Cursor Open Dag Special 2012.pdf - Udens College

udenscollege.nl

Cursor Open Dag Special 2012.pdf - Udens College

Cursor

infoblad van het Udens College

11 februari 2012

jaargang 12

opendag

special

DOENDAG

MAAK KANS

OP EEN

EASTPAK

(blz. 15)


Udens College: kennis en kunde

Beste toekomstige brugklasser

(en ouders),

Welkom op het Udens College.

Je hebt onze Open Dag 2012

bezocht en daarmee heb je een

indruk gekregen van het Udens

College: de opleidingsmogelijkheden,

de gebouwen, de leerlingen en

leraren en vooral ook de sfeer. Ik

hoop dat je, na het lezen van deze

speciale UC-Cursor, een goed beeld

hebt van onze school. Het Udens

College biedt vele mogelijkheden

en zal jou blijven uitdagen om door

de aangeboden kennis en kunde een

eigen keuze te maken. Daarbij zullen

we je helpen en begeleiden.

Inleiding

Onderwijskundige ontwikkelingen:

binnen het vmbo is er voor (bijna)

ieder talent een themaklas. En…wil je

nóg meer kennis opdoen, dan is

Gymplus wellicht iets voor jou.

In de hoofdrol: op het Udens College

zitten leerlingen met bijzondere

talenten. In deze rubriek lees je over

leerlingen die laten zien dat er naast

school en leren ook nog tijd en ruimte

voor andere dingen is.

DOENDAG: ieder jaar organiseert het

Udens College deze dag voor

toekomstige leerlingen. Mogelijk was jij

er dit jaar zelf bij!

In het interview komen de brugklas

coördinatoren aan het woord. Dat

zijn leraren die de schoolverlaters van

de basisschool opvangen en als

‘brugpiepers’ op het Udens College

begeleiden.

Quickscan: huidige brugklassers

vertellen kort iets over hun ervaringen

op school en over zichzelf.

Natuurlijk laten we in deze ‘special’ ook

zien dat we trots zijn op onze school.

Daarom zetten we onze vensters open. Jij

en je ouders kunnen zelf alle informatie

vinden over de kwaliteit van de school in

Vensters voor Verantwoording.

Wil je weten hoe een dag van een brugklasser

eruit ziet? In het fotostripverhaal

volg je het dagelijks leven van een brugklasser

op school. Ook komen er twee

brugklasmentoren aan het woord.

Ik wens je, samen met je ouders, veel

leesplezier en vooral ook sterkte bij je

definitieve schoolkeuze. Ik hoop dat het

niet een al te moeilijke keuze wordt.

Succes en tot in augustus?

Namens alle medewerkers van het Udens

College

Wiel Sporken

Directeur

Deze UC-CUrsor is speciaal voor de

Open Dag samengesteld. Daarnaast

verschijnt de UC-CUrsor drie keer per

jaar, tegelijk met de rapporten. Het is een

schoolblad bestemd voor leerlingen,

ouders, vrienden en relaties van het Udens

College. In deze ‘special’ laten wij zien wat

er normaal gesproken zoal aan bod komt

in de CUrsor.

In elke UC-CUrsor zit een aantal vaste

rubrieken. In deze ‘special’ zijn deze

rubrieken uiteraard vooral gericht op

brugklassers:

Naam: Sylvie Anne Veelenturf

Klas: S1A

Sector: havo-vwo

Basisschool: de Kreek’l

Favoriete vak: gym en beeldende vorming

Favoriete docent: Debora Hoesen en Esther van der Linden

Hobby’s: voetballen

Lekkerste eten: friet

Favoriete boek: De allergrootste liefde

Beste artiest/beste muziek: Levels avicii

Leukste op de computer: Hyves

Tijd nodig voor huiswerk per dag: tweeënhalf uur

Mijn beste film: Moordvrouwen

2


Ze lopen stoer rond op de

kennismakingsdagen en op de

Doe(n)dag, de leerlingen van

groep acht. Ze zullen het niet gauw

openlijk toegeven, maar menig schoolverlater

kijkt met angst naar de

naderende overstap naar het voortgezet

onderwijs. De vertrouwde

basisschool wordt ingeruild voor een

veel grotere school, het Udens

College. Het gevoel bij zowel de

ouders als bij de leerling is vaak

dubbel. Enerzijds is het voor veel

kinderen echt tijd om naar het voortgezet

onderwijs te gaan, anderzijds is

het natuurlijk ook spannend om aan

iets nieuws te beginnen.

Op de basisschool zijn ze de grootsten, op

het UC zijn ze straks weer de kleinsten. Ze

hebben ze al gezien, die grote lummels en

meiden uit de hoogste klassen door wie

ze straks onder de voet worden gelopen.

Tenminste, dat denken ze.

“De werkelijkheid is heel anders”, zeggen

Hans van Wijk (coördinator brugklas havovwo,

locatie Schepenhoek), Ria van den Berg

(coördinator eerste en tweede klassen met

leerwegondersteuning, locatie Kleinveld)

en Janine van den Elsen (coördinator kader,

theoretische en theoretisch plus-brugklassen,

locatie Kleinveld). “Wij zorgen ervoor

dat ze zich binnen de kortste keren bij ons

thuis voelen.”

Op Schepenhoek hebben de brugklassers

al hun lessen in het onderbouwgebouw.

Hans van Wijk: “Dat gebouw is echt voor

de jongere leerlingen van leerjaar één,

twee en drie. Ze mogen het zelf aankleden,

bijvoorbeeld met werkstukken uit de lessen

beeldende vorming.”

Op Kleinveld hebben we (nog) een

apart brugklasgebouw. Daar hebben de

brugklassers bijna al hun lessen. “Daardoor

lopen ze niet verloren in de grote hoop.

We kennen ze vrij snel en zij kennen ons

vrij snel”, zeggen Ria van den Berg en

Janine van den Elsen.

Zeker voor de beroepsgerichte

brugklassen wordt bovendien geprobeerd

de klassen zo klein mogelijk te houden

met een zo beperkt mogelijk aantal

docenten per klas. Want dat is

natuurlijk ook een groot verschil tussen

het voortgezet en het basisonderwijs. Op

Vertrouwde basisschool

verlaten voelt als emigreren

de basisschool had je maar één of hooguit

twee meesters of juffen. Op het UC krijg

je les van veel verschillende docenten.

vervolg op bladzijde 4

3


vervolg van bladzijde 3

“Het belangrijkste is dat de brugklassers

zich snel thuis voelen en dat iedereen in

de juiste klas terecht komt”, zeggen de

drie coördinatoren. Daarom hebben ze

regelmatig contact met de basisscholen en

maken ze bij het samenstellen van de

klassen zoveel mogelijk gebruik van

informatie van de basisschool. Want die

kent de kinderen uiteraard het beste. “En

natuurlijk maken we dankbaar gebruik van

informatie die we van ouders krijgen. Het

plaatsen van de kinderen is een zorgvuldig

proces. Als je dat niet goed doet, heb je

daar soms een hele schoolloopbaan last

van”, zeggen ze. “We proberen de kinderen

zo persoonlijk mogelijk te benaderen. Door

de kleinschaligheid ken je ze snel.

