STREETLIFE®

streetlife.nl

STREETLIFE®

Boomproducten

Collectie 2010 - 2011

STREETLIFE ®


A

Streetlife Collectie 2010-2011

NL

B

D

UK

Scheveningen, Rotterdam, Leiden

Anderlecht, Brasschaat, Brussel

Travemünde, Schleswig Landes Garten Schau

Olympic Parklands London 2012, Sunderland

A - Straatmeubilair

B

NL

B

D

UK

Zuidas Amsterdam, Delft, Kop van Zuid Rotterdam

Gent, Arendonk

Planegg, München, Hamburg

London, Manchester City

B - Boomproducten

C

Streetlife bv

NL

D

UK

Amsterdam, Sneek, Heemskerk

Lübeck, Essen

King’s Lynn

Composiet fietsbrug, 60 jaar levensduur

i.s.m. Lightweight Structures

C - Bruggen & Dekken

U kunt op onze website aanvullende informatie krijgen:

• digitale catalogus (in PDF): Brochure A, B en C

• ingekorte prijslijst

• bestekteksten, montagehandleidingen en technische infosheets

• beeldenbank met hoge resolutie beelden

• recente project- en productfoto’s

• digitale nieuwsbrief: Streetlife Short

Oude Singel 144

2312 RG Leiden

Nederland

T +31 (0) 71 524 68 46

F + 31 (0) 71 524 68 49

streetlife@streetlife.nl

www.streetlife.nl


Bomen in beweging

Streetlife heeft in samenwerking met boomspecialisten een range

van professionele boombakken en boomeilanden ontwikkeld,

die uitgerust kunnen worden met een

boomverzorgingssysteem. Er zijn diverse projecten gerealiseerd,

bijvoorbeeld de Kop van Zuid Rotterdam, Zuid-As Amsterdam,

Manchester City en het centrum van Delft. Deze projecten

borduren op geheel nieuwe wijze voort op de eeuwenoude traditie

van de Oranjerie. Hierbij staat een optimale verzorging en

koestering van de bomen centraal.

Argumenten om bomen in boombakken te plaatsen zijn:

• Gebrek aan voldoende ondergrondse ruimte, zoals bij

parkeerdekken, daktuinen, kabels & leidingen en hoge

waterstanden.

• Voor architectonische terrassen zijn Ultra lichte boombakken

verkrijgbaar.

• Een interessante en sympathieke manier om de stedelijke

ruimte te structureren en vorm te geven.

• Een grote mate van flexibel en multifunctioneel gebruik.

Verplaatsbare grote bomen hebben geen kapvergunning nodig.

• Uit veiligheidsoverweging belangrijke gebouwen van

Road Blocks in boombakuitvoering voorzien.

Ook bestaande bomen in de stedelijke omgeving verdienen meer

aandacht. CorTen boomroosters al of niet uitgerust met de

innovatieve Tree Air ® Spots en de forse Tree Outlines completeren

het Streetlife programma boomproducten.

Ons ultieme voorbeeld is de granaatappelboom

bij het Slot Herrenhausen in

Hannover. Deze plant kwam in 1653 uit

Venetië naar Noord-Duitsland en heeft de

roerige historie tot vandaag getrotseerd.

Dankzij 350 jaar goede verzorging is de

boom in prima conditie.


Tree Tub Technology

Jarenlang onderzoek en ervaring met talloze stedelijke projecten

heeft geresulteerd in het Treetec ® systeem, dat in de boombakken

van Streetlife wordt toegepast. Streetlife werkt samen met alliantie

partner BSI Bomenservice BV m.b.t. duurzaam en stedelijke groen.

Het Treetec ® boomverzorgingssysteem maakt het mogelijk dat

bomen zich in boombakken op goede wijze kunnen ontwikkelen.

Duurzaam groen en stedelijke bomen kunt u zodoende op elke

stedelijke locatie, gebouw, parkeerdek of viaduct toepassen.

De Treetec ® wandconstructie zorgt voor afdoende thermische

isolatie en voorkomt schadelijke temperatuurvariaties.

Bomen hebben naast water, eveneens behoefte aan voldoende

zuurstof bij de wortels. De Treetec ® wandconstructie zorgt

aan de binnenzijde van de wanden voor zuurstofmigratie rondom

de wortelkluit.

Elke boombak van Streetlife heeft voorzieningen om kleine en

grote boomkluiten te fixeren in de boombak. Naar behoefte

kunnen separate Treetec ® spanbanden voor de kluit meegeleverd

worden. Door deze onzichtbare boomkluit verankering van de

boom wordt scheefgroei in de bak vermeden.

Elke boombak van Streetlife is zodanig ontworpen dat

verplaatsbaarheid van bak met boom mogelijk is. Afhankelijk

van de grootte van de boombak kan dit met een vorkheftruck

plaatsvinden of met een hijskraan (met standaard evenaar of

hijsbandenset). Voor het gewicht van een vochtig groeimedium

dient men met 1500 kg per m 3 te rekenen.

Bomen in bakken vragen om een afgestemde samenstelling van

het groeimedium. Streetlife en BSI Bomenservice hebben goede

ervaring met een compound van potgrond en zand, eventueel aan

gevuld met additieven. Wij adviseren een bodembedekker

(bijv. klimop in matvorm) aan de bovenzijde toe te passen.

Een groene bodembedekker creëert direct een groen beeld,

isoleert de bovenzijde, voorkomt vuilophoping en uitdroging

aanzienlijk.

Bij hoogbouwprojecten dient rekening gehouden te worden met

hoge windbelasting. De wind is mede bepalend voor het soort

boom en de uitvoering van de boombakken. Na de selectie van

het boomtype kan Streetlife windberekeningen maken gebaseerd

op statistische aannames.

Daktuinen & Dekken vereisen Ultra lichte oplossingen

Verdichte stedelijke gebieden hebben meer en meer behoefte

om duurzaam groen toe te passen op betonnen dek- & dakconstructies.

Vaak is de gelijkmatig belasting van deze dekken

beperkt tot max. 500 kg/m 2 . Door het toepassen van ultra lichte

materialen en eventueel een aangepast lichtgewicht groeimedium

is het mogelijk ook op daken en bestaande dekken grotere bomen

toe te passen.

Bij het Treetec ® Bottom Up systeem bevindt zich onder in de

boombak een waterreservoir van ca. 100 tot 200 liter (afhankelijk

van grootte van de boombak). Het waterreservoir kan door een

separaat vulgat gevuld worden en zal in de zomer regelmatig door

de boomverzorger bijgevuld en onderhouden dienen te worden.

Overtollig water wordt bij elke Streetlife boombak afgevoerd.

Een goede boomontwikkeling wordt gestimuleerd door een eb en

vloed werking van het water. In de winter dient het reservoir leeg

te zijn, immers bomen hebben in de winter geen

groeiontwikkeling!

Bij het Treetec ® Electronic systeem vindt de irrigatie plaats door

een automatische systeem voor watersuppletie. Hierbij worden de

druppelaars aan de bovenzijde van de wortelkluit geplaatst op

meerdere plekken. Door de instellingen van de doseercomputer en

door deze via internet te regelen, wordt de meest natuurlijke wijze

van watersuppletie gerealiseerd.

Het succes van bomen in bakken en boomeilanden is afhankelijk

in de mate van onderhoud. Het regelmatig schoonhouden,

het snoeien van de bomen, de controle over het water geven,

zijn essentiële aspecten.


Treetec ® HOTBU

Boombakken kunnen op natuurlijke wijze van voldoende

regenwater worden voorzien, indien het afschot van het maaiveld

meebeschouwd wordt. Door het waterreservoir van het Treetec ®

Bottom Up systeem in het maaiveld te verdiepen kan regenwater

het reservoir vullen. De capillaire kolommen transporteren het

water naar boven, zodat de wortels van de bomen het opnemen,

het Treetec ® HOTBU systeem.

De boombak krijgt rondom in het maaiveld een CorTen kraag of

schotel (patent aangevraagd).

Boomkluit verankering/

rootball anchoring

Treetec ® Electronic

Bij Treetec ® Electronic wordt het water vanuit een centrale

watertank m.b.v. elektronisch gestuurde leidingen bovenop de

wortelkluit gedruppeld. Instelling van de doseercomputer

geschiedt op regelmatige basis door de boomspecialist, al of niet

via internet.

2 3

O2

O2

Treetec ® Systemen

De Streetlife boombakken en boomeilanden zijn afgestemd op

een uniek boomverzorgingssysteem. Het Treetec ® systeem realiseert

een optimale boomverzorging op een vrijwel automatische of

semi-automatische wijze. Het Treetec ® systeem maakt op elke

locatie stadsbomen mogelijk (patenten aangevraagd).

