Presentatie Inrichtingsplan Centrum Overleie 17/04 ... - Stad Kortrijk

kortrijk.be

Presentatie Inrichtingsplan Centrum Overleie 17/04 ... - Stad Kortrijk

Inrichtingsplan Centrum Overleie


Stadsvernieuwingsproject Overleie


Workshopreeks met Jordi Farrando - Leiedal

• concreet uitwerken van diverse zones op Overleie


Workshopreeks met Jordi Farrando - Leiedal

• Workshop openbaar domein Overleie Centrum


Workshopreeks met Jordi Farrando - Leiedal

• Workshop: openbaar domein Overleie Centrum

Overleiestraat (volledige heraanleg)

- Slechte staat van de weg en rioleringen

- Heraanleg klaar tegen opening Budabrug (september 2014)

St-Amandsplein (opfrissing)

- Hoe kunnen we met beperkte middelen het plein een 2 e leven geven en

nog meer dan vandaag een centrale plek worden voor de hele buurt ?

- Ingrepen nu moeten aansluiten op globale visie


Workshopreeks met Jordi Farrando - Leiedal

• Workshop: openbaar domein Overleie Centrum

Investeringen in publiek domein:

- Stimuleert private investeringen – nieuwbouw

- Stimuleert private investeringen – renovaties via Overleie Renoveert

- Impuls in revitaliseren handel en ondernemen – focus op as Budastraat

Overleiestraat


Workshopreeks met Jordi Farrando - Leiedal

• Private investeringen


Workshopreeks met Jordi Farrando - Leiedal

• Private investeringen


Workshopreeks met Jordi Farrando - Leiedal

• Private investeringen


Workshopreeks met Jordi Farrando - Leiedal

• Private investeringen via renovatie


Workshopreeks met Jordi Farrando - Leiedal

• Revitaliseringsproject handel en ondernemen (2014)


Workshopreeks met Jordi Farrando - Leiedal

• Workshop: openbaar domein Overleie Centrum

Doelstelling:

1. Komen tot een globaal plan voor alle straten en het centraal plein voor

Overleie Centrum.

2. Een plan dat faseerbaar is.

3. Een plan dat aansluit op andere ontwikkelingen en de link versterkt.


Workshopreeks met Jordi Farrando - Leiedal

• Workshop: openbaar domein Overleie Centrum

Faseerbaar:

- Korte termijn: Overleiestraat (2014)

- Middellange termijn: St-Amandsplein (2015)

- Lange termijn: Rekollettenstraat, St-Amandslaan en Kapelstraat


Workshopreeks met Jordi Farrando - Leiedal

• Workshop: openbaar domein Overleie Centrum


Structuur van Overleie


Structuur van Overleie


Structuur aan binnenzijde bouwblokken


Overleiestraat

• Zuidelijk deel – huidige situatie


Overleiestraat

• Zuidelijk deel – huidige situatie


Overleiestraat

• Noordelijke deel – huidige situatie


Overleiestraat

• Noordelijke deel – huidige situatie


Overleiestraat

Studie N-Z-as in 1995

• Study by B. Secchi

• Study by J. Farrando (Grote Markt – St-Jansput)


Overleiestraat

• Basisprincipes heraanleg

- Continuiteit boordsteen

- Van 25/75 naar 50/50 verdeling voetpad – weg:

• Rijweg wordt beperkt tot noodzakelijke breedte

• extra obstakelvrije ruimte voor voetgangers

- 2 richtingen over de gehele lengte

- Zone 30

- Vlotte fietsverbinding

- Extra ruimte ter hoogte van boom

- Continuïteit voor voetganger naar Astridpark


Overleiestraat

• Basisprincipes heraanleg


Overleiestraat

• Zuidelijk deel


Overleiestraat

• Zuidelijk deel


Overleiestraat

• Zuidelijk deel


Overleiestraat

• Ter hoogte van het plein


Overleiestraat

• Noordelijk deel


Overleiestraat

• Noordelijk deel


Overleiestraat

• Noordelijk deel


Overleistraat

• St-Jansput


Overleistraat

• St-Jansput


Overleistraat

• St-Jansput (concept 1995)


