EEN LEVENS GEUR TEN LEVEN

stromenvankracht

De Bijbel spreekt van de enorme invloed die wij hebben op anderen, een levensgeur verspreidend ten leven, of een doods lucht ten dode. Er staat niet: een levensgeur, een geur VAN leven, maar een levensgeur TEN leven; leven voortbrengend, scheppend, helend, vernieuwend. Er staat niet: een doods lucht, de stank van een kadaver, maar een doods lucht TEN dode; dodelijk, vernietigend. Onze invloed naar buiten, de geur die wij verspreiden, is positief, verkwikkend, verfrissend, zegenend, of negatief, verderfelijk.

ming met de levensduur van de satelliet en met de plaats van de

planeten, opdat niet alles naar beneden zal storten.

Met de meetapparatuur van de computer gingen zij de eeuwen

na en plotseling bleef deze stilstaan. Ook de computer stopte

en er ging een rood licht branden, wat betekende, dat er iets

niet in orde was, hetzij met de gegevens, die men erin gedaan

had, of met de resultaten, als men ze vergeleek met de normale

uitkomsten. Ze riepen de monteurs erbij om de computer na te

zien, en deze constateerden, dat alles in orde was. De chef

vroeg: "Wat is er aan de hand?" "We hebben ontdekt, dat er een

dag tekort is in de voorbijgegane tijd". Ze krabden zich achter

het oor en piekerden, maar er was geen verklaring voor. Een

gelovig lid van het team zei: "Vroeger, toen ik op Zondagsschool

was, werd er verteld, dat de zon stil gestaan heeft". Ze

geloofden hem niet, maar ze hadden geen andere oplossing,

dus zeiden ze: "Laat het ons zien". Hij nam een Bijbel, zocht het

boek Jozua op, waar ze een nogal lachwekkend verhaal

vonden, tenminste voor mensen met een gezond verstand.

Daar stond, dat de Heer tot Jozua sprak: "Vrees niet voor hen,

want Ik geef hen in uw macht. Niemand van hen zal voor u

standhouden". Jozua was bezorgd, omdat hij omringd was

door de vijand. Als de duisternis inviel, konden ze hem

overmeesteren. Dus vroeg Jozua de Heer, om de zon te doen

stilstaan. Zo gebeurde het. "De zon stond stil en de maan bleef

staan ... en haastte zich niet onder te gaan omstreeks een volle

dag". (Josua 10: 13)

De ruimtevaartdeskundigen zeiden: "Daar hebben we de ontbrekende

dag". Toen controleerden ze dit met de computers teruggaand

naar de tijd, die genoemd was, en ontdekten, dat het

klopte, maar toch nog niet helemaal. De lengte van de tijd, die

ontbrak ten tijde van Jozua, was 23 uur en 20 minuten - niet de

hele dag. Zij lazen de Bijbel opnieuw en daar stond "omstreeks

een volle dag". Zulke woordjes zijn belangrijk in de Bijbel.

Maar daar was nog steeds een probleem, want als je 40 minuten

tekort komt, zullen er over 10.000 jaar moeilijkheden zijn.

Die 40 minuten MOESTEN GEVONDEN WORDEN, want

in de ruimtebanen vermenigvuldigen zij zich vele malen. Nu

22

More magazines by this user
Similar magazines