EEN LEVENS GEUR TEN LEVEN

stromenvankracht

De Bijbel spreekt van de enorme invloed die wij hebben op anderen, een levensgeur verspreidend ten leven, of een doods lucht ten dode. Er staat niet: een levensgeur, een geur VAN leven, maar een levensgeur TEN leven; leven voortbrengend, scheppend, helend, vernieuwend. Er staat niet: een doods lucht, de stank van een kadaver, maar een doods lucht TEN dode; dodelijk, vernietigend. Onze invloed naar buiten, de geur die wij verspreiden, is positief, verkwikkend, verfrissend, zegenend, of negatief, verderfelijk.

laatste eer" aan een geliefde, tot straatvuil gedegradeerd, een

kadaver gegooid op een mesthoop.

De menigte der rouwenden had een uur geleden respektvol de

geachte overledene ten grave gedragen, zijn kist bedolven

onder heerlijk geurende witte bloemen die snel verdorden in de

daverende hitte van de tropenzon. Men had tedere woorden

gesproken van genegenheid en achting, een laatst vaarwel aan

een dierbare, een geestelijke had gebeden, misschien was er een

opstandingslied gezongen met omfloerste stem. Het moet een

Christen zijn geweest, de Hindu's in dit land worden verbrand.

Toen is men stil fluisterend het kerkhof uitgegaan door de

grote poort, die achter hen snel gesloten werd, de aanval van de

gereedstaande rovers kon beginnen. Zij waren toegesprongen

op de heuvel van bloemen, schopten de kransen weg, graaiden

naar de kist die opengekraakt werd en de dode er uit

getrokken. Daarna sleepten zij hem naar het lijkenhuisje waar

de onttakeling kon beginnen. Het ging om de kostbare witte

lijkwade, de sierlijke bekleding van de kist met alle festoenen

en tierelantijnen. Later zal dit kleed weer worden opgestreken

en terugverkocht aan de volgende klant, die door de

begrafenisdienaars werd aangekleed en in de kist gelegd; een

profijtelijke handel.

De kleine zijpoort waren deze grafschenders in hun gretige

haast vergeten toe te sluiten, zodat ik binnenkomen kon en

deze lugubere handeling zien. Zij hadden geen idee dat ze

bespionneerd werden, anders was het waarschijnlijk slecht

aflopen. Ik ben die poort weer uitgeslopen naar buiten. Zou ik

de politie waarschuwen, de kerkleiders? Neen, ik besloot dit

niet te doen in dit vreemde land waar ik vrijheid genoot het

Evangelie te prediken, ik wil mijn kansen niet bederven. Ik liep

huiswaarts naar "Green Pastures" en dacht aan de nabestaanden

die geen idee hadden wat er achter de kerkhofmuur

gebeurd was. Zij zullen thuis nu nog napraten over deze zo

stemmingsvolle begrafenis, de troostende woorden van de

geestelijke, hoe fraai alles geregeld was door de begrafenisleider.

Terwijl loerden uit hun ooghoeken de plunderaars, op buit

belust.

Na de plundering zouden zij het lijk terug in de kist drukken,

de kist neerlaten en onder zand bedelven, om daarna de

bloemen weer keurig er over heen te schikken met de glad ge-

41

More magazines by this user
Similar magazines