EEN LEVENS GEUR TEN LEVEN

stromenvankracht

De Bijbel spreekt van de enorme invloed die wij hebben op anderen, een levensgeur verspreidend ten leven, of een doods lucht ten dode. Er staat niet: een levensgeur, een geur VAN leven, maar een levensgeur TEN leven; leven voortbrengend, scheppend, helend, vernieuwend. Er staat niet: een doods lucht, de stank van een kadaver, maar een doods lucht TEN dode; dodelijk, vernietigend. Onze invloed naar buiten, de geur die wij verspreiden, is positief, verkwikkend, verfrissend, zegenend, of negatief, verderfelijk.

ook verbanden met mensen, wetende dat de engel gekomen

was om met zijn meester te spreken.

De duivel heeft in 2000 jaar Christendom heel wat gestolen uit

de Kerk, vele inzichten, kennis van boven- en buiten-natuurlijke

ervaringen. Zo weten wij niet meer met engelen om te gaan,

ze in te zetten, bewust van hun diensten gebruik te maken.

Wanneer de alwijze God ze speciaal uitgezonden heeft TEN

DIENSTE VAN DE KINDEREN GODS, die deze diensten

bitter nodig hebben in een steeds bozer wordende wereld die

afglijdt naar de absolute chaos, dan danken wij Hem voor deze

voorziemng.

De reiniging van de bezoedelde atmosfeer - er is sprake van

geestelijke luchtvervuiling - is niet alleen geestes-desinfectie,

uitzuivering van obscuriteiten, maar daarbij behoort ook

nadrukkelijk het aangeven van positieve elementen. Tweeledig.

De Bijbel spreekt van binden, vastbinden, machteloosmaken

en van ontbinden, losmaken, "Voorwaar, Ik zeg u (zegt

Jezus), al wat gij op aarde bindt, zal (door Mij verklaard)

gebonden zijn in de hemel (de onzienlijke wereld) en al wat gij

ontbindt, zal (door Mij verklaard) ontbonden zijn in de

hemel" (Matth. 18: 18). Wij brengen genezing, bevrijding,

verlossing aan, heling, restauratie voor de mens in nood, maar

ook in de leefatmosfeer om ons heen.

Zoals wij schreven, straalt de mens een fluïdum uit van zijn

wezen naar de ruimere omgeving om zich heen, waar geweten

wordt wie hij is, wat hij kan, wat zijn woorden waard zijn, daar

is volledige kennis van zijn geestelijk en natuurlijk zijn. De

Heer wil dat wij vervuld zijn van Zijn ZIJN, Hem uitstralen,

Hem doen kennen, zien, horen, voelen. Een hoger ZIJN. De

Heer wil dat wij zo vervuld zijn met Christus, "Het leven is mij

Christus" (Phil. 1:21); "Niet meer mijn ik, maar Christus leeft

in mij" (Gal. 2:20); "Wij hebben de zin van Christus" (I Cor.

2: 16), dat de gehele atmosfeer waarin wij leven, in persoonlijk

getuigenis, privé, in gezin, arbeid, gemeente, zelfs in ruimste

zin het universum, zo'n positieve, krachtige, zo'n helende,

levensvernieuwende invloed, zo'n geestelijke uitstraling, zo'n

charisma heeft, zoals Jezus die had. Niet minder. Sommige

Geestvervulde Christenen, "geopenbaarde zonen waar de

schepping reikhalzend op wacht" (Rom. 8: 19), brengen in hun

15

More magazines by this user
Similar magazines