Koningin Elisabeth Instituut - BERT Uitgeverij

uitgeverij.bert.be

Koningin Elisabeth Instituut - BERT Uitgeverij

Welkom

Accueil

U komt in ons revalidatieziekenhuis voor een observatie, een medische behandeling,

een verlengde revalidatie na ziekte, ongeval of operatie.

Om samen met u het doel van uw verblijf te bereiken hebben wij een uitgebreid

team beschikbaar met geneesheren-specialisten, geneesheren, apotheker,

verpleegkundigen, kinesisten, ergotherapeuten, logopedisten, diëtisten, psychologe,

maatschappelijk werkers enz. Deze brochure is bedoeld om u snel

wegwijs te maken binnen de instelling en om u enkele tips te geven met

betrekking tot uw verblijf.

Het gebouw waarin u zich bevindt omvat behalve het revalidatieziekenhuis ook

nog een rust- en verzorgingstehuis (RVT) met 65 bedden voor zwaar hulpbehoevende

personen. Deze brochure gaat enkel over het revalidatieziekenhuis.

De directie, dokters en personeelsleden

Vous entrez dans notre hôpital pour une période d’observation, un traitement

médical.

Afi n de vous aider à atteindre le but de votre séjour, nous disposons d’une

équipe de médecinsspécialistes, de personnel infi rmier et soignant, d’un pharmacien,

de kinésithérapeutes, d’ergothérapeutes, d’orthophonistes, de diététiciens,

d’une psychologue et d’assistants sociaux.

Cette brochure a pour but de vous familiariser avec l’ Institut et de vous donner

quelques conseils concernant votre séjour. Le bâtiment dans lequel vous

vous trouvez comprend, en dehors de l’hôpital de réadaptation, également

une Maison de Repos et de Soins (MRS) de 65 lits pour personnes lourdement

handicapées. Cette brochure concerne uniquement l’hôpital de réadaptation et

de rééducation.

La direction, les médecins et les membres du personnel

Koningin Elisabeth Instituut - Oostduinkerke - www.kei.be 1

More magazines by this user
Similar magazines