DRAAGBARE DVD-SPELER - Hardware

hardware.nl

DRAAGBARE DVD-SPELER - Hardware

NEDERLANDS

DRAAGBARE DVD-SPELER

GEBRUIKSAANWIJZING

Lees deze gebruiksaanwijzing vóór u het apparaat gebruikt

DVP-706


Inhoudsopgave

Inhoudsopgave......................................................................................................................................................................1

Veiligheidsinstructies.............................................................................................................................................................2

Afstandsbediening.................................................................................................................................................................3

Beschrijving van de DVD-Speler..............................................................................................................................................4

De Afstandsbediening Gebruiken.............................................................................................................................................5

De Oortelefoons Aansluiten (Optioneel Accessoire)...................................................................................................................6

Aansluiten op een TV..............................................................................................................................................................7

De USB-Poort Gebruiken........................................................................................................................................................8

De Netadapter Gebruiken.......................................................................................................................................................9

De Batterij Opladen ..............................................................................................................................................................10

Een Disk Afspelen............................................................................................................................................................11-13

MP3 en Normale Audio CD Afspelen.......................................................................................................................................14

Foto-CD Afspelen.................................................................................................................................................................15

Bestanden Tonen en Sorteren................................................................................................................................................16

Taal voor OSD, Menu, Audio en Ondertiteling Instellen.............................................................................................................17

Schermtype, Schermbeveiliging en TV-Systeem Instellen ........................................................................................................18

Audio voor Downmix Instellen.................................................................................................................................................19

Kinderbeveiliging instellen, Wachtwoord Wijzigen, Camerahoek, Standaards............................................................................20

LCD-Scherm Aanpassen.......................................................................................................................................................21

Probleem Oplossen..........................................................................................................................................................22-23

Specificaties........................................................................................................................................................................24

~ 1 ~


Veiligheidsinstructies

Lees alle veiligheids- en gebruiksinstructies door, vóór u deze Speler gaat gebruiken. Volg alle waarschuwingen op de

Speler en in de gebruiksaanwijzing. Bewaar deze instructies voor latere naslag.

Veiligheidsinstructies

Stel het systeem niet bloot aan vocht, regen, zand en warmtebronnen.

Plaats de DVD-Speler op een stevige, vlakke ondergrond.

Houd de DVD-Speler uit de buurt van verwarmingsapparatuur en direct zonlicht.

Houd voor ventilatie, bij het plaatsen van de DVD-Speler in een kast, een open ruimte van minstens 2,5cm rondom vrij.

WAARSCHUWING

CLASS 1 LASER PRODUCT / KLASSE 1 LASER PRODUKT / LUOKAN 1 LASER LAITE / KLASS 1 LASER APPARAT / PRODUCTO

LASER CLASE.

ONZICHTBARE LASER INDIEN GEOPEND EN VERGRENDELING DOORBROKEN. VOORKOM BLOOTSTELLING AAN STRAAL.

WAARSCHUWING

1. Stel de Speler niet bloot aan regen of vochtigheid om gevaar van brand en elektrische schok te voorkomen.

2. Voorkom elektrische schok, laat behuizing dicht. Geen onderhoud nodig binnenin. Service alleen door gekwalificeerd personeel.

3. Sommige landen hebben regels betreffende het weggooien van gebruikte batterijen. Raadpleeg uw plaatselijke overheid.

4. Het urenlang gebruik van oortelefoons op maximum volume kan gehoorbeschadiging veroorzaken.

5. De stroombron voor de Speler moet voldoen aan het type, zoals vermeld in de gebruiksaanwijzing of aangegeven op de Speler.

Let op:

Verwijder, vóór u de Speler gebruikt, de beschermkaart uit het diskkompartement.

