Gebruiksaanwijzing REL B-Serie B-3 B-2 B-1 - HNNY Benelux

hnny.nl

Gebruiksaanwijzing REL B-Serie B-3 B-2 B-1 - HNNY Benelux

Gebruiksaanwijzing

REL B-Serie

B-3 B-2 B-1


Inhoudsopgave:

Belangrijke voorzorgsmaatregelen 3

Waarschuwing 3

Welkom 4

Veiligheid in ontwerp 4

Belangrijk 4

Eigenschappen van de REL B-Serie 5

Bedieningspaneel 5

Bediening en aansluitingen van de B-1, B-2 en B-3 7

Aansluiten van het systeem 11

Aansluiten op een eindversterker via de

ongebalanceerde Neutrik High-Level ingang 11

Aansluiten op mono eindversterker via de

ongebalanceerde Neutrik High-Level ingang 12

Aansluiten op gebalanceerde eindversterker

via de gebalanceerde High-Level ingang 14

Aansluiten op eindversterker/processor/receiver

via de cinch Low-Level ingang 16

Overige manieren van aansluiten van voorversterker

op Low-Level 17

Aansluiten op voorversterker met Low-Level

gebalanceerde uitgangen 18

Eenvoudige REL set-up 19

Nog eenvoudigere aansluiten 24

Inspelen 25

Overbelastingsbeveiliging 26

Onderhoud en reiniging 27

Techniek 27

Energie besparende efficiëntie 29

Technische specificaties Britannia B1, B2 en B3 30

Garantiebepalingen 30

2 Gebruiksaanwijzing REL B-Serie


Belangrijke voorzorgsmaatregelen

1: Lees alle instructies in deze gebruiksaanwijzing aandachtig

2: Bewaar deze gebruiksaanwijzing voor toekomstig gebruik

3: Neem de stekker uit het stopcontact alvorens met een vochtige doek

het sub-bas systeem te reinigen. Gebruik geen vloeibare schoonmaakmiddelen

of spuitbussen.

4: Niet gebruiken in de buurt van water

5: Plaats het sub-bas systeem niet op een statief of tafel, dit zou kinderen

of volwassenen kunnen verwonden en het systeem beschadigen

6: Het sub-bas systeem dient alleen aangesloten te worden op de netspanning

als aangegeven op het paneel van de versterker aan de achterzijde

van het sub-bas systeem

7: Gebruik alleen het stroomsnoer dat geleverd is bij het systeem of een

stroomsnoer van gelijkwaardige kwaliteit en constructie

8: Vermijd dat er iets op het stroomsnoer rust, plaats het stroomsnoer

zodanig dat er niemand op kan gaan staan

9: Voor extra beveiliging tijdens onweer, of bij lange periodes van niet

gebruik, dient u het stroomsnoer uit het stopcontact te nemen

10: Vermijd het morsen van ieder soort vloeistof op het sub-bas systeem

11: Probeer bij een eventueel defect het sub-bas systeem niet zelf te

repareren. Bij het verwijderen van de ingebouwde eindversterker kunt u

blootgesteld worden aan gevaarlijke voltages. Raadpleeg voor reparaties

altijd de dealer.

12: Haal het stroomsnoer uit het stopcontact en neem contact op met de

dealer in de volgende gevallen:

a: Wanneer het stroomsnoer of de stekker beschadigd is

b: Als vloeistof is gemorst op het systeem

c: Als het systeem niet goed functioneert na het opvolgen van de bedieningsinstructies

d: Als het systeem is gevallen of beschadigd

e: Als het systeem een ernstige verandering in prestatie laat horen

Waarschuwing

Dit sub-bas systeem is erg zwaar. Om risico op (rug)letsel te vermijden,

dient u het systeem voorzichtig te verplaatsen.

Gebruiksaanwijzing REL B-Serie

3


Welkom

Wij danken u vriendelijk voor de aanschaf van een REL sub-bas systeem

uit de Britannia oftewel B-Serie. Onze B-Serie wordt zorgvuldig met de

hand gemaakt en is ontworpen voor maximale prestaties. Deze gebruiksaanwijzing

bevat behalve belangrijke informatie inzake veiligheid ook een

scala aan adviezen en dient aandachtig gelezen te worden alvorens u dit

sub-bas systeem aansluit.

Veiligheid in ontwerp

Dit apparaat is ontworpen naar Class II specificaties en is dubbel geisoleerd.

Het apparaat hoeft daarom niet aangesloten te worden op een

stopcontact met randaarde of op andere wijze geaard.

Belangrijk

De aders in het stroomsnoer hebben de volgende kleurcodering:

Groen/Geel: Aarde

Blauw: Min (nul)

Bruin:

Plus (fase)

In het geval dat de kleurcodering van de stroomkabel niet overeen komt

met de codering van een nieuwe stekker, sluit dan alsvolgt aan:

Geel/Groen: E(earth/aarde)

Blauw: N(neutral/nul)

Bruin:

L(live/fase)

Dit product heeft het CE merk en is getest om zekerheid te verschaffen dat

het voldoet aan alle relevante standaarden.

Aan alle relevante standaarden voor Conducted Emissions, Radiated Emissions

Susceptibility en Immunity zijn voldaan.

Eveneens wordt voldaan aan de vereisten verband hebbende met Class II

constructies zoals beschreven in clausules 9 & 10 van BS EN 600651994.

Eveneens wordt voldaan aan alle relevante veiligheidstests voor gebruik

door consumenten, zolang het gebruik in overeenstemming is met de

richtlijnen zoals beschreven in deze gebruiksaanwijzing.

4 Gebruiksaanwijzing REL B-Serie


Eigenschappen van de REL B-Serie

Belangrijkste eigenschappen van de REL Britannia B1, B2 en B3

sub-bas systemen

1: Aparte volumeregeling voor zowel de High-Level als de Low-Level

ingangen

2: Zeer hoge halvetoonsresolutie van de filterinstellingen

3: Gebalanceerde en ongebalanceerde ingangen van hoge kwaliteit

4: Schakeling voor fase en Low-Level filter bypass

5: Alle componenten van gelijksoortige superieure kwaliteit om zowel een

lange levensduur als langdurige consistentie in geluidskwaliteit.

6: Alle luidsprekerkasten zijn gemaakt van 30mm MDF.

7: Afwerkingen in hoogwaardig houtfineer verkrijgbaar voor alle modellen.

8: Set-Safe® schakeling voor de ultieme overbelastingsbeveiliging

Bedieningspaneel

De layout van het paneel is voor ultiem gebruiksgemak. Zowel de High-

Level als de Low-Level ingangen kunnen tegelijkertijd gebruikt worden.

Individuele volumeregeling voor High-Level en Low-Level ingangen maken

een zeer precieze individuele instelling mogelijk voor tweekanaals (stereo)

en multikanaals (surround sound) signalen.

De MODE schakelaar stelt fase en filter bypass in per regelaar. De LINE

posities laten de Low-Level signalen door de ABC filterschakeling (crossover),

de LFE (Low Frequency Effects) posities laten de Low-Level signalen

het filter bypassen. Dit om meerkanaals home cinema systemen goed aan

te kunnen sluiten in het geval dat het frequentiebereik van de lage tonen

vanuit de software van de processor geregeld wordt. De High-Level signalen

worden altijd door het ABC gestuurd.