Treetec ® Bottom Up

Bij het Treetec ® Bottom Up systeem bevindt de wateropslag zich

op de bodem van de boombak of het boomeiland.

Optioneel kunnen verticale capillaire kolommen het water naar de

wortels distribueren. Het waterreservoir dient bij langdurige droge

periodes in de zomer door de boomspecialist afgevuld en

onderhouden te worden.

2 3

O2 O2

O2

O2

Capillaire kolommen/

Capillary columns

1

1

Naar andere boombakken/

to other tree tubs

H20

H20

H20

H20

7

Riool/

Sewer

Water reservoir

5 4

H2O Doseer

Computer

(Online)

Central H2O

Tank /

Buffer

4

6 5

HGW-Bakken

In drassige stadsgebieden maken bomen weinig kans zich

goed te ontwikkelen. Bij een inklinkende ondergrond, zoals

bij veengebieden, belemmert de hoge waterstand de groei

van bomen dramatisch. Streetlife levert in samenwerking met

BSI Bomenservice het eenvoudig HGW boombak systeem,

waarbij de bomen verhoogd geplaatst worden. Naar wens worden

de bomen ondergronds verankerd. Deze oplossing is veelal

maatwerk, waarbij beoogd wordt een optimale boomgroei te

realiseren.

Verkrijgbaar in diverse uitvoeringen in CorTen, al of niet van

FSC hardhouten balken voorzien.

Minimale afname 20 stuks. Levertijd 10-12 weken.

1. Wandconstructie: thermische isolatie en zuurstofmigratie rond

de wortelkluit.

2. Optionele afdekking met boomroosters of groene

bodembedekkers in matvorm voorkomt verdamping en teveel

uitdroging.

3. Voorzieningen t.b.v. kluitverankering te leveren met optionele

Treetec ® banden voorkomen scheefgroei.

4. Veelal wordt gebruik gemaakt van de water-doseercomputer in

combinatie met een ruime wateropslagtank die in het maaiveld

is opgenomen. Met name in droge en zuidelijke gebieden is een

automatisch water-geef-systeem een raadzame oplossing.

5. Overtollig water wordt via gaten in de bodem afgevoerd.

Indien men dit overtollige water niet op straat wil zien

(bijv. natuurstenen loopgebieden) dan kan een aangepaste

bodem geleverd worden met een centrale rioolaansluiting.

1. Wandconstructie: thermische isolatie en zuurstofmigratie rond

de wortelkluit.

2. Optionele afdekking met boomroosters of groene bodembedekkers

in matvorm voorkomt verdamping en teveel uitdroging.

3. Voorzieningen t.b.v. kluitverankering te leveren met optionele

Treetec ® banden voorkomen scheefgroei.

4. Geïntergreerd waterreservoir op de bodem.

5. Overtollig water bij heftige regenval hoopt zich niet op maar

wordt via de bodem afgevoerd.

6. Bijvullen van waterreservoir via optionele waterpijp.

7. Capillaire kolommen distribueren het water rondom de wortels.

De wortels zullen op den duur met de capillaire kolommen

vergroeien en het water naar behoefte ophalen.

TTBU-4, Treetec ® Bottom Up met 4 capillaire kolommen

TTBU-3, Treetec ® Bottom Up met 3 capillaire kolommen

TTBU-2, Treetec ® Bottom Up met 2 capillaire kolommen

aaiveld

rondwater niveau


Bomentabel Boombakken

Een juiste keuze uit het beschikbare sortiment is een essentieel

onderdeel van een project. Vaak zijn bomen ook in onverwachte

vormen beschikbaar, bijvoorbeeld meerstammig, laagvertakt of in

knotvorm. Sortimentadvies is één van de specialiteiten van BSI

Bomenservice. Samen met de opdrachtgever komen we tot de

optimale keuze voor toekomstig succes.

Soort

Codes

Abutilon pictum ‘Thompsonii’

Acer campestre ‘Elsrijk’

Acer platanoides ‘Deborah’

Acer saccharinum

Aesculus carnea ‘Briotii’

Aesculus parviflora

Albizia jublibrissin ‘Rosea’

Amelanchier lamarckii

Aucuba japonica ‘Variegata’

Betula typen

Broussonetia papyrifera

Buddleja davidii ‘White Profusion’

Camellia japonica

Carpinus betulus

Cassia marylandica

Cercidiphyllum japonicum

Cercis siliquastrum

Chamaerops humilis

Cornus alba ‘Sibirica”

Cornus kousa

Corylus colurna

Corinus coggigria “Royal purple’

M K L B

G M L/V

G M H

G L H

G B

M K L B

M K L B

M K B Vd H S

K B Vd W S

G

K L B Vd

K L B S

M K L B S

G M K L/V

K L B KI S

M K H

M K B H

G M K L W

K B Vd H

K B Vd H

G Vd

M K S

Davidia involucrata

G B

Decaisnea fargesii

M W S

Eucalyptus gunnii

M L

Euonymus alatus

M K H W S

Fagus sylvatica ‘Dawyck’

G M H

Fatshedera lizei

K L B W S

Fatsia japonica

K L B W S

Ficus carica

K L B

Fraxinus angustifolia ‘Raywood’ G L

Fraxinus ornus

G M L

Gleditsia triancanthos ‘Skyline’ G M L

Gleditsia triancanthos ‘Sunburst’ G M L

Hydrangea arborescens ‘Annabelle’ K L B S

Ilex meservae ‘Blue Princess’ M K B Vd W S

Koelreuteria paniculata

M K B Vd

Kolkwitzia amabilis

K B S

Liquidambar styraciflua

M L H W

Magnolia kobus

M K B

Magnolia stellata

M K B

Malus ‘Evereste’

M K B Vd

Morus alba ‘Macrophylla’

G M L

Nothofagus Antarctica

G M K H W

Parrotia persica

Photinia fraseri ‘Red Robin’

Phyllostachys aureosulcata

‘Aureocaulis’

Pinus sylvestris

Plantanus x acerifolia ‘Tremonia’

Plantus orientalis ‘Digitata’

Populus tremula ‘Erecta’

Prunus cerasifera ‘Nigra’

Prunus laurocerasus var.

Prunus sargentii

Prunus subhirtella ‘Autumnalis’

Pyrus typen

Quercus robur

Quercus rubra

Syringa typen

Sophora japonica

Taxus baccata

Tilia europaea ’Pallida’

Vitis typen

Wisteria typen

M K

M K B H W

G M W

G M W

G M L

G M

M K

M K B

M K W

M

M K B W

M K B

G M Vd

G Vd

G M B S

G M B

G M K L/V W

G M K L/V

K B Vd Kl S

K B Kl S

Acer palmatum

Pinus sylvestris

Meerstammige en vormbomen hebben

een sculpturaal karakter. Door hun

breedtewerking creëren ze volop schaduw.

Bijgaande voorbeelden zijn goed toepasbaar

in onze boombakken. Echter een juiste keuze

van bomen is vakwerk. Boomspecialisten

zullen u graag adviseren.

Taxus baccata

G Grote bak, afmeting: 200 x 200 x 90 cm (l x b x h)

M Middelgrote bak, afmeting: 170 x 170 x 90 cm (l x b x h)

K Kleine bak, afmeting: 150 x 150 x 90 cm (l x b x h)

Amelanchier, Hoofddorp

Beelden: BSI Bomenservice, Ebben boomkwekers,

Barcham Trees en Streetlife.

Magnolia loebneri

L

B

Vd

Kl

L/V

H

W

S

Luwte of windbeschutte plaats

Bloeiend

Vrucht dragend

Klimplant leiwerk vereist

Geschikt voor lei of vormboom

Herfstkleur

Sierwaarde in de winter

Heester

Meerstammigevorm Opgaandevorm Struikvorm

Bonsaivorm

Zuilvorm

Bolvorm

Amelanchier lamarckii

Betula pendula, Nijmegen

Koelreuteria paniculata


CorTen Staal

Door het toepassen van CorTen staal in de openbare ruimte wordt

een warm en natuurlijk beeld gecreëerd. CorTen kan onbehandeld

in de buitenruimte toegepast worden, waardoor milieuonvriendelijke

zinklagen en chemische laklagen vermeden worden.

CorTen is een laag gelegeerd staal met chroom en nikkel toeslag,

waarop een dichte en hechte roestlaag ontstaat. De lucht- en

waterdichte patina wordt in een half jaar gevormd en het staal

roest daarna niet meer verder.