~ 2 ~


Afstandsbediening

Afstandsbediening

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1. MENU/PBC/LCD Knop

Open diskmenu en pas het

LCD-scherm aan

2. L/R Knop

Selecteer linker-, rechter of stereo

geluidsporen

3. P/N Knop

Kies PAL/NTSC/AUTO TV -systeem

4. TITLE Knop

5. SUBTITLE Knop

Selecteer ondertitelingstaal

6. Nummerknoppen (0,1,...,9)

7. SETUP Knop

Open Instelmenu om taal, audio,

scherm wachtwoord, enz. van systeem

in te stellen

8. (SPEEL/ENTER)/PIJLTJES Knoppen

9. STOP ( ) Knop

10. VOLGENDE ( )Knop

Naar volgende titel, hoofdstuk of spoor

springen

11. VORIGE ( ) Knop

Naar vorige titel, hoofdstuk of spoor

springen

12. ZOOM Knop

13. GOTO Knop

Om specifiek hoofdstuk, spoor of

afspeeltijd in te voeren

14. DVD/USB Knop

Schakel tussen DVD en USB

stand

15. DISPLAY Knop

Toon afspeelinformatie van

huidige disk

16. MUTE Knop

17. ANGLE Knop

Kies verschillende camerahoeken

op een DVD

18. LANGUAGE Knop

Selecteer gesproken taal voor DVD

19. SLOW Knop

20. VOL- Knop

Verlaag het volume

21. VOL+ Knop

Verhoog het volume

22. TERUGSPOEL ( ) Knop

23. VOORUITSPOEL ( ) Knop

24. REPEAT Knop

Laat u een titel, hoofdstuk, spoor of

disk herhalen

25. MARK Knop

Om een punt te markeren waar later

het afspelen begint, elke keer als op

de MARK knop gedrukt wordt

~ 3 ~


ENTER

Beschrijving van de DVD-Speler

11

4

5

POWER

ON OFF

6

AV OUT

ON OFF

12

14

7

VIDEO

USB

1

8

9

10

AUDIO

L R

CH+

15

CH

16

DVD / USB

MENUL CD

2 3

13

17

PUSH/CLOSE

OPEN

18

19

1. USB-aansluiting

2. LED lamp

3. Sensor afstandsbediening

4. DC IN 12V

5. VOEDING AAN/UIT

6. AV UIT AAN/UIT

7. VIDEO

8. AUDIO UITVOER (RECHTS)

9. AUDIO UITVOER (LINKS)

10. Oortelefooningang

11. LCD

12. LUIDSPREKER

13. DISKKOMPARTEMENT

14. LCD aan/uit-schakelaar

15. CURSOR(OP/NEER/LINKS/RECHTS),

ENTER( )

16. DVD/USB: schakelen DVD/USB stand

17. MENU/LCD: Druk kort erop voor MENU; druk langerop voor

aanpassen LCD

18. AFSPEELKNOPPEN

SPEEL/PAUZE

STOP

TERUGSPOELEN/VORIGE

VOORUITSPOELEN/VOLGENDE

VOL+

VOL-

19. OPEN: Open diskkompartement

~ 4 ~


De Afstandsbediening Gebruiken

De batterij installeren

1. Open het batterijkompartement met een munt.

De afstandsbediening gebruiken

Richt de afstandsbediening recht op de sensor

aan de voorzijde van de DVD-Speler.

2. Plaats een 3V Lithium batterij in het batterijkompartement

met de (+) kant naar bovengericht.

Battery

3. Plaats het kapje van het batterijkompartement terug en draai

het vast in de richting van de klok, tot het stopt.

Sensor Afstandsbediening

battery compartment

cover

56

~ 5 ~


De Oortelefoons Aansluiten (Optioneel Accessoire)

U kunt voor privégebruik een oortelefoon met een mini stereostekker aansluiten op de oortelefooningang (

volume kan aangepast worden met de VOL + en VOL- knoppen op de afstandsbediening of de Speler.

). Het

Let op: als de oortelefoon aangesloten is op de Oortelefooningang (

), dan wordt de luidspreker uitgeschakeld.

*De oortelefoon is een optioneel accessoire

~ 6 ~


Aansluiten op een TV

U kunt genieten van DVD-kwaliteits video op een TV-scherm.

1. Zet de DVD-speler en de TV uit.

2. Sluit de audio- en videokabels aan, zoals hieronder weergegeven.

3. Schuif de AV UIT AAN/UIT naar AAN. Het scherm toont " LCD OFF 3" en het scherm schakelt na 3 seconden uit.

4. Zet de DVD-speler en de TV aan.

5. Selecteer de Video Invoer die aangesloten is op de DVD-speler.

Sluit aan op een TV met externe connectoren

AUDIO

IN

L

R

VIDEO

IN

Video uit: Geel

Audio (links):Wit

Audio(rechts):Rood

Video in: Geel

Audio(rechts):Rood

Audio(links):Wit

AV- KABEL (Niet inbegrepen)

Let op:

De VOL+/ VOL- knoppen kunnen het volume niet aansturen, als de Speler op een TV aangesloten is.

