K-factor 240 - Tyco Fire Products

tyco.fire.com

K-factor 240 - Tyco Fire Products

Close

TFP315_NL Pagina 1 van 8

http://www.tyco-fireproducts.com

Technical Services: Tel: (800) 381-9312 / Fax: (800) 791-5500

Model Model ESFR-17

Early Early Suppression Fast Response Pendent Sprinklers

16.8 Hangende K-factor Sprinklers - K-factor 240

De ESFR-17 biedt de systeemontwerper mogelijkheden

In particular, voor de plaatsing the Model van ESFR- hydrauli-

Algemene

of 14.0.

General

17sche hasinstallaties been designed die niet to worden operate geboden at

Beschrijving substantially door de traditionele lower end ESFR-sprinklers head pressures,

as compared to ESFR

met

Description

sprin-

een nominale K-factor van 200. Het ESFR-17

De hangende sprinklers, model ESFR-17, klers

model

having

is in het

a

bijzonder

nominal

ontworpen

K-Factor

om,

of

The Model ESFR-17 Pendent Sprinklers

(Ref. Figure 1) are “Early Sup-

in

(zie figuur 1) zijn “Early Suppression Fast 14.0. This feature offers flexibility when

vergelijking met ESFR-sprinklers met een

Respons Sprinklers” met een nominale

sizing the system piping, as well as

pression Fast Response Sprinklers” nominale K-factor van 200, te werken met

possibly reducing or eliminating the

having

K-factor

a nominal

van 240.

K-factor

Deze

of

sprinklers

16.8. They

zijn ontworpen

om een mode beginnende sprinklers brand that snel te pen. Deze eigenschap biedt flexibiliteit in

need

substantieel

for a system

lagere

fire

druk

pump.

in de sprinklerkop-

are suppression

are onderdrukken especially advantageous en hebben als voordeel as a dat de afmetingen WARNINGS van de pijpleidingen van

means er voor of eliminating de bescherming in-rack van stellingopslag sprinklers,

geen when stellingsprinklers protecting rack nodig storage. zijn. scribed tie of uitsluiting herein must van de be behoefte installedaan and een

The het Model systeem, ESFR-17 als ook een Sprinklers mogelijke reduc-

de-

brandpomp voor het systeem.

The Het Model ESFR-17 ESFR-17 model is primarily in de eerste designed

ontworpen for use in als ceiling ‘alleen plafond’ only sprinklersy-

document, as

plaats maintained in compliance with this

WAARSCHUWINGEN

well as with the applicable

standards of the National Fire Pro-

systems stemen (i.e. (dus no in-rack geen stellingsprinklers) sprinklers) forvoor

De hier beschreven sprinkler model ESFR-17

the protection de bescherming of storage van opslaghoogtes heights of van de

tection Association, addition to the

moet worden geïnstalleerd en onderhouden

mostmeeste encapsulated in plasticfolie or non-encapsulatedmaterialen

common materials of gewone including materialen caring

jurisdiction (e.g., FM Global). Fail-

standards of any other authorities hav-

gewikkelde gewone conform dit document, als ook conform de

zonder van toepassing zijnde richtlijnen van de National

Fire Protection Association en de richttonedplasticfolie,

unexpanded inclusief plastics in karton of up toverpakte

35 ure to do so may impair the performance

of these devices.

ft. (10,7 kunststoffen m) with ceiling tot 10,7 heights m (35 voet) to 40met ft. plafondhoogtes

m), as well tot 12,2 as cartoned m (40 voet), ex-

als in The owner is responsible for maintain-

(12,2

lijnen van enig ander bevoegd gezag (bijv. FM

panded

Global). Niet-nakoming van deze verplichting

karton

plastics

verpakte

up to

schuimplastics

25 ft. (7,6 m)

tot

with

7,6 m ing their fire protection system and devices

in proper operating condition.

ceiling heights to 30 ft.(9,1 m). In addition,

the protection of some storage apparaten.

Identificatie-

kan schadelijk zijn voor de werking van deze

(25 voet) met plafondhoogtes tot 9,1m (30

voet). Daarnaast kan dit model ook gebruikt

worden voor de bescherming van

The installing contractor or sprinkler

arrangements of rubber tires, roll paper,

and aerosols can be considered. with nummers (SIN)

manufacturer De eigenaar is verantwoordelijk should be contacted

voor het onderhoud

any questions.

van zijn brandbeveiligingssysteem

bepaalde opslag van rubberbanden, papier

In some op rollen cases, en aërosolproducten.

the Model ESFR-17 en voor het in goede staat houden van de apparatuur.

Bij vragen dient contact te worden SIN TY7226 - (Hangend K = 240)

can be used to protect storage heights

up toIn 40bepaalde ft. (12,2gevallen m) with ceiling kan het heights model ESFR- opgenomen met de installateur of de sprinklerfabrikant

.

to 4517 ft. worden (13,7 m) gebruikt in combination voor de bescherming with Sprinkler

one level van opslaghoogtes of in-rack sprinklers. tot 12,2 m (40 voet) met

plafondhoogtes tot 13,7 m (45 voet) in combinatie

met één niveau stellingsprinklers.