De fase kan 180 graden gedraaid worden met dezelfde schakelaar om de

relatieve fase tussen het hoofdsysteem en het REL sub-bas systeem in

stand te houden. Dit werkt op zowel de High als de Low-Level signalen. Zie

onderstaande tabel.

MODE SELECTOR

BRON FASE

1 LINE 0 graden

2 LFE 0 graden

3 LINE 180 graden

4 LFE 180 graden

Gebruiksaanwijzing REL B-Serie

5


Bedieningspaneel

De twee filterregelaars geven de mogelijkheid eerst een grove en vervolgens

een fijnafstemming te maken. De grove afstemming gemerkt A t/m D

geschiedt in stappen van ongeveer een halve octaaf terwijl de fijnafstemming

gemerkt 1 t/m 6 een resolutie heeft van ongeveer een halve toon.

De mogelijke instelfrequenties van de twee regelaars worden hieronder in

de tabel weergegeven.

ROLLOF FREQUENTIE HERTZ

1 2 3 4 5 6

A 22 23 25 27 28 30

B 32 34 36 38 41 43

C 46 49 53 56 60 64

D 69 73 78 83 89 95

Deze frequenties hebben een tolerantie van 1% en zijn gelijk binnen de

gehele Britannia lijn.

6 Gebruiksaanwijzing REL B-Serie


Bediening en aansluitingen B1

Zie pagina 12 voor uitleg

1 2 3

4

5

6

7

9

8

10

Gebruiksaanwijzing REL B-Serie

7


Bediening en aansluitingen B2

Zie pagina 12 voor uitleg

1 2 3

5

4

6

7

8

9

10

8 Gebruiksaanwijzing REL B-Serie


Bediening en aansluitingen B3

Zie pagina 12 voor uitleg

1 2 3

5

4

6

7

8

9

Gebruiksaanwijzing REL B-Serie

9


Aansluitingen

1

2

3

4

5

6

7

8

9

MODE schakelaar. Voor instelling fase en bypassen crossover voor de Low-

Level ingang.**

Positie 1 / Line: 0 graden fase, crossover Low-Level ingang ingeschakeld

Positie 2 / LFE: 0 graden fase, crossover Low-Level ingang uitgeschakeld

Positie 3 / Line: 180 graden fase, crossover Low-Level ingang ingeschakeld

Positie 4 / LFE: 180 graden fase, crossover Low-Level ingang uitgeschakeld

* Fase instelling werkt op High-Level en Low-Level ingangen

** Crossover is altijd in gebruik voor de High-Level ingangen, ongeacht de

positie van de MODE schakelaar.

LO LEVEL ingang volumeregeling. Instellen uitgangsniveau bij gebruik LO

LEVEL cinch ingang of gebalanceerde lijn ingang op XLR.

HI LEVEL ingang volumeregeling. Instellen uitgangsniveau bij gebruik HI

LEVEL ongebalanceerde ingang of gebalanceerde ingang op XLR.

FINE ROLL OFF instelling. Fijnafstemming van het zogenaamde rolloff punt.

Wordt gebruikt samen met de grove instelling (hieronder). Zie de tabel op

pagina 8 of op het versterkerpaneel voor de crossover frequenties van de

combinaties van de twee regelaars.

COARSE ROLL OFF instelling. Grove instelling van het zogenaamde rolloff

punt. Wordt gebruikt samen met de fijnafstemming (hieronder). Zie de tabel

op pagina 8 of op het versterkerpaneel voor de crossover frequenties van

de combinaties van de twee regelaars.

0dB LO INPUT cinch ingang. Wordt gebruikt om het sub-bas systeem op

Low-Level aan te sluiten op de SUB/LFE uitgang van de versterker/processor

of linker en rechter uitgangen van de voorversterker. Als de Low-Level

ingangen gebruikt worden om de linker en rechter uitgangen van een

voorversterker aan te sluiten, is een 12dB verzwakker verkrijgbaar bij uw

dealer om de twee ingangen uit te balanceren.

+12dB LO INPUT cinch ingang. Als 6 maar met een hogere gevoeligheid

Als de Low-Level ingangen gebruikt worden om de linker en rechter

uitgangen van een voorversterker aan te sluiten, is een 12dB verzwakker

verkrijgbaar bij uw dealer om de twee ingangen uit te balanceren.

HIGH LEVEL GEBALANCEERDE ingang. Van het type Neutrik Speakon.

Wordt gebruikt om het sub-bas systeem op High-Level aan te sluiten op de

luidsprekeraansluitingen van een kanaal van een gebalanceerde versterker

of gebrugde mono versterkers.

HIGH LEVEL ONGEBALANCEERDE ingang. Van het type Neutrik Speakon.

10 Gebruiksaanwijzing REL B-Serie


Aansluiten van het systeem

10

Wordt gebruikt om het sub-bas systeem op High-Level aan te sluiten op de

hoofd luidsprekeraansluitingen van een versterker.

LOW LEVEL GEBALANCEERDE ingang. XLR aansluiting. Wordt gebruikt om

het sub-bas systeem op Low-Level aan te sluiten op de gebalanceerde

lijnuitgangen van een voorversterker. (Niet op het model B-3).

Aansluiten van het systeem

Zet altijd het systeem uit voordat verbindingen worden gemaakt.

Om de aansluitingsmogelijkheden zo veelzijdig mogelijk te houden, heeft

de Britannia lijn afhankelijk van het model meerdere verschillende ingangen,

zie pagina 9, 10 en 11.

Aansluiten op een eindversterker via de ongebalanceerde Neutrik

High-Level ingang

Om de kabel met de Neutrik speakon plug aan te sluiten steekt u de plug

volledig in het speakon aansluitpunt en draait u de plug met de klok mee

om tot u een klik voelt. De plug is dan “op slot” gezet.

Om de speakon plug vervolgens af te koppelen, pakt u de plug met de

duim op het verchroomde schuifje, trekt u dit schuifje naar achteren en

draait u de plug tegen de klok in een kwartslag. Nu kunt u de speakon plug

afkoppelen door hem uit het aansluitpunt te trekken.

De High-Level ingang* is ontworpen om het stereo (twee-kanaals) signaal

te ontvangen van de speaker uitgangen van uw eindversterker(s), geïntegreerde

versterker of receiver. Deze manier van aansluiten heeft als voordeel

dat ervoor gezorgd wordt dat uw sub-bas systeem precies hetzelfde

signaal ontvangt als uw hoofd-speakersysteem. Ook het karakter van het

laag van uw hoofd-speakersysteem wordt nu overgebracht op het sub-bas

systeem. Dit is een zeer belangrijke factor van een succesvolle integratie

van uw sub-bas systeem met het hoofd-speakersysteem en werkt dan ook

met de ABC afregeling om een superieur resultaat te behalen.

* Deze ingang heet “HIGH-LEVEL UNBALANCED INPUT” op de B-1, B-2 en

B-3. Deze manier van aansluiten heeft de absolute voorkeur bij gebruik

van het sub-bas systeem in een twee-kanaals (stereo) opstelling.

Gebruiksaanwijzing REL B-Serie

11


Aansluiten

Vergrendeling

HIGH LEVEL INGANG (gebal.)

