EEN LEVENS GEUR TEN LEVEN

stromenvankracht

De Bijbel spreekt van de enorme invloed die wij hebben op anderen, een levensgeur verspreidend ten leven, of een doods lucht ten dode. Er staat niet: een levensgeur, een geur VAN leven, maar een levensgeur TEN leven; leven voortbrengend, scheppend, helend, vernieuwend. Er staat niet: een doods lucht, de stank van een kadaver, maar een doods lucht TEN dode; dodelijk, vernietigend. Onze invloed naar buiten, de geur die wij verspreiden, is positief, verkwikkend, verfrissend, zegenend, of negatief, verderfelijk.

ten, doet de mens zichzelf loslaten en zijn verleden en alle verledens

die hij vanuit zijn voorgeslacht met zich meetorst. Het

wenkende, liefdevolle woord van Jezus doet alle stemmen in

hem verstommen, stemmen die in hem bleven doorspreken.

Nietsche heeft gezegd: "Gij zit daar als bontgeschilderde

poppen en de stemmen der eeuwen babbelen in u door".

Alle domeinen van mensen, machten en engelen, alles wat boven,

op en onder de aarde is, is onder de voeten van de absolute,

universele Machthebber, Jezus Christus, gesteld. Dat is de

boodschap van het evangelie van het Koninkrijk aan de ganse

schepping, de blijmare van de vergevende, reinigende, helende

kracht van Christus te brengen tot alles wat geschapen is, tot

mensen, dieren, planten, de bodem, het water, de lucht, tot

alles wat bedorven, vervuild, vergiftigd, verworden, verziekt,

verminkt, gedegeneerd is door de duivel, overal waar het gif

van de slang is ingebeten, alles waar dis-orde, dis-harmonie is,

wat dor, onvruchtbaar, vervreemd geraakt aan zijn wezen, aan

zijn wortels, verwijderd van zijn doel, alles wat zichzelf niet

meer kent en de naaste niet meer, alles wat verwrongen~ verkrampt,

verkankerd, verwilderd is, tot allen die hun huis niet

meer terug te vinden weten. Het volkomen heil in Christus is

inclusief fysieke normalisatie. God wil dat het Zijn kinderen

wèl gaat! Dat ze een gehéél zijn, een éénheid, perfect, in harmonie

met Hem. Ziekte is de fysieke dis-orde die de zonde in deze

wereld heeft gecreëerd. Zonde is het begin, beginsel, de wortel;

ziekte is de tijdelijke vrucht daarvan; dood de eeuwige vrucht.

Als God u redden wil van de geestelijke effecten van de zonde,

wil Hij u ook redden van de fysieke effecten.

God schept in Christus een nieuwe levensvorm van oneindige

kwaliteit, een nieuwe levensinhoud op het hoogste niveau, een

leven van ongeweten kosmische afmetingen en mogelijkheden.

De nieuwe mens, dit fenomeen, is niet te vergelijken met de

mens die hij was. Hij behoudt dezelfde identiteit, maar krijgt

een andere kwaliteit in hoogte, breedte en diepte en kennis van

God. Hij is binnengeleid aan de hand van Christus in geweldige

mogelijkheden, hij heeft toegang nu tot Gods wapenarsenalen,

aangesloten is hij tot Zijn kracht-centrale. Van gebondene,

gekooide, beperkte, is hij in de volkomen vrijheid getreden die

19

More magazines by this user
Similar magazines