The ESFR-17 provides the system designer

with hydraulic options not pres-

Identification

ently available to traditional ESFR

Numbers

BELANGRIJK

sprinklers having a nominal K-Factor

Zie altijd het Technische Gegevensblad SIN TY7226 - (Pendent K=16.8)

TFP700 voor de “WAARSCHUWINGEN

VOOR INSTALLATEURS” dat de voorzorgsmaatregelen

aangeeft die genomen moeten

worden met betrekking tot de hante-

IMPORTANT

Always refer to Technical Data

ring en installatie van sprinklersystemen

Sheet TFP700 for the “INSTALLER

WARNING”

en –componenten.

that provides

Onjuiste

cautions

hantering en

with installatie respect kunnen to handling het sprinklersysteem and installationde

ofsprinklercomponenten systems and permanent com-

be-

of

ponents. schadigen Improper en ervoor handling zorgen dat andde in-sprinstallatiokler

in geval can permanently van brand niet werkt damage of vroeg-

a sprinkler tijdig werking systemtreedt.

or its components

and cause the sprinkler to fail

to operate in a fire situation or cause

it to

Pagina

operate

1 van

prematurely.

8 APRIL, 2004 TFP315_NL


Close

Pagina Page 2van of 8 8

TFP315_NL

1

7

3/4" 3/4” NPT NPT

1-Frame 1-Lichaam

2-Deflector

2-Spreiplaat

3-Compression 3-Drukschroef Screw

4-Hook 4-Haak

5-Strut 5-Steunbalk

6-Link 6-Aansluiting Assembly

7-Button 7-Schakelaar

8-Sealing 8-Afdichting Assembly

9-Ejection 9-Uitstootveer Spring

8

9

6

5

4

3-9/16" 91 mm

(90,5 (3-9/16”) mm)

12,7 mm 1/2" (1/2”)

NOMINALE (12,7 mm)

INDRAAI

NOMINAL

MAKE-IN

SLEUTELVLAK

WRENCH

FLATS

1-13/16" 46 mm

(46,0 (1-13/16”) mm)

THERMAL

THERMISCH SENSING

MEETELEMENT

ELEMENT

3

2

TEMPERATURE

TEMPERATUUR-

WAARDE RATING

1-7/8" 48 mm (47,6 (1-7/8” mm) )

FIGURE FIGUUR 1, 1, MODEL ESFR-17 EARLY SUPPRESSION FAST FAST RESPONSE RESPONSE HANGENDE PENDENT SPRINKLER SPRINKLER

Technische

Technical

gegevens Data

Keurmerken

Opgenomen Approvals in UL en C-UL Goedgekeurd

door UL and FM en C-UL VdS. Listed. FM and VdS Approved.

NYC onder

NYC

MEA

under

356-01-E.

MEA 356-01-E.

Maximale MaximumWerkdruk

Working Pressure

12,1

175

bar

psi

(175

(12,1

psi)

bar)

Draadaansluiting

Pipe Thread Connection

3/4”

3/4

NPT

inch

of

NPT

ISO 7-R3/4

or ISO 7-R3/4

Doorlaat Discharge Coefficient

K

=

=

241,9

16.8

l/min.bar

GPM/psi 0,5 1/2

(16.8 usgpm/psi 0.5 )

(241,9 LPM/bar 1/2 )

Nominale temperaturen

74°C

Temperature

(165°F) of 101°C

Ratings

(214°F)

165°F/74°C or 214°F/101°C

Uitvoering

Messing

Finish

Natural Brass

Fysieke Kenmerken

Physical Characteristics

Lichaam....................................................Messing

Frame . . . . . . . . . . . . . . Brass

Spreiplaat......................................................Brons

Deflector . . . . . . . . . . . Bronze

Drukschroef..................................Roestvrij Compression Screw . . . . . . . . staal .

Haak............................................... . . . . . . . . . . . . Stainless Monel-metaal Steel

Stempel........................................ Hook . . . . . . . . . . . Monel-metaal

. . . Verbinding.................................. Strut . . . . . . . . . . . Soldeer, . . . Monel nikkel

Knop..........................................................Messing

Link Assembly . . . . Solder, Nickel

Afdichting................................................................

Button . . . . . . . . . . . . . . Brass

.............................. Sealing Assembly Berylliumnikkel . . . . . met . . Teflon* . . .

Uitstootveer..............................................Inconel

. . . . . Beryllium Nickel w/Teflon*

Ejection Spring . . . . . . . . Inconel

*Gedeponeerd handelsmerk van DuPont.

Patenten *Registered trademark of Dupont.

U.S.A. Patentnummers:

4,580,729 Patents 5,829,532

6,059,044 U.S.A. Patent 6,336,509 Numbers: 6,502,643

4,580,729 5,829,532

In afwachting van overige patenten.

6,059,044 6,336,509

6,502,643

Patents pending.

