Nieuwsbrief lsb februari - VOORSTEL inhoud - Stad Kortrijk

kortrijk.be

Nieuwsbrief lsb februari - VOORSTEL inhoud - Stad Kortrijk

Nieuwsbrief lokaal sociaal beleid Kortrijk

Nr. 8 juni 2011

Via deze nieuwsbrief willen we u (tweemaandelijks is de bedoeling!) op de hoogte

houden van de diverse ontwikkelingen en weetjes in het sociale landschap.

Nog een laatste lading berichten uit de ‘sociale wereld’ in en rond Kortrijk.

We wensen iedereen een deugddoende vakantieperiode.

In september komt de volgende nieuwsbrief eraan.

Steunpunt Woningaanpassing.

Uit cijfers blijkt dat één op de drie 65+ers één keer per jaar valt, soms met

verstrekkende gevolgen.

Heel vaak kunnen kleine aanpassingen in de woning al veel verhelpen.

Wie echt ingrijpende veranderingen moet laten aanbrengen in zijn huis kan daarvoor

rekenen op de steun van het Steunpunt Woningaanpassing.

Naar aanleiding van de week van de valpreventie willen we onze werking (opnieuw) even

in het daglicht stellen.

Steunpunt Woningaanpassing West-Vlaanderen

Laat u begeleiden bij uw aanpassingwerken thuis.

Personen met een zorgbehoefte (o.a. ouderen) willen zo lang mogelijk in hun eigen huis blijven

wonen.

De woning is echter vaak niet aangepast aan de toenemende zorgvraag.

Steunpunt woningaanpassing biedt ondersteuning aan personen met een zorgbehoefte (oudere,

persoon met handicap ...) die de toegankelijkheid, de veiligheid en het comfort van de woning

wensen aan te passen.

De totaalbegeleiding vanuit steunpunt woningaanpassing bestaat uit adviesverlening,

ondersteuning bij zoektocht naar aannemer (offertes opvragen, kostprijsberekening),

informeren over bestaande premies en opstellen van aanvraagdossier, begeleiden van

verbouwingswerken tot de oplevering.

Vanuit onze ergotherapeutische en bouwtechnische ervaringen tonen we u volledig vrijblijvend

alle mogelijkheden om nog lang van uw woning te genieten. Neem nu actie en wij komen

eerstdaags bij u langs. Deze dienstverlening is volledig gratis voor elke West-Vlaming die een

bepaalde zorg geniet (mantelzorg, thuiszorg,...).

Hierbij willen we benadrukken dat een onderlinge samenwerking met onze

dienst parallel en in samenspraak met u verloopt.

Hierbij bouwen we verder op uw advies met als doel om vooral de technische

uitvoering van aanpassingwerken bij uw cliënten tot een goed einde

begeleiden.

Deze dienstverlening wordt mogelijk gemaakt door de financiële en

logistieke steun van de provincie West-Vlaanderen en is een initiatief van

vzw Landelijke Thuiszorg.

Steunpunt Woningaanpassing West-Vlaanderen

http://www.west-vlaanderen.be/kwaliteit/Welzijn/woonloket/Pages/steunpuntwoningaanpassing.aspx

Samen rond-e tafel, en nu? Studiedag cliëntgericht overleg

In het brede hulpverleningslandschap blijkt de aangeboden hulpverlening soms niet

toereikend te zijn. Cliënten en hulpverleners ervaren lacunes in de geboden

hulpverlening en een nood aan afstemming tussen de verschillende zorgverstrekkers.

Cliëntgericht overleg kan hierop een antwoord bieden. Het is een overleg waarbij

hulpverleners (al dan niet met de cliënt erbij) samenkomen omtrent een reële

cliëntsituatie met als doelstelling een zorgaanbod op maat van de cliënt te realiseren.

