Download PDF "Reglement TheaterAffichePrijs 2012.pdf"

theaterinstituut.nl

Download PDF "Reglement TheaterAffichePrijs 2012.pdf"

Reglement TheaterAffichePrijs

(theaterseizoen 2011 -2012)

Algemeen

1. De TheaterAffichePrijs is één van drie TIN TheaterPrijzen, een initiatief van Theater Instituut

Nederland (TIN). De andere twee prijzen zijn de TheaterFotoPrijs (voorheen TIN/VVTP

Theaterfotoprijs) en de Wijnberg ScenografiePrijs.

2. De TheaterAffichePrijs wordt jaarlijks uitgereikt aan de vormgever(s) van het beste theateraffiche

van een Nederlandse theatervoorstelling van het afgelopen theaterseizoen (september 2011 tot

september 2012).

3. Een onafhankelijke vakjury beoordeelt de ingezonden affiches en kiest de genomineerden en de

winnaar.

4. Alle genomineerde affiches worden opgenomen in de TIN collectie.

5. De winnaar van de TheaterAffichePrijs ontvangt een trofee en een geldbedrag van € 2.500,-.

Deelname

6. Alleen gedrukte affiches (geen flyers of folders) die gemaakt zijn in opdracht van een professionele

theatervoorstelling, komen in aanmerking voor de prijs.

7. Zowel affiches series als enkele affiches komen in aanmerking.

8. Een inzending is nodig om in aanmerking te komen voor de TheaterAffichePrijs.

9. De première (of reprise) van de voorstelling op het affiche vond plaats tussen juni 2011* en

september 2012. De affiches moeten bij het TIN binnen zijn op 15 augustus 2012.

* Eenmalige uitzondering vanwege de voorstellingen die in 2011 tussen 1 juni en 1 september hun première (of reprise) hadden en

vorig jaar dus niet konden deelnemen met hun affiche vanwege de inzenddatum van 2011.

Inzending

10. Het affiche (bij voorkeur A0 formaat) is in drievoud en goedverzorgd (ongevouwen en goed verpakt)

aangeleverd bij Theater Instituut Nederland (postbus 10783, 1001 ET Amsterdam) t.a.v.

TheaterAffichePrijs 2012.

11. Op de achterkant van het affiche staat de titel van de productie, de producent en de vormgever/

ontwerpbureau vermeld.

12. Het inzendformulier voor de TheaterAffichePrijs is ingevuld op www.tin.nl.

13. De inzender van het affiche heeft toestemming verkregen van alle rechthebbenden (vormgever/

ontwerpbureau, producent/ opdrachtgever en eventueel de fotograaf) voor deelname aan de

TheaterAffichePrijs.

De jury

14. De door het TIN samengestelde jury bestaat uit tenminste vijf en ten hoogste zeven leden. Het TIN

benoemt één van de leden als juryvoorzitter. Omwille van de continuïteit blijven tenminste twee

juryleden meer dan 1 jaar tot maximaal 4 jaar in functie.

15. De jury wordt gekozen op basis van hun ervaring en deskundigheid op het gebied van de diverse

disciplines die betrokken zijn bij de totstandkoming van een theateraffiche.

16. De jury wordt organisatorisch en redactioneel ondersteund door een projectleider (en medewerkers)

van het TIN.

Jurering

17. De jurering van de TheaterAffichePrijs vindt plaats na afloop van het theaterseizoen, na september

2012.

18. Het TIN controleert voorafgaand aan de jurering of alle ingezonden/ te beoordelen affiches ook

daadwerkelijk aan het regelement voldoen.

19. De juryberaadslagingen hebben een vertrouwelijk karakter. Juryleden en medewerkers van het TIN

zullen daarover geen mededelingen doen aan derden voor de daadwerkelijke prijsuitreiking.

20. Het TIN informeert de jury in het geval de inzending een serie betreft of wanneer er een toelichting is

ontvangen op de wijze van afficheren.


21. Bij een serie affiches voor één of meerdere theatervoorstellingen wordt het onderliggende concept

als één uiting beoordeeld. Een serie affiches kan daarom als zodanig worden genomineerd. Uit de

serie kan één affiche worden gekozen die de serie vertegenwoordigt in de publiciteit rondom de

TheaterAffichePrijs en de TIN TheaterPrijzen.

22. Er wordt bij de jurering gebruik gemaakt van peer review, waardoor er ook vormgevers in de jury

zitten. Daarbij kan het voorkomen dat een affiche van een jurylid wordt voorgedragen als nominatie

voor de prijs. In dit geval is het betreffende jurylid uitgesloten van deelname aan de jurering wat

betreft zijn of haar affiche.

23. De jury nomineert circa tien affiches en benoemt hiervan één tot winnaar van de TheaterAffichePrijs

van dat theaterseizoen.

24. Het TIN maakt na de jurering de genomineerden bekend. De winnaar wordt in een later stadium/

medio november bekend gemaakt.

25. De jury verantwoordt haar keuzes in een openbaar juryrapport, dat verschijnt na de prijsuitreiking.

Het TIN draagt zorg voor de totstandkoming van het juryrapport.

26. Over de uitkomst van de jurering en het juryrapport is geen correspondentie mogelijk.

Genomineerden/winnaar

27. Alle genomineerde affiches worden opgenomen in de TIN collectie. De genomineerden zijn hierbij

niet gerechtigd tot enige vergoeding hoe ook genaamd. Door inzending van het fysieke affiche en het

inzendformulier stemt de inzender hiermee in. Het auteursrecht blijft te alle tijden berusten bij de

maker en zijn erfgenamen.

28. Het TIN behoudt zich het recht het beeldmateriaal van de genomineerden te gebruiken voor de

publiciteit rondom de TheaterAffichePrijs en de TIN TheaterPrijzen. De genomineerden zijn hierbij

niet gerechtigd tot enige vergoeding hoe ook genaamd. Door inzending van het fysieke affiche en het

inzendformulier stemt de inzender hiermee in. Het auteursrecht blijft te alle tijden berusten bij de

maker en zijn erfgenamen.

29. De winnaar van vorig jaar wordt uitgenodigd het jaar daarop plaats te nemen in de jury.

30. De winnaar van vorig jaar is het jaar daarop uitgesloten van het winnen van de prijs, wel kan hij/ zij

genomineerd worden.

Uitreiking

31. De TIN TheaterPrijzen worden na de jurering, medio november, uitgereikt.

Tot slot

32. De organisatie en publiciteit rondom de TheaterAffichePrijs en de overige TIN TheaterPrijzen wordt

verzorgd door het TIN.

Theater Instituut Nederland (TIN), februari 2012

More magazines by this user
Similar magazines