg<br />

<strong>Conferentie</strong> Ontwikkelaar<br />

IIR Infra<br />

Fred Westenberg<br />

Westenberg Ingenieursbureau<br />

Jos Wessels, projectleider infrastructuur, TNO<br />

Waldeck Podgorski, manager After Sales & Customer Service, Siemens<br />

Mobility<br />

Matthijs Griffioen, ingenieur, Gemeente Amsterdam Ingenieursbureau<br />

Meld u nú aan! bel: +31(0) 20 - 580 5400 e-mail: inschrijving@iir.nl fax: +31(0) 20 - 580 5454 www.iir.nl/kunstwerkenwaterbouw


Dag 1 | 19 september 2012<br />

08.30 Ontvangst en registratie<br />

09.00 Opening en inleiding door uw dagvoorzitter<br />

Fred Westenberg, directeur, Ingenieursbureau Westenberg<br />

Van Risico Inventarisatie naar strategisch<br />

beheer- en onderhoudsplan<br />

IJsselmeergebied<br />

09.15 Hoe krijgt u de kosten, prestaties en risico’s van uw assets<br />

inzichtelijk en beheersbaar?<br />

• Hoe past risicogestuurd beheer en onderhoud in uw Asset<br />

Management strategie?<br />

• Wat is de relatie tussen de prestaties van kunstwerken in<br />

de waterbouw en de prestatie van hun netwerk?<br />

• Welke rol spelen RINK, P-IHP’s en FMECA’s hierbij?<br />

• Welke informatie over kosten, prestaties en risico’s heeft<br />

u nodig?<br />

• Wat verandert er voor u als operationeel Asset Manager?<br />

Peter Van Gestel, directeur, Delta Pi<br />

& Tirza Zwanenbeek, projectleider milieu en ecologie,<br />

Rijkswaterstaat Dienst IJsselmeergebied<br />

10.00 De huidige status van RINK (Risico Inventarisatie Natte<br />

Kunstwerken) van het Rijkswaterstaat areaal<br />

• Wat is de aanleiding geweest om het RINK project op<br />

te zetten?<br />

• Hoe is de risico inventarisatie aangepakt en welke middelen<br />

zijn er ontwikkeld?<br />

• Wat is er op dit moment bekend over de status van het<br />

areaal aan natte kunstwerken bij Rijkswaterstaat?<br />

• Wat is de waarde van de corridoranalyse voor uw<br />

investeringsbeslissingen?<br />

Rijk Noordzij, projectleider RINK, Rijkswaterstaat Dienst<br />

Infrastructuur<br />

10.45 Pauze, koffie, thee<br />

11.15 De voordelen van risicogestuurd beheer en onderhoud<br />

van uw natte kunstwerken areaal<br />

• Het inspectie- en analyseproces in relatie tot het RAMS<br />

(Reliability, Availability, Maintainability en Safety) –model,<br />

hoe gaat u om met interpretatieverschillen tussen de<br />

verschillende resultaten?<br />

• Hoe stelt u nieuwe risico’s vast en welke rol spelen de<br />

laatste norm & wetswijzigingen?<br />

• Hoe stelt u foutenbomen op en reparatietijden vast en hoe<br />

volgen daaruit de prioriteiten?<br />

• Hoe stelt u effectieve en efficiënte beheermaatregelen vast?<br />