Geel

Zwart

Rood

BijgeleverdeNeutrik Speakon

High Level Interconnect

+ L – + R –

Main Luidsprekeruitgangen Versterker

High-Level aansluitingen moeten worden gemaakt op dezelfde luidsprekeraansluitingen

als uw hoofd-speakersysteem. Sluit aan als hierboven is

aangegeven. Rood op de rode speaker uitgang van de rechter hoofdspeaker

op uw versterker, geel op de rode speaker uitgang van de linker hoofdspeaker

op uw versterker en zwart op één van de zwarte hoofdspeaker

uitgangen op uw versterker (niet op beide zwarte hoofdspeaker uitgangen).

Sluit nu de Neutrik speakon plug aan op het sub-bas systeem.

Het uitgangsniveau wordt ingesteld met de HI LEVEL regelaar.

Aansluiten op mono eindversterker via de ongebalanceerde

Neutrik High-Level ingang (of met een enkelvoudig sub-bas

systeem op een stereo of dual mono eindversterkers met gedifferentieerde

uitgangen).

Noot: een gedifferentieerde versterker hoeft geen mono versterker te zijn

of een versterker met gebalanceerde ingangen. Een aantal geïntegreerde

versterkers en eindversterkers is gedifferentieerd. De uitgangstopologie

van de versterker dient gecheckt te worden voordat het sub-bas systeem

aangesloten wordt, als niet uit de gebruiksaanwijzing duidelijk wordt of

men te maken heeft met een dergelijke versterker.

12 Gebruiksaanwijzing REL B-Serie


Aansluiten

Om de kabel met de Neutrik speakon plug aan te sluiten steekt u de plug

volledig in het speakon aansluitpunt en draait u de plug met de klok mee

om tot u een klik voelt. De plug is dan “op slot” gezet.

Om de speakon plug vervolgens af te koppelen, pakt u de plug met de

duim op het verchroomde schuifje, trekt u dit schuifje naar achteren en

draait u de plug tegen de klok in een kwartslag. Nu kunt u de speakon plug

afkoppelen door hem uit het aansluitpunt te trekken.

BijgeleverdeNeutrik Speakon

High Level Interconnect

Vergrendeling

HIGH LEVEL INGANG (ongebal.)

Geel

Rood

Voorversterker

Zwart

+ L – + R –

Monoblok

Luidsprekeruitgangen

Monoblok

Luidsprekeruitgangen

Aardingsspunt

zie hieronder

High-Level aansluitingen moeten worden gemaakt op dezelfde luidsprekeruitgangen

als uw hoofd-speakersysteem. Sluit aan als hierboven is

aangegeven. Rood op de rode speaker uitgang van de hoofdspeaker op uw

rechter monoblok, geel op de rode speaker uitgang van de hoofdspeaker

op uw linker monoblok. Zwart moet aangesloten worden op het aardingspunt

van uw voorversterker. Mocht uw voorversterker geen speciaal

aardingspunt hebben, dient u één van de schroeven van het chassis op de

achterzijde van de voorversterker hiervoor te gebruiken.

Noot: vergeet er vooral niet op te letten dat de schroef die u gaat gebruiken

niet met een moer vastzit aan de binnenkant van de voorversterker. Deze

moer zou dan in het apparaat kunnen vallen.

Gebruiksaanwijzing REL B-Serie

13


Aansluiten

Het uitgangsniveau wordt ingesteld met de HI LEVEL regelaar.

Aansluiten op gebalanceerde eindversterker via de gebalanceerde

High-Level ingang

Om de kabel met de Neutrik speakon plug aan te sluiten steekt u de plug

volledig in het speakon aansluitpunt en draait u de plug met de klok mee

om tot u een klik voelt. De plug is dan “op slot” gezet.

Om de speakon plug vervolgens af te koppelen, pakt u de plug met de

duim op het verchroomde schuifje, trekt u dit schuifje naar achteren en

draait u de plug tegen de klok in een kwartslag. Nu kunt u de speakon plug

afkoppelen door hem uit het aansluitpunt te trekken.

De High-Level gebalanceerde ingang is éénkanaals en is speciaal ontworpen

om High-Level signalen te krijgen van de luidsprekeruitgangen

van gedifferentieerde (gebrugde) eindversterkers. Omdat het gebruik van

gebrugde versterkers bedoeld is om geheel gescheiden signaalpaden voor

beide kanalen te verkrijgen, is het gebruik van twee sub-bas systemen aan

te bevelen om optimaal resultaat te kunnen behalen, één voor ieder kanaal.

Een gedifferentieerde versterker hoeft geen monoversterker te zijn, of

een versterker met gebalanceerde ingangen. Een aantal geïntegreerde

versterkers en eindversterkers is gedifferentieerd. De uitgangstopologie

van de versterker dient gecheckt te worden voordat het sub-bas systeem

aangesloten wordt, als niet uit de gebruiksaanwijzing duidelijk wordt of

men te maken heeft met een dergelijke versterker.

14 Gebruiksaanwijzing REL B-Serie


Aansluiten

BijgeleverdeNeutrik Speakon

High Level Interconnect

Vergrendeling

HIGH LEVEL INGANG (gebal.)

Rood

Geel

Aardingsspunt

zie hieronder

Voorversterker

Zwart

+ –

Rechter

Monoblok

Luidsprekeruitgangen

High-Level aansluitingen moeten worden gemaakt op dezelfde luidsprekeruitgangen

als uw hoofd-speakersysteem.

NOOT: Monoversterkers hoeven niet altijd gebrugd te zijn. Zie de documentatie

van de desbetreffende versterker als er twijfel bestaat.

De ZWARTE ader moet altijd verbonden worden met de aarde van de

voorversterker. Indien de voorversterker niet beschikt over een dergelijk

aardpunt, gebruikt u één van de schroeven op het chassis aan de achterzijde

van de (voor)versterker.

Het uitgangsniveau wordt ingesteld met de HI LEVEL regelaar

Gebruiksaanwijzing REL B-Serie

15


Aansluiten

Aansluiten op eindversterker/processor/receiver via de cinch

Low-Level ingang

Cinch-cinch kabel

(niet meegeleverd)

SUB Low Level

ingang

Naar SUB/LFE uitgang van

Versterker of Processor

Er zijn twee Low-Level aansluitingen, 0dB en +12dB.

Sluit aan als hierboven weergegeven met een cinch-cinch (tulp) kabel (niet

bijgeleverd). Plug de ene kant in de sub/LFE uitgang van de versterker/processor

en de andere kant in de 0dB ingang van de subwoofer. Als deze

ingang te weinig volume geeft gebruikt u de +12dB ingang.

Het uitgangsniveau wordt ingesteld met de LO LEVEL regelaar.

Indien de Low-Level aansluiting met zowel de linker als de rechter uitgang

gemaakt moet worden is een 12dB verzwakker separaat verkrijgbaar om

de ingangen gelijk te krijgen. Zie hieronder.

Cinch-cinch kabel

(niet meegeleverd)

SUB Low Level

ingang

12dB Verzwakker

16 Gebruiksaanwijzing REL B-Serie


Aansluiten

Overige manieren van aansluiten van voorversterker op Low-

Level

In sommige omstandigheden is het niet mogelijk om de High-Level

methode te gebruiken, bijvoorbeeld bij actieve luidsprekers. In plaats van

het gebruik van de verzwakker zoals op pagina 16, sluit u het systeem aan

als hieronder beschreven met een zogenaamde Y adapter van de linker en

rechter uitgang van de voorversterker naar een enkelvoudige cinch-cinch

kabel op de Low-Level ingang van het REL sub bas systeem.