~ 7 ~


De USB-Poort Gebruiken

De speler accepteert de meeste USB-apparaten, zoals MP3, DSC, USB- schijf, Digitale Camcorder, enz. De USB in deze Speler

ondersteunt 1.1/2.0.

USB

USB slot

Een USB-apparaat aansluiten

1. Steek het USB-apparaat in de USB-poort van de speler.

2. Druk herhaaldelijk op DVD/USB om de USB-stand te selecteren.

Een USB-apparaat verwijderen

U kunt op elk willekeurig moment het USB-apparaat verwijderen, zelfs als het speelt. Pak eenvoudigweg de USB-stekker beet en trek

hem uit de USB-poort.

Een USB-apparaat afspelen

1. Sluit het USB-apparaat aan en druk op DVD/USB om de USB-stand te selecteren. Bestandsbeheer verschijnt en het eerste liedje in

de eerste map wordt gespeeld.

2. Gebruik de pijltjesknoppen ( en ) om het bestand dat u wilt spelen te selecteren en druk op om het af te spelen.

Let op:

Als uw USB verschillende bestandstypes (foto, muziek, video) bevat, controleer dan dat u ingesteld hebt om alle bestandstypes te

zien (zie “Bestanden Tonen en Sorteren”), omdat anders sommige bestandstypes wellicht niet getoond worden.

~ 8 ~


De Netadapter Gebruiken

Deze draagbare DVD-speler kan voeding ontvangen via de meegeleverde Netadapter. Hij kan ook gebruik maken van de

meegeleverde batterij.

Als de Netadapter aangesloten is op de speler en een stopcontact, dan schakelt het systeem automatisch de batterij uit, en

ontvangt voeding via de Netadapter.

Naar DC12V IN op de DVD-speler

Naar stopcontact

Belangrijk!

Zet altijd de DVD-Speler uit, vóór u de Netadapter aansluit of verwijdert.

Gebruik alleen de met de speler meegeleverde Netadapter. Andere adapters kunnen mankementen en schade veroorzaken.

Als de Netadapter langere tijd achter elkaar gebruikt wordt, kan hij warm worden. Dit is normaal en geen reden tot bezorgdheid.

Haal de stekker uit het stopcontact als u de adapter niet gebruikt.

~ 9 ~


De Batterij Opladen

De batterij opladen

Deze Speler heeft een ingebouwde oplaadbare batterij. Volg deze stappen voor het opladen.

1. Sluit de Netadapter aan, zoals aangegeven.

2. Schuif de VOEDING schakelaar naar UIT. ( De Speler moet uit staan om de batterij op te laden).

3. Het opladen begint. Als de batterij volledig opgeladen is, stopt het opladen automatisch.

Naar DC12V IN op de DVD-speler

Naar stopcontact

LED Indicator

Tijdens het opladen knipperen afwisselend rode en groene LED's.

Als de batterij volledig opgeladen is, blijft het oranje LED aan.

Als de Speler de batterij als voedingsbron gebruikt, blijft het rode LED aan.

Als de batterij bijna leeg is, knippert het rode LED.

LED Indicator

~ 10 ~


Een Disk Afspelen

Voorbereiding voor het afspelen

1. Zorg ervoor dat de Speler voeding ontvangt van de batterij of

de Netadapter.

2. Laad een disk, volgens deze stappen:

Open het scherm.

Druk op OPEN om het diskkompartement te openen.

Plaats een disk erin met het opschrift naar boven

Sluit het diskkompartement.

3. Schuif de VOEDING naar AAN om de Speler aan te zetten.

Spelen

Druk op (op de afstandsbediening) of op (op de Speler)

om te beginnen met afspelen.

Volume aanpassen

Druk op VOL+ of VOL- om het volume aan te passen.

Stoppen

1. Druk op de afstandsbediening op om het afspelen

tijdelijk te stoppen; verschijnt op het scherm.

2. Druk nogmaals op om het afspelen te stoppen.

Doorgaan met afspelen

U kunt op 2 manieren, na een pauze, doorgaan met spelen.