Ontwerpcriteria

Design Criteria

OPMERKING

De National Fire NOTE Protection Association

(NFPA) The National en FM Global Fire (FM) Protection bieden installatierichtlijnetion

(NFPA) die moeten and FMworden Global gevolgd (FM) pro-

voor

Associavide

installation standards that must

het correct ontwerpen van een automatisch

be used to properly design an automatic

sprinkler

sprinklersysteem dat

system

gebruik

utilizing

maakt

Early

van

ESFR Suppression sprinklers. De Fast richtlijnen Response die door (ESFR) NFPA

en Sprinklers. FM geleverd The worden guidelines kunnen provided afwijken; by als

gevolg NFPAdaarvan and FM dient may de voor differ; een specifieke consequently,

meest the appropriate geschikte richtlijn standard te worden must

installatie

gebruikt. be used for a given installation.

De Thevolgende followinggegevensbladen data sheets describe beschrijven the

de

ESFR

ESFR-sprinklers

Sprinklers

die

offered

Tyco

by

Fire

Tyco

Products

Fire

Products:

aanbiedt:

TFP312 — Model ESFR-25 (TY9226),

TFP312 K=25.2— Pendent Model ESFR-25 Sprinkler (TY9226),

K = 360 Hangende sprinkler

TFP315 — Model ESFR-17 (TY7226),

TFP315 K=16.8— Pendent Model ESFR-17 Sprinkler (TY7226),

K = 240 Hangende sprinkler

TFP316 — Model ESFR-17 (TY7126),

TFP316 K=16.8— Upright Model Sprinkler ESFR-17 (TY7126),

K = 240 Staande sprinkler

TFP318 — Model ESFR-1 (TY6226),

TFP318 K=14.0— Pendent Model ESFR-1 Sprinkler (TY6226),

K = 200 Hangende sprinkler

The following general guidelines provided

for ESFR Sprinklers offered by

De Tyco hiernavolgende Fire Productsalgemene may be used richtlijnen, for a

van quick toepassing referenceop tode help ESFR-sprinklers select the appropriate

Tyco Fire Tyco Products Fire Products’ worden geleverd, ESFR

die

door

kunnen Sprinkler: worden gebruikt als snelle raadpleging

bij het kiezen van de geschikte Tyco

Fire Products ESFR-sprinkler.

NOTE

In all cases, the appropriate NFPA or

FM installation OPMERKING standard must be referencedalle

to omstandigheden assure applicability moet de andjuiste

to

Onder

NFPA

obtain

of FM

complete

installatierichtlijn

installation

worden

guidelines,

since the following general

geraadpleegd

om de toepasbaarheid te verzekeren

en de volledige installatierichtlijnen te

verkrijgen, aangezien de volgende algemene

richtlijnen niet bedoeld zijn als volledige installatiecriteria.

guidelines are not intended to provide

complete installation criteria.

ALGEMENE GENERALRICHTLIJNEN

GUIDELINES

Type System systeem: Type: Nat Wet systeem pipe system.

Dakconstructie: Roof Construction: Onbelemmerde Unobstructed of belemmerde

obstructed constructie. construction. Bijvoorbeeld: For example: zacht pla-

or

fond, smooth windverbanden, ceiling, bar balken joists, en beam spanten, and

enz. girder, etc.

OPMERKING NOTE

Wanneer Where de the dieptes depthsvan of de themassieve solid structural

members (balken, (beams, schoor, stem, enz.) groter etc.) zijn ex-

constructiedelen

dan

ceed

302 mm

12

(12”),

inches

worden

(302

de ESFR-sprinklers

mm), ESFR

Sprinklers shall be installed in each

geïnstalleerd in iedere opening tussen de constructiedelen.

channel formed by the structural members.

Schuinte Ceiling Slope: van het Maximum plafond: 2 inch Maximaal rise

16,7% for 12(2” inch stijging run (16.7%). per 12”)

Gebouwenhoogte, Building Heights, Storage opslaghoogte Heights, en

goederen: and Commodity: Zie tabel A Refer to Table A.

Maximaal

Maximum

sproeivlak:

Coverage

9,3

Area:

m

100 ft 2 (9,3 m 2 ). In some 2

cases, the

In installation sommige gevallen standards wordt permit door de a installatierichtlijnen

coverage area. een groter dekkingsgebied toe-

greater

gestaan. Minimum Coverage Area:

80 ft

Minimaal 2 (7,4 m

sproeivlak: 2 ) per NFPA 13, and

64 ft

7,4 m2 volgens NFPA

13, en 2 (5,8 m

5,8 m2 volgens 2 ) per FM 2-2

FM 2-2

Maximum Spacing: 12 feet (3,7 m) for

Maximale building heights afstand up tussen to 30de feet sprinklers: (9,1 m),

3,7 and m 10 voor feet gebouwenhoogtes (3,1 m) for building tot 9,1 heights m en

3,1 greater m voor than gebouwenhoogtes 30 feet (9,1 m). groter dan

9,1 Minimum m Spacing:

Minimale 8 feet (2,4afstand m). tussen de sprinklers:

2,4 Minimum m Clearance To Commodity:

36 inches (914 mm).