Gebruik deze methode alleen als de voorversterker twee aparte

uitgangen heeft.

In het onwaarschijnlijke geval dat de tweede uitgang van de voorversterker

een parallelle verbinding is, zal het signaal verder mono zijn. Neem bij

twijfel contact op met uw dealer of de fabrikant van de voorversterker.

Indien de voorversterker slechts één paar links/rechts uitgangen heeft,

gebruik dan geen Y adapter op iedere uitgang naar een enkele Y adapter

naar de REL, ook dit heeft een mono signaal ten gevolg.

U kunt wel enkelvoudige uitgangen verdubbelen met een Y adapter. Gebruik

in dit geval ook de verzwakker, zoals aangegeven op pagina 16.

Cinch-cinch kabel

(niet meegeleverd)

SUB Low Level

ingang

Y-adapter

Voorversterker

R

R

L

L

Uitgang A

B

Gebruiksaanwijzing REL B-Serie

17


Aansluiten

Aansluiten op voorversterker met Low-Level gebalanceerde

uitgangen

Om de XLR stekker juist aan te sluiten, duwt u de plug in het chassisdeel

totdat u een klik hoort. Druk het palletje op de XLR stekker naar voren en

trek vervolgens de stekker uit het chassisdeel.

De gebalanceerde XLR ingang (niet op de B3) is een éénkanaals ingang

voor professioneel gebruik voor bijvoorbeeld de aansluiting op een mengtafel

of voorversterker met gebalanceerde lijnuitgangen.

Voor ieder kanaal is een sub-bas systeem benodigd. Aansluitingen voor

één kanaal als hieronder aangegeven.

XLR - XLR kabel

(niet meegeleverd)

Gebalanceerde

Low Level ingang

Naar gebalanceerde lijn

uitgang van Voorversterker

Sluit aan als hierboven met een XLR kabel (niet bijgeleverd).

Het uitgangsniveau wordt ingesteld met de LO LEVEL regelaar.

18 Gebruiksaanwijzing REL B-Serie


Eenvoudige set-up

Eenvoudige REL set-up

Ontwerpen van REL Acoustics zijn geen traditionele subwoofers, maar

echte sub-bas systemen. Een REL sub-bas systeem is ontworpen om de

prestaties van een zogenaamd full-range speakersysteem te verhogen en

te voorzien van een lineaire respons tot 12Hz. Daarom dient u alles dat

u geleerd heeft over subwoofers en hoe ze geïntegreerd worden in een

stereo of hometheater systeem, voor nu althans, te vergeten. Het opstellen

en plaatsen van een REL sub-bas systeem geschiedt namelijk anders dan

andere subwoofers. Een REL sub-bas systeem gebruikt namelijk zowel de

fysieke afmetingen van een kamer als de kamer akoestiek in haar voordeel

om een grote druk in het laag te realiseren, zoals geen enkel ander

subwoofer systeem dat kan. Het is dan ook bijzonder belangrijk dat u de

tijd neemt om de navolgende aanwijzingen op te volgen, zodat u kunt genieten

van deze superieure resultaten. Het resultaat van uw inspanningen

zal een ultiem naadloze integratie van echt sub-laag in uw geluidssysteem

zijn, ongeacht de laagweergave capaciteiten van uw hoofd-speakersysteem.

Twee dingen voordat u begint

A: Het is nuttig te weten dat u het REL sub-bas systeem altijd dient aan

te sluiten via de ingang op de achterzijde gemerkt “HIGH-LEVEL”. Deze

verbinding wordt gemaakt met de bijgeleverde kabel van 10 meter met

aan één kant de Neutrik speakon plug, die op het sub-bas systeem wordt

aangesloten en aan de andere kant de drie opengewerkte aders. Deze

rood, geel en zwarte aders sluit u aan op de speaker uitgangen van uw

eindversterker, zoals eerder besproken. Het doel van de verbinding met

de speaker uitgangen is één van de unieke geheimen van het succes

van de REL sub-bas systemen. Door deze verbinding met de High-Level

ingang van het sub-bas systeem en de eindversterker, verrijkt u namelijk

het klankkarakter van uw hoofdsysteem, inclusief tonale balans en timing.

Op deze manier deelt het REL sub-bas systeem het signaal dat naar de

hoofdspeakers gestuurd wordt.

B: Wanneer mogelijk dient een REL sub-bas systeem in één van de hoeken

achter de hoofdspeakers geplaatst te worden. Het sub-bas systeem zal op

deze manier een echte druk in het laag gaan geven en niet een overdreven

mid-laag, waar de meeste concurrenten genoegen mee nemen. Druk in

het diepe laag onder de 40Hz verkrijgt u het best bij plaatsing in een hoek,

waar het meest lineaire en efficiënte laag kan worden geproduceerd.

Gebruiksaanwijzing REL B-Serie

19


Aansluiten

Wanneer uw sub-bas systeem eenmaal is aangesloten, is een basis opstelling

in niet langer dan 10 tot 15 minuten te realiseren.

Aansluiten

High-Level verbinding: het gebruik van de bijgeleverde kabel met de

Neutrik speakon plug levert de beste resultaten. Door het verbinden van

het sub-bas systeem met de speaker uitgangen van uw eindversterker(s)

wordt het klankkarakter van de gehele keten van versterking meegegeven

aan het signaal, wat vooral tonale balans en timing ten goede komt. Deze

verbinding wordt gemaakt zonder de prestatie van de eindversterker(s)

te beïnvloeden, omdat de afsluitimpedantie van de ingebouwde eindversterker

van het sub-bas systeem 100.000 Ohm bedraagt. Deze methode

vermijdt ook de nadelige effecten die extra elektronica heeft in de keten

van versterking.

- De standaard manier voor een High-Level aansluiting is alsvolgt: sluit de

rode ader aan op de rechter positieve (+) luidsprekeruitgang van de versterker;

sluit de gele ader aan op de linker positieve (+) luidsprekeruitgang

van de versterker; sluit de zwarte ader aan op één van de twee negatieve

(-) luidsprekeruitgangen van de versterker; sluit de Speakon plug aan op

de High-Level ingang van het sub-bas systeem.

- Voor het gebruik van één sub-bas systeem met gedifferentieerde versterkers

gebruikt u het standaard aansluitschema, met het verschil dat

de zwarte ader op de aarde van het chassis wordt aangesloten. Gebruik

vervolgens de HIGH LEVEL UNBALANCED INPUT.

- Voor het gebruik van twee sub-bas systemen, één voor ieder kanaal, met

gedifferentieerde versterkers sluit u de rode ader aan op de plus, de gele

op de min en de zwarte op de chassisaarde.. Gebruik vervolgens de HIGH

LEVEL BALANCED INPUT.

Low-Level aansluiting is een optie, indien de High-Level niet mogelijk is

of in een home cinema systeem waar beide manieren gebruikt worden.

Gebruik bij een Low-Level aansluiting een cinch-cinch kabel op de 0dB

ingang. Extra gain kan verkregen worden door het gebruik van de +12dB

ingang.

Plaatsing

De optimale plaats voor een REL sub-bas systeem is in één van de hoeken

achter het hoofd-speakersysteem. Deze plaatsing zorgt voor een 9dB

20 Gebruiksaanwijzing REL B-Serie


Werkwijze

akoestische versterking en het meest lineaire, echte, diepe laag.

