EEN LEVENS GEUR TEN LEVEN

stromenvankracht

De Bijbel spreekt van de enorme invloed die wij hebben op anderen, een levensgeur verspreidend ten leven, of een doods lucht ten dode. Er staat niet: een levensgeur, een geur VAN leven, maar een levensgeur TEN leven; leven voortbrengend, scheppend, helend, vernieuwend. Er staat niet: een doods lucht, de stank van een kadaver, maar een doods lucht TEN dode; dodelijk, vernietigend. Onze invloed naar buiten, de geur die wij verspreiden, is positief, verkwikkend, verfrissend, zegenend, of negatief, verderfelijk.

leid door de zwakke geur van precies die rivier en die zij kreek

aan die rivier, waar zij jaren geleden werd uitgebroed.

Wilde dieren, wolven, leeuwen, beren ruiken aan de mens als

hij bang is, onzeker, zich daardoor de mindere voelt, een confrontatie

uit de weg wil gaan, de mens scheidt dan de geur van

vrees af. Dat maken dieren agressief, zij vallen aan, zij voelen

zich onbedreigd de meerdere en overmeesteren. Demonen reageren

op dezelfde wijze, ook zij "ruiken" als de mens bang is,

onzeker, zich weerloos voelt tegenover de onzichtbare, onbekende

aanvallers, dan attaqueren zij. Vrees introduceert. Vrees

wijst de aanvaller als de sterkste aan. Vrees maakt de Christen

tot een constante verliezer. V rees is de grootste negatieve

kracht die er is, tegenover geloof die de grootste positieve

kracht is. Vrees verlamt, maakt blind voor Gods mogelijkheden,

nodigt de boze geest toe te slaan.

Ik ben er zeker van dat de eerst geschapen mens bekend moet

zijn geweest met veel natuurkrachten, toegang had tot wonderbare

vermogens die vergeten zijn, tot verfijnde gevoelens, grotere

kennis van universele krachten die hij in beweging wist te

brengen. Door de zondeval verloor hij vele sleutels en formules

om deze bovennatuurlijke capaciteiten te ontsluiten, hij

wist ze niet meer los te maken en toe te passen. Hij had in het

begin nog wel geen namen gevonden voor deze potenties, maar

gebruikte ze, hanteerde ze, tot eer van God en ten eigen profijte.

Hij stond naast God als een formidabele mederegeerder met

krachten in zijn handen waar de moderne atoombom belachelijk

bij lijkt. Hij had de beschikking over Gods enorme krachten-arsenaal

en onuitputtelijke vermogens.

Maar opeens werd hij gedegradeerd tot een sterfelijk wezen,

open voor ziekte en pijn, nerveus en gruwelijk eenzaam. Hij

was uit God uitgevallen, van Zijn heerlijkheid vervreemd, de

prins werd een bedelaar die zijn voedsel moest trachten bijeen

te schrapen die niemand hem gaf, hij werd een zielige havenot,

een nobody. De nieuwe mens die in Christus een nieuwe schepping

is, zal door de werking van de Heilige Geest weer over

deze verloren-gegane vermogens kunnen beschikken. De door

de Heer gegeven, in-gegeven inzichten, bizondere toegangen,

grotere kennis van de boven-natuurlijke wereld, zullen weer

actief worden.

9

More magazines by this user
Similar magazines