Minimale ruimte tussen de deflector en

de goederen: 0,91 m (914 mm)


TFP315_NL Pagina 3 van 8

TABEL A

GEBOUWHOOGTE, OPSLAGHOOGTE EN WAREN:

(Zie onderdeel Ontwerpcriteria)

Open frame (dus geen massieve schappen) enkele,

dubbele, meervoudige rij, of draagbare stellingopslag

Class I-IV en groep A of B kunststoffen

Zie tabel A-1

(raadpleeg NFPA 13 of FM 8-9 en 2-2

voor meer details)

Stapel zonder tussenruimtes of opslag op pallets van

Class I-IV en groep A of B kunststoffen

Zie tabel A-2

(raadpleeg NFPA 13 of FM 8-9 en 2-2

voor meer details)

Opslag van lege pallets

Zie tabel A-3

(raadpleeg NFPA 13 of FM 8-24 en 2-2

voor meer details)

Opslag van rubberbanden

Zie tabel A-4

(raadpleeg NFPA 13 of FM 8-3 en 2-2

voor meer details)

ESFR-1

HANGEND

K = 200

Zie gegevensblad

TFP318

ESFR-17

HANGEND

K = 240

ESFR-17

STAAND

K = 240

Zie gegevensblad

TFP316

ESFR-25

HANGEND

K = 360

Zie gegevensblad

TFP312

NFPA FM NFPA FM NFPA FM NFPA FM

Opslag van papier op rollen (zie richtlijn) 13 8-21 13 - - 8-21 13 8-21

Opslag van brandbare vloeistoffen (zie richtlijn) 30 7-29 - - - - 30 -

Opslag van aërosolproducten (zie richtlijn) 30B 7-31 30B - - - 30B 7-31

Auto-onderdelen in draagbare stellingen

(Alleen control mode, zie richtlijn)

- - - - - - 13 -

NFPA 13 – Afstand van spreiplaat tot plafond:

ESFR-1 (K=200) Hangend:

152 tot 356 mm (6” tot 14”)

ESFR-17 (K=240) Hangend:

152 tot 356 mm (6” tot 14”)

ESFR-17 (K=240) Staande:

Niet leverbaar

ESFR-25 (K=360) Hangend:

152 tot 457 mm (6 tot 8”)

FM 2-2 – Afstand van spreiplaat tot

plafond:

ESFR-1 (K=200) Hangend:

121 tot 356 mm (5” tot 14”)

ESFR-17 (K=240) Hangend:

121 tot 356 mm (5” tot 14”)

ESFR-17 (K=240) Staande:

121 tot 356 mm (5” tot 14”)

ESFR-25 (K=360) Hangend:

Niet leverbaar

FM 2-2 – Afstand van thermisch meetelement

tot plafond:

ESFR-1 (K=200) Hangend:

102 tot 330 mm (4” tot 13”)

ESFR-17 (K=240) Hangend:

102 tot 330 mm (4” tot 13”)

ESFR-17 (K=240) Staande:

102 tot 330 mm (4 tot 13”)

ESFR-25 (K=360) Hangend:

102 tot 457 mm (4” tot 18”)


Pagina 4 van 8

TFP315_NL

Goederen

Class I, Class II, Class III,

en Class IV

In folie verpakte of niet in

folie verpakte

- en -

In karton verpakte

kunststoffen

Niet in karton verpakte

kunststoffen

(Onverpakt)

In karton verpakt

schuimplastic

Niet in karton verpakt

schuimplastic

(Onverpakt)

Maximale

gebouwenhoogte

m

(voet)

13,7

(45)

12,2

(40)

10,7

(35)

9,7

(32)

9,1

(30)

13,7

45

12,2

(40)

9,7

(32)

9,1

(30)

9,7

(32)

9,1

(30)

9,1

(30)

7,6

(25)

TABEL A-1

STELLINGOPSLAG

(Zie onderdeel Ontwerpcriteria)

Maximale opslaghoogte

m

(voet)

12,2

(40)

10,7

(35)

9,1

(30)

7,6

(25)

7,6

(25)

12,2

(40)

10,7

(35)

7,6

(25)

7,6

(25)

7,6

(25)

7,6

(25)

7,6

(25)

6,1

(20)

ESFR-1

HANGEND

K = 200

Zie gegevensblad

TFP318

Minimale stromingsdruk, bar (psi)

ESFR-17

HANGEND

K = 240

ESFR-17

STAAND

K = 240

Zie gegevensblad

TFP316

ESFR-25

HANGEND

K = 360

Zie gegevensblad

TFP312

NFPA FM NFPA FM NFPA FM NFPA FM

6,2

(90)*

5,2

(75)

5,2

(75)

4,1

(60)

3,4

(50)

6,2

(90)*

5,2

(75)

4,1

(60)

3,4

(50)

4,1

(60)

3,4

(50)6,2

(90)*

5,2

(75)

5,2

(75)

4,1

(60)

3,4

(50)

6,2

(90)*

5,2

(75)

4,1

(60)