Overleistraat

• St-Jansput


Overleiestraat

• Materialen – Overleiestraat en Budastraat


Overleiestraat

• Praktisch

Werken door Waterwegen en Zeekanalen:

- Bouw Budabrug

- Afwerking met pleintje hoek Diksmuidekaai – Overleiestraat

- April 2013: opstart werfzone kant Overleie

- September 2014: einde van de werken


Overleiestraat

• Praktisch

Werken door de Stad Kortrijk

- Heraanleg Overleiestraat (rioleringen en bovenaanleg)

- Eind 2013 / begin 2014: voorbereidende werken nutsmaatschappijen

- Begin 2014: start eigenlijke werken (wellicht in 3 fasen)

- september 2014: einde van de werken


Overleiestraat

• Praktisch

- Zomer 2013: infomoment voor bewoners en handelaars van de

Overleiestraat ifv detailbespreking ontwerp.

- Regelmatige communicatie bij aanvang en gedurende de werken.

- Uitvoering werken bij voorkeur in 3 fasen ifv bereikbaarheid.

- Omleiding en bereikbaarheid.

- St-Amandslplein niet innemen als werfzone zodat parkeren en

evenementen kunnen blijven doorgaan.


Overleiestraat

• Ondersteuning voor handelaars

Loket voor ondernemers

Grote Markt 54, 8500 Kortrijk

056 – 27 73 33

lvo@kortrijk.be


… terug nu naar de rest van het

openbaar domein …

• Toekomstplan Overleie – juni 2011

• St-Amandsplein in relatie zetten met de Overleiestraat

• St-Amandsplein als centraal buurtplein versterken (horeca,

evenementen, ontmoeting, spelen,…)

• Kapelstraat en St-Amandslaan leggen relatie St-Amandscollege

• Rekollettenstraat legt relatie met ‘Nieuw Overleie


Workshopreeks Jordi Farrando

• Globaal plan voor ruime omgeving


Rekollettenstraat

• Visie voor toekomstige heraanleg


Rekollettenstraat

• Visie voor toekomstige heraanleg


Rekollettenstraat

• Visie voor toekomstige heraanleg


St-Amandslaan

• Visie voor toekomstige heraanleg


St-Amandslaan

• Visie voor toekomstige heraanleg


Kapelstraat


St-Amandslaan and Kapelstraat

• Connectie met campus St-Amandscollege


St-Amandslaan and Kapelstraat

• Connectie met campus St-Amandscollege


St-Amandslaan and Kapelstraat

• Connectie met campus St-Amandscollege


St-Amandsplein


St-Amandsplein

• Masterplan Overleie - Hub-architecten – Juni 2011


St-Amandsplein


St-Amandsplein


St-Amandsplein


St-Amandsplein


St-Amandsplein


St-Amandsplein


St-Amandsplein


St-Amandsplein

• Nood aan een opfrissing

- Actueel geen heraanleg

- Wel nood aan een opfrissing


St-Amandsplein

• Nood aan een opfrissing

Het plein kan meer dan vandaag

een centrale plek worden voor de wijk


St-Amandsplein

• Nood aan een opfrissing

- Hoe kunnen we met beperkte middelen en creatieve ideeën het

plein een 2 e leven geven ?

- Deze ingrepen kaderen binnen de lange termijn.


St-Amandsplein


St-Amandsplein

• Onder de boom


St-Amandsplein

• speelzone


St-Amandsplein

• Herschikken parkeren en straatmeubilair


St-Amandsplein

• Herschikking zorgt voor extra ruimte


St-Amandsplein

• In de vrijgekomen ruimte


St-Amandsplein

• In de vrijgekomen ruimte


St-Amandsplein

• In de vrijgekomen ruimte


St-Amandsplein

• In de vrijgekomen ruimte


St-Amandsplein

• In de vrijgekomen ruimte


St-Amandsplein

• Markt, feesten,…


St-Amandsplein

• De wat wildere ideeën

• … een luifel op het plein ?!?


St-Amandsplein

• Luifel

• … lange termijn


St-Amandsplein

• Integreren water (lange termijn)


St-Amandsplein

More magazines by this user
Similar magazines