wanneer rijdt welke groep?

tcheeze.nl

wanneer rijdt welke groep?

Het rijden met vier groepen in 2012:

- hoe is de naamgeving?

- wat zijn de verschillen tussen de groepen?

- wanneer rijdt welke groep?

- hoe wordt eea georganiseerd?

- wegkapiteins


Naamgeving

1. Elegance

2. Elite

3. Prestige

4. Super Prestige

(Gazelles)

(Giants)

(Giants Plus)


Groepen hebben verschillend karakter

• Groepen 1 en 2 rijden recreatief

(gelijkmatig, rustig tempo; vaste groep koprijders)

• Groepen 3 en 4 rijden sportief

(aanzetten na de bocht, hoger tempo, meedraaien)

• Veiligheid staat voorop voor alle groepen!

• Zorgen voor voldoende (kop)rijders in Elite groep is

punt van aandacht


Groepen hebben verschillend karakter

Groep Kruissnelheid Max snelheid

Elegance 25-29 29

Vaste koprijders, inhouden na bocht, gelijkmatig tempo, bij >50 km pauze onderweg

Elite 27-31 31

Vaste koprijders, inhouden na bocht, gelijkmatig tempo

Prestige 30-34 34

Iedereen draait mee door, aanzetten na bocht

Super Prestige 33-37 37

Iedereen draait mee door, aanzetten na bocht


Wanneer rijdt welke groep?

• Groep 1 rijdt altijd

• Bij een grote opkomst of naar behoefte rijden

groepen 2, 3 en 4

• Bij middelmatige opkomst rijden groep 2 en 4

• Bij lage opkomst rijdt alleen groep 2

Wegkapiteins beslissen voor vertrek in welke groepen

die dag wordt gereden


Organisatie groepen

• Verdeling van de groepen voor de start van een rit op het

gemeentehuisplein door verzamelen bij de wegkapiteins

• Koprijders bij groep 1 en 2 worden ingedeeld

• Groepsgrootte groep 3 en 4 maximaal 16 pers

• Volgorde vertrek: 1 e Super Prestige , 2 e Prestige, 3 e Elite

(±1 min tussenruimte)

• Volgwagen achter laatste groep

• Bij lek of pech in groep 3 en 4 stopt de hele groep

• In groep 3 en 4 draait iedereen (naar vermogen) mee

• Uitgangspunt: Samen uit samen thuis

• Als mensen zich willen laten afzakken: wegkapitein even informeren!


Wegkapiteins 2012

Elegance 1e Lenie Thijs

2e Jos van Horrik

3e Monique Kupers

Elite 1e Karel Boogaart

2e Wim Camp

3e Gerrit den Ouden

Prestige 1e Jan de Wit

2e Jac Zwart

Super Prestige 1e Rob Verhees

2e Hans van Bree


Taken wegkapiteins

• Beslissen wel of geen extra groep

• De groepsindeling mee maken

• Afspraken maken in en voor de groep

• Orde in de groep handhaven

• De veiligheid in de groep borgen

• Beslissen bij discussies over de richting

• Onveilige situatie proberen te voorkomen

• De verkeersregels handhaven in de groep

• Het voortouw nemen bij ongelukken

• Borgen dat Elite voldoende koprijders heeft (op verzoek uit

andere groepen bijspringen)

Iedereen wordt geacht de rol van de wegkapitein te respecteren!


Tips koprijders Elegance en Elite

- Er wordt met maximaal 6 koprijders gereden

- Routebeschrijving op papier of route in gps verplicht

- Koprijders bewaken de maximale snelheid afhankelijk van de situatie

(wind, bebouwde kom, slecht of smal fietspad, etc.)

- Eén van de koprijders geeft d.m.v. een fluitsignaal onveilige situaties aan

- Overige koprijders geven duidelijk d.m.v roepen onveilige situaties aan

(bijv. paaltje(s), gat in de weg, steentjes etc.)

- Koprijders geven bij afslaan duidelijk de richting aan dmv opgestoken arm

- Na een bocht of het oversteken van een weg inhouden en even omkijken

of de hele groep weer is aangesloten.

- Koprijders corrigeren elkaar wanneer afspraken niet worden nagekomen

- Koprijders proberen zo regelmatig en veilig mogelijk te rijden


Vragen?

Opmerkingen?

More magazines by this user
Similar magazines