De werkwijze

Om te beginnen met het opstelproces, kiest u een stuk muziek met een

herhalende baslijn en erg lage frequentie. Deel 4 van de soundtrack van

de film Sneakers (Columbia CK 53146) heeft bijvoorbeeld een dergelijke

baslijn, die u genoeg tijd geeft om het sub-bas systeem in de ruimte

te verplaatsen. De locatie voor deze opname was nogal groot en geeft

zodoende een heel diepe en grootschalige laagweergave. Dit type opname

is perfect voor het opstellen en dient afgespeeld te worden op het hoogste

volume niveau dat u van uw systeem mag verwachten. Als u de instellingen

met nog een persoon maakt kan iemand luisteren en iemand de

instellingen maken, hetgeen de meest effectieve methode is. Terwijl u alle

andere muziek tracht te negeren, luistert u naar de basdrum en het effect

ervan op de luisterruimte.

1: Fase oriëntatie

Na de juiste plek in de hoek bepaald te hebben, moet de polariteit (fase)

ingesteld worden. Dit zou wel eens de meest kritische stap kunnen zijn

en daar het echt erg eenvoudig is, wordt deze stap nog wel eens over

het hoofd gezien door zelfs de meest doorwinterde audiofielen. De juiste

polariteit is simpelweg de fasestand die het volst of luidst klinkt. Terwijl

u muziek speelt met een echt lage bas, regelt u het crossoverpunt in tot

waar het sub-bas systeem en de hoofdspeakers frequenties delen (B, 3

voor grote systemen en C, 4 voor kleinere systemen). Vervolgens regelt u

het volume af tot het punt dat het sub-bas systeem en het hoofd-speakersysteem

grofweg even luid klinken om daarna de faseknop (Phase)

van 0 (positie 1) naar 180 graden (positie 3) te draaien. Selecteer nu die

positie die het luidst of volst klinkt vanuit uw luisterpositie. Nu werkt het

sub-bas systeem in perfecte harmonie met uw hoofd-speakersysteem.

Sub-laag wordt versterkt en niet opgeheven. Wees niet verbaasd wanneer

de gekozen positie 180 graden “UIT fase” is. In uw luisterruimte/systeem

is het “IN fase”.

2: Plaatsing

De volgende stap is het exact bepalen hoe ver uit de hoeken het sub-bas

systeem gezet moet worden om het beste resultaat te bereiken. U begint,

terwijl u nog steeds de muziek speelt, met het sub-bas systeem helemaal

in de hoek en verplaatst dan het systeem over een diagonaal met gelijke

Gebruiksaanwijzing REL B-Serie

21


Werkwijze

afstand tussen de achter- en de zijwand. Doe dit centimeter voor centimeter.

Op een zeker punt (soms na een paar centimeter en, zeldzamer, na 25

of meer centimeters) zal het sub-bas systeem hoorbaar lager gaan en luider

klinken. Als het systeem echt aansluit op de kamer en volledig “drukt”,

zal het lijken of de lucht om het sub-bas systeem heen aan het werk wordt

gezet. Dit is het punt dat u moet stoppen! Dit is de enig juiste positie voor

het sub-bas systeem.

3: Kamer oriëntatie

Vervolgens probeert u verschillende opstellingen ten opzichte van de muur

uit. Eerst, terwijl u hetzelfde muziekstuk weer speelt, plaatst u het sub-bas

systeem met de achterzijde naar de achterwand en daarna met de achterzijde

naar de zijwand. Zo is het nu eenmaal met polariteit, de positie die

het volst of luidst klinkt is de juiste voor die bepaalde ruimte. Dit proces zet

simpelweg de speaker in die positie waar hij de ruimte het best aanstuurt.

In sommige gevallen zijn de verschillen dusdanig klein dat esthetische

overwegingen de overhand zouden mogen krijgen.

4: Crossover en volume instellingen

Het laatste stadium van het afregelen is crossover en volume. Nu hebt u

een akoestisch opgenomen muziekstuk nodig met het liefst bas instrumenten

en vocalen. We gaan nu op zoek naar een naadloos crossoverpunt

en integratie van het sub-bas systeem in het hoofd-speakersysteem. Eerst

stelt u het crossover niveau in op A, 1 en voert u het volume niveau op

naar het punt van een zekere balans tussen sub-bas systeem en hoofdspeakersysteem

(over het algemeen is B, 1 de correcte volume instelling).

We gebruiken nu alleen de grove instelling (A - D) en u zet de crossover

instelling op het niveau dat het sub-bas systeem gaat overheersen. Nu zet

u het crossover niveau 1 stap terug. Vervolgens gebruikt u de fijnafstelling

(1 - 6) en herhaalt u dit principe. Instellen tot overheersing en vervolgens

1 stap terug. Het nu verkregen crossoverpunt is geen exacte wetenschap,

maar waar wij naar streven is dat het sub-bas systeem gehoormatig naadloos

aansluit op het gehele systeem. Kort samengevat: we verhogen de

frequentie totdat het sub-bas systeem hoorbaar wordt en verlagen daarna

de frequentie tot het sub-bas systeem net niet meer hoorbaar is.

Tot slot stellen we het volume naar eigen voorkeur in. Algemeen zal dit 1 of

2 posities zijn. Indien nodig kunt u nog tweaken door het sub-bas systeem

iets te verschuiven en te spelen met hoever het systeem in de hoek staat.

22 Gebruiksaanwijzing REL B-Serie


Hometheater

Hint: maak niet de fout om het roll-of punt te hoog en het volume niveau

te laag in te stellen bij het integreren van een REL sub-bas systeem in

het hoofd-speakersysteem. Al doende, zal de afregeling resulteren in een

gebrek aan diep laag en dynamiek. Het juiste roll-of punt en een juiste

volume niveau instellingen zullen de algehele dynamiek doen toenemen,

meer extreme lage frequenties doorgeven en de soundstage eigenschappen

verbeteren. Onthoud vooral dat het veranderen van volume niveau

altijd samengaat met veranderingen van het roll-of punt. De stelregel is;

wanneer een lager roll-of punt wordt ingesteld, dient het volume niveau

omhoog bijgesteld te worden.

Hometheater toepassingen

Voor Dolby-Digital AC-3® of andere surround sound hometheater systemen

geldt dat, wanneer de standaard afregeling voor tweekanaals

afluistering, zoals hierboven is beschreven, gerealiseerd is, de LFE uitgang

van de versterker of processor aangesloten dient te worden op de Low-

Level ingang van het sub-bas systeem en de juiste volume niveaus moeten

worden gekozen. Houd de polariteit gelijk aan de High-Level instelling

door simpelweg dezelfde instellingen te kiezen (1=2, 3=4). Voor deze

configuratie dient u uw processor in te stellen op “large” of “full range”

voor de linker en rechter speaker, zodat het REL sub-bas systeem het laag

signaal ook via de High-Level verbinding blijft ontvangen. Op deze manier

werkt het sub-bas systeem voor zowel de linker en de rechter luidspreker

bij twee-kanaals weergave, als voor het LFE signaal als er films gespeeld

worden. De meeste processors zullen de mogelijkheid bieden om het

subwoofer signaal (via de LFE uitgang) uit te schakelen in twee-kanaals

modus. Het effect van deze manier van instellen is een grotere dynamiek

in het mid-laag, geen opgeblazen laag, een grotere mate van ruimteafbeelding.

