EEN LEVENS GEUR TEN LEVEN

stromenvankracht

De Bijbel spreekt van de enorme invloed die wij hebben op anderen, een levensgeur verspreidend ten leven, of een doods lucht ten dode. Er staat niet: een levensgeur, een geur VAN leven, maar een levensgeur TEN leven; leven voortbrengend, scheppend, helend, vernieuwend. Er staat niet: een doods lucht, de stank van een kadaver, maar een doods lucht TEN dode; dodelijk, vernietigend. Onze invloed naar buiten, de geur die wij verspreiden, is positief, verkwikkend, verfrissend, zegenend, of negatief, verderfelijk.

"Maar God zij gedankt. die ons te allen tijde in Christus doet

zegevieren en de reuk van zijn kennis allerwege door ons verspreidt.

want wij zijn voor God een geur van Christus onder

hen. die gered worden. en onder hen. die verloren gaan; voor

dezen een doodslucht ten dode. voor genen EEN LEVENS­

GEUR TEN LEVEN" (Il Cor. 2:14-16).

More magazines by this user
Similar magazines