John Staphorsius, senior projectleider, ARCADIS<br />

Nederland BV<br />

Risico Inventarisatie en renovatieprojecten in de praktijk<br />

Noordersluis IJmuiden<br />

12.00 RINK: RAMS-prestaties van de Noordersluis<br />

• Wat zijn de technische en procesmatige aandachtspunten<br />

12.30 Lunch<br />

bij de uitvoering van een integrale RAMS-analyse?<br />

• Hoe wordt omgegaan met kennisonzekerheid bij het<br />

bepalen van de RAMS-prestaties en de restlevensduur?<br />

• Wat kan de rol van integrale RAMS-analyses en –prestaties<br />

zijn bij onderhoudscontracten en vervangingsvraagstukken?<br />

Wouter van der Wiel, projectmanager, Iv-Infra<br />

& Jeroen Seinen, senior adviseur, Rijkswaterstaat Dienst<br />

Infrastructuur<br />

Zeesluis IJmuiden, Julianasluis en Sluis 7 Helmond<br />

13.30 Vervanging en uitbreiding van bestaande sluiscomplexen<br />

• Hoe stelt u bedrijfsvoering zeker bij het vervangen<br />

van sluiskolken?<br />

• Hoe gaat u om met beperkte fysieke ruimte?<br />

• Wat zijn de cultuurhistorische elementen in het ontwerp?<br />

• Wat zijn de risico’s wanneer funderingsgegevens van<br />

bestaande sluiskolk onbekend zijn?<br />

Wim Klomp, director ports, Waterways and Geotechnics, DHV<br />

Hoge sluisbrug over de Amstel<br />

14.00 Lessons learned van renovatie van monumentale<br />

hoge sluisbrug over de Amstel<br />

Praktijkcase<br />

Praktijkcase<br />

Praktijkcase<br />

Praktijkcase<br />

• Op basis van welke informatie is er gekozen voor<br />

renovatie?<br />

• Welke onderdelen vragen om renovatie en hoe wordt dat<br />

aangepakt?<br />

• Welke problemen is men tegengekomen en waarom was<br />

men daar niet op voorbereid?<br />

• Hoe is het project met zo min mogelijk vertraging in<br />

samenwerking met aannemer, opdrachtgever, directie UAV<br />

en monumentenzorg toch doorgezet?<br />

Matthijs Griffioen, ingenieur, Gemeente Amsterdam<br />

Ingenieursbureau<br />

Slim management van uw assets<br />

met krappe onderhoudsbudgetten<br />

14.30 Grip op levensduurkosten en Total Cost of Ownership<br />

(TCO) met integraal Asset Management<br />

• Waarom is het belangrijk rekening te houden met<br />

onderhouds kosten in de ontwerpfase?<br />

• Met welke methodieken kunt u de Life Cycle Costs (LCC)<br />

correct bepalen?<br />

• Hoe gebruikt u areaal en onderhoudsgegevens om inzicht<br />

te krijgen in de TCO?<br />

• Hoe gebruikt u inzicht in LCC en TCO om grip te houden<br />

op projectkosten en budgetten?<br />

Marcel Volleberg, register kostenmanager, Tauw<br />

Meld u nú aan! bel: +31(0) 20 - 580 5400 e-mail: inschrijving@iir.nl fax: +31(0) 20 - 580 5454 www.iir.nl/kunstwerkenwaterbouw