Streetlife levert diverse producten in CorTen. Naast de warme

uitstraling heeft het CorTen een aantal pluspunten: milieuvriendelijk,

weinig last van stickers en graffiti, levendige verkleuring

naar oranje en bruin, reparatie en aanpassingen in de CorTen

constructie zijn naar verloop van tijd onzichtbaar door de

natuurlijke roestvorming.

The Angel of the North, volledig uit CorTen staal, markeert

Noord Engeland bij de stad Newcastle. De Corten constructie

is 20 meter hoog en de vleugels 54 meter wijd.

Kunstenaar Antony Gormley.


Streetlife Collectie 2010-2011

A - Straatmeubilair

B - Boomproducten

C - Bruggen & Dekken

B - Boomproducten

Boombakken en boombanken

14B R&R Big Green Benches

16B Tone Tubs

18B Shrubtub Boombakken

20B Ultra Light Tubs

22B Air Tubs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27B Conische Boombakken

28B Synthetic Cones

31B Synthetic Carrés

33B Mega Bloempotten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

34B Love Tubs

39B Treelife Boombakken

41B Highlife Boombakken

42B Rough&Ready Basic Bakken

45B CorTen Cubes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

B

Boomroosters

Copyrights & Teksten

Streetlife

Grafische vormgeving

i.s.m. Coördesign, André van de waal

Drukwerk

Groen Media Services

47B Boomroosters in Wiekverband

49B CorTen Boomroosters

52B Tree Air ® Spotlights

54B Tree Outlines . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Boomeilanden

SCS-COC-00932

Direct bij publicatie van deze brochure, Collectie 2010-2011,

vervalt alle informatie uit voorgaande publicaties van Streetlife.

Gezien de variaties in materiaalprijzen raden wij u aan altijd

een offerte met prijzen en levertijden aan te vragen.

Vermelde afmetingen bij de afbeeldingen zijn altijd in centimeters:

234 x 59 x 72,5 cm = lengte x diepte (of breedte) x hoogte

Elk Streetlife ontwerp is tot de kleinste details gericht op

kwaliteit en duurzaamheid. Streetlife houdt zich het recht

voor dimensies, specificaties en prijzen te modificeren.

57B Tree Isles: Unieke Inrichtingselementen

58B Tree Isles: Ronde Boomeilanden

61B Wing Isles

63B Bento Tree Boxes

65B Papierbak in Boomeiland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

66B Moon Isle

67B Composiet Tree Isles

68B Maatwerk Boomeilanden


R&R Big Green Benches

BGB-R&R50-150 x 150 (150 x 170) BGB-R&RD-150 x 150 (150 x 190)

BGB-R&R50-180 x 180 (150 x 200) BGB-R&RD-180 x 180 (180 x 220)

BGB-R&RL-150 x 150 (170 x 170) BGB-R&R -150 x 150 (190 x 190)

BGB-R&RL-180 x 180 (200 x 200) BGB-R&R -180 x 180 (220 x 220)

Speciale maten, verkleinde boomgaten op aanvraag.

www.streetlife.nl T +31(0)71 524 68 46 Beschermd door Int. Model Depots en Patenten Ontwerp: Streetlife

14B

www.streetlife.nl T +31(0)71 524 68 46 Beschermd door Int. Model Depots en Patenten Ontwerp: Streetlife

15B

BGB-R&RD-150 x 150 (150 x 190)

BGB-R&RD-180 x 180 (180 x 220)

BGB-R&R40-250 x 90

BGB-R&R50-300 x 90

R&R Big Green Benches

Heesters, bamboe, blokhagen, klimplanten zijn goede groenopties voor de Big Green Benches.

De Big Green Benches zijn gemaakt van CorTen staal met een

FSC hardhouten zitrand. Deze zitrand in Rough&Ready uitvoering

is prachtig gedetailleerd waarbij de houten balken zijn ingelaten.

Deze banken kunnen van heesters, bamboe of klimplanten

voorzien worden. De banken zijn uiterst solide maar blijven

verplaatsbaar. Het is mogelijk de banken met open bodem

(OB versie) te leveren zodat heesters of bomen in de volle grond

wortelen. Eveneens geschikt voor bamboe of klimplanten voor

gevelbegroeiing.

Maatvoering 250 x 90 x 45 cm; met R&R zitrand D = 40 cm

Maatvoering 300 x 90 x 45 cm; met R&R zitrand D = 50 cm

Afwijkende maatvoering en uitvoeringen in overleg.

In CorTen staal of dubbel gepoedercoat staal (in RAL kleur).

Verkrijgbaar als verplaatsbare bak of als boomeiland

met open bodem.


Kleur Red Earth

Light Grey

White Yellow

Red Earth

Dark Green

Tone Tubs

Kleur White Yellow

De Tone Tubs zijn vervaardigd uit 4 mm staalplaat en dubbel

gepoedercoat in kleur. De conische en vierkante boombakken zijn

elegant van vorm en optioneel van Treetec ® systeem voorzien.

Deze boombakken zijn uiterst strak en mooi gedetailleerd. Ze zijn

eenvoudig te verplaatsen en hebben intern verankeringpunten

voor de boomkluit. De binnenwanden dienen van dikwandig

geotextiel te worden voorzien ter isolatie.

Verkrijgbaar in 4 bijzondere subtiele kleuren.

Minimale afname 10 stuks. Levertijd 10-12 weken.

TT- 110 x 110 x 100, boombak, ± 1 m 3

TT- 130 x 130 x 120, boombak, ± 1,5 m 3

www.streetlife.nl T +31(0)71 524 68 46 Beschermd door Int. Model Depots en Patenten Ontwerp: Streetlife

16B

www.streetlife.nl T +31(0)71 524 68 46 Beschermd door Int. Model Depots en Patenten Ontwerp: Streetlife

17B

Kleur Dark Green

Tone Tubs

Kleur Light Grey


Rechthoekig formaat:

75 x 150 x 75 / 90 x 180 x 90

STUB-75 x 150 x 75, heesterbak 0,8 m³

STUB-90 x 180 x 90, heesterbak 1,4 m³

incl. 2 stalen onderbalken ± 7 cm hoog

incl. boomkader of interne profielen t.b.v. boomrooster

Shrubtub Heesterbakken

75 x 75 x 60 / 90 x 90 x 90

STUB-75 x 75 x 60, heesterbak ± 0,35 m³

STUB-90 x 90 x 90, heesterbak ± 0,7 m³

Incl. 2 stalen onderbalken ± 7 cm hoog / 4 RVS stelpoten tegen meerprijs (M20)

STUB-75 x 75-R, roosterset CorTen staal

STUB-90 x 90-R, roosterset CorTen staal

www.streetlife.nl T +31(0)71 524 68 46 Beschermd door Int. Model Depots en Patenten Ontwerp: Streetlife

18B

www.streetlife.nl T +31(0)71 524 68 46

Beschermd door Int. Model Depots en Patenten

Ontwerp: Streetlife

19B

Midden formaat:

150 x 150 x 90 / 105 / 120

STUB-150 x 150 x 90, boombak ± 2 m³

STUB-150 x 150 x 105, boombak ± 2,25 m³

STUB-150 x 150 x 120, boombak ± 2,5 m³

incl. 2 stalen onderbalken ± 7 cm hoog

incl. boomkader of interne profielen t.b.v. boomroosters

Groot formaat:

200 x 200 x 90 / 250 x 250 x 90

STUB-200 x 200 x 90, boombak, ± 3,5 m³

STUB-250 x 250 x 90, boombak, ± 5,0 m³

incl. 2 stalen onderbalken ± 7 cm hoog

incl. boomkader of interne profielen t.b.v. boomroosters

Shrubtub Boombakken

Deze Shrubtub heester- en boombakken zijn standaard

vervaardigd uit 4 mm CorTen staal. Ze hebben een groeimedium

volume tot maximaal 5 m³ en zijn geschikt voor heesters,

meerstammige bomen en grotere stadsbomen, afhankelijk van het

substraatvolume. Optioneel met Treetec ® boomverzorgingssysteem

uit te voeren.

De CorTen heesterbak is mooi gedetailleerd, uiterst strak en eveneens

verkrijgbaar in speciale dubbellaags poedercoating. De Shrubtubs

zijn eenvoudig verplaatsbaar en hebben verankeringpunten voor

de boomkluit. De enkelwandige zijden zijn extra verstevigd om

uitbuigen door gronddruk te voorkomen. Naar keuze met brede

rand of intern profiel voor opleggen van boomroosters.

De binnenwanden dienen van dikwandig geotextiel te worden

voorzien ter isolatie.

Minimale afname 10 stuks. Levertijd 10-12 weken.