Methode 1. voor een korte onderbreking

1. Druk op STOP ( ); de Speler onthoudt waar u stopte.

2. Druk voor het doorgaan op SPEEL; de Speler gaat verder

waar u gestopt was.

Methode 2. voor een langere onderbreking

1. Druk op OPEN om het diskkompartement te openen als de

speler aan staat.

2. U kunt de speler uitzetten en zelfs de disk verwijderen; als

u de speler weer aanzet en de disk terugplaatst, dan gaat

de Speler verder met afspelen waar u gestopt was.

Vooruit- en terugspringen

U kunt hoofdstukken op DVD-Video's en sporen op CD's en

Video CD's overslaan.

1. Druk tijdens spelen op om naar het volgende hoofdstuk/

spoor te springen. Elke keer verhoogt het nummer met één.

2. Druk op om naar het vorige hoofdstuk/nr. te springen.

Vooruitspoelen en Terugspoelen

1. Houd tijdens het afspelen op de speler ingedrukt om de

spoelsnelheid 2x te vergroten. Druk dan herhaaldelijk op

om de snelheid 4x, 8x, 16x of 32x te vergroten. U kunt ook

eenvou digweg op de afstandsbediening herhaaldelijk op

drukken om de vooruitspoelsnelheid te vergroten.

2. Houd voor het terugspoelen op de speler ingedrukt om

de terugspoelsnelheid 2x vergroten. Druk dan herhaaldelijk

op om de snelheid 4x, 8x, 16x of 32x te vergroten. U kunt

ook eenvoudigweg op de afstandsbedieningherhaaldelijk

op drukken

om de terugspoelsnelheid te vergroten.

3. Druk op om terug te gaan naar normaal afspelen.

~ 11 ~


Een Disk Afspelen

Vertraagd afspelen

1. Druk tijdens het afspelen herhaaldelijk op SLOW om op

1/2x, 1/4x, 1/8x, 1/16x, 1/32x snelheid af te spelen.

2. Druk op om terug te gaan naar normale speelsnelheid.

U kunt alleen vertraagd vóóruit spelen, niet terugwaarts.

Herhaaldelijk afspelen

U kunt een hoofdstuk, spoor, titel, bestand of zelfs een hele disk

herhaaldelijk afspelen.

1. Druk tijdens afspelen herhaaldelijk op REPEAT om een herhaaloptie

te kiezen. De opties kunnen verschillen, afhankelijk

van het type Disk dat u speelt.

2. Druk voor het het stoppen van de herhaalfunctie herhaaldelijk

op

REPEAT totdat “ off ”in het scherm verschijnt.

Markeren (Bladwijzer)

Met de markeerfunctie kunt u bladwijzers naar specifieke plekken

op een disk opslaan, om die later terug te spelen. U kunt maximaal

20 bladwijzermarkeringen opslaan.

Volg deze stappen om een bladwijzer in te stellen:

1. Druk tijdens spelen op de afstandsbediening op MARK.

2. Gebruik om een bladwijzerplek te selecteren.

3. Als u bij de scène bent die u wilt markeren, druk dan ter bevestiging

op .

4. Herhaal deze procedure voor nieuwe scènes. U kunt maximaal 20

bladwijzers instellen.

U kunt op elk moment naar een bladwijzer springen door

op MARK te drukken en met een bladwijzer te selecteren.

Druk dan op om vanaf de aangewezen scène te gaan

spelen. De speler speelt tot het eind van de disk. Doe dit ook

voor andere gemarkeerde scènes.

Ga Naar

U kunt direct naar een gewenst hoofdstuk- of een gewenst

tijdstip springen en dit af gaan spelen. Volg deze stappen:

(A) Om een specifiek hoofdstuk af te spelen

1. Druk op GOTO; gebruik om titel (TT) en hoofdstuk

(CH) te selecteren en voer het gewenste nummer in.

2. Druk ter bevestiging op ENTER en het afspelen begint.

(B) Om vanaf een bepaald tijdstip te gaan spelen

1. Druk tweemaal op GOTO om de tijdweergave te tonen; de

weergave verandert in 00:00:00.

2. Vul de gewenste tijd in (uren: minuten: seconden).

3. Druk ter bevestiging op ENTER en het afspelen begint.

Zoomen

Met de ZOOM functie kunt u het videobeeld tijdens het afspelen

vergroten en door het vergrote beeld bewegen.