Bovendien heeft iedere leerling een eigen

mentor, een soort vertrouwenspersoon.

Als er iets is, kunnen ze daar eerst mee

praten. We vinden het belangrijk dat die

mentor een vertrouwensband met de

kinderen opbouwt. Daarom gaat hij met ze

op hike en is hij intensief betrokken bij de

introductieperiode.” Ria van den Berg vult

aan: “De eerste klassen basisberoepsgericht

krijgen bij ons geen huiswerk. Dat maken

ze gewoon tijdens de lessen op school.

Hun boeken blijven ook op school. Dus ze

hoeven niet te zeulen met zware boekentassen.”

Kortom: het is niet nodig om slapeloze

nachten te hebben voor de naderende

overstap. Op het UC doen we er alles aan

om ervoor te zorgen dat de brugklassers

zich razendsnel thuis voelen.

n!

Pie Conijn

Naam: Sanne v/d Elsen

Klas: T1B

Sector: vmbo

Basisschool: ‘t Mulderke

Favoriete vak: tekenen en gym

Favoriete docent: muziekdocent

Hobby’s: naar het dorp met vriendinnen en volleybal

Lekkerste eten: pizza en friet speciaal

Favoriete boek: Hoe overleef ik mezelf

Beste artiest/beste muziek: bijna alle soorten

Leukste op de computer: Hyves

Tijd nodig voor huiswerk per dag: gemiddeld ongeveer

vijftien minuten

Mijn beste film: Pirates of the Caribbean (laatste deel)

Naam: Abe Nijkamp

Klas: S1G

Sector: havo-vwo

Basisschool: de Palster

Favoriete vak: gym en geschiedenis

Favoriete docent: Mark van den Elzen

Hobby’s: voetbal, tennis gamen

Lekkerste eten: pizza

Favoriete boek: Grijze Jager

Beste artiest/beste muziek: Coldplay

Leukste op de computer: Hyves

Tijd nodig voor huiswerk per dag: een kwartier

Mijn beste film: Lord of the Rings

Naam: Max Wilbers

Klas: B1C

Sector: vmbo

Basisschool: Vlasgaard

Favoriete vak: Mens en techniek

Favoriete docent: Jeroen van Berlo

Hobby’s: skiën

Lekkerste eten: spaghetti

Favoriete boek: De grijze jager

Beste artiest/beste muziek: Top 40

Leukste op de computer: Twitter en Facebook

Tijd nodig voor huiswerk per dag: huiswerkvrij

Mijn beste film: Behind Enemy Lines

4


De Gymplusklassen

de projecten zijn ondermeer: onderzoek

doen, samenwerken en presenteren.

Een leerling zegt over de projecten: “Ik

had verwacht dat het saai zou zijn, dat je

alleen teksten moest lezen, maken en presenteren…

Het was gelukkig niet allemaal

schriftelijk werk, maar ook veel DOEN.”

Een andere leerling: “Vooral het project met

muziek, Engels en LO was leuk. We hebben

een videoclip van onze dans gemaakt en een

poptijdschrift in het Engels!”

Op het Udens College hebben

we twee gymnasium brugklassen.

Vroeger stroomden leerlingen pas

ná de brugklas door naar havo, vwo

(met Latijn) of gymnasium. Tegenwoordig

kunnen leerlingen die al in

groep 8 uitblinken direct starten in

de gymnasium brugklas.

onderwijsontwikkelingen

De echte vwo’er wordt daardoor meteen

op niveau aangesproken en uitgedaagd om

te presteren op gymnasiumniveau. Tevens

komen we op deze manier meer tegemoet

aan de behoefte van hoog- en

meerbegaafde leerlingen om soms ook op

een ándere manier te leren, bijvoorbeeld

bij de projecten.

Een leerling: “Soms is er erg veel stof, met

huiswerk van diverse vakken (die in minder

uren behandeld worden naast de projecten).

Het vak Grieks (in de tweede) is moeilijk en

kost veel tijd!”

De leerlingen krijgen naast de reguliere

lessen een aantal projecten aangeboden.

In die projecten werken de leerlingen

aan onderwerpen en vaardigheden die

door de vakdocenten in samenwerking

en samenhang zijn georganiseerd. De

projecten worden begeleid door speciale

projectdocenten die naast de inhoud ook

de ontwikkeling van diverse vaardigheden

begeleiden. Belangrijke vaardigheden bij

De ouders van de gymplusleerlingen

hebben een enquête ingevuld. Enkele

reacties: “Onze zoon is actief geworden. Het

heeft hem positief veranderd. Groot verschil

met de laatste jaren van de basisschool waar

hij in slaap was gesukkeld.”

En een andere reactie: “De projecten

worden met zorg samengesteld. Het niveau

is goed en de kinderen werken er met plezier

aan. Complimenten voor de projectdocenten

en andere betrokkenen.”

En ook: “Ik merk dat mijn zoon er veel voor

moet doen en nog geen erg hoge cijfers haalt.

Maar gymplus is zijn keuze en hij wil liever

niet veranderen van niveau.”

Na de brugklas kunnen de leerlingen

kiezen uit twee varianten: gymnasium of

vwo/plus. In de vwo/plus variant volgen de

leerlingen naast de reguliere lessen ook

projecten. In de gymnasiumklas volgen de

leerlingen naast de reguliere lessen nog

Grieks en Latijn.

Pie Conijn

5


in de HOOFDROL

Natuurlijk is iedere leerling bijzonder.

Maar soms speelt iemand zich nog eens

extra in de kijker. We hebben twee

leerlingen uitgezocht die fanatiek een

hobby beoefenen.

De 15-jarige Jordi van

Moorsel uit klas KW3C

heeft nu al een indrukwekkend

CV. De scholier uit Boekel

werd in 2010 wereldkampioen

karten. Ook dit jaar nam hij deel

aan het WK. In Dubai eindigde hij

net niet op het podium. Jordi werd

vierde.

Als klein jongetje zat Jordi vaak naar

autoracewedstrijden op televisie te kijken.