Deze Ultra Light Tubs zijn vervaardigd uit Aluminium Composiet

plaatmateriaal, deels gerecycled. De lichtgewicht heester- en

boombakken zijn in combinatie met een lichtgewicht substraat

uitermate geschikt voor daken. Een gelijkmatige belasting van

500 á 600 kg/m² is met deze bakken haalbaar. Streetlife adviseert

u het optionele Treetec ® Bottom Up systeem in de bakken toe te

passen. De capillaire kolommen zorgen voor verbeterde

verspreiding van het water, hetgeen onderhoud/frequentie van

water geven aanmerkelijk vermindert. De Ultralight Tubs zullen op

den duur mat worden. Ze zijn mooi gedetailleerd, uiterst strak en

ook verkrijgbaar in RAL kleur. Naar keuze met brede rand

(boomkader) of intern profiel te voorzien. Aan de binnenzijde

dient dikwandig geotextiel aangebracht te worden ter isolatie.

Minimale afname 10 stuks. Levertijd 10-12 weken.

De Ultra Light Tubs zijn er speciaal voor daktuinen en semiopenbare

groengebieden op gebouwen. Bij sommige hoogbouw

projecten dient er rekening gehouden te worden met hoge

windbelasting. De wind is mede bepalend voor het soort boom en

de uitvoering van de UL-Tubs. Laat u door Streetlife adviseren!

Windkracht 12

25,03 kNm Windkracht 10

16,12 kNm Windkracht 8

10,28 kNm

d(b) = 6,1 m

F(w)

Shrubtub 170x170x70

F(g) = 41 kN

a = 114,69

29,93 kNm

H(b) = 9 m

Ultra Light Tubs

1 2 3 4 5 6 m

Schaal 1:50

Groot formaat: 150 x 150 x 75 of 150 x 150 x 90

ULTUB-150 x 150 x 75, boombak ± 1,6 m³

ULTUB-150 x 150 x 90, boombak ± 2 m³

Inclusief 7 cm hoge onderbalken en verstijfde bodem/zijkanten.

www.streetlife.nl T +31(0)71 524 68 46 Beschermd door Int. Model Depots en Patenten Ontwerp: Streetlife

20B

www.streetlife.nl T +31(0)71 524 68 46 Beschermd door Int. Model Depots en Patenten Ontwerp: Streetlife

21B

Klein formaat: 75 x 75 x 75 of 90 x 90 x 90

Rechthoekig formaat: 75 x 150 x 75

ULTUB-75 x 75 x 75, heesterbak ± 0,4 m³

ULTUB-90 x 90 x 90, heesterbak ± 0,7 m³

ULTUB-75 x 150 x 75, heesterbak ± 0,8 m³

Inclusief 7 cm hoge onderbalken.

1

7

2 3

O2

Zie Treetec ® systemen

4

O2

O2

6 5

O2

Ultra Light Tubs


Air Tubs met Solid Lattenroosters om op te zitten.

Air Tubs

De Air Tubs zijn verkrijgbaar in 3 hoogtes. De keuze hiervoor wordt

bepaald door de wens om de bak als zitbank te gebruiken.

(45 – 55 cm) en de grootte van de wortelkluit / soort groen.

De 2 plinthoogtes zijn voor diverse maaiveld pakketten geschikt.

A : Hoogte 35 x 20 = 55 cm

Plinthoogte 20 cm, maaiveldpakket tot max. 12 cm.

STREETLIFE

B : Hoogte 35 x 35 = 70 cm

Plinthoogte 35 cm, maaiveldpakket max. 27 cm.

STREETLIFE

C : Hoogte 50 x 35 = 85 cm

Plinthoogte 35 cm, maaiveldpakket tot max. 27 cm.

STREETLIFE

www.streetlife.nl T +31(0)71 524 68 46 Beschermd door Int. Model Depots en Patenten Ontwerp: Streetlife

22B

www.streetlife.nl T +31(0)71 524 68 46 Beschermd door Int. Model Depots en Patenten Ontwerp: Streetlife

23B

Air Tubs

O2 O2

O2 O2

O2

O2

Model C met optioneel Treetec ® Bottom Up.

Ook een LED line is optioneel.

Boomwortels hebben net zoveel behoefte aan water als aan

zuurstof. De wanden van de Air Tubs zijn zodanig geconstrueerd

dat veel meer zuurstof kan migreren dan bij gewone

wandconstructies.

De Air Tubs zijn lichtgewicht boombakken voor architectonische

terrassen en dekken.

Ze hebben een zwevend karakter d.m.v. een terugvallende plint

(variabel in hoogte). Een licht gewichtoplossing, waarbij bomen op

dekken toegepast kunnen worden. De bakken zijn vervaardigd uit

composiet Aluminium plaatmateriaal.

- Verkrijgbaar in Aluminium of gecoat in RAL kleur.

- Duurzaam groen op daken.

- Optioneel stabilisatie platen.

- Extra zuurstof migratie naar wortels en lichtgewicht substraat.

Minimale afname 10 stuks. Levertijd 10-12 weken.

Model Nippon ( Zwart & Aluminium kleurig)


De Air Tubs zijn speciaal ontwikkeld voor toepassing op daktuinen

en dekconstructies. Bij toepassing van deze boombakken op

dekconstructies en daktuinen is allereerst de maximale

toelaatbare gelijkmatige belasting van belang. Hierbij zijn het

gewicht van het groeimedium, het gewicht van de boombak met

de boom en de wijze van gewichtsverdeling factoren om rekening

mee te houden.

Bij sommige projecten is de maximale windbelasting in relatie

met soort en grootte van de boom van invloed op het keuzetraject.

Streetlife denkt graag met u mee!

Windkracht 12

25,03 kNm Windkracht 10

16,12 kNm Windkracht 8

10,28 kNm

d(b) = 6,1 m

F(w)

Shrubtub 170x170x70

F(g) = 41 kN

a = 114,69

29,93 kNm

H(b) = 9 m

1 2 3 4 5 6 m

Schaal 1:50

Air Tubs

AT-150 x 150, boombak, H = 55 / 70 / 85 cm

AT-180 x 180, boombak, H = 55 / 70 / 85 cm

AT-90 x 90, boombak, H = 55 / 70 / 85 cm

AT-120 x 120, boombak, H = 55 / 70 / 85 cm

www.streetlife.nl T +31(0)71 524 68 46 Beschermd door Int. Model Depots en Patenten Ontwerp: Streetlife

24B

www.streetlife.nl T +31(0)71 524 68 46 Beschermd door Int. Model Depots en Patenten Ontwerp: Streetlife

25B

Air Tubs

De Air Tubs zijn lichtgewicht en door de unieke gepatenteerde Belasting op dekconstructies:

wand constructie kan er meer zuurstof door de wortels in de bak Bij gewone boombakken is de belasting per m² :

migreren. De boombakken zijn in meerdere afmetingen, grafische 4000 kg / 2,25 m² = ± 1775 kg/m²

patronen en in 2 hoogtes te verkrijgen.

Nat groeimedium weegt ca. 1700 kg/m³ (potgrond met zand).

Ze zijn uiterst strak en hebben een zwevend karakter. Door de Stalen boombak van 150 x 150 x 90 heeft 2 m³ inhoud, is 3400 kg

2 plinthoogtes van 20 en 35 cm zijn ze ideaal om op te nemen in Bak ca. 400 kg + heester ca. 200 kg is 600 kg

een maaiveldpakket, zoals vaak bij architectonische terrassen en

daktuinen wordt toegepast.

Door Air Tubs toe te passen kan men de belasting per m 2

Verkrijgbaar in blank aluminium compound of RAL gecoat.

aanzienlijk reduceren tot 500 á 600 kg/m 2 :

Minimale afname 10 stuks. Levertijd 10-12 weken.

• De aluminium bak weegt slechts 1 / 3

van een stalen bak.

• Door te kiezen voor een geringere hoogte van 55 of 70 cm.

• Door een lichtgewicht, vochtvasthoudend groeimedium toe te

passen.

• Een groter grondvlak of stabilisatie platen onder het

maaiveldpakket toe te passen.

Streetlife denkt graag met u mee!

Model Regular Dots

Model Logo

Model Facet

Model Random Dots


Ontwerp: Streetlife

Deze Conische Boombakken zijn er in diverse diameters en twee

hoogtes. Ze zijn vervaardigd uit CorTen staal waardoor levensduur

in feite onbeperkt is (zal nooit doorroesten). Indien wenselijk

afgewerkt in RAL-kleur, in dubbellaagse poedercoating of

MIO coating. In deze verplaatsbare conische bakken adviseert

Streetlife het Treetec ® Bottom up systeem toe te passen.

Als referentie dient de Triënnale, het 3 jaarlijkse

landschapsevenement in bomenstad Apeldoorn. Tevens zijn

bijbehorende plantenschalen (H = 45 cm) verkrijgbaar.

