Wegwijsgids over de stedelijke administratie ... - BERT Uitgeverij

uitgeverij.bert.be

Wegwijsgids over de stedelijke administratie ... - BERT Uitgeverij

Gastronomie & Rust niet ver van de Kust

www.

.com

STADSBESTUUR

Contactadres: stadsbestuur Oudenburg

Weststraat 24 – 8460 Oudenburg

T: 059-56 84 20 - F: 059-26 54 06

E: info@oudenburg.be

COLLEGE VAN

BURGEMEESTER EN SCHEPENEN

Het college van burgemeester en schepenen is belast

met het dagelijks bestuur van de stad. Het is een collegiaal

orgaan, dat collectief verantwoordelijk is voor

zijn beslissingen. Een schepen heeft immers geen individuele

beslissingsbevoegdheid, al wordt er in de

praktijk een taakverdeling doorgevoerd. De schepen

is dan belast met de voorbereidende fase.

HOTEL - RESTAURANT

FEESTZALEN - SEMINARIECENTRUM

ONTSPANNINGS- & VERZORGINGSCENTRUM

ODB2-8

Het college van burgemeester en schepenen beheert

de inrichtingen (bijvoorbeeld het stadhuis en

de bibliotheek) en de eigendommen van de stad,

houdt toezicht op de inkomsten en de uitgaven, leidt

de openbare werken (bijvoorbeeld het aanleggen

van rioleringen in een straat), verleent de bouw- of

verkavelingsvergunningen, voert de rechtsgedingen

van de stad en is thans ook bevoegd voor het aanstellen

van het personeel. Het is belast met de uitvoering

van de gemeenteraadsbesluiten. Vandaar dat

men het college ook de uitvoerende macht noemt.

Het college van Oudenburg bestaat uit de burgemeester,

benoemd door de Vlaamse Regering, en vijf

schepenen, gekozen uit de gemeenteraad. Het college

wordt bijgestaan door de gemeentesecretaris.

Marktstraat 1 - 8460 Oudenburg

Tel 059 26 51 67 - www.abdijhoeve.com

Als je een brief aan het stadsbestuur wil sturen, gebruik

je volgend adres: Stadsbestuur Oudenburg,

Weststraat 24, 8460 Oudenburg. In het antwoord dat

je wordt bezorgd, staat de naam van de dienst en de

ambtenaar die het dossier of de brief heeft behandeld.

Je kan bij hem of haar altijd terecht voor meer

inlichtingen.

Blz. 2

De voorzitter van het OCMW maakt integraal deel uit

van het schepencollege. Dat is een nieuwe regeling,

bepaald door het gemeentedecreet, om de samenwerking

tussen het OCMW en de gemeenten te verbeteren.

Vandaar dat er nu één schepen meer is dan

vroeger. Het college vergadert wekelijks.

More magazines by this user
Similar magazines