Hij was vijf jaar oud toen hij van de Sint

een kart kreeg die op accu’s liep. Vader van

Moorsel heeft een eigen bedrijf (Vamoo)

dat onder andere speeltoestellen maakt,

dus in de hallen werd voor het ‘jonge

menneke’ een circuitje uitgezet. Hier

deed Jordi zijn eerste kartervaring op en

vader Marcel zag al snel dat zijn zoontje

racebloed in de aderen had. Een jaartje

later werd het accuvoertuig geruild voor

een benzinekart, zodat Jordi al op 6-jarige

leeftijd begon met het serieuzere werk.

Het mooie aan zijn sport vindt Jordi de

snelheid. “De sensatie om met 125

kilometer per uur over een recht stuk

baan te jakkeren of om met zo’n 80

kilometer per uur een scherpe bocht in

te duiken, is heel bijzonder.” Daarnaast

geniet hij van het dagelijks sleutelen aan

de kart. Alles perfect onderhouden en

EEN

WERELDKAMPIOEN

OP KLEINVELD

schoonmaken, de motor uit elkaar halen

en weer monteren en nieuwe onderdelen

uitproberen. “Dat heb ik allemaal van mijn

vader geleerd”, vertelt de jonge kampioen.

Een goedkope sport is karten niet. Een

racepak kost al gauw 300 euro, de (verplichte)

helm kost 500 euro en de prijs

van een goede kart ligt in de buurt van de

5000 euro. ”Maar gelukkig heb ik een paar

sponsoren die op mijn site

www.jordivanmoorsel.nl staan”, glimlacht

Jordi.

In zijn basisschooltijd kreeg hij veel

medewerking van zijn Boekelse school De

Uilenspiegel, want er waren veel

momenten dat er onder schooltijd

getraind moest worden. Ook op onze

school krijgt hij regelmatig toestemming

om aan zijn racecarrière te werken. Zolang

zijn leerprestaties er niet onder lijden zijn

Jordi, zijn ouders en de school tevreden.

De Italiaan Fernando Alonso, coureur

in de Formule 1, is zijn idool. Want zijn

toekomst ligt, als het aan Jordi ligt, in de

autoracerij. Hij wil het liefst professioneel

racer worden. Waarschijnlijk eerst de

instapklasse bij Formule Ford of Formule

Suzuki en dan hopelijk later ooit nog eens

de Formule 1. We zullen zonder twijfel

nog veel horen over deze snelle jongen uit

Boekel!

Jim van Brakel

6


BIJNA DAGELIJKS

OP DE

WEEGSCHAAL

Snoepautomaten kunnen dagelijks

op veel bezoekjes van leerlingen

rekenen. Martijn van Dalen, leerling

uit klas T4D, moet de lekkernijapparaten

links laten liggen om zijn

judodroom uit te laten komen. Dat

de 15-jarige scholier goed op weg

is naar de verwezenlijking van die

droom, blijkt uit de titel ‘Sporttalent

van het jaar’ van de gemeente

Veghel. Die titel

draagt Martijn momenteel

met gepaste trots.

Al een decennium is Martijn

in de weer in zijn judopak. De

Veghelnaar vertelt waarom

hij op zijn vijfde de judomat

verkoos boven het voetbalveld.

“Ik heb twee oudere

broers die aan motorcross

doen. Zij waren vaak op

zaterdag op pad voor wedstrijden.

Voetbal, waarbij de

wedstrijden ook op zaterdag

zijn, zou bij voorbaat dus al

weinig support van mijn

ouders opleveren. Bij judo

zijn de meeste wedstrijden

op zondag. Begrijp me

trouwens niet verkeerd; ik

vind judo ook gewoon leuker

dan voetbal.”

Martijn meldde zich op 5-

jarige leeftijd aan bij judoclub

De-wakwai in zijn woonplaats

Veghel. Al na enkele jaren was Martijn

uitgeleerd bij de Veghelse club. Samen met

een vriend stapte hij over naar Dai-Ippo in

Sint Oedenrode. “Daar train ik momenteel

twee keer in de week op wedstrijdniveau.

Daarnaast meld ik me eens per week in

Eindhoven om talententraining te volgen.”

Het vele trainen resulteerde vorig jaar in

de titel Zuid-Nederlands kampioen. De

blik van Martijn is echter alweer op de

toekomst gericht. “Ik wil meer en meer

grote Europese wedstrijden gaan judoën.

Je krijgt als judoka weinig steun van de

bond. Ik zal dus veel zelf moeten regelen.

Mijn ouders moeten er voor 100 procent

achterstaan en mij financieel grotendeels

steunen. Het zou de boel gemakkelijker

maken als ik een sponsor kan vinden.”

De Veghelnaar heeft grootse plannen. Hij

hoopt op de Olympische Spelen van 2016,

als hij 20 lentes telt, in Brazilië present te

zijn.

Martijn judoot in de gewichtsklasse onder

60 kilo. Om zijn gewicht op peil te houden

let hij goed op zijn eetpatroon. “Je zult mij

niet gauw zien snoepen. Ik sta bijna

dagelijks op de weegschaal.

Maar medelijden hoef je met mij niet te

hebben, hoor! Ik eet dagelijks tien tot

twaalf boterhammen.”

Mieke van den Broek

7


UC zet de Vensters open

Veel informatie over het UC is te

vinden op een speciale website,

genaamd Vensters voor

Verantwoording. Een link naar

Vensters voor Verantwoording staat

op onze website (www.udenscollege.

nl).

Alleen voor ouders

Leerlingen en ouders van

het UC worden op allerlei

manieren geïnformeerd over

de school en het onderwijs:

via de schoolgids en de leerlingengids,

het schoolblad CUrsor, bulletins, flyers en

ouderavonden. Ook deze informatie staat

voor het overgrote deel op onze website.

Bijzonder aan Vensters voor Verantwoording

is het gemak waarmee je een

beeld kunt krijgen van allerlei belangrijke

gegevens van de school. In twintig

overzichtelijke vensters, (windows).

Verdeeld over vijf webpagina’s, biedt de

site een schat aan informatie.

Bijna alle scholen voor voortgezet

onderwijs maken inmiddels gebruik van

Vensters. Daardoor zijn gegevens van het

UC gemakkelijk met andere scholen te

vergelijken.

Vragen waarop je een antwoord kunt

vinden in de Vensters zijn onder andere:

Hoe zijn de slaagpercentages en

examencijfers van leerlingen van het

UC in vergelijking met scholen

landelijk?

Hoeveel leerlingen van ons havo-vwo

kiezen voor een bepaald profiel,

hoeveel van onze vmbo leerlingen

kiezen voor een bepaalde

beroepsrichting?

Hoe tevreden zijn ouders en

leerlingen, welk cijfer geven zij de

school op verschillende terreinen

(bijvoorbeeld veiligheid, mentor,

resultaten)?