3,4

(50)

4,1

(60)

3,4

(50)

6,8

(100)

5,2

(75)

4,3

(63)*

3,6

(52)

3,6

(52)

2,9

(42)

2,4

(35)

4,3

(63)*

3,6

(52)

2,9

(42)

2,4

(35)

2,9

(42)

2,4

(35)

4,3

(63)*

3,6

(52)

3,6

(52)

2,9

(42)

2,4

(35)

4,3

(63)*

3,6

(52)

2,9

(42)

2,4

(35)

2,9

(42)

2,4

(35)

— —

— —
3,6

(52)

2,9

(42)

2,4

(35)

2,8

(40)

1,7

(25)

1,4

(20)

1,4

(20)

1,0

(15)

3,4

(50)

2,8

(40)

2,1

(30)

2,1

(30)

1,4

(20)

— — — —

— — —

— — —

— — —2,9

(42)

2,4

(35)

3,4

(50)

3,4

(50)

3,4

(50)

— —

— —

— — — — — —

— — — — — —

* Er is één niveau aan stellingsprinklers nodig


TFP315_NL Pagina 5 van 8

Waren

Class I, Class II, Class III, en

Class IV

In folie verpakte of niet in

folie verpakte

- en -

In karton verpakte

kunststoffen

Niet in karton verpakte

kunststoffen

(Onverpakt)

In karton verpakt

schuimplastic

Niet in karton verpakt

schuimplastic

(Onverpakt)

TABEL A-2

OPSLAG OP PALLETS EN IN STAPELS ZONDER TUSSENRUIMTE

(Zie onderdeel Ontwerpcriteria)

Maximale

gebouwenhoogte

m

(voet)

13,7

(45)

13,7

(45)

12,2

(40)

10,7

(35)

9,7

(32)

9,1

(30)

13,7

(45)

12,2

(40)

9,7

(32)

9,1

(30)

9,7

(32)

9,1

(30)

12,2

(40)

9,1

(30)

7,6

(25)

Maximale opslaghoogte,

m

(voet)

12,2

(40)

10,7

(35)

10,7

(35)

9,1

(30)

7,6

(25)

7,6

(25)

10,7

(35)

10,7

(35)

7,6

(25)

7,6

(25)

7,6

(25)

7,6

(25)

7,6

(25)

7,6

(25)

6,1

(20)

ESFR-1

HANGEND

K = 200

Zie gegevensblad

TFP318

Minimale stromingsdruk, bar (psi)

ESFR-17

HANGEND

K = 240

ESFR-17

STAAND

K = 240

Zie gegevensblad

TFP316

ESFR-25

HANGEND

K = 360

Zie gegevensblad

TFP312

NFPA FM NFPA FM NFPA FM NFPA FM

— — — — — —


5,2

(75)

5,2

(75)

4,1

(60)

3,4

(50)


5,2

(75)

4,1

(60)

3,4

(50)

4,1

(60)

3,4

(50)

6,2

(90)

5,2

(75)

5,2

(75)

4,1

(60)

3,4

(50)

6,2

(90)

5,2

(75)

4,1

(60)

3,4

(50)

4,1

(60)

3,4

(50)

— — — —

3,6

(52)

3,6

(52)

2,9

(42)

2,4

(35)

3,6

(52)

3,6

(52)

2,9

(42)

2,4

(35)

— —
3,6

(52)

2,9

(42)

2,4

(35)

2,8

(40)

2,8

(40)

1,7

(25)

1,4

(20)

1,4

(20)

1,0

(15)

3,4

(50)

3,4

(50)

2,8

(40)

2,1

(30)

2,1

(30)

1,4

(20)

— — — — — —

3,6

(52)

2,9

(42)

2,4

(35)

2,9

(42)

2,4

(35)

3,6

(52)

2,9

(42)

2,4

(35)

2,9

(42)

2,4

(35)

— — —

— — —

— — —2,9

(42)

2,4

(35)

— — — — — — —6,8

(100)

5,2

(75)

— — — — —

— — — — —

3,4

(50)

3,4

(50)

3,4

(50)

— —

— —

4,1

(60)

4,1

(60)

4,1

(60)


Pagina 6 van 8

TFP315_NL

Type en opstelling

Hout of kunststof stelling

- en -

kunststof op de grond

hout op de grond

Maximale

gebouwenhoogte

m

(voet)

12,2

(40)

9,7

(32)

9,1

(30)

12,2

(40)

10,7

(35)

9,7

(32)

9,7

(32)

9,1

(30)

9,1

(30)

TABEL A-3

OPSLAG VAN LEGE PALLETS

(Zie onderdeel Ontwerpcriteria)

Maximale opslaghoogte,

m

(voet)

10,7

(35)

7,6

(25)

7,6

(25)

10,7

(35)

6,1

(20)

7,6

(25)

6,1

(20)

7,6

(25)

6,1

(20)

ESFR-1

HANGEND

K = 200

Zie gegevensblad

TFP318

Minimale stromingsdruk, bar (psi)