1. Druk tijdens videospelen herhaaldelijk op ZOOM om het

beeld 2x of 4x de normale afmeting te vergroten.

2. Druk tijdens het spelen van JPEG bestanden of een Foto CD

herhaaldelijk op ZOOM om op het beeld in te zoomen met

150% of 200% of uit te zoomen met 25% of 50%.

Gebruik de pijltjesknoppen ( ) om door het vergrote

plaatje of videobeeld te bewegen ('pannen').

~ 12 ~


Een Disk Afspelen

Geluid uitzetten

Druk op MUTE om het geluid uit te zetten; druk nogmaals op

MUTE om het geluid weer aan te zetten.

Disk MENU tonen/Playback Control

Druk tijdens afspelen van DVD's op MENU/PBC/LCD om terug

te gaan naar het Startmenu van de disk. Als de disk geen Startmenu

heeft, of de functie weigert, dan verschijnt .

Druk tijdens VCD afspelen op MENU/PBC/LCD om PBC aan/

uit te zetten. Als PBC aan staat, verschijnen mini-plaatjes van

scènes die u kunt selecteren om af te spelen.

Taal

Druk tijdens het afspelen van DVD's herhaaldelijk op LANGUAGE

om de gesproken taal te wijzigen (als de disk

meerdere talen heeft). Deze functie werkt alleen voor DVD's.

Ondertitels

Druk tijdens het afspelen van DVD's herhaaldelijk op SUBTITLE

om de taal van de ondertiteling te wijzigen (als de disk meerdere

talen heeft).

Deze functie werkt alleen voor DVD's.

Camerahoek

Druk tijdens het afspelen van DVD's herhaaldelijk op ANGLE om

de camerahoek te wijzigen (als de disk meerde hoeken heeft).

Deze functie werkt alleen voor DVD's.

Titel

Druk op TITLE. De Speler gaat naar het begin van de titel en

begint te spelen, of opent het Titelmenu als dit aanwezig is.

Toon afspeelinformatie

Druk tijdens het afspelen herhaaldelijk op DISPLAY om verschillende

soorten afspeelinformatie, zoals huidige titel, hoofdstuk

en spoor, gespeelde tijd, talen, enz. te tonen.

L/R

Deze functie wordt vooral voor karaoke gebruikt. Door herhaaldelijk

op L/R te drukken, kunt u STEREO, MONO(Links), MONO

(Rechts), MIX MONO, enz. selecteren.

P/N

Dit wordt gebruikt als u de Speler op een TV aansluit en video's

op de TV bekijkt. Druk herhaaldelijk op P/N om het systeem van

uw TV te selecteren: NTSC, PAL of AUTO.

Het LCD-scherm heeft geen NTSC of PAL, maar als u video's op

het scherm van uw Speler bekijkt, dan kunt u het best NTSC instellen

omdat dit de beste videokwaliteit geeft. De Speler speelt

zowel PAL als NTSC DVD's af, ook al is de Speler op NTSC ingesteld.

~ 13 ~


MP3 en Normale Audio CD Afspelen

Geldige MP3 CD

Uw MP3-bestanden moeten in ISO 9660 of JOLIET formaat zijn.

Afspelen

Als u een MP3- of audio disk in de speler plaatst, wordt in de

meeste gevallen het eerste lied in de eerste map gespeeld.

In andere gevallen verschijnt bestandsbeheer. Gebruik de

pijltjesknoppen ( en ) om het bestand te selecteren

en druk op om het af te spelen.

~ 14 ~


Foto CD Afspelen

Geldige Plaatjes

De speler kan zowel Kokak Foto CD's (die u bij een fotowinkel

kunt bestellen) als zelfgemaakte CD's (waarbij u JPEG bestanden

op een CD-R of CD-RW brandt), afspelen.

Afspelen

Als u de disk in de Speler plaatst, wordt in de meeste gevallen

het eerste bestand getoond.

Roteren

Het plaatje kan geroteerd en omgeklapt worden.

1. Gebruik tijdens spelen de pijltjesknoppen ( en ) om het

beeld te roteren: respectievelijk 90° met klok mee, 90° tegen

klok in, vertikaal en horizontaal omklappen.