Optioneel van stadslogo te voorzien.

Minimale afname 10 stuks. Levertijd 10-12 weken.

Conische Boombakken

Beschermd door Int. Model Depots en Patenten

Ø180 / Ø150 / Ø120, H = 90 cm en Ø165, H = 110 cm

CON-C-D180 x 90; CorTen Cone; ± 1,75 m³

CON-C-D165 x 110; CorTen Cone; ± 1,75 m³

CON-C-D150 x 90; CorTen Cone; ± 1,2 m³

CON-C-D120 x 90; CorTen Cone; ± 0,75 m³

CON-C-D145 x 45; CorTen Cone plantenbak; ± 0,75 m³

Treetec ® Bottom Up systeem voor Conische Boombakken.

Zie uitleg Treetec ® Systemen

2 3

1

O2

O2

7

26B

www.streetlife.nl T +31(0)71 524 68 46

27B

CorTen Cones zijn er in diverse maten.

4

6 5


Conische bakken Ø140

CON-KB-140 x 110, ± 1,3 m 3

CON-KB-140 x 75, ± 0,75 m 3

CON-KB-140 x 55, ± 0,6 m 3

Optioneel Treetec ® Bottom Up systeem in de Synthetic Cones

zorgt voor minder onderhoud in de zomer en betere waterverdeling

rond de wortels in droge periodes.

Het Treetec ® Bottom Up systeem kan alleen effectief in de 2 hoge

bakken van 110 en 155 cm toegepast worden.

code: CON-KB-TTBU, 2, 3 of 4 capillaire kolommen

1

7

2 3

O2

4

6 5

O2

Zie uitleg Treetec ® systemen.

Synthetic Cones

Conische bakken Ø160

CON-KB-160 x 155, ± 2 m 3

CON-KB-160 x 75, ± 1 m 3

CON-KB-160 x 55, ± 0,75 m 3

www.streetlife.nl T +31(0)71 524 68 46 Beschermd door Int. Model Depots en Patenten Ontwerp: Streetlife

28B

www.streetlife.nl T +31(0)71 524 68 46 Beschermd door Int. Model Depots en Patenten Ontwerp: Streetlife

29B

Deze Conische Bakken zijn dikwandig en gegoten uit isolerend

kunststof. Het milieuvriendelijke kunststof is zwart of grijs met

granito-effect. Door de hoogtes van 55, 75, 110 en 155 cm

kunnen speelse opstellingen gerealiseerd worden.

De grote Synthetic Cones zijn geschikt voor bomen of struiken tot

ca. 5 à 6 m hoog. In combinatie met lichtgewicht substraat zijn ze

geschikt voor daktuinen.

Minimale afname 15 stuks. Levertijd ca. 6-8 weken.

Standaard kleuren: medium grijs met groenig zweem en granito

effect, donkergrijs of rood met granito effect .

Speciale kleuren: unikleuren of gedekte kleuren zijn mogelijk voor

series vanaf 50 stuks.

Een LED light line is optioneel. Rood met granito effect

Synthetic Cones


Synthetic Cones

Het toepassen van verticaal groen in de architectuur kent

klimatologische voordelen. Afgebeeld is het stadhuis van Haren,

ontworpen door de architecten Kraaijvanger • Urbis.

Door het lichte gewicht lenen de Synthetische Cones zich

uitstekend voor gevels en daken.

www.streetlife.nl T +31(0)71 524 68 46 Beschermd door Int. Model Depots en Patenten Ontwerp: Streetlife

30B

www.streetlife.nl T +31(0)71 524 68 46

Beschermd door Int. Model Depots en Patenten

Ontwerp: Streetlife

31B

Synthetic Carrés

Deze Carré-vormige bakken zijn gegoten uit isolerend dikwandig

kunststof. Het milieuvriendelijke kunststof is antraciet met granito

effect. De Synthetic Carrés hebben een royale maatvoering van

120 bij 120 cm, met een hoogte van ca 110 cm. De verjonging aan

de onderzijde creëert elegantie. De inhoud van 1,5 m 3 kan een

flinke boom herbergen.

Minimale afname 15 stuks. Levertijd 6-8 weken.

Ook in de Carré kan het Treetec ® Bottom Up systeem

toegepast worden.

Code: CON-SC-TTBU, 3 capillaire kolommen.

CON-SC-120 x 120 x 110, ± 1,5 m 3


32B

www.streetlife.nl T +31(0)71 524 68 46 Beschermd door Int. Model Depots en Patenten Ontwerp: Streetlife

33B

Mega Bloempotten ø 215 en ø 240 cm, Inhoud ± 2,5 en 3,5 m³, in RAL kleur

Mega Bloempotten

De Mega Bloempotten, ofwel conische bakken in groot formaat,

zijn leverbaar in twee afmetingen. Verkrijgbaar met traditionele

bloempotkraag in de diameters 215 en 240 cm in staal voorzien

van dubbellaags poedercoating in RAL kleur. De bakken zijn

verplaatsbaar. Afhankelijk van het volume van het substraat

geschikt voor grote bomen tot ca. 12 m. Optioneel van Treetec ®

systeem te voorzien.

Gezien de grootte en het gewicht van de Mega Bloempotten is een

additionele hijsblok te bestellen. Gekeurd volgens Nederlandse

normen.

De Mega bloempotten zijn tevens te verkrijgen in composiet

materiaal, waarbij de gelcoat een RAL-kleur heeft. Deze uitvoering

is identiek in maatvoering, echter lichter in gewicht en voordeliger

in prijs. De composiet kraag en onderpot dienen naderhand

samengesteld te worden.

Minimale afname 10 stuks. Levertijd 14 weken.

ø 240 / ø 215, H = 120 cm

CON-MB-D240, Mega Bloempot, ± 3,5 m³, staal of composiet

CON-MB-D215, Mega Bloempot, ± 2,5 m³, staal of composiet

CON-MB-TILT, hijsbok


De Love Tubs zijn hoogwaardig afgewerkt in geborsteld RVS 316.

Deze boombakken hebben een rijke uitstraling en zijn goed te

combineren met moderne architectuur. Door de Love Tubs te

verzwaren of te verankeren zijn ze goed toe te passen als Road

Blocks bij de hoofdingang of glasgevels van belangrijke

gebouwen, zoals hieronder afgebeeld bij het hoofdkantoor van

de Port of Rotterdam.

Minimale afname 10 stuks. Levertijd 14 weken.

Love Tubs

125 x 125 x 45 / 140 x 140 x 45 / 85 x 85 x 110

LTUB-125 x 125 x 45, RVS Plantenschaal, ± 0,5 m 3

LTUB-140 x 140 x 45, RVS Plantenschaal, ± 0,75 m 3

LTUB-85 x 85 x 110, RVS Love Tub, ± 0,6 m 3

www.streetlife.nl T +31(0)71 524 68 46 Beschermd door Int. Model Depots en Patenten Ontwerp: Piotr Ostojski-Ostaja i.s.m. Streetlife

34B

Ontwerp: Piotr Ostojski-Ostaja i.s.m. Streetlife

www.streetlife.nl T +31(0)71 524 68 46 Beschermd door Int. Model Depots en Patenten

35B

125 x 125 x 97 / 140 x 140 x 110 / 155 x 155 x 110

LTUB-125 x 125 x 97, RVS / Love Tub, ± 1,25 m 3

LTUB-140 x 140 x 110, RVS / Love Tub, ± 1,75 m 3

LTUB-155 x 155 x 110, RVS / Love Tub, ± 2,5 m 3

Love Tubs

De Love Tubs zijn gemaakt van geborsteld RVS 316. Ze zijn

vierkant en conisch. Alle ribben zijn naadloos en rond geslepen.

De Love Tubs met een inhoud van 1,25 tot 2,5 m 3 zijn geschikt

voor bomen van 5 à 6 m hoog. Meervoudige stammen creëren een

prachtig vol beeld. Optioneel van Treetec ® systeem te voorzien.

In de bakken zijn voorzieningen om de boomkluit te verankeren,

alsmede een goede waterafvoer en zuurstoftoevoer.

De binnenwanden dienen van dikwandig geotextiel te worden

voorzien ter isolatie.

Tevens verkrijgbaar in lage hoogte (H = 45 cm). Dit zijn kwalitatieve

plantenbakken met smalle zitrand rondom.

Voor grote projecten kunnen de bakken voorzien worden van

RVS letters of gelaserd logo.

Minimale afname 10 stuks, levertijd 10-12 weken.