ESFR-17

HANGEND

K = 240

ESFR-17

STAAND

K = 240

Zie gegevensblad

TFP316

ESFR-25

HANGEND

K = 360

Zie gegevensblad

TFP312

NFPA FM NFPA FM NFPA FM NFPA FM

5,2

(75)

4,1

(60)

3,4

(50)

5,2

(75)

5,2

(75)

4,1

(60)

4,1

(60)

3,4

(50)

3,4

(50)

5,2

(75)

4,1

(60)

3,4

(50)

5,2

(75)

5,2

(75)

4,1

(60)

4,1

(60)

3,4

(50)

3,4

(50)

3,6

(52)

2,9

(42)

2,4

(35)

3,6

(52)

3,6

(52)

2,9

(42)

2,9

(42)

2,4

(35)

2,4

(35)

3,6

(52)

2,9

(42)

2,4

(35)

3,6

(52)

3,6

(52)

2,9

(42)

2,9

(42)

2,4

(35)

2,4

(35)

— — —

— — —

— — —

— — —


3,6

(52)


— — —


2,9

(42)


— — —


2,4

(35)


3,4

(50)

3,4

(50)

3,4

(50)

3,4

(50)

3,4

(50)

3,4

(50)

3,4

(50)

3,4

(50)

3,4

(50)


Close

TFP312 TFP315_NL Page Pagina 7 van of 8

Opstapelmethode

Piling Method

Horizontaal of rechtop in

gepalletiseerde draagbare

stellingen, open

draagbare stellingen, of

9,1

(30)

On-Side

vaste stellingen

or On-Tread

zonder

in Palletized massieve schappen Portable

30 25

Racks, Open Portable

Horizontaal in gepalletiseerde

(9,1) (7,6)

Racks, Fixed Racks

without Solid

draagbare

Shelves

stellingen,

open draagbare 10,7

On-Side stellingen, Palletized of vaste stellingen

Racks, zonder massieve Open

(35)

Portable

schappen

35 25

Portable Racks, or

(10,7) (7,6)

Fixed Geregen Racksbanden without in open

9,1

Solid draagbare Shelvesstalen stellingen

(30)

Laced Tires in Open 30 25

Portable Horizontaal Steelin Racks gepalletiseerde

draagbare

(9,1) 12,2 (7,6)

(40)

On-Side stellingen

Palletized 40 25

Portable Racks (12,2) (7,6)

TABLE TABEL A-4 A-4

OPSLAG RUBBERVAN TIRE RUBBERBANDEN

STORAGE

(See (Zie onderdeel Design Criteria Ontwerpcriteria) Section)

Maximale Maximale opslaghoogte,

Minimum Flow Pressure, PSI (BAR)

Minimale stromingsdruk, bar (psi)

Maximum gebouwenhoogte

Storage

Maximum

Building

ESFR-1

ESFR-17

ESFR-17

ESFR-25

m

HANGEND HANGEND

STAAND

HANGEND

Height, m Height, (voet)

Comparison to Other TFP ESFR Sprinklers

K = 200

K = 240

K = 240

K = 360

Feet(voet)

Feet

ESFR-25 Zie gegevensblad ESFR-1

Zie ESFR-17 gegevensblad Zie ESFR-17

gegevensblad

(m) (m)

PENDENT TFP318 PENDENT PENDENT TFP316 UPRIGHT TFP312

K K = 16.8

NFPA = 25.2 K = 14.0

K = 16.8

FM NFPA FM NFPA FM NFPA FM

See Data Sheet See Data Sheet See Data Sheet

TFP318

TFP315

TFP316

7,6

(25)

7,6

(25)

7,6

(25)

7,6

(25)

NFPA 3,5 FM

(50)

15

(1,0)

25

(1,7)

5,2

(75)

5,2

(75)

5,2

(75)

20

(1,4)

3,5

(50)


NFPA2,4

(35)

50

(3,5)

3,6

(52)

FM2,4

(35)

50

(3,5)

NFPA


35

(2,4)

FM2,4

(35)

— — —

NFPA 1,0

(15)

1,7

(25)

FM 1,4

(20)

75

52

(5,2)

(3,6)


3,6

(52)

— — — — —

75

52


(5,2) 3,6

(3,6)

— —

(52)

75

52

— — —

* Opgenomen

(5,2)

in UL-lijst als equivalent

(3,6)

voor K-200 ESFR-bescherming

*

35

(2,4)

35

(2,4)

*UL Listed as an equivalency to K14 ESFR protection


Operation

Werking

TheDe fusible smelt link verbinding assembly bestaat is comprised uit twee aansluithelften

of two link halves

die zijn

which

verbonden

are joined

door een

together by a thin layer of solder. When

dunne laag bimetaal. Wanneer de nominale

temperatuur wordt bereikt, smelt het

the rated temperature is reached, the

solder melts and the two link halves

separate bimetaal activating en vallen de thetwee sprinkler aansluithelften and

flowing uiteen, water. waardoor de sprinkler wordt geactiveerd

en het water gaat stromen.