O

Rotate Right 90

In andere gevallen verschijnt bestandsbeheer. Gebruik de

pijltjes ( en ) om het plaatje te selecteren en druk op de

Speler op , of op de afstandsbediening op , om de

fotopresentatie te starten (foto's automatisch afspelen).

Druk op MENU/PBC/LCD om terug te gaan naar bestandsbeheer.

Druk tijdens afspelen op om miniatuurweergaven te tonen.

Druk tijdens foto's spelen op om een fotopresentatie te starten.

Druk op ZOOM om de foto te vergroten en gebruik en om door

de vergrote foto te bewegen. De fotopresentatie stopt als u op

ZOOM drukt.

Vorige/Volgende

Origineel

Flip Vertically

Vertikaal omklappen

90° met klok mee roteren

Flip Horizontally

Horizontaal omklappen

Spring handmatig naar het volgende plaatje door op

het vorige plaatje door op te drukken.

, of naar

~ 15 ~


Bestanden Tonen en Sorteren

Bestanden tonen

Als u een disk of USB-apparaat met meerdere bestandstypen

aansluit kunt u selecteren welke bestandstypen te tonen.

1. Druk op STOP en selecteer FILE TYPE; druk ter bevestiging

op .

2. Selecteer het bestandstype dat u niet wilt zien en druk herhaaldelijk

op zodat de markering verdwijnt.

3. Herhaal STAP 2 om andere bestandstypen te verbergen.

4. Selecteer EXIT en druk op om af te sluiten.

Bestanden sorteren

U kunt de bestanden weergeven, gesorteerd op type, bestandsnaam

of datum.

1. Druk op STOP en selecteer SORT FILE; druk ter bevestiging

op .

2. Selecteer één van de sorteringscriteria (op type, op naam of op

datum).

3. Selecteer “Ascending” of “Descending” (oplopende of aflopende

volgorde) en bevestig met .

4. Selecteer EXIT en druk op om af te sluiten.

LET OP: bij sortering op naam worden eerst de bestanden met

een hoofdletter, dan die met een kleine letter in volgorde

getoond.

ROOT OP-06NW1

1

FILE TYPE:

OP-06NW2 2

MP3

MP2

JPEG

DAT

MPG OP-06NW3

OP-06NW4

VOB

OP-06NW5

AVI

OP-06NW6

WMA

Exit OP-06NW7

OP-06NW8

3

4

5

6

7

8

File Type Sort File

ROOT OP-06NW1

1

SORT FILE: OP-06NW2 2

Method: Sequence:

OP-06NW3

3

By type

By name

By date

OP-06NW4 Ascending

OP-06NW5 Descending

OP-06NW6

OP-06NW7 Exit

OP-06NW8

4

5

6

7

8

File Type Sort File

~ 16 ~


Taal voor OSD, Menu, Audio en Ondertiteling Instellen

1. Druk op de afstandsbediening op SETUP.

2. Gebruik de pijltjesknoppen ( ) om Language

Setup en het submenu ervan te selecteren.

3. Druk op ter bevestiging van uw selectie.

4. Druk op SETUP om af te sluiten.

Taal voor beeldschermweergave wijzigen

Gesproken taal wijzigen

Language Setup

OSD

Menu

Audio

Subtitle

English

Chinese

Japanese

French

German

Language Setup

OSD

Menu

Audio

Subtitle

English

French

German

Italian

Spanish

:Select

Ondertitelingstaal wijzigen

:Select

Language Setup

Menutaal wijzigen

OSD

Menu

Audio

Subtitle

English

Chinese

Japanese

French

German

Language Setup

OSD

Menu

Audio

Subtitle

English

Chinese

Japanese

French

German

:Select

:Select

~ 17 ~


Schermtype, Schermbeveiliging, TV-Systeem Instellen

1. Druk op SETUP op de afstandsbediening.

2. Gebruik de pijltjesknoppen ( ) om Screen Setup

en het submenu ervan te selecteren.

3. Druk op ter bevestiging van uw selectie.

4. Druk op SETUP om af te sluiten.

Beeldschermverhouding aanpassen

4:3 LB (Letter Box)

Toon de DVD inhoud in 16:9 beeldschermverhouding.

Zwarte balken verschijnen boven en onder in het scherm.

