EEN LEVENS GEUR TEN LEVEN

stromenvankracht

De Bijbel spreekt van de enorme invloed die wij hebben op anderen, een levensgeur verspreidend ten leven, of een doods lucht ten dode. Er staat niet: een levensgeur, een geur VAN leven, maar een levensgeur TEN leven; leven voortbrengend, scheppend, helend, vernieuwend. Er staat niet: een doods lucht, de stank van een kadaver, maar een doods lucht TEN dode; dodelijk, vernietigend. Onze invloed naar buiten, de geur die wij verspreiden, is positief, verkwikkend, verfrissend, zegenend, of negatief, verderfelijk.

ik alles bezit wat God bezit, als ik mij bewust ben van mijn

vrije rechten bij de Vader, zal ik mij in deze hoge status

verlustigen en niet beneden mijn stand leven.

Paulus vraagt om deze sterkte, deze overwinningskracht van

God, om te kunnen zegevieren over alle ziekte, alle demonen.

Hij ziet de Gemeente voortdurend bedreigd en wil dat zij een

ferm "halt" zal uitroepen tegen alle oprukkende machten der

duisternis, alle infiltraties van de duivel. Hij vraagt daarom de

heerlijke en machtige inwoning van Jezus Christus in hun

harten, met Zijn volheid. Hij vraagt geen nieuw kerkgebouw

met een hogere toren dan alle torens in de omtrek, een groter

kerkorgel die alle anderen de loef afsteekt, om meer ingeschreven

lidmaten in de kerkelijke registers, geen ruimere fondsen,

maar om dit: Christus inwoning in onze harten, Zijn blijvende

domicilie, Zijn vast adres. Geen postbus onder nummer op het

postkantoor, maar dit: De Heiland der liefde woont in mijn

hart. Hij vult dat hart met Zichzelf, wat in Hem is stroomt uit

in mijn hart. Hij bouwt het tot een troon, Hij de Koning van

hemel en aarde.

Hij is onze volheid, maar ook: wij zijn Zijn volheid! Het woord

"volheid" stamt van het woord "pieroma", dat compleet-zijn,

perfect-zijn, volkomen-zijn betekent. Met Christus in ons zijn

wij pas compleet, volkomen, ons-ware-zelf naar Gods

maatstaven. "Die zich aan den Here hecht, is één geest met

Hem" (l Cor. 6: 17). Dan verspreiden wij een "levens-geur

TEN LEVEN".

39

More magazines by this user
Similar magazines