Views
4 years ago

EEN LEVENS GEUR TEN LEVEN

De Bijbel spreekt van de enorme invloed die wij hebben op anderen, een levensgeur verspreidend ten leven, of een doods lucht ten dode. Er staat niet: een levensgeur, een geur VAN leven, maar een levensgeur TEN leven; leven voortbrengend, scheppend, helend, vernieuwend. Er staat niet: een doods lucht, de stank van een kadaver, maar een doods lucht TEN dode; dodelijk, vernietigend. Onze invloed naar buiten, de geur die wij verspreiden, is positief, verkwikkend, verfrissend, zegenend, of negatief, verderfelijk.

Van de schaduw des doods tot een licht ten leven - CBS
EEN LEVENSGEUR TEN LEVEN - Stromen van Kracht
De opstanding ten "eeuwige leven" no. 376 - Pentahof.nl