Op 27 september 2011 wordt het aanbod cliëntgericht overleg West-Vlaanderen geduid,

uitgelegd hoe men dit kan opzoeken, kadert men het belang van overleg in de

Nieuwsbrief LSB – juni 2011 – nr 8 pagina 1 van 3


evoluerende welzijnssector, wordt cliëntoverleg concreet gemaakt, krijgt men handvaten

om dit op te starten of eraan deel te nemen, worden de verschillende perspectieven van

hulpverlener / voorzitter / cliënt belicht, … De studiedag zal inzicht brengen in wat

cliëntgericht overleg is en hoe je als hulpverlener hiermee aan de slag kunt. Hou alvast

27 september 2011 in de voormiddag vrij. Deze studiedag is gratis. Inschrijven kan via

www.west-vlaanderen.be/clientoverleg vanaf 9 mei.

Word gezondheidspromotor.

Want iedereen heeft recht op gezondheidszorg.

Iedereen heeft recht op gezondheidszorg. Ook wie het minder breed heeft. De

‘verhoogde tegemoetkoming’ (VT) helpt hen hierbij door financiële voordelen te geven bij

de dokter, het ziekenhuis, het openbaar vervoer, bepaalde belastingen … Maar in de

praktijk vragen rechthebbenden vaak geen VT-status aan. Onwetendheid, kopzorgen, de

administratie niet de baas kunnen … het zijn drempels die mensen verhinderen om het

gezonde leven te leiden dat ze zouden kunnen leiden.

Samen met jou willen we deze situatie veranderen! We geloven dat we mensen kunnen

overtuigen om te nemen waar ze recht op hebben… maar alleen als het gebeurt met een

sterk en warm menselijk contact. Daarom zoeken wij vrijwillige gezondheidspromotoren

die West-Vlaamse rechthebbenden aanspreken en ondersteunen bij de aanvraag van de

VT.

Wil jij samen met ons mensen helpen om die laatste, noodzakelijke stappen te zetten om

recht te krijgen op verhoogde tegemoetkoming? Dan ben jij vast en zeker de

gezondheidspromotor die wij zoeken:

‣ Wie kan gezondheidspromotor worden?

- Iemand die voeling heeft met de doelgroep (mensen met een laag

inkomen) en die de taal van de doelgroep spreekt

- Iemand die geïnteresseerd is in gezondheidsthema’s

- Iemand die bereid is om één of meerdere vormingen te volgen

- Iemand die wat tijd (bespreekbaar) heeft en die kan investeren

‣ Wat doet de gezondheidspromotor?

- Rechthebbenden aanspreken, informeren en begeleiden tot de laatste

stap (de aanvraag van de verhoogde tegemoetkoming aan het loket)

- Infosessies over verhoogde tegemoetkoming organiseren in lokale

afdelingen of centra

- Na een goed verloop van het project van de VT, kan de

gezondheidspromotor ook rond andere gezondheidsthema’s beginnen

werken

Als vrijwillige gezondheidspromotor word je opgeleid en permanent gecoacht. Geïnteresseerden

mailen naar Caroline.Oosthuyse@socmut.be of bellen 056 230 379.

Ook onterecht immo-kosten betaald?

Sedert 17 augustus 2009 mogen vastgoedkantoren geen bemiddelingskosten,

commissieloon, dossierkost, … meer aanrekenen aan de huurder. In de praktijk gebeurt

dit echter nog veelvuldig (tot op heden tellen wij 232 gemelde overtredingen).

Samen met de Huurdersbond wil Samenlevingsopbouw deze wanpraktijk voor onze

provincie in kaart brengen en een definitieve halt toe roepen. We klopten hiervoor aan bij

de Economische Inspectie en boekten reeds resultaat, met effectieve terugbetaling tot

gevolg.

