EEN LEVENS GEUR TEN LEVEN

stromenvankracht

De Bijbel spreekt van de enorme invloed die wij hebben op anderen, een levensgeur verspreidend ten leven, of een doods lucht ten dode. Er staat niet: een levensgeur, een geur VAN leven, maar een levensgeur TEN leven; leven voortbrengend, scheppend, helend, vernieuwend. Er staat niet: een doods lucht, de stank van een kadaver, maar een doods lucht TEN dode; dodelijk, vernietigend. Onze invloed naar buiten, de geur die wij verspreiden, is positief, verkwikkend, verfrissend, zegenend, of negatief, verderfelijk.

gen, wetten en afspraken maken ze star, hard van vorm, de

zakken ademen en bewegen niet mee met de gistende, levende

wijn. Deze droge zakken scheuren bij zoveel leven in zich stuk,

de jonge mousserende wijn zoekt een uitweg naar buiten, zoekt

de vrijheid van wijdere ruimte en breekt de in-kerk-ing open.

Hoe dikwijls is de Heilige Geest losgebroken, uitgebarsten in

een nieuwe weg, een nieuwe vrijheid. Het was niet meer te

houden, in te houden, vast te houden. Maar men boeide hem

weer, bracht hem onder menselijke controle, kristalliseerde

hem in een denominatie, sekte of gemeenschap. God geeft een

visie en alle door God gegeven-visie's hebben onbegrensde

mogelijkheden, wijdere ruimten nodig. Maar al te snel wordt

dit licht ingesnoerd door mensen die nooit de Geest begrepen

en vastgegrepen hebben en de druiven van Eskol werden in hun

handen weer tot gewone druiven. De soevereine beweging van

de Geest wordt ingekaderd in een organisatie, terwijl de Geest

een levend organisme is.

De droge wijnzakken - zij zijn voor bruisende, levende wijn

bedoeld en gemaakt - worden weer zacht en soepel door ze in

water te leggen. Het waterbad van het Woord, veranderd door

de vernieuwing van hun denken, door bekering van dode werken.

Wijdere horizonten van geloof, nieuwe avonturen van

vrijheid zal de dorre, harde vorm elastisch maken,

meebewegend, mee-levend.

Laten wij dit uur niet missen. Het is niet genoeg dat er mannen

zijn die God willen bewaren, maar mannen waarin Gods Geest

beweegt en die met Hem mee-bewegen. Overal is God bezig te

bewegen. God kan niet bewegen in een onbeweeglijk casco. De

vraag is: Ben ik in beweging met God? Is de Heilige Geest in mij

herkenbaar aanwezig met kracht en werking? Onze

verantwoordelijkheid tegenover God is te bewegen waar Hij

beweegt. Dezelfde werken die Jezus deed, zullen wij ook doen.

Ons leven moet zijn een voortdurend vernieuwde wijnzak. Geschikt

om steeds nieuwe, wisselende, gistende ervaringen met

Jezus te beleven. Daarom moet deze wijnzak flexibel zijn voor

alle bewegingen, drijvingen, stuwingen, aktiviteiten van de

Heilige Geest. Wij zijn het Lichaam van Christus, nieuwe wijnzakken

en hebben geen relatie met dogmatische stelsels,

persoonlijke ambities. Het is vandaag de dag van de nieuwe

wijn van Gods Geest die overal werkzaam is met heerlijke ma-

29

More magazines by this user
Similar magazines