Installation

Installatie

The Model ESFR-25 Pendent Sprinklers

De are hangende to be installed sprinklers accordance

van het model

withESFR-17, the following moeten instructions:

worden beheerd en onderhouden

conform de volgende instructies:

NOTE

Damage to the fusible Link Assembly

during installation OPMERKING can be avoided by

handling Schade aan the de sprinkler smelt verbinding by the tijdens frame de

arms installatie only (i.e., kan worden do not voorkomen apply pressure door de

to sprinkler the fusible alleen Link vast Assembly), te houden aan andhet by juk

using (dus geen the druk appropriate uitoefenen op sprinkler

de smeltbare

wrench.

aansluiting),

Damaged

en door

sprinklers

het gebruik

must

van de

be

juiste

replaced.

sprinklersleutel. Beschadigde sprinklers moeten

worden tight 1vervangen.

inch NPT sprinkler joint

A leak

should be obtained with a torque of 20

toEen 30lekdichte ft.lbs. (26,8 sluiting to van 40,2de Nm). 3/4” sprinklerverbinding

of torque wordt may verkregen distort met theeen sprin-

draai-

Higher

levels

kler moment inlet van with13,5 consequent tot 27 Nm (10 leakage tot 20 ft.lbs). or

impairment Hogere draaimomenten of the sprinkler. kunnen de sprinklerinlaat

vervormen met als gevolg lekkage of

Step 1. The ESFR-25 Pendent Sprinkler

de verminderde

must be installed

werking van

in

de

the

sprinkler.

pendent

position. Stap 1. De ESFR-17 hangende sprinkler

Step moet 2. in With de hangende pipe thread positie sealant worden geïnstalleerd.

hand tighten the sprinkler into

applied,

the sprinkler fitting. Do not apply pressure

Stap

to

2.

the

Breng

Link

correct

Assembly,

afdichtingsmiddel

and handle

the aan ESFR-25 en draai de Sprinkler sprinkler handmatig only by in thede

Frame sprinklerfitting. arms. Oefen geen druk uit op de

aansluiting en pak de ESFR-17 sprinkler alleen

bij

Step 3.

het

Wrench

juk vast.

tighten the ESFR-25

Sprinkler using only the W-Type 1

Sprinkler Stap 3. Draai Wrench de ESFR-17 (Ref. Figure alleen 2) vast and met

by de fully W-type engaging 21 sprinklersleutel (seating) the (zie wrench figuur 2)

onen the door sprinkler het volledig wrench plaatsen flats. van de sleutel

op 4. de After corresponderende installation, gleuven inspect op thede

Link sprinkler. Assembly of each ESFR-25

Step

Sprinkler for damage. In particular,

Stap 4. Controleer, na installatie, de aansluiting

verify that the Link Assembly and Hook

are positioned

van iedere

as illustrated

ESFR-17 sprinkler

in Figure

op

1, schade. and that Let the er hierbij Link Assembly in het bijzonder has not op

been dat de bent, aansluiting creased, en haak or forced zijn geplaatst out of itsals

normal getoond position in figuur in 1 any en way. dat de aansluiting

Damaged sprinklers must be replaced.

WRENCH SLEUTEL

RECESS GLEUF

"FITTING “BUISZIJDE” SIDE"

TOWARDS IN DE RICHTING SPRINKLER VAN

DE SPRINKLERFITTING

FIGURE 2

W-TYPE FIGUUR 21

W-TYPE SPRINKLER 21 SPRINKLERSLEUTEL

WRENCH

niet gebogen, ingedrukt of uit de normale

positie getrokken is.

Beschadigde sprinklers moeten worden

vervangen.


Pagina 8 van 8

TFP315_NL

Beheer en

Onderhoud

Het Model ESFR-17 moet worden beheerd

en onderhouden conform de volgende instructies:

OPMERKING

Voordat de hoofdafsluiter van een brandbeveiligingssysteem

wordt afgesloten ten

behoeve van onderhoudswerkzaamheden

aan het systeem dat door deze klep wordt

geregeld, moet voor het afsluiten van de betreffende

systemen goedkeuring worden verkregen

van de juiste autoriteiten. Daarnaast

dient al het personeel dat door deze actie

beïnvloed kan worden hiervan op de hoogte

worden gesteld. Sprinklers die lekken of zichtbare

tekenen van corrosie vertonen moeten

worden vervangen.

Automatische sprinklers mogen nooit worden

beschilderd, bekleed, van een laag worden

voorzien of op enige andere wijze worden

veranderd nadat zij de fabriek hebben

verlaten. Gemodificeerde of oververhitte

sprinklers moeten worden vervangen.

Om schade te voorkomen dient voorzichtigheid

– vóór, tijdens en na de installatie –

in acht te worden genomen. Sprinklers die

beschadigd zijn als gevolg van vallen, slaan,

verkeerd gebruik van de sleutel, enzovoort,

moeten worden vervangen.

De eigenaar is verantwoordelijk voor de inspectie,

het testen en het onderhoud van

zijn brandbeveiligingssysteem en apparaten

conform dit document, als ook conform

de van toepassing zijnde richtlijnen van de

National Fire Protection Association (bijv.