Voor een nog groter gevoel van ruimte en impact, kunt u een tweede

sub-bas systeem aansluiten, parallel aan de center speaker. Ook dit zal

drastische verbeteringen tot gevolg hebben. En als dit nog niet genoeg

voor u is, zal een achter sub-bas systeem, zowel om de achterspeakers

te ondersteunen, als om op een gelijkmatige manier de Low Frequency

Effects door de ruimte te verspreiden, het full range geluidsbeeld pas echt

compleet maken voor state-of-the-art reproductie van filmgeluid. Een

zeer uitgebreide set-up voor home cinema toepassingen zal binnenkort

beschikbaar komen.

Andere tips: Doorgaans hoeft u de meegeleverde spikes niet te gebruiken.

De werkingsprincipes van REL Acoustics sub-bas systemen gaan er van

Gebruiksaanwijzing REL B-Serie

23


Nog eenvoudiger aansluiten

uit dat de speaker zich in een drukzone bevindt, relatief aan het vloeroppervlak.

Het spiken van het sub-bas systeem zal de woofer van de vloer

ontkoppelen en kan leiden tot verlies van laag. Als het gaat om een oudere,

verende vloer kunnen spikes helpen in het tegengaan van negatieve effecten

van het sub-bas systeem op het vloeroppervlak. Een zware stenen

plaat onder het sub-bas systeem kan uitkomst bieden en de prestatie

verder verhogen. Zelfs als u spikes denkt te gaan gebruiken, wacht dan

met het monteren tot het hele afregelproces achter de rug is. Na montage

kan verdere aanpassing van crossover en volume niveau nodig zijn.

Een nog eenvoudiger REL set-up

Aansluiten

High-Level aansluiting: gebruik van de bijgeleverde kabel heeft altijd de

voorkeur. De standaard High-Level aansluitprocedure is: sluit de rode ader

aan op de rechter positieve (+) luidsprekeruitgang van de versterker; sluit

de gele ader aan op de linker positieve (+) luidsprekeruitgang; sluit de

zwarte ader aan op één van de negatieve (-) luidsprekeruitgangen van de

versterker. Steek nu de Speakon connector in de ingang genaamd “HIGH

LEVEL UNBALANCED INPUT”. Neem contact op met uw dealer voor het

aansluiten op een gedifferentieerde versterker.

Plaatsing

De voorkeursplaats voor een REL sub-bas systeem is in één van de hoeken

achter het hoofdluidsprekersysteem.

Fase selectie is de volgende stap. Neem als stelregel: de juiste fase

instelling is die positie die het luidst of volst klinkt. Speel muziek met echt

sublaag en stel het crossoverpunt zodanig in dat de sub en de luidspreker

frequenties delen (B, 3 voor grote luidsprekers; C, 4 voor kleinere

luidsprekers). Stel vervolgens het volume zodanig in dat zowel de sub als

de luidspreker even luid klinken. Schakel dan de MODE SELECTOR van 0

(positie 1) naar 180 (positie 3) graden. Kies wederom die positie die het

luidst klinkt, dat is de juiste instelling.

Positie. De volgende stap is het exact bepalen hoever het sub-bas systeem

uit de hoek moet staan voor het beste resultaat. Als uitgangspunt plaatst

u de sub helemaal in de hoek en terwijl u muziek speelt, verplaatst u de

sub langzaam diagonaal uit de hoek en houdt u de afstand tot de zijmuren

gelijk. Op een bepaald punt (soms maar enkele centimeters uit de hoek

en zelden meer dan circa 35 centimeter) zult u merken dat de sub een

stuk luider zal spelen. Als het juiste punt bereikt is merkt u dat de gepro-

24 Gebruiksaanwijzing REL B-Serie


Inspelen

duceerde luchtdruk van het sub-bas systeem merkbaar is. Hij koppelt nu

maximaal aan de ruimte en de energie is voelbaar. Hier stopt u! Dit is de

juiste positie voor de subwoofer.

Oriëntatie. Zodra de juiste positie uit de hoek is bepaald, moet de juiste

oriëntatie gezocht worden. Dit doet u door de subwoofer om de achteras te

draaien. Wederom geldt dat de oriëntatie waar u de muziek als het luidst

en laagst ervaart de juiste is.

Instellen

Selectie crossover. Voor het bepalen van het juiste crossoverpunt, zet u het

volume omlaag en het crossoverpunt op A, 1 (of B, 2 als het volume niet

toereikend mocht zijn). Vervolgens zet u het volume hoger tot het punt dat

er een subtiele balans is. U gebruikt alleen de grove instelling (A - D) en

stelt het crossoverpunt zodanig in dat het net teveel is. Nu zet u de instelling

één positie terug. Vervolgens gebruikt u de fijnafstelling (1 - 6) en stelt

u het crossover wederom in op het punt waar het net teveel is, vervolgens

weer één positie terug. Nu heeft u het juiste crossoverpunt gevonden. Is

dit punt eenmaal gevonden, kan het wenselijk zijn met kleine veranderingen

in volume, crossover en oriëntatie te experimenteren om een volledig

naadloze aansluiting tussen sub en hoofdsysteem te verkrijgen.

Home Cinema

Voor meerkanaals systemen geldt dat de LFE uitgang van de versterker of

processor aangesloten dient te worden op de Low-Level ingang van het

sub-bas systeem en de juiste volume niveaus moeten worden gekozen.

Het kan nodig zijn het crossover niet te gebruiken indien naast sublaag

ook meer laag gewenst is door de “MODE” knop te gebruiken. Houd de

polariteit gelijk aan de High-Level instelling door simpelweg dezelfde instellingen

te kiezen (1=2, 3=4). Gebruik bij het aansluiten op de Low-Level

ingangen een enkele cinch-cinch kabel op de 0dB ingang. Als extra volume

nodig is, sluit u de kabel aan op de +12dB ingang.

Inspelen

Zorg besteden aan het inspelen van het sub-bas systeem zal u nog vele

jaren van verhoogd luistergenot bezorgen. Zowel de elektronica als de

speaker zullen profiteren van een periode van voorzichtig en gecontroleerd

gebruik. Mogelijke beschadigingen kunnen optreden wanneer u tijdens de

inspeelperiode het volume een langere tijd te hoog instelt. Aan de andere

kant bent u verzekerd van een langere levensduur en een verbeterd

Gebruiksaanwijzing REL B-Serie

25


Beveiliging

prestatieniveau, wanneer u met gepaste zorg de eerste 24 uur het sub-bas

systeem in gebruik stelt.

Overbelastingsbeveiliging

REL sub-bas systemen zijn ontworpen als ware opwekkers van sub-laag.

Ze zijn ontworpen om precies die uitzonderlijk lage tonen weer te geven

die u meer voelt dan hoort. Zij zullen dit doen op iedere volume niveau

instelling. Mocht het volume te hoog worden ingesteld, zou er geen schade

mogen ontstaan, omdat de ingebouwde elektronica de conusbeweging zal

beperken. Deze elektronische controle hebben wij Set-Safe® genoemd. De

Set-Safe® beveiliging houdt continue en onmiddellijk het uitgangssignaal

van de eindversterker in het oog en werkt absoluut hoorbaar transparant

totdat werking noodzakelijk is. Dit betekent dat er totaal geen hoorbare

invloeden op de geluidskwaliteit van een REL sub-bas systeem zijn waar

te nemen, totdat een zogenaamde overload gedetecteerd wordt. Normaal

gesproken veroorzaakt een overload dat de eindversterker gaat “clippen”

met als resultaat verlies van controle over de luidspreker. Naast het feit dat

dit lelijk klinkt, kan het schade aan de luidspreker tot gevolg hebben. Set-

Safe® detecteert het beginpunt van het clippen en vermindert vervolgens

het signaal niveau om er zorg voor te dragen dat het feitelijke clippen niet

zal gebeuren.

