EEN LEVENS GEUR TEN LEVEN

stromenvankracht

De Bijbel spreekt van de enorme invloed die wij hebben op anderen, een levensgeur verspreidend ten leven, of een doods lucht ten dode. Er staat niet: een levensgeur, een geur VAN leven, maar een levensgeur TEN leven; leven voortbrengend, scheppend, helend, vernieuwend. Er staat niet: een doods lucht, de stank van een kadaver, maar een doods lucht TEN dode; dodelijk, vernietigend. Onze invloed naar buiten, de geur die wij verspreiden, is positief, verkwikkend, verfrissend, zegenend, of negatief, verderfelijk.

OPSTANDING

Omdat het uitzag op een groot ommuurd kerkhof had men

waarschijnlijk het kleine guesthouse waar wij tijdelijk

woonden, de naam "Green pastures" gegeven. 'Het stond aan

de rand van een grote stad in Sri Lanka, waar wij een

campagne hielden.

Op een zeer hete middag, toen bijna iedereen sliep, zag ik, wandelend

langs de kerkhofmuur, een poortje openstaan. Ik ging

daarbinnen en liep langs de talloze rijen graven, oneindig in

getal, toen mijn aandacht werd getrokken naar een klein

stenen huisje achter bomen verscholen, dicht tegen de muur.

Er klonken daar haastige, nerveuse stemmen. V oorzichtig liep

ik er op af, mij voortdurend achter bomen verschuilend. Daar

waren enkele mannen bezig. Zij gingen zo in hun bezigheden

op dat zij mij niet zagen. Toen ik nauwkeurig toezag wat zij aan

het doen waren, bemerkte ik tot mijn afgrijzen dat zij een lijk

voor zich op een stenen tafel hadden liggen, die zij van alle

kleding ontdeden. Ze rukten aan zijn ledematen, een van hen

graaide in zijn mond. Op een gegeven ogenblik glipte het lijk

uit hun handen weg en viel op de grond, het werd weer op de

tafel gesmakt, omgedraaid, van sieraden en gouden tanden

ontdaan. Het had niets meer van een mens, het werd als een

ding gemanipuleerd. Er was een half uur geleden een luisterrijke

begrafenis geweest met vele rouwenden, er lagen kransen en

bloemen nog rond de geplunderde groeve, een opengetrokken

doodskist, het deksel gescheurd, linten met dierbare opschriften

vertrapt in het zand.

Hier was sprake van grove grafschending. Zelden zag ik zulk

een scene van ontluistering van wat heilig is voor anderen,

fragment als uit een morbide Hollywoodprodukt. Zoals het

lijk van deze zwarte man als een neergevallen takkenbos werd

opgeraapt en terug op de tafel gesmeten, dit zou in een film van

Fellini niet misstaan. Het lijk was uit de kist getild en

losgeschud uit guirlanden van snel verflenste bloemen, van "de

40

More magazines by this user
Similar magazines