NFPA25) en de richtlijnen van enig ander

bevoegd gezag. In geval van vragen dient

met de installateur of de sprinklerfabrikant

contact te worden opgenomen.

Het wordt aanbevolen om de automatische

sprinklersystemen door een erkend

bureau/sprinklerinstallateur te laten inspecteren,

testen en onderhouden, in overeenstemming

met de lokale voorschriften

en/of nationale bepalingen.

Beperkte

Garantie

De producten van Tyco Fire Products hebben,

alleen aan de oorspronkelijke koper,

een garantie van tien (10) jaar tegen defecten

in materiaal en arbeid, vooropgesteld

dat voor deze producten is betaald en dat

deze op juiste wijze zijn geïnstalleerd en

onderhouden onder normale gebruiks- en

serviceomstandigheden. Deze garantie vervalt

tien (10) jaar na datum van verzending

door Tyco Fire Products. In de volgende gevallen

wordt geen garantie gegeven op de

producten of componenten: wanneer deze

door andere bedrijven, die niet tot Tyco

Fire Products behoren, zijn gefabriceerd;

wanneer de producten of componenten

zijn blootgesteld aan misbruik, onjuiste installatie,

corrosie of wanneer deze niet zijn

geïnstalleerd, onderhouden, aangepast of

gerepareerd in overeenstemming met de

van toepassing zijnde normen van de National

Fire Protection Association, en/of de

normen van enig ander bevoegd gezag.

Materialen die door Tyco Fire Products defect

geacht worden, zullen – naar oordeel

van alleen Tyco Fire Products - worden gerepareerd

of vervangen. Tyco Fire Products

neemt geen enkele andere verplichting

op zich, noch geeft het toestemming aan

andere personen om deze verplichting op

zich te nemen, in verband met de verkoop

van producten of productonderdelen. Tyco

Fire Products is niet verantwoordelijk voor

ontwerpfouten in het sprinklersysteem of

voor, door de koper of zijn vertegenwoordigers

geleverde, foutieve of onvolledige

informatie.

TYCO FIRE PRODUCTS KAN ONDER GEEN

ENKELE OMSTANDIGHEID, NOCH DOOR

CONTRACT, UIT ONRECHTMATIGE DAAD,

STRIKTE AANSPRAKELIJKHEID OF ONDER

ENIGE ANDERE WETTELIJKE DOCTRINE

VERANTWOORDELIJK GEHOUDEN WOR-

DEN VOOR INCIDENTELE, INDIRECTE, BIJ-

ZONDERE OF GEVOLGSCHADE, INCLUSIEF

MAAR NIET BEPERKT TOT PERSONEELS-

KOSTEN, ONGEACHT OF TYCO FIRE PRO-

DUCTS WERD GEÏNFORMEERD OVER DE

MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE,

EN IN GEEN ENKEL GEVAL OVERSTIJGT DE

AANSPRAKELIJKHEID VAN TYCO FIRE PRO-

DUCTS HET BEDRAG DAT OVEREENKOMT

MET DE VERKOOPPRIJS.

DE VOORAFGAANDE GARANTIE VER-

VANGT ENIGE EN ALLE ANDERE, DIRECTE

OF IMPLICIETE, GARANTIES, INCLUSIEF

GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID EN

GESCHIKTHEID VAN HET PRODUCT VOOR

BIJZONDER GEBRUIK.

Bestelprocedure

Bij het plaatsen van een bestelling, moet de

volledige productnaam opgegeven worden.

Gelieve het sprinkler identificatienummer

(SIN), het aantal en de temperatuur aan

te geven. Zie de prijslijst voor het complete

overzicht van onderdeelnummers.

Neem contact op met uw lokale distributeur

voor beschikbaarheid.

Sprinklerconstructie:

Specificeer: (specificeer temperatuur), messing,

TY7226 hangende sprinkler, productnummer

(specificeer).

74°C (165°F).......................... P/N 58-445-1-165

101°C (214°F)....................... P/N 58-445-1-214

Sprinklersleutel

Specificeer: W-Type 21 Sprinklersleutel,

.................................................. P/N 56-001-0-686

Opmerking: Dit document is een vertaald document. Vertalingen van materialen in talen anders dan het Engels zijn uitsluitend bedoeld als hulpmiddel voor het

publiek dat geen Engels leest. De nauwkeurigheid van de vertaling wordt niet gegarandeerd noch gesuggereerd. Indien zich vragen voordoen in verband met de

nauwkeurigheid van de informatie zoals deze in de vertaling wordt weergegeven, gelieve dan de Engelse versie van het document TFP315, de officiële versie van

het document, na te slaan. Iedere discrepantie of elk verschil in de vertaalde tekst, is niet bindend en heeft geen juridische gevolgen met betrekking tot de naleving,

uitvoering of enig ander doeleinde.

TYCO FIRE PRODUCTS, 451 North Cannon Avenue, Lansdale, Pennsylvania 19446

More magazines by this user
Similar magazines