4:3 PS( Pan Scan)

Het linker- en rechtergedeelte van het beeld wordt afgekapt;

het middengedeelte wordt in 16:9 getoond.

Schermbeveiligingaan/uit zetten

Screen Setup

Display Format

Screen Saver

TV System

:Select

TV systeem selecteren

On

Off

Screen Setup

Screen Setup

Display Format

Screen Saver

TV System

4:3 PS

4:3 LB

16:9

Display Format

Screen Saver

TV System

NTSC

PAL

Auto

:Select

:Select

~ 18 ~


Audio voor Downmix Instellen

1. Druk op SETUP op de afstandsbediening.

2. Gebruik de pijltjesknoppen ( ) om Audio Setup

en het submenu ervan te selecteren.

3. Druk op ter bevestiging van uw selectie.

4. Druk op SETUP om af te sluiten.

Downmix wijzigen

Audio Setup

Downmix

Lo/Ro

Lt/Rt

:Select

~ 19 ~


Kinderbeveiliging Instellen, Wachtwoord Wijzigen, Camerahoek, Standaards

1. Druk op SETUP op de afstandsbediening.

2. Gebruik de pijltjesknoppen ( ) om Custom Setup en het

submenu ervan te selecteren.

3. Druk op ter bevestiging van uw selectie.

4. Druk op SETUP om af te sluiten.

Kinderbeveiliging instellen

Camerahoek aan/uit zetten

Als u “ON” selecteert, toont het scherm een markering voor

meerdere hoeken, als de scène meerdere hoeken bevat.

Custom Setup

Custom Setup

Parental Ctrl

Password

Angle Mark

Default


5

6

7

8

Off

Parental Ctrl

Password

Angle Mark

Default


On

Off

:Select

:Select

Wachtwoord wijzigen

1. Gebruik de pijltjesknoppen ( ) om Password te

selecteren en druk op ENTER ter bevestiging.

2. Voer uw oude wachtwoord in ( 8888 bij eerste gebruik).

3. Voer uw nieuwe wachtwoord in, en nogmaals ter verificatie.

Custom Setup

Parental Ctrl

Password

Angle Mark

Default


De standaard waarden terugzetten

Als u Reset selecteert worden alle instellingen teruggezet All

naar de originele fabriekswaarden.

Custom Setup

Parental Ctrl

Password

Angle Mark

Default


Reset

Old:

New:

Verify:

:Select

:Select

~ 20 ~


LCD-scherm Aanpassen

U kunt Helderheid, Kontrast en Kleur van het scherm aanpassen, en het beeld 180° omklappen.

Helderheid, kontrast en kleur aanpassen

1. Houd MENU/LCD (op de speler) of MENU/PBC/LCD (op de afstandsbediening) een aantal seconden ingedrukt om

het Aanpasmenu te tonen.

2. Selecteer met Helderheid ( ), Kontrast ( ) of Kleur ( )en pas de waarde aan met . Druk op ENTER ter

bevestiging.

De beeldschermverhouding kiezen

1. Houd MENU/LCD (op de speler) of MENU/PBC/LCD (op de afstandsbediening) een aantal seconden ingedrukt om het

Aanpasmenu te tonen.

2. Selecteer 16:9/4:3 en druk ter bevestiging op ENTER.

Het beeld omklappen

1. Houd MENU/LCD (op de speler) of MENU/PBC/LCD (op de afstandsbediening) een aantal seconden ingedrukt om het

Aanpasmenu te tonen.

2. Selecteer REVERSE en druk ter bevestiging op ENTER.

Scherminstellingen terugzetten naar standaard waarden

1. Houd MENU/LCD (op de speler) of MENU/PBC/LCD (op de afstandsbediening) een aantal seconden ingedrukt om het

Aanpasmenu te tonen.

2. Selecteer RESET en druk ter bevestiging op ENTER.

Let op: als 3~4 seconden geen knop wordt ingedrukt dan verdwijnt het Menu automatisch.

~ 21 ~


Probleem Oplossen

Als uw DVD-speler niet juist schijnt te werken, controleer dan eerst deze lijst voor u contact opneemt met een servicecentrum.

Symptoom

Check

Speler schakelt niet aan of

schakelt plotseling uit

Controleer dat de stekker stevig in het stopcontact zit. Schakel de Speler uit en

vervolgens weer aan.

