EEN LEVENS GEUR TEN LEVEN

stromenvankracht

De Bijbel spreekt van de enorme invloed die wij hebben op anderen, een levensgeur verspreidend ten leven, of een doods lucht ten dode. Er staat niet: een levensgeur, een geur VAN leven, maar een levensgeur TEN leven; leven voortbrengend, scheppend, helend, vernieuwend. Er staat niet: een doods lucht, de stank van een kadaver, maar een doods lucht TEN dode; dodelijk, vernietigend. Onze invloed naar buiten, de geur die wij verspreiden, is positief, verkwikkend, verfrissend, zegenend, of negatief, verderfelijk.

nifestaties. Nieuwe wijn heeft nieuwe zakken nodig. De oude

zakken, oude gevestigde principes, zijn te star en zullen de

gistende kracht van de opwekking niet kunnen vangen en

vasthouden. Ook de tijd van de oude wijn is voorbij, het is

heden de dag van de nieuwe wijn in nieuwe zakken. "Wordt

niet gelijkvormig aan deze wereld, maar wordt hervormd door

de vernieuwing van uw denken, opdat gij moogt onderkennen

wat de wil van God is" (Rom. 12:2).

Het is opvallend hoeveel zieken er in de Gemeente van Christus

zijn. Niet: als één lid lijdt, lijden alle leden, maar: als zovele

leden lijden, lijden allen. De Bijbel wijst de oorzaak aan,

"Dáárom zijn er onder u velen zwak en er ontslapen niet

weinigen" (1 Cor. 11 :30). Er is een "daarom" van deze

onnatuurlijke toestand. In vers 29,juist vóór deze zin, staat het

antwoord: "omdat hij (de zieke) het Lichaam niet onderscheidt",

omdat hij niet de juiste optiek heeft op het functioneren

van de Gemeente van Jezus Christus in haar universele éénheid.

Het brood-breken is gemeenschap hebben met het

Lichaam van Christus. "Omdat het één brood is, zijn wij,

hoevelen ook, één Lichaam; wij hebben immers allen deel aan

het ene brood" (I Cor. 10: 17).

De Heer wil niet Zijn Lichaam dat één eenheid vormt, uiteen

zien vallen in duizend stukken. Hij kan niet zegenen zolang er

zoveel verscheurdheid, versplintering, sectarisme pretendeert

het enige brood te zijn, zovele lichamen, zoveel verschillen.

Dan is het Lichaam van Christus een vervormd beeld

geworden van de onverbrekelijke éénheid die Hij met Zijn

Kerk heeft. Deze eigengereidheid, zucht naar eigenzinnige zelfgerichtheid,

deze vervreemding met de naaste ten bate van

zichzelf, is intolerabel, is God een gruwel en oorzaak van

zoveel ziekte in het Lichaam. Deze gebrokenheid kan onmogelijk

het beeld zijn van de Bruidegom en Zijn Bruid. Hij wil niet

dat zij flirt met Jan en Alleman. Hij wil dat zij Zijn wetten

respecteert en daarin haar liefde voor Hem toont. Hij wil dat

zij Hem liefheeft boven allen. Deze honderdvoudige verdeeldheid

stelt zich in de wereld op tegenover de éénheid in het

koninkrijk van de Satan. Zijn koninkrijk is een éénheid,

samengebonden door vrees, zoals Jezus Zijn Koninkrijk tot

een éénheid wil zien samengebonden door liefde. Jezus wijst

30

More magazines by this user
Similar magazines