EEN LEVENS GEUR TEN LEVEN

stromenvankracht

De Bijbel spreekt van de enorme invloed die wij hebben op anderen, een levensgeur verspreidend ten leven, of een doods lucht ten dode. Er staat niet: een levensgeur, een geur VAN leven, maar een levensgeur TEN leven; leven voortbrengend, scheppend, helend, vernieuwend. Er staat niet: een doods lucht, de stank van een kadaver, maar een doods lucht TEN dode; dodelijk, vernietigend. Onze invloed naar buiten, de geur die wij verspreiden, is positief, verkwikkend, verfrissend, zegenend, of negatief, verderfelijk.

groter, ruimer, universeler verband. Hij geneest niet zozeer

enkelen, uitverkorenen, maar geneest het geheel, delen van het

totaal zijn zij, van Zijn Lichaam, waar die enkelingen

onvervreemdbaar toe behoren. Elk mens is geen wereld op zich

zelf, maar deel van Gods wereld. Het gaat de Heer om Zijn Lichaam,

Zijn Kerk en het welzijn daarvan, de optimale functie

daarvan, het groeien tot volkomenheid daarvan. Elk individu

maakt daar een cel van uit, een atoom. Het gaat de Heer om de

universele totaliteit van Zijn Koninkrijk. De Heer geneest niet

een persoon, maar geneest Zijn Lichaam in die persoon.

Vele ziekten zijn te ruiken, het lichaam scheidt een geur af van

dis-comfort. Er wordt verteld dat in oude tijden de dokters hun

diagnose vaststelden naar de geur die van de patient uitging.

Typheuse koorts, zeiden zij, produceert de geur van heet

brood, mazelen als vers geplukte veren, maaglijden als de geur

van muizen, gele koorts als de geur van een slagerij.

Overal rondom ons is de lucht vervuld van geheime signalen,

subtiele geuren delen een variatie van boodschappen mee.

Waar mensen hun ogen en oren het meest vertrouwen, hun

neus is absoluut sensibeler. Gevoeligheid van geur is zeer verschillend

onder personen. Het is bewezen dat de neus van de

vrouw de wereld anders waarneemt dan de neus van de man. In

elk geval, de waarneming van geur is een op elkaar inwerken

van chemische stoffen buiten en binnen het lichaam. De neus

onderscheidt zoals ogen dat doen, maar scherper, gedetailleerder.

De cellen van de reuk in de neus brengen berichten naar

het meest primitieve gedeelte van onze hersens, de zogenoemde

geur-hersens. Geuren worden op grondiger wijze door de

hersens ontvangen en verwerkt dan beelden, kleuren, geluiden,

ideeën. In dat deel van onze hersens worden ook de geur-herinneringen

opgeslagen, als in een archief, zodat velen van ons

nog precies kunnen herinneren de geuren uit de kinderjaren.

Baby's die enkele dagen oud zijn kunnen feilloos de geur van

hun eigen moeder onderscheiden.

Deze geuren-taal waarmee mensen en dieren communiceren,

buiten de spraak om, is uiterst subtiel, uitzenden en ontvangen

van geheime tekens vanuit de gevoelswereld, in trillingen,

vibraties, impulsen, signalen, mentale en electrische ontladingen

in uiterst lage frequentie, aantrekkend en afstotend.

7

More magazines by this user
Similar magazines