Zelfs zonder Set-Safe® zou het moeilijk zijn om REL sub-bas systemen

over te belasten, omdat zij beschikken over “high-current” eindversterkers

en zeer krachtige speakers, die speciaal ontworpen zijn om hoge geluidsdruk

niveaus te halen.

Uit onze testen is gebleken dat het erg moeilijk is om een REL sub-bas

systeem opzettelijk te beschadigen. Echter, niets is onmogelijk als je maar

genoeg je best doet. Hoewel al het mogelijke is gedaan om beschadigingen

door overbelasting tegen te gaan, is er geen remedie tegen die individuen

die tot het uiterste gaan in het misbruiken van een apparaat. Dit soort

schade wordt dan ook niet gedekt door de garantie. Onthoud alstublieft dat

een REL sub-bas systeem uw hoofdsysteem dient aan te vullen en niet te

overschreeuwen!

26 Gebruiksaanwijzing REL B-Serie


Onderhoud, Reiniging en Techniek

Onderhoud en reiniging

Brittex afwerkingen:

Sub-bas systemen met deze afwerking worden het best onderhouden door

ze voorzichtig met een pluisvrije doek af te stoffen. Ook kan een zachte

borstel gebruikt worden om de kast af te stoffen. Als er objecten op de kast

worden geplaatst, is het aan te bevelen een beschermende mat onder het

object te plaatsen om krassen en butsen te voorkomen.

Houtfineer afwerkingen:

Stof de kast af als hierboven beschreven. Verder kunt u zo nu en dan de

kast poetsen met een kwaliteitspoetsmiddel geschikt voor houtfineer.

Behandel de afwerking zoals u ieder ander kwaliteitsmeubel in uw huis

zou behandelen.

Techniek

De Britannia lijn maakt gebruik van een uniek intern systeem genaamd

Acoustic Resistive Matrix (ARM) waarvoor patent aangevraagd is. Dit

unieke REL systeem heeft grote voordelen over zogenaamde reflex ontwerpen.

Ten eerste wordt de resonantiefrequentie van het systeem significant

verlaagd, wat op zich al een groot voordeel is, maar ook wordt het

zogenaamde “puffen” van de baspoort nagenoeg opgeheven. De werking

houdt het midden tussen een reflex ontwerp en een transmissielijn ontwerp.

Door de overeenkomsten met een transmissielijn wordt ook minder

energie opgeslagen in het systeem, hetgeen leidt tot een sneller geluid.

Ritmische timing verbetert hierdoor drastisch en het volume is groter dan

normaal het geval is voor luidsprekers van hetzelfde formaat in een even

grote behuizing. Door de poort eveneens naar beneden te richten heeft

de Britannia lijn alle voordelen van een naar beneden gericht sub-laag

systeem. Onthoud dat echt laag niet gehoord wordt, maar gevoeld en dat

deze energie ook uit de poort komt. Poort en luidspreker werken dan ook

samen om tot het beste resultaat te kunnen komen.

De in de Britannia lijn toegepaste ARM methode is inmiddels van een derde

generatie. Vele jaren van ervaring in verwerkt in dit ontwerp met maar één

ding in het achterhoofd: de best mogelijke prestatie voor het formaat.

Iedere behuizing is gemaakt van 30mm dik MDF (Medium Density Fibreboard),

het enig juiste materiaal als de hoogste kwaliteit gehaald moet

worden. Er is eenvoudig geen vervanger voor gewicht en dichtheid als het

gaat om lage frequenties.

Gebruiksaanwijzing REL B-Serie

27


Techniek

Ieder opvolgend Britannia model neemt toe in versterkervermogen,

luidsprekerafmeting en kastafmetingen in verhouding tot zijn voorganger.

De driver waarmee een B3 is uitgerust is een zeer zware met een zeer

sterke magneet. Dit is zeer belangrijk voor de maximalisatie van dynamiek

en controle. De driver in een B2 heeft een zwaarder chassis en kan

meer vermogen hanteren met behoud van zijn lineariteit en voert ontstane

warmte-energie beter af. Dit leidt tot een lager sub-laag en meer volume.

Om te helpen omgaan met dit vermogen en poortgeluiden verder te verminderen

zijn de B2 en de B1 modellen uitgevoerd met een gebalanceerd

ARM ontwerp. Dit is een verdere ontwikkeling van het ARM ontwerp van de

B3. Het B1 model is het vlaggenschip van de lijn. Met zijn 12inch driver en

zwaarste versterker worden geluidsdrukken gehaald die soms teveel van

het goede zijn.

Alle REL versterkers zijn volledig DC gekoppeld om faseverschuivingen en

compromissen in de werking te vermijden. Het ontwerp waarborgt volledige

isolatie van de eindversterkers. De filters zijn van een uniek ontwerp en

maken alleen gebruik van de allerbeste onderdelen. De gebruikte condensators

zijn nitrogeen gevuld polystyreen met een zeer nauwe tolerantie van

1% en zeer lange levensduur. Het gebruik van deze kwaliteit onderdelen

verzekert ons van de consistentie in prestatie die wij wensen.

Het filterboard van de drie modellen is identiek en zo ontworpen dat de

instelling per halvetoon gaat, dus muzikaal correct is.

Er is verdere filtering van hogere frequenties om bij iedere instelling van

het ABC de beste werking te garanderen. De geïntegreerde eindversterker

is op een apart circuit gezet en maakt gebruik van extra sterke MOS-

FETS. De voeding is het hart van het systeem. De hebben een zeer lange

levensduur en een zeer lage “Equivalent Series Resistance” oftewel ESR.

De gelijkrichter staat conservatief ingesteld op 35 Ampère. De meeste van

onze concurrenten gaan er prat op gelijkrichters te gebruiken van 6 of 10

Ampère, wij denken hier duidelijk heel anders over. Ook de toroidale trafo’s

zijn van zeer hoge kwaliteit en worden speciaal op onze specificaties gefabriceerd.

Er is overduidelijk veel zorg besteed aan het over-ontwikkelen

van onze REL producten, met als doel het verkrijgen van uiterste bedrijfszekerheid.

Hierdoor verkrijgen we een exceptioneel robuust product met

een zeer lange levensduur. Wellicht langer dan de eigenaar!

28 Gebruiksaanwijzing REL B-Serie


Efficiëntie

Energie besparende efficiëntie

Alle REL sub-bas systemen zijn ontworpen voor een maximale energie

efficiëntie. Zowel in gebruik als bij stilte.

REL circuits zijn ontworpen om zo min mogelijk stroom te vragen wanneer

er geen signaal is. Het systeem blijft in maximale staat van paraatheid verkeren

om onmiddellijk te kunnen reageren op plotselinge transiënten, zoals

een explosie in een filmfragment, zelfs na een langere periode van rust.