Wat is de hoogte van de ouderbijdrage

voor de verschillende

leerjaren?

Hoe ziet het zorgbeleid van de school

eruit?

Welke kant wil de school op met het

onderwijs in de komende jaren?

Hoe is het veiligheidsbeleid op school?

Hoe lopen de contacten met het

toeleverend en afnemend onderwijs?

Welke contacten/samenwerking heeft

de school met anderen?

Hoeveel leerlingen heeft de school

en waar komen zij vandaan? Hoe

zijn zij verdeeld over de verschillende

leerjaren en afdelingen?

De beide sectoren, havo-vwo en vmbo,

hebben ieder hun eigen Vensters. Deels

komen de gegevens van het ministerie

van Onderwijs en de inspectie, deels van

de school zelf. Per onderdeel is een korte

toelichting opgenomen van de school. De

gegevens worden regelmatig aangepast en

ververst.

Heeft u vragen of opmerkingen naar

aanleiding van de informatie op Vensters?

Laat het dan weten aan de medewerkers

van het UC. U kunt de vragen ook mailen

aan de medewerker kwaliteitszorg,

Annemie van de Moosdijjk, via

a.vandemoosdijk@udenscollege.nl.

8


Wie-Wat-Waar-Wanneer??

Als je voor het eerst op de middelbare school komt en net in de brugklas zit, is alles natuurlijk helemaal

nieuw en misschien wel een beetje spannend. Het is dan ook helemaal niet gek als je hoofd bomvol

vragen zit over allerlei dingen zoals: “Hoe laat moet ik op school zijn?” en “Wanneer is het pauze?”

Hieronder een overzichtje van de vijf meest gestelde vragen door brugklassers met natuurlijk de

antwoorden daarop.

1. Hoe laat moet ik op school zijn?

Het is handig om een paar minuten voordat de les begint aanwezig te zijn. Dan kun je nog even wat spullen in

je kluisje opbergen en uitzoeken naar welk lokaal je moet. De school begint om 08.45 uur. Maar om 08.40 uur

gaat de eerste bel. Bij de eerste bel loop je naar het lokaal. Bij de tweede bel moet je binnen zijn.

2. Wanneer is het pauze?

Je hebt drie keer op een dag pauze. Twee kleine pauzes en één grote. Bij de pauzes gaat ook twee keer de bel.

Hiervoor geldt dezelfde regel als bij de eerste vraag. Bij de eerste bel loop je naar het lokaal. Bij de tweede bel

moet je binnen zijn. De eerste kleine pauze is van 10.25 uur tot 10.45 uur, de grote pauze is van 12.25 uur tot

12.55 uur en de laatste kleine pauze is van 14.35 uur tot 14.50 uur.

3. Wat kan ik in de pauze allemaal kopen?

Er staan in de aula en op de plekken waar je pauze mag houden snoepautomaten met M&M’s, Mars, Snickers

enzovoorts. Ook kun je uit de automaat iets te drinken halen. Aan de balie kun je verschillende soorten broodjes

kopen zoals een broodje gezond, maar ook worstenbroodjes en appelflappen.

4. Wat moet ik doen als ik mijn kluispas / kluissleutel niet bij me heb en mijn boeken

liggen in mijn kluis?

Als je op het vmbo zit heb je een kluispas. Op de sector havo-vwo hebben leerlingen een kluissleutel. Als je de pas

of sleutel kwijt bent, ga je naar de conciërge toe en hij maakt dan voor jou je kluisje open. Wel schrijft hij op hoe

vaak hij jouw kluisje al heeft moeten openmaken.

5. Wat moet ik doen als ik te laat ben?

Als je het eerste uur dat je les hebt te laat bent, ga je meteen door naar de afdeling. Daar haal je een

te laat-briefje en vertel je waarom je te laat bent. De afdeling bepaalt dan of je de volgende dag moet

voorkomen (om 08.00u melden op school) of niet. Daarna ga je naar het lokaal waar je les hebt en je geeft het

te laat-briefje aan je docent.

9


Dit zijn wij...

Robin en Guusje uit

klas T1J-Art

KLAS T1J-ART (vmbo)

We komen aan

bij school...

met de fiets naar school

Welke les hebben

we ook al weer...?

....en bergen onze jas op in

de kluisjes.

Pauze houden, iedereen gezellig in

de aula.

We hebben vandaag les op de

derde etage; flink trappen lopen!

Bij Art heb je natuurlijk ook gewoon

theorielessen.

Met de ArtXpress hebben we schoendozen

gevuld voor de actie van Edukans.

Mijn grootste

hobby:

drummen!!

ArtXpress-les in

cake-versieren...

....en lekker opeten.

10


Naam: Luuk van Zantvoort

Klas: T1C

Sector: vmbo

Basisschool: de Vlonder

Favoriete vak: wiskunde

Favoriete docent: Gert Ruepert

Hobby’s: voetbal

Lekkerste eten: friet

Favoriete boek: Afblijven

Beste artiest/beste muziek: Top 40

Leukste op de computer: Hyves

Tijd nodig voor huiswerk per dag: twee uur

Mijn beste film: Fast &Furious deel 5

Naam: Katya Ceelen

Klas: S1J

Sector: havo-vwo

Basisschool: de Springplank

Favoriete vak: wiskunde

Favoriete docent: Esther van der Linden en Mark Hudson

Hobby’s: voetbal

Lekkerste eten: pizza

Favoriete boek: For Girls Only

Beste artiest/beste muziek: Dance

Leukste op de computer: Hyves en Msn

Tijd nodig voor huiswerk per dag: 45 minuten

Mijn beste film: Verschrikkelijke Ikke

Naam: Danai Vassiliou

Klas: T1H-Art

Sector: vmbo

Basisschool: Vlasgaard

Favoriete vak: geschiedenis, gym, muziek, ArtXpress

Favoriete docent: Karlien Hoenderdos

Hobby’s: dansen, zingen en acteren

Lekkerste eten: Grieks

Favoriete boek: Hoe overleef ik..

Beste artiest/beste muziek: Justin Bieber

Leukste op de computer: Hyves

Tijd nodig voor huiswerk per dag: twee uur

Mijn beste film: Home Alone / Step Up 1

11


PRIKBORD

Kerstactie

Schoolfeest

12


UCulture

Hike

13


WEBS AND APPS

Apps

App is de afkorting van het Engelse woord

application, in het Nederlands applicatie.

Dit is een computertoepassing of computerprogramma

dat ontworpen wordt

met een specifieke taak. Dit programma

bevat een reeks commando’s die door een

computer kunnen worden uitgevoerd.