Om nog beter zicht te krijgen op het reilen en zeilen van de vastgoedsector lanceren we

een online meldformulier : http://immokosten.wordpress.com

Zowel de huurder als begeleidende dienst kunnen dit formulier invullen. Uw melding

biedt de Huurdersbond de mogelijkheid in te schatten of er in uw dossier al dan niet

sprake is van een inbreuk. U kunt via deze weg ook de effectieve terugvordering van de

kost opstarten.

De immo-sector zelf beweert dat slechts een minderheid van de vastgoedkantoren zich

nog schuldig maakt aan deze oneerlijke handelspraktijk. Ons huidig cijfermateriaal geeft

Nieuwsbrief LSB – juni 2011 – nr 8 pagina 2 van 3


echter een compleet ander beeld. Aan de hand van uw online melding kan de

Huurdersbond de reikwijdte van het probleem verder in kaart brengen. Concrete cijfers

zijn hierbij een must!

Hou ons dus op de hoogte! (LET WEL: het moet gaan om huurcontracten afgesloten NA

17/08/2009.)

Vzw Huurdersbond W-Vl i.s.m. Vzw Samenlevingsopbouw W-Vl

www.samenlevingsopbouwwvl.be

Rondetafelgesprekken Sociaal Huis

Stad en OCMW hebben in mei- juni heel wat gesprekken gevoerd met diverse

eerstelijnsdiensten binnen de Stad.

Momenteel wordt hard gewerkt aan de analyse van al deze gesprekken en de mogelijke

samenwerkingen- netwerken – afspraken die daaruit kunnen ontstaan.

U ontvangt van ons zeker bij de volgende nieuwsbrief globaal verslag van deze

gesprekken en het verder traject dat we zullen bewandelen.

Vrijwilligster Marie-Pascale Meert wint Kortrijk Personality Award

JCI Kortrijk heeft op 5 mei voor de tweede keer de Kortrijk Personality Award uitgereikt.

Dit jaar viel de eer te beurt aan Marie-Pascale Meert, vrijwilligster bij het OCMW van

Kortrijk.

Tijdens het uitreikingsdiner waren 170 gasten aanwezig, waaronder gouverneur Paul

Breyne, OCMW-voorzitter Franceska Verhenne en schepen Filip Santy.

Marie-Pascale moest het opnemen tegen twee bekende stadsgenoten: Jo Libeer,

gedelegeerd bestuurder van VOKA en dokter Johan Mattelaer, uroloog op rust en auteur

van verschillende internationale publicaties. Op het einde van de avond verzamelde

Marie-Pascale de meeste stemmen van het publiek en de jury achter haar naam.

De Award, een kunstwerk van Mie Bogaert, wil Marie-Pascale opdragen aan alle

vrijwilligers in Kortrijk. "Heel in het bijzonder dan aan de vrijwilligers die voor armoede

en uitsluiting werken." Ze voegt eraan toe: "Deze Award wil ik met hen delen. Ik wil hem

niet op egoïstische wijze voor mij houden."

Belgian Homeless Cup

Op 11 juni vond de finale van de cup plaats in Genk. Een ploeg uit Kortrijk behaalde de

fairplay-prijs van het tornooi 2011. Proficiat!

Meer nieuws op www.belgianhomelesscup.be

Middaggesprekken ‘sociaal (t)huis’ in 2011

Verder programma 2011: licht gewijzigd !

- 29 september: thema: ‘PROJECT IEDERE STEM TELT’,

- 24 november: werking psychiatrisch dagziekenhuis ‘De Bres’

Wil je collega’s ook laten inschrijven in het mailbestand: laat dan het emailadres weten

aan bart.verhaeghe@kortrijk.be

Je kan deze nieuwsbrief mee stofferen: wie interessante informatie en artikels heeft:

geef ze door aan nele.hofman@ocmwkortrijk.be of bart.verhaeghe@kortrijk.be

Ook reacties en suggesties zijn daar welkom !

Nieuwsbrief LSB – juni 2011 – nr 8 pagina 3 van 3

More magazines by this user
Similar magazines