De maximale energie efficiëntie van een REL sub-bas systeem mag niet

vergeleken worden met een normaal “automatisch aan/uit” systeem, dat

automatisch uitschakelt na een periode van rust (gewoonlijk na 10 tot 15

minuten) en vervolgens tijd nodig heeft om weer in te schakelen. Het begin

van plotseling optredende transiënten kunnen dan gewoonweg nog niet

weergegeven worden. Voorts bestaat de mogelijkheid dat dergelijke systemen

niet in werking treden bij het luisteren naar stille muziekpassages.

Bij een REL sub-bas systeem is het niet nodig om aan of uit te schakelen

tussen luistersessies. Het aan laten staan van het systeem zal de levensduur

niet noemenswaardig beïnvloeden. Anderzijds zal de geluidskwaliteit

niet aangetast worden als u het systeem altijd uitschakelt. Stroomverbruik

wanneer het sub-bas systeem niet gebruikt wordt (geen signaal krijgt) is

te verwaarlozen. De maximale energie efficiëntie van een REL sub-bas

systeem zorgt er voor dat niet meer dan 4Watt verbruikt wordt, wanneer

het systeem niet in gebruik is.

Het systeem is volledig veilig in alle normaal huiselijke situaties en is intern

door middel van een zekering beveiligd. Deze smeltzekering vindt u in

het schuifje bij de ingang van het stroomsnoer aan de achterzijde van het

systeem. Ook vindt u hier een reserve smeltzekering.

Gebruiksaanwijzing REL B-Serie

29


Technische Specificaties REL B-1

Model B-1

Soort

Gebalanc., gepoort ARM systeem

Poort Diameter

120mm

Ingangsconnectoren

Neutrik Speakon - 2 x

Cinch (tulp) - 2 x

XLR - 1 x

Volumetoename

80dB

Soort Versterker

DC gekoppelde MOSFET

Ingangsimpedantie

High Level Twee kanalen, ongebalanceerd 100KΩ

High Level Een kanaal, gebalanceerd 100KΩ

Low Level (LFE) zw. 0dB rd. +12dB 10KΩ

Low Level Een kanaal, gebalanceerd 10KΩ

Ingangsgevoeligheid

Lage tonen luidspreker

12” (305mm)

Heavy Duty Langeslag, gegoten

Uitgangsvermogen

500Watt RMS

Fase

0 en 180 Graden

Ingangsvoltage

230 Volt

Beveiliging

Zekeringen met Set-Safe®

Smeltzekeringen

5A halftraag

Afmetingen BxHxD

387 x 660 x 470mm

Bijgeleverde Accessoires

Stroomsnoer

Ja

Neutrik Speakon aansluitkabel 10m Ja

Spikes

4 x 8mm

Gebruiksaanwijzing

Ja

Wereldwijde garantie

Dit product heeft een wereldwijde 2-jarige garantie op defecten in materiaal en bouw.

De condities van deze garantie zijn:

1: dat de garantie ingaat vanaf de datum van aankoop en geldig is voor een termijn van 2

(twee) jaar

2: dat de garantie alleen geldig is als het originele aankoopbewijs op naam aanwezig is en

overlegd kan worden

3: dat het product niet geëxporteerd is vanuit het land van aankoop voor ten minste 8 (acht)

weken na aankoop

4: dat iedere claim vergezeld wordt met het benodigde bewijs van aankoop

5: dat het product is gekocht bij een geautoriseerde REL dealer

6: dat het product niet is gevandaliseerd of op enigerlei wijze is gemodificeerd

30 Gebruiksaanwijzing REL B-Serie


Technische Specificaties REL B-2

Model B-2

Soort

Gebalanc., gepoort ARM systeem

Poort Diameter

100mm

Ingangsconnectoren

Neutrik Speakon - 2 x

Cinch (tulp) - 2 x

XLR - 1 x

Volumetoename

80dB

Soort Versterker

DC gekoppelde MOSFET

Ingangsimpedantie

High Level Twee kanalen, ongebalanceerd 100KΩ

High Level Een kanaal, gebalanceerd 100KΩ

Low Level (LFE) zw. 0dB rd. +12dB 10KΩ

Low Level Een kanaal, gebalanceerd 10KΩ

Ingangsgevoeligheid

Lage tonen luidspreker

10” (250mm)

Heavy Duty Langeslag, gegoten

Uitgangsvermogen

300Watt RMS

Fase

0 en 180 Graden

Ingangsvoltage

230 Volt

Beveiliging

Zekeringen met Set-Safe®

Smeltzekeringen

3,15A halftraag

Afmetingen BxHxD

343 x 610 x 419mm

Bijgeleverde Accessoires

Stroomsnoer

Ja

Neutrik Speakon aansluitkabel 10m Ja

Spikes

4 x 8mm

Gebruiksaanwijzing

Ja

Deze garantie is niet overdraagbaar en dekt geen defecten ontstaan door misbruik, verwaarlozing,

ongevallen, modificaties, demontage, reparaties uitgevoerd door onbevoegden

of ieder gebruik anders dan normaal waarvoor dit product bedoeld is. Alle onkosten verband

houdende met het vervangen of repareren van het defecte onderdeel vallen onder deze garantie,

behalve alle ontstane verzendkosten en assurantiekosten. De eigenaar wordt verzocht

gebreken zo snel mogelijk kenbaar te maken bij de dealer waar het product is aangeschaft.

Wij behouden ons het recht voor het product aan te passen en/of te verbeteren, zonder de

verplichting dit uit te voeren op enige andere gelijksoortige producten.

Service na de garantieperiode

Gelieve contact op te nemen met een geautoriseerde REL dealer in geval van defecten na de

garantieperiode. Verzendkosten, verlies en beschadiging door transport zijn voor rekening van

de eigenaar.

Gebruiksaanwijzing REL B-Serie

31


Technische Specificaties REL B-3 B-1

Model B-3

Soort

Gebalanc., gepoort ARM systeem

Poort Diameter

72mm

Ingangsconnectoren

Neutrik Speakon - 2 x

Cinch (tulp) - 2 x

Volumetoename

80dB

Soort Versterker

DC gekoppelde MOSFET

Ingangsimpedantie

High Level Twee kanalen, ongebalanceerd 100KΩ

High Level Een kanaal, gebalanceerd 100KΩ

Low Level (LFE) zw. 0dB rd. +12dB 10KΩ

Low Level Een kanaal, gebalanceerd NVT

Ingangsgevoeligheid

Lage tonen luidspreker

10” (250mm)

Heavy Duty Langeslag, gegoten

Uitgangsvermogen

200Watt RMS

Fase

0 en 180 Graden

Ingangsvoltage

230 Volt

Beveiliging

Zekeringen met Set-Safe®

Smeltzekeringen

3,15A halftraag

Afmetingen BxHxD

343 x 546 x 419mm

Bijgeleverde Accessoires

Stroomsnoer

Ja

Neutrik Speakon aansluitkabel 10m Ja

Spikes

4 x 8mm

Gebruiksaanwijzing

Ja

De informatie in deze gebruiksaanwijzing kan zonder voorafgaande mededelingen gewijzigd worden. Aan de informatie in

deze gebruiksaanwijzing kunnen geen rechten ontleend worden. Alle rechten voorbehouden.

© 2008 HNNY benelux b.v.

32 Gebruiksaanwijzing REL B-Serie

More magazines by this user
Similar magazines