Kunstwerken in de Waterbouw<br />

Dag 2 | 20 september 2012<br />

15.00 Pauze, koffie, thee<br />

15.30 Efficiënt beheer door risico gestuurd inspecteren<br />

• Wordt symptoombestrijding door risicogestuurde<br />

inspecties uitgebannen?<br />

• Hoe ziet een risico gestuurde inspectie eruit? In hoeverre<br />

zijn duikinspecties daar een onderdeel van?<br />

• Welke informatie is nodig voor risico analyse en welke rol<br />

spelen archiefgegevens en aangetroffen schades?<br />

• Wat als de beschikbare gegevens ontoereikend zijn?<br />

Waarvan zijn ontbrekende gegevens te achterhalen<br />

(en waarvan niet)? Wat zijn de pijnpunten?<br />

Michiel Post, directeur, Nebest<br />

16.00 De mogelijkheden van beheer en onderhoudssystemen<br />

voor natte kunstwerken<br />

• Welke beheer en onderhoudssystemen bestaan er<br />

voor kunstwerken in de waterbouw?<br />

• Wat zijn de belangrijkste verschillen tussen de systemen?<br />

• Hoe krijgt u met de systemen inzicht in de geografische<br />

informatie van kunstwerken?<br />

• Welke informatie gaat in het systeem en wat haalt u eruit?<br />

• Hoe gebruikt u de informatie om uw onderhoudswerkzaamheden<br />

goed te managen?<br />

Nico Broek, technisch directeur, Ingenieursbureau<br />

Westenberg<br />

16.30 Paneldiscussie<br />

Beheerders hoeven geen technische kennis van natte<br />

kunstwerken te hebben; het inhuren van externe specialisten<br />

is voldoende.<br />

Wilt u een onderwerp ter discussie stellen?<br />

Geef uw suggestie door aan Elsbeth Kottelenberg<br />

(020 5805 434; e.kottelenberg@iir.nl)<br />

17.00 Afsluiting met aansluitend netwerkborrel<br />

Event partners:<br />

08.45 Ontvangst en registratie<br />

09.00 Inleiding door uw dagvoorzitter<br />

Fred Westenberg, directeur, Ingenieursbureau Westenberg<br />

Noodzakelijke juridische en technische kennis voor veilig<br />

beheer conform vernieuwde wet- en regelgeving<br />

09.15 Verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van<br />

beheerders in het kader van huidige wet- en regelgeving<br />

• Beheer en onderhoud van kunstwerken en bijzondere<br />

bevoegdheden van de beheerder<br />

• Wie is er verantwoordelijk voor kunstwerken?<br />

• Is de beheerder aansprakelijk bij incidenten?<br />

• Welke betekenis heeft publiekrechtelijke normering?<br />

• Is het uitbesteden van risico’s bij de aannemer mogelijk?<br />

Hoe?<br />

Olaf Kwast, advocaat bestuursrecht en omgevingsrecht,<br />

AKD advocaten & notarissen<br />

09.45 Welke rol speelt u als beheerder bij inspecties<br />

van kunstwerken in de waterbouw?<br />

• Welke technische kennis heeft u als beheerder nodig?<br />

• Vanuit welke visie maakt u als beheerder uw keuzes?<br />

• Hoe borgt de beheerder risico’s?<br />

• Inspecteert u zelf of huurt u specialisten in?<br />

• Waarom een conditiescore en een verzorgingsscore<br />

in het kader van NEN 2767-4?<br />

Kees Vos, kwaliteitsbeheerder civiele techniek,<br />

Gemeente Nijmegen<br />

10.15 Pauze, koffie, thee<br />

10.45 Veiligheidsfilosofie van bestaande constructies in<br />

het kader van het Bouwbesluit 2012<br />

• Wat veranderd er voor kunstwerkbeheerders door<br />

Het Nieuwe Bouwbesluit 2012?<br />

• Achtergronden van de NEN 8700 en 8701 voor beoordeling<br />

van bestaande kunstwerken<br />

• Wat zijn de verwachtingen voor de herziening van de<br />

NEN 8702 voor betonconstructies?<br />

Adri Vervuurt, specialist structurele veiligheid, TNO<br />

11.15 Hoe waarborgt u veiligheid met en bij dynamische<br />

waterbouwkundige werken?<br />

• Hoe zorgen kunstwerken in de waterbouw voor<br />

waterveiligheid?<br />

• Wat is er aan veiligheidsbeleid?<br />

• Hoe meet u het huidige niveau van veiligheid op een object?<br />

• Hoe bewaakt u veiligheid in de praktijk?<br />

Roelof Moll, director Water Management East,<br />

Royal Haskoning<br />

Iv-Infra<br />

Meld u nú aan! bel: +31(0) 20 - 580 5400 e-mail: inschrijving@iir.nl fax: +31(0) 20 - 580 5454 www.iir.nl/kunstwerkenwaterbouw