Apple heeft deze naam verzonnen en

gegeven aan programmaatjes die

draaien op de iPhone. Tegenwoordig

kunnen andere smartphones

ook Apps afdraaien zoals Google

Android, Blackberry en Windows

mobile. Deze moet je dan wel eerst

downloaden van de market.

Je hebt verschillende soorten Apps. Apps

waarmee je het weer in de gaten kunt

houden of kunt zien wat er op tv komt,

Apps waarmee je in de catalogus van

de bibliotheek een boek kunt opzoeken

en reserveren en natuurlijk ook Apps

waarmee je een spelletje kunt spelen.

Er zijn gratis en betaalde Apps. Dit is

ook weer per besturingssysteem van je

telefoon verschillend.

Hieronder een overzichtje van een paar

gratis Apps die je via de Android-market

kunt downloaden.

Bij elke App staat een score die gebruikers

hebben gegeven. De hoogste score is vijf

sterren.

Achtergronden

De plaatjes staan in mappen op categorie.

Voorbeelden zijn zonsondergang en

dieren. Je kunt kiezen uit meer dan 50

afbeeldingen. Achtergronden krijgt 4,7

sterren.

Battery Update

Hiermee kun je heel precies in de gaten

houden hoeveel batterij je nog hebt. Je

batterij gaat ook nog eens een keer wat

langer mee. Ook verbeter je hiermee de

prestaties van je telefoon met 100%.

Battery Update krijgt 4 sterren.

Buienradar

Droog van de

ene plek naar de

andere? Installeer

dan de App van

Buienradar. Houd

hiermee de buien in de gaten die uit de

lucht komen vallen. Buienradar krijgt als

beoordeling 3,7 sterren.

Eredivisie Live

Check hier de status van je favoriete

voetbalclub. Tegen wie speelt Ajax? Met

hoeveel hebben ze gewonnen? Je kunt

interviews bekijken, maar ook live beelden

en samenvattingen zien. Deze App krijgt

4,4 sterren.

Facebook voor Android

Bewerk met deze App je Facebook profiel,

stuur berichten naar vrienden en update je

status. Eigenlijk kun je met deze App alles

wat je op de computer ook kunt doen

met Facebook. Facebook krijgt 3,6 sterren.

Hotmail

Check met deze Hotmail App je e-mail.

Heel handig als je niet in de buurt van

een computer bent. Alle mailtjes die in je

Hotmail staan, kun je nu ook bekijken op

je telefoon. Hotmail krijgt 4 sterren.

Hyves

Met deze App kun je je Hyves profiel

bijhouden en met je vrienden krabbelen.

Berichtjes sturen en een blog bijhouden

kan natuurlijk ook. Alles wat je op de

computer met Hyves doet, kun je nu ook

op je telefoon. Hyves krijgt 3,2 sterren.

Messenger Withyou

De MSN voor op je telefoon. Chat met

al je contactpersonen via deze app. Met

deze App kun je eigenlijk precies hetzelfde

als met de Messenger op je computer,

dus handig als je die niet bij de hand hebt.

Deze App krijgt 4,5 sterren als

beoordeling.

TV-Gids

Nieuwsgierig of er vanavond wat leuks op

tv komt? Kijk met de TV-gids App welke

programma’s er komen. Ook geeft deze

App kijktips over de leukste of nieuwste

programma’s. Je kunt met TV-Gids het

programma van meer dan tachtig zenders

zien. Trailers kun je ook bekijken. Je kunt

ook nog eens instellen dat er een alarmpje

afgaat als je favoriete programma bijna

begint. Deze App krijgt 3,8 sterren.

14


Twitter

Met deze App kun je precies hetzelfde als

met je computer. Je kunt je status

bijwerken en tweets ontvangen en

versturen naar je vrienden. Twitter kun

je ook koppelen aan je Facebook, zodat

je maar één keer je status hoeft door te

geven. Twitter krijgt 4 sterren.

PRIJSVRAAG

Stuur een foto van jezelf met jouw activiteit in de

carnavals-vakantie (Carnaval, ski-vakantie, logeerpartij,

sport, etc) en vertel erbij waarom jij de Eastpak rugzak

moet winnen.

Whatsapp

Met deze App kun je gratis sms’en naar je

vrienden. Tenminste, als je vrienden ook

Whatsapp gebruiken. Je kunt ook groepsgesprekken

voeren en je status wijzigen.

Het is eigenlijk een soort MSN Messenger.

Deze handige App krijgt 4,6 sterren.

Spelletjes:

Angry Birds

Het doel van dit spel is dat je wraak

neemt op de hebberige varkens die de

eieren hebben gestolen van de Angry

Birds. Er zijn verschillende vogels die elk

een eigen specialiteit hebben. Schiet met

de vogel tegen obstakels aan om zo de

varkens te verslaan. Dit spel krijgt 4,6

sterren.

Blast Monkeys

Moki is een hongerige aap die maar één

ding kan: zijn buikje vullen met, je raadt

het al, een banaan. Help Moki vliegen met

behulp van allerlei obstakels om zijn bananen

te vinden. Dit spel heeft meerdere

levels, dus je raakt niet snel uitgespeeld.

Blast Monkeys krijgt 4,4 sterren.

Jill Keetman

Stuur je foto en je reactie voor 10 maart naar:

Udens College

prijsvraag

Postbus 108

5400 AC Uden

15


Gezamenlijke ouderavond

over puberbrein

Woensdag 23 november

vond op Schepenhoek

een gezamenlijke ouderavond

met als thema het puberbrein

plaats. Een zeer aansprekend thema,

gezien de massale opkomst van

ouders. De aula was tot de nok toe

gevuld.

“Het puberbrein, niet door de puber zelf

begrepen maar ook zeker niet door de

ouder.” Zo werd het thema

geïntroduceerd door Gerard Pijnappels,

werkzaam als vakdocent Nederlands bij de

Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN) en

expert in het puberbrein.

“Puberbrein: Werk in Uitvoering,” was de

titel van zijn presentatie. Gedurende de

puberteit is het brein nog niet volgroeid,

maar groeiende. Hersenonderzoek geeft

steeds meer inzicht in het puberbrein, in

de verschillen tussen jongens en meisjes,

de relatie tussen leeftijd en gedrag en de

groei van de hersenen in relatie tot de

ontwikkeling van de puber. MRI-scans van

het actieve brein dragen hier in grote mate

aan bij. Zo leren de scans onder meer dat

pubers sterk reageren op directe prikkels,

zoals smaak en emotionele en lichamelijke

sensatie, dat ze sterk gericht zijn op positieve

feedback en moeite hebben met het

herkennen van complexe emoties. Pubers

reageren daarom nogal eendimensionaal.

Bijvoorbeeld: kritische betrokkenheid

vertaalt zich in boosheid.

