20 € KORTING - Philips

philips.be

20 € KORTING - Philips

Ver. Uitg. : Chris Baeten - Tweestationsstraat 80 - 1070 Brussel

20KORTING

Op alle producten van de

kitchen aluminium range !


Designer style

that works for you

Philips biedt u een korting van 20 € op alle producten van de kitchen aluminium range:

de koffiezetter HD5410, de toaster HD2618, de waterkoker HD4690, de blender HR2094,

de sapcentrifuge HR1861 en de mixer HR1378.

Hoe geniet u deze korting?

Om deze korting te genieten, stuurt u deze bon, volledig ingevuld, samen met het originele aankoopbewijs (*)

en de barcode uitgesneden op de verpakking, in een voldoende gefrankeerde omslag(**) naar :

Phillips Alu Range c/o PromoControl P.B. 2868 – 1414 Waterloo.

Philips stort binnen een termijn van 4 à 6 weken, na ontvangst van de bon, de som van 20 € op uw

bankrekening.

Aanbieding geldig van 01/04/2008 tot 18/05/2008 enkel in België en het Groothertogdom Luxemburg. Deze

actie is niet cumuleerbaar met andere Philips acties en/of aanbiedingen en is enkel terugbetaalbaar per bankoverschrijving.

Deze actie is niet van toepassing op de Senseo aluminium. Bij aankoop wordt slechts één bon per

apparaat aanvaard. De bons zullen aanvaard worden tot 31/05/2008, waarbij de poststempel geldt als bewijs.

Zonder tegenbericht zullen de op deze bon vermelde gegevens opgenomen worden in het klantenbestand van

Philips Consumer Lifestyle en gebruikt worden voor direct marketingdoeleinden. Overeenkomstig de wet van 8

december 1992 inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, kunnen het recht op inzage en het recht

op verbetering uitgeoefend worden.

Aanbod geldig op de koffiezetter HD5410, de toaster HD2618, de waterkoker HD4690,

de blender HR2094, de sapcentrifuge HR1861 en de mixer HR1378.

(*) Wij raden u aan een kopie van uw aankoopbewijs te bewaren.

(**) Onvolledige of onvoldoende gefrankeerde inzendingen komen niet in aanmerking.

Naam : LLLLLLLLLLLLLLLLLLLL I Voornaam : LLLLLLLLLLLLLLL I

Straat : LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL I Nr : LLL I Bus : LL I

Gemeente : LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL I Postcode : LLLL I

Telefoon : LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL I

E-mail : LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL I

Referentie van het aangekochte Philips apparaat : LLLLLL I Aankoopdatum : LLLLLLL I

Uw bankrekeningnummer : LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL I

Onvolledige of niet voldoende gefrankeerde zendingen worden niet in aanmerking genomen.

Zonder tegenbericht van uwentwege zullen de op deze bon vermelde gegevens opgenomen worden

in het klantenbestand van Philips Consumer Lifestyle en gebruikt worden voor direct marketingdoeleinden.

Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer,

kunnen het recht op inzage en het recht op verbetering uitgeoefend worden.

r Ik wens niet opgenomen te worden in het klantenbestand van Philips Consumer Lifestyle

More magazines by this user
Similar magazines