Afscheid Dr. Bart Lagrou Woord vooraf - BERT Uitgeverij

uitgeverij.bert.be

Afscheid Dr. Bart Lagrou Woord vooraf - BERT Uitgeverij

HERENBOETIEK

LEDER & DAIM

BOSS - BLACK LABEL - BOSS ORANGE

BRAX - ETON - J.BRITT - JOHN SMEDLEY

7 FOR ALL MANKIND - MABRUN

Zuidstraat 23 - VEURNE

T 058 31 44 28

FAMOBEL

LINGERIE - NACHTKLEDIJ

Specialiteit in grote maten voor de

jonge vrouw, dames en heren

Pannestraat 32 - VEURNE

058/31 33 22

Specialist in ergonomische zitmeubelen

Varier by Stokke www.zandbank.be

Moizi

Hag

Rybo

Brugsesteenweg 21 Veurne Tel 058/28 09 10

KLINAX3-12

KLINAX3-17

KLINAX2-02

Slokdarmmanometrie in de klinische praktijk

Sedert enkele maanden biedt de dienst Maag-, Darm- en Leverziekten ook slokdarmmanometrie

aan. Hiermee meten we drukverlopen in de bovenste slokdarmsfincter

(UES), het slokdarmlichaam en de onderste slokdarmsfincter (LES). Al in de jaren ’60

legde men de link tussen dysfagieklachten en thoracale pijn met afwijkingen in de slokdarmmotoriek.

Het laatste decennium heeft men vooral getracht specifieke afwijkingen

in bepaalde klinische entiteiten te passen en is slokdarmmanometrie geëvolueerd van

experimentele techniek naar een klinisch bruikbaar onderzoek, evenwel met voorbehoud

voor al te enthousiast gebruik.

De slokdarm heeft een buitenste overlangse en binnenste circulaire

spierlaag van gestreept spierweefsel en in de distale slokdarm

is er glad spierweefsel. Bij slikken zien we een gecoördineerde

contractie van deze spierlagen waarbij een peristaltische

contractiegolf de voedselbolus voortduwt. Vervolgens treedt bij

het slikken een LES-relaxatie op zodat de voedselbolus in de

maag glijdt en de slokdarm vlot geledigd wordt.

Bij slokdarmmanometrie wordt via de neus een catheter ingebracht

in de slokdarm, doorheen de LES tot in de maag. Deze

catheter draagt druktransducers die drukverandering registreren.

Aan de patient vragen we 10 maal een slokje water te

drinken. Zo krijgen we een mooi beeld van de peristalsis en

LES-relaxatie. Je kunt het beeld vergelijken met een soort ECG

of EEG (figuur 1).

Figuur 1

We letten vooral op afwijkingen in de voortplanting van de

peristalsis, de amplitudo van de contracties en de rustdruk en

relaxatie van de LES. Er zijn een aantal primaire en secundaire

Dr. Freddy Vandenbussche

motoriekstoornissen van de slokdarm gekend (figuur 2).

Figuur 2

In de praktijk zien we heel wat aspecifieke stoornissen in de

motoriek die geen klinische betekenis hebben. Er zijn slechts

enkele patronen die beantwoorden aan een echte klinische

entiteit. Achalasie bijvoorbeeld is een zeldzame aandoening

waarbij hypo- of aperistalsis van de (distale) slokdarm gepaard

gaat met overdruk van de LES. Patiënten klagen van borstpijn

en voedselregurgitaties door de functionele obstructie. Medicatie

kan enige beterschap geven, maar pneumatische dilatatie of

Heller myotomie geven betere resultaten. Naast achalasie zien

we enkele entiteiten die behoren tot de zogenaamde hypertensieve

slokdarmperistalsis: diffuse oesophageale spasmen,

notenkrakerslokdarm en hypertensieve LES. Als gemeenschappelijk

kenmerk hebben ze een verhoogde amplitudo van de

peristaltische contractiegolven, al dan niet gepaard gaande

met verhoogde rustdruk of verminderde relaxatie van de LES.

Behandeling is moeilijk, maar kan zowel medicamenteus zijn

(nitraten, calciumantagonisten, antidepressiva,…) als endoscopisch

(Savary-dilatatie, Botulinetoxine injectie,…). Voorts

zijn er secundaire motoriekstoornissen bij andere aandoeningen

(bvb. tumorale infiltratie, scleroderma, diabetes mellitus, chronische

idiopatische intestinale obstructie…) of na operaties op

de slokdarm (bvb. bariatrische of anti-reflux heelkunde).

Figuur 3

In de klinische praktijk is een slokdarmmanometrie vooral aangewezen

bij de benadering van patiënten met lage dysfagie,

onverklaarde borstpijn, atypische refractaire refluxklachten of

bij de uitwerking van een systeemziekte. Ook bij de preoperatieve

oppuntstelling voor anti-reflux heelkunde of bariatrische

heelkunde gebeurt best een manometrie. Bij postoperatieve

dysfagie van meer dan 2-4 weken en zonder afwijkingen op

endoscopie, gebeurt best ook een manometrie (figuur 3). Voor

een patient verwezen wordt voor manometrie dient uiteraard

altijd eerst een endoscopie en eventueel een RX slokdarm te gebeuren

om onderliggende mechanische oorzaak uit te sluiten.

Het is ook duidelijk dat bij thoracale pijn eerst en prioritair een

cardiale oorzaak lege artis moet worden uitgesloten. Voor slokdarmmanometrie

moet de patient zes uur nuchter zijn en wordt

de behandeling met prokinetica, antidiareica en bepaalde medicatie

die de werking van het spierweefsel beïnvloedt, best een

drietal dagen vooraf stopgezet. Het onderzoek duurt ongeveer

40 minuten. De patient krijgt best vooraf een afspraak op de

raadpleging (telefonisch via secretariaat op tel 058-333 010).

Pagina 2 Klinax . Jaargang 2 . editie 3 . November 2008

More magazines by this user
Similar magazines