Batterijvoeding schakelt niet

aan, of schakelt plotseling uit

Afstandsbediening werkt niet

Controleer dat de batterij opgeladen is. Zo niet, laad hem op.

Controleer dat de batterij er juist, volgens de "+" en "-" markeringen, ingeplaatst is.

De batterijen kunnen leeg zijn. Vervang ze door nieuwe batterijen.

Controleer dat de afstandsbediening direct op de bestemde sensor op de DVD-Speler

gericht is.

Disk speelt niet af

Controleer dat de disk een DVD, DVD-RW, VIDEO CD of AUDIO CD is.

Gebruik geen disk met krassen of vuil erop.

Controleer dat de disk met het opschrift naar boven erin geplaatst is.

De lens van de DVD-Speler kan vuil zijn. Laat hem schoonmaken door een servicecentrum.

Geen beeld

Controleer of de LCD aan/uit-schakelaar vast zit en niet vrij kan bewegen als de bovenkant

open staat.

Geen video-uitvoer van de

DVD-Speler

Controleer dat de video- en audiokabel goed vastgemaakt zijn. Controleer dat de TV videoinvoer

ingesteld is op de DVD-speler. Controleer dat de video-uitvoer van de DVD-speler juist

ingesteld is.

~ 22 ~


Probleem Oplossen

Geen geluid

Symptoom

Controleer

Controleer het volume. Zet het hoger als het op nul staat.

Controleer dat de koptelefoons aangesloten zijn op de koptelefoon- en audio-ingang.

De luidsprekers kunnen niet tegelijkertijd met de koptelefoon gebruikt worden.

Batterij laadt niet op

Controleer of de DVD-speler uit staat. De batterij laadt alleen op als de DVD-speler uit

staat.

LED Oplaadindicator licht

niet op

Controleer met een andere opgeladen batterij of de LED's oplichten. Controleer dat de

Netadapter stevig aangesloten is.

Als de DVD-speler of batterij oververhit is, kunt u de batterij niet opladen.

~ 23 ~


Specificaties

Algemeen

Leesbare

Disks

Leesbare USB

Voedingsvereisten

Stroomverbruik

Gewicht

Afmeting

Gebruikstemperatuur

In: AC 100V~240V, 50/60 Hz, Uit: DC 12V

12 W

894g (met batterij)

225mm ( B ) x 175,5mm ( D ) x 40,5mm ( H )

+10°C~ +40°C

DVD, DVD-R, DVD+R, DVD-RW,DVD+RW, VCD, CD, HDCD, Picture CD, CD-R, CD-RW, MPEG4,

Mp3, WMA .

DSC, Camcorder, U-schijf, MP3-speler en andere USB opslagapparaten

>

Video Uitvoer

Audio Uitvoer

Composiet Video

2 Kanaals

Frequentierespons

Geluid/Ruisverhouding

1 kanaal : 1,0 Vp-p (75 belasting)

L(1/L), R(2/R)

20Hz - 20 kHz +- 2,5dB

> 85 dB

Batterijspecificaties

Dynamisch Bereik

> 80 dB

Gebruiksomstandigheden

ITEM

Nominaal Voltage

Max Oplaadstroom

Gebruikstijd

Volledige Oplaadtijd

SPECIFICATIE

7,4V

1A

~2,0 Uur

2,5 Uur

Opladen

Ontladen

Korter dan 1 maand opslaan

Korter dan 3 maanden opslaan

Korter dan 1 jaar opslaan

0°C~ +45°C

-20°C~ +60°C

-20°C~ +60°C

-20°C~ +45°C

-20°C~ +25°C

Wijzigingen aan specificaties voorbehouden.

Gewicht en afmeting zijn benaderingen.

Als, vanwege constante verbeteringen, er verschil is tussen het product en deze gebruiksaanwijzing, dan gaat het product voor.

~ 24 ~


Als u op een later moment dit product van de hand zou doen merk dan op:

Afgedankte elektrische producten horen niet in het huisafval. Recycle het apparaat

als dat enigszins mogelijk is. Raadpleeg uw plaatselijke overheid of leverancier

voor advies betreffende hergebruik (Richtlijnen voor Afgedankte Elektrische en

Elektronische Producten).

More magazines by this user
Similar magazines