Het Toekomstplan: Inventarisatie - Stad Kortrijk

kortrijk.be

Het Toekomstplan: Inventarisatie - Stad Kortrijk

Handel en economie in Overleie.

Economische ontwikkeling van Kortrijk:

Onderstaande figuur toont voor verschillende economische deelsectoren enerzijds de

specialisatiegraad voor Kortrijk en anderzijds de relatieve groei van Kortrijk. De x-as

geeft meerbepaald voor 2007 de mate weer waarin het aandeel van een deelsector

(uitgedrukt in aantal werknemers) groter of kleiner is in Kortrijk in vergelijking met

het gemiddelde aandeel in Vlaanderen. De y-as geeft weer in welke mate de groei

van deze deelsector in Kortrijk (eveneens in aantal werknemers) sneller of trager is

gebeurd in vergelijking met Vlaanderen, overheen de periode 2003-2007. De grootte

van de bol is een weergave van de grootte van de deelsector.

Opvallend in deze figuur is het feit dat de zakelijke dienstverlening (bedrijfsfiscalisten,

consultants,…) overheen de laatste jaren een hoge vlucht heeft gekend in Kortrijk,

terwijl het aandeel hiervan in Kortrijk nog steeds onder het Vlaams gemiddelde ligt. De

verklaring hiervan kan gevonden worden in de recente ontwikkeling van Kortrijk als

stad binnen een internationale metropool waar ook Rijsel deel van uitmaakt. De groei

van de industrie, relatief gezien de deelsector waarin Kortrijk verst gespecialiseerd is,

kende dan weer een duidelijke groei-achterstand op Vlaanderen. Dit is onder andere

te wijten aan de textielsector die hele moeilijke tijden kent. Verder heeft de deelsector

van vervoer en logistiek een opmerkelijke groei gemaakt overheen de laatste 4

jaar, hoewel dit één van de sectoren is waarin Kortrijk het minst gespecialiseerd is.

Tot slot kan opgemerkt worden dat de gezondheidszorg, één van de belangrijkste

deelsectoren, eveneens sterker is gegroeid in vergelijking met de rest van Vlaanderen.

Buurtverzorgende kleinhandel en diensten:

Wat betreft kleinschalige handel en diensten in functie en op schaal van de wijk

moet Overleie zeker niet onderdoen voor andere gelijkaardige wijken. Voor ‘slechts’

1150 inwoners is er met 21 buurtgerichte winkels (bakker, slager, kruidenier,

krantenwinkel,…) en 26 instellingen die dienstverlening op lokaal niveau verschaffen

(apotheker, dokter, kinesist, tandarts, kapper, bankfiliaal, wijkcentrum,…) een relatief

ruim aanbod. Geen enkele basisvoorziening ontbreekt. Het recent wegtrekken van

enkele functies (café, wasserette,…) toont aan dat er wel aandacht moet geschonken

worden aan het behoud van dit aanbod. Er is verder ook geen supermarkt in de wijk

zelf, wat niet te verwonderen is gezien de zeer dense bebouwing. De dichtstbijzijnde

supermarkt is maar een boogscheut verwijderd van het centrum van Overleie.

Bij de horeca zijn heel wat café’s die Overleie zijn typische volkse karakter verlenen,

zoals de café’s in de Rekollettenstraat. Verder telt Overleie ook een Bed and Breakfast,

enkele pittazaken en een aantal brasserieën in zijn horeca-aanbod.

Onderstaande kaart geeft aan waar deze buurtverzorgende kleinhandel en diensten

zich bevinden in de wijk.

Inrichtingsplan Overleie, Kortrijk | Eindrapportage | mei 2011

49

More magazines by this user
Similar magazines