EEN LEVENS GEUR TEN LEVEN

stromenvankracht

De Bijbel spreekt van de enorme invloed die wij hebben op anderen, een levensgeur verspreidend ten leven, of een doods lucht ten dode. Er staat niet: een levensgeur, een geur VAN leven, maar een levensgeur TEN leven; leven voortbrengend, scheppend, helend, vernieuwend. Er staat niet: een doods lucht, de stank van een kadaver, maar een doods lucht TEN dode; dodelijk, vernietigend. Onze invloed naar buiten, de geur die wij verspreiden, is positief, verkwikkend, verfrissend, zegenend, of negatief, verderfelijk.

ineen vandaag voor een wereldwijde inspanning om kostbare

zielen te redden voor het te laat is; zielen voor Jezus, voor een

eeuwig leven met God! Opdat Ide volkeren vrij komen van hun

gewetensnood en vergeving van zonden ontvangen, de schuld

van hen wordt afgewenteld!

Help ons mensen, veel mensen, overal mensen te winnen voor

Christus, voor een stabiel en solide, concreet en waardevast

Koninkrijk dat komen zal, gekomen is. God heeft daarin een

lachen bereid aan de wereld.

Vele Christenen zoeken vandaag verder dan de bekering van

hun zonden, ze wensen verdere stappen met Jezus te nemen,

grondiger het grandioze avontuur te beleven van het wandelen

met Hem. Zij zoeken voor de nieuwe wijn van hun geestelijke

ervaringen nieuwe zakken, nieuwe vormen. Zij hebben gezien

dat oude zakken de gisting van de Heilige Geest niet kunnen

verdragen. De Bijbel zegt: "Ook doet men jonge wijn niet in

oude zakken; anders barsten de zakken en de wij n loopt weg en

de zakken gaan verloren; maar men doet jonge wijn in nieuwe

zakken en beide blijven samen behouden" (Matth. 9: 17). In

verschillende vertalingen wordt gesproken over nieuwe wijn,

tegenover oude wijn en nieuwe zakken tegenover oude zakken.

Nieuwe wijn, "neos", bedoelt nieuw in tijd; nieuwe wijnzakken,

hier wordt een ander "nieuw" gebruikt, "kainos", bedoelt

nieuw in kwaliteit.

In Jezus dagen deden de joden de wijn in wijnzakken van

dierenhuiden. Nieuwe wijn begint een proces van fermentatie,

produceert gassen die een grote druk in de zak veroorzaken, allerlei

werkingen en "bewegingen" vallen op te merken. Wanneer

de lederen zak nieuw is van kwaliteit (dat niet

noodzakelijk ook nieuw in tijd betekent), dan zal deze de druk

weerstaan. Indien het oud is in kwaliteit (ook al is hij nieuw in

tijd), dan zal de zak onbuigzaam, stroef, hard en droog zijn en

exploderen en beide, wijn en zak, gaan verloren.

De funktie van de wijnzak is de wijn te bewaren, niet zichzelf te

bewaren. De zak is er om de wijn en de wijn niet om de zak, dat

wordt veel vergeten. Het gehele en enige doel van de Kerk is het

voertuig te zijn van Jezus. De Kerk is Zijn Lichaam. Dit is niet

geroepen om zichzelf te bewaren. Haar taak is niet Christus te

bewaren, maar te worden bewaard voor en door Hem.

Oude zakken drogen uit. Vasthouden aan tradities en inzettin-

28

More magazines by this user
Similar magazines