EEN LEVENS GEUR TEN LEVEN

stromenvankracht

De Bijbel spreekt van de enorme invloed die wij hebben op anderen, een levensgeur verspreidend ten leven, of een doods lucht ten dode. Er staat niet: een levensgeur, een geur VAN leven, maar een levensgeur TEN leven; leven voortbrengend, scheppend, helend, vernieuwend. Er staat niet: een doods lucht, de stank van een kadaver, maar een doods lucht TEN dode; dodelijk, vernietigend. Onze invloed naar buiten, de geur die wij verspreiden, is positief, verkwikkend, verfrissend, zegenend, of negatief, verderfelijk.

Het graf der vernietiging heeft Jezus niet kunnen vast-houden,

de dood moest zijn prooi teruggeven, omdat God Zijn Zoon

opwekte ten leven. De inklemming van de dood werd teniet

gedaan, de bunker des doods werd opgeblazen door de

dynamiet van de opstandingskracht dat dezelfde kracht is die

de wereld schiep. Opeens kwam een nieuwe wet tot leven, een

geweldige, ongehoorde wet, deze: de dood is niet meer de

laatste vijand, achter de dood staat de levende Zoon van God.

Hij doorbreekt deze laatste barricade met Zijn geweld!

Dood en leven streden op Paasmorgen om het laatste woord,

het laatste machtswoord. Evenals Jakob een nacht streed op

Pniël met de geheimzinnige vreemdeling om de overwinning,

zo streden dood en leven met elkander, to be or not to beo Dàn

leek Jakob te winnen, daarnà lag hij weer onder, om tenslotte

weer bóven te komen en de vreemdeling onder kwam te liggen,

zo ook leek eerst de dood overwinnaar, maar later werd

duidelijk dat het niet de dood doch het leven was dat overwon.

Halleluja!

Toen het morgen was, was de strijd, de onzekerheid voorbij.

T oen het Paasmorgen was geworden wees het heelal Christus

aan als de Prins van het leven.

Ik zie twee feiten op Paasmorgen. Ten eerste: Hij wordt

opgewekt! Ten tweede: Hij staat op! Ten eerste - passief - Hij

wordt door de Vader opgewekt, wakker gemaakt. Ten tweedeaktief

- Hij staat op! Nu Hij is opgewekt, staat Hij ook op. In

Hand. 1:2 staat: "Tot de dag dat Hij WERD opgenomen". Dat

is de daad van de Vader. Jezus stond op uit het graf, dat is de

daad, als antwoord van de Zoon op Zijn Vader. Er zijn twee

partijen: de Vader die opwekt en de Zoon die opstaat. De

Vader heeft een plan van opwekking voor de wereld, een wonderbaar

vernieuwingsplan. Dit plan wordt ons aangeboden in

Zijn evangelie. Maar het plan beantwoordt niet aan zijn doel

als wij niet als antwoord daarop ons laten opwekken, het

aangeboden leven aanvaarden, opstaan, antwoorden! Némen

wat gegeven is geworden!

Jezus koos vóór de zondaar. Terwille van de redding van de

zondaar nam Hij de zonde van deze schouders af en legde die

op de Zijne. Vanwege deze relatie met de zondaar, werden

vanwege de Vader alle relaties verbroken. Hij werd door God

43

More magazines by this user
Similar magazines