GEMEENTELIJKE INFORMATIEBROCHURE - BERT Uitgeverij

uitgeverij.bert.be

GEMEENTELIJKE INFORMATIEBROCHURE - BERT Uitgeverij

© 2008 - Realisatie Uitgeverij BERT bvba - Tel 053-68 06 76 - www.uitgeverij-bert.be - Gedeponeerd model, Benelux Modellenburo

GEMEENTELIJKE INFORMATIEBROCHURE

EDITIE 2008-2012

Wegwijsgids over de gemeentelijke

administratie & haar dienstverlening

Digitaal beschikbaar via www.linter.be

Huis-aan-huis

2.998 ex.

Distripost lokaal

Totale oplage 4.500 ex.


WE HEBBEN HET VOOR U

LINT1-58

Colofon

Deze brochure kwam tot stand door de samenwerking

tussen het gemeentebestuur van Linter en uitgeverij

Bert bvba. Het bestuur en de uitgever danken de bedrijven

en handelaars voor het vriendelijke onthaal en de

vele positieve reacties. Het zijn de talrijke adverteerders

die de realisatie van deze verzorgde brochure mogelijk

hebben gemaakt. Een overzichtslijst van alle adverteerders

(per rubriek) kan u terugvinden op pagina 34.

BANDENCENTER

LAUDUS Jos

Alle dagen open van 8.00 tot 12.00 u. & 13.00 tot 18.00 u.

Zaterdag 9.00 tot 12.00 u.

KBC Bank

Hakendover

Sint-Truidensesteenweg 487

3300 HAKENDOVER

Tel 016/78 18 00

Uw verzekeringsspecialist

KBC Verzekeringen

Omer Beelen bvba CBFA 46097

Kasteelstraat 8

3350 LINTER

Tel 011/78 06 73

KBC Bank

De Linters

St.-Genovevaplein 41

3300 OPLINTER

Tel 016/80 53 10

Redactie: Gemeente Linter (communicatie@linter.be)

Met dank aan Dr. fil. Paul T.C. Kempeneers (voorstelling

van de gemeente). Het overnemen van afbeeldingen,

gegevens en teksten uit de redactionele inhoud is

enkel toegestaan na toestemming van het gemeentebestuur.

Het gemeentebestuur aanvaardt geen enkele

aansprakelijkheid voor schade als gevolg van niet of onjuist

vermelden van gegevens in deze gids. De redactie

verbetert de ontbrekende of onjuiste gegevens in een

toekomstige editie.

Fotomateriaal: Dienst Informatie, met dank aan Kevin

Lambeets, Luc Desager, Stef Vanschoubroek.

Grafisch ontwerp & conceptontwikkeling:

Marc Bert voor Uitgeverij Bert bvba. Het concept van

deze brochure is wettelijk beschermd via een deponering

bij het Benelux modellenburo. Elke vorm

van namaak, geheel of gedeeltelijke zal gerechtelijk

worden vervolgd. Alle advertenties en ontwerpen zijn

auteursrechterlijk beschermd; overname geheel of

gedeeltelijk is niet toegestaan. Elke adverteerder draagt

de verantwoordelijkheid voor de inhoud van zijn advertentie.

Sint-Maurusweg 35 - Tienen (nabij autokeuring)

Tel 016-81 73 04

Self Carwash

De

Sint-Maurusweg 35 - Tienen (nabij autokeuring)

Tel 016-81 73 04

Open 7 dagen op 7

24 u. op 24u.

LINT1-44a+b


Welkom in Linter

Ten oosten van Leuven schittert het groene Hageland.

In de Getevallei, daar ligt Linter middenin.

Neem rustig de tijd om Linter te ontdekken.

U merkt dat ons platteland een rijk cultureel-historisch

erfgoed heeft en ontspanning biedt in een rustige en

groene omgeving. Wandel- en fiets-tochten zijn ideaal

om kennis te maken met Linter. Daarenboven verbindt

het fietsknooppuntennetwerk momenteel onze gemeente

met de provincies Antwerpen, Limburg en

eveneens met Wallonië.

Een ruim aanbod aan streekproducten maken wandelen

fietstochten nog gesmaakter. De nabijheid van de

kennisregio Leuven en de goede verbindingen maken

dat werken, wonen en leven in Linter combineerbaar en

aantrekkelijk zijn.