11.45 Voldoet de veiligheid van uw beweegbare bruggen aan<br />

de Machinerichtlijn en de herziene NEN 6787?<br />

• Wat houdt veiligheid volgens de Machinerichtlijn in?<br />

• Welke risico’s loopt u als u zich niet aan de richtlijn houdt?<br />

• Wat zijn de gevolgen van de herziene NEN 6787 voor<br />

veiligheid van beweegbare bruggen?<br />

• Wat moet u doen om de veiligheid van uw bruggen<br />

te waarborgen conform de herziene richtlijnen?<br />

Nico Meininger, senior beleidsmedewerker Kunstwerken,<br />

Provincie Zuid-Holland / NEN 6787 normcommissie<br />

Thema 3<br />

Wat betekent toetsing met de STOWA Leidraad<br />

Kunstwreken in regionale keringen voor beheerders?<br />

• Waarom is de Leidraad kunstwerken in regionale keringen<br />

ontwikkeld?<br />

• Voor wie zijn de aanbevelingen in de Leidraad kunstwerken<br />

bedoeld?<br />

• Wat is het verschil tussen regionale en primaire toetsingen<br />

van kunstwerken?<br />

Bob van Bree, zelfstandig adviseur namens STOWA<br />

12.00 Lunch<br />

13.00 Thematafels<br />

Kies twee thematafels en ga twee keer 45 minuten in gesprek<br />

over de onderwerpen die u het meest interesseren. Deel<br />

ervaringen, ga in discussie, leg uw vragen voor aan de experts<br />

en zorg ervoor dat u weet wat belangrijk is bij het beheer en<br />

onderhoud van uw kunstwerken. Naderhand zullen de<br />

tafelvoorzitters kort toelichten aan de zaal wat er aan tafel is<br />

besproken, om zo de uitkomsten met alle deelnemers te delen.<br />

Thema 1<br />

Renovatie van kademuren en monumentale boogbruggen<br />

• Hoeveel kilometers aan kademuren zijn er in Nederland en<br />

in welke staat zijn ze?<br />

• Wat is de gemiddelde levensduur van kademuren en<br />

boogbruggen?<br />

• Wat zijn de risico’s van verouderde kades?<br />

• Wat is de invloed van de ondergrond?<br />

• Hoe worden renovatieprojecten van kademuren aangepakt?<br />

Jarit de Gijt, Gemeentewerken Rotterdam / TU Delft /<br />

voorzitter CUR 186 commissie lid<br />

Thema 2<br />

Veilige implementatie van centrale bedieningssystemen<br />

van dynamische kunstwerken<br />

• Hoe staat het met de beveiliging van besturingssystemen<br />

van beweegbare kunstwerken?<br />

• Wat is veiligheid in het kader van CE-markeringen?<br />

• Wat zijn de risico’s als de vitale infrastructuur wordt<br />

bedreigd?<br />

• Hoe kan de beveiliging worden verbeterd om incidenten<br />

te voorkomen?<br />

• Hoe zorgt u dat het bedienend personeel bewust met<br />

veiligheid omgaat?<br />

Erik Boontjes, projectleider implementatie Centrale<br />

Brugbediening, Waternet<br />

Praktijkcase<br />

Thema 4<br />

Innovatieve inspectiemethoden van hout, staal en beton<br />

• Hoe bepaalt u de configuratie van leidingen en<br />

(voorgespannen) wapening tot 30 cm diep in beton?<br />

• Mogelijkheden en onmogelijkheden van scheurvorming<br />

in stalen sluisdeuren<br />

• Wat is toelaatbare aantasting van houten sluisdeuren en paalfunderingen?<br />

Hoe krijgt u zicht op het paaldraag-vermogen?<br />

Mark Lodema, senior adviseur, Nebest B.V.<br />

Thema 5<br />

Aantoonbare veiligheid bij bestaande kunstwerken<br />

volgens Het Bouwbesluit 2012<br />

• Hoe verlengt u levensduur van kunstwerken op een veilige<br />

en efficiënte manier?<br />

• Hoe past dat in de nieuwe regelgeving?<br />

• Wat kunnen beheerders in de toekomst verwachten aan<br />

wet- en regelgeving?<br />

Jos Wessels, projectleider infrastructuur, TNO<br />

14.30 Terugkoppeling van de thematafels<br />

14.45 Pauze, koffie, thee<br />

Samenwerking en mogelijkheden van prestatiecontracten<br />

bij renovatieprojecten<br />

Hartelkering<br />

