Koningin Elisabeth Instituut - BERT Uitgeverij

uitgeverij.bert.be

Koningin Elisabeth Instituut - BERT Uitgeverij

Vereiste documenten

Administratief:

- identiteitskaart en SIS-kaart

- lijstje met namen, adres en telefoonnummer van de personen die we

tijdens uw verblijf eventueel moeten contacteren

- het formulier dat voor uw eventuele hospitalisatieverzekering moet

ingevuld worden

- geld of bankkaart om uw voorschot te betalen

(wettelijk bepaald en afhankelijk van de kamerkeuze)

Geneeskundige documenten:

- de verwijsbrief van uw huisdokter of het voorlopig ontslagrapport uit

het vorig ziekenhuis

- eventuele RX-opnamen, labo-uitslagen, medische verslagen die in uw

bezit zijn

- lijst en innameschema van uw geneesmiddelen

- eventueel terugbetalingsakkoord van de mutualiteit voor bepaalde

geneesmiddelen

Het is zeer belangrijk dat wij over al deze documenten beschikken. Laat ze

door uw familie of kennissen meebrengen.

Alle personen, die u of uw familieleden om bijkomende administratieve of medische

inlichtingen vragen, zijn gebonden door het beroepsgeheim. Uw privacy is

ten allen tijde gegarandeerd.

Documents requis

Documents administratifs:

- carte d’identité et carte-SIS

- liste des noms, de l’adresse et du numéro de téléphone des personnes que

nous devons

- éventuellement contacter pendant votre séjour

- le formulaire à remplir si vous avez une assurance hospitalisation

- argent ou la carte bancaire pour payer votre acompte (montant dépendant du

type de chambre choisi et conformément aux dispositions légales récentes).

Documents médicaux:

- la lettre de votre médecin traitant ou le rapport de sortie de l’hôpital d’où

vous venez

- éventuellement les radiographies, les résultats de laboratoire, les rapports

médicaux en votre possession

- la liste et la posologie de vos médicaments

- éventuellement l’accord de votre mutuelle pour le remboursement de certains

médicaments

Il est très important que nous puissions disposer de tous ces documents.

Demander à votre famille ou à vos connaissances de les apporter.

Toutes les personnes qui vous demandent ou à votre famille des renseignements

administratifs ou médicaux complémentaires, sont tenues par le secret professionnel.

Votre vie privée est toujours garantie de façon absolue.

8

Koningin Elisabeth Instituut - Oostduinkerke - www.kei.be

More magazines by this user
Similar magazines