Ontwerp Piotr Ostojski-Ostaja i.s.m. Streetlife

Love Tubs

De grote Love Tubs van 155 x 155 cm zijn verkrijgbaar met

kunststof wisselbak. Deze wisselbakken zijn gegoten uit isolerend,

dikwandig kunststof. Naar wens kunnen hijsbanden meegeleverd

worden. Door de wisselbakken kan er per seizoen van groen en

kleur gewisseld worden.

Streetlife realiseerde op het Spuiplein te Den Haag een project

met 14 grote Love Tubs met wisselbakken. Voorzien van het

Haagse vlieger logo.

www.streetlife.nl T +31(0)71 524 68 46 Beschermd door Int. Model Depots en Patenten

36B

37B


Ontwerp: Streetlife

Treelife Boombakken

Beschermd door Int. Model Depots en Patenten

Op maaiveld:

TL-BB-200 x 200 x 90, boombak, ± 3,5 m³, 2 x 4 panelen RAL9007

TL-BB-170 x 170 x 90, boombak, ± 2,5 m³, 2 x 4 panelen RAL9007

Half verdiepte versies zijn eveneens verkrijgbaar.

TL-Steunprofielen voor boomroosters in wiekverband

TL-Boomgatkraag voor eventuele opvulling van boomgat rond stam

met grind

In de verplaatsbare Treelife boombakken groeien stedelijke

bomen tot max. 12-14 meter. De robuuste stalen bakken zijn

eenvoudig hijsbaar en te bekleden met stalen panelen, in RAL

kleur gecoat. De Treelife boombak staat op het maaiveld of is

half verdiept. In de bak zijn voorzieningen om de boomkluit te

verankeren, is isolatie opgenomen evenals goede water- en

zuurstoftoevoer. Het separate Treetec ® waterdoseersysteem is

optioneel.

Minimale afname 10 stuks. Levertijd 14-16 weken.

38B 39B

www.streetlife.nl T +31(0)71 524 68 46

Een 15-tal Treelife boombakken zijn geplaatst op de Tillemakade

op de Kop van Zuid te Rotterdam, in RAL 9007 met de SMC

standaard banken. Een aantal zijn half verzonken in het maaiveld,

zodat er op de Artdeck ® roosters gezeten kan worden.


Ontwerp: Streetlife

Highlife Boombakken

Beschermd door Int. Model Depots en Patenten

www.streetlife.nl T +31(0)71 524 68 46

HL-BB-150 x 150 x 90, bak, ± 2 m³

HL-BB-170 x 170 x 90, bak, ± 2,5 m³

HL-BB-200 x 200 x 90, bak, ± 3,5 m³

HL-BB-250 x 250 x 90, bak, ± 5 m³

Incl. stalen onderbalken ± 7 cm hoog

Half verdiepte versies zijn eveneens verkrijgbaar

HL-BB Steunprofielen voor boomroosters

HL-BB Boomkader in zwarte coating of in RVS

De zwarte of RVS boomkaders voor de Highlife boombakken zijn

additioneel te bestellen. Ze creëren een chique randafwerking.

Tegen meerprijs is de constructie in RVS 304 uit te voeren zoals in

Amsterdam voor het Zuid As gebied, waar op het nieuwe

Symphonyplein een 40-tal Highlife bakken van 250 x 250 cm zijn

geplaatst met kader en zwarte plinten.

Deze Highlife boombakken zijn met een grote vorkheftruck goed

te verplaatsen. De bakken zijn voorzien van FSC hardhouten

stroken. Geschikt voor bomen van 12-14 meter.

In de bakken zijn voorzieningen om de boomkluit te verankeren,

een goede waterafvoer en zuurstoftoevoer. De binnenwanden

dienen van dikwandig geotextiel te worden voorzien ter isolatie.

Bij boomroosters wordt een intern ondersteunend profiel

toegepast.

Het Treetec ® systeem kan optioneel toegepast worden, zowel

Bottom Up als Electronic.

Minimale afname 10 stuks. Levertijd: 12-14 weken.

40B

41B


Rough&Ready Basic Bakken

CorTen binnebak met FSC hardhouten balken.

Boombakken als beschermconstructie van pilaren.

Sendzimir binnenbak met All Black balken.

www.streetlife.nl T +31(0)71 524 68 46 Beschermd door Int. Model Depots en Patenten Ontwerp: Streetlife

42B

www.streetlife.nl T +31(0)71 524 68 46 Beschermd door Int. Model Depots en Patenten Ontwerp: Streetlife

43B

De Rough&Ready bakken zijn ook verkrijgbaar in grote formaten,

de zogenaamde Basic uitvoering. Deze stoere boombakken hebben

een stalen binnenbak, welke voorzien zijn van FSC Hardhouten

balken of All Black.

Minimale afname 10 stuks. Levertijd 10-12 weken.

R&RB-Basic-150 x 150 x 90, boombak, ± 1,7 m³

R&RB-Basic-170 x 170 x 90, boombak ± 2 m³

R&RB-Basic-200 x 200 x 90, boombak ± 3 m³

R&RB-Basic-240 x 240 x 90, boombak ± 4,5 m³

Rough&Ready Basic Bakken

Sendzimir binnenbak met FSC hardhouten balken.


De Rough&Ready bakken zijn robuust en chique.

Op de thermisch verzinkte bodemplaat zijn FSC hardhouten balken

(H = ± 15 cm) in wiekverband gestapeld. De bakken combineren

perfect met de R&R banken en houten R&R fietsbeugel. De bakken

worden compleet gemonteerd aangeleverd. Aan de binnenzijde is

een kunststof folie aangebracht. Er zijn 3 materialen beschikbaar:

• FSC hardhouten balken.

• Zwart hergebruikt kunststof: All Black. Deze balken zijn door

en door zwart met ruwe textuur. Rough&Ready All Black.

Bij deze kleine R&R bakken is het niet mogelijk het Treetec ®

Bottom Up systeem toe te passen.

Minimale afname 10 stuks. Levertijd 10-12 weken.

60 x 120 x 45 / 60

75 x 150 x 75

R&RB-75 x 75 x 60, heesterbak, ± 0,2 m³

R&RB-60 x 120 x 60, heesterbak, ± 0,3 m³

R&RB-75 x 150 x 75, heesterbak, ± 0,5 m³

Rough&Ready Bakken

120 x 120 x 60 / 75

150 x 150 x 75

R&RB-120 x 120 x 60, heesterbak, ± 0,6 m³

R&RB-120 x 120 x 75, heesterbak, ± 0,8 m³

R&RB-150 x 150 x 75, boombak, ± 1,3 m³

www.streetlife.nl T +31(0)71 524 68 46 Beschermd door Int. Model Depots en Patenten Ontwerp: Streetlife

44B

www.streetlife.nl T +31(0)71 524 68 46 Beschermd door Int. Model Depots en Patenten Ontwerp: Streetlife

45B

De CorTen Cubes zijn vervaardigd uit 4 mm CorTen Staal in

3 groottes. Eveneens verkrijgbaar met dubbellaags coating en

perforaties zoals random stippen of letters (beide meerprijs).

Treetec ® systemen zijn optioneel.

Minimum afname 10 stuks, levertijd 10-12 weken

140 x 140 x 140 / 125 x 125 x 125 / 110 x 110 x 110

CUBB-140, Corten Cube Boombak, ± 2,5 m 3

CUBB-125, Corten Cube Boombak, ± 1,75 m 3

CUBB-110, Corten Cube Boombak, ± 1,25 m 3

Corten Cubes


Ontwerp: Streetlife

Beschermd door Int. Model Depots en Patenten

Boomroosters in wiekverband leveren een intrigerend en grafisch

beeld op. Ze zijn toepasbaar in maaiveld of op de boombakken.

In de bestrating wordt een maaiveldframe toegepast.

Gravel Grid: verzinkt of CorTen stalen frames afgevuld met

harsgebonden grind, bijvoorbeeld donkergrijs basalt, mediumgrijs

bauxiet of warme kiezel mix. De Gravel Grid is volledig poreus

(water- en zuurstofdoorlatend) en onderhoudsvrij.

Artdeck ® : verzinkt stalen roosters (33 x 33 mm) afgevuld met

gebonden rubbergranulaat, bijvoorbeeld in antraciet of

camelkleur. De Artdeck ® roosters zijn volledig poreus en

onderhoudsvrij. Onkruid krijgt geen kans.

Solid: Deze FSC hardhouten latten zijn onderdeel van het Solid

programma en worden toegepast op boombakken.

Minimale afname 10 stuks. Levertijd 12-14 weken.

GRID-PW-MF-V150 / V170 / V200, maaiveldframe.

Set van steunprofielen voor boomroosters in wiekverband.

