Het Toekomstplan: Inventarisatie - Stad Kortrijk

kortrijk.be

Het Toekomstplan: Inventarisatie - Stad Kortrijk

1.1.1.k Groene netwerken /

In het tweede concept wordt een netwerk opgebouwd uit een combinatie van

concentrische groene ringen en groene radialen. Deze laatste vallen samen met de

verkeersradialen. Gezien de grote gebruiksdruk op deze radialen wordt dit concept

binnen het GRS, in termen van landschappelijke ontwikkeling als minder kansrijk

aangeduid.

1.1.1.l Gewenste structuur GRS /

De gewenste structuur in het GRS vertrekt dan ook van het concept van de stapstenen,

maar suggereert tegelijkertijd lijnvormige verbindingen tussen de kern van de stad en

het omliggende landschap. De hiervoor genoemde nadelen van het concept Netwerken

indachtig, dienen deze verbindingen buiten de radiale verkeersverbindingen gezocht te

worden.

Inrichtingsplan Overleie, Kortrijk | Eindrapportage | mei 2011

19

More magazines by this user
Similar magazines