15.15 Hoe bereikt u een win-win situatie bij een innovatief<br />

meerjaren prestatiecontract<br />

• Waarom is er gekozen voor deze contractvorm?<br />

• Hoe is de onderhoudsstrategie tot stand gekomen?<br />

• Biedt het contract ruimte voor een doorgestoken<br />

verbeterproces?<br />

• Hoe houdt de beheerder de kwaliteit van de uitbestede<br />

werkzaamheden hoog?<br />

• Hoe gaat het met de samenwerking?<br />

Waldeck Podgorski, manager after sales & customer service,<br />

Siemens Mobility<br />

15.45 Zaaldiscussie<br />

Er is meer transparantie en samenwerking tussen beheerders<br />

en marktpartijen nodig om kennisbehoud op het gebied van<br />

onderhoud en renovatie in de inframarkt te bewerkstelligen.<br />

16.15 Afsluiting door uw dagvoorzitter<br />

Meld u nú aan! bel: +31(0) 20 - 580 5400 e-mail: inschrijving@iir.nl fax: +31(0) 20 - 580 5454 www.iir.nl/kunstwerkenwaterbouw


IIR B.V., Kabelweg 37, 1014 BA Amsterdam:<br />

Miljoenenschade door stremming sluis Eefde<br />

De Telegraaf: 11-01-2012<br />

Spoorbrug bij Eefde onveilig<br />

BNR Mobiliteit: 5 mei 2012<br />

Defect sluis bij Bodegraven, scheepvaart gestremd<br />

Transport Online: 19-04-2012<br />

Meld u aan met uw VIP CODE<br />

Waddinxveense hefbrug vijf maanden dicht<br />

Reformatorisch Dagblad: 02-03-2012<br />

Risicogestuurd beheer en onderhoud van<br />

Kunstwerken<br />

in de Waterbouw<br />

3 makkelijke manieren om u aan te melden:<br />

1. Via internet: www.iir.nl/kunstwerkenwaterbouw<br />

2. Stuur een e-mail naar l.mendoza@iir.nl<br />

3. Bel Lorelei Mendoza van customer service: 020 - 5 805 400<br />

Meld u vroeg aan en<br />

bespaar €200,-<br />

Bij aanmelding<br />

t/m 20 juli 2012<br />

Bij aanmelding<br />

na 20 juli 2012<br />

Overheid 1.599,- 1.799,-<br />

Niet overheid 1.799,- 1.999,-<br />

Alle prijzen zijn per persoon exclusief BTW, inclusief documentatie, koffie/thee en lunch.<br />

Uw organisatie profileren?<br />

Frank Schouten geeft u graag persoonlijk advies.<br />

Neem contact op via 020 - 5 805 437 of e-mail f.schouten@iir.nl<br />

Vragen?<br />

Heeft u inhoudelijke vragen of wilt u meerdere personen aanmelden?<br />

Neem contact op met onze accountmanager:<br />

Naomi Voet, 020 - 5 805 496 of n.voet@iir.nl.<br />

Speciaal voor:<br />

Beheerders van kunstwerken:<br />

Rijkswaterstaat<br />

Waterschappen<br />

Provincies<br />

Gemeenten<br />

&<br />

Inspecteurs<br />

Ingenieurs<br />

Verhinderd? Over annuleren of wijzigen doen wij niet moeilijk!<br />

Tot 1 maand voor de bijeenkomst kunt u geheel kosteloos annuleren. Bij annulering<br />

binnen 1 maand voor de bijeenkomst krijgt u een tegoedbon voor deelname aan<br />

een van onze andere conferenties of trainingen. (Bon is één jaar geldig)<br />

Gegevensregistratie<br />

Uw gegevens worden door IIR geregistreerd en gebruikt om u op de hoogte te<br />

houden van onze producten en die van zorgvuldig geselecteerde bedrijven.<br />

Mochten uw gegevens niet correct zijn of wenst u dat uw gegevens niet gebruikt<br />

worden voor deze doeleinden, neem dan contact op met onze database afdeling<br />

op 020 - 5 805 470 of e-mail database@iir.nl<br />

Algemene voorwaarden<br />

Op alle aanbiedingen zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. Deze zijn<br />

gedeponeerd bij de K.v.K te Amsterdam, onder nummer 33200358. De algemene<br />

voorwaarden zijn te downloaden op onze website www.iir.nl/algemene_voorwaarden<br />

en worden op verzoek kosteloos toegezonden.<br />

Meld u nú aan! bel: 020 - 580 5400 e-mail: inschrijving@iir.nl fax: 020 - 5 805 454 www.iir.nl/kunstwerkenwaterbouw

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!