Boomroosters in wiekverband

150 x 150 / 170 x 170 / 200 x 200

GRID-PW-6R-V150 / V170 / V200, Gravelgrid

GRID-PW-2R-V150 / V170 / V200, Artdeck ®

46B 47B

www.streetlife.nl T +31(0)71 524 68 46

GRID-Solid-7R-V150 / V170 / V200, Solid


Beschermd door Int. Model Depots en Patenten Ontwerp: Streetlife

Casual Dots: vierkant 100/ 120/ 150/ 180

CorTen Boomroosters

Ripples: vierkant 100/ 120/ 150/ 180

48B

www.streetlife.nl T +31(0)71 524 68 46

49B

Casual Dots: rond ø 100/ ø 120/ ø 150/ ø 180 Ripples: rond ø 100/ ø 120/ ø 150/ ø 180


De dikwandige CorTen boomroosters (± 12 mm) zijn voorzien van

een random stippenpatroon. Zowel verkrijgbaar in ronde als

vierkante uitvoering, beide met boomgat Ø 35 cm. Voor in het

maaiveld adviseren we een CorTen maaiveldframe toe te passen

om een goede ondersteuning en opsluiting van de bestrating te

realiseren.

®

Tree-Air Spots naar wens te integreren. Maatwerk zowel qua

afmetingen als grafisch patroon op aanvraag.

Optioneel: verwijderbare stamring.

Minimale afname 10 stuks. Levertijd 10-12 weken.

GRID-CT-7R-V100/ V120/ V150/ V180, CorTen Boomrooster

GRID-CT-MF-V100/ V120/ V150/ V180, maaiveldframe, CorTen staal

GRID-CT-7R-D100 / D120/ D150, CorTen Boomrooster,

GRID-CT-MF-D100 / D120/ D150, maaiveldframe, CorTen staal

Maatwerkrooster van rond 300 cm met Casual Dots,

met R&R kringbank en R&R fietsbeugels.

CorTen Boomroosters

Strookvormig maatwerk rooster met Casual Dots patroon en

®

Tree Air Spots

www.streetlife.nl T +31(0)71 524 68 46 Beschermd door Int. Model Depots en Patenten Ontwerp: Streetlife

50B

www.streetlife.nl T +31(0)71 524 68 46 Beschermd door Int. Model Depots en Patenten Ontwerp: Streetlife

51B

Twiggy: vierkant 100/ 120/ 150/ 180

Twiggy: rond ø 100/ ø 120/ ø 150/ ø 180

CorTen Boomroosters

Magic: vierkant 100/ 120/ 150/ 180

Magic: rond ø 100/ ø 120/ ø 150/ ø 180

Ontwerp: Streetlife

Beschermd door Int. Model Depots en Patenten

www.streetlife.nl T +31(0)71 524 68 46


Tree Air ® Spotlights

O 2

O 2

Streetlife levert een uniek Grondspot met wortelbeluchtiging Tree

Air ® systeem (patent aangevraagd), die goed te combineren is

met de CorTen Boomroosters en grote boombakken. Door de

warmte van de spots ontstaat een extra trek door de

beluchtingkanalen. Geen separate luchtroosters in de bestrating

levert een verzorgd en opgeruimd beeld op.

Harsgebonden grind / Resin bound gravel

O2/H2O

Gravelgrid

Luchtkanaal

wortels

Tree Air grondspot / spotlight

Tree Air ® spot

O2 O2

Tree outline

www.streetlife.nl T +31(0)71 524 68 46 Beschermd door Int. Model Depots en Patenten Ontwerp: Streetlife

52B

www.streetlife.nl T +31(0)71 524 68 46 Beschermd door Int. Model Depots en Patenten Ontwerp: Streetlife

53B

AIRSPOT-D18, CDM-T 35 Watt, 3300 Lumen met aansluitstuk

(Halogeen licht)

AIRSPOT-D18, PLC 23 Watt, 1500 Lumen met aansluitstuk

(Fluorescentie licht)

Tree Air ® Spotlights

100 / 120 / 150 / 180

Vierkante Tree Outline met afgeronde hoeken

TOUT-V100R / V120R / V150R / V180R, Airspot-D18


Gravel Grid ø 100 / ø 120 / ø 150

GGRID-D100 / D120 / D150,

stalen of thermisch verzinkte rand

De boomspiegel binnen de staalrand kan optioneel voorzien

worden met afwerklaag naar keuze, zoals hars gebonden grind.

Het gebonden grind is poreus en naar onze ervaring jarenlang

volledig water- en zuurstof doorlatend.

Opname van grondspots in combinatie met Tree Air ® systeem is

optioneel.

Minimale afname 20 stuks. Levertijd 14-16 weken

Tree Outlines

100/ 120/ 150/ 180

Vierkante Tree Outline met haakse hoeken

TOUT-V100 / V120 / V150 / V180

www.streetlife.nl T +31(0)71 524 68 46 Beschermd door Int. Model Depots en Patenten Ontwerp: Streetlife

www.streetlife.nl T +31(0)71 524 68 46 Beschermd door Int. Model Depots en Patenten Ontwerp: Streetlife

De Tree Outlines zijn van een dikwandig rondgewalst profiel

gemaakt. De stalen rand is aan de bovenzijde voorzien van een

dikke “bulb” afronding van ca 25 mm.

De Tree Outlines markeren de duurzame groeiplaats en vormen

een verzorgde stevige rand als afwerking van de bestrating.

Deze kan op verschillende manieren in de bestrating worden

opgenomen. Verkrijgbaar in rond of vierkant. Afwijkende

diameters op aanvraag. Leverbaar in onafgewerkt staal of

thermisch verzinkt staal.

Minimale afname 15 stuks. Levertijd 10-12 weken.

Opstaande rand: 6 cm

Kleine rand: 2 cm

Flush

± 15 mm

8 mm dik

± 25 mm

120 mm

Tree Outlines

Ronde Tree Outlines: ø 100 / ø 120 / ø 150/ ø 180

TOUT-D100 / D120 / D150 / D180

54B

55B


Boomeilanden: unieke inrichtingselementen

Streetlife is gespecialiseerd in het realiseren van grote

boomeilanden. Harde stedelijke plekken worden omgetoverd tot

sympathieke verblijfsplekken.

Op eenvoudige wijze wordt de groenervaring voor burgers

geïntensiveerd. Op de gebogen zitranden is het aangenaam

vertoeven, want zitten onder een boom vindt iedereen plezierig.

Door jarenlange ervaring is er sprake van een Tree-Isle systeem,

waarbij de inrichter de vorm kan aanpassen.

Een Streetlife boomeiland kan eventueel voorzien worden van een

wateropslag en Treetec ® Bottom Up systeem, waarbij capillaire

kolommen het water rond de wortels brengen.

H = 45 cm

De CorTen wanden hebben een warme uitstraling. Van graffiti en

stickers heeft men weinig last door de duurzame roestvorming.

De eilanden kunnen fraai in de bestrating ingepast worden m.b.v.

een permeabele rubberen voeg van enkele centimeters breed.

Door de integratie van zitbanken en papierbakken heeft men geen

losse inrichtingselementen rond het eiland, hetgeen fraaier is en

het onderhoud vereenvoudigt.

De CorTen stalen randen hebben standaard funderingsplaten op

15 cm diepte. De wanden zijn licht van gewicht en de ondiepe

fundering voorkomt beschadiging van bestaande wortels.

Afhankelijk van de hoogte van het maaiveldpakket op een

betondek kan de diepte of hoogte van de wanden aangepast

worden.

H = 15 cm

Maaiveld Pakket/

Ground layer

Schema van wateropslag en Treetec ® Bottom Up systeem voor

boomeilanden. De zithoogte bedraagt altijd 47 cm, echter de

totale hoogte/diepte is afhankelijk van het maaiveld pakket.

Bij bestaande bomen is het onverstandig vochtig substraat rond

de stam aan te brengen. Streetlife heeft CorTen stambeschermers

om stamrot te vermijden, die eventueel met een rooster afgedekt

kunnen worden.

Bomen kunnen van onderaf aangelicht worden met grondspots.

De Tree Air ® Spots van Streetlife combineren verlichting met extra

beluchting.

De R&R zitranden worden in het staal geïntegreerd. Bij gebogen

zitranden is de minimale radius 3 meter en zitdiepte 50 of 60 cm.

De hardhouten balken steken ca. 1,5 cm boven het staal uit.

Ze zijn blind bevestigd en eenvoudig uit te wisselen.

Om een zithoogte van 45 á 47 cm te realiseren, dient men het

maaiveldafschot te beperken.

Op drukke locaties is het verstandig 1 á 2 papierbakken in het

eiland op te nemen. Deze papierbakken zijn eveneens van CorTen

staal met een RVS klep die m.b.v. een driehoekssleutel opent.

