EEN LEVENS GEUR TEN LEVEN

stromenvankracht

De Bijbel spreekt van de enorme invloed die wij hebben op anderen, een levensgeur verspreidend ten leven, of een doods lucht ten dode. Er staat niet: een levensgeur, een geur VAN leven, maar een levensgeur TEN leven; leven voortbrengend, scheppend, helend, vernieuwend. Er staat niet: een doods lucht, de stank van een kadaver, maar een doods lucht TEN dode; dodelijk, vernietigend. Onze invloed naar buiten, de geur die wij verspreiden, is positief, verkwikkend, verfrissend, zegenend, of negatief, verderfelijk.

exploiteren!

Toen ik in Zuid-Afrika dit verhaal hoorde van de toegemetselde

mijnschacht waar enorme rijkdommen weggesloten zijn

geworden, dacht ik aan de Bijbel, ook een goudmijn met

onvoorstelbare schatten. De duivel heeft kans gezien zoveel

heerlijke bronnen des heils voor ons weg te sluiten, af te

grendelen, toe te metselen, te verduisteren, te ignoreren, weg te

theoretiseren, opdat wij niet van de rijkdommen zouden genieten,

die de Heer ons gaf. Opdat wij niet te rijk, te machtig

zouden worden, verduisterde hij vele kostelijke waarheden, camoufleerde

hij, stopte hij weg, vervreemde hij ze van ons. Hij

sloot onze ogen en harten voor overwinningskracht,

troonrechten, erfrechten, kindschapsrechten, de volle verlossing,

de genezing in Jezus' striemen, de Bijbelse doop, de lofprijzing,

de vervulling met de Heilige Geest, de Gaven des

Geestes en nog zoveel meer. Ze zijn lange tijd verborgen toegedekt

gebleven door de hand van de vorst der duisternis. Anders

ging het met zijn wereldpolitiek verkeerd, anders zou zijn

bank springen.

De wetenschap tracht de Bijbel uit te hollen door kritiek, tot

een mythe te theoretiseren, eigenlijk tot on-zin te maken. Maar

de God van de Bijbel leeft en staat achter Zijn Woord dat zo

reëel is en krachtig, dat het alle wetenschappelijke kritiek

verdraagt en ontzenuwt. Zo is daar ook het volgende verhaal.

Het verscheen op 10 october 1969 in "Evening W orld", een

krant in Spencer. Indiana U.S.A.:

"Wist u, dat het ruimtevaart-programma bezig is om te bewijzen,

dat hetgeen men een Bijbelse mythe heeft genoemd waar

is?"

De Heer Harold Hill, president van de "Curtis Engine Company"

in Baltimore, V.S., en adviseur in het ruimtevaart-programma,

vertelde het volgende: "Ik geloof, dat een van de

meest verbazingwekkende dingen, die God ons in deze tijd

toont, onlangs onze astronauten en ruimtevaartgeleerden in

Green Belt, V.S., is overkomen. Zij waren bezig na te gaan, hoe

de stand van de zon, de maan en de planeten in de ruimte zou

zijn over 100 en 1000 jaar. Wij moeten dit weten, opdat we niet

een satelliet afschieten, die later in een van zijn banen op iets

zal botsen. We moeten de baan uitstippelen in overeenstem-

21

More magazines by this user
Similar magazines