Veel ouders vinden het moeilijk om

erachter te komen hoe ze precies met

hun pubers om moeten gaan. Gerard

Pijnappels noemt hiervoor een aantal

redenen, zoals het feit dat jongeren steeds

eerder volwassen lijken en de jeugdcultuur

dominant is in onze maatschappij. Een

filmpje over een zuipkeet laat zien hoe

ouders worstelen met de aanpak van

hun pubers. Onder pubers speelt de

groepsdruk een grote rol. Dit geldt vooral

voor jongeren van 13 tot en met 15 jaar

oud. Gerard Pijnappels benadrukt in dit

verband nog maar eens dat alcoholmisbruik

onder de jeugd een slechte zaak

is voor het brein: een puber die vijf glazen

of meer per week drinkt, is na een jaar

een klasniveau gedaald!

Dat de invloed van ouders op hun

puberende kinderen niet overschat mag

worden, bevestigt onderzoek: 60% van het

gedrag van de puber is genetisch bepaald,

30% wordt beïnvloed door leeftijdsgenoten

en slechts 10% door ouders en

school.

Tenslotte kwam in de presentatie het

internetgebruik onder pubers nog ter

sprake. Wist u dat pubers gemiddeld twee

uur per dag online zijn en vooral meisjes

dwangmatige behoefte hebben overal ‘bij

te willen zijn’?

De presentatie werd afgesloten met de

stelling: “Niet proberen het puberbrein

klein te krijgen, maar ze helpen groot te

worden.”

Daarna volgde een discussie met de zaal

onder leiding van Hans van Alebeek,

redacteur bij het Brabants Dagblad, en

voor deze gelegenheid ingehuurd als

gespreksleider. Deze discussie vond plaats

aan de hand van een reeks stellingen, zoals:

“school houdt onvoldoende rekening met

het puberbrein, ouders stellen te weinig

grenzen, kinderen leren te weinig op

school en ouders praten te weinig met

hun kinderen.” Mentoren en

coördinatoren onderbouw Hanneke

Clusters (vmbo) en Hans van Wijk

(havo-vwo), vormden samen met Gerard

Pijnappels het forum van

ervaringsdeskundigen in de discussie.

De avond werd afgesloten met de

opmerking dat het uiteindelijk

allemaal goed komt met de pubers.

Dat stelde iedereen in de zaal gerust.

Toch bood de avond ook naderhand

genoeg stof om over na te denken.

Frank Kersten

16


Naam: Sem van Boxtel

Klas: S1B

Sector: havo-vwo

Basisschool: Camelot

Favoriete vak: geschiedenis

Favoriete docent: Esther Bergen en Hans van Wijk

Hobby’s: voetbal

Lekkerste eten: pizza

Favoriete boek: De Hongerspelen

Beste artiest/beste muziek: Dance

Leukste op de computer: Online Soccer Manager

Tijd nodig voor huiswerk per dag: één uur

Mijn beste film: 2012

Naam: Demi v/d Burgt

Klas: K1C-Art

Sector: vmbo

Basisschool: den Dijk

Favoriete vak: M&V en ArtXpress

Favoriete docent: Anke van Reek

Hobby’s: tekenen, dansen en zingen

Lekkerste eten: lasagne

Favoriete boek: Hot or not

Beste artiest/beste muziek: Pop

Leukste op de computer: internet

Tijd nodig voor huiswerk per dag: twintig minuten

Mijn beste film: Twilight Saga

Naam: Irma van de Langenberg

Klas: S1B

Sector: havo-vwo

Basisschool: ‘t Maxend

Favoriete vak: Frans en muziek

Favoriete docent: Esther Bergen en Anke Nagtzaam

Hobby’s: euphonium spelen

Lekkerste eten: lasagne

Favoriete boek: What happened to Cass Mc Bride

Beste artiest/beste muziek: mijn muziek

Leukste op de computer: Hyves

Tijd nodig voor huiswerk per dag: drie uur

Mijn beste film: Radeloos

17


22 november

Wie zijn jullie? Romy, Mirelle, Anne, Senna en Bastienne.

Van welke school zijn jullie? Maria ter Heideschool.

Wat vinden jullie het allerleukste op de Doen Dag?

Handel- en administratie. Daar mochten we helemaal alleen

visitekaartjes maken.

Hebben jullie nog tips voor de organisatoren van de Doen Dag?

De verwarming in de gang mag wel wat harder. We hadden het

echt koud.

Wie ben je?

Walter van Duijnhoven.

Van welke school ben je?

Basisschool Jan Bluyssen.

Wat is je indruk van de Doen Dag?

Ik vind het zoals altijd een erg leuke dag.

De kinderen vinden het ook erg fijn. Het is

een grootse ervaring voor de leerlingen,

alleen al door de grote gebouwen.

Daarnaast vind ik het interessant om hier

weer oud-leerlingen te treffen.

Wat vind je het allerleukste op de Doen

Dag?

Dat is moeilijk. Ik vond alles wel leuk. Het

is een erg divers programma. Als ik dan

toch één ding moet noemen, dan zeg ik de

dramales.

Heb je nog tips voor de organisatoren van

de Doen Dag?

De opening kwam dit jaar niet helemaal uit

de verf. Het was voor ons niet heel

duidelijk dat er gezongen en gedanst werd.

Dat vond ik wel jammer.

Wie ben je? Merel Stegers.

Van welke school ben je?

’t Mulderke.

Wat is je indruk van de Doen Dag?

Wel leuk. In ieder geval leuker dan een middag op onze school.

Wat vind je het allerleukste op de Doen Dag? Bij natuur- en

scheikunde mochten we proefjes doen. Die met die springende

rozijnen vond ik het leukst.

Heb je nog tips voor de organisatoren van de Doen Dag?

Nee hoor, alle drie onze workshops waren tof.

18


Wie ben je? Lieke van Grunsven.

Van welke school ben je? Sint Jozef.

Wat is je indruk van de Doen Dag?

Het is super. Leerlingen ervaren

echt wat bepaalde vakken inhouden.

De droge praatjes zijn gelukkig

achterwege gelaten.

Wat vind je het allerleukste op de

Doen Dag? Ik vond het erg mooi om

te zien hoe bepaalde leerlingen bij

de ART-workshop heel snel uit hun

schulp kropen.

Heb je nog tips voor de organisatoren

van de Doen Dag? Eigenlijk

niet, het was prima geregeld!

Doendag op het VMBO

Wie ben je? Anton Hoynck van Papendrecht.

Van welke school ben je? Marimba.

Wat is je indruk van de Doen Dag? Ik had het saaier verwacht,

omdat ik dacht dat we spullen van leerlingen hier in mochten zien.

Super, dat we zelf dingen mogen maken en ze ook nog mee naar huis

mogen nemen.

Wat vind je het allerleukste op de Doen Dag?

Het maken van een schilderij.

Heb je nog tips voor de organisatoren van de Doen Dag? Het mag

van mij wel een hele dag duren.

Wie ben je? Marloes van den Heuvel.

Van welke school ben je? De Tandem.

Wat is je indruk van de Doen Dag?

Hartstikke leuk. De leerlingen mogen

lekker met hun handen aan het werk.

Dat past helemaal bij onze leerlingen. In het begin zijn ze erg gespannen.

Vervolgens stappen ze aan het eind van de middag trots met de gemaakte spullen

naar buiten.

Wat vind je het allerleukste op de Doen Dag?

Mijn leerlingen vonden het bereiden van het broodje gezond het leukst.

Heb je nog tips voor de organisatoren van de Doen Dag?

Eigenlijk niet. De duur is perfect en ook over de ontvangst en de begeleiding naar

de lokalen heb ik geen klachten.

19


“Het is mooi om aan de start

van een nieuw begin te staan”

Als toekomstige brugklasleerling

ben je natuurlijk heel

erg benieuwd naar jouw

allereerste mentor. Wij vroegen

daarom twee brugklasmentoren op

het vmbo het hemd van het lijf. Anke

van den Reek (docente Engels) is dit

jaar voor het eerst actief als brugklasmentor.

Zij is verantwoordelijk

voor K1A. Mariëlle van Riel (docente

levensbeschouwing) heeft al heel

wat jaartjes ervaring. Zij werkt al

achtentwintig jaar als mentor. Dit

jaar zwaait ze de scepter in klas T1J.

Mariëlle

Anke

Hoe bevalt het mentorschap?

Anke: “Het is heel leuk, maar wel druk!”

Mariëlle: “Heel erg goed. Ik vind het heel

leuk om leerlingen te begeleiden in een

belangrijke periode van hun leven; van

basisschool naar voortgezet onderwijs.

Dat heeft veel impact. Leuk, om daar een

rol in te spelen.”

Wat is het leukste aan je taak als

brugklasmentor?

Anke: “Als ze hier binnenkomen, dan zie

je veel timide kinderen. Gedurende het

eerste jaar zie je dat ze langzaamaan hun

plekje vinden. Ze durven wat te zeggen.

Je ziet alle verschillende persoonlijkheden

zich ontwikkelen. Daarnaast vind ik

activiteiten als Hike en de sinterklaasviering

erg leuk.”

Mariëlle: “Het is mooi om aan de start van

een nieuw begin te staan. Vier jaar later

verlaten ze de school als jong volwassene.”

Wat vind jij minder leuk aan je taak

als brugklasmentor?

Anke: “Dat er veel administratieve zaken

bij komen kijken.”

Mariëlle: “Aan het mentorschap vind ik

niets vervelend. Wat betreft het onderwijs

vind ik dat er veel veranderingen zijn, die

later teruggedraaid worden. Ook vind ik

de vergadercultuur soms vervelend: over

allerlei dingen spreken en beslissingen

nemen die dan later toch niet doorgaan of

weer veranderen. Ik bedoel dan trouwens

niet de vergaderingen over leerlingen, die

vind ik wel zinvol.“

Wat is er veranderd tussen jouw

eigen brugklastijd en het heden?

Mariëlle: “Heel veel. Ik zat op een school

waar veel religieuzen les gaven. Buitenschoolse

activiteiten? Nooit van gehoord.

We moesten alleen maar leren. Alleen

kennis van het vak werd ontwikkeld. Ik

herinner me een biologieles uit de

brugklas. We kregen les van een zuster.

Alle jongens moesten op een gegeven

moment het lokaal verlaten. Wij dachten:

‘Wat gaat er toch gebeuren?’ Er volgde

een uitleg over maandverband!”

20


Anke: “Mijn brugklastijd is nog niet zo gek

lang geleden. Ik had ook introductiedagen,

uitleg over een agenda en activiteiten,

zoals een kamp.”

Wat vinden jullie zo leuk aan het

Udens College?

Mariëlle: “De sfeer onderling, de collega’s.

Maar ik denk dat het op andere scholen

ook leuk is.”

Anke: “Ik sluit me daar volledig bij aan.

Je wordt op het Udens College meteen

opgenomen.”

Wat wil je leerlingen meegeven?

Anke: “Wat ik belangrijk vind is, dat

leerlingen zichzelf kunnen zijn. Ik heb

zelf vaak te horen gekregen dat ik niet

spoorde, omdat ik altijd hard lachte. Wat

is er mis met hard lachen als je dan toch

lekker jezelf bent?”

Mariëlle: “Respect voor elkaar. Tijdens

mijn lessen levensbeschouwing komt

dat geregeld aan de orde. Leerlingen zijn

zoekende naar hun levensbeschouwing. Ik

hoop dat ze erachter komen welke weg

zij willen bewandelen. Dat moet natuurlijk

wel zonder anderen te schaden. Daar

komt mijn taak als mentor ook op neer.

Iedereen mag zichzelf zijn, maar niet ten

koste van de ander.”

Mieke van den Broek

Globaland

Tijdens TRAP-2 zijn alle eerstejaars-leerlingen van het VMBO twee dagen

bezig met het project Globaland.

Dit is een spannend simulatiespel over de maatschappij en de wereld.

In vijf spelrondes besturen leerlingen in groepjes een land in een virtuele wereld, die

Globaland heet. In dat land is van alles mis. Er is bijvoorbeeld slecht onderwijs, er zijn

geen goede wegen en het milieu is vervuild.

De groepjes voeren allerlei praktische opdrachten uit, zoals een filmquiz, een

estafetterace en een toneelopdracht.

Met deze opdrachten kunnen ze Globa’s, de munteenheid in Globaland, verdienen om

hun land te verbeteren. De verdiende Globa’s mogen ze naar eigen inzicht verdelen

over de verschillende ministeries. Er kan ook beslist worden hoeveel belasting er wordt

geheven en met welke groepen uit de klas wordt samengewerkt om

internationale problemen op te lossen.

Het doel van het project is om jongeren bewust te maken van de problemen in de

wereld en de maatschappij. En om ze enthousiast te maken om in actie te komen voor

een betere wereld. Tijdens het project ontdekken de leerlingen spelenderwijs dat het

niet vanzelfsprekend is, dat er overal goede wegen liggen en dat je zomaar naar de

dokter kunt als je ziek bent, dat iedereen naar school gaat en de politie je helpt als je

wordt lastig gevallen. Aan het eind krijgt iedereen een meetellend cijfer voor

Aardrijkskunde of Mens en Maatschappij.

Ria van den Berg

21


ugklasmentoren

iedereen is.”

“Ik hoop dat ik gemakkelijk benaderbaar ben,

dat ik zo’n type docent ben, op wie leerlingen

gemakkelijk afstappen. Dat wil ik in ieder geval

zijn. Ik wil de afstand met hen klein houden. Ik

wil graag dat ze zich goed voelen.”

“En zo’n mentorschap levert ook nog eens op

dat je veel meer in de school staat en meer

contact hebt met je collega’s.”

Esther en Mark

Deborah

Deborah Hoesen is vorig jaar van

Landgraaf naar Uden verhuisd. Ze vond het

een gemakkelijke overgang. “De mentaliteit van

de Limburger en de Brabander verschilt niet

zo veel. En ja hoor, ze kunnen aan mijn zachte

chee horen dat ik uit Limburg kom. ;)” Deborah

geeft Beeldend Vormen in de onderbouw op

Schepenhoek. Ze heeft heel bewust gekozen

voor het mentoraat in de brugklas. “Ik heb wat

met die leeftijdgroep, dat speelse, het wennen

aan een nieuwe school. Het is enorm leuk om

te werken in het jaarteam van klas 1, onder de

inspirerende leiding van Hans van Wijk. Het is

een groep jonge, enthousiaste docenten, bij wie

je makkelijk terecht kunt met vragen of

problemen. “Deborah is mentor van s1i, “een

speelse, gezellige club.”

Leuk en leerzaam in de mentoraatstraining

vindt ze vooral het gesprekken voeren: “waar

laat je een stilte vallen, waar vraag je door,

welke soort vraag gebruik je het best?”

De hike was erg leuk en erg vermoeiend: een

hele hoop geregel en geen nachtrust. De hike

brengt meer binding met en in de klas; je ziet

de kinderen van een andere kant.

“Ik vind het mooi om de leerlingen een jaar

te mogen begeleiden in hun ontwikkeling. Ze

komen met vragen van allerlei soort, bij

praktische zaken en bij echte moeilijkheden. Er

komt heel wat op de brugklasser af: de berg

huiswerk, de plek in de groep. Over het

algemeen accepteert deze klas elkaar zoals

Esther van der Linden is nu 2½ jaar

mentor in de brugklas op Schepenhoek.

Marc van den Elzen heeft deze taak al 3½

jaar. Beiden zijn docent L.O.

Is het een voordeel dat je je mentoraat

kunt combineren met L.O.?

22


Esther: “Hoe de kinderen omgaan met

elkaar zie je heel goed juist in de gymles.

Daar kun je als mentor op inspelen. Je

staat tussen de leerlingen; niet ervoor.”

Zit er ook een nadeel aan? Mark: “Ha,

neem bijvoorbeeld de klassenplattegrond.

Als ik die maak, krijg ik hem soms vijf

keer terug van vakdocenten. Vragen over

het leren voor een bepaald vak kunnen

ook wel eens lastig zijn. Docenten die

bijvoorbeeld een taal geven, zijn daar meer

mee bezig.”

Esther: “Het is voor ons ook wat

moeilijker de manier van leren te

controleren. Je ziet wel iets aan de cijfers

en je hoort veel van collega’s. Maar als het

gaat om sociaal-emotionele kanten van

een leerling of een klas, dan zijn de andere

docenten weer meer afhankelijk van de

leraar L.O. Soms is een kind in de klas stil

en teruggetrokken, maar in de gymles heel

fanatiek. Als ik met een collega over zo

iemand praat, dan denk ik wel eens: Hé,

hebben we het over dezelfde? Een

overactieve leerling valt bij L.O. niet

bijzonder op, want daar kan hij zijn energie

kwijt.”

Esther: “Ik vind het keigezellig om

mentor van een brugklas te zijn. Met

kleine mensen ga je een grote uitdaging

aan. Het is een avontuur, waarbij je ze

soms aan de hand neemt. Je ziet vooral

hun onbevangenheid. Die wordt in de loop

van het jaar wel minder, maar hij gaat niet

weg.:”

Als ik ze in de jaren daarna ergens

tegenkom, dan voel ik nog steeds die band.

C. Laeven

Colofon

UC-CUrsor is het infoblad van

het Udens College

President Kennedylaan 22b

5402 KD Uden

Postbus 108

5400 AC Uden

tel. 0413 - 28 30 00

e-mail: info@udenscollege.nl

Redactie:

Thijs Lavrijsen; Pie Conijn;

Jill Keetman; Charles Laeven; Wiel

Sporken; Janneke Corssmit; Mieke

van den Broek;

Gastschrijver:

Annemie van de Moosdijk;

Ria van den Berg

Eindredactie:

Berniek Fontein

Opmaak:

Ad van den Broek

Redactiesecretaresse:

Annette van den Heuvel

Drukwerk:

Graphiset Uden

23


en dan nu nog de aanmelding... …

Aanmelding gebeurt door het inleveren van het aanmeldingsformulier tijdens

één van de inschrijfavonden, op één van de locaties van het Udens College:

voor de sector vmbo: in het gebouw Kleinveld 25

voor de sector havo-vwo: in het gebouw Schepenhoek 101

Er zijn drie inschrijfavonden op 12, 13 en 14 maart 2012, telkens van 18.30 tot 20.30 uur.

In de toelichting bij het aanmeldingsformulier zit een overzicht op welke avond uw

basisschool is ingedeeld.

Kunt u op geen van de drie avonden, neem dan contact op met de afdelingsleider

(Rob van Alphen, vmbo beroepsgericht; Jean-Louis van der Veen, vmbo theoretisch;

Paul Kennis, havo-vwo)

0413 – 28 30 00

1: havo-vwo

2: vmbo

3: bedrijfsbureau

Wat brengt u mee?

Het aanmeldingsformulier, indien mogelijk al ingevuld.

(de aanmeldingsformulieren zijn verspreid via de basisschool, maar zijn natuurlijk ook

rechtstreeks bij school te krijgen).

Een kopie van het geldige legitimatiebewijs van het kind of kopie van de persoonslijst dat

bij de geboorte van een kind wordt verstrekt, deze is éénmaal per jaar gratis op te vragen

bij de gemeente, of een uittreksel uit de gemeentelijke basisadministratie,

mét burgerservicenummer.

Als uw kind niet in Nederland is geboren: een uittreksel uit de gemeentelijke

basisadministratie met de datum van vestiging in Nederland.

Als beide ouders buiten Nederland zijn geboren of geen Nederlandse nationaliteit bezitten:

een kopie van een geldig reisdocument of document vreemdelingenwet van de ouders.

Indien u dat heeft: een onderzoeksrapport van een adviesbureau voor opleiding en beroep.

24

More magazines by this user
Similar magazines