Vaak worden de eilanden voorzien van een bomensubstraat, dat

enigszins concaaf wordt aangebracht. Streetlife adviseert om

bodembedekkers ( bijvoorbeeld klimop) in matvorm op het

substraat aan te brengen. De groenervaring is hierdoor intenser,

terwijl vuilophoping en onderhoud aanzienlijk verminderen.

Voor grote bomen kan een kluitverankering noodzakelijk zijn.

De boomeilanden kunnen optioneel van een dergelijke integrale

constructie voorzien worden.

56B

57B


De ronde boomeilanden hebben een diameter van 3, 4, of 5

meter. De boomeilanden zijn opgebouwd uit CorTen stalen delen

met een Rough&Ready zitrand van FSC hardhout (15 x 7 cm).

Ook vrije vormen zoals de grote ovale boomeilanden of juist

strakke hoekige vormen worden gerealiseerd.

De unieke boomeilanden staan los op een betonnen dek of

ingebed in de grond. Grote bomen kunnen door een speciaal

ontwikkelde onderconstructie ondergronds verankerd worden.

De constructie hoeft niet separaat gefundeerd te worden.

Het eiland kan door de boomspecialist van een wateropslag met

Treetec ® Bottom Up systeem voorzien worden.

De diepte onder het maaiveld is projectafhankelijk en wordt

bepaald door de hoogte van het maaiveldpakket, standaard is

de diepte 15 cm. Bij een forse wortelkluit kan een CorTen

ringverhoging rond de stam nodig zijn.

Tree Isles - Interconnecting Circles

www.streetlife.nl T +31(0)71 524 68 46 Beschermd door Int. Model Depots en Patenten Ontwerp: Streetlife

58B

www.streetlife.nl T +31(0)71 524 68 46

Beschermd door Int. Model Depots en Patenten

Ontwerp: Streetlife

59B

Specificaties ronde boomeilanden:

Ronde boomeilanden met rondlopende zitrand:

3, 4 of 5 meter in diameter

BE-D3-360 / 180 / 90,

BE-D4-360 / 180 / 90

BE-D5-360 / 180 / 90

Tree Isles - Ronde Boomeilanden

BE-D3 BE-D4 BE-D5

diameter buiten 300 cm 400 cm 500 cm

zitdiepte 40 cm 50 cm 60 cm

zithoogte 47 cm 47 cm 47 cm

interne hoogte variabel variabel variabel

groeimedium 3,5-5 m³ 7-10 m³ 12-15 m³

groeimedium

ca. 1.700 kg/m³

lengte zitbank ± 9 m ± 12.5 m ± 16 m

360 o

gewicht hardware ca. 350-450 kg ca. 500-650 kg ca. 800-950 kg

lengte zitbank ± 4,5 m ± 6 m ± 8 m

180 0

gewicht hardware ca. 250-350 kg ca. 350-500 kg ca. 500-650 kg

lengte zitbank ± 2,25 m ± 3 m ± 4 m

90 0

gewicht hardware ca. 200-300 kg ca. 300-450 kg ca. 400-550 kg

R&R zitrand 360˚

R&R zitrand 180˚

R&R zitrand 90˚


60B

www.streetlife.nl T +31(0)71 524 68 46 Beschermd door Int. Model Depots en Patenten Ontwerp: Streetlife

61B

De Wing eilanden zijn langwerpige vormen, met een breedte van:

ca. 120 of 150 cm, uit CorTen met ronde uiteinden. Op de lange

stukken kunnen naar wens R&R zitranden opgenomen worden.

Het staal kan ook in kleur gecoat worden.

Minimale afname 6 stuks. Levertijd 10-14 weken.

Vrije vormen, vloeiende nier- en zandloper vormen, zijn

opvallende inrichtingselementen. Binnen het Tree Isle systeem

van Streetlife zijn tal van fascinerende vormvariaties mogelijk.

De gebogen zitranden dienen een binnenradius van minimaal

3 meter te hebben.

De Wing eilanden zijn te verkrijgen met en zonder bodem.

De rechte en vleugel/hoekvormen zijn geschikt voor brede stoepen.

Wing Isles

Wing A- 130 x 200

Wing B- 130 x300

Wing C- 150 x 350


www.streetlife.nl T +31(0)71 524 68 46 Beschermd door Int. Model Depots en Patenten Ontwerp: Streetlife

Bento Tree Boxes

In plaats van ronde en vloeiende eilandvormen kan de inrichter

ook kiezen voor een meer terughoudende geometrische

vormgeving: de ‘Bento Tree Boxes’. De geïntegreerde R&R

zitranden van deze eilanden zijn recht en hebben een diepte van

ca. 100 cm. Overige maatvoering in overleg met Streetlife.

Afgebeeld is een rechthoekig Bento Boomeiland te Emmeloord.

Minimale afname 5 stuks. Levertijd 12-14 weken.

62B

63B


Ontwerp: Streetlife

Afgebeeld is het Bastiaansplein te Delft met 3 ovale

boomeilanden (9 x 4 m) met grote honingbomen op een

parkeergarage. Op het plein zijn tevens R&R banken en R&R

fietsbeugels toegepast. De publieke waardering van het

stadsplein is enorm gestegen na de plaatsing van de 3 ovale

eilanden: tot boven de 85%. In de eilanden zijn tevens verzonken

papierbakken van groot formaat opgenomen.

Minimale afname papierbakken 6 stuks. Levertijd 10-12 weken.

Papierbak in Boomeiland

Beschermd door Int. Model Depots en Patenten

Bij een goede inpassing en door de grote aantrekkingskracht

van de Streetlife boomeilanden is het raadzaam de Streetlife

papierbakken op te nemen. Deze CorTen papierbakken met

scharnierende RVS 316 klep hebben een grote inhoud en zijn

deels in het eiland verzonken. Het maaiveld blijft op deze wijze

vrij van los straatmeubilair. De bak steekt 45 cm boven het eiland

uit, zodat de inworphoogte 90 cm bedraagt. De RVS klep kan

geopend worden door middel van een driehoekssleutel.

64B 65B

www.streetlife.nl T +31(0)71 524 68 46


Ontwerp: Peter Krouwel

Deze bijzondere boomeilanden hebben een meer zakelijk en

architectonisch karakter. Ideaal voor binnenpleinen en daktuinen.

In de metalen randen zijn licht gekromde SMC-Composiet

zitschalen geïntegreerd. Dit geperste materiaal is vandaalbestendig

en door zijn isolerende eigenschappen aangenaam om op te zitten.

Het heeft een zeer lange levensduur en geen onderhoud nodig.

De afmetingen van een 2-persoons zitschaal zijn ca. 114 x 36 cm

(zie ook Brochure A: Straatmeubilair).

De randen zijn van gecoat plaatstaal of van een blank aluminium

compound i.v.m. gewichtsbesparing (daktuinen).

Minimale afname 3 stuks. Levertijd 10-12 weken.

Composite Tree Isles

De Composiet Boomeilanden zijn verkrijgbaar in diverse vormen,

zoals het meer speelse Moon-Isle.

Maatvoering ca. 540 x 200 cm.

66B

www.streetlife.nl T +31(0)71 524 68 46 Beschermd door Int. Model Depots en Patenten

67B

Langwerpige Composiet eilanden met 6 of 8 zitplaatsen.

Maatvoering ca. 375 x 155 cm

Driehoekig Composiet eiland met 4 zitplaatsen

Maatvoering ca. 250 x 250 cm


Maatwerk Boomeilanden

Voor grote monumentale bomen die deels bovengrond wortelen

zijn diverse maatwerkoplossingen verkrijgbaar.

Klassiek patroon met rechte R&R zitranden.

www.streetlife.nl T +31(0)71 524 68 46

68B

www.streetlife.nl T +31(0)71 524 68 46 Beschermd door Int. Model Depots en Patenten Ontwerp: Streetlife

69B

Bijgaande beelden illustreren de mogelijkheden van de Streetlife

boomeilanden in allerlei vormen. Naast de stoere R&R zitranden

kunnen ook de latten modules van het Wood Top systeem

toegepast worden. De hardhouten latten (57 x 35 mm) worden

daarbij met de bekende RVS Streetlock ® kammen op blinde

wijze bevestigd. Grote bomen worden ondergronds verankerd en

eventueel uitgelicht met de Tree Air ® grondspots.

Streetlife spreekt de taal van landschapsontwerpers.

Wij adviseren u graag en vertalen uw ideeën naar een perfecte

maatwerk oplossing.

Maatwerk Boomeilanden

More magazines by this user
Similar magazines