Nieuwsbrief voor professionals februari 2008 - Theater Instituut ...

theaterinstituut.nl

Nieuwsbrief voor professionals februari 2008 - Theater Instituut ...

Untitled Document

Nieuwsbrief voor professionals februari 2008


Voorwoord Henk Scholten

Het TIN start project in Frankrijk

Dag van de Kleine Zaal 2007 succesvol

Het TIN en de Mediterrane en Arabische wereld

APAP

Nieuwe Landendossiers en Internationale Festivallijst online

Site over Jos Brink geopend

Rondleiding Alexandra Radius

Prikbord

Voorwoord Henk Scholten

Beste collega’s,

Henk Scholten

Ook het Theater Instituut is hard bezig zijn plannen voor de periode 2009-2012

op papier te zetten. Als sectorinstituut hoeven we ons beleidsplan pas half maart

bij OCW in te leveren, maar de meeste knopen zijn inmiddels doorgehakt. Want

we hebben een aantal nieuwe ambities. Zo gaan we onze schatkamers wijd open

zetten met de Theaterencyclopedie, een digitale bron van kennis en informatie

over het theater van vroeger en nu. Met onze activiteiten (tentoonstellingen,

debatten, educatie e.d.) gaan we veel meer het land in; een concreet voorbeeld

daarvan wordt de opening van een museum voor poppen- en beeldend theater in

Dordrecht als ‘filiaal’ van het TIN. We gaan ons met hart en ziel inzetten voor

meer samenwerking binnen de sector tussen gezelschappen, podia,

productiehuizen en opleidingen, onder meer met het Theaterverbond. En we

vragen extra middelen om de internationale promotie en presentatie van het

Nederlandse theater en dans weer op een volwassen niveau ter hand te kunnen

nemen.

Onze uitvalsbasis zal daarbij niet meer de Herengracht zijn. We verhuizen medio

2008 naar Sarphatistraat 47/55, ook in Amsterdam. Om mogelijke

misverstanden te vermijden: de mediatheek verhuist gewoon mee en krijgt in

ons nieuwe pand meer ruimte en faciliteiten. Mediatheekgebruikers blijven tot

eind juni welkom aan de Herengracht, eind augustus volgt dan naar verwachting

de ‘heropening’ aan de Sarphatistraat.

Op 22 mei openen we onze laatste tentoonstelling aan de Herengracht, gewijd

aan Nicolaas Wijnberg. Die tentoonstelling blijft staan tot en met eind december.

In het najaar organiseren we ook een aantal activiteiten die in het teken staan

van het afscheid van de Herengracht. Want per slot van rekening ligt daar een

halve eeuw geschiedenis van het Nederlandse theater(instituut).

Henk Scholten

file:///G|/Data/Mirandag/3.%20Nieuwsbrief/Nieuwsbrief%20prof%20feb%202008/e-news_proffeb2008_final.htm (1 van 4)6-3-2008 11:23:55


Untitled Document

Naar boven ^

Het TIN start project in Frankrijk

In 2008 en 2009 voert het TIN een tweejarig project uit dat erop is gericht om

door middel van een intensivering van activiteiten de kennis over en de

waardering voor het Nederlandse theater- en dansaanbod in Frankrijk te

verhogen. Daarbij wordt aangesloten bij de resultaten van de manifestatie ‘Haut

les Pays-Bas’, die het Institut Néerlandais organiseerde in de eerste helft van

2007. Doel van het Frankrijk-project is om nieuwe samenwerkingsverbanden en

netwerken tot stand te brengen, die de continuïteit in de Nederlands-Franse

betrekkingen bevorderen. De nadruk ligt op informatievoorziening, maar ook

bezoekersprogramma’s, en het programmeren van Nederlandse voorstellingen in

Frankrijk maken deel uit van het project. Binnenkort volgt meer informatie over

de precieze invulling en hoe u eventueel betrokken kunt worden bij het project.

Wilt u op de hoogte gehouden worden, meld u dan aan via frankrijk@tin.nl.

Contactpersonen zijn Floortje Damming (locatie Parijs) en Anja Krans (in

Nederland).

Naar boven ^

Dag van de Kleine Zaal 2007 succesvol

Keren Levi

foto: Kroes Communication

Op dinsdag 20 november 2007 vond in het Isalatheater in Capelle aan den IJssel

de tweede Dag van de Kleine Zaal plaats. Deze door het TIN samen met de VSCD

georganiseerde dag, waar programmeurs van (regio)schouwburgen inspiratie

konden opdoen voor hun programmering van seizoen 2008-2009, had een breed

programma en trok veel geïnteresseerden. 33 programmeurs en 32

gezelschappen/makers konden elkaar deze dag uitgebreid ontmoeten, er waren

live voorstellingen te zien van o.a. Keren Levi, Servaes Nelissen en Laura van

Dolron, en er was aandacht voor Vlaams theater. Op basis van een enquête

onder de bezoekers kunnen we concluderen dat deze dag in een behoefte

voorziet, meer boekingen oplevert en een goede indruk geeft van de

ontwikkelingen in de kleine zaal. Daarom organiseren we óók in 2008 weer een

Dag van de Kleine Zaal, waarbij de op- en aanmerkingen uit de enquête worden

meegenomen om nóg meer tegemoet te komen aan de wensen van zowel

gezelschappen als programmeurs.

Aan het begin van het volgende seizoen zullen we u hier uitgebreid van op de

hoogte brengen.

Naar boven ^

Het TIN en de Mediterrane en Arabische wereld

De ministeries van OCW en Buitenlandse Zaken hebben een werkplan vastgesteld

voor de intensivering van culturele uitwisseling met de Mediterrane en Arabische

wereld. Het project bestaat uit een verkenningstraject (identificatie van kansen

voor activiteiten in de regio en actieve netwerken) en een zogenaamd

mobilisatietraject (beperkte ondersteuning van projecten). De uitvoering van dit

plan wordt gecoördineerd door SICA en er wordt zoveel mogelijk vanuit de

afzonderlijke disciplines gewerkt, samen met de relevante sectorinstituten en

fondsen. Het TIN is hierbij betrokken voor theater en dans. In november 2007

vond de eerste missie plaats. Vertegenwoordigers van alle deelnemende

organisaties reisden af naar Kairo, Egypte, voor een intensief bezoek aan de

Nederlandse ambassade, (mogelijke) samenwerkingspartners en vergelijkbare

organisaties. Voor komend voorjaar staan voor theater en dans missies op de

agenda naar o.a. Israël en de Palestijnse gebieden, Jordanië, Libanon, Syrië en

file:///G|/Data/Mirandag/3.%20Nieuwsbrief/Nieuwsbrief%20prof%20feb%202008/e-news_proffeb2008_final.htm (2 van 4)6-3-2008 11:23:55


Untitled Document

Maqamat

Marokko. Voor de zomer zal er een eerste rapport verschijnen over de

bevindingen.

Uiteindelijk hopen we dat deze missies resulteren in een stevig plan, gericht op

wederkerigheid en uiteraard met input van het veld. Mocht u interesse hebben in

projecten in/met deze regio óf er al ervaringen hebben, laat u ons dat vooral

weten. Contactpersoon is Daniella Groenberg via MAw@tin.nl.

Naar boven ^

APAP

Van 10 tot en met 15 januari vond in New York de conferentie van de Association

of Performing Arts Presenters (APAP) plaats, een jaarlijkse podiumkunstenbeurs

waar duizenden programmeurs en gezelschappen uit Noord-Amerika naar toe

reizen om te netwerken en voorstellingen te (ver)kopen. Het TIN en het

Nederlandse Consulaat-Generaal in New York bemanden op de beurs een stand

en informeerden het Noord-Amerikaanse veld over nieuwe ontwikkelingen in de

Nederlandse theater- en danssector. Ook sprak het TIN met Amerikaanse en

Canadese partners uit het inmiddels afgeronde Netherlands American – Dance

and Theatre project (NA-DTP) over mogelijke nieuwe samenwerkingsverbanden

en uitwisselingsprojecten.

Naar boven ^

Nieuwe Landendossiers en Internationale Festivallijst online

Op de TIN-site zijn in de afgelopen weken weer nieuwe landendossiers online

gegaan. De nieuwe dossiers gaan over de culturele infrastructuur in Spanje,

Polen, het Verenigd Koninkrijk en Tsjechië. De dossiers maken duidelijk wat in de

betreffende landen de meest interessante speelplekken (podia en festivals) zijn

en welke concrete kansen er liggen voor het Nederlandse podiumkunstenaanbod.

Nieuwe dossiers over onder andere Rusland en India zijn in de maak.

De landendossiers zijn onderdeel van een relatief nieuw gedeelte van de TIN-site

over internationaal werken. Hier vindt u o.a. ook een Nieuwspagina over

internationaal werken en een Internationale Festivallijst. Deze lijst bevat festivals

uit 45 landen die allemaal internationaal programmeren en wordt voortdurend

aangevuld met nieuwe informatie.

Houd ook de activiteitenagenda in de gaten. Daar plaatst het TIN geregeld

berichten over internationale showcases, competities en festivals waaraan

deelname door Nederlandse makers of gezelschappen mogelijk is.

Naar boven ^

file:///G|/Data/Mirandag/3.%20Nieuwsbrief/Nieuwsbrief%20prof%20feb%202008/e-news_proffeb2008_final.htm (3 van 4)6-3-2008 11:23:55


Untitled Document

Site over Jos Brink geopend

Op 4 februari jl. lanceerde Frank Sanders tijdens een feestelijke bijeenkomst in

Koninklijk Theater Carré de website over theatermaker en

televisiepersoonlijkheid Jos Brink (1942-2007). Deze website geeft aan de hand

van unieke beeld- en geluidsfragmenten, een interactieve levensloop en

commentaren van collega’s een overzicht van Jos Brinks lange en glansrijke

carrière. De website is onderdeel van www.eenlevenlangtheater.nl waar alle

grote Nederlandse theaterpersoonlijkheden een plek krijgen. Meer info>

Naar boven ^

Rondleiding Alexandra Radius

Vanaf 24 februari (t/m 27 april), elke zondagmiddag om 13.30 uur

In 1990 nam prima ballerina Alexandra Radius afscheid van de dans. Zij had toen

33 jaar op de planken gestaan, waarvan 28 jaar als eerste solist. Samen met

Han Ebbelaar vormde zij bijna dertig jaar lang Nederlands beroemdste danspaar

en stond zij op alle grote podia in binnen- en buitenland. Voor deze rondleiding

heeft Alexandra Radius zelf een selectie gemaakt uit haar archief en dat van het

Theatermuseum. Dierbare souvenirs, persoonlijke foto’s, kostuums, spitzen en

brieven geven een beeld van de carrière van deze danseres en van haar leven

voor en na de dans. Rondleiding door het archief van Alexandra Radius. Entree €

7,50 (incl. kopje koffie). Reserveren via 020 551 33 00.

Naar boven ^

Prikbord

Speeltheater Holland
Op de internationale podiumkunstbeurs IPAY in Tampa (USA) heeft

Speeltheater Holland met de voorstelling Perô of het mysterie van de

nacht eind januari de Victor Award gewonnen voor beste

jeugdtheatervoorstelling. Deze prijs werd toegekend door het aanwezige

vakpubliek van jeugdtheaterprogrammeurs, - gezelschappen en agenten.

Componist, zanger en tekstdichter Guus Ponsioen nam samen met

artistiek leider Onny Huisink de prijs in ontvangst.

Het TIN heeft voor een aantal internationale activiteiten en projecten Jerry

Remkes in dienst genomen. Hij versterkt als zodanig de (inter)nationale

projectafdeling en richt zich momenteel op projectontwikkeling voor China,

Verenigd Koninkrijk en Duitsland. Hij zal tot 1 juli 2008 twee dagen per

week werkzaam zijn. Remkes zal naast deze functie zijn werkzaamheden

voor het dansgezelschap anoukvandijk dc continueren.

Gitta op den Akker, projectmanager op de afdeling Kennis en Informatie,

heeft per 7 februari het TIN verlaten.

Naar boven ^

Copyright © 2008

file:///G|/Data/Mirandag/3.%20Nieuwsbrief/Nieuwsbrief%20prof%20feb%202008/e-news_proffeb2008_final.htm (4 van 4)6-3-2008 11:23:55

More magazines by this user
Similar magazines