Ons platteland heeft een sterke identiteit en vormt een

tegengewicht voor vervlakking en uniformiteit, wat onze

streek uniek en uitzonderlijk maakt.

Deze infogids is een handige wegwijzer doorheen de

diverse diensten, waarmee u regelmatig te maken kan

krijgen. Naast deze gids verwijzen we u ook graag voor

meer informatie naar onze website “www.linter.be” en

naar onze drie-maandelijkse uitgave van “Linter Leeft”.

Het gemeentebestuur heet u alvast van harte welkom

in onze gemeente. Bewaar deze onthaalgids goed, hij

kan u zeker nog van pas komen. Als gemeentebestuur

staan wij steeds open voor uw vragen en suggesties.

Aarzel dan ook niet om ons aan te spreken.

Sint-Truidensesteenweg 179

Orsmaal-Gussenhoven

Tel 011/67 23 02 - Gsm 0477/22 16 97

rudi.hautecler@telenet.be

LINT1-96

Linter is een gemeente met een bloeiend verenigingsleven.

Muziek en toneel staan garant voor ontspanning

en ook hoogstaande cultuur. Dankzij de vele socio-culturele

verenigingen en buurtcomités kan iedereen zich

engageren. Sportievelingen komen via de vele verenigingen

gemakkelijk aan hun trekken.

Een skatepark en een gevarieerd jeugdaanbod

dankzij de jeugdbewegingen, de kinderopvang

Ukkepuk en een goed uitgebouwd gemeentelijk- en vrij

onderwijs zorgen ervoor dat gezinnen en jongeren zich

thuis voelen in Linter.

Uw burgemeester

Marc Wijnants

Marc.wijnants@skynet.be / burgemeester@linter.be

LINT1-95

Sint-Truidensesteenweg 222

Orsmaal-Gussenhoven

Tel 011/58 35 60

Open vanaf 10u. - Keuken tot 22u.

Dinsdag gesloten

Informatiebrochure editie 2008-2012

www.linter.be

Blz. 1


Groen-Contrast

Raf Coeckelberghs

Tuin- &

landschapsarchitect

realisatie & onderhoud van tuinen

klinker- & grondwerken

terrassen

verhardingen in natuursteen

industriële maaiwerken

. heraanleg van gazons

Eliksemstraat 61 - LINTER - 0476/23 86 86

www.groen-contrast.be

LINT1-28

Voorstelling van de gemeente

De gemeente Linter ontstond in 1971 als een fusie tussen

Neer- en Drieslinter. In datzelfde jaar werd ook Groot-

Orsmaal gevormd. Dit was een fusie tussen Orsmaal-

Gussenhoven, Overhespen, Neerhespen en Melkwezer.

Onze gemeente zoals we ze vandaag de dag kennen,

telt 7.051 inwoners en zag in 1977 het levenslicht

door Groot-Orsmaal, het toenmalige Linter en

Wommersom samen te voegen. De gemeentenaam

Linter betekent volgens naamkundigen ‘de nederzetting

bij de Lintara’. De Lintara was de vroegere benaming

van de Genovevabeek, die in Tienen ontspringt.

De zeven deelgemeenten van Linter zijn: Wommersom,

Drieslinter, Neerlinter, Orsmaal-Gussenhoven, Overhespen,

Melkwezer en Neerhespen.

Schrijnwerk

Interieur

Weckx Eddy.be

Alle maatwerk - Eigen atelier - HOUT/PVC/ALU

Ramen & deuren - Veranda’s & pergola’s - Tuinpoorten

Binnendeuren - Keukens - Badkamers - Trappen - Dressings

Toonzaal: Sint-Truidensesteenweg 4a - Wommersom

Tel 016/78 24 44 - 0476/37 24 44 - Fax 016/78 22 59

www.weckxeddy.be - info@weckxeddy.be

LINT1-7

In Wommersom (1.736 inwoners) werden sporen van

bewoning uit de steentijd in het gehucht ‘Steenberg’

gevonden.

In de opsomming van de kerken van de dekenij Zoutleeuw

in 1139 komt de dorpsnaam Wommersom

voor de eerste keer voor als Wolmersheym. Deze

naam gaat terug op de Germaanse samenstelling

‘Wolamaeris haima’, dit is ‘de woning van Wolamaer’.

In Wommersom stond een houten bedehuis dat door

Frans-Hollandse legers in brand werd gestoken. De

Walsbergenhoeve was ooit een commanderij (landgoed

dat door een hooggeplaatste in een ridderorde

wordt bestuurd) van de Johanniter (later Sint-Jans- of

Maltezerorde genoemd) Walsberg komt al voor in

1218 als Walsberga en betekent ‘berg van Walho’.

Blz. 2

Het kasteel van Wommersom, het huidige kasteel

werd in 1880 gebouwd op de grondvesten van

zijn twee voorgangers.

Eind 16de eeuw kwam er een eind aan de bloeiende

ontwikkeling van Wommersom: Spaanse soldaten

trokken op plundertocht, de Gete stroomde over,

graanoogsten mislukten, pest en melaatsheid braken

uit. Er bleven slechts 200 bewoners over. Tot 1559 behoorde

Wommersom tot het bisdom Luik. De bekende

dichteres Julia Tulkens-Boddaer (1902-1995) woonde

een tijd lang in Huize Wissebos in Wommersom.


Drieslinter kende een grote bloei dankzij de inplanting

van een station. Eind 19de eeuw startte men met de aanleg

van de “IJzeren Weg”, een spoorweg met als traject

Tienen-Sint-Truiden-Tongeren en Tienen-Diest. Vooral

suikerbieten, kolen, cement, stro en meststoffen werden

vervoerd. Ook tal van mijnwerkers uit de omliggende

dorpen vertrokken van hieruit richting Luik of Charleroi.

Neerlinter (1.573 inwoners) komt in 1139 de eerste keer

voor als Niderlintere en Nederlintre. Het was een van

de oudste heerlijkheden van Brabant (= Middeleeuwse

bestuursvorm). In 1146 ontstond de heerlijkheid

Neerlinter door afscheiding van Diest. Het bestond

uit de vier gehuchten Neerlinter-Dorp, de Dries, de

Heide en de Ransberg. Door slachtingen aangericht

door vele vreemde legers en epidemieën kende

het bevolkingsaantal heel wat hoogtes en laagtes.

LINT1-1

AFSLANKINGSCENTRUM

FROU FROU

Exclusief voor de regio - Duurzaam resultaat

Nieuwste afslanktechnologie

Behandeling met de Slimline-capsule,

onmiddellijk calorieverlies zonder inspanningen

Afslanking - Anti-cellulite

Overgewicht - Obesitas

Ontgiftiging

Figuurcorrectie - Huidverstrakking

FROU FROU

Sint-Truidensesteenweg 208

011/78 15 39

Watermolen Drieslinter, de zijarm van de Grote Gete, die de

molen van water voorzag, werd in de jaren zeventig gedempt.

In de volksmond was Drieslinter (1.591 inwoners)

opgedeeld in Voorste Dries (vanaf Neerlinter tot de

school) en Achterste Dries (tot de grens Budingen).

In 1911 werd Drieslinter een zelfstandige gemeente.

Voordien behoorde het gehucht tot Neerlinter.

In 1661 werd het eerste gedeelte van de watermolen

van Drieslinter gebouwd. Deze gebruikte men voor de

winning van olie uit lijn- en koolzaad. In het huis aan de

achterkant van de molen werd in 1794, onder Frans bewind,

bier gebrouwen.

De laatste beproeving van het dorp kwam er in 1914,

toen Duitsers 76 woningen vernielden. De Sint-Foillanuskerk

is het resultaat van verschillende bouwcampagnes

die reeds in de 15de eeuw startten. Op het

dorpsplein prijkt een standbeeld van de patroonheilige

boven een waterpomp, die in 1860 geïnstalleerd werd.

Een brand verwoestte in 1693 gedeeltelijk het kasteel

van Neerlinter, gelegen op een omgracht domein. In

het begin van de 18de eeuw werd het heropgebouwd

en later uitgebreid. Op 27 mei 1878 reed de eerste

trein langs het traject Tienen-Diest. In 1894 werd

Neerlinter Dorp op aanvraag als stopplaats geopend.

LINT1-18A

Bed & Breakfast

Leeuwerikenveld

Hoeve anno 1887 omgebouwd tot een

prachtig gasthof

Ransbergstraat 26 - Neerlinter

Tel 011/78 40 40 - Fax 011/48 58 35

Gsm 0475/35 03 85 - www.leeuwerikenveld.be

Informatiebrochure editie 2008-2012

www.linter.be

Blz. 3

More magazines by this user
Similar magazines