02.09.2014 Views

Atelier - documentatie

Atelier - documentatie

Atelier - documentatie

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Fronten (fineer)<br />

Fronten (lak)<br />

Eiken fineer Ebano fineer Sahara-lak Bordeaux-lak<br />

(RAL 3007)<br />

Olijf-lak<br />

(RAL 7003)<br />

16301/16302<br />

Spiegelwandkast<br />

met wastafelbank links of rechts, apothekerslade<br />

rechts of links naar keuze<br />

• met geïntegreerde RDS-radio<br />

• met geïntegreerde zeepdispenser<br />

• met geïntegreerde RDS-radio en<br />

geïntegreerde zeepdispenser<br />

(zie bladzijde 18-19)<br />

Productoverzicht<br />

Verchroomd oppervlak<br />

56002<br />

Staande wastafelarmatuur<br />

Mengtechniek met keramische<br />

afdichtschijven voor vrijstaande<br />

montage zonder trekstangen –<br />

afvoergarnituur<br />

Uitspringing: 250 mm<br />

Hoogte: 700 mm<br />

36<br />

56020<br />

Enkele mengkraan voor<br />

het bad<br />

Voor vrijstaande montage,<br />

mengcartouche met keramische<br />

afdichtschijven<br />

en temperatuurbegrenzing<br />

compleet met handdouchestang<br />

en doucheslang<br />

1250 mm<br />

56028<br />

Douche-unit<br />

bestaand uit:<br />

• hoofdsproeier met perlatorstraal<br />

of<br />

• schotelsproeier met regenstraal<br />

• douchestang<br />

• doucheslang 1600 mm<br />

• sproeierhouder